[svnbook commit] r1175 - trunk/src/nb/book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Tue Mar 15 21:36:00 CST 2005


Author: sunny256
Date: Tue Mar 15 21:35:59 2005
New Revision: 1175

Modified:
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Tweaks in the Norwegian svnbook.

* src/nb/book/ch05.xml
 Some rewrites.


Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Tue Mar 15 21:35:59 2005
@@ -4286,10 +4286,11 @@
     <literal>dump</literal> and <literal>load</literal>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Et Subversionfilsystem har dataene sine spredt over flere 
-    databasetabeller på en måte generelt bare forstått av (og av 
-    interesse for) selve Subversionutviklerne.
+    databasetabeller på en måte som generelt bare er forstått av (og 
+    som bare har interesse for) selve Subversionutviklerne.
     Ting kan imidlertid skje som gjør at alt eller litt av disse 
-    dataene må samles i et enkeltstående, portabelt flatt filformat.
+    dataene må samles i et enkeltstående og portabelt 
+    <quote>flatt</quote> filformat.
     Subversion har en slik mekanisme, implementert som et par 
     <command>svnadmin</command>-delkommandoer:
     <literal>dump</literal> og <literal>load</literal>.</para>
@@ -4999,7 +5000,7 @@
     <command>hot-backup.py</command> (se <xref 
     linkend="svn-ch-5-sect-2.1" />), som vil lage en ny kopi av 
     depotet for hver ny revisjon som er opprettet.
-    Bare legg til det følgende til 
+    Bare legg det følgende til 
     <filename>hook/post-commit</filename>-skriptet i katalogen til 
     det aktive depotet:</para>
 More information about the svnbook-dev mailing list