[svnbook commit] r1196 - trunk/src/nb/book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Sat Mar 26 22:19:48 CST 2005


Author: sunny256
Date: Sat Mar 26 22:19:47 2005
New Revision: 1196

Modified:
  trunk/src/nb/book/appa.xml
  trunk/src/nb/book/ch00.xml
  trunk/src/nb/book/ch01.xml
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/foreword.xml
Log:
Norwegian svnbook: Use U+2013 (EN DASH) instead of U+2014 (EM DASH). 
This is the standard glyph in Norwegian, so I guess I have to obey it.

* src/nb/book/appa.xml
* src/nb/book/ch00.xml
* src/nb/book/ch01.xml
* src/nb/book/ch02.xml
* src/nb/book/ch03.xml
* src/nb/book/ch04.xml
* src/nb/book/ch05.xml
* src/nb/book/foreword.xml
 Change all em dashes into en dashes in the Norwegian text.


Modified: trunk/src/nb/book/appa.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/appa.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/appa.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -33,7 +33,7 @@
    brukermasse, var det nødvendig med nye funksjoner og forandringer 
    i oppbygningen for å ordne enkelte <quote>ødelagte</quote> 
    virkemåter i CVS.
-   Dette betyr at du som CVS-bruker kanskje må bryte vaner — av den 
+   Dette betyr at du som CVS-bruker kanskje må bryte vaner – av den 
    typen du har glemt var merkelige til å begynne med.</para>
 
  </simplesect>
@@ -908,7 +908,7 @@
    operations.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Med CVSs pserver er du nødt til å <quote>logge inn</quote> på 
-   tjeneren før du kan utføre lese- eller skriveoperasjoner — du må 
+   tjeneren før du kan utføre lese- eller skriveoperasjoner – du må 
    til og med logge inn for anonyme operasjoner.
    Med et Subversiondepot som bruker Apache <command>httpd</command> 
    eller <command>svnserve</command> på tjeneren, oppgir du ingen 
@@ -1017,7 +1017,7 @@
    CVS-depotet skal behandles.
    Uansett hvilket verktøy du bestemmer deg for å bruke, vær nøye med 
    å utføre så mye verifisering som du kan på konverteringsresultatet 
-   — når alt kommer til alt har du jobbet hardt for å lage denne 
+   – når alt kommer til alt har du jobbet hardt for å lage denne 
    historien!</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{

Modified: trunk/src/nb/book/ch00.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch00.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch00.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -14,7 +14,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para><quote>Hvis C gir deg nok tau til å henge deg selv, tenk på 
     Subversion som en slags lagringsplass for tau.</quote>
-    —Brian W. Fitzpatrick</para>
+    –Brian W. Fitzpatrick</para>
   </blockquote>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -34,8 +34,8 @@
    lenge vært førstevalget innen versjonskontroll.
    Og det er fortjent.
    CVS er selv fri programvare, og dens ikke-restriktive virkemåte og 
-   støtte for nettverksbaserte operasjoner — som tillater dusinvis av 
-   programmerere spredt over et geografisk område å dele arbeidet — 
+   støtte for nettverksbaserte operasjoner – som tillater dusinvis av 
+   programmerere spredt over et geografisk område å dele arbeidet – 
    passer veldig bra sammen med samarbeidsånden i 
    opensource-verdenen.
    CVS med sin halvkaotiske utviklingsmodell har blitt hjørnesteiner 
@@ -194,7 +194,7 @@
    reading list</quote> for various types of readers:</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Denne boken tar sikte på å være nyttig for folk med varierende 
-   bakgrunn — fra folk med ingen tidligere erfaring fra 
+   bakgrunn – fra folk med ingen tidligere erfaring fra 
    versjonskontroll til erfarne systemadministratorer.
    Avhengig av bakgrunnen din kan enkelte kapitler være mer eller 
    mindre nyttig for deg.
@@ -306,7 +306,7 @@
    mostly likely to come back to after you've finished the
    book.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Boken slutter med referansemateriale — kapittel 9 er en 
+  <para>Boken slutter med referansemateriale – kapittel 9 er en 
    referanseguide for alle Subversionkommandoer, og tilleggene dekker 
    en rekke nyttige emner.
    Dette er kapitlene du mest sannsynlig vil komme tilbake til når du 
@@ -426,7 +426,7 @@
    problem at hand, not necessarily serve as examples of good
    programming style.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Merk at kildekodeeksemplene er bare det — eksempler.
+  <para>Merk at kildekodeeksemplene er bare det – eksempler.
    Selv om de vil kompilere med den riktige kompilatorbesvergelsen, 
    er de beregnet på å illustrere problemet der og da, ikke 
    nødvendigvis være eksempler på god programmeringsstil.</para>
@@ -767,7 +767,7 @@
      community.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Du kan distribuere og gjøre forandringer til denne boken 
-     så mye du ønsker — den er under en fri lisens.
+     så mye du ønsker – den er under en fri lisens.
      Selvfølgelig, istedenfor at du distribuerer din egen private 
      versjon av boken, vil vi heller at du sender respons og 
      patcher til utviklermiljøet for Subversion.
@@ -819,7 +819,7 @@
    Derfor vil forfatterne takke Brian Behlendorf og CollabNet for 
    visjonen om å støtte et slikt risikabelt og ambisiøst nytt Open 
    Source-prosjekt;
-   Jim Blandy for det originale Subversion-navnet og designen — vi 
+   Jim Blandy for det originale Subversion-navnet og designen – vi 
    elsker deg, Jim;
    Karl Fogel for at han er slik en god venn og stor leder av 
    fellesskapet, i den rekkefølgen.<footnote><para>Å, og takk, Karl, 
@@ -942,7 +942,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Takk til alle mine nære venner, som gjør meg til en rik, rik 
     mann.
-    Ikke se på meg på den måten — dere vet hvem dere er.</para>
+    Ikke se på meg på den måten – dere vet hvem dere er.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -1071,7 +1071,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Spesiell takk til min kone Amy for hennes kjærlighet og 
     tålmodige støtte, for å holde ut med sene kvelder, og for å til 
-    og med se over hele seksjoner av denne boken — du går alltid den 
+    og med se over hele seksjoner av denne boken – du går alltid den 
     ekstra milen, og gjør det med utrolig ynde.
     Gavin, når du er gammel nok til å lese, håper jeg du er like 
     stolt av faren din som han er av deg.
@@ -1091,20 +1091,20 @@
    <para>Hatten av for Shep Kendall, gjennom ham ble verdenen av 
     datamaskiner først åpnet for meg;
     Ben Collins-Sussman, min turguide gjennom open source-verdenen;
-    Karl Fogel — du <emphasis>er</emphasis> min 
+    Karl Fogel – du <emphasis>er</emphasis> min 
     <filename>.emacs</filename>;
     Greg Stein, for å utstråle praktisk know-how innen 
     programmering;
-    Brian Fitz — for å dele denne skriveopplevelsen med meg.
+    Brian Fitz – for å dele denne skriveopplevelsen med meg.
     Til de mange folkene som jeg til stadighet plukker opp ny 
-    kunnskap etter — fortsett med å strø den omkring!</para>
+    kunnskap etter – fortsett med å strø den omkring!</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Finally, to the One who perfectly demonstrates creative
     excellence—thank you.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Til sist, til den Ene som så perfekt demonstrerer kreativ 
-    fortreffelighet — takk.</para>
+    fortreffelighet – takk.</para>
 
   </sect2>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch01.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch01.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch01.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -34,7 +34,7 @@
    Subversion—what it is; what it does; how to get it.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Dette kapitlet inneholder en høytsvevende introduksjon til 
-   Subversion — hva det er, hva det gjør og hvordan få tak i 
+   Subversion – hva det er, hva det gjør og hvordan få tak i 
    det.</para>
 
  </simplesect>
@@ -95,7 +95,7 @@
    forandringene må gå gjennom.
    Og fordi arbeidet er versjonert, trenger du ikke frykte at 
    kvaliteten er noe du må gi avkall på når du mister denne 
-   flaskehalsen — hvis en feil forandring er gjort med dataene, bare 
+   flaskehalsen – hvis en feil forandring er gjort med dataene, bare 
    omgjør denne forandringen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -116,13 +116,13 @@
    management</foreignphrase>-systemer (SCM).
    Disse systemene er spesielt beregnet på å vedlikeholde trær av 
    kildekode, og har mange funksjoner som er spesielt tilpasset 
-   programutvikling — de kan ha en viss forståelse av 
+   programutvikling – de kan ha en viss forståelse av 
    programmeringsspråk, eller de tilbyr verktøy for å bygge 
    programvare.
    Subversion, derimot, er ikke et av disse systemene.
    Det er et generelt system som kan bli brukt til å vedlikeholde en 
    <emphasis>hvilken som helst</emphasis> samling av filer.
-   For ditt vedkommende kan det være kildekode — for andre, alt fra 
+   For ditt vedkommende kan det være kildekode – for andre, alt fra 
    huskelister til butikken til redigeringsfiler for digital video og 
    annet.</para>
 
@@ -157,8 +157,8 @@
   <para>Tidlig i år 2000 startet CollabNet, Inc. (<systemitem
    class="url">http://www.collab.net</systemitem>) letingen etter 
    utviklere for å lage en erstatning for CVS.
-   CollabNet tilbyr programvare for å muliggjøre samarbeid — 
-   SourceCast — der en komponent er versjonskontroll.
+   CollabNet tilbyr programvare for å muliggjøre samarbeid – 
+   SourceCast – der en komponent er versjonskontroll.
    Selv om SourceCast brukte CVS som sitt første 
    versjonskontrollsystem, var begrensningene i CVS helt fra 
    begynnelsen veldig tydelige, og CollabNet visste at noe bedre 
@@ -274,7 +274,7 @@
    fleste opensource-prosjekter, styrt av et løst sammensatt og 
    gjennomsiktig regelverk som oppmuntrer til elitestyre.
    CollabNets copyrightlisens er fullstendig i samsvar med Debians 
-   retningslinjer for fri programvare — <foreignphrase>Debian Free 
+   retningslinjer for fri programvare – <foreignphrase>Debian Free 
    Software Guidelines</foreignphrase>.
    Med andre ord, alle kan hente, modifisere og redistribuere 
    Subversion som de selv ønsker; ingen tillatelse fra CollabNet 
@@ -361,12 +361,12 @@
     <term>Sann versjonshistorie</term>
     <listitem>
     <para>Siden CVS er begrenset til versjonering av filer, er ikke 
-     operasjoner som kopiering og navneskifter — som kan hende med 
+     operasjoner som kopiering og navneskifter – som kan hende med 
      filer, men som egentlig er forandringer i innholdet av 
-     katalogen de ligger i — støttet i CVS.
+     katalogen de ligger i – støttet i CVS.
      I tillegg kan du ikke i CVS erstatte en versjonert fil med en 
      ny ting med det samme navnet uten at det nye elementet overtar 
-     historien til den gamle — kanskje helt urelaterte — filen.
+     historien til den gamle – kanskje helt urelaterte – filen.
      Med Subversion kan du legge til, slette, kopiere og skifte 
      navn på både filer og kataloger.
      Og hver fil som er nylig lagt til begynner med en frisk, ren 
@@ -410,8 +410,8 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Versjonerte metadata</term>
     <listitem>
-     <para>Hver fil og katalog har et sett med egenskaper — 
-      egenskapsnavn og deres verdier — assossiert med seg.
+     <para>Hver fil og katalog har et sett med egenskaper – 
+      egenskapsnavn og deres verdier – assossiert med seg.
       Du kan opprette og lagre ethvert vilkårlig 
       egenskapsnavn/verdi-par som du ønsker.
       Egenskaper er versjonert over tid, akkurat som 
@@ -446,7 +446,7 @@
       Dette gir Subversion en stor fordel innen stabilitet og 
       kommunikasjon med brukere og prosesser, og øyeblikkelig 
       tilgang til eksisterende funksjoner som denne serveren 
-      tilbyr — autentisering, autorisasjon, <!-- ¤ --><quote>wire 
+      tilbyr – autentisering, autorisasjon, <!-- ¤ --><quote>wire 
       compression</quote> og så videre.
       En lettere egenstående Subversiontjener-prosess er også 
       tilgjengelig.
@@ -571,7 +571,7 @@
    lokale avspeilinger av deler av disse versjonerte dataene (kalt 
    <quote>arbeidskopier</quote>).
    Mellom disse yttergrensene er det flere ruter gjennom diverse 
-   tilgangslag — <foreignphrase>Repository Access 
+   tilgangslag – <foreignphrase>Repository Access 
    (RA)</foreignphrase>.
    Noen av disse rutene går over datanettverk og gjennom datatjenere 
    som deretter aksesserer depotet.
@@ -683,7 +683,7 @@
   <para>Subversion, installasjonen er ferdig, består av flere deler.
    Det følgende er en rask oversikt over hva du får.
    Ikke bli skremt hvis den snaue beskrivelsen etterlater deg med å 
-   klø deg i hodet — det er <emphasis>mange</emphasis> flere sider i 
+   klø deg i hodet – det er <emphasis>mange</emphasis> flere sider i 
    denne boken som er beregnet på å fjerne denne forvirringen.</para>
 
   <variablelist>

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -30,7 +30,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Selv om eksemplene i dette kapittelet viser personer som deler 
    samlinger av kildekode til programmer, husk at Subversion kan 
-   behandle alle typer filsamlinger — det er ikke begrenset til å 
+   behandle alle typer filsamlinger – det er ikke begrenset til å 
    hjelpe dataprogrammerere.</para>
  </simplesect>
  
@@ -56,7 +56,7 @@
   <para>Subversion er et sentralisert system for å dele informasjon.
    Dens kjerne er et depot, som er et sentralt lager av data.
    Depotet lagrer informasjon i form av et 
-   <firstterm>filsystemtre</firstterm> — et typisk hierarki av filer 
+   <firstterm>filsystemtre</firstterm> – et typisk hierarki av filer 
    og kataloger.
    Ethvert antall <firstterm>klienter</firstterm> kobler seg til 
    depotet, og leser eller skriver deretter til disse filene.
@@ -185,8 +185,8 @@
     forandringene Harry gjorde <emphasis>ikke</emphasis> være med i 
     Sallys nyere versjon av filen, fordi hun så aldri Harrys 
     forandringer til å begynne med.
-    Harrys arbeid er fortsatt borte — eller i det minste borte fra 
-    den siste versjonen av filen — og sannsynligvis ved en ulykke.
+    Harrys arbeid er fortsatt borte – eller i det minste borte fra 
+    den siste versjonen av filen – og sannsynligvis ved en ulykke.
     Dette er definitivt en situasjon vi vil unngå!</para>
 
    <figure id="svn-ch-2-dia-2">
@@ -339,7 +339,7 @@
       Tenk deg også at A og B er avhengig av hverandre, og 
       forandringene er hver for seg inkompatible med hverandre.
       Plutselig virker ikke A og B sammen mer.
-      Låsesystemet var ikke i stand til å forhindre problemet — 
+      Låsesystemet var ikke i stand til å forhindre problemet – 
       men skapte likevel en falsk følelse av trygghet.
       Det er lett for Harry og Sally å tenke seg at ved å låse 
       filer, starter hver av dem en trygg, isolert oppgave, og de 
@@ -374,7 +374,7 @@
     et alternativ til låsing.
     I denne modellen kontakter klienten til hver bruker 
     prosjektdepotet og lager en personlig 
-    <firstterm>arbeidskopi</firstterm> — et lokalt speil av depotets 
+    <firstterm>arbeidskopi</firstterm> – et lokalt speil av depotets 
     filer og kataloger.
     Brukere arbeider så parallelt ved å modifisere deres private 
     kopier.
@@ -465,8 +465,8 @@
     Legg merke til at programvare ikke kan løse konflikter 
     automatisk; bare mennesker er i stand til å forstå og gjøre de 
     nødvendige intelligente valgene.
-    Når Harry har løst de overlappende forandringene manuelt — 
-    kanskje etter en diskusjon med Sally — kan han trygt lagre den 
+    Når Harry har løst de overlappende forandringene manuelt – 
+    kanskje etter en diskusjon med Sally – kan han trygt lagre den 
     flettede filen tilbake til depotet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -679,8 +679,8 @@
    <para>Listen med bokstaven A indikerer at Subversion legger til et 
     antall elementer i arbeidskopien din.
     Du har nå en personlig kopi av depotets 
-    <filename>/calc</filename>-katalog, med en ekstra komponent — 
-    <filename>.svn</filename> — som tidligere nevnt inneholder den 
+    <filename>/calc</filename>-katalog, med en ekstra komponent – 
+    <filename>.svn</filename> – som tidligere nevnt inneholder den 
     ekstra informasjonen som Subversion trenger.</para>
 
    <sidebar id="svn-ch-2-sidebar-1">
@@ -697,7 +697,7 @@
      schemas map to the available access methods.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Subversiondepot kan bli aksessert ved hjelp av mange 
-     forskjellige metoder — på en lokal disk, eller gjennom diverse 
+     forskjellige metoder – på en lokal disk, eller gjennom diverse 
      nettverksprotokoller.
      Beliggenheten til et depot er imidlertid alltid en URL.
      Tabell 2-1 viser hvordan forskjellige URL-skjemaer står i 
@@ -781,7 +781,7 @@
      syntaksen, og tillater tjenernavn og portnumre å bli 
      spesifisert som en del av adressen.
      Husk at tilgangsmetoden <literal>file:</literal> bare er 
-     gyldig for lokale depot — faktisk, i overenskommelse med 
+     gyldig for lokale depot – faktisk, i overenskommelse med 
      konvensjonen må delen som består av tjenernavnet enten være 
      <literal>localhost</literal> eller ikke være der i det hele 
      tatt:</para>

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -36,7 +36,7 @@
    see <xref linkend="svn-ch-9"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Merk at dette kapittelet ikke er ment å være en fullstendig 
-   liste over Subversions kommandoer — det er heller en uformell 
+   liste over Subversions kommandoer – det er heller en uformell 
    introduksjon til de mest vanlige Subversionoppgavene du vil komme 
    ut for.
    Dette kapittelet forutsetter at du har lest og forstått <xref 
@@ -68,7 +68,7 @@
   <para>Før du leser videre, her er den viktigste kommandoen du noen 
    gang vil trenge når du bruker Subversion:
    <command>svn help</command>.
-   Kommandolinjeklienten til Subversion er selvdokumenterende — til 
+   Kommandolinjeklienten til Subversion er selvdokumenterende – til 
    enhver tid vil en rask <command>svn help 
    <delkommando></command> beskrive syntaksen, valg, og 
    oppførselen til <command>delkommando</command>.</para>
@@ -553,7 +553,7 @@
    <para>Brukere bør være klar over en spissfindighet som kan bli 
     litt av en snublestein ved bruk av datoer i Subversion.
     Siden tidspunktet på en revisjon er lagret som en egenskap for 
-    revisjonen — en uversjonert, modifiserbar egenskap — kan 
+    revisjonen – en uversjonert, modifiserbar egenskap – kan 
     revisjonsegenskaper bli forandret til å representere helt feil 
     kronologi, eller kan til og med bli fjernet helt.
     Dette vil rote til den interne 
@@ -1147,7 +1147,7 @@
    <para>For å gjøre forandringer i filer, bruk teksteditoren din, 
     tekstbehandlingsprogrammet, grafikkprogrammet, eller hvilket som 
     helst verktøy du vanligvis bruker.
-    Subversion behandler binærfiler like lett som tekstfiler — og 
+    Subversion behandler binærfiler like lett som tekstfiler – og 
     like effektivt.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1221,7 +1221,7 @@
        Når du legger inn forandringene, vil 
        <filename>foo</filename> bli slettet fra arbeidskopien og 
        depotet.<footnote><para>Selvfølgelig, ingenting blir 
-       noensinne totalt slettet fra depotet — bare fra 
+       noensinne totalt slettet fra depotet – bare fra 
        <literal>HEAD</literal> i depotet.
        Du kan få alt tilbake ved å hente ut (eller oppdatere 
        arbeidskopien til) en tidligere revisjon i forhold til den 
@@ -1308,7 +1308,7 @@
     <para>Tidligere i dette kapitlet sa vi at du må legge inn alle 
      forandringene du gjør for at depotet skal bli i stand til å 
      gjengi disse forandringene.
-     Det er ikke helt sant — det <emphasis>er</emphasis> noen 
+     Det er ikke helt sant – det <emphasis>er</emphasis> noen 
      tilfeller som legger inn treforandringer til depotet med en 
      gang.
      Dette skjer bare når en delkommando opererer direkte mot en 
@@ -1435,7 +1435,7 @@
       update</command> for å se hvilke forandringer du har gjort i 
       arbeidskopien.
       <command>svn status</command> vil gi deg all informasjonen 
-      du trenger om hva som er forandret i arbeidskopien — uten å 
+      du trenger om hva som er forandret i arbeidskopien – uten å 
       kontakte depotet og dermed risikere å legge inn nye 
       forandringer publisert av andre brukere.</para>
     
@@ -1448,7 +1448,7 @@
       local modifications you've made.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>I Subversion gjør <command>update</command> akkurat det 
-      — den oppdaterer arbeidskopien din med alle forandringer som 
+      – den oppdaterer arbeidskopien din med alle forandringer som 
       er lagt inn i depotet siden den siste gangen du oppdaterte 
       arbeidskopien.
       Du må bryte vanen med å bruke 
@@ -1747,7 +1747,7 @@
         linkend="svn-ch-7-sect-2.3.3"/>.
         Merk at dette symbolet bare dukker opp hvis du 
         spesifiserer valget <option>--no-ignore</option> til 
-        <command>svn status</command> — ellers ville filen bli 
+        <command>svn status</command> – ellers ville filen bli 
         ignorert og ikke listet i det hele tatt!</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -1789,7 +1789,7 @@
      <filename>.svn</filename>-katalogen.
      Du vil se en <computeroutput>L</computeroutput> hvis du kjører 
      <command>svn status</command> i en katalog hvor en 
-     <command>svn commit</command> er i gang — kanskje mens du 
+     <command>svn commit</command> er i gang – kanskje mens du 
      redigerer loggmeldingen.
      Hvis Subversion ikke kjører, ble Subversion sannsynligvis 
      avbrutt og låsene må frigjøres ved å kjøre <command>svn 
@@ -1948,7 +1948,7 @@
      Hvis du skulle kjøre <command>svn update</command> på dette 
      tidspunktet, ville du motta forandringer til 
      <filename>README</filename> og <filename>trout.c</filename>.
-     Dette gir deg nyttig informasjon — du må oppdatere og få 
+     Dette gir deg nyttig informasjon – du må oppdatere og få 
      tjenerforandringene for <filename>README</filename> før du 
      legger inn filene, ellers vil depotet avslå innleggingen fordi 
      den ikke er oppdatert.
@@ -2139,7 +2139,7 @@
      <quote>urørte</quote> kopien fra 
      <filename>.svn</filename>-området.
      Men legg også merke til at <command>svn revert</command> kan 
-     omgjøre <emphasis>alle</emphasis> klargjorte operasjoner — for 
+     omgjøre <emphasis>alle</emphasis> klargjorte operasjoner – for 
      eksempel kan du bestemme deg for at du likevel ikke vil legge 
      til en ny fil:</para>
 
@@ -2177,7 +2177,7 @@
       <replaceable>ELEMENT</replaceable>.
       Imidlertid, hvis du reverserer en fil har <command>svn 
       revert</command> en forskjell som er verdt å legge merke til 
-      — den trenger ikke å kommunisere med depotet for å legge 
+      – den trenger ikke å kommunisere med depotet for å legge 
       tilbake filen din.</para>
     </note>
 
@@ -2249,15 +2249,15 @@
     <para>Subversion gjør dette ved å ha et privat lager med urørte 
      versjoner av hver versjonert fil lagret inne i det 
      administrative <filename>.svn</filename>-området.
-     Dette lar Subversion rapportere — og reversere — lokale 
+     Dette lar Subversion rapportere – og reversere – lokale 
      forandringer i disse filene <emphasis>uten 
      nettverkstilgang</emphasis>.
-     Dette lageret (kalt <quote>tekstbasen</quote> — 
+     Dette lageret (kalt <quote>tekstbasen</quote> – 
      <quote>text-base</quote>) tillater også Subversion å sende 
      brukerens lokale modifikasjoner under en innlegging som en 
      pakket <firstterm>delta</firstterm> (eller 
      <quote>forskjell</quote>) mot den urørte kopien.
-     Det å ha dette lageret er en enorm fordel — selv om du har en 
+     Det å ha dette lageret er en enorm fordel – selv om du har en 
      rask nettforbindelse, er det mye raskere å sende bare 
      forandringene til en fil istedenfor hele filen til tjeneren.
      Ved første øyekast ser ikke dette så viktig ut, men tenk deg 
@@ -2364,8 +2364,8 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Hvis Subversion anser filen å være av en flettbar type, 
       plasserer den
-      <firstterm>konfliktmerker</firstterm> — spesielle strenger 
-      med tekst som skiller <quote>sidene</quote> av konflikten — 
+      <firstterm>konfliktmerker</firstterm> – spesielle strenger 
+      med tekst som skiller <quote>sidene</quote> av konflikten – 
       inn i filen for å vise de overlappende områdene visuelt.
       (Subversion bruker 
       <literal>svn:mime-type</literal>-egenskapen for å bestemme 
@@ -2402,7 +2402,7 @@
        <term><filename>filnavn.mine</filename></term>
        <listitem>
         <para>Dette er din fil som den var da den eksisterte i 
-         arbeidskopien din før du oppdaterte arbeidskopien — 
+         arbeidskopien din før du oppdaterte arbeidskopien – 
          det vil si uten konfliktmerker.
          Denne filen har dine seneste forandringer og ingenting 
          annet.
@@ -2679,7 +2679,7 @@
      markers.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Vanligvis vil du ikke ønske å bare slette konfliktmerkene 
-     og Sallys forandringer — hun kommer til å bli voldsomt 
+     og Sallys forandringer – hun kommer til å bli voldsomt 
      forbauset når smørbrødet ankommer og det ikke er det hun ville 
      ha.
      Så det er nå du tar opp telefonen eller går til andre enden av 
@@ -2726,7 +2726,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Husk at hvis du blir forvirret mens du redigerer filen med 
      konflikt, kan du alltids konsultere de tre filene som 
-     Subversion lagde for deg i arbeidskopien din — inkludert filen 
+     Subversion lagde for deg i arbeidskopien din – inkludert filen 
      din sånn som den var før du oppdaterte.
      Du kan til og med bruke et tredjeparts interaktivt 
      fletteverktøy for å studere de tre filene.</para>
@@ -2811,7 +2811,7 @@
     kapittelet, trenger et argument.
     I alle tilfeller må du være forsiktig og bare kjøre <command>svn 
     resolved</command> når du er sikker på at du har ordnet 
-    konflikten i filen — når de midlertidige filene er fjernet, vil 
+    konflikten i filen – når de midlertidige filene er fjernet, vil 
     Subversion la deg legge inn filen selv om den fortsatt 
     inneholder konfliktmerker.</para>
    
@@ -3266,7 +3266,7 @@
     format; it was used to show the local modifications made to
     our working copy before committing to the repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Vi har allerede sett <command>svn diff</command> før — den 
+   <para>Vi har allerede sett <command>svn diff</command> før – den 
     viser filforskjeller i <foreignphrase>unified 
     diff</foreignphrase>-format; den ble brukt til å vise de lokale 
     forandringene i en arbeidskopi før de ble lagt inn i 
@@ -3798,7 +3798,7 @@
     egenskaper (se <xref linkend="svn-ch-7-sect-2"/>).
     Det kan være du ønsker å bruke litt tid på å skumme gjennom 
     <xref linkend="svn-ch-9"/> for å få en idé om de mange 
-    forskjellige kommandoene Subversion har — og hvordan du kan 
+    forskjellige kommandoene Subversion har – og hvordan du kan 
     bruke dem til å gjøre arbeidet ditt enklere.</para>
 
  </sect1>

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -98,7 +98,7 @@
    linkend="svn-ch-4-dia-1"/>).</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Dette er det grunnleggende konseptet for en 
-   <firstterm>forgrening</firstterm> — det vil si en utviklingslinje 
+   <firstterm>forgrening</firstterm> – det vil si en utviklingslinje 
    som eksisterer uavhengig av en annen linje, men som likevel deler 
    en felles historie hvis du ser langt nok tilbake i tid.
    En forgrening begynner bestandig livet som en kopi av noe, og går 
@@ -170,7 +170,7 @@
   <para>For dette kapittelet skal vi gå tilbake til det samme 
    eksempelet fra kapittel 2.
    Du husker at du og din kollega Sally deler et depot som inneholder 
-   to prosjekter — <filename>paint</filename> og 
+   to prosjekter – <filename>paint</filename> og 
    <filename>calc</filename>.
    Merk imidlertid at i <xref linkend="svn-ch-4-dia-2"/> inneholder 
    hver prosjektkatalog underkataloger kalt 
@@ -275,7 +275,7 @@
    oppleve at det er veldig vanskelig å flette sammen det endelige 
    resultatet ditt med resten av koden til firmaet.
    Sally (eller andre) kan ha gjort mange forandringer i depotet som 
-   er vanskelig å legge inn i arbeidskopien din — spesielt hvis du 
+   er vanskelig å legge inn i arbeidskopien din – spesielt hvis du 
    kjører <command>svn update</command> etter flere uker med 
    isolasjon.</para>
 
@@ -317,7 +317,7 @@
     begins its life as a copy of
     <filename>/calc/trunk</filename>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det å opprette en ny gren er veldig enkelt — du lager en 
+   <para>Det å opprette en ny gren er veldig enkelt – du lager en 
     kopi av prosjektet i depotet ved å bruke kommandoen <command>svn 
     copy</command>.
     Subversion er ikke bare i stand til å kopiere enkle filer, men 
@@ -325,7 +325,7 @@
     I dette tilfellet vil du lage en kopi av 
     <filename>/calc/trunk</filename>-katalogen.
     Hvor skal den nye kopien være?
-    Hvor du vil — det er et spørsmål om prosjektrutiner.
+    Hvor du vil – det er et spørsmål om prosjektrutiner.
     La oss si at teamet ditt har som regel å opprette forgreninger i 
     <filename>/calc/branches</filename>-området i depotet, og du vil 
     kalle grenen din <literal>my-calc-branch</literal>.
@@ -489,7 +489,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Et depot i Subversion har en spesiell design.
      Når du kopierer en katalog, trenger du ikke å bekymre deg for 
-     at depotet skal vokse seg stort — Subversion dupliserer 
+     at depotet skal vokse seg stort – Subversion dupliserer 
      egentlig ingen data.
      Istedenfor lages det en ny katalogpost som peker til et 
      <emphasis>eksisterende</emphasis> tre.
@@ -497,7 +497,7 @@
      hard lenke.
      <!-- ¤ -->Denne kopien kalles <quote>lat</quote>.
      Det vil si at hvis du legger inn en forandring til en fil i 
-     den kopierte katalogen, forandrer bare denne filen seg — 
+     den kopierte katalogen, forandrer bare denne filen seg – 
      resten av filene fortsetter å eksistere som lenker til de 
      originale filene i den originale katalogen.</para>
    
@@ -515,7 +515,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Det er derfor du ofte vil høre Subversionbrukere snakke om 
      <quote>billige kopier</quote>.
-     Det har ingenting å si hvor stor en katalog er — det tar en 
+     Det har ingenting å si hvor stor en katalog er – det tar en 
      veldig liten, konstant mengde tid å lage en kopi av den.
      Faktisk er denne egenskapen basisen for hvordan innlegginger 
      skjer i Subversion; hver revisjon er en <quote>billig 
@@ -807,7 +807,7 @@
       directory that happens to have been created by
       copying.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Subversion har ikke noe internt begrep om en gren — bare 
+     <para>Subversion har ikke noe internt begrep om en gren – bare 
       kopier.
       Når du kopierer en katalog, er den resulterende nye 
       katalogen bare en <quote>gren</quote> fordi 
@@ -1026,7 +1026,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Utdataene fra <command>svn merge</command> viser at din kopi 
     av <filename>integer.c</filename> ble patchet.
-    Nå inneholder den Sallys forandring — forandringen er blitt 
+    Nå inneholder den Sallys forandring – forandringen er blitt 
     <quote>kopiert</quote> fra <filename>trunk</filename> til din 
     arbeidskopi på din private gren, og eksisterer nå som en lokal 
     modifisering.
@@ -1507,10 +1507,10 @@
      den eksakte patchen som ble lagt inn.
      På grunn av dette er det lett å tenke på <quote>revisjon 
      N</quote> som ikke bare et tre, men også et forandringssett.
-     Hvis du bruker en feildatabase — <!-- ¤ 
-     --><foreignphrase>issue tracker</foreignphrase> — for å holde 
+     Hvis du bruker en feildatabase – <!-- ¤ 
+     --><foreignphrase>issue tracker</foreignphrase> – for å holde 
      rede på programfeil, kan du bruke revisjonsnumre til å 
-     referere til spesielle patcher som fikser feil — for eksempel, 
+     referere til spesielle patcher som fikser feil – for eksempel, 
      <quote>denne feilen ble fikset i revisjon 9238.</quote>.
      Noen kan da kjøre <command>svn log -r9238</command> for å lese 
      om det eksakte forandringssettet som ordnet feilen, og kjøre 
@@ -1722,7 +1722,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Når du snakker med en Subversionutvikler kan det hende du 
      hører referanser til begrepet <firstterm>slektskap</firstterm> 
-     — <foreignphrase>ancestry</foreignphrase>.
+     – <foreignphrase>ancestry</foreignphrase>.
      Dette ordet blir brukt til å beskrive forholdet mellom to 
      objekter i et depot:
      Hvis de er relaterte til hverandre, vil det ene objektet være 
@@ -1917,7 +1917,7 @@
     Ved første øyekast ser det innlysende ut:
     Bare sammenlign seneste treet fra trunk med det seneste treet 
     fra forgreningen.
-    Men pass på — denne antakelsen er <emphasis>feil</emphasis>, noe 
+    Men pass på – denne antakelsen er <emphasis>feil</emphasis>, noe 
     som mange nye brukere har brent seg på.
     Siden <command>svn merge</command> opererer på samme måte som
     <command>svn diff</command>, vil en sammenligning mellom trærne 
@@ -2153,7 +2153,7 @@
    <para>Aha!
     Siden alle grenforandringene som skjedde mellom revisjonene 341 
     og 405 ble flettet til trunk som revisjon 406, vet du nå at du 
-    bare vil flette grenforandringene etter dette — ved å 
+    bare vil flette grenforandringene etter dette – ved å 
     sammenligne revisjonene 406 og <literal>HEAD</literal>.</para>
 
 <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2296,7 +2296,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>En måte å tenke på en depotrevisjon er som en spesifikk 
     gruppe av forandringer (noen versjonskontrollsystemer kaller 
-    disse <firstterm>forandringssett</firstterm> — 
+    disse <firstterm>forandringssett</firstterm> – 
     <foreignphrase>changesets</foreignphrase>).
     Ved å bruke <option>-r</option>-valget kan du be <command>svn 
     merge</command> om å legge inn et forandringssett, eller et helt 
@@ -2526,7 +2526,7 @@
     know what you want to restore, you have two different
     choices.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Dette var den vanskelige delen — <!-- ¤ -->etterforskningen.
+   <para>Dette var den vanskelige delen – <!-- ¤ -->etterforskningen.
     Nå som du vet hva du vil hente tilbake, har du to forskjellige 
     valg.</para>
    
@@ -2886,7 +2886,7 @@
      Noen prosjekter bruker ikke funksjonalitetsgrener i det hele 
      tatt; innlegginger til <filename>/trunk</filename> er <!-- ¤ 
      -->tilgjengelig for alle.
-     Fordelen med dette systemet er at det er enkelt — ingen 
+     Fordelen med dette systemet er at det er enkelt – ingen 
      trenger å lære om forgrening eller fletting.
      Ulempen er at koden i <filename>trunk</filename> ofte er 
      ustabil eller ubrukelig.
@@ -3198,7 +3198,7 @@
    de ombyttede delene vil forbli immune (unntatt hvis noen legger 
    inn en forandring til denne grenen).
    Denne funksjonalitetel legger til en hel ny dimensjon til 
-   konseptet med en <quote>blandet arbeidskopi</quote> — ikke bare 
+   konseptet med en <quote>blandet arbeidskopi</quote> – ikke bare 
    kan arbeidskopier inneholde en blanding av av arbeidsrevisjoner, 
    men også en blanding av depotbeliggenheter.</para>
   
@@ -3370,11 +3370,11 @@
    after each commit.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Et annet vanlig versjonskontrollkonsept er et 
-   <firstterm>merke</firstterm> — <foreignphrase>tag</foreignphrase>.
+   <firstterm>merke</firstterm> – <foreignphrase>tag</foreignphrase>.
    Et merke er bare et <quote>øyeblikksbilde</quote> av et prosjekt 
    på en spesiell tid.
    I Subversion ser denne idéen ut til å være overalt.
-   Hver depotrevisjon er akkurat det — et øyeblikksbilde av 
+   Hver depotrevisjon er akkurat det – et øyeblikksbilde av 
    filsystemet etter hver innlegging.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3599,7 +3599,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Nå er det en ny katalog i depotet, 
     <filename>/calc/tags/mytag</filename>, som er et eksakt 
-    øyeblikksbilde av arbeidskopien din — blandede revisjoner, URLer 
+    øyeblikksbilde av arbeidskopien din – blandede revisjoner, URLer 
     og hele pakken.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3898,7 +3898,7 @@
     Det vil si, mens brukerne fortsetter å arbeide i trunk, kan 
     feilrettinger selektivt bli flettet over til den stabile grenen.
     Selv etter at den stabile grenen er på markedet, vil du 
-    sannsynligvis fortsette å vedlikeholde grenen i lang tid — det 
+    sannsynligvis fortsette å vedlikeholde grenen i lang tid – det 
     vil si så lenge du fortsetter med å vedlikeholde utgivelsen for 
     kunder.</para>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -95,9 +95,9 @@
    Hvordan føles det?
    Vil det ha teen sin varm eller med is, søt, og med sitron?
    Som en administrator blir det forventet av deg at du må forstå 
-   sammensetningen av et depot både fra et logisk perspektiv — det å 
-   styre med hvordan data er representert i depotet — og fra et 
-   fysisk skrue-og-mutter-perspektiv — hvordan et depot ser ut og 
+   sammensetningen av et depot både fra et logisk perspektiv – det å 
+   styre med hvordan data er representert i depotet – og fra et 
+   fysisk skrue-og-mutter-perspektiv – hvordan et depot ser ut og 
    oppfører seg i sammenheng med verktøy <!-- ¤ -->som ikke hører med 
    til Subversion-pakken.
    Den følgende seksjonen dekker noen av disse grunnleggende 
@@ -270,7 +270,7 @@
     informasjon som ikke er behandlet av arbeidskopier for klienten.
     For eksempel, når en ny innleggingstransaksjon er opprettet i 
     depotet, legger Subversion en egenskap til denne transaksjonen 
-    kalt <literal>svn:date</literal> — et tidsmerke som 
+    kalt <literal>svn:date</literal> – et tidsmerke som 
     representerer tidspunktet transaksjonen ble opprettet.
     Når innleggingsprosessen er fullført, og transaksjonen blir 
     forfremmet til en permanent revisjon, har treet også fått en 
@@ -293,7 +293,7 @@
     message.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Revisjons- og transaksjonsegenskaper er 
-    <firstterm>uversjonerte egenskaper</firstterm> — når de blir 
+    <firstterm>uversjonerte egenskaper</firstterm> – når de blir 
     modifisert blir den foregående verdien permanent forkastet.
     Selv om revisjonstrær er uforanderlige, gjelder ikke dette 
     egenskapene som er vedlagt disse trærne.
@@ -611,14 +611,14 @@
      operation against a new, updated (and yet still static) view
      of the database.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Berkeley DB tilbyr reell støtte for transaksjoner — 
+    <para>Berkeley DB tilbyr reell støtte for transaksjoner – 
      kanskje dens kraftigste funksjonalitet.
      Flere prosesser som aksesserer Subversiondepotene dine trenger 
      ikke å tenke på faren ved å rote til hverandres data.
      Isolasjonen som transaksjonssystemet tilbyr er slik at for 
      enhver operasjon ser Subversions depotkode et statisk bilde av 
-     en database — ikke en database som konstant forandres av en 
-     annen prosess — og kan foreta avgjørelser basert på dette 
+     en database – ikke en database som konstant forandres av en 
+     annen prosess – og kan foreta avgjørelser basert på dette 
      bildet.
      Hvis avgjørelsen kommer i konflikt med det en annen prosess 
      gjør, blir hele operasjonen rullet tilbake som om den aldri 
@@ -637,7 +637,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>En annen fin funksjonalitet med Berkeley DB er 
      <firstterm>varme backuper</firstterm> (<foreignphrase>hot 
-     backups</foreignphrase>) — muligeten til å ta sikkerhetskopi 
+     backups</foreignphrase>) – muligeten til å ta sikkerhetskopi 
      av databasen uten å ta den ned.
      Vi vil diskutere hvordan du tar backup av depotet i <xref 
      linkend="svn-ch-5-sect-3.6"/>, men fordelene med å kunne ta 
@@ -664,8 +664,8 @@
      modifiseringen.
      Dette er for å forsikre om at i tilfelle noe går galt, kan 
      databasesystemet hente tilbake et tidligere 
-     <firstterm>sjekkpunkt</firstterm> — en posisjon i loggfilene 
-     som den vet ikke er ødelagt — og <quote>spille av</quote> 
+     <firstterm>sjekkpunkt</firstterm> – en posisjon i loggfilene 
+     som den vet ikke er ødelagt – og <quote>spille av</quote> 
      transaksjoner inntil dataene er gjenopprettet til en 
      fungerende tilstand. Se <xref linkend="svn-ch-5-sect-3.3"/> 
      for mer angående loggfilene i Berkeley DB.</para>
@@ -696,7 +696,7 @@
      Selv om mye av Berkely DB-formatet er arkitekturuavhengig, er 
      det andre aspekter med miljøet som ikke er det.
      For det andre bruker Subersion Berkeley DB på en måte som ikke 
-     vil fungere i Windows 95/98 — hvis du må ha depotet på en 
+     vil fungere i Windows 95/98 – hvis du må ha depotet på en 
      Windowsmaskin, bruk Windows 2000 eller Windows XP.
      Legg heller aldri et Berkeley DB-depot på en nettverksdisk.
      Selv om Berkeley DB lover å oppføre seg korrekt på 
@@ -759,9 +759,9 @@
      i konflikt angående eierskap og tilgang til databasefilene.
      Så mens et Berkeley DB-depot er ganske raskt og skalerbart, 
      fungerer det best når det kun blir brukt av én enkelt 
-     tjenerprosess som kjører som én bruker — som for eksempel 
+     tjenerprosess som kjører som én bruker – som for eksempel 
      Apaches <command>httpd</command> eller 
-     <command>svnserve</command> (se <xref linkend="svn-ch-6"/>) — 
+     <command>svnserve</command> (se <xref linkend="svn-ch-6"/>) – 
      istedenfor å aksessere det med mange forskjellige brukere via 
      <literal>file:///</literal> eller 
      <literal>svn+ssh://</literal>-URLer.
@@ -983,7 +983,7 @@
     or it may be months before you discover that your repository
     database is subtly corrupted.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Opprett ikke et Berkeley DB-depot på en nettverksdisk — det 
+   <para>Opprett ikke et Berkeley DB-depot på en nettverksdisk – det 
     <emphasis>kan ikke</emphasis> eksistere på et fjerntliggende 
     filsystem som NFS, AFS eller Windows SMB.
     Berkeley DB krever at det underliggende filsystemet har 
@@ -991,7 +991,7 @@
     muligheten til å mappe filer direkte inn i prosesshukommelsen.
     Nesten ingen nettverksfilsystemer tilbyr disse mulighetene.
     Hvis du forsøker å bruke Berkeley DB på en nettverksdisk, er 
-    resultatene uforutsigelige — du kan se mystiske feilmeldinger 
+    resultatene uforutsigelige – du kan se mystiske feilmeldinger 
     med en gang, eller det kan gå månedsvis før du oppdager at 
     depotet i all stillhet blir herpa.</para>
 
@@ -1033,7 +1033,7 @@
    ikke en URL lik det <command>svn</command>-klienten bruker når den 
    refererer til depot.
    Både <command>svnadmin</command> og <command>svnlook</command> 
-   ansees som tjenerside-verktøy — de blir brukt på maskinen hvor 
+   ansees som tjenerside-verktøy – de blir brukt på maskinen hvor 
    depotet ligger for å undersøke og modifisere aspekter ved depotet, 
    og er faktisk ikke i stand til å utføre oppgaver over nettverket.
    En vanlig feil som blir gjort av nybakte Subversionbrukere er å gi 
@@ -1290,7 +1290,7 @@
     Pythonprogram, et kompilert C-program, eller hva som helst 
     annet) som heter akkurat det samme som påhakningen.
     Selvfølgelig, malfilene er der for mer enn bare 
-    informasjonsverdien — den letteste måten å installere en 
+    informasjonsverdien – den letteste måten å installere en 
     påhakning på Unixplattformer er å bare kopiere den riktige 
     malfilen til en ny fil som mangler 
     <literal>.tmpl</literal>-etternavnet, finpusse på innholdet, og 
@@ -1316,7 +1316,7 @@
     programs.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Av sikkerhetsgrunner kjører Subversion påhakningsskript 
-     med et tomt miljø (environment) — det betyr, ingen 
+     med et tomt miljø (environment) – det betyr, ingen 
      miljøvariabler er satt i det hele tatt, ikke engang 
      <literal>$PATH</literal> eller <literal>%PATH%</literal>.
      På grunn av dette blir mange adminstratorer forvirret når 
@@ -1785,7 +1785,7 @@
   <para>Å vedlikeholde et Subversiondepot kan være en skremmende 
    oppgave, mest på grunn av kompleksiteten innebygget i systemer som 
    har en bakenforliggende database.
-   Å utføre oppgaven godt handler om å kjenne verktøyene — hva de er, 
+   Å utføre oppgaven godt handler om å kjenne verktøyene – hva de er, 
    når de skal brukes, og hvordan de brukes.
    Denne seksjonen vil introdusere deg for administrasjonsverktøy som 
    følger med Subversion, og hvordan <!-- ¤ wield -->få dem til å 
@@ -1835,7 +1835,7 @@
     <para><command>svnlook</command> er et verktøy som følger med 
      Subversion. Det er beregnet for å utforske de forskjellige 
      revisjonene og transaksjonene i et depot.
-     Ingen deler av dette programmet prøver å forandre depotet — 
+     Ingen deler av dette programmet prøver å forandre depotet – 
      det er et <quote>bare for lesing</quote>-verktøy.
      <command>svnlook</command> blir vanligvis brukt av 
      påhakningene i depotet for å rapportere forandringene som er i 
@@ -2033,7 +2033,7 @@
      noe mer obskurt (som antall nanosekunder siden <!-- ¤ Henviser 
      dette til noe spesifikt, eller kan man la kreativiteten rulle? 
      --> <quote>Tasy Freeze</quote>-fyren kjørte forbi).
-     Men disse utdataene er også lesbare for en datamaskin — fordi 
+     Men disse utdataene er også lesbare for en datamaskin – fordi 
      loggmeldingen kan inneholde flere linjer og ha ubegrenset 
      lengde, skriver <command>svnlook</command> lengden på denne 
      meldingen før selve meldingen.
@@ -2295,7 +2295,7 @@
         <emphasis>U</emphasis>niversal <emphasis>U</emphasis>nique
         <emphasis>ID</emphasis>entifier.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Skriv depotets UUID — <emphasis>U</emphasis>niversal 
+       <para>Skriv depotets UUID – <emphasis>U</emphasis>niversal 
         <emphasis>U</emphasis>nique
         <emphasis>ID</emphasis>entifier.</para>
       </listitem>
@@ -2608,7 +2608,7 @@
      depot.
      For å utføre oppgaver som dette, trenger administratorer en 
      mer håndterlig og formbar representasjon av dataene i deres 
-     egne depot — dumpformatet for Subversiondepot.</para>
+     egne depot – dumpformatet for Subversiondepot.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The Subversion repository dump format is a
@@ -2652,7 +2652,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Selv om det ikke vil være det vanligste verktøyet til bruk 
      for depotadministratoren, git <command>svndumpfilter</command> 
-     en veldig spesiell type nyttig funksjonalitet — muligheten til 
+     en veldig spesiell type nyttig funksjonalitet – muligheten til 
      å raskt og enkelt modifisere disse dumpdataene bet å fungere 
      som et stibasert filter.
      Du gir programmet ganske enkelt en liste over stier som du vil 
@@ -2734,7 +2734,7 @@
      bruke dette programmet.
      Vi diskuterer en annen plass (se <xref 
      linkend="svn-ch-5-sect-6.1"/>) prosessen med å bestemme deg 
-     for hvordan dataene i depotene dine skal legges opp — om du 
+     for hvordan dataene i depotene dine skal legges opp – om du 
      vil bruke ett depot for hvert prosjekt eller kombinere dem, 
      hvordan du arrangerer ting innenfor depotet og så videre.
      Men noen ganger etter at nye revisjoner begynner å komme inn, 
@@ -2966,7 +2966,7 @@
        <para>Do not generate empty revisions at all—just
         omit them.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Ikke lag tomme revisjoner i det hele tatt — utelat 
+       <para>Ikke lag tomme revisjoner i det hele tatt – utelat 
         dem.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -3065,8 +3065,8 @@
      Videre, hvis dumpfilen din har inkonsekvent bruk av innledende 
      skråstreker av en eller annen grunn,<footnote>
      <para>Selv om <command>svnadmin dump</command> har en 
-      konsekvent regel om innledende skråstreker — å ikke 
-      inkludere dme — kan det være at andre programmer som 
+      konsekvent regel om innledende skråstreker – å ikke 
+      inkludere dme – kan det være at andre programmer som 
       genererer dumpdata ikke er like 
       konsekvente.</para></footnote>
      bør du normalisere disse stiene så de alle enten har eller 
@@ -3101,8 +3101,8 @@
      programmet inkluderer.
      For å gjøre dumpdataene <!-- ¤ self-sufficient -->selvforsynt, 
      må <command>svndumpfilter</command> vise tilleggingen av den 
-     nye stien — inkludert innholdet av alle filer opprettet av 
-     kopieringen — og ikke vise denne tilleggingen som en kopiering 
+     nye stien – inkludert innholdet av alle filer opprettet av 
+     kopieringen – og ikke vise denne tilleggingen som en kopiering 
      fra en kilde som ikke eksisterer i den filtrerte 
      dumpdatastrømmen.
      Men fordi dumpformatet i Subversion bare viser hva som ble 
@@ -3206,7 +3206,7 @@
      contents of a file.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Navigering i katalogstrukturen til depotet ditt gjøres på 
-     samme måten som du gjør i et vanlig Unix- eller Windowsskall — 
+     samme måten som du gjør i et vanlig Unix- eller Windowsskall – 
      ved å bruke kommandoen <literal>cd</literal>.
      Kommandolinjeprompten vil til enhver tid vise deg hvilken 
      revisjon (inneholder forstavelsen <literal>rev:</literal>) 
@@ -3296,7 +3296,7 @@
      revisjonen.
      Dette er nyttig for å anslå området av gyldige revisjoner du 
      kan bruke som argumenter til 
-     <literal>setrev</literal>-kommandoen — du har lov til å bla 
+     <literal>setrev</literal>-kommandoen – du har lov til å bla 
      gjennom alle revisjonene (husk at de benevnes med heltall) 
      mellom 0 til og med den yngste.
      Å anslå de gyldige transaksjonene som du kan bla gjennom er 
@@ -3321,7 +3321,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Når du er ferdig med å bruke skallet, kan du trygt 
      avslutte ved å bruke <command>exit</command>-kommandoen.
-     Alternativt kan du skrive et filslutt-tegn — Ctrl-d (<!-- ¤ 
+     Alternativt kan du skrive et filslutt-tegn – Ctrl-d (<!-- ¤ 
      «though» → «selv om». svnshell.py sjekker for EOF i linje 46. 
      Betyr det at CTRL-d brukes uansett, eller varierer det med 
      CTRL-z ? -->selv om noen Win32-distribusjoner av Python bruker 
@@ -3513,7 +3513,7 @@
     Men fordi det her er en potensiell sjanse for å miste 
     informasjon for alltid, er standard oppsett på et 
     Subversiondepot å ikke godta forandringer til uversjonerte 
-    egenskaper — unntatt av en administrator.</para>
+    egenskaper – unntatt av en administrator.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If a log message needs to be changed by an administrator,
@@ -3553,7 +3553,7 @@
    <para>Kommandoen <command>svnadmin setlog</command> alene er 
     fortsatt bundet av den samme beskyttelsen mot å modifisere 
     uversjonerte egenskaper som en klient <!-- 
-    «remote»-problematikken igjen -->på en annen maskin er — 
+    «remote»-problematikken igjen -->på en annen maskin er – 
     påhakningsskriptene <literal>pre-revprop-change</literal> og 
     <literal>post-revprop-change</literal> blir fortsatt aktivisert 
     og må derfor settes opp til å godta denne typen forandringer.
@@ -3594,7 +3594,7 @@
     to clutter the repository and consume resources.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>En annen vanlig måte å bruke <command>svnadmin</command> på 
-    er å spørre depotet om utestående — muligens døde — 
+    er å spørre depotet om utestående – muligens døde – 
     Subversiontransaksjoner.
     Hvis en innlegging feiler, blir transaksjonen vanligvis ryddet 
     opp i.
@@ -3654,7 +3654,7 @@
     brukt sammen med <command>svnlook</command> (og dens valg 
     <option>--transaction</option>) for å finne ut hvem som lagde 
     transaksjonen, når den ble laget, hvilke typer forandringer som 
-    ble gjort i transaksjonen — med andre ord, om transaksjonen er 
+    ble gjort i transaksjonen – med andre ord, om transaksjonen er 
     eller ikke er en trygg kandidat for sletting!
     Hvis den er det, kan transaksjonens navn leveres til 
     <command>svnadmin rmtxns</command> som vil utføre fjerning av 
@@ -3816,7 +3816,7 @@
     Transaksjoner som har loggmeldinger vedlagt er omtrent helt 
     sikkert mislykkede innlegginger av en eller annen type.
     I tillegg kan tidspunktet til en transaksjon bidra med 
-    interessant informasjon — for eksempel, hvor sannsynlig er det 
+    interessant informasjon – for eksempel, hvor sannsynlig er det 
     at en operasjon som begynte for ni måneder siden fortsatt er 
     aktiv?</para>
 
@@ -3832,9 +3832,9 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Kort sagt er det ikke nødvendig å foreta ukloke beslutninger 
     angående fjerning av transaksjoner.
-    Forskjellige kilder til informasjon — inkludert Apaches feil- og 
+    Forskjellige kilder til informasjon – inkludert Apaches feil- og 
     tilgangslogg, loggene med gjennomførte Subversioninnlegginger og 
-    så videre — kan bli tatt med i beslutningsprosessen.
+    så videre – kan bli tatt med i beslutningsprosessen.
     Til sist kan administratoren rett og slett kommunisere med 
     eieren av en tilsynelatende død transaksjon (via email, for 
     eksempel) for å fastslå om transaksjonen faktisk er i en 
@@ -3896,7 +3896,7 @@
      før de aktuelle databasefilene modifiseres.
      Disse filene inneholder alle operasjonene som blir utført 
      langs ruten å forandre databasen fra en tilstand til en annen 
-     — mens databasefilene avspeiler til enhver tid en viss 
+     – mens databasefilene avspeiler til enhver tid en viss 
      tilstand, inneholder loggfilene alle de mange småforandringene 
      langs veien mellom tilstander.
      Og derfor kan disse øke i omfang ganske fort.</para>
@@ -3957,7 +3957,7 @@
     <para>Uten noen form for automatisk sletting av loggfiler på 
      plass, vil loggfilene samle seg opp etterhvert som du bruker 
      depotet.
-     Dette er faktisk en form for God Ting i databasesystemet — du 
+     Dette er faktisk en form for God Ting i databasesystemet – du 
      vil være i stand til å gjenopprette hele databasen ved bruk av 
      loggfilene alene, så disse filene kan være nyttige for 
      gjenoppretting etter en katastrofe.
@@ -4016,7 +4016,7 @@
      data som en samling av forskjeller mot en annen porsjon data.
      Hvis de to delene med data er veldig like, resulterer denne 
      deltifiseringen i sparing av lagringsplass for den 
-     deltifiserte porsjonen — istedenfor å ta opp plass lik 
+     deltifiserte porsjonen – istedenfor å ta opp plass lik 
      størrelsen av de originale dataene, brukes nå nok plass for å 
      si: <quote>Jeg ser ut akkurat som de dataene der borte, 
      unntatt de følgende forandringene</quote>.
@@ -4024,8 +4024,8 @@
      i depotet, koder Subversion den forrige versjonen (egentlig 
      flere tidligere versjoner) som en delta mot den nye versjonen.
      Resultatet er at mesteparten av depotdataene som har en 
-     tendens til å forandre seg i størrelse — innholdet av 
-     versjonerte filer — blir lagret med en mye mindre datamengde 
+     tendens til å forandre seg i størrelse – innholdet av 
+     versjonerte filer – blir lagret med en mye mindre datamengde 
      enn den originale <quote>fulltekst</quote>-representasjonen av 
      disse dataene.</para>
 
@@ -4124,7 +4124,7 @@
     <quote>fastkilt</quote>.
     Når dette skjer, vil ethvert forsøk på å aksessere depotet henge 
     til evig tid (siden hver ny tilgang vil vente på at en lås skal 
-    forsvinne — noe som ikke kommer til å skje).</para>
+    forsvinne – noe som ikke kommer til å skje).</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>First, if this happens to your repository, don't panic.
@@ -4572,7 +4572,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para><!-- ¤ «By default», men dette går vel det også. Kunne 
     sikkert brukt den vanlige «som standard», men synes ikke den 
-    passer helt her. -->Vanligvis vil dumpfilen bli ganske stor — 
+    passer helt her. -->Vanligvis vil dumpfilen bli ganske stor – 
     mye større enn selve depotet.
     Dette er fordi hver eneste versjon av hver fil blir representert 
     som fulltekst i dumpfilen.
@@ -4584,7 +4584,7 @@
     vil du nok ønske å spare diskplass ved å bruke valget 
     <option>--deltas</option>.
     Med dette valget vil etterfølgende revisjoner av filer bli 
-    generert som pakkede, binære forskjeller — akkurat som 
+    generert som pakkede, binære forskjeller – akkurat som 
     filrevisjoner er lagret i et depot.
     Dette valget er langsommere, men resulterer i en dumpfil mer lik 
     størrelsen til det originale depotet.</para>
@@ -4680,7 +4680,7 @@
     depotet, på den samme måten som den behandler alle andre 
     revisjoner som blir dumpet.
     Programmet vil deretter generere den første revisjonen nøyaktig 
-    som det gjør med resten av revisjonene i dumpområdet — det tar 
+    som det gjør med resten av revisjonene i dumpområdet – det tar 
     bare med de forandringene som oppsto i den revisjonen.
     Fordelen med dette er at du kan lage flere små dumpfiler som kan 
     bli lastet etter hverandre istedenfor en stor fil.
@@ -4859,13 +4859,13 @@
     moved in a Subversion repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Vi vil nevne en siste måte å bruke depotdumpformatet i 
-    Subversion på — konvertering fra en annen lagringsmekanisme 
+    Subversion på – konvertering fra en annen lagringsmekanisme 
     eller et annen versjonskontrollsystem.
     Fordi dumpfilformatet for det meste er lesbart for 
     mennesker,<footnote><para>Dumpformatet i Subversion ligner et 
     RFC-882-format, den samme typen format som vanligvis brukes i 
     eposter.</para></footnote> skulle det være relativt enkelt å 
-    beskrive generelle sett med forandringer — ved å bruke dette 
+    beskrive generelle sett med forandringer – ved å bruke dette 
     filformatet.
     Faktisk bruker programmet <command>cvs2svn.py</command> (se 
     <xref linkend="svn-ap-a-sect-11"/>) dumpformatet for å 
@@ -4894,12 +4894,12 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Tross utallige forbedringer i teknologien siden den moderne 
     datamaskinen ble født, gjør fortsatt en ting seg sterkt 
-    gjeldende — noen ganger går ting forferdelig galt.
+    gjeldende – noen ganger går ting forferdelig galt.
     Strømbrudd, nettverksbrudd, ødelagte minnebrikker og krasjede 
     harddisker er bare en forsmak på ondskapen som Skjebnen er 
     troende til å øse over selv den mest samvittighetsfulle 
     administrator.
-    Vi lander derfor på et meget viktig tema — hvordan du tar 
+    Vi lander derfor på et meget viktig tema – hvordan du tar 
     sikkerhetskopier av depotdataene dine.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4913,7 +4913,7 @@
     since the last time you made a backup.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Det er generelt sett to backupmetoder som er tilgjengelig 
-    for administratorer av Subversiondepot — inkrementell og 
+    for administratorer av Subversiondepot – inkrementell og 
     fullstendig.
     Vi diskuterte i en tidligere seksjon i dette kapittelet hvordan 
     <command>svnadmin dump --incremental</command> kan brukes til å 
@@ -4967,11 +4967,11 @@
     <filename>tools/backup/</filename>-katalogen i den distribuerte 
     Subversionkildekoden.
     Ved å gi en depotsti og en backupplassering til 
-    <command>hot-backup.py</command> — som egentlig bare er en mer 
+    <command>hot-backup.py</command> – som egentlig bare er en mer 
     intelligent innpakning rundt <command>svnadmin 
-    hotcopy</command>-kommandoen — vil den utføre de nødvendige 
-    stegene for å ta backup av det aktive depotet ditt — uten at du 
-    må sperre tilgangen <!-- ¤ bar -->for alle sammen — og vil 
+    hotcopy</command>-kommandoen – vil den utføre de nødvendige 
+    stegene for å ta backup av det aktive depotet ditt – uten at du 
+    må sperre tilgangen <!-- ¤ bar -->for alle sammen – og vil 
     deretter rense bort de døde Berkeleyloggfilene fra det aktive 
     depotet.</para>
 
@@ -5064,7 +5064,7 @@
     nødvendig for å oppgradere depotet ditt til det nye formatet, er 
     det veldig enkelt å allerede ha halvparten av denne prosessen 
     (dumpdelen) overstått.
-    Uheldigvis tar opprettelsen av — og gjenoppretting fra — 
+    Uheldigvis tar opprettelsen av – og gjenoppretting fra – 
     inkrementelle bakuper lengre tid, fordi hver innlegging enten 
     blir spilt av inn i dumpfilen eller depotet.</para>
 
@@ -5096,8 +5096,8 @@
     setlog</command> kan bli kjørt på en måte som går helt utenom 
     påhakningsgrensesnittet.</para></footnote>
     Og siden du kan forandre revisjonsegenskaper som går på tvers av 
-    den kronolgisk rekkefølgen — du kan forandre enhver egenskap til 
-    en revisjon til enhver tid — vil en inkrementell backup av de 
+    den kronolgisk rekkefølgen – du kan forandre enhver egenskap til 
+    en revisjon til enhver tid – vil en inkrementell backup av de 
     seneste få revisjonene kanskje ikke fange opp en 
     egenskapsforandring i en revisjon som ble inkludert som del av 
     en tidligere backup.</para>
@@ -5125,7 +5125,7 @@
     For de fleste depot vil arkiverte eposter alene gi nok 
     informasjon som gjenopprettelseskilde, i hvert fall for de siste 
     få innleggingene.
-    Men det er dine data — beskytt dem så mye som du vil.</para>
+    Men det er dine data – beskytt dem så mye som du vil.</para>
       
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Often, the best approach to repository backups is a

Modified: trunk/src/nb/book/foreword.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/foreword.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/foreword.xml	Sat Mar 26 22:19:47 2005
@@ -85,7 +85,7 @@
    for brukerne ute i det fri.
    Det krever en tålmodig og observant innstilling hos en som 
    befinner seg i felten.
-   Ingen store hypoteser, ingen visjonære uttalelser her — åpne øyne 
+   Ingen store hypoteser, ingen visjonære uttalelser her – åpne øyne 
    og nøyaktige notater er det som trengs mest.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -148,8 +148,8 @@
    for en uvanlig mulighet.
    Offisielt var deres oppgave å skrive en bok ovenfra og ned, å 
    starte med innholdet og et innledende utkast.
-   Men de hadde også tilgang til en jevn strøm — faktisk en 
-   ukontrollerbar geysir — av materiale som kom fra gressrotplan.
+   Men de hadde også tilgang til en jevn strøm – faktisk en 
+   ukontrollerbar geysir – av materiale som kom fra gressrotplan.
    Subversion var allerede i hendene på tusenvis av tidlige brukere, 
    og disse brukerne ga tonnevis med tilbakemeldinger, ikke bare om 
    Subversion, men om den eksisterende dokumentasjonen.</para>
@@ -235,7 +235,7 @@
    består ikke bare av de tre på forsiden, men også mange andre som 
    har bidratt med korreksjoner og originalt materiale.
    Fra fellesskapets synspunkt er det å løse problemet ditt bare en 
-   behagelig bieffekt av et mye større prosjekt — det å sakte 
+   behagelig bieffekt av et mye større prosjekt – det å sakte 
    tilpasse boken, og aller helst Subversion selv, til å samsvare mer 
    med hvordan den faktisk brukes.
    De er ivrige etter å høre fra deg, ikke bare fordi de kan hjelpe 
@@ -255,7 +255,7 @@
     <surname>Fogel</surname>
    </author>, Chicago, 14 March, 2004</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>—
+  <para>–
    <author>
     <firstname>Karl</firstname>
     <surname>Fogel</surname>More information about the svnbook-dev mailing list