[svnbook commit] r1543 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Jul 12 18:28:43 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Tue Jul 12 18:28:42 2005
New Revision: 1543

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Some Norwegian proofreading in chapter 5.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch05.xml added to Proofread and set to 17%.

* src/nb/book/ch05.xml
 You know, tweaks.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Tue Jul 12 18:28:42 2005
@@ -80,6 +80,7 @@
  book/ch02.xml
  book/ch03.xml
  book/ch04.xml
+ book/ch04.xml (line 906, 17%) -- sunny256
 
 $Id$
 vim: set tw=72 nowrap et sw=2 ts=2 sts=2 fo+=2w fenc=utf8 :

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Tue Jul 12 18:28:42 2005
@@ -62,8 +62,8 @@
    Hvis du derimot er, eller vil bli, en administrator for et 
    Subversiondepot,<footnote>
     <para>Dette kan høres <!-- ¤ -->råflott ut, men vi snakker bare 
-     om enhver som er interessert i mystikken <!-- ¤ realm 
-     -->omkring arbeidskopien hvor alles data ligger.</para>
+     om alle som er interesserte i dette mystiske området hvor 
+     alles data ligger.</para>
    </footnote> bør du så absolutt følge med i dette 
    kapittelet.</para>
 
@@ -193,8 +193,8 @@
     er komplett fleksible.
     I tilfellet med oppdateringer er transaksjoner midlertidige trær 
     som blir øyeblikkelig ødelagt.
-    I tilfellet med innlegginger, blir transaksjoner transformert 
-    inn i permanente revisjoner (eller fjernet hvis innleggingen 
+    I tilfellet med innlegginger blir transaksjoner transformert inn 
+    i permanente revisjoner (eller fjernet hvis innleggingen 
     feiler).
     I tilfelle en generell feil eller programfeil oppstår, er det 
     mulig at en transaksjon kan bli liggende igjen i depotet (uten å 
@@ -243,8 +243,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Transaksjoner og revisjoner i Subversiondepotet kan ha 
     vedlagte egenskaper.
-    Disse egenskapene er generiske <!-- ¤ 
-    --><quote>nøkkel-til-verdi</quote>-mappinger, og blir vanligvis 
+    Disse egenskapene er generiske 
+    <quote>nøkkel-til-verdi</quote>-mappinger, og blir vanligvis 
     brukt til å lagre informasjon om treet som de er vedlagt.
     Navnene og verdiene til disse egenskapene er lagret i depotets 
     filsystem, sammen med resten av dataene for treet.</para>
@@ -275,7 +275,7 @@
     representerer tidspunktet transaksjonen ble opprettet.
     Når innleggingsprosessen er fullført, og transaksjonen blir 
     forfremmet til en permanent revisjon, har treet også fått en 
-    egenskap for å lagre brukernavnet til revisjonens forafatter 
+    egenskap for å lagre brukernavnet til revisjonens forfatter 
     (<literal>svn:author</literal>) og en egenskap for å lagre 
     loggmeldingen som hører til denne revisjonen 
     <literal>svn:log</literal>.</para>
@@ -299,7 +299,7 @@
     Selv om revisjonstrær er uforanderlige, gjelder ikke dette 
     egenskapene som er vedlagt disse trærne.
     Du kan legge til, fjerne, og modifisere revisjonsegenskaper til 
-    enhver tid i fremtide.
+    enhver tid i fremtiden.
     Hvis du legger inn en ny revisjon og senere finner ut at du la 
     inn feil informasjon eller skrivefeil i loggmeldingen, kan du 
     enkelt forandre verdien i <literal>svn:log</literal>-egenskapen 
@@ -331,7 +331,7 @@
     En depottype lagrer alt i en Berkeley DB-database; den andre 
     typen lagrer data som ordinære <quote>flate filer</quote> i et 
     tilpasset format.
-    Fordi Subversionutvilkere ofte referer til et depot som 
+    Fordi Subversionutviklere ofte referer til et depot som 
     <quote>det [versjonerte] filsystemet</quote>, har de lagt seg 
     til vanen med å refere til den sistnevnte typen depot som 
     <firstterm>FSFS</firstterm>:
@@ -354,8 +354,9 @@
     Det er fordeler og ulemper med begge to, som vi vil gå gjennom 
     ganske snart.
     Ingen av de bakenforliggende depotene er mer 
-    <quote>offisielt</quote> enn det andre, og programmer som 
-    aksesserer depotet er isolert fra denne implementasjonsdetaljen.
+    <quote>offisielle</quote> enn andre, og programmer som 
+    aksesserer depotet er beskyttet fra denne 
+    implementasjonsdetaljen.
     Programmer har ingen formening om hvordan depotet lagrer data; 
     de ser bare revisjons- og transaksjonstrær gjennom 
     depotgrensesnittet.</para>
@@ -373,9 +374,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Repository Data-Store Comparison</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Sammenligning av datalagring i <!-- ¤ «depot» i flertall. 
-     Vil gjerne skrive «depoter», men er det noe som heter det? 
-     -->depot</title>
+    <title>Sammenligning av datalagring i depoter</title>
     <tgroup cols="3">
      <thead>
       <row>
@@ -405,7 +404,7 @@
        krasj og problemer med rettigheter kan etterlate databasen 
        i en <quote>fastkilt</quote> (Engelsk: 
        <foreignphrase>wedged</foreignphrase>) tilstand som krever 
-       <!-- ¤ -->prosedyrer for journalgjenoppretting.</entry>
+       journalførte gjenopprettingsprosedyrer.</entry>
        
        <!-- @ENGLISH {{{
        <entry>quite insensitive.</entry>
@@ -593,7 +592,7 @@
      utviklerne seg for å bruke Berkeley DB av diverse grunner, 
      blant annet dens åpne lisens, transaksjonsstøtte, stabilitet, 
      effektivitet, enkelt grensesnitt, trådsikkerhet, støtte for 
-     ¤cursors og så videre.</para>
+     <!-- ¤ -->databasepekere og så videre.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Berkeley DB provides real transaction
@@ -662,7 +661,7 @@
      databasen først lager en beskrivelse i loggfiler på disken om 
      hva den er i ferd med å gjøre, og foretar deretter selve 
      modifiseringen.
-     Dette er for å forsikre om at i tilfelle noe går galt, kan 
+     Dette er for å forsikre seg om at i tilfelle noe går galt, kan 
      databasesystemet hente tilbake et tidligere 
      <firstterm>sjekkpunkt</firstterm> – en posisjon i loggfilene 
      som den vet ikke er ødelagt – og <quote>spille av</quote> 
@@ -738,7 +737,7 @@
     <para>Til sist, fordi Berkeley DB er et bibliotek linket direkte 
      inn i Subversion, er det mer sensibelt for avbrudd enn et 
      typisk relasjonsdatabesestystem.
-     De fleste SQL-systemer har for eksempel en dedikert 
+     De fleste SQL-systemer har for eksempel en dedisert 
      tjenerprosess som fordeler all tilgang til tabeller.
      Hvis et program som aksesserer databasen krasjer av en eller 
      annen grunn, oppdager daemonen som styrer databasen at 
@@ -753,7 +752,7 @@
      programkrasj kan etterlate databasen i en midlertidig, 
      utilgjengelig tilstand.
      Når dette skjer, må en administrator be Berkeley DB om 
-     gjenoppretting til et sjekkpunnkt, noe som er litt plagsomt.
+     gjenoppretting til et sjekkpunkt, noe som er litt plagsomt.
      Andre ting kan føre til at et depot <quote>kiler seg 
      fast</quote> 
      (<quote><foreignphrase>wedge</foreignphrase></quote>) sammen 
@@ -815,8 +814,8 @@
      size is a bit smaller.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Revisjonsfilformatet representerer en revisjons 
-     katalogstruktur, filinnhold, og forskjeller i forhold til 
-     filer i andre revisjonstrær.
+     katalogstruktur, filinnhold og forskjeller i forhold til filer 
+     i andre revisjonstrær.
      Ulikt en Berkeley DB-database, er dette lagringsformatet 
      portabelt mellom forskjellige operativsystemer og er ikke 
      sensitiv ovenfor CPU-arkitektur.
@@ -840,11 +839,10 @@
      could in extreme cases cause clients to time out when
      waiting for a response.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>FSFS har også forskjellige karakteristikker når det 
-     gjelder <!-- ¤ -->effektivitet. Når en katalog med mange filer 
-     legges inn, bruker FSFS en O(N) algoritme for å legge til 
-     poster, mens Berkeley DB bruker en O(N^2) algoritme for å 
-     skrive hele katalogen en gang til.
+    <para>FSFS har også forskjellige ytelseskarakteristikker.
+     Når en katalog med mange filer legges inn, bruker FSFS en 
+     O(N)-algoritme for å legge til poster, mens Berkeley DB bruker 
+     en O(N^2)-algoritme for å skrive hele katalogen en gang til.
      På den annen side skriver FSFS den seneste versjonen av en fil 
      som en delta (forskjell) mot en tidligere versjon, noe som 
      betyr at det å hente ut det seneste treet er litt langsommere 
@@ -891,8 +889,7 @@
      skalerbarhet nettopp det:
      Antakelser, basert på gode gjetninger.
      I teorien lover den en lavere barriere å forsere for nye 
-     administratorer å forsere og er forventet å skape mindre 
-     problemer.
+     administratorer og er forventet å skape mindre problemer.
      I praksis vil bare tiden vise om dette stemmer.</para>
 
    </sect3>More information about the svnbook-dev mailing list