[svnbook commit] r2323 - trunk/www

sunny256 noreply at red-bean.com
Tue Jul 18 15:48:25 CDT 2006


Author: sunny256
Date: Tue Jul 18 15:48:25 2006
New Revision: 2323

Modified:
   trunk/www/index.nb.html

Log:
* www/index.nb.html: Added link to the TRANSLATION-STATUS file.


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Tue Jul 18 15:48:25 2006
@@ -82,6 +82,11 @@
 Etterhvert som den engelske utgaven blir oppdatert, flettes 
 forandringene inn i den norske utgaven.</p>
 
+<p>En oversikt over hvilke deler av boken som er oversatt er i filen 
+<tt><a 
+href="http://svn.red-bean.com/svnbook/trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS">/trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS</a></tt> 
+i depotet som inneholder Subversiondokumentasjonen.</p>
+
 <ul>
 <li>Les <a href="./nightly/nb/svn-book.html">HTML-versjonen som en stor 
     fil</a>.</li>
More information about the svnbook-dev mailing list