[svnbook commit] r1981 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sat Feb 4 13:10:25 CST 2006


Author: sunny256
Date: Sat Feb 4 13:10:20 2006
New Revision: 1981

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml

Log:
Finished proofreading of the Norwegian ch05.xml .

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 (Proofread): Updated status of ch05.xml .

* src/nb/book/ch05.xml
 Finished.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Sat Feb 4 13:10:20 2006
@@ -71,7 +71,7 @@
 3. Proofread
 
  To find the current end of the proofread text, search for the 
- @PROOFREAD string.
+ @PROOFREAD marker.
 
  book/foreword.xml
  book/ch00.xml
@@ -79,7 +79,7 @@
  book/ch02.xml
  book/ch03.xml
  book/ch04.xml
- book/ch05.xml (line 4636, 83%) -- sunny256
+ book/ch05.xml
 
 4. Translation of examples
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Sat Feb 4 13:10:20 2006
@@ -4634,7 +4634,6 @@
     <command>svnadmin dump</command> er selvforsynt, er den første 
     dumpede revisjonen vanligvis en full representasjon av hver 
     katalog, fil og egenskap i denne revisjonen i depotet.</para>
-   <!-- @PROOFREAD -->
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>However, you can change this default behavior. If you add
@@ -4713,11 +4712,11 @@
    <para>Et annet lurt triks du kan utføre med dette 
     <option>--incremental</option>-valget går ut å legge til en 
     rekke revisjoner til en eksisterende dumpfil.
-    For eksempel kan du ka en 
+    For eksempel kan du ha en 
     <literal>post-commit</literal>-påhakning som rett og slett 
     legger til depotdumpen av den spesifikke revisjonen som utførte 
     påhakningsskriptet.
-    Eller du kan ha en skript som kjøres om natten for å legge til 
+    Eller du kan ha et skript som kjøres om natten for å legge til 
     dumpdata for alle revisjonene som ble lagt til depotet siden 
     forrige gang skriptet ble kjørt.
     Brukt på denne måten kan <literal>dump</literal>- og 
@@ -4742,7 +4741,7 @@
     Ved å bruke valget <option>--parent-dir</option> når du kjører 
     <command>svnadmin load</command>, kan du spesifisere en ny 
     virtuell rotkatalog for lasteprosessen.
-    Dette betyr at hvis du har dumpfiler for tre depot, la oss si 
+    Dette betyr at hvis du har dumpfiler for tre depoter, la oss si 
     <filename>tekst-dumpfil</filename>, 
     <filename>kalender-dumpfil</filename> og 
     <filename>regneark-dumpfil</filename>, kan du først opprette et 
@@ -4764,7 +4763,7 @@
     encapsulate the contents of each of the three previous
     repositories:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Deretter, lag nye kataloger i depotet som for å <quote>pakke 
+   <para>Deretter, lag nye kataloger i depotet som vil <quote>pakke 
     inn</quote> innholdet av hver av de tre foregående 
     depotene:</para>
 
@@ -4842,7 +4841,8 @@
      <para>Dumpformatet i Subversion ligner et RFC-882-format, den 
       samme typen format som vanligvis brukes i eposter.</para>
     </footnote> skulle det være relativt enkelt å beskrive generelle 
-    sett med forandringer – ved å bruke dette filformatet.
+    sett med forandringer – der hver av dem blir behandlet som en ny 
+    revisjon – ved å bruke dette filformatet.
     Faktisk bruker programmet <command>cvs2svn</command> (se <xref 
     linkend="svn.forcvs.convert"/>) dumpformatet for å representere 
     innholdet i et CVS-depot så dette innholdet kan bli kopiert inn 
@@ -4947,9 +4947,8 @@
     intelligent innpakning rundt <command>svnadmin 
     hotcopy</command>-kommandoen – vil den utføre de nødvendige 
     stegene for å ta backup av det aktive depotet ditt – uten at du 
-    må sperre tilgangen <!-- ¤ bar -->for alle sammen – og vil 
-    deretter rense bort de døde Berkeleyloggfilene fra det aktive 
-    depotet.</para>
+    må sperre den offentlige tilgangen – og vil deretter rense bort 
+    de døde Berkeleyloggfilene fra det aktive depotet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Even if you also have an incremental backup, you might
@@ -4966,17 +4965,16 @@
     repository directory:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Selv om du også har en inkrementell backup, vil du 
-    sannsynligvis ville kjøre dette programmet på en <!-- ¤ Vi 
-    bruker å si det, ikke sant? -->regulær basis.
+    sannsynligvis ville kjøre dette programmet med jevne mellomrom.
     For eksempel vil du kanskje vurdere å legge til 
     <command>hot-backup.py</command> til en automatisk 
     programkjøring (som <command>cron</command> på Unix-systemer).
-    Eller, hvis du foretrekker finkornede backupløsninger, kan du 
+    Eller, hvis du foretrekker finjusterte backupløsninger, kan du 
     sette post-commit-skriptet til å kalle 
     <command>hot-backup.py</command> (se <xref 
     linkend="svn.reposadmin.create.hooks" />), som vil lage en ny 
     kopi av depotet for hver ny revisjon som er opprettet.
-    Bare legg det følgende til 
+    Bare legg det følgende inn i 
     <filename>hook/post-commit</filename>-skriptet i katalogen til 
     det aktive depotet:</para>
 
@@ -5041,7 +5039,7 @@
     det veldig enkelt å allerede ha halvparten av denne prosessen 
     (dumpdelen) overstått.
     Uheldigvis tar opprettelsen av – og gjenoppretting fra – 
-    inkrementelle bakuper lengre tid, fordi hver innlegging enten 
+    inkrementelle backuper lengre tid, fordi hver innlegging enten 
     blir spilt av inn i dumpfilen eller depotet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -5073,8 +5071,8 @@
       måte som går helt utenom påhakningsgrensesnittet.</para>
     </footnote>
     Og siden du kan forandre revisjonsegenskaper som går på tvers av 
-    den kronolgisk rekkefølgen – du kan forandre enhver egenskap til 
-    en revisjon til enhver tid – vil en inkrementell backup av de 
+    den kronolgiske rekkefølgen – du kan forandre enhver egenskap 
+    for en revisjon når som helst – vil en inkrementell backup av de 
     seneste få revisjonene kanskje ikke fange opp en 
     egenskapsforandring i en revisjon som ble inkludert som del av 
     en tidligere backup.</para>
@@ -5094,15 +5092,15 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Vanligvis vil bare den helt paranoide trenge å ta backup av 
     hele depotet, la oss si, hver gang en innlegging skjer.
-    Imidlertid, hvis vi antar at et gitt depot har andre ekstra 
-    finkornede mekanismer på plass (som epost for hver innlegging), 
-    vil en varm backup av databasen være noe som en 
+    Imidlertid, hvis vi antar at et gitt depot har noen ganske 
+    finjusterte mekanismer på plass (som utsending av epost for hver 
+    innlegging), vil en varm backup av databasen være noe som en 
     depotadministrator vil ønske å inkludere som del av en nattlig 
     systembackup.
     For de fleste depot vil arkiverte eposter alene gi nok 
     informasjon som gjenopprettelseskilde, i hvert fall for de siste 
     få innleggingene.
-    Men det er dine data – beskytt dem så mye som du vil.</para>
+    Men det er dine data – beskytt dem i den grad du vil.</para>
       
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Often, the best approach to repository backups is a
@@ -5127,8 +5125,8 @@
     Du kan sette opp kombinasjoner av fullstendige og inkrementelle 
     backuper, pluss et arkiv med innleggingsmeldinger.
     Subversionutviklerne tar for eksempel backup av kildekodedepotet 
-    etter hver ny revisjon er opprettet, og tar vare på et arkiv med 
-    alle eposter som varsler om innlegginger og forandringer i 
+    etter hver ny revisjon som opprettes, og tar vare på et arkiv 
+    med alle eposter som varsler om innlegginger og forandringer i 
     revisjoner og egenskaper.
     Løsningen din kan være noe lignende, men bør tilpasses dine 
     behov og følge den fine linjen mellom bekvemmelighet og 
@@ -5138,7 +5136,7 @@
      <para>You know—the collective term for all of her 
       <quote>fickle fingers</quote>.</para>
     </footnote> --> vil det helt sikkert hjelpe deg å komme deg på 
-    fote igjen etter disse harde tider.</para>
+    fote igjen etter harde tider som dette.</para>
 
   </sect2>
  </sect1>
@@ -5174,8 +5172,8 @@
    Men før du setter i gang bør du gå nøye gjennom planene for 
    depotet på lang sikt.
    I denne seksjonen vil vi gi noen råd om hvordan du planlegger 
-   oppbygningen av depotet, og hvordan du plasserer dataene dine i 
-   <!-- ¤ -->dette oppsettet.</para>
+   oppbygningen av depotet, og hvordan du får lagt inn dataene dine i 
+   dette oppsettet.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.reposadmin.projects.chooselayout">
@@ -5200,7 +5198,7 @@
     ting er på sine respektive plasser.
     Prøv å se litt inn i fremtiden; planlegg på forhånd før du 
     plasserer dataene dine under versjonskontroll.
-    Ved å <quote>legge opp</quote> innholdet av depotene dine på en 
+    Ved å sette opp strukturen på innholdet i depotene dine på en 
     effektiv måte den første gangen, kan du forhindre en drøss med 
     fremtidige hodepiner.</para>
 
@@ -5473,7 +5471,7 @@
     Det er et par måter du kan gjøre dette i Subversion.
     Du kan bruke <command>svn mkdir</command>-kommandoen (se <xref 
     linkend="svn.ref"/>) for å opprette hver katalog i skjelettet av 
-    depotlayouten, en og en.
+    depotlayouten, en etter en.
     En raskere måte å utføre den samme oppgaven på er å bruke 
     kommandoen <command>svn import</command> (se <xref 
     linkend="svn.tour.other.import"/>).
@@ -5513,24 +5511,24 @@
    <screen>
 $ mkdir tmpdir
 $ cd tmpdir
-$ mkdir projectA
-$ mkdir projectA/trunk
-$ mkdir projectA/branches
-$ mkdir projectA/tags
-$ mkdir projectB
-$ mkdir projectB/trunk
-$ mkdir projectB/branches
-$ mkdir projectB/tags
+$ mkdir prosjektA
+$ mkdir prosjektA/trunk
+$ mkdir prosjektA/branches
+$ mkdir prosjektA/tags
+$ mkdir prosjektB
+$ mkdir prosjektB/trunk
+$ mkdir prosjektB/branches
+$ mkdir prosjektB/tags
 …
-$ svn import . file:///path/to/repos --message 'Initial repository layout'
-Adding     projectA
-Adding     projectA/trunk
-Adding     projectA/branches
-Adding     projectA/tags
-Adding     projectB
-Adding     projectB/trunk
-Adding     projectB/branches
-Adding     projectB/tags
+$ svn import . file:///sti/til/depot --message 'Innledende oppsett av depotet'
+Adding     prosjektA
+Adding     prosjektA/trunk
+Adding     prosjektA/branches
+Adding     prosjektA/tags
+Adding     prosjektB
+Adding     prosjektB/trunk
+Adding     prosjektB/branches
+Adding     prosjektB/tags
 …
 Committed revision 1.
 $ cd ..
@@ -5555,9 +5553,9 @@
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
-$ svn list --verbose file:///path/to/repos
-   1 harry        May 08 21:48 projectA/
-   1 harry        May 08 21:48 projectB/
+$ svn list --verbose file:///sti/til/depot
+   1 harry        May 08 21:48 prosjektA/
+   1 harry        May 08 21:48 prosjektB/
 …
 $
 </screen>
More information about the svnbook-dev mailing list