[svnbook commit] r1513 - trunk/www

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sun Jul 3 04:07:48 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Sun Jul 3 04:07:47 2005
New Revision: 1513

Modified:
  trunk/www/index.nb.html
Log:
Now that there’s nightly builds of the book, remove references to the 
online book at http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/ .

* www/index.nb.html
 Mention only the nightly build.


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Sun Jul 3 04:07:47 2005
@@ -63,8 +63,6 @@
 
 <h2>Versjoner av boken på nettet</h2>
 
-<h3>Engelsk</h3>
-
 <p>De følgende versjonene av boken er tilgjengelig på nettet:</p>
 
 <div id="versionlist">
@@ -101,6 +99,8 @@
 <p>Disse versjonene er fortsatt under arbeid, så vi ber om at du
  <strong>ikke lager bokmerker eller lenker til disse versjonene</strong>.</p>
 
+<p>De engelske delene som ikke er oversatt er også med, så boken er komplett.</p>
+
 <ul>
 <li>Les <a href="./nightly/nb/svn-book.html">HTML-versjonen som en stor 
   fil</a>.</li>
@@ -113,38 +113,6 @@
 
 </div>
 
-<h3>Norsk</h3>
-
-<p>Oversettelsen av boken til norsk er i gang, og nyeste versjon av 
-  oversettelsen ligger på nettet. De engelske delene som ikke er 
-  oversatt er også med, så boken er komplett.</p>
-
-<p>Denne versjonen er skrevet for versjon 1.1.x av Subversion.</p>
-
-<ul>
-<li>Les <a 
-  href="http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/svn-book.html">HTML-versjonen 
-  som en stor fil</a> (1004 KB).</li>
-<li>Les <a 
-  href="http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/html-chunk/index.html">HTML-versjonen 
-  som flere filer</a>.
-</li>
-<li>Se på bokens <a 
-  href="http://svn.red-bean.com/svnbook/trunk/src/nb/">XML-kildekode 
-  for Docbook</a></li>
-</ul>
-
-<p>Boken er selvfølgelig lagt inn i Subversion, så hvis du vil hente 
-  siste versjon av oversettelsen, kan du gjøre dette med</p>
-
-<blockquote>
- <kbd>svn checkout http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build svn-bok</kbd>
-</blockquote>
-
-<p>Dette vil lagre siste versjon i en katalog kalt <code>svn-bok</code>, 
-  og ved å kjøre <kbd>svn update</kbd> i denne katalogen vil kopien din 
-  bli oppdatert i takt med nye versjoner av oversettelsen.</p>
-
 <h2>Kommentarer/bidrag</h2>
 
 <p>For kommentarer angående boken eller denne hjemmesiden, kontaktMore information about the svnbook-dev mailing list