[svnbook commit] r2345 - trunk/src/nb/book

sunny256 noreply at red-bean.com
Sun Jul 23 19:35:25 CDT 2006


Author: sunny256
Date: Sun Jul 23 19:35:24 2006
New Revision: 2345

Modified:
  trunk/src/nb/book/book.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml

Log:
* src/nb/book/book.xml
  Changed the <subtitle> text. Added attribute to <othercredit> and 
  changed <othercredit/contrib> text. Commented out <pubdate>, no info 
  there anyway.

* src/nb/book/ch03.xml
* src/nb/book/ch06.xml
  Proofreading and fixes.


Modified: trunk/src/nb/book/book.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/book.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/book.xml	Sun Jul 23 19:35:24 2006
@@ -75,7 +75,7 @@
  <!-- @ENGLISH {{{
  <subtitle>(book compiled from &svn.version;)</subtitle>
  @ENGLISH }}} -->
- <subtitle>(Boka kompilert fra &svn.version;)</subtitle>
+ <subtitle>(Bok&svn.version;)</subtitle>
 
  <bookinfo>
 
@@ -103,11 +103,11 @@
 
   </authorgroup>
 
-  <othercredit>
+  <othercredit role="translator">
    <firstname>Øyvind</firstname>
    <othername>A.</othername>
    <surname>Holm</surname>
-   <contrib>Oversatt til norsk av</contrib>
+   <contrib>Oversettelse til norsk</contrib>
   </othercredit>
 
   <editor>
@@ -119,7 +119,10 @@
   <pagenums>350 pages (est.)</pagenums>
   @ENGLISH }}} -->
   <pagenums>350 sider (ca.)</pagenums>
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <pubdate>(TBA)</pubdate>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <!-- ¤ --><!-- <pubdate>(Vil bli annonsert)</pubdate> -->
 
   <copyright>
    <year>2002</year>

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Sun Jul 23 19:35:24 2006
@@ -2658,7 +2658,7 @@
       (Subversion bruker 
       <literal>svn:mime-type</literal>-egenskapen for å bestemme 
       om ei fil er <!-- ¤ Halvslapp setning -->mulig å flette ved 
-      hjelp av kontekst- og linjebaserert fletting.
+      hjelp av kontekst- og linjebasert fletting.
       Se <xref linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/> 
       for å lære mer.)</para>
     </listitem>

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Sun Jul 23 19:35:24 2006
@@ -31,9 +31,9 @@
    setup is right for your needs, and understand how to enable such
    a setup on your host computer.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne seksjonen beskriver hvordan du kan <!-- ¤ 
-   -->offentliggjøre Subversiondepotet ditt utenfor &server;maskinen 
-   så fjerntliggende klienter kan bruke det.
+  <para>Denne seksjonen beskriver hvordan du kan gjøre 
+   Subversiondepotet ditt tilgjengelig utenfra &server;maskinen så 
+   fjerntliggende klienter kan bruke det.
    Vi vil dekke &server;mekanismene som Subversion har tilgjengelig 
    og diskutere konfigurasjonen og bruken av hver av disse.
    Etter å ha lest denne seksjonen vil du være i stand til å avgjøre 
@@ -63,7 +63,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion ble designet med et abstrakt nettverkslag.
    Dette betyr at et depot kan bli <!-- ¤ programmatically --> 
-   aksessert av enhver form for &server;prosess, og klientens API for 
+   aksessert av alle typer &server;prosesser, og klientens API for 
    depottilgangen gir programmerere anledning til å lage 
    programtillegg som forstår relevante nettverksprotokoller.
    I teorien kan Subversion bruke et uendelig antall 
@@ -215,13 +215,11 @@
 
       <entry>not interoperable</entry>
       @ENGLISH }}} -->
-      <entry><!-- ¤ Det lukter dress og slips av det ordet der. Og 
-       det er vel et ganske oppkonstruert ord. Men hvilket norskt 
-       dataord er vel ikke det? :) -->Interoperabilitet</entry>
+      <entry>Samspillsevne</entry>
 
       <entry>delvis brukbar for andre WebDAV-klienter</entry>
 
-      <entry><!-- ¤ -->Ikke tilgjengelig</entry>
+      <entry>fungerer ikke sammen</entry>
      </row>
 
      <row>
@@ -322,8 +320,8 @@
     -ﳢ-version</command> to see which URL schemas and protocols the
     client knows how to use.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Subversionklienten bruker mesteparten av tiden til å 
-    behandle arbeidskopier.
+   <para>Subversionklienten bruker mesteparten av tida til å behandle 
+    arbeidskopier.
     Men når den trenger informasjon fra et depot foretar den en 
     nettverksforespørsel og &the_server; kommer med et passende 
     svar.
@@ -417,7 +415,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Mange &servers; er satt opp til å forlange autentisering for 
     hver eneste forespørsel.
-    Dette kan bli et stort irrtasjonsmoment for brukerne, som blir 
+    Dette kan bli et stort irritasjonsmoment for brukerne, som blir 
     tvunget til å skrive passordet om og om igjen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -726,7 +724,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Her er en avsluttende oversikt som beskriver hvordan en 
     Subversionklient oppfører seg når den mottar en 
-    autentiseringsutfordring:</para>
+    autentiseringsforespørsel:</para>
 
    <orderedlist>
     <listitem>
@@ -779,6 +777,7 @@
   </sect2>
 
  </sect1>
+ <!-- @PROOFREAD -->
 
 
  <!-- ================================================================= -->
@@ -1156,7 +1155,7 @@
       <listitem>
        <para>kan klienten få lov til å foreta forespørsler 
         anonymt, uten noen gang å motta en 
-        autentiseringsutfordring, ELLER</para>
+        autentiseringsforespørsel, ELLER</para>
       </listitem>
 
       <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1196,7 +1195,7 @@
    <para>Når dette skrives, vet &the_server; bare hvordan den skal 
     sende en CRAM-MD5<footnote>
      <para>Se RFC 2195.</para>
-    </footnote>-autentiseringsutfordring.
+    </footnote>-autentiseringsforespørsel.
     I hovedsak sender &the_server; litt data til klienten.
     Klienten bruker MD5-algoritmen for å lage et fingeravtrykk av de 
     kombinerte dataene og passordet og sender fingeravtrykket som 
@@ -3132,7 +3131,7 @@
      Apache stoler på.
      Et klientsertifikat blir vanligvis lagret på disken i et 
      kryptert format, beskyttet av et lokalt passord.
-     Når Subversion mottar denne utfordringen, vil den spørre deg 
+     Når Subversion mottar denne forespørselen, vil den spørre deg 
      etter både en sti til sertifikatet og passordet som beskytter 
      det:</para>
 
@@ -3180,7 +3179,7 @@
      runtime variables:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para><filename>servers</filename>-fila som brukes under kjøring 
-     lar deg automatisere denne <!-- ¤ -->utfordringen på en 
+     lar deg automatisere denne forespørselen på en 
      per-&server;-basis.
      <!-- ¤ Either -->En av eller begge delene informasjon kan bli 
      beskrevet med kjørevariabler:</para>
@@ -3221,7 +3220,7 @@
      <literal>ssl-client-cert-file</literal> og 
      <literal>ssl-client-cert-password</literal>, kan 
      Subversionklienten automatisk svare på en 
-     klientsertifikatutfordring uten å spørre deg.<footnote>
+     klientsertifikatforespørsel uten å spørre deg.<footnote>
       <para>Mer sikkerhetsbevisste folk vil kanskje ikke lagre 
        klientsertifikatpassordet i kjørefila 
        <filename>servers</filename>.</para>
@@ -3248,10 +3247,10 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>På dette punktet har du konfigurert autentisering, men ikke 
     autorisasjon.
-    Apache er i stand til å utfordre klienter og godkjenne 
-    identiteter, men er ikke blitt fortalt hvordan adgangen skal 
-    begrenses eller hva disse klientene som har disse identitetene 
-    skal få lov til.
+    Apache er i stand til å foreta spørring mot klienter og 
+    godkjenne identiteter, men er ikke blitt fortalt hvordan 
+    adgangen skal begrenses eller hva disse klientene som har disse 
+    identitetene skal få lov til.
     Denne seksjonen beskriver to strategier for å kontrollere 
     tilgangen til depotene dine.</para>
 
@@ -3525,7 +3524,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Den enkleste blokken gir tilgang til alle.
      I dette scenariet sender Apache aldri 
-     autentiseringsutfordringer, så alle brukerne blir behandlet 
+     autentiseringsforespørsler, så alle brukerne blir behandlet 
      som anonyme.</para>
 
     <example id="svn.serverconfig.httpd.authz.perdir.ex-1">
More information about the svnbook-dev mailing list