[svnbook commit] r2344 - trunk/src/nb/book

sunny256 noreply at red-bean.com
Sun Jul 23 16:57:04 CDT 2006


Author: sunny256
Date: Sun Jul 23 16:57:03 2006
New Revision: 2344

Modified:
  trunk/src/nb/book/appa.xml
  trunk/src/nb/book/book.xml
  trunk/src/nb/book/ch00.xml
  trunk/src/nb/book/ch01.xml
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
  trunk/src/nb/book/ch07.xml
  trunk/src/nb/book/foreword.xml

Log:
Grammatical revolution in the Norwegian book.

* /trunk/src/nb/book/appa.xml
* /trunk/src/nb/book/book.xml
* /trunk/src/nb/book/ch00.xml
* /trunk/src/nb/book/ch01.xml
* /trunk/src/nb/book/ch02.xml
* /trunk/src/nb/book/ch03.xml
* /trunk/src/nb/book/ch04.xml
* /trunk/src/nb/book/ch05.xml
* /trunk/src/nb/book/ch06.xml
* /trunk/src/nb/book/ch07.xml
* /trunk/src/nb/book/foreword.xml
 Change the gender of the “fil” (file) and “bok” (book) nouns to 
 feminine, it’s a bit less formal.


Modified: trunk/src/nb/book/appa.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/appa.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/appa.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -360,7 +360,7 @@
   <para>Den siste delkommandoen i listen er ny;
    den vil ikke bare fjerne lokale forandringer, men den vil også 
    fjerne operasjoner som tillegg og slettinger fra køen.
-   Dette er den foretrukne måten å tilbakestille en fil.
+   Dette er den foretrukne måten å tilbakestille ei fil.
    Kommandoene <command>rm file; svn update</command> vil fortsatt 
    virke, men det utydeliggjør meningen med oppdatering.
    Og med det samme vi er inne på temaet:</para>
@@ -525,13 +525,13 @@
     the working copy.)</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>I dette tilfellet kommer to nye kolonner til syne.
-    Den andre kolonnen inneholder en asterisk hvis filen eller 
+    Den andre kolonnen inneholder en asterisk hvis fila eller 
     katalogen er utdatert.
     Den tredje kolonnen viser arbeidskopiens revisjonsnummer for 
     elementet.
     I eksempelet ovenfor indikerer asterisken at 
     <filename>faces.html</filename> vil bli patchet hvis vi 
-    oppdaterer, og at <filename>bloo.png</filename> er en fil som 
+    oppdaterer, og at <filename>bloo.png</filename> er ei fil som 
     nylig er lagt til i depotet.
     (Når revisjonsnummeret ved siden av 
     <filename>bloo.png</filename> mangler, betyr det at at fila ikke 
@@ -759,7 +759,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion løser dette problemet ved å gjøre konflikter mer 
    synlige.
-   Den husker at en fil har en konflikt, og vil ikke tillate deg å 
+   Den husker at ei fil har en konflikt, og vil ikke tillate deg å 
    legge inn forandringene dine før du kjører <command>svn 
    resolved</command>.
    Se <xref linkend="svn.tour.cycle.resolve"/> for flere 
@@ -835,7 +835,7 @@
    perform contextual merges on locally modified text files, but
    will not attempt to do so for binary files.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>For det andre har Subversion et internt begrep om en fil er 
+  <para>For det andre har Subversion et internt begrep om ei fil er 
    <quote>tekst</quote> eller <quote>binære</quote> data, men dette 
    begrepet er <emphasis>bare</emphasis> bevart i arbeidskopien.
    Under en <command>svn update</command> vil Subversion utføre 
@@ -859,17 +859,16 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>For å avgjøre hvorvidt en kontekstbasert fletting er mulig, 
    leser Subversion <literal>svn:mime-type</literal>-egenskapen.
-   Hvis filen ikke har noen 
-   <literal>svn:mime-type</literal>-egenskap, eller den har en 
-   mime-type som indikerer tekst (for eksempel 
+   Hvis fila ikke har noen <literal>svn:mime-type</literal>-egenskap, 
+   eller den har en mime-type som indikerer tekst (for eksempel 
    <literal>text/*</literal>), går Subversion ut i fra at det er 
    tekst.
-   Ellers går Subversion ut i fra at filen er binær.
+   Ellers går Subversion ut i fra at fila er binær.
    Subversion hjelper også brukere ved å kjøre en algoritme som 
-   sjekker om en fil er binær for kommandoene <command>svn 
+   sjekker om ei fil er binær for kommandoene <command>svn 
    import</command> og <command>svn add</command>.
    Disse kommandoene gjetter godt og setter (muligens) en binær 
-   <literal>svn:mime-type</literal>-egenskap på filen som blir lagt 
+   <literal>svn:mime-type</literal>-egenskap på fila som blir lagt 
    til.
    (Hvis Subversion gjetter feil, kan brukeren alltids fjerne eller 
    redigere egenskapen for hånd.)</para>

Modified: trunk/src/nb/book/book.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/book.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/book.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -75,7 +75,7 @@
  <!-- @ENGLISH {{{
  <subtitle>(book compiled from &svn.version;)</subtitle>
  @ENGLISH }}} -->
- <subtitle>(Boken kompilert fra &svn.version;)</subtitle>
+ <subtitle>(Boka kompilert fra &svn.version;)</subtitle>
 
  <bookinfo>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch00.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch00.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch00.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -75,14 +75,14 @@
    notes in this book.
   </para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken er skrevet for å dokumentere 1.3-serien av 
+  <para>Denne boka er skrevet for å dokumentere 1.3-serien av 
    versjonskontrollsystemet Subversion.
    Vi har gjort hva vi kan for å være grundig i dekningen av 
    systemet.
    Subversion har imidlertid et livlig og energisk utviklermiljø, så 
    det er allerede et antall funksjoner og forbedringer planlagt i 
    fremtidige versjoner av Subversion som kan forandre noen av 
-   kommandoene og de spesifikke notatene i denne boken.</para>
+   kommandoene og de spesifikke notatene i denne boka.</para>
 
  </simplesect>
 
@@ -107,13 +107,13 @@
    reader is using a Unix-like operating system, and is relatively
    comfortable with Unix and command-line interfaces.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken er skrevet for datamaskinkyndige personer som vil 
+  <para>Denne boka er skrevet for datamaskinkyndige personer som vil 
    bruke Subversion til å behandle sine data.
    Selv om Subversion kjører under flere forskjellige 
    operativsystemer, er det primære brukergrensesnittet 
    kommandolinjebasert.
    Det er dette kommandolinjeverktøyet (<command>svn</command>) som 
-   blir diskutert og brukt i denne boken.
+   blir diskutert og brukt i denne boka.
    For å være konsekvent går vi ut i fra at leseren bruker et 
    Unix-lignende operativsystem og er relativt komfortabel med Unix 
    og kommandolinjemiljø.</para>
@@ -152,7 +152,7 @@
    systemadministratorer som har behov for å følge forandringer i 
    kildekode.
    Dette er den vanligste bruken av Subversion, og derfor legges 
-   dette scenariet til grunn for alle bokens eksempler.
+   dette scenariet til grunn for alle eksemplene i boka.
    Men Subversion kan også brukes til å holde rede på forandringer i 
    alle typer informasjon: Bilder, musikk, databaser, dokumentasjon 
    og så videre.
@@ -166,7 +166,7 @@
    and a special appendix summarizes most of the differences
    between CVS and Subversion.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selv om denne boken er skrevet med antakelsen om at brukeren 
+  <para>Selv om denne boka er skrevet med antakelsen om at brukeren 
    aldri har brukt versjonskontroll tidligere, har vi også forsøkt å 
    gjøre det lett for CVS-brukere å foreta en smertefri overgang til 
    Subversion.
@@ -183,7 +183,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>How to Read this Book</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Hvordan lese denne boken</title>
+  <title>Hvordan lese denne boka</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>This book aims to be useful to people of widely different
@@ -194,7 +194,7 @@
    <quote>recommended reading list</quote> for various types of
    readers:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken tar sikte på å være nyttig for folk med varierende 
+  <para>Denne boka tar sikte på å være nyttig for folk med varierende 
    bakgrunn – fra folk med ingen tidligere erfaring fra 
    versjonskontroll til erfarne systemadministratorer.
    Avhengig av bakgrunnen din kan enkelte kapitler være mer eller 
@@ -314,11 +314,11 @@
    These are the chapters you're mostly likely to come back to after
    you've finished the book.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Boken slutter med referansemateriale – <xref 
+  <para>Boka slutter med referansemateriale – <xref 
    linkend="svn.ref"/> er en referanseguide for alle 
    Subversionkommandoer, og tilleggene dekker en rekke nyttige emner.
    Dette er kapitlene du mest sannsynlig vil komme tilbake til når du 
-   er ferdig med boken.</para>
+   er ferdig med boka.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -329,14 +329,14 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Conventions Used in This Book</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Konvensjoner brukt i boken</title>
+  <title>Konvensjoner brukt i boka</title>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>This section covers the various conventions used in this
    book.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Denne seksjonen tar for seg de forskjellige konvensjonene 
-   brukt i denne boken.</para>
+   brukt i denne boka.</para>
   
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.preface.conventions.typo">
@@ -448,7 +448,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Organization of This Book</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Organiseringen av denne boken</title>
+  <title>Organiseringen av denne boka</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The chapters that follow and their contents are listed
@@ -709,7 +709,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>This Book is Free</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Denne boken er fri</title>
+  <title>Denne boka er fri</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>This book started out as bits of documentation written by
@@ -719,12 +719,12 @@
    the book was written in the public eye, as a part of Subversion.
    This means two things:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken startet som småbiter av dokumentasjon skrevet av 
+  <para>Denne boka startet som småbiter av dokumentasjon skrevet av 
    Subversions prosjektutviklere, og deretter satt sammen til et 
    enkeltstående verk og omskrevet.
    Som sådan har den alltid hatt en fri lisens.
    (Se <xref linkend="svn.copyright"/>.)
-   Boken ble faktisk skrevet under offentlig oppsyn, som en del av 
+   Boka ble faktisk skrevet under offentlig oppsyn, som en del av 
    Subversion.
    Dette betyr to ting:</para>
 
@@ -734,8 +734,8 @@
     <para>You will always find the latest version of this book in
      the book's own Subversion repository.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Du vil alltid finne den seneste versjonen av denne boken i 
-     bokens eget Subversiondepot.</para>
+    <para>Du vil alltid finne den seneste versjonen av denne boka i 
+     bokas eget Subversiondepot.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -748,11 +748,11 @@
      linkend="svn.developer.contrib"/> to learn about joining this
      community.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Du kan distribuere og gjøre forandringer til denne boken 
-     så mye du ønsker – den er under en fri lisens.
+    <para>Du kan distribuere og gjøre forandringer til denne boka så 
+     mye du ønsker – den er under en fri lisens.
      Selvfølgelig, istedenfor at du distribuerer din egen private 
-     versjon av boken, vil vi heller at du sender respons og 
-     patcher til utviklermiljøet for Subversion.
+     versjon av boka, vil vi heller at du sender respons og patcher 
+     til utviklermiljøet for Subversion.
      Se <xref linkend="svn.developer.contrib"/> for å lære hvordan 
      du deltar i dette fellesskapet.</para>
    </listitem>
@@ -773,7 +773,7 @@
   <para>A relatively recent online version of this book can be found
    at <ulink url="http://svnbook.red-bean.com"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>En relativt fersk versjon av boken finner du online på <ulink 
+  <para>En relativt fersk versjon av boka finner du online på <ulink 
    url="http://svnbook.red-bean.com"/>.</para>
 
  </sect1>
@@ -798,7 +798,7 @@
    being too overworked to write this book yourself.</para>
    </footnote></para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken ville ikke vært mulig (og heller ikke særlig 
+  <para>Denne boka ville ikke vært mulig (og heller ikke særlig 
    nyttig) hvis Subversion ikke eksisterte.
    Derfor vil forfatterne takke Brian Behlendorf og CollabNet for 
    visjonen om å støtte et slikt risikabelt og ambisiøst nytt Open 
@@ -808,7 +808,7 @@
    Karl Fogel for at han er slik en god venn og stor leder av 
    fellesskapet, i den rekkefølgen.<footnote>
     <para>Å, og takk, Karl, for at du er for overarbeidet til å 
-     skrive denne boken selv.</para>
+     skrive denne boka selv.</para>
    </footnote></para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -843,10 +843,10 @@
    Blair Zajac, and the entire Subversion community.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Til slutt vil vi takke alle de utallige folkene som har 
-   bidratt til denne boken med informative anmeldelser, forslag og 
+   bidratt til denne boka med informative anmeldelser, forslag og 
    korreksjoner:
    Selv om dette uten tvil ikke er en komplett liste, ville denne 
-   boken være ukomplett og ukorrekt uten hjelp fra:
+   boka være ukomplett og ukorrekt uten hjelp fra:
    Jani Averbach, Ryan Barrett, François Beausoleil, Jennifer Bevan, 
    Matt Blais, Zack Brown, Martin Buchholz, Brane Čibej, John R. 
    Daily, Peter Davis, Olivier Davy, Robert P. J. Day, Mo DeJong, 
@@ -902,7 +902,7 @@
     She's my perfect counterbalance.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Takk til min kone Frances, som i mange måneder måtte høre 
-    <quote>Men kjære, jeg jobber fortsatt på boken</quote>, 
+    <quote>Men kjære, jeg jobber fortsatt på boka</quote>, 
     istedenfor den vanlige <quote>Men kjære, jeg holder fortsatt på 
     med eposten</quote>.
     Jeg vet ikke hvor hun får all tålmodigheten fra!
@@ -917,8 +917,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Takk til min storfamilie for deres oppriktige oppmuntring, 
     til tross for at de ikke har noen egentlig interesse for emnet.
-    (Du vet, de som sier <quote>Åååja, du skriver en bok?</quote>, 
-    og når du forteller at det er en bok om datamaskiner, forsvinner 
+    (Du vet, de som sier <quote>Åååja, du skriver ei bok?</quote>, 
+    og når du forteller at det er ei bok om datamaskiner, forsvinner 
     stjerneglansen i øynene deres.)</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -980,14 +980,14 @@
     UNIX-programmering langt tilbake i tiden.
     Takk til min mor og bestemor for all deres støtte, for ikke å 
     nevne å holde ut en juleferie hvor jeg kom hjem og med en gang 
-    begravde hodet i laptopen for å arbeide på boken.</para>
+    begravde hodet i laptopen for å arbeide på boka.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>To Mike and Ben: It was a pleasure working with you on the
     book. Heck, it's a pleasure working with you at work!</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Til Mike og Ben:
-    Det var en glede å jobbe med dere på boken.
+    Det var en glede å jobbe med dere på boka.
     Søren heller, det er en glede å arbeide med dere på 
     jobben!</para>
 
@@ -1056,7 +1056,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Spesiell takk til min kone Amy for hennes kjærlighet og 
     tålmodige støtte, for å holde ut med sene kvelder, og for å til 
-    og med se over hele seksjoner av denne boken – du går alltid den 
+    og med se over hele seksjoner av denne boka – du går alltid den 
     ekstra milen, og gjør det med utrolig ynde.
     Gavin, når du er gammel nok til å lese, håper jeg du er like 
     stolt av faren din som han er av deg.

Modified: trunk/src/nb/book/ch01.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch01.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch01.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -376,7 +376,7 @@
      katalogen de ligger i – støttet i CVS.
      I tillegg kan du ikke i CVS erstatte en versjonert fil med en 
      ny ting med det samme navnet uten at det nye elementet overtar 
-     historien til den gamle – kanskje helt urelaterte – filen.
+     historien til den gamle – kanskje helt urelaterte – fila.
      Med Subversion kan du legge til, slette, kopiere og skifte 
      navn på både filer og kataloger.
      Og hver fil som er nylig lagt til begynner med en frisk, ren 
@@ -671,7 +671,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Du kan også bygge Subversion direkte fra kildekode.
    Siste versjon av programmet kan hentes fra Subversions hjemmeside.
-   Etter at du har pakket det ut, følg instruksjonene i filen 
+   Etter at du har pakket det ut, følg instruksjonene i fila 
    <filename>INSTALL</filename> for å kompilere den.
    Merk at en offentliggjort kildekodepakke inneholder alt du trenger 
    for å bygge en kommandolinjeklient i stand til å kommunisere med 
@@ -680,7 +680,7 @@
    Men valgfrie deler av Subversion har mange andre avhengigheter, 
    som Berkeley DB og muligens Apache httpd.
    Hvis du vil foreta en komplett kompilering, vær sikker på at du 
-   har alle pakkene dokumentert i <filename>INSTALL</filename>-filen.
+   har alle pakkene dokumentert i <filename>INSTALL</filename>-fila.
    Hvis du planlegger å arbeide på selve Subversion, kan du bruke 
    svn-klienten din for å hente den siste rykende ferske kildekoden.
    Dette er dokumentert i <xref 
@@ -709,7 +709,7 @@
    Det følgende er en rask oversikt over hva du får.
    Ikke bli skremt hvis den snaue beskrivelsen etterlater deg med å 
    klø deg i hodet – det er <emphasis>mange</emphasis> flere sider i 
-   denne boken som er beregnet på å fjerne denne forvirringen.</para>
+   denne boka som er beregnet på å fjerne denne forvirringen.</para>
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
@@ -836,14 +836,14 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Noen personer har problemer med å absorbere en ny teknologi 
    ved å lese dokumentasjon lagt ut etter et <quote>ovenfra og 
-   ned</quote>-prinsipp som i denne boken.
+   ned</quote>-prinsipp som i denne boka.
    Denne seksjonen er en veldig kort introduksjon til Subversion, og 
    er ment å gi personer som lærer <quote>nedenfra og opp</quote> en 
    sjanse.
    Hvis du foretrekker å lære gjennom eksperimentering, vil den 
    følgende demonstrasjonen få deg i gang.
    Under gjennomgangen vil vi gi deg lenker til de relevante 
-   kapitlene i denne boken.</para>
+   kapitlene i denne boka.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>If you're new to the entire concept of version control or to
@@ -938,7 +938,7 @@
    Uansett, depotet holder bare rede på filer og kataloger, så det er 
    opp til mennesker å se på spesielle kataloger som 
    <quote>prosjekter</quote>.
-   Så selv om du ser referanser til prosjekter i denne boken, husk på 
+   Så selv om du ser referanser til prosjekter i denne boka, husk på 
    at vi bare snakker om en katalog (eller samling av kataloger) i 
    depotet.</para>
 
@@ -1138,7 +1138,7 @@
    </listitem>
    <listitem>
     <para>Kjør <command>svn commit</command> for å legge inn den nye 
-     versjonen av filen din til depotet.</para>
+     versjonen av fila di til depotet.</para>
    </listitem>
    <listitem>
     <para>Kjør <command>svn update</command> for å oppdatere 

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -116,7 +116,7 @@
    <emphasis>tidligere</emphasis> tilstander av filsystemet.
    For eksempel, en klient kan spørre historiske spørsmål som:
    <quote>Hva inneholdt denne katalogen forrige onsdag?</quote> eller 
-   <quote>Hvem var den siste personen som forandret denne filen, og 
+   <quote>Hvem var den siste personen som forandret denne fila, og 
    hvilke forandringer gjorde vedkommende?</quote>
    Dette er typen spørsmål som er hjertet av ethvert 
    <firstterm>versjonskontrollsystem</firstterm>:
@@ -185,18 +185,18 @@
    <para>Tenk over scenariet vist i <xref 
     linkend="svn.basic.vsn-models.problem-sharing.dia-1"/>.
     Sett at vi har to arbeidskolleger, Harry og Sally.
-    De bestemmer seg begge for å redigere den samme filen i depotet 
+    De bestemmer seg begge for å redigere den samme fila i depotet 
     samtidig.
     Hvis Harry lagrer sine forandringer til depotet først, er det 
     (noen øyeblikk senere) mulig at Sally feilaktig overskriver dem 
-    med hennes egen nye versjon av filen.
-    Selv om Harrys versjon av filen ikke vil være tapt for alltid 
+    med hennes egen nye versjon av fila.
+    Selv om Harrys versjon av fila ikke vil være tapt for alltid 
     (fordi systemet husker hver eneste forandring), vil alle 
     forandringene Harry gjorde <emphasis>ikke</emphasis> være med i 
-    Sallys nyere versjon av filen, fordi hun så aldri Harrys 
+    Sallys nyere versjon av fila, fordi hun så aldri Harrys 
     forandringer til å begynne med.
     Harrys arbeid er fortsatt borte – eller i det minste borte fra 
-    den siste versjonen av filen – og sannsynligvis ved en ulykke.
+    den siste versjonen av fila – og sannsynligvis ved en ulykke.
     Dette er definitivt en situasjon vi vil unngå!</para>
 
    <figure id="svn.basic.vsn-models.problem-sharing.dia-1">
@@ -238,15 +238,15 @@
     I denne modellen tillater depotet bare en person å forandre en 
     fil om gangen.
     Denne eksklusive arbeidsmåten styres ved bruk av låser.
-    Harry må <quote>låse</quote> en fil før han kan begynne å gjøre 
+    Harry må <quote>låse</quote> ei fil før han kan begynne å gjøre 
     forandringer i den.
-    Hvis Harry har låst en fil, kan ikke Sally også låse den, og kan 
-    derfor ikke gjøre noen forandringer i denne filen.
-    Alt hun kan gjøre er å lese filen og vente på at Harry gjør seg 
+    Hvis Harry har låst ei fil, kan ikke Sally også låse den, og kan 
+    derfor ikke gjøre noen forandringer i denne fila.
+    Alt hun kan gjøre er å lese fila og vente på at Harry gjør seg 
     ferdig med sine forandringer og så slipper låsen han har satt 
     opp.
-    Etter at Harry låser opp filen kan Sally ta sin runde med å låse 
-    og redigere filen.
+    Etter at Harry låser opp fila kan Sally ta sin runde med å låse 
+    og redigere fila.
     <xref linkend="svn.basic.vsn-models.lock-unlock.dia-1"/> 
     demonstrerer denne enkle løsningen.</para>
    
@@ -285,9 +285,9 @@
      <para><emphasis>Låsing kan medføre administrative 
       problemer.</emphasis>
 
-      Noen ganger hender det at Harry låser en fil og glemmer den.
+      Noen ganger hender det at Harry låser ei fil og glemmer den.
       I mellomtiden, fordi Sally fortsatt venter på å få redigere 
-      filen, har hun hendene bundet.
+      fila, har hun hendene bundet.
       Og så drar Harry på ferie.
       Nå må Sally få en administrator til å fjerne Harrys lås.
       Situasjonen ender opp med mange forsinkelser og mye 
@@ -314,9 +314,9 @@
 
       Hva hvis Harry redigerer begynnelsen av en tekstfil, og 
       Sally rett og slett bare vil redigere slutten av den samme 
-      filen?
+      fila?
       Disse forandringene overlapper ikke i det hele tatt.
-      De kan enkelt redigere filen samtidig, og ingen stor skade 
+      De kan enkelt redigere fila samtidig, og ingen stor skade 
       vil skje, såfremt forandringene ble flettet fint sammen.
       Det er ingen vits i at de må vente på tur i denne 
       situasjonen.</para>
@@ -415,18 +415,18 @@
    <para>Her er et eksempel.
     La oss si at Harry og Sally hver for seg lager arbeidskopier av 
     det samme prosjektet, kopiert fra depotet.
-    De arbeider samtidig, og gjør forandringer i den samme filen A 
+    De arbeider samtidig, og gjør forandringer i den samme fila A 
     innenfor sine kopier.
     Sally lagrer sine forandringer til depotet først.
     Når Harry prøver å lagre sine forandringer senere, informerer 
     depotet ham om at hans fil A er <firstterm>utdatert</firstterm>.
-    Med andre ord, filen A i depotet har på en eller annen måte 
+    Med andre ord, fil A i depotet har på en eller annen måte 
     forandret seg siden han kopierte den sist.
     Så Harry ber klienten sin om å <firstterm>flette</firstterm> 
     alle nye forandringer fra depotet inn i hans arbeidskopi av fil 
     A.
     Sjansene for at Sallys forandringer ikke overlapper med hans 
-    egne er store; så når begges forandringer er lagt inn i filen, 
+    egne er store; så når begges forandringer er lagt inn i fila, 
     lagrer han sin egen arbeidskopi til depotet. <xref 
     linkend="svn.basic.vsn-models.copy-merge.dia-1"/> og <xref 
     linkend="svn.basic.vsn-models.copy-merge.dia-2"/> viser denne 
@@ -479,7 +479,7 @@
     nødvendige intelligente valgene.
     Når Harry har løst de overlappende forandringene manuelt – 
     kanskje etter en diskusjon med Sally – kan han trygt lagre den 
-    flettede filen tilbake til depotet.</para>
+    flettede fila tilbake til depotet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The copy-modify-merge model may sound a bit chaotic, but
@@ -555,7 +555,7 @@
      eller lyd, er det det ofte umulig å flette inn forandringer 
      som lager konflikt.
      I disse situasjonene er det faktisk nødvendig at brukerne 
-     forandrer filen etter tur.
+     forandrer fila etter tur.
      Uten en køordning i disse tilfellene vil noen ende opp med å 
      kaste bort tid på forandringer som noen andre har 
      forkastet.</para>
@@ -568,7 +568,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Selv om CVS og Subversion fortsatt hovedsaklig er 
      <quote>kopier-rediger-flett</quote>-systemer, ser begge 
-     systemene nødvendigheten av å låse en fil nå og da og har 
+     systemene nødvendigheten av å låse ei fil nå og da og har 
      mekanismer for dette.
      Se <xref linkend="svn.advanced.locking"/>.</para>
 
@@ -865,7 +865,7 @@
     <filename>button.c</filename>.
     Siden <filename>.svn</filename>-katalogen husker filens 
     modifiseringsdato og originale innhold, kan Subversion se at du 
-    har forandret filen.
+    har forandret fila.
     Men Subversion offentliggjør ikke dine forandringer før du 
     eksplisitt ber programmet om å gjøre det.
     Prosessen når du publiserer dine forandringer blir vanligvis 
@@ -905,7 +905,7 @@
     lagt inn i depotet;
     hvis en annen bruker henter ut en arbeidskopi av 
     <filename>/calc</filename>, vil de se dine forandringer i den 
-    seneste versjonen av filen.</para>
+    seneste versjonen av fila.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Suppose you have a collaborator, Sally, who checked out a
@@ -1084,7 +1084,7 @@
      <filename>foo.c</filename></quote>, mener de egentlig 
      <quote><filename>foo.c</filename> som den fremstår i revisjon 
      5</quote>.
-     Legg merke til at vanligvis vil innholdet av en fil for 
+     Legg merke til at vanligvis vil innholdet av ei fil for 
      revisjonene N og M <emphasis>ikke</emphasis> være forskjellig!
      Fordi CVS bruker egne revisjonsnumre for hver fil, vil kanskje 
      CVS-brukere ta en kikk på <xref linkend="svn.forcvs"/> for 
@@ -1201,8 +1201,8 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para>Hvilken revisjon arbeidsfilen din er basert på (dette 
-      kalles filens <firstterm>arbeidsrevisjon</firstterm>), 
+     <para>Hvilken revisjon arbeidsfila di er basert på (dette 
+      kalles filas <firstterm>arbeidsrevisjon</firstterm>), 
       og</para>
     </listitem>
     
@@ -1244,12 +1244,12 @@
      <term>Uforandret og oppdatert</term>
 
      <listitem>
-      <para>Filen er uforandret i arbeidskopien, og ingen 
-       forandringer til denne filen er blitt lagt inn i depotet 
+      <para>Fila er uforandret i arbeidskopien, og ingen 
+       forandringer til denne fila er blitt lagt inn i depotet 
        siden arbeidskopien ble lagt inn.
-       En <command>svn commit</command> på filen vil ikke gjøre 
-       noe som helst, og en <command>svn update</command> på 
-       filen vil heller ikke gjøre noe.</para>
+       En <command>svn commit</command> på fila vil ikke gjøre 
+       noe som helst, og en <command>svn update</command> på fila 
+       vil heller ikke gjøre noe.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     
@@ -1270,13 +1270,13 @@
      <term>Forandret lokalt og samtidig gjeldende</term>
 
      <listitem>
-      <para>Filen er blitt forandret i arbeidskopien, og ingen 
-       forandringer i denne filen er blitt lagt inn i depotet 
+      <para>Fila er blitt forandret i arbeidskopien, og ingen 
+       forandringer i denne fila er blitt lagt inn i depotet 
        siden stamrevisjonen.
        Det er lokale forandringer som ikke er blitt lagt inn i 
-       depotet, så en <command>svn commit</command> av filen vil 
+       depotet, så en <command>svn commit</command> av fila vil 
        lykkes i å publisere forandringene dine, og en 
-       <command>svn update</command> på filen vil ikke gjøre noen 
+       <command>svn update</command> på fila vil ikke gjøre noen 
        ting.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -1298,14 +1298,13 @@
      <term>Uforandret og utdatert</term>
 
      <listitem>
-      <para>Filen er ikke blitt forandret i arbeidskopien, men har 
+      <para>Fila er ikke blitt forandret i arbeidskopien, men har 
        forandret seg i depotet.
-       Filen må etterhvert bli oppdatert, for å få den til å 
+       Fila må etterhvert bli oppdatert, for å få den til å 
        samsvare med den offentlige revisjonen.
-       En <command>svn commit</command> på filen vil ikke gjøre 
-       noe, og en <command>svn update</command> på filen vil 
-       legge de seneste forandringene inn i arbeidskopien 
-       din.</para>
+       En <command>svn commit</command> på fila vil ikke gjøre 
+       noe, og en <command>svn update</command> på fila vil legge 
+       de seneste forandringene inn i arbeidskopien din.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     
@@ -1328,11 +1327,11 @@
      <term>Forandret lokalt og samtidig utdatert</term>
 
      <listitem>
-      <para>Filen er blitt forandret både i arbeidskopien og 
+      <para>Fila er blitt forandret både i arbeidskopien og 
        depotet.
-       En <command>svn commit</command> av filen vil feile med en 
+       En <command>svn commit</command> av fila vil feile med en 
        <quote>out-of-date</quote>-feilmelding.
-       Filen må oppdateres først; en <command>svn 
+       Fila må oppdateres først; en <command>svn 
        update</command>-kommando vil prøve å flette inn de 
        offentlige forandringene med de lokale forandringene.
        Hvis Subversion ikke kan fullføre flettingen automatisk på 
@@ -1455,7 +1454,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>For eksempel, tenk deg at du har en arbeidskopi der alle 
      elementene er på revisjon 10.
-     Du redigerer filen <filename>foo.html</filename> og utfører 
+     Du redigerer fila <filename>foo.html</filename> og utfører 
      deretter en <command>svn commit</command> som lager revisjon 
      15 i depotet.
      Etter at innleggingen er fullført, vil mange brukere forvente 
@@ -1539,7 +1538,7 @@
       sensitiv ovenfor arbeidsrevisjonen til elementet som de 
       utforsker.
       For eksempel, <command>svn log</command>-kommandoen blir 
-      brukt til å vise historien til en fil eller katalog (se 
+      brukt til å vise historien til ei fil eller en katalog (se 
       <xref linkend="svn.tour.history.log"/>).
       Når brukeren kjører denne kommandoen på et objekt i 
       arbeidskopien, forventer de å se hele historien til 
@@ -1609,8 +1608,8 @@
       accidentally destroying changes you've not yet
       seen.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>For det første kan du ikke legge inn sletting av en fil 
-      eller katalog som ikke er fullstendig oppdatert.
+     <para>For det første kan du ikke legge inn sletting av ei fil 
+      eller en katalog som ikke er fullstendig oppdatert.
       Hvis en nyere versjon av elementet eksisterer i depotet, vil 
       forsøket ditt på å slette bli avslått, for å forhindre deg å 
       feilaktig ødelegge forandringer som du enda ikke har 

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -234,15 +234,15 @@
      For hver eneste fil i en katalog lagrer Subversion en kopi av 
      hver fil i det administrative området.
      Denne kopien er en en umodifisert (ingen nøkkelordutvidelser, 
-     ingen linjesluttkonvertering, ingen noesomhelst) kopi av filen 
+     ingen linjesluttkonvertering, ingen noesomhelst) kopi av fila 
      som da den eksisterte i den siste revisjonen (kalt 
      <quote>BASE</quote>-revisjonen) som du oppdaterte den til i 
      arbeidskopien din.
-     Vi refererer til denne filen som den <firstterm>uberørte 
+     Vi refererer til denne fila som den <firstterm>uberørte 
      kopien</firstterm> eller 
-     <firstterm>text-base</firstterm>-versjonen av filen, og det er 
-     alltid en eksakt byte-for-byte-kopi av filen som den 
-     eksisterer i depotet.</para>
+     <firstterm>text-base</firstterm>-versjonen av fila, og det er 
+     alltid en eksakt byte-for-byte-kopi av fila som den eksisterer 
+     i depotet.</para>
     </note>
    
    <variablelist>
@@ -357,8 +357,8 @@
 # viser loggmelding for den seneste innleggingen i depotet
 
 $ svn diff --revision HEAD
-# sammenligner arbeidsfilen din (med lokale forandringer) med den 
-# seneste versjonen i depotet
+# sammenligner arbeidsfila di (med lokale forandringer) med den seneste 
+# versjonen i depotet
 
 $ svn diff --revision BASE:HEAD foo.c
 # sammenligner din <quote>uberørte</quote> foo.c (ingen lokale 
@@ -729,7 +729,7 @@
     prikke som syntaksen ovenfor, vil de hjelpe deg med å organisere 
     oppgaver som gjøres nå og da.
     <literal>/trunk</literal>-delen som du finner i URL-er i denne 
-    boken er en av disse konvensjonene; vi vil snakke mye mer om det 
+    boka er en av disse konvensjonene; vi vil snakke mye mer om det 
     og beslektede anbefalinger i <xref 
     linkend="svn.branchmerge"/>.</para>
 
@@ -1070,7 +1070,7 @@
        <computeroutput>U</computeroutput>pdated (received changes
        from the server).</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Filen <filename>foo</filename> ble oppdatert 
+      <para>Fila <filename>foo</filename> ble oppdatert 
        (<computeroutput>U</computeroutput>pdated) og mottok 
        forandringer fra &the_server;.</para>
      </listitem>
@@ -1084,9 +1084,9 @@
        <computeroutput>A</computeroutput>dded to your working
        copy.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Filen eller katalogen <filename>foo</filename> ble 
-       lagt til (<computeroutput>A</computeroutput>dded) 
-       i arbeidskopien din.</para>
+      <para>Fila eller katalogen <filename>foo</filename> ble lagt 
+       til (<computeroutput>A</computeroutput>dded) i 
+       arbeidskopien din.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1098,7 +1098,7 @@
        <computeroutput>D</computeroutput>eleted from your working
        copy.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Filen eller katalogen <filename>foo</filename> ble 
+      <para>Fila eller katalogen <filename>foo</filename> ble 
        slettet (<computeroutput>D</computeroutput>eleted) fra 
        arbeidskopien.</para>
      </listitem>
@@ -1115,7 +1115,7 @@
        the same name, the repository considers them to be distinct
        objects with distinct histories.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Filen eller katalogen <filename>foo</filename> ble 
+      <para>Fila eller katalogen <filename>foo</filename> ble 
        erstattet (<computeroutput>R</computeroutput>eplaced) i 
        arbeidskopien; det vil si, <filename>foo</filename> ble 
        slettet og et nytt element med det samme navnet ble lagt 
@@ -1137,8 +1137,8 @@
        mer<computeroutput>G</computeroutput>ed the repository's
        changes into the file without a problem.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Filen <filename>foo</filename> mottok nye forandringer 
-       fra depotet, mens den lokale kopien av filen inneholdt 
+      <para>Fila <filename>foo</filename> mottok nye forandringer 
+       fra depotet, mens den lokale kopien av fila inneholdt 
        forandringer gjort av deg.
        Enten blandet ikke forandringene seg med hverandre, eller 
        de var nøyaktig de samme som dine lokale forandringer, så 
@@ -1159,11 +1159,11 @@
        This overlap needs to be resolved by a human (you); we
        discuss this situation later in this chapter.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Filen <filename>foo</filename> mottok forandringer som 
+      <para>Fila <filename>foo</filename> mottok forandringer som 
        førte til konflikt 
        (<computeroutput>C</computeroutput>onflict) med dine egne.
        Forandringene fra &the_server; overlapper direkte med dine 
-       egne forandringer i filen.
+       egne forandringer i fila.
        Men det er ingen grunn til panikk.
        Denne overlappingen må bli løst av et menneske (deg); vi 
        diskuterer denne situasjonen senere i dette 
@@ -1223,7 +1223,7 @@
      <listitem>
       <para>Dette er den enkleste typen forandring.
        Du trenger ikke å fortelle Subversion at du har tenkt å 
-       forandre en fil; bare sett i gang med forandringene.
+       forandre ei fil; bare sett i gang med forandringene.
        Subversion vil bli i stand til å automatisk finne ut av 
        hvilke filer som er blitt forandret.</para>
      </listitem>
@@ -1316,7 +1316,7 @@
        <option>-ﳢ-non-recursive</option> (<option>-N</option>)
        switch.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Klargjør filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+      <para>Klargjør fila, katalogen eller den symbolske lenken 
        <filename>foo</filename> for å bli lagt til i depotet.
        Når du legger inn filene neste gang, vil 
        <filename>foo</filename> bli et barn av foreldrekatalogen.
@@ -1350,10 +1350,10 @@
        your working copy) a revision earlier than the one in
        which you deleted it.</para></footnote></para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Klargjør filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+      <para>Klargjør fila, katalogen eller den symbolske lenken 
        <filename>foo</filename> for sletting fra depotet.
-       Hvis <filename>foo</filename> er en fil eller lenke, blir 
-       den slettet øyeblikkelig fra arbeidskopien.
+       Hvis <filename>foo</filename> er ei fil eller en lenke, 
+       blir den slettet øyeblikkelig fra arbeidskopien.
        Hvis <filename>foo</filename> er en katalog, blir den ikke 
        slettet, men klargjort for sletting.
        Når du legger inn forandringene, vil 
@@ -1507,7 +1507,7 @@
     å ta en kikk på nøyaktig hva du har forandret.
     Ved å studere forandringene dine før du legger dem inn, kan du 
     lage en mer nøyaktig loggmelding.
-    Du kan også oppdage om du har forandret en fil ved en ulykke, og 
+    Du kan også oppdage om du har forandret ei fil ved en ulykke, og 
     dette gir deg en sjanse til å omgjøre disse forandringene før du 
     legger dem inn.
     I tillegg er dette en god mulighet til å se over og skrote 
@@ -1659,21 +1659,21 @@
 A +  moved_dir      # lagt til med historien til der den kom fra
 M +  moved_dir/README  # lagt til med historie og inneholder lokale 
               # forandringer
-D    stuff/fish.c    # filen er klargjort for sletting
-A    stuff/loot/bloo.h  # filen er klargjort for tillegging
-C    stuff/loot/lump.c  # filen har tekstmessige konflikter fra en 
+D    stuff/fish.c    # fila er klargjort for sletting
+A    stuff/loot/bloo.h  # fila er klargjort for tillegging
+C    stuff/loot/lump.c  # fila har tekstmessige konflikter fra en 
               # oppdatering
- C   stuff/loot/glub.c  # filen har konflikt i egenskapene fra en 
+ C   stuff/loot/glub.c  # fila har konflikt i egenskapene fra en 
               # oppdatering
-R    xyz.c        # filen er klargjort for erstatning
-  S  stuff/squawk    # filen eller katalogen er byttet til en 
+R    xyz.c        # fila er klargjort for erstatning
+  S  stuff/squawk    # fila eller katalogen er byttet til en 
               # annen plassering i depotet ved hjelp av 
               # <command>svn switch</command>-kommandoen
-   K dog.jpg       # filen er låst lokalt; låsnøkkel finnes
-   O cat.jpg       # filen er låst i depotet av en annen bruker
-   B bird.jpg      # filen er låst lokalt, men låsen er blitt 
+   K dog.jpg       # fila er låst lokalt; låsnøkkel finnes
+   O cat.jpg       # fila er låst i depotet av en annen bruker
+   B bird.jpg      # fila er låst lokalt, men låsen er blitt 
               # brutt
-   T fish.jpg      # filen er låst lokalt, men låsen er blitt 
+   T fish.jpg      # fila er låst lokalt, men låsen er blitt 
               # stjålet
 </screen>
    
@@ -1687,7 +1687,7 @@
     <para>I dette utdataformatet skriver <command>svn 
      status</command> fem kolonner med tegn, fulgt av flere blanke 
      tegn, etterfulgt av et fil- eller katalognavn.
-     Den første kolonnen forteller statusen til en fil eller 
+     Den første kolonnen forteller statusen til ei fil eller en 
      katalog og/eller dens innhold.
      Kodene som kan skrives her er:</para>
 
@@ -1704,7 +1704,7 @@
       </listitem>
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>A   element</computeroutput></term>
-      <listitem><para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken
+      <listitem><para>Fila, katalogen eller den symbolske lenken
        <filename>element</filename> er blitt klargjort for 
        tillegging til depotet.</para>
       </listitem>
@@ -1724,7 +1724,7 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>C   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Filen <filename>element</filename> er i en tilstand 
+       <para>Fila <filename>element</filename> er i en tilstand 
         av konflikt.
         Det betyr at forandringer mottatt fra &the_server; under 
         en oppdatering overlapper med lokale forandringer som du 
@@ -1745,7 +1745,7 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>D   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+       <para>Fila, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er blitt klargjort for 
         sletting fra depotet.</para>
       </listitem>
@@ -1761,7 +1761,7 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>M   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Innholdet av filen <filename>element</filename> er 
+       <para>Innholdet av fila <filename>element</filename> er 
         blitt forandret.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -1780,7 +1780,7 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>R   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Filen, katalogen, eller den symbolske lenken 
+       <para>Fila, katalogen, eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er blitt klargjort for å 
         erstatte <filename>element</filename> i depotet.
         Dette betyr at objektet først blir slettet, deretter 
@@ -1826,7 +1826,7 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>?   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+       <para>Fila, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er ikke under 
         versjonskontroll.
         Du kan bli kvitt spørsmålstegnene ved å enten angi 
@@ -1858,14 +1858,14 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>!   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+       <para>Fila, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er under versjonskontroll 
         men mangler eller er ukomplett på en eller annen måte.
         Elementet kan mangle hvis det er fjernet ved bruk av en 
         kommando utenfor Subversions kontroll.
         I tilfellet med en katalog, kan den være ukomplett hvis 
         du har avbrutt en uthenting eller oppdatering.
-        En rask <command>svn update</command> vil hente filen 
+        En rask <command>svn update</command> vil hente fila 
         eller katalogen på nytt, eller en <command>svn 
         revert</command> vil legge tilbake en manglende 
         fil.</para>
@@ -1888,15 +1888,14 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>~   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+       <para>Fila, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er lagret i depotet som en 
         type objekt, men det som faktisk er i arbeidskopien er 
         en annen type.
-        For eksempel kan Subversion ha en fil i katalogen, men 
-        du fjernet filen og opprettet en katalog på samme 
-        plassen uten å bruke kommandoen <command>svn 
-        delete</command> eller <command>svn 
-        add</command>.</para>
+        For eksempel kan Subversion ha ei fil i katalogen, men 
+        du fjernet fila og opprettet en katalog på samme plassen 
+        uten å bruke kommandoen <command>svn delete</command> 
+        eller <command>svn add</command>.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -1919,7 +1918,7 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <term><computeroutput>I   element</computeroutput></term>
       <listitem>
-       <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+       <para>Fila, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er ikke under 
         versjonskontroll, og Subversion er satt opp til å 
         ignorere den under operasjonene <command>svn 
@@ -1929,7 +1928,7 @@
         linkend="svn.advanced.props.special.ignore"/>.
         Merk at dette symbolet bare dukker opp hvis du 
         spesifiserer valget <option>--no-ignore</option> til 
-        <command>svn status</command> – ellers ville filen bli 
+        <command>svn status</command> – ellers ville fila bli 
         ignorert og ikke listet i det hele tatt!</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -1945,7 +1944,7 @@
      modified, otherwise a whitespace will be printed.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Den andre kolonnen forteller statusen på egenskapene til 
-     en fil eller katalog (se <xref linkend="svn.advanced.props"/> 
+     ei fil eller katalog (se <xref linkend="svn.advanced.props"/> 
      for mer informasjon om egenskaper).
      Hvis en <computeroutput>M</computeroutput> viser seg i den 
      andre kolonnen, er egenskapene blitt modifisert, ellers vil et 
@@ -1998,15 +1997,15 @@
      copy.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Den fjerde kolonnen vil bare vise blanktegn eller en 
-     <computeroutput>+</computeroutput> som betyr at filen eller 
+     <computeroutput>+</computeroutput> som betyr at fila eller 
      katalogen er klargjort for tillegging eller er modifisert med 
      en historie lagt til i tillegg.
      Dette skjer vanligvis når du bruker <command>svn 
-     move</command> eller <command>svn copy</command> på en fil 
+     move</command> eller <command>svn copy</command> på ei fil 
      eller katalog.
      Hvis du ser <computeroutput>A  +</computeroutput>, betyr det 
      at elementet er klargjort for tillegging med historie.
-     Det kan være en fil eller roten på en kopiert katalog.
+     Det kan være ei fil eller roten på en kopiert katalog.
      <computeroutput>+</computeroutput> betyr at elementet er en 
      del av et katalogtre klargjort for tillegging med historie, 
      det vil si at en forelder ble kopiert, og den følger bare med 
@@ -2015,8 +2014,8 @@
      del av et katalogtre klargjort for tillegging med historie, 
      <emphasis>og</emphasis> det har lokale forandringer.
      Når du legger det inn, vil først forelderen bli lagt til med 
-     historie (kopiert), noe som betyr at denne filen automatisk 
-     vil eksistere i kopien.
+     historie (kopiert), noe som betyr at denne fila automatisk vil 
+     eksistere i kopien.
      Deretter blir de lokale forandringene lagt inn i 
      kopien.</para>
 
@@ -2029,7 +2028,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Den femte kolonnen vil bare vise blanktegn eller en 
      <computeroutput>S</computeroutput>.
-     Dette viser at filen eller katalogen er blitt byttet om fra 
+     Dette viser at fila eller katalogen er blitt byttet om fra 
      stien som resten av arbeidskopien bruker (ved bruk av 
      <command>svn switch</command>) til en gren.</para>
 
@@ -2193,7 +2192,7 @@
        eksternt diffprogram ved å bruke 
        <option>--diff-cmd</option> og legg til alle flagg du vil 
        trenge ved å bruke <option>--extensions</option>-bryteren.
-       For eksempel, for å se lokale forskjeller i filen 
+       For eksempel, for å se lokale forskjeller i fila 
        <filename>foo.c</filename> i <foreignphrase>context 
        format</foreignphrase> mens forandringer i blanktegn blir 
        ignorert, kan du kjøre <command>svn diff --diff-cmd 
@@ -2319,7 +2318,7 @@
      informasjon om filposisjon nyttig for programmet 
      <command>patch</command>, så du kan generere 
      <quote>patcher</quote> ved å omdirigere utdataene fra diff til 
-     en fil:</para>
+     ei fil:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
@@ -2334,7 +2333,7 @@
     <para>You could, for example, email the patch file to another
      developer for review or testing prior to commit.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Du kan for eksempel sende denne patchfilen til en annen 
+    <para>Du kan for eksempel sende denne patchfila til en annen 
      utvikler så han kan kontrollere eller teste den før den legges 
      inn i depotet.</para>
 
@@ -2382,7 +2381,7 @@
      example, you might decide that you don't want to add a new
      file after all:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Subversion reverserte filen til sin før-modifiserte 
+    <para>Subversion reverserte fila til sin før-modifiserte 
      tilstand ved å overskrive den med den lagrede 
      <quote>urørte</quote> kopien fra 
      <filename>.svn</filename>-området.
@@ -2438,17 +2437,17 @@
       <replaceable>ELEMENT</replaceable> fra arbeidskopien din og 
       deretter kjører <command>svn update -r BASE</command> 
       <replaceable>ELEMENT</replaceable>.
-      Imidlertid, hvis du reverserer en fil har <command>svn 
+      Imidlertid, hvis du reverserer ei fil har <command>svn 
       revert</command> en forskjell som er verdt å legge merke til 
       – den trenger ikke å kommunisere med depotet for å legge 
-      tilbake filen din.</para>
+      tilbake fila di.</para>
     </note>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Or perhaps you mistakenly removed a file from version
      control:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Eller kanskje du fjernet en fil fra versjonskontroll ved 
+    <para>Eller kanskje du fjernet ei fil fra versjonskontroll ved 
      en ulykke:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2537,11 +2536,11 @@
      <quote>forskjell</quote>) mot den urørte kopien.
      Det å ha dette lageret er en enorm fordel – selv om du har en 
      rask nettforbindelse, er det mye raskere å sende bare 
-     forandringene til en fil istedenfor hele filen til 
+     forandringene til ei fil istedenfor hele fila til 
      &the_server;.
      Ved første øyekast ser ikke dette så viktig ut, men tenk deg 
      følgene hvis du prøver å legge inn en en-linjers forandring i 
-     en fil på 400 megabytes og må sende hele filen til 
+     ei fil på 400 megabytes og må sende hele fila til 
      &the_server;!</para>
   </sidebar>
 
@@ -2604,8 +2603,8 @@
     depotet.
     <computeroutput>G</computeroutput>-en står for 
     <quote>mer<computeroutput>G</computeroutput>ed</quote> 
-    (flettet), noe som betyr at filen hadde lokale forandringer til 
-    å begynne med, men forandringene som kom fra depotet overlappet 
+    (flettet), noe som betyr at fila hadde lokale forandringer til å 
+    begynne med, men forandringene som kom fra depotet overlappet 
     ikke med de lokale forandringene.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2635,7 +2634,7 @@
       state of conflict.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Subversion skriver en <computeroutput>C</computeroutput> 
-      under oppdateringen, og husker at filen er i en 
+      under oppdateringen, og husker at fila er i en 
       konflikttilstand.</para>
     </listitem>
 
@@ -2651,14 +2650,14 @@
       file is capable of contextual, line-based merging. See
       <xref linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/> to learn more.)</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Hvis Subversion anser filen å være av en flettbar type, 
+     <para>Hvis Subversion anser fila å være av en flettbar type, 
       plasserer den
       <firstterm>konfliktmerker</firstterm> – spesielle strenger 
       med tekst som skiller <quote>sidene</quote> av konflikten – 
-      inn i filen for å vise de overlappende områdene visuelt.
+      inn i fila for å vise de overlappende områdene visuelt.
       (Subversion bruker 
       <literal>svn:mime-type</literal>-egenskapen for å bestemme 
-      om en fil er <!-- ¤ Halvslapp setning -->mulig å flette ved 
+      om ei fil er <!-- ¤ Halvslapp setning -->mulig å flette ved 
       hjelp av kontekst- og linjebaserert fletting.
       Se <xref linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/> 
       for å lære mer.)</para>
@@ -2693,11 +2692,11 @@
         <para>Dette er din fil som den var da den eksisterte i 
          arbeidskopien din før du oppdaterte arbeidskopien – 
          det vil si uten konfliktmerker.
-         Denne filen har dine seneste forandringer og ingenting 
+         Denne fila har dine seneste forandringer og ingenting 
          annet.
-         (Hvis Subversion avgjør at filen ikke er flettbar, 
-         blir ikke <filename>.mine</filename>-filen opprettet, 
-         siden den ville vært identisk med arbeidsfilen.)</para>
+         (Hvis Subversion avgjør at fila ikke er flettbar, blir 
+         ikke <filename>.mine</filename>-fila opprettet, siden 
+         den ville vært identisk med arbeidsfila.)</para>
        </listitem>
       </varlistentry>
       
@@ -2714,10 +2713,10 @@
        @ENGLISH }}} -->
        <term><filename>filnavn.rGAMMELREV</filename></term>
         <listitem>
-         <para>Dette er den filen som var 
+         <para>Dette er den fila som var 
           <literal>BASE</literal>-revisjonen før du oppdaterte 
           arbeidskopien.
-          Det vil si den filen som du hentet ut før du gjorde 
+          Det vil si den fila som du hentet ut før du gjorde 
           dine seneste redigeringer.</para>
        </listitem>
       </varlistentry>
@@ -2735,10 +2734,10 @@
        @ENGLISH }}} -->
        <term><filename>filnavn.rNYREV</filename></term>
        <listitem>
-        <para>Dette er den filen som Subversionklienten nettopp 
+        <para>Dette er den fila som Subversionklienten nettopp 
          mottok fra &the_server; når du oppdaterte 
          arbeidskopien.
-         Denne filen samsvarer med 
+         Denne fila samsvarer med 
          <literal>HEAD</literal>-revisjonen av depotet.<!-- ¤ 
          Hvis man tar vanlig update, ja, men ikke merge. Får se 
          om det kommer mer om det seinere. 
@@ -2754,7 +2753,7 @@
       the repository <literal>HEAD</literal>.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Her er <literal>GAMMELREV</literal> revisjonsnummeret 
-      til filen i ditt <filename>.svn</filename>-område og 
+      til fila i ditt <filename>.svn</filename>-område og 
       <literal>NYREV</literal> er revisjonsnummeret til 
       <literal>HEAD</literal> i depotet.</para>
     </listitem>
@@ -2768,10 +2767,10 @@
     Sally updates her working copy before checking in and she gets
     a conflict:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For eksempel, Sally gjør forandringer til filen 
+   <para>For eksempel, Sally gjør forandringer til fila 
     <filename>sandwich.txt</filename> i depotet.
-    Harry har akkurat forandret filen i arbeidskopien sin og har 
-    lagt den inn.
+    Harry har akkurat forandret fila i arbeidskopien sin og har lagt 
+    den inn.
     Sally oppdaterer sin arbeidskopi før hun legger den inn og får 
     en konflikt:</para>
    
@@ -2804,7 +2803,7 @@
     until the three temporary files are removed.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>På dette tidspunktet vil Subversion 
-    <emphasis>ikke</emphasis> tillate deg å legge inn filen 
+    <emphasis>ikke</emphasis> tillate deg å legge inn fila 
     <filename>sandwich.txt</filename> før de tre midlertidige filene 
     er fjernet.</para>
 
@@ -2836,8 +2835,7 @@
        file).</para>
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Flette teksten med konflikt <quote>for hånd</quote> 
-       (ved å studere og redigere konfliktmerkene i 
-       filen).</para>
+       (ved å studere og redigere konfliktmerkene i fila).</para>
      </listitem>
 
      <listitem>
@@ -2845,8 +2843,8 @@
       <para>Copy one of the temporary files on top of your
        working file.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Kopiere en av de midlertidige filene over arbeidsfilen 
-       din.</para>
+      <para>Kopiere en av de midlertidige filene over arbeidsfila 
+       di.</para>
      </listitem>
 
      <listitem>
@@ -2873,7 +2871,7 @@
    <para>Når du har løst konflikten, må du la Subversion få vite 
     dette ved å kjøre <command>svn resolved</command>.
     Dette fjerner de tre midlertidige filene og Subversion anser 
-    ikke lenger filen for å være i konflikt.<footnote>
+    ikke lenger fila for å være i konflikt.<footnote>
      <para>Du kan alltids fjerne de midlertidige filene selv, men 
       gidder du egentlig det når Subversion kan gjøre det for deg?
       Det var det vi trodde.</para>
@@ -2916,11 +2914,11 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Her er et eksempel.
      På grunn av dårlig kommunikasjon redigerer både du og Sally, 
-     din kollega, filen <filename>sandwich.txt</filename> samtidig.
+     din kollega, fila <filename>sandwich.txt</filename> samtidig.
      Sally legger inn sine forandringer, og når du oppdaterer 
      arbeidskopien din får du en konflikt og vi må redigere 
      <filename>sandwich.txt</filename> for å løse konfliktene.
-     Først, la oss ta en kikk på filen:</para>
+     Først, la oss ta en kikk på fila:</para>
 
     <!-- ¤ -->
     <screen>
@@ -2954,8 +2952,8 @@
     <para>Strengene med <quote>mindre enn</quote>-tegn, likhetstegn 
      og <quote>større enn</quote>-tegn er konfliktmerker, og er 
      ikke del av de aktuelle dataene i konflikt.
-     Du vil vanligvis forsikre deg om at de er fjernet fra filen 
-     før din neste innlegging.
+     Du vil vanligvis forsikre deg om at de er fjernet fra fila før 
+     din neste innlegging.
      Teksten mellom de to første settene med merker er satt sammen 
      av de forandringene du gjorde i konfliktområdet:</para>
 
@@ -3004,7 +3002,7 @@
        bærer deg ut av byen på en planke.</para>
      </footnote>
      Når dere er blitt enige om forandringene du vil legge inn, 
-     rediger filen din og fjern konfliktmerkene.</para>
+     rediger fila din og fjern konfliktmerkene.</para>
 
     <screen>
 Top piece of bread
@@ -3045,10 +3043,10 @@
      You can even use a third-party interactive merging tool to
      examine those three files.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Husk at hvis du blir forvirret mens du redigerer filen med 
+    <para>Husk at hvis du blir forvirret mens du redigerer fila med 
      konflikt, kan du alltids konsultere de tre filene som 
-     Subversion lagde for deg i arbeidskopien din – inkludert filen 
-     din sånn som den var før du oppdaterte.
+     Subversion lagde for deg i arbeidskopien din – inkludert fila 
+     di sånn som den var før du oppdaterte.
      Du kan til og med bruke et tredjeparts interaktivt 
      fletteverktøy for å studere de tre filene.</para>
 
@@ -3058,7 +3056,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Copying a File Onto Your Working File</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Kopiere en fil over arbeidsfilen din</title>
+    <title>Kopiere ei fil over arbeidsfila din</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If you get a conflict and decide that you want to throw
@@ -3067,8 +3065,8 @@
      copy:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hvis du får en konflikt og bestemmer deg for å forkaste 
-     endringene dine, trenger du bare å kopiere en av de 
-     midlertidige filene laget av Subversion over filen i 
+     endringene dine, trenger du bare å kopiere ei av de 
+     midlertidige filene laget av Subversion over fila i 
      arbeidskopien din:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3129,7 +3127,7 @@
     <para>Note that when you revert a conflicted file, you don't
      have to run <command>svn resolved</command>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Legg merke til at når du reverserer en fil i konflikt, 
+    <para>Legg merke til at når du reverserer ei fil i konflikt, 
      trenger du ikke å kjøre <command>svn 
      resolved</command>.</para>
 
@@ -3151,9 +3149,9 @@
     kapittelet, trenger et argument.
     I alle tilfeller må du være forsiktig og bare kjøre <command>svn 
     resolved</command> når du er sikker på at du har ordnet 
-    konflikten i filen – når de midlertidige filene er fjernet, vil 
-    Subversion la deg legge inn filen selv om den fortsatt 
-    inneholder konfliktmerker.</para>
+    konflikten i fila – når de midlertidige filene er fjernet, vil 
+    Subversion la deg legge inn fila selv om den fortsatt inneholder 
+    konfliktmerker.</para>
    
   </sect2>
   
@@ -3216,7 +3214,7 @@
     <option>-ﳢ-file</option> switch:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis du derimot har laget loggmeldingen mens du arbeidet, 
-    vil du kanskje be Subversion om å hente meldingen fra en fil ved 
+    vil du kanskje be Subversion om å hente meldingen fra ei fil ved 
     å angi filnavnet med <option>--file</option>-valget:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3408,7 +3406,7 @@
       <para>Shows you the specific details of how a file changed
        over time.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Viser deg de spesifikke detaljene om hvordan en fil 
+      <para>Viser deg de spesifikke detaljene om hvordan ei fil 
        forandret seg over tid.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -3455,12 +3453,12 @@
     if it was provided, the log message that accompanied the
     commit.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å finne informasjon om historien til en fil eller 
+   <para>For å finne informasjon om historien til ei fil eller 
     katalog, bruk kommandoen <command>svn log</command>.
     <command>svn log</command> vil gi deg en oversikt over hvem som 
-    gjorde forandringer i en fil eller katalog, i hvilken revisjon 
-    den forandret seg, tid og dato for denne revisjonen, og, hvis 
-    den ble skrevet, loggmeldingen som hører til 
+    gjorde forandringer i ei fil eller en katalog, i hvilken 
+    revisjon den forandret seg, tid og dato for denne revisjonen, 
+    og, hvis den ble skrevet, loggmeldingen som hører til 
     innleggingen.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3536,7 +3534,7 @@
    <para>You can also examine the log history of a single file or
     directory. For example:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du kan også undersøke logghistorien for en enkelt fil eller 
+   <para>Du kan også undersøke logghistorien for ei enkelt fil eller 
     katalog.
     For eksempel:</para>
      
@@ -3561,7 +3559,7 @@
     changed.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Dette vil vise loggmeldinger <emphasis>bare</emphasis> for 
-    de revisjonene der arbeidsfilen (eller URLen) forandret 
+    de revisjonene der arbeidsfila (eller URLen) forandret 
     seg.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3574,8 +3572,8 @@
     log</command> will include a list of changed paths in a
     revision in its output:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du vil ha enda mer informasjon om en fil eller katalog, 
-    tar <command>svn log</command> også et 
+   <para>Hvis du vil ha enda mer informasjon om ei fil eller en 
+    katalog, tar <command>svn log</command> også et 
     <option>--verbose</option> (<option>-v</option>)-valg.
     Fordi Subversion tillater deg å flytte og kopiere filer og 
     kataloger, er det viktig å ha muligheten til å følge 
@@ -3893,7 +3891,7 @@
      oppgir en URL kan du undersøke forskjellene mellom elementer i 
      depotet uten å en gang ha en arbeidskopi.
      Dette er spesielt nyttig hvis du ønsker å inspisere 
-     forandringer i en fil når du ikke har en arbeidskopi på den 
+     forandringer i ei fil når du ikke har en arbeidskopi på den 
      lokale maskinen din:</para>
      
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3922,7 +3920,7 @@
     not necessarily the differences between two files, you can use
     <command>svn cat</command>:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du vil undersøke en tidligere versjon av en fil og ikke 
+   <para>Hvis du vil undersøke en tidligere versjon av ei fil og ikke 
     nødvendigvis forskjellene mellom to filer, kan du bruke 
     <command>svn cat</command>:</para>
 
@@ -3949,7 +3947,7 @@
    <para>You can also redirect the output directly into a
     file:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du kan også omdirigere utdataene direkte til en fil:</para>
+   <para>Du kan også omdirigere utdataene direkte til ei fil:</para>
 
    <screen>
 $ svn cat --revision 2 rules.txt > rules.txt.v2
@@ -3964,7 +3962,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Du lurer sikkert på hvorfor vi rett og slett ikke bare 
     bruker <command>svn update --revision</command> for å oppdatere 
-    filen til den eldre revisjonen.
+    fila til den eldre revisjonen.
     Det er et par grunner til at vi kanskje foretrekker å bruke 
     <command>svn cat</command>.</para>
 
@@ -3978,12 +3976,12 @@
     to your external diff program.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>For det første kan det hende at du ønsker å se på 
-    forskjellene mellom to revisjoner av en fil ved å bruke et 
-    eksternt diffprogram (kanskje et grafisk et, eller kanskje filen 
-    din er i et format som gjør at <foreignphrase>unified 
+    forskjellene mellom to revisjoner av ei fil ved å bruke et 
+    eksternt diffprogram (kanskje et grafisk et, eller kanskje fila 
+    di er i et format som gjør at <foreignphrase>unified 
     diff</foreignphrase>-formatet ikke strekker til).
     I dette tilfellet må du hente en kopi av den gamle revisjonen, 
-    omdirigere den til en fil, og angi både den og filen i 
+    omdirigere den til ei fil, og angi både den og fila i 
     arbeidskopien til det eksterne diffprogrammet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4043,10 +4041,9 @@
     if it is a file, the date it was last modified, and the item's
     name.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Kolonnene viser deg revisjonen filen eller katalogen sist 
-    ble modifisert, brukeren som gjorde det, størrelsen hvis det er 
-    en fil, datoen den sist ble forandret, og elementets 
-    navn.</para>
+   <para>Kolonnene viser deg revisjonen fila eller katalogen sist ble 
+    modifisert, brukeren som gjorde det, størrelsen hvis det er ei 
+    fil, datoen den sist ble forandret, og elementets navn.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -4138,17 +4135,17 @@
     det på en så trygg måte som mulig.
     Før arbeidskopien blir forandret, skriver Subversion det som 
     skal utføres til en loggfil.
-    Deretter kjører programmet kommandoene i loggfilen for å utføre 
+    Deretter kjører programmet kommandoene i loggfila for å utføre 
     forandringen det blir bedt om mens det setter opp en lås på den 
     relevante delen av arbeidskopien mens det arbeider – dette er 
     for å hindre andre Subversionklienter fra å aksessere 
     arbeidskopien midt under forandringer.
-    Til slutt fjerner Subversion loggfilen.
+    Til slutt fjerner Subversion loggfila.
     Arkitekturmessig er dette likt et journalfilsystem.
     Hvis en Subversionoperasjon blir avbrutt (hvis prosessen blir 
-    drept eller maskinen krasjer, for eksempel), blir loggfilen 
+    drept eller maskinen krasjer, for eksempel), blir loggfila 
     liggende på disken.
-    Ved å utføre kommandoene i loggfilen en gang til kan Subversion 
+    Ved å utføre kommandoene i loggfila en gang til kan Subversion 
     fullføre den tidligere påbegynte operasjonen, og arbeidskopien 
     din kan sette seg tilbake til en fullverdig tilstand.</para>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -55,7 +55,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Tenk deg at det er din jobb å vedlikeholde et dokument for en 
    avdeling i firmaet ditt, en håndbok av et eller annet slag.
-   En dag spør en annen avdeling deg etter den samme håndboken, men 
+   En dag spør en annen avdeling deg etter den samme håndboka, men 
    med noen deler <quote>spesialtilpasset</quote> for dem, siden de 
    gjør ting litt forskjellig.</para>
 
@@ -525,10 +525,10 @@
      Hvis du er en Unixbruker, er dette det samme konseptet som en 
      hard lenke.
      <!-- ¤ -->Denne kopien kalles <quote>lat</quote>.
-     Det vil si at hvis du legger inn en forandring til en fil i 
-     den kopierte katalogen, forandrer bare denne filen seg – 
-     resten av filene fortsetter å eksistere som lenker til de 
-     originale filene i den originale katalogen.</para>
+     Det vil si at hvis du legger inn en forandring til ei fil i 
+     den kopierte katalogen, forandrer bare denne fila seg – resten 
+     av filene fortsetter å eksistere som lenker til de originale 
+     filene i den originale katalogen.</para>
    
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>This is why you'll often hear Subversion users talk
@@ -683,7 +683,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>The branching of one file's history</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Forgreningen av en fils historie</title>
+    <title>Forgreningen av ei fils historie</title>
     <graphic fileref="images/ch04dia4.png"/>
    </figure>
 
@@ -786,7 +786,7 @@
     fordi <filename>integer.c</filename> også ble kopiert når alt 
     under <filename>/calc/trunk/</filename> ble kopiert.
     Se nå hva som skjer når Sally kjører den samme kommandoen på 
-    hennes kopi av filen:</para>
+    hennes kopi av fila:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -864,7 +864,7 @@
     Subversion viser imidlertid at de to filene deler en felles 
     historie.
     Før grenkopieringen ble gjort i revisjon 341 var de den samme 
-    filen.
+    fila.
     Det er derfor både du og Sally ser forandringene gjort i 
     revisjonene 303 og 98.</para>
 
@@ -1025,9 +1025,8 @@
     forgreninger.
     Hvis du ser på Sallys loggmelding for revisjon 344, kan du se at 
     hun forandret noen stavefeil.
-    Din kopi av den samme filen har uten tvil de samme 
-    skrivefeilene.
-    Det er sannsynlig at dine fremtidige forandringer i denne filen 
+    Din kopi av den samme fila har uten tvil de samme skrivefeilene.
+    Det er sannsynlig at dine fremtidige forandringer i denne fila 
     vil påvirke de samme områdene som skrivefeilene ligger i, så du 
     ligger an til å få potensielle konflikter når du en vakker dag 
     fletter inn grenen din.
@@ -1221,7 +1220,7 @@
     <foreignphrase>porting</foreignphrase>.
     <!-- ¤ Og så legger vi til litt. -->Det finnes ikke en 
     standardisert betegnelse for dette på norsk, så vi bruker i 
-    denne boken uttrykket <quote>flette</quote>.</para>
+    denne boka uttrykket <quote>flette</quote>.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>When you commit the local modification, make sure your log
@@ -1405,7 +1404,7 @@
     målsti, går <command>svn merge</command> ut i fra det første 
     tilfellet og prøver å legge inn forandringene til den gjeldende 
     katalogen.
-    Hvis du fletter en fil, og denne filen (eller en fil med det 
+    Hvis du fletter ei fil, og denne fila (eller ei fil med det 
     samme navnet) eksisterer i den gjeldende katalogen, går 
     <command>svn merge</command> ut i fra det andre tilfellet og 
     forsøker å legge inn forandringene til en lokal fil med det 
@@ -1628,8 +1627,8 @@
      fra en gren til en annen, kan du ved en ulykke flette den 
      samme forandringen <emphasis>to ganger</emphasis>.
      Når dette skjer, vil det noen ganger gå bra.
-     Når en fil blir patchet vil Subversion vanligvis oppdage at 
-     filen inneholder forandringen, og gjør ingenting.
+     Når ei fil blir patchet vil Subversion vanligvis oppdage at 
+     fila inneholder forandringen, og gjør ingenting.
      Men hvis den allerede eksisterende forandringen er blitt 
      forandret på en eller annen måte, vil du få en 
      konflikt.</para>
@@ -1984,7 +1983,7 @@
     <para>I det forrige eksempelet kan tilfellet være at 
      <filename>baz.c</filename> eksisterer både i øyeblikksbildet 
      av grenen som sammenlignes, og det resulterende deltaet vil 
-     forandre filens innhold, men filen eksisterer ikke i 
+     forandre filens innhold, men fila eksisterer ikke i 
      arbeidskopien.
      Hva som enn er tilfelle, betyr <!-- ¤ 
      --><quote>skipped</quote>-meldingen at brukeren mest 
@@ -2017,7 +2016,7 @@
      for å definere og legge til enhver gammel delta til 
      arbeidskopien, kan denne deltaen inneholde tekstmessige 
      forandringer som ikke kan legges helt uproblematisk inn i en 
-     arbeidsfil, selv om denne filen ikke har noen lokale 
+     arbeidsfil, selv om denne fila ikke har noen lokale 
      forandringer.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2054,7 +2053,7 @@
      <filename>filnavn.left</filename> og 
      <filename>filename.right</filename>.
      I dette tilfellet beskriver terminologien <quote>left</quote> 
-     og <quote>right</quote> hvilken side filen kom fra.
+     og <quote>right</quote> hvilken side fila kom fra.
      I alle fall, disse forskjellige navnene vil hjelpe deg å 
      skille mellom filer som er opprettet som følge av en 
      oppdatering versus filer som er opprettet som resultat av en 
@@ -2099,7 +2098,7 @@
      or <quote>ancestry</quote>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>For eksempel, tenk deg at du legger inn revisjon 100, som 
-     inkluderer en forandring i en fil kalt 
+     inkluderer en forandring i ei fil kalt 
      <filename>foo.c</filename>.
      Da er <filename>foo.c at 99</filename> en <quote>stamfar</quote> 
      til <filename>foo.c at 100</filename>.
@@ -2139,8 +2138,8 @@
      stier.
      Men hvis du ber <command>svn merge</command> om å sammenligne 
      de samme to objektene, vil den oppdage at de er urelaterte og 
-     først prøve å slette den gamle filen og deretter legge til den 
-     nye filen.
+     først prøve å slette den gamle fila og deretter legge til den 
+     nye fila.
      Utdataene fra programmet vil indikere en sletting etterfulgt 
      av en tillegging:</para>
 
@@ -2777,11 +2776,11 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Det som er fint med versjonskontrollsystemer er at 
     informasjon aldri går tapt.
-    Selv om du sletter en fil eller katalog, kan den være borte fra 
-    <literal>HEAD</literal>-revisjonen, men objektet eksisterer 
+    Selv om du sletter ei fil eller en katalog, kan den være borte 
+    fra <literal>HEAD</literal>-revisjonen, men objektet eksisterer 
     fortsatt i tidligere revisjoner.
     Et av de vanligste spørsmålene nye brukere spør om, er: 
-    <quote>Hvordan får jeg den gamle filen eller katalogen min 
+    <quote>Hvordan får jeg den gamle fila eller katalogen min 
     tilbake?</quote>.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2802,8 +2801,8 @@
     et slags todimensjonalt koordinatsystem.
     Det første koordinatet er et spesifikt revisjonstre, og det 
     andre koordinatet er en sti inne i dette treet.
-    Så hver versjon av filen eller katalogen din kan bli definert 
-    som et spesifikt koordinatpar.</para>
+    Så hver versjon av fila eller katalogen din kan bli definert som 
+    et spesifikt koordinatpar.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Subversion has no <filename>Attic</filename> directory
@@ -2835,7 +2834,7 @@
     i en katalog som inneholdt det slettede elementet ditt.
     Valget <command>--verbose</command> viser en liste over alle 
     forandrede elementer i hver revisjon; alt du trenger å gjøre er 
-    å finne revisjonen der du slettet filen eller katalogen.
+    å finne revisjonen der du slettet fila eller katalogen.
     Du kan gjøre dette visuelt, eller ved å bruke et annet verktøy 
     for å undersøke utdataene fra loggen (ved hjelp av 
     <command>grep</command>, eller kanskje ved hjelp av et 
@@ -2883,8 +2882,8 @@
    <para>I eksempelet går vi ut i fra at du ser etter en slettet fil 
     kalt <filename>real.c</filename>.
     Ved å se gjennom loggene for en foreldrekatalog, har du funnet 
-    ut at denne filen ble slettet i revisjon 808.
-    Derfor er den siste versjonen av filen der den fortsatt 
+    ut at denne fila ble slettet i revisjon 808.
+    Derfor er den siste versjonen av fila der den fortsatt 
     eksisterte i revisjonen like før dette.
     Konklusjon:
     Du vil hente tilbake stien 
@@ -2915,8 +2914,8 @@
     Dette vil ha samme effekten som å legge til 
     <filename>real.c</filename> en gang til som en lokal 
     modifisering.
-    Filen vil bli klargjort for tillegging, og etter en innlegging 
-    med <command>svn commit</command> vil filen eksistere i 
+    Fila vil bli klargjort for tillegging, og etter en innlegging 
+    med <command>svn commit</command> vil fila eksistere i 
     <literal>HEAD</literal> igjen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3001,18 +3000,18 @@
     klargjort for tillegging <quote>med historie</quote>.
     Subversion husker hvor det ble kopiert fra.
     I framtiden vil kjøring av <command>svn log</command> på denne 
-    filen gå tilbake forbi gjenoppstandelsen av filen og gjennom 
-    hele historien den hadde før revisjon 807.
+    fila gå tilbake forbi gjenoppstandelsen av fila og gjennom hele 
+    historien den hadde før revisjon 807.
     Med andre ord, denne nye <filename>real.c</filename> er ikke 
     egentlig ny; den er en direkte etterkommer av den originale, 
-    slettede filen.</para>
+    slettede fila.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Although our example shows us resurrecting a file, note
     that these same techniques work just as well for resurrecting
     deleted directories.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Selv om eksempelet vårt viser at vi henter tilbake en fil, 
+   <para>Selv om eksempelet vårt viser at vi henter tilbake ei fil, 
     legg merke til at disse samme teknikkene virker like godt når 
     det gjelder å hente tilbake slettede kataloger.</para>
 
@@ -4048,7 +4047,7 @@
     forandringer i arbeidskopien, og du vil at en kollega skal se på 
     dem.
     Istedenfor å kjøre <command>svn diff</command> og sende 
-    patchfilen (som ikke vil fange opp treforandringer eller 
+    patchfila (som ikke vil fange opp treforandringer eller 
     forandringer i symbolske linker eller egenskaper), kan du 
     istedenfor bruke <command>svn copy</command> for å 
     <quote>sende</quote> arbeidskopien til et privat område i 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -851,7 +851,7 @@
      Når en katalog med mange filer legges inn, bruker FSFS en 
      O(N)-algoritme for å legge til poster, mens Berkeley DB bruker 
      en O(N^2)-algoritme for å skrive hele katalogen en gang til.
-     På den annen side skriver FSFS den seneste versjonen av en fil 
+     På den annen side skriver FSFS den seneste versjonen av ei fil 
      som en delta (forskjell) mot en tidligere versjon, noe som 
      betyr at det å hente ut det seneste treet er litt langsommere 
      enn å hente fullteksten lagret i en HEAD-revisjon i Berkeley 
@@ -1132,7 +1132,7 @@
      <para>A file whose contents are a single integer value that
       dictates the version number of the repository layout.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>En fil som inneholder en enkelt heltallsverdi som 
+     <para>Ei fil som inneholder en enkelt heltallsverdi som 
       spesifiserer versjonsnummeret til depotlayouten.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1166,7 +1166,7 @@
      <para>A file which merely informs its readers that they
       are looking at a Subversion repository.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>En fil som bare informerer sine lesere om at de ser på 
+     <para>Ei fil som bare informerer sine lesere om at de ser på 
       et Subversiondepot.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1298,7 +1298,7 @@
     Selvfølgelig, malfilene er der for mer enn bare 
     informasjonsverdien – den letteste måten å installere en 
     påhakning på Unixplattformer er å bare kopiere den riktige 
-    malfilen til en ny fil som mangler 
+    malfila til ei ny fil som mangler 
     <literal>.tmpl</literal>-etternavnet, finpusse på innholdet, og 
     forsikre deg om at skriptet er kjørbart.
     Men Windows bruker filetternavn til å avgjøre hvorvidt et 
@@ -1629,7 +1629,7 @@
        marshalled back to the client.</para>
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Denne påhakningen kjøres hver gang noen prøver å låse 
-       en fil.
+       ei fil.
        Den kan bli brukt til å forby låser i det hele tatt, eller 
        å definere et mer komplekst regelsett som spesifiserer 
        nøyaktig hvilke brukere som får lov til å låse spesielle 
@@ -1688,12 +1688,12 @@
        to stderr is marshalled back to the client.</para>
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Denne påhakningen kjøres når noen prøver å fjerne en 
-       lås på en fil.
+       lås på ei fil.
        Den kan brukes til å lage regler som spesifiserer hvilke 
        brukere som har lov til å låse opp spesielle stier.
        Den er spesielt viktig for å avgjøre regler om bryting av 
        låser.
-       Hvis bruker A låser en fil, får bruker B lov til å bryte 
+       Hvis bruker A låser ei fil, får bruker B lov til å bryte 
        låsen?
        Hva hvis låsen er mer enn en uke gammel?
        Denne typen ting kan bli bestemt og gjennomført av 
@@ -1843,9 +1843,9 @@
     forskjellige databaser har forskjellige krav, og de har derfor 
     lagt inn en mekanisme for å overstyre mange av 
     konfigurasjonsverdiene til Berkeley DB under kjøring.
-    Berkeley sjekker at filen <filename>DB_CONFIG</filename> finnes 
-    i hver miljøkatalog, og leser valgene som er i denne filen for 
-    bruk med akkurat dette Berkeley-miljøet.</para>
+    Berkeley sjekker at fila <filename>DB_CONFIG</filename> finnes i 
+    hver miljøkatalog, og leser valgene som er i denne fila for bruk 
+    med akkurat dette Berkeley-miljøet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The Berkeley configuration file for your repository is
@@ -1866,19 +1866,18 @@
     recover the database environment (using <command>svnadmin
     recover</command>).</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Berkeley-konfigurasjonsfilen for ditt depot ligger i 
+   <para>Berkeley-konfigurasjonsfila for ditt depot ligger i 
     miljøkatalogen <filename>db</filename> i 
     <filename>depot/db/DB_CONFIG</filename>.
-    Subversion oppretter selv denne filen når den lager resten av 
+    Subversion oppretter selv denne fila når den lager resten av 
     depotet.
-    Filen inneholder innledningsvis noen standardvalg sammen med 
+    Fila inneholder innledningsvis noen standardvalg sammen med 
     pekere til dokumentasjonen til Berkeley DB som ligger på nettet 
     så du kan lese om hva disse valgene gjør.
     Du har selvfølgelig også muligheten til å legge til alle valg 
-    som Berkeley DB støtter til 
-    <filename>DB_CONFIG</filename>-filen.
+    som Berkeley DB støtter til <filename>DB_CONFIG</filename>-fila.
     Pass bare på at mens Subversion aldri prøver å lese eller forstå 
-    innholdet i filen og bruker ingen av valgene i den, vil du unngå 
+    innholdet i fila og bruker ingen av valgene i den, vil du unngå 
     å gjøre forandringer i konfigurasjonen som får Berkeley DB seg 
     til å oppføre seg annerledes enn det Subversionkoden forventer.
     I tillegg vil ikke forandringer gjort i 
@@ -2289,7 +2288,7 @@
        <!-- @ENGLISH {{{
        <para>Print the contents of a file in the tree.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Skriv innholdet av en fil i treet.</para>
+       <para>Skriv innholdet av ei fil i treet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -2763,7 +2762,7 @@
      </footnote>
      Men det er ikke til å komme forbi at det er noen ganger du vil 
      manipulere historien til depotet ditt.
-     Det kan være at du vil fjerne alle spor etter en fil som ble 
+     Det kan være at du vil fjerne alle spor etter ei fil som ble 
      lagt til ved en ulykke (og som av en eller annen grunn ikke 
      skal være der).
      Eller du har kanskje flere prosjekter som deler et enkelt 
@@ -2968,7 +2967,7 @@
      including only one of our top-level directories, and
      resulting in three new dump files:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Så kjører vi denne dumpfilen gjennom filteret og for hver 
+    <para>Så kjører vi denne dumpfila gjennom filteret og for hver 
      gang inkluderer vi bare en av katalogene på toppnivå, noe som 
      resulterer i tre nye dumpfiler:</para>
 
@@ -3046,12 +3045,12 @@
       with the metadata and this will render the dump file
       useless.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Hvis du planlegger å redigere dumpfilen manuelt for å 
+     <para>Hvis du planlegger å redigere dumpfila manuelt for å 
       fjerne en toppkatalog, vær sikker på at tekstbehandleren din 
       ikke er satt til å automatisk konvertere linjeslutt til det 
       lokale formatet (det vil si \r\n til \n).
       Dette vil føre til at innholdet ikke vil samsvare med 
-      metadataene og dumpfilen vil dermed bli ubrukelig.</para>
+      metadataene og dumpfila vil dermed bli ubrukelig.</para>
     </warning>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3186,7 +3185,7 @@
      passe på.
      For det første er dette verktøyet overfølsom for <!-- ¤ Finn 
      et mer brukervennlig ord for «semantikk» -->sti-semantikk.
-     Legg merke til om stiene i dumpfilen er spesifisert med eller 
+     Legg merke til om stiene i dumpfila er spesifisert med eller 
      uten skråstreker i starten.
      Dette vil du se i <literal>Node-path</literal> og 
      <literal>Node-copyfrom-path</literal> i headerne.</para>
@@ -3225,7 +3224,7 @@
      <command>svndumpfilter include</command> og 
      <command>svndumpfilter exclude</command> (og hvis de ikke har 
      det, skal du ikke gjøre det).
-     Videre, hvis dumpfilen din har inkonsekvent bruk av innledende 
+     Videre, hvis dumpfila di har inkonsekvent bruk av innledende 
      skråstreker av en eller annen grunn,<footnote>
       <para>Selv om <command>svnadmin dump</command> har en 
        konsekvent regel om innledende skråstreker – å ikke 
@@ -3258,7 +3257,7 @@
      Subversion støtter kopioperasjoner i depotet, der en ny sti 
      blir opprettet ved å kopiere en allerede eksisterende sti.
      Det er mulig at på et eller annet punkt i livsløpet til 
-     depotet blir en fil eller katalog kopiert fra en plass som 
+     depotet blir ei fil eller katalog kopiert fra en plass som 
      <command>svndumpfilter</command> utelater, til en plass som 
      programmet inkluderer.
      For å gjøre dumpdataene <!-- ¤ self-sufficient -->selvforsynt, 
@@ -3474,7 +3473,7 @@
     dette gjøres ved å bruke <command>svnadmin setlog</command>.
     Denne kommandoen forandrer loggmeldingen 
     (<literal>svn:log</literal>-egenskapen) på en gitt revisjoen i 
-    et depot, ved å lese den nye verdien fra en fil.</para>
+    et depot, ved å lese den nye verdien fra ei fil.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -3864,7 +3863,7 @@
      ganske enkelt angi valget <option>--bdb-log-keep</option> til 
      <command>svnadmin create</command>-kommandoen.
      Hvis du glemmer å gjøre dette, eller forandrer mening på et 
-     senere tidspunkt, kan du redigere filen 
+     senere tidspunkt, kan du redigere fila 
      <filename>DB_CONFIG</filename> som ligger i katalogen 
      <filename>db</filename> i depotet.
      Du kommenterer bort linjen som inneholder direktivet 
@@ -3953,7 +3952,7 @@
      størrelsen av de originale dataene, brukes nå nok plass for å 
      si: <quote>Jeg ser ut akkurat som de dataene der borte, 
      unntatt de følgende forandringene</quote>.
-     Mer spesifikt, hver gang en ny versjon av en fil blir lagt inn 
+     Mer spesifikt, hver gang en ny versjon av ei fil blir lagt inn 
      i depotet, koder Subversion den forrige versjonen (egentlig 
      flere tidligere versjoner) som en delta mot den nye versjonen.
      Resultatet er at mesteparten av depotdataene som har en 
@@ -3979,10 +3978,10 @@
       blir lagret i en enkelt Berkeley DB-databasefil, vil ikke 
       nødvendigvis det å redusere størrelsen på de lagrede 
       verdiene nødvendigvis redusere størrelsen på selve 
-      databasefilen.
+      databasefila.
       Berkeley DB vil imidlertid ha interne poster med ubrukte 
-      områder i databasefilen, og vil bruke disse områdene først 
-      før den øker størrelsen på databasefilen.
+      områder i databasefila, og vil bruke disse områdene først 
+      før den øker størrelsen på databasefila.
       Så selv om deltifisering ikke medfører øyeblikkelig sparing 
       av diskplass, kan det redusere fremtidig økning i 
       databasestørrelsen ganske drastisk.</para>
@@ -4348,7 +4347,7 @@
     Dumpformatet sendes til standard ut-strømmen 
     (<literal>stdout</literal>), mens informative meldinger sendes 
     til standardfeil-strømmen (<literal>stderr</literal>).
-    Dette gjør at du kan omdirigere utdatastrømmen til en fil mens 
+    Dette gjør at du kan omdirigere utdatastrømmen til ei fil mens 
     du holder øye med statusen i terminalvinduet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4555,10 +4554,10 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para><!-- ¤ «By default», men dette går vel det også. Kunne 
     sikkert brukt den vanlige «som standard», men synes ikke den 
-    passer helt her. -->Vanligvis vil dumpfilen bli ganske stor – 
-    mye større enn selve depotet.
+    passer helt her. -->Vanligvis vil dumpfila bli ganske stor – mye 
+    større enn selve depotet.
     Dette er fordi hver eneste versjon av hver fil blir representert 
-    som fulltekst i dumpfilen.
+    som fulltekst i dumpfila.
     Dette er den raskeste og enkleste oppførselen, og fin hvis du 
     sender dumpdataene gjennom et rør direkte til en annen prosess 
     (som for eksempel et pakkeprogram, filterprogram eller inn i en 
@@ -4611,7 +4610,7 @@
    <para>Når Subversion dumper hver ny revisjon, lagres akkurat nok 
     informasjon til at et framtidig lasteprogram kan gjenskape denne 
     revisjonen basert på en tidligere revisjon.
-    Med andre ord, for enhver gitt revisjon i dumpfilen vil bare de 
+    Med andre ord, for enhver gitt revisjon i dumpfila vil bare de 
     elementene som ble forandret i den revisjonen havne i dumpen.
     Det eneste unntaket fra denne regelen er den første revisjonen 
     som blir dumpet med den nåværende <command>svnadmin 
@@ -4634,7 +4633,7 @@
     revisjonen bare som forskjeller som skal legges til den forrige 
     revisjonen.
     En grunn til dette er at det ikke <emphasis>er</emphasis> noen 
-    tidligere revisjon i dumpfilen!
+    tidligere revisjon i dumpfila!
     For det andre kan ikke Subversion vite tilstanden til depotet 
     som dumpdataene vil bli lastet inn i (<!-- ¤ -->hvis det i det 
     hele tatt noen gang blir et).
@@ -5048,7 +5047,7 @@
     (dumpdelen) overstått.
     Uheldigvis tar opprettelsen av – og gjenoppretting fra – 
     inkrementelle backuper lengre tid, fordi hver innlegging enten 
-    blir spilt av inn i dumpfilen eller depotet.</para>
+    blir spilt av inn i dumpfila eller depotet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In either backup scenario, repository administrators need

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -593,7 +593,7 @@
     disk, ever.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Eller, hvis du vil slå av lagring av legitimasjonen 
-    permanent, kan du redigere <filename>config</filename>-filen 
+    permanent, kan du redigere <filename>config</filename>-fila 
     (plassert ved siden av <filename>auth/</filename>-katalogen).
     Ved å sette <literal>store-auth-creds</literal> til 
     <literal>no</literal> vil ingen legitimasjon bli lagret på 
@@ -618,11 +618,11 @@
     legitimasjonsdata fra disklageret.
     For å gjøre dette, må du gå inn i 
     <filename>auth/</filename>-området og manuelt slette den 
-    aktuelle filen.
+    aktuelle fila.
     Legitimasjonen er lagret i individuelle filer, og hvis du ser på 
     hver fil, vil du se nøkler og verdier.
     <literal>svn:realmstring</literal>-nøkkelen viser hvilket 
-    &server;område filen er assosiert med:</para>
+    &server;område fila er assosiert med:</para>
 
    <screen>
 $ ls ~/.subversion/auth/svn.simple/
@@ -651,7 +651,7 @@
    <para>Once you have located the proper cache file, just delete
     it.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du har funnet den riktige filen, er det bare å slette 
+   <para>Når du har funnet den riktige fila, er det bare å slette 
     den.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1237,17 +1237,17 @@
     to use them.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Som du allerede har gjettet, er 
-    <filename>svnserve.conf</filename>-filen i et depot den sentrale 
+    <filename>svnserve.conf</filename>-fila i et depot den sentrale 
     mekanismen for å kontrollere autentiserings- og 
     autorisasjonsregler.
-    Filen har det samme formatet som andre konfigurasjonsfiler (se 
+    Fila har det samme formatet som andre konfigurasjonsfiler (se 
     <xref linkend="svn.advanced.confarea"/>):
     Seksjonsnavn er markert med klammeparenteser 
     (<literal>[</literal> og <literal>]</literal>), kommentarer 
     begynner med <!-- ¤ -->hashtegn (<literal>#</literal>), og hver 
     seksjon inneholder spesifikke variabler som kan settes 
     (<literal>variabel = verdi</literal>).
-    La oss gå gjennom denne filen og lære hvordan vi bruker 
+    La oss gå gjennom denne fila og lære hvordan vi bruker 
     dem.</para>
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.svnserve.auth.users">
@@ -1680,10 +1680,10 @@
    <para>Man skulle tro at historien om SSH ender her, men det gjør 
     den ikke.
     Subversion lar deg opprette tilpasset tunneloppførsel i <!-- ¤ 
-    run-time -->kjøringsfilen <filename>config</filename> (se <xref 
+    run-time -->kjøringsfila <filename>config</filename> (se <xref 
     linkend="svn.advanced.confarea"/>).
     I <literal>[tunnels]</literal>-seksjonen i 
-    <filename>config</filename>-filen kan du enkelt definere det på 
+    <filename>config</filename>-fila kan du enkelt definere det på 
     denne måten:</para>
 
    <screen>
@@ -1737,7 +1737,7 @@
     en spesifikk binærfil som oppretter tunnelen (den som ligger som 
     <filename>/opt/alternate/ssh</filename> med spesifikke valg.
     I dette tilfellet vil det å aksessere en 
-    <literal>svn+joessh://</literal>-URL starte denne SSH-binærfilen 
+    <literal>svn+joessh://</literal>-URL starte denne SSH-binærfila 
     med <option>-p 29934</option> som parameter – nyttig hvis du vil 
     at tunnelprogrammet skal koble seg til en ustandard port.</para>
 
@@ -1820,7 +1820,7 @@
      offentlig nøkkel.
      Autentisering via passord vil ikke fungere, siden alle de 
      følgende SSH-triksene baserer seg på bruk av 
-     <filename>authorized_keys</filename>-filen som brukes av 
+     <filename>authorized_keys</filename>-fila som brukes av 
      SSH.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1831,10 +1831,10 @@
      allowed to connect. The lines are typically of the
      form:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis den ikke allerede finnes, opprett filen 
+    <para>Hvis den ikke allerede finnes, opprett fila 
      <filename>authorized_keys</filename> (i Unix er den vanligvis 
      kalt <filename>~/.ssh/authorized_keys</filename>).
-     Hver linje i denne filen beskriver en offentlig nøkkel som får 
+     Hver linje i denne fila beskriver en offentlig nøkkel som får 
      lov til å koble seg til.
      Linjene har vanligvis dette formatet:</para>
 
@@ -1882,7 +1882,7 @@
      typiske <command>svnserve -t</command>-prosessen som 
      Subversionklienten spør etter.
      Dette åpner døra til en rekke triks på &server;siden.
-     I de følgende eksemplene forkorter vi linjene i filen 
+     I de følgende eksemplene forkorter vi linjene i fila 
      som:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1960,7 +1960,7 @@
      Istedenfor å lage en egen systemkonto for hver bruker, lag et 
      offentlig/privat nøkkelpar for hver person.
      Legg deretter hver offentlig nøkkel inn i 
-     <filename>authorized_users</filename>-filen, en per linje, og 
+     <filename>authorized_users</filename>-fila, en per linje, og 
      bruk valget <option>--tunnel-user</option>:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2131,7 +2131,7 @@
    Apacheoppsettet, kan det skje at en feil blir gjort på veien.
    Hvis du ikke allerede kjenner til Apaches loggesystem, bør du bli 
    kjent med det.
-   I <filename>httpd.conf</filename>-filen din er det direktiver som 
+   I <filename>httpd.conf</filename>-fila di er det direktiver som 
    spesifiserer plasseringer på disken av aksess- og 
    feilmeldingsloggene som genereres av Apache (henholdsvis 
    direktivene <literal>CustomLog</literal> og 
@@ -2256,8 +2256,8 @@
      <para>configuring your <filename>httpd.conf</filename>
       file to export (or expose) the repository.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>konfigurere <filename>httpd.conf</filename>-filen din 
-      til å eksportere (eller vise) depotet.</para>
+     <para>konfigurere <filename>httpd.conf</filename>-fila di til 
+      å eksportere (eller vise) depotet.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
    
@@ -2277,7 +2277,7 @@
     For den mest oppdaterte informasjonen om hvordan du kompilerer 
     Subversion for bruk sammen med Apache HTTP-&the_server; og 
     hvordan kompilere og sette opp selve Apache for dette, se 
-    <filename>INSTALL</filename>-filen på toppnivået av 
+    <filename>INSTALL</filename>-fila på toppnivået av 
     kildekodetreet til Subversion.</para>
    
   </sect2>
@@ -2307,7 +2307,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Når du har alle de nødvendige komponentene installert på 
     systemet ditt, er alt som gjenstår å konfigurere Apache ved 
-    hjelp av <filename>httpd.conf</filename>-filen.
+    hjelp av <filename>httpd.conf</filename>-fila.
     Få Apache til å laste mod_dav_svn-modulen ved å bruke 
     <literal>LoadModule</literal>-direktivet.
     Dette direktivet må komme foran alle andre Subversion-relaterte 
@@ -2333,7 +2333,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Legg merke til at hvis <command>mod_dav</command> ble 
     kompilert som et delt objekt (istedenfor å bli statisk linket 
-    direkte til binærfilen <command>httpd</command>) vil du også 
+    direkte til binærfila <command>httpd</command>) vil du også 
     trenge en tilsvarende <literal>LoadModule</literal>-linje for 
     dette.
     Pass på at den kommer før 
@@ -2367,7 +2367,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <!-- ¤ Dette avsnittet kan med fordel finleses litt sånn 
    etterhvert. -->
-   <para>På en senere plassering i konfigurasjonsfilen må du fortelle 
+   <para>På en senere plassering i konfigurasjonsfila må du fortelle 
     Apache hvor du har lagt Subversiondepotet (eller depotene).
     <literal>Location</literal>-direktivet har en XML-lignende 
     notasjon som starter med et åpningselement og slutter med et 
@@ -2496,7 +2496,7 @@
     /www/repos></literal>.
     Hvis en forespørsel kommer for URIen 
     <filename>/www/repos/foo.c</filename>, vet ikke Apache om den 
-    skal se etter filen <filename>repos/foo.c</filename> i 
+    skal se etter fila <filename>repos/foo.c</filename> i 
     <literal>DocumentRoot</literal> eller om den skal delegere 
     jobben til <command>mod_dav_svn</command> for å returnere 
     <filename>foo.c</filename> fra Subversiondepotet.</para>
@@ -2704,7 +2704,7 @@
      de som du vil gi spesialtilgang til Subversiondepotet ditt.
      La oss gi Sally og Harry tilgang til å legge inn forandringer 
      i depotet.
-     Først må vi legge dem til passordfilen.</para>
+     Først må vi legge dem til passordfila.</para>
   
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
@@ -2722,7 +2722,7 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
-$ ### Første gang: Bruk -c for å opprette filen
+$ ### Første gang: Bruk -c for å opprette fila
 $ ### Bruk -m for å bruke MD5-kryptering av passordet, noe som er sikrere
 $ htpasswd -cm /etc/svn-passord-fil harry
 New password: ***** 
@@ -2754,7 +2754,7 @@
     <para>Det neste som du må gjøre er å legge til noen flere 
      <filename>httpd.conf</filename>-direktiver inne i 
      <literal>Location</literal>-blokken for å fortelle Apache hva 
-     den skal gjøre med den nye passordfilen.
+     den skal gjøre med den nye passordfila.
      <literal>AuthType</literal>-direktivet spesifiserer hvilken 
      type autentiseringssystem som skal brukes.
      I dette tilfellet vil vi spesifisere 
@@ -2765,7 +2765,7 @@
      oppsprettsvindu når nettleseren spør brukeren etter navn og 
      passord.
      Til sist, bruk <literal>AuthUserFile</literal>-direktivet for 
-     å angi plasseringen til passordfilen som du opprettet ved å 
+     å angi plasseringen til passordfila som du opprettet ved å 
      bruke <command>htpasswd</command>.</para>
   
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2952,7 +2952,7 @@
      server and client certificates from an ordinary Subversion
      client.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Det er utenfor temaet for denne boken å beskrive hvordan 
+    <para>Det er utenfor temaet for denne boka å beskrive hvordan 
      man lager klient- og &server;sertifikater, og hvordan Apache 
      settes opp for å bruke dem.
      Mange andre bøker, inkludert Apaches egen dokumentasjon, 
@@ -3075,9 +3075,9 @@
      variable to a semicolon-separated list of PEM-encoded CA
      certificates:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para><filename>servers</filename>-filen som brukes under 
-     kjøring gir deg også muligheten til å la Subversionklienten 
-     automatisk stole på spesifikke <!-- ¤ Eller bruke CA? 
+    <para><filename>servers</filename>-fila som brukes under kjøring 
+     gir deg også muligheten til å la Subversionklienten automatisk 
+     stole på spesifikke <!-- ¤ Eller bruke CA? 
      -->godkjenningsinstanser, enten globalt eller på en <!-- ¤ 
      --><quote>per &server;</quote>-basis.
      Sett ganske enkelt variabelen 
@@ -3179,9 +3179,9 @@
      Either or both pieces of information can be described in
      runtime variables:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para><filename>servers</filename>-filen som brukes under 
-     kjøring lar deg automatisere denne <!-- ¤ -->utfordringen på 
-     en per-&server;-basis.
+    <para><filename>servers</filename>-fila som brukes under kjøring 
+     lar deg automatisere denne <!-- ¤ -->utfordringen på en 
+     per-&server;-basis.
      <!-- ¤ Either -->En av eller begge delene informasjon kan bli 
      beskrevet med kjørevariabler:</para>
 
@@ -3223,7 +3223,7 @@
      Subversionklienten automatisk svare på en 
      klientsertifikatutfordring uten å spørre deg.<footnote>
       <para>Mer sikkerhetsbevisste folk vil kanskje ikke lagre 
-       klientsertifikatpassordet i kjørefilen 
+       klientsertifikatpassordet i kjørefila 
        <filename>servers</filename>.</para>
      </footnote></para>
 
@@ -3498,7 +3498,7 @@
      <literal>AuthSVNAccessFile</literal>-direktivet, som 
      spesifiserer en fil som inneholder regler for rettigheter til 
      stier i depotene dine.
-     (Vil vil diskutere formatet på denne filen om et 
+     (Vil vil diskutere formatet på denne fila om et 
      øyeblikk.)</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3874,7 +3874,7 @@
      <command>mod_authz_svn</command>-modulen prøver selv å få 
      stien til å stemme, deretter forelderen til stien, så 
      forelderen til den, og så videre.
-     Netteffekten er at det å nevne en spesifikk sti i aksessfilen 
+     Netteffekten er at det å nevne en spesifikk sti i aksessfila 
      alltid vil overstyre alle rettigheter som er arvet fra 
      foreldrekataloger.</para>
 
@@ -3948,8 +3948,8 @@
      of users, much like the Unix <filename>/etc/group</filename>
      file:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Aksessfilen lar deg også definere hele grupper med 
-     brukere, ganske likt <filename>/etc/group</filename> på 
+    <para>Aksessfila lar deg også definere hele grupper med brukere, 
+     ganske likt <filename>/etc/group</filename> på 
      Unix-systemer:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4124,7 +4124,7 @@
      eller en lignende modul ikke brukes) kan du slå av alt av 
      stikontroller.
      Bruk <literal>SVNPathAuthz</literal>-direktivet i 
-     <filename>httpd.conf</filename>-filen:</para>
+     <filename>httpd.conf</filename>-fila:</para>
 
     <example id="svn.serverconfig.httpd.authz.pathauthzoff.ex-1">
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4735,7 +4735,7 @@
       (<filename>/usr/bin/svnserve</filename> eller hvor den nå 
       ligger i <literal>$PATH</literal>) egentlig er et 
       innkapslingsskript som setter <command>umask 002</command> 
-      og kjører den ekte <command>svnserve</command>-binærfilen.
+      og kjører den ekte <command>svnserve</command>-binærfila.
       Gjør det samme med <command>svnlook</command> og 
       <command>svnadmin</command>.
       Programmet må enten kjøres med en anstendig umask eller 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -19,7 +19,7 @@
    unconsciously. For all intents and purposes, you are ready to
    use Subversion in a typical environment.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hvis du har lest denne boken kapittel for kapittel, fra start 
+  <para>Hvis du har lest denne boka kapittel for kapittel, fra start 
    til slutt, skal du nå ha samlet opp nok kunnskap til å kunne bruke 
    Subversionklienten til å utføre de vanligste operasjonene innen 
    versjonskontroll.
@@ -413,7 +413,7 @@
     Du kan lage nøklene du trenger ved å bruke 
     <command>REGEDIT</command>-programmet.
     Alternativt kan du lage en <filename>.reg</filename>-fil og 
-    deretter dobbeltklikke på denne filen i Utforskeren, noe som vil 
+    deretter dobbeltklikke på denne fila i Utforskeren, noe som vil 
     flette dataene inn i registryen.</para>
 
    <example id="svn.advanced.confarea.windows-registry.ex-1">
@@ -1656,7 +1656,7 @@
     du legger til en ny egenskap).
     Deretter forandrer du på verdien i tekstbehandleren til den er 
     lik den nye verdien du vil lagre i egenskapen, lagrer den 
-    midlertidige filen og avslutter tekstbehandleren.
+    midlertidige fila og avslutter tekstbehandleren.
     Hvis Subversion finner ut at du faktisk har forandret den 
     nåværende egenskapsverdien, vil den godta det som den nye 
     verdien til egenskapen.

Modified: trunk/src/nb/book/foreword.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/foreword.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/foreword.xml	Sun Jul 23 16:57:03 2006
@@ -98,7 +98,7 @@
    branches and tags work the same way as in other version control
    systems? How can I find out who made a particular change?</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Det jeg liker med denne boken er at den vokste fram nettopp 
+  <para>Det jeg liker med denne boka er at den vokste fram nettopp 
    gjennom en slik prosess, og dette vises på hver eneste side.
    Den er det direkte resultatet av forfatterens møter med brukerne.
    Det begynte med Ben Collins-Sussmans observasjon av at folk spurte 
@@ -126,12 +126,12 @@
    Ben intenst over en måned sommeren 2002 for å skrive 
    <citetitle>The Subversion Handbook</citetitle>, en 60-siders 
    håndbok som tok for seg all grunnleggende bruk av Subversion.
-   Håndboken tok ikke mål av seg å være komplett, men den ble 
+   Håndboka tok ikke mål av seg å være komplett, men den ble 
    distribuert med Subversion og hjalp brukere over den innledende 
    humpen i lærekurven.
    Da O’Reilly and Associates bestemte seg for å publisere en 
-   fullversjon av Subversion-boken, var minste motstands vei opplagt:
-   Å utvide håndboken.</para>
+   fullversjon av Subversion-boka, var minste motstands vei opplagt:
+   Å utvide håndboka.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The three co-authors of the new book were thus presented
@@ -144,9 +144,9 @@
    feedback, not only about Subversion, but about its existing
    documentation.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>De tre medforfatterne av den nye boken ble dermed presentert 
+  <para>De tre medforfatterne av den nye boka ble dermed presentert 
    for en uvanlig mulighet.
-   Offisielt var deres oppgave å skrive en bok ovenfra og ned, å 
+   Offisielt var deres oppgave å skrive ei bok ovenfra og ned, å 
    starte med innholdet og et innledende utkast.
    Men de hadde også tilgang til en jevn strøm – faktisk en 
    ukontrollerbar geysir – av materiale som kom fra gressrotplan.
@@ -176,20 +176,20 @@
    and most of all the sensitivity to the user's needs and the
    user's point of view.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Gjennom hele tiden de skrev denne boken, trålte Ben, Mike og 
+  <para>Gjennom hele tiden de skrev denne boka, trålte Ben, Mike og 
    Brian konstant malilinglisten til Subversion og fulgte med i 
    snakkerom mens de nøye skrev ned problemer brukere hadde i 
    virkelige situasjoner.
    Å holde øye med slike tilbakemeldinger er en del av deres 
    arbeidsoppgaver hos CollabNet uansett, og det ga dem en stor 
    fordel når de satte i gang med å dokumentere Subversion.
-   Boken de produserte er fast forankret i erfaringens grunnfjell, 
+   Boka de produserte er fast forankret i erfaringens grunnfjell, 
    ikke i den skiftende sanden av ønsketenkning; den kombinerer de 
    beste aspektene av en brukerhåndbok og en liste over ofte spurte 
    spørsmål.
    Denne tosidigheten er kanskje ikke så merkbar ved første 
    gjennomlesing.
-   Tatt i rekkefølge, forside til bakside, er boken rett og slett en 
+   Tatt i rekkefølge, forside til bakside, er boka rett og slett en 
    likefrem beskrivelse av et stykke programvare.
    Oversikten finnes der, den obligatoriske guidede gjennomgangen, 
    kapittelet om administrativ konfigurasjon, noen avanserte tema, og 
@@ -222,7 +222,7 @@
    free software projects, <emphasis>you are not
    alone</emphasis>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selvfølgelig, ingen kan love at denne boken vil kunne svare på 
+  <para>Selvfølgelig, ingen kan love at denne boka vil kunne svare på 
    hvert eneste spørsmål du har om Subversion.
    Noen ganger vil presisjonen i hva den forventer av spørsmål være 
    uhyggelig telepatisk;
@@ -236,7 +236,7 @@
    har bidratt med korreksjoner og originalt materiale.
    Fra fellesskapets synspunkt er det å løse problemet ditt bare en 
    behagelig bieffekt av et mye større prosjekt – det å sakte 
-   tilpasse boken, og aller helst Subversion selv, til å samsvare mer 
+   tilpasse boka, og aller helst Subversion selv, til å samsvare mer 
    med hvordan den faktisk brukes.
    De er ivrige etter å høre fra deg, ikke bare fordi de kan hjelpe 
    deg, men fordi du kan hjelpe dem.
@@ -246,7 +246,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Let this book be your first companion.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>La denne boken bli din første ledsager.</para>
+  <para>La denne boka bli din første ledsager.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>—
More information about the svnbook-dev mailing list