[svnbook commit] r1139 - trunk/src/nb/book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Mon Feb 28 08:17:14 CST 2005


Author: sunny256
Date: Mon Feb 28 08:17:12 2005
New Revision: 1139

Modified:
  trunk/src/nb/book/appa.xml
  trunk/src/nb/book/ch01.xml
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Norwegian svnbook: Don't talk about Subversion and other programs using 
"den" (it), it sounds pretty... Hm. Rewrite the sentences instead. Also 
some typo fixes here and there.

* src/nb/book/appa.xml
* src/nb/book/ch01.xml
* src/nb/book/ch02.xml
* src/nb/book/ch03.xml
* src/nb/book/ch04.xml
* src/nb/book/ch05.xml
 Mostly rewrites and some few typo fixes.


Modified: trunk/src/nb/book/appa.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/appa.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/appa.xml	Mon Feb 28 08:17:12 2005
@@ -926,8 +926,8 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I likhet med CVS vil Subversion lagre dine 
    autentiseringsopplysninger på disken (i katalogen 
-   <filename>~/.subversion/auth/</filename>) unntatt hvis du ber den 
-   om å ikke gjøre det.
+   <filename>~/.subversion/auth/</filename>) unntatt hvis du ber 
+   programmet om å ikke gjøre det.
    Til dette bruker du valget 
    <option>--no-auth-cache</option>.</para>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch01.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch01.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch01.xml	Mon Feb 28 08:17:12 2005
@@ -66,7 +66,7 @@
    Det betyr: Subversion behandler filer og kataloger over tid.
    Et tre av filer er plassert i et sentralt 
    <firstterm>depot</firstterm>.
-   Depotet ligner mye på en vanlig filtjener, med det unntaket at den 
+   Depotet ligner mye på en vanlig filtjener, med det unntaket at det 
    husker hver eneste forandring noensinne gjort på filene og 
    katalogene.
    Dette tillater deg å hente fram eldre versjoner av dataene dine, 
@@ -493,8 +493,8 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Effektiv forgrening og merking</term>
     <listitem>
-     <para>Belastningen ved å forgrene eller merke trenger ikke å 
-      være proporsjonal med prosjektstørrelsen.
+     <para>Belastningen ved å lage en gren eller merke trenger ikke 
+      å være proporsjonal med prosjektstørrelsen.
       Subversion lager forgreninger og merker ved å rett og slett 
       kopiere prosjektet, ved hjelp av en mekanisme lik en hard 
       lenke.
@@ -516,7 +516,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term><quote>Hackervennlighet</quote></term>
     <listitem>
-     <para>Subversion har ingen historisk bagasje; den er 
+     <para>Subversion har ingen historisk bagasje; programmet er 
       implementert som en samling av delte C-biblioteker med 
       veldefinerte programmeringsgrensesnitt.
       Dette gjør Subversion ekstremt lett å vedlikeholde og lett å 
@@ -646,8 +646,8 @@
    linkend="svn-ch-8-sect-6.2"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Du kan også bygge Subversion direkte fra kildekode.
-   Siste versjon av den kan hentes fra Subversions hjemmeside.
-   Etter at du har pakket den ut, følg instruksjonene i filen 
+   Siste versjon av programmet kan hentes fra Subversions hjemmeside.
+   Etter at du har pakket det ut, følg instruksjonene i filen 
    <filename>INSTALL</filename> for å kompilere den.
    Merk at en offentliggjort kildekodepakke inneholder alt du trenger 
    for å bygge en kommandolinjeklient i stand til å kommunisere med 
@@ -680,11 +680,11 @@
    your head—there are <emphasis>plenty</emphasis> more pages
    in this book devoted to alleviating that confusion.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion, når den er installert, består av flere deler.
+  <para>Subversion, installasjonen er ferdig, består av flere deler.
    Det følgende er en rask oversikt over hva du får.
    Ikke bli skremt hvis den snaue beskrivelsen etterlater deg med å 
    klø deg i hodet — det er <emphasis>mange</emphasis> flere sider i 
-   denne boken beregnet på å fjerne denne forvirringen.</para>
+   denne boken som er beregnet på å fjerne denne forvirringen.</para>
 
   <variablelist>
    <varlistentry>

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Mon Feb 28 08:17:12 2005
@@ -404,7 +404,7 @@
    <para>Her er et eksempel.
     La oss si at Harry og Sally hver for seg lager arbeidskopier av 
     det samme prosjektet, kopiert fra depotet.
-    De arbeider samtidig, og gjør forandringer til den samme filen A 
+    De arbeider samtidig, og gjør forandringer i den samme filen A 
     innenfor sine kopier.
     Sally lagrer sine forandringer til depotet først.
     Når Harry prøver å lagre sine forandringer senere, informerer 
@@ -556,12 +556,11 @@
    <para>En arbeidskopi i Subversion er et vanlig katalogtre på ditt 
     lokale system, og inneholder en samling filer.
     Du kan redigere disse filene sånn som du vil, og hvis det er 
-    kildekode, kan du kompilere programmet fra den på den vanlige 
-    måten.
+    kildekode, kan du kompilere programmet på den vanlige måten.
     Arbeidskopien din er ditt eget private arbeidsområde:
     Subversion vil aldri legge inn andre folks forandringer, heller 
     ikke gjøre dine egne forandringer tilgjengelig for andre før du 
-    eksplisitt ber den om å gjøre det.</para>
+    eksplisitt ber programmet om å gjøre det.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>After you've made some changes to the files in your
@@ -681,9 +680,8 @@
     antall elementer i arbeidskopien din.
     Du har nå en personlig kopi av depotets 
     <filename>/calc</filename>-katalog, med en ekstra komponent — 
-    <filename>.svn</filename> — som inneholder den ekstra 
-    informasjonen som Subversion trenger, som tidligere 
-    nevnt.</para>
+    <filename>.svn</filename> — som tidligere nevnt inneholder den 
+    ekstra informasjonen som Subversion trenger.</para>
 
    <sidebar id="svn-ch-2-sidebar-1">
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -869,8 +867,8 @@
     Siden <filename>.svn</filename>-katalogen husker filens 
     modifiseringsdato og originale innhold, kan Subversion se at du 
     har forandret filen.
-    Men Subversion gjør ikke dine forandringer offentlige før du 
-    eksplisitt ber den om å gjøre det.
+    Men Subversion offentliggjør ikke dine forandringer før du 
+    eksplisitt ber programmet om å gjøre det.
     Prosessen når du publiserer dine forandringer blir vanligvis 
     omtalt som å <firstterm>legge inn</firstterm> (eller 
     <firstterm>sende/sjekke inn</firstterm>) forandringer til 
@@ -1215,8 +1213,8 @@
     Subversion can tell which of the following four states a
     working file is in:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Ved hjelp av denne informasjonen kan Subversion når den 
-    kommuniserer med depotet se hvilke fire tilstander en arbeidsfil 
+   <para>Ved hjelp av denne informasjonen kan Subversion ved å 
+    kommunisere med depotet se hvilke fire tilstander en arbeidsfil 
     er i:</para>
 
    <variablelist>
@@ -1292,8 +1290,8 @@
      <listitem>
       <para>Filen er ikke blitt forandret i arbeidskopien, men har 
        forandret seg i depotet.
-       Filen må etterhvert bli oppdatert, for å <!-- ¤ -->gjøre 
-       den gjeldende med den offentlige revisjonen.
+       Filen må etterhvert bli oppdatert, for å få den til å 
+       samsvare med den offentlige revisjonen.
        En <command>svn commit</command> på filen vil ikke gjøre 
        noe, og en <command>svn update</command> på filen vil 
        legge de seneste forandringene inn i arbeidskopien 

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Mon Feb 28 08:17:12 2005
@@ -1147,8 +1147,8 @@
    <para>For å gjøre forandringer i filer, bruk teksteditoren din, 
     tekstbehandlingsprogrammet, grafikkprogrammet, eller hvilket som 
     helst verktøy du vanligvis bruker.
-    Subversion behandler binærfiler like lett som den behandler 
-    tekstfiler — og like effektivt.</para>
+    Subversion behandler binærfiler like lett som tekstfiler — og 
+    like effektivt.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Here is an overview of the four Subversion subcommands
@@ -1467,8 +1467,8 @@
      actually printed by <command>svn status</command>.)</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hvis du kjører <command>svn status</command> på toppen av 
-     arbeidskopien uten å angi argumenter, vil den detektere alle 
-     fil- og katalogforandringer som du har gjort. Nedenfor er 
+     arbeidskopien uten å angi argumenter, vil programmet detektere 
+     alle fil- og katalogforandringer som du har gjort. Nedenfor er 
      eksempler på de forskjellige statuskodene som <command>svn 
      status</command> kan returnere.
      (Legg merke til at teksten etter <literal>#</literal> i det 
@@ -3647,16 +3647,16 @@
     itself back into a consistent state.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Når Subversion modifiserer arbeidskopien din (eller noe som 
-    helst i <filename>.svn</filename>), prøver den å gjøre det på en 
-    så trygg måte som mulig.
-    Før arbeidskopien blir forandret, skriver Subversion det den 
-    skal gjøre til en loggfil.
-    Deretter kjører den kommandoene i loggfilen for å utføre 
-    forandringen den blir bedt om.
+    helst i <filename>.svn</filename>), prøver programmet å gjøre 
+    det på en så trygg måte som mulig.
+    Før arbeidskopien blir forandret, skriver Subversion det som 
+    skal utføres til en loggfil.
+    Deretter kjører programmet kommandoene i loggfilen for å utføre 
+    forandringen det blir bedt om.
     Til slutt fjerner Subversion loggfilen.
     Arkitekturmessig er dette likt et journalfilsystem.
     Hvis en Subversionoperasjon blir avbrutt (hvis prosessen blir 
-    drept eller maskinen kræsjer, for eksempel), blir loggfilen 
+    drept eller maskinen krasjer, for eksempel), blir loggfilen 
     liggende på disken.
     Ved å utføre kommandoene i loggfilen en gang til kan Subversion 
     fullføre den tidligere påbegynte operasjonen, og arbeidskopien 

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Mon Feb 28 08:17:12 2005
@@ -125,11 +125,11 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion har kommandoer for å hjelpe deg å vedlikeholde 
    parallelle forgreninger av filene og katalogene dine.
-   Den lar deg opprette forgreninger ved å kopiere data, og husker at 
-   kopiene er relatert til hverandre.
-   Den hjelper deg også med å duplisere forandringer fra en gren til 
-   en annen.
-   Til sist, den kan la porsjoner av arbeidskopien reflektere 
+   Programmet lar deg opprette forgreninger ved å kopiere data, og 
+   husker at kopiene er relatert til hverandre.
+   I tillegg får du også hjelp til å duplisere forandringer fra en 
+   gren til en annen.
+   Til sist, Subversion kan la porsjoner av arbeidskopien reflektere 
    forskjellige forgreninger, så du kan <quote>blande og 
    tilpasse</quote> forskjellige utviklingslinjer i ditt daglige 
    arbeid.</para>
@@ -413,8 +413,9 @@
     copy</command> is able to operate directly on two URLs.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Og nå den lettere måten å lage en gren, som vi skulle 
-    fortalt deg om til å begynne med: <command>svn copy</command> 
-    kan operere direkte mot to URLer.</para>
+    fortalt deg om til å begynne med:
+    <command>svn copy</command> kan operere direkte mot to 
+    URLer.</para>
 
 <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
@@ -1067,7 +1068,7 @@
     blir … ??? Derfor tar jeg med den engelske betegnelsen 
     foreløpig. -->på engelsk kalt 
     <foreignphrase>porting</foreignphrase>.
-    <!-- ¤ Og derfor legger vi til litt. -->Det finnes ikke en 
+    <!-- ¤ Og så legger vi til litt. -->Det finnes ikke en 
     standardisert betegnelse for dette på norsk, så vi bruker i 
     denne boken uttrykket <quote>flette</quote>.</para>
 
@@ -1232,10 +1233,11 @@
     målsti, går <command>svn merge</command> ut i fra det første 
     tilfellet og prøver å legge inn forandringene til den gjeldende 
     katalogen.
-    Hvis du fletter en fil, og den filen (eller en fil med det samme 
-    navnet) eksisterer i den gjeldende katalogen, går <command>svn 
-    merge</command> ut i fra det andre tilfellet og forsøker å legge 
-    inn forandringene til en lokal fil med det samme navnet.</para>
+    Hvis du fletter en fil, og denne filen (eller en fil med det 
+    samme navnet) eksisterer i den gjeldende katalogen, går 
+    <command>svn merge</command> ut i fra det andre tilfellet og 
+    forsøker å legge inn forandringene til en lokal fil med det 
+    samme navnet.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If you want changes applied somewhere else, you'll
@@ -1340,7 +1342,7 @@
      Det betyr at inntil den dagen Subversion får denne funksjonen, 
      må du selv holde rede på fletteinformasjonen.
      Den beste plassen å gjøre dette er i selve loggmeldingen.
-     Som demonstrert i det tidligere eksempelet, er det anbefalt at 
+     Som demonstrert i det tidligere eksempelet, anbefales det at 
      loggmeldingen din nevner et spesifikt revisjonsnummer (eller 
      område av revisjoner) som blir flettet inn i grenen.
      Senere kan du kjøre <command>svn log</command> for å se over 
@@ -1438,7 +1440,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para><option>--dry-run</option>-valget gjør egentlig ingen 
      forandringer til arbeidskopien.
-     Den viser bare statuskoder som <emphasis>ville</emphasis> 
+     Det viser bare statuskoder som <emphasis>ville</emphasis> 
      blitt skrevet ut under en virkelig fletting.
      Det er nyttig for å få en <quote>høynivå</quote>-oversikt over 
      den potensielle flettingen, for de gangene der kjøring av 
@@ -1684,15 +1686,14 @@
      merge.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>En annen liten forskjell mellom <command>svn 
-     update</command> og <command>svn merge</command> er navnene 
-     til fulltekst-filene som blir opprettet når en konflikt 
-     oppstår.
+     update</command> og <command>svn merge</command> er navnene på 
+     fulltekst-filene som blir opprettet når en konflikt oppstår.
      I <xref linkend="svn-ch-3-sect-5.4"/> så vi at en oppdatering 
      produserer filene <filename>filnavn.mine</filename>, 
      <filename>filnavn.rGAMMELREV</filename> og 
      <filename>filnavn.rNYREV</filename>.
-     Når <command>svn merge</command> produserer en konflikt, 
-     imidlertid, oppretter den tre filer kalt 
+     Men når <command>svn merge</command> produserer en konflikt, 
+     oppretter den tre filer kalt 
      <filename>filnavn.working</filename>, 
      <filename>filnavn.left</filename> og 
      <filename>filename.right</filename>.
@@ -2920,7 +2921,7 @@
      En funksjonalitetsgren er bare nødvendig når en forandring 
      krever et stort antall innlegginger som kan gå ut over 
      stabiliteten.
-     En god tommelfingerregel er å spørre dette spørsmålet:
+     En god tommelfingerregel er å stille dette spørsmålet:
      Hvis utvikleren jobbet i flere dager i isolasjon og deretter 
      la inn hele den store forandringen på en gang (så 
      <filename>/trunk</filename> aldri ble ustabil), ville den 
@@ -2985,7 +2986,7 @@
      special case, you would merge by comparing the branch with
      the trunk:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>På et visst punkt er du klar til å flette den 
+    <para>Etterhvert er du klar til å flette den 
      <quote>synkroniserte</quote> funksjonalitetsgrenen tilbake til 
      trunk.
      For å gjøre dette, start med å gjøre en avsluttende fletting 
@@ -2996,6 +2997,7 @@
      sammenligne grenen med <filename>trunk</filename>:</para>
 
 <!-- ¤ -->
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
 $ cd trunk-working-copy
 
@@ -3010,6 +3012,21 @@
 A newdirectory/newfile
 …
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+$ cd trunk-working-copy
+
+$ svn update
+At revision 1910.
+
+$ svn merge http://svn.example.com/repos/calc/trunk@1910 \
+      http://svn.example.com/repos/calc/branches/mybranch@1910 \
+U real.c
+U integer.c
+A newdirectory
+A newdirectory/newfile
+…
+</screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>By comparing the <literal>HEAD</literal> revision of the
@@ -3034,7 +3051,7 @@
      private branch? It's a branch that's only capable of
      storing one change at a time.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>En annen måte å tenk på dette <!-- ¤ -->mønsteret er at 
+    <para>En annen måte å tenke på dette <!-- ¤ -->mønsteret er at 
      den ukentlige synkroniseringen er det samme som å kjøre 
      <command>svn update</command> i en arbeidskopi, mens det siste 
      trinnet med fletting er det samme som å kjøre <command>svn 
@@ -3308,7 +3325,7 @@
    allows you to perform all sorts of clever tricks.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Fordi <command>svn switch</command> egentlig er en variant av 
-   <command>svn update</command> deler den samme oppførsel; alle 
+   <command>svn update</command> oppfører den seg på samme måte; alle 
    lokale modifiseringer i arbeidskopen blir tatt vare på når nye 
    data ankommer fra depotet.
    Dette lar deg gjøre en masse lure ting.</para>
@@ -3634,10 +3651,9 @@
    arranging and managing your data over time.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Du har kanskje sett nå at Subversion er ekstremt fleksibel.
-   Fordi den implementerer grener og merker med den samme 
-   underliggende mekanismen (kopier av kataloger), og fordi grener og 
-   merker vises i filsystemet, finner mange Subversion <!-- ¤ -->litt 
-   skremmende.
+   Fordi grener og merker blir laget med den samme underliggende 
+   mekanismen (kopier av kataloger), og fordi grener og merker vises 
+   i filsystemet, finner mange Subversion <!-- ¤ -->litt skremmende.
    Den er nesten <emphasis>for</emphasis> fleksibel.
    I denne seksjonen vil vi komme med noen forslag for hvordan du kan 
    arrangere og vedlikeholde dataene dine over tid.</para>
@@ -3790,9 +3806,9 @@
     your old branch.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Og nå er forgreningen borte.
-    Selvfølgelig er den ikke egentlig borte, katalogen mangler bare 
-    fra <literal>HEAD</literal>-revisjonen og distraherer dermed 
-    ingen.
+    Vel, selvfølgelig er den ikke <emphasis>egentlig</emphasis> 
+    borte, katalogen mangler bare fra 
+    <literal>HEAD</literal>-revisjonen og distraherer dermed ingen.
     Hvis du bruker <command>svn checkout</command>, <command>svn 
     switch</command> eller <command>svn list</command> for å 
     undersøke en tidligere revisjon, vil du fortsatt være i stand 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Mon Feb 28 08:17:12 2005
@@ -1624,7 +1624,7 @@
      <literal>svn:mime-type</literal> under innleggingen.
      Selv om dette kan se ut som en god idé, fører det til 
      problemer.
-     Hovedproblemet er at klienten ved ikke om forandringen gjort 
+     Hovedproblemet er at klienten ikke vet om forandringen gjort 
      av påhakningsscriptet, og det er ingen måte å informere 
      klienten om at den er utdatert.
      Denne inkonsekventheten kan føre til overraskende og uventet 
@@ -3094,7 +3094,7 @@
      Det er mulig at på et eller annet punkt i livsløpet til 
      depotet blir en fil eller katalog kopiert fra en plass som 
      <command>svndumpfilter</command> utelater, til en plass som 
-     den inkluderer.
+     programmet inkluderer.
      For å gjøre dumpdataene <!-- ¤ self-sufficient -->selvforsynt, 
      må <command>svndumpfilter</command> vise tilleggingen av den 
      nye stien — inkludert innholdet av alle filer opprettet av 
@@ -4093,7 +4093,7 @@
     oppdatert samtidig av flere sin aksesserer databasen, og at hver 
     prosess ser dataene i den korrekte tilstanden som da disse 
     dataene ble lest fra databasen.
-    Når en prosess må forandre noe i databasem sjekker den først om 
+    Når en prosess må forandre noe i databasen sjekker den først om 
     det eksisterer en lås på måldataene.
     Hvis dataene ikke er låst, låser denne prosessen dataene, gjør 
     forandringene som den ønsker å gjøre, og låser deretter opp 
@@ -4620,9 +4620,9 @@
     with the current <command>svnadmin dump</command>
     command.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når Subversion dumper hver ny revisjon, lager den akkurat 
-    nok informasjon til at et framtidig lasteprogram kan gjenskape 
-    denne revisjonen basert på en tidligere revisjon.
+   <para>Når Subversion dumper hver ny revisjon, lagres akkurat nok 
+    informasjon til at et framtidig lasteprogram kan gjenskape denne 
+    revisjonen basert på en tidligere revisjon.
     Med andre ord, for enhver gitt revisjon i dumpfilen vil bare de 
     elementene som ble forandret i den revisjonen havne i dumpen.
     Det eneste unntaket fra denne regelen er den første revisjonen 
@@ -4641,7 +4641,8 @@
     full representation of every directory, file, and property in
     that revision of the repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Som standard vil ikke Subversion uttrykke den første dumpede 
+   <para><!-- ¤ Den evinnelige «By default»-problematikken. 
+    -->Vanligvis vil Subversion ikke uttrykke den første dumpede 
     revisjonen bare som forskjeller som skal legges til den forrige 
     revisjonen.
     En grunn til dette er at det ikke <emphasis>er</emphasis> noen 
@@ -4857,7 +4858,7 @@
     eller et annen versjonskontrollsystem.
     Fordi dumpfilformatet for det meste er lesbart for 
     mennesker,<footnote><para>Dumpformatet i Subversion ligner et 
-    RFC-882-format, den samme typen format som vanligvis brukt i 
+    RFC-882-format, den samme typen format som vanligvis brukes i 
     eposter.</para></footnote> skulle det være relativt enkelt å 
     beskrive generelle sett med forandringer — ved å bruke dette 
     filformatet.More information about the svnbook-dev mailing list