[svnbook commit] r2107 - trunk/src/nb/book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sun Mar 26 13:14:11 CST 2006


Author: sunny256
Date: Sun Mar 26 13:14:09 2006
New Revision: 2107

Modified:
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
* src/nb/book/ch07.xml: Fix some sloppy translation in r2106.


Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Sun Mar 26 13:14:09 2006
@@ -991,9 +991,10 @@
         (i motsetning til <literal>diff-cmd</literal>) 
         begynnelsen av en kommandolinje som kjøres av skallet.
         Subversion legger til et mellomrom og stien til den 
-        midlertidige fila og returnerer en avslutningskode med 
-        verdien 0 for å indikere at operasjonen var 
-        vellykket.</para>
+        midlertidige fila som skal redigeres.
+        Denne midlertidige fila redigeres med tekstbehandleren 
+        som returnerer en avslutningskode med verdien 0 for å 
+        indikere at operasjonen var vellykket.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
More information about the svnbook-dev mailing list