[svnbook commit] r2187 - trunk/www

sunny256 noreply at red-bean.com
Fri May 26 08:44:49 CDT 2006


Author: sunny256
Date: Fri May 26 08:44:48 2006
New Revision: 2187

Modified:
  trunk/www/index.nb.html

Log:
Sync the Norwegian and English web page.

* www/index.nb.html
 Updated 2087:2186 from index.en.html .


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Fri May 26 08:44:48 2006
@@ -69,7 +69,7 @@
 
 <div id="versionlist">
 
-<h3>Genererte versjoner for Subversion 1.2 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
+<h3>Genererte versjoner for Subversion 1.3 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
 <p>Husk på at disse versjonene er under arbeid; hvis du
 lager bokmerke eller lenker til spesielle seksjoner, kan disse lenkene bli brutt av
 framtidige forandringer. Hvis du trenger en lenke som kan antas å
@@ -95,10 +95,27 @@
  >HTML-versjonen, flere sider</a> som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
   (≈350KB).</li>
 <li>Se på bokens <a 
-  href="http://svn.red-bean.com/svnbook/trunk/src/nb/book/">XML-kildekode 
+  href="http://svnbook.red-bean.com/trac/browser/trunk/src/nb/book/">XML-kildekode 
   for DocBook</a></li>
 </ul>
 
+<h3>Subversion 1.2 (engelsk, ferdig)</h3>
+
+<ul>
+<li>Les <a href="./en/1.2/svn-book.html">HTML-versjonen som en stor fil</a>
+  (1.1MB).</li>
+<li>Les <a href="./en/1.2/index.html">HTML-versjonen som flere 
+  filer</a>.</li>
+<li>Les <a href="./en/1.2/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken
+  (1.3MB).</li>
+<li>Last ned <a href="./en/1.2/svn-book-html.tar.bz2"
+  >HTML.versjonen som en enkelt fil</a> som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
+  (≈350KB).</li>
+<li>Se på bokens <a
+  href="http://svnbook.red-bean.com/trac/browser/tags/en-1.2-final/src/en/book">XML-kildekode
+  for DocBook</a>.</li>
+</ul>
+
 <h3>Subversion 1.1 (engelsk, ferdig)</h3>
 
 <ul>
@@ -109,7 +126,7 @@
 <li>Les <a href="./en/1.1/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken
   (1.5MB).</li>
 <li>Se på bokens <a
-  href="http://svn.red-bean.com/svnbook/tags/en-1.1-final/src/en/book">XML-kildekode
+  href="http://svnbook.red-bean.com/trac/browser/tags/en-1.1-final/src/en/book">XML-kildekode
   for DocBook</a>.</li>
 </ul>
 
@@ -123,7 +140,7 @@
 <li>Les <a href="./en/1.0/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken
   (1.4MB).</li>
 <li>Se på bokens <a
-  href="http://svn.red-bean.com/svnbook/tags/en-1.0-final/src/book/book/">XML-kildekode 
+  href="http://svnbook.red-bean.com/trac/browser/tags/en-1.0-final/src/book/book/">XML-kildekode 
   for DocBook</a>.</li>
 </ul>
 
@@ -140,20 +157,31 @@
  eller lignende), vennligst gjør følgende:</p>
 
 <ol>
+<li>Se i <a
+  href="http://svnbook.red-bean.com/trac/query?status=new&status=assigned&status=reopened"
+  >problemdatabasen</a> vår for å se om noen andre allerede har rapportert det
+  samme problemet. I så tilfelle er det ikke noe annet å gjøre, unntatt hvis du ønsker
+  å bidra med en patch som fikser problemet (se under).</li>
 <li>Sjekk XML-kildekoden for å se om problemet fortsatt finnes. Du kan
   hente den ved å bruke Subversion, ved å hente ut hovedgrenen av
   Subversiondepotet vårt på <tt>http://svn.red-bean.com/svnbook/trunk/</tt> .
   Hvis problemet finnes i den nyeste kildekoden for boken, vennligst
-  rapporter problemet til epostlisten ovenfor. Hvis du har et
-  forslag til hvordan det kan løses, er det enda bedre — bare
-  legg ved en patch mot XML-kildekoden i eposten (og inkluder
-  ordet <tt>[PATCH]</tt> i emnefeltet).</li>
+  rapporter problemet til epostlisten ovenfor.</li>
 <li>Hvis problemet er i den publiserte boken, sjekk O’Reillys <a
   href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/errata/">liste over
   trykkfeil</a> for boken, og rapporter feilen der hvis den ikke
   allerede er blitt rapportert.</li>
 </ol>
 
+<p>Rapporter om feil i boken er alltid populært. Feilrapporter
+  som i tillegg inneholder forslag om hvordan problemet kan fikses
+  er enda bedre. For subjektive rettelser (stavemåter, grammatikk
+  og så videre) kan du i feilrapporten legge ved en patch mot
+  XML-kildekoden (og inkludere ordet <tt>[PATCH]</tt> i
+  emnefeltet). For mer objektive synspunkter som tonen eller
+  lesbarheten i teksten er det best å ta dette opp på
+  postlista.
+
 <h2>Oversettelser</h2>
 
 <p>Denne boken er oversatt (eller det foregår oversetting) til andre språk.
More information about the svnbook-dev mailing list