[svnbook commit] r2322 - trunk/www

sunny256 noreply at red-bean.com
Tue Jul 18 15:36:54 CDT 2006


Author: sunny256
Date: Tue Jul 18 15:36:54 2006
New Revision: 2322

Modified:
  trunk/www/index.nb.html

Log:
Sync the English and Norwegian web pages.

* www/index.nb.html
 Updated to r2321.


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Tue Jul 18 15:36:54 2006
@@ -176,10 +176,10 @@
 
 <p>Rapporter om feil i boken er alltid populært. Feilrapporter
  som i tillegg inneholder forslag om hvordan problemet kan fikses
-  er enda bedre. For subjektive rettelser (stavemåter, grammatikk
-  og så videre) kan du i feilrapporten legge ved en patch mot
-  XML-kildekoden (og inkludere ordet <tt>[PATCH]</tt> i
-  emnefeltet). For mer objektive synspunkter som tonen eller
+  er enda bedre. For tekniske rettelser (stavemåter, grammatikk,
+  oppmerking og så videre) kan du i feilrapporten legge ved en patch
+  mot XML-kildekoden (og inkludere ordet <tt>[PATCH]</tt> i
+  emnefeltet). For mer subjektive synspunkter som tonen eller
  lesbarheten i teksten er det best å ta dette opp på
  postlista.</p>
 
More information about the svnbook-dev mailing list