[svnbook commit] r1514 - trunk/src/nb/book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sun Jul 3 04:24:32 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Sun Jul 3 04:24:31 2005
New Revision: 1514

Modified:
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Typo fixes in the Norwegian svnbook.

* src/nb/book/ch06.xml
 Remove some typos introduced in r1512.


Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Sun Jul 3 04:24:31 2005
@@ -923,7 +923,7 @@
     port and hostname to <quote>bind</quote> to.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Når <command>svnserve</command> kjøres i daemon-modus, kan 
-    du bruke valgene <option>--listen-port</option> og 
+    du bruke valgene <option>--listen-port=</option> og 
     <option>--listen-host=</option> for å sette den eksakte porten 
     og vertsnavn som den skal <!-- ¤ Det er jo referert til bind(2), 
     men kan man verbe det på en fornuftig måte uten å miste 
@@ -951,8 +951,8 @@
     <literal>file:///</literal> URLs.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Og det er fortsatt en tredje måte å starte 
-    <command>svnserve</command> på, og det er i <quote>tunnel 
-    modus</quote>, med valget <option>-t</option>.
+    <command>svnserve</command> på, og det er i 
+    <quote>tunnelmodus</quote>, med valget <option>-t</option>.
     Denne modusen forutsetter at et fjerntjenesteprogram som 
     <command>RSH</command> eller <command>SSH</command> har klart å 
     autentisere som en bruker og nå skal starte en privat 
@@ -960,7 +960,7 @@
     brukeren</emphasis>.
     <command>svnserve</command>-programmet oppfører seg normalt 
     (kommuniserer via <emphasis>standard inn</emphasis> og 
-    <emphasis>standard ut</emphasis>, og går ut i fra at trafikken 
+    <emphasis>standard ut</emphasis>), og går ut i fra at trafikken 
     blir automatisk omdirigert gjennom en form for tunnel tilbake 
     til klienten.
     Når <command>svnserve</command> blir startet av en <!-- ¤ agent 
@@ -1012,16 +1012,16 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>For det andre, når du setter opp 
      <command>svnserve</command>, Apache <command>httpd</command> 
-     eller en annen tjenerprosess, husk på at du vil ikke starte 
+     eller en annen tjenerprosess, husk på at du ikke vil starte 
      tjenesten som <literal>root</literal>-brukeren (eller en annen 
      bruker med ubegrensede rettigheter).
-     Avhengig av eierskapet og rettigjhetene på depotene du 
+     Avhengig av eierskapet og rettighetene på depotene du 
      eksporterer, er det ofte fornuftig å bruke en annen – kanskje 
      spesiallaget – bruker.
      For eksempel lager mange administratorer en ny bruker kalt 
      <literal>svn</literal>, gir denne eksklusivt eierskap og 
      rettigheter til de eksporterte Subversiondepotene og kjører 
-     tjenerprosessene kun som denne brkeren.</para>
+     tjenerprosessene kun som denne brukeren.</para>
    </sidebar>
 
 
@@ -1070,7 +1070,7 @@
     shorter (and much less revealing) URLs:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Bruken av <option>-r</option>-valget forandrer plasseringen 
-    som programmet bruker som roten på det fjerntliggende 
+    av roten som programmet bruker på det fjerntliggende 
     filsystemet.
     Klienter bruker dermed URLer som har fjernet denne delen av 
     stien, noe som gir mye kortere (og mindre avslørende) More information about the svnbook-dev mailing list