[svnbook commit] r1128 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Sat Feb 26 15:35:46 CST 2005


Author: sunny256
Date: Sat Feb 26 15:35:45 2005
New Revision: 1128

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
Log:
Norwegian svnbook: Finished proofreading of ch03.xml .

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Updated status about ch03.xml .

* src/nb/book/ch03.xml
 Finished proofreading of this file.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Sat Feb 26 15:35:45 2005
@@ -89,7 +89,7 @@
  book/ch00.xml
  book/ch01.xml
  book/ch02.xml
- book/ch03.xml (line 1340, 35%)
+ book/ch03.xml
 
 $Id$
 vim: set tw=72 nowrap et sw=2 ts=2 sts=2 fo+=2w fenc=utf8 :

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Sat Feb 26 15:35:45 2005
@@ -1366,8 +1366,8 @@
     å ta en kikk på nøyaktig hva du har forandret.
     Ved å studere forandringene dine før du legger dem inn, kan du 
     lage en mer nøyaktig loggmelding.
-    Du kan også oppdage at du har forandret en fil ved en ulykke, og 
-    dette gir deg en sjanse til å omgøre disse forandringene før du 
+    Du kan også oppdage om du har forandret en fil ved en ulykke, og 
+    dette gir deg en sjanse til å omgjøre disse forandringene før du 
     legger dem inn.
     I tillegg er dette en god mulighet til å se over og skrote 
     forandringer før du publiserer dem.
@@ -1375,7 +1375,7 @@
     <command>svn status</command>, <command>svn diff</command> og 
     <command>svn revert</command>.
     Du vil vanligvis bruke de første to kommandoene til å finne ut 
-    hvikle filer som har forandret seg i arbeidskopien din, og 
+    hvilke filer som har forandret seg i arbeidskopien din, og 
     deretter kanskje bruke den tredje for å omgjøre noen (eller 
     alle) disse forandringene.</para>
    
@@ -1400,11 +1400,11 @@
     oppgaven, og er i stand til å gjøre mange ting uten å 
     kommunisere med depotet.
     Nærmere forklart, arbeidskopien inneholder en hemmelig 
-    <quote>urørt</quote> kopi av hver versjonskontrollert fil i 
-    <filename>.svn</filename>-området.
+    <quote>urørt</quote> kopi av hver versjonskontrollert fil, og 
+    disse kopiene ligger i <filename>.svn</filename>-området.
     På grunn av dette kan Subversion raskt vise deg hvordan 
-    arbeidsfilene dine er forandret, og til og med tillate deg å 
-    omgjøre forandringene dine uten å kontakte depotet.</para>
+    arbeidsfilene dine har forandret seg, og til og med tillate deg 
+    å omgjøre forandringene dine uten å kontakte depotet.</para>
    
    <sect3 id="svn-ch-3-sect-5.3.1">
     <title><command>svn status</command></title>
@@ -1436,8 +1436,8 @@
       arbeidskopien.
       <command>svn status</command> vil gi deg all informasjonen 
       du trenger om hva som er forandret i arbeidskopien — uten å 
-      kontakte depotet eller muligens legge inn nye forandringer 
-      publisert av andre brukere.</para>
+      kontakte depotet og dermed risikere å legge inn nye 
+      forandringer publisert av andre brukere.</para>
     
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>In Subversion, <command>update</command> does just
@@ -1448,8 +1448,8 @@
       local modifications you've made.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>I Subversion gjør <command>update</command> akkurat det 
-      — den oppdaterer arbeidskopien din med alle forandringer 
-      lagt inn i depotet siden den siste gangen du oppdaterte 
+      — den oppdaterer arbeidskopien din med alle forandringer som 
+      er lagt inn i depotet siden den siste gangen du oppdaterte 
       arbeidskopien.
       Du må bryte vanen med å bruke 
       <command>update</command>-kommandoen for å se hvilke lokale 
@@ -1467,12 +1467,12 @@
      actually printed by <command>svn status</command>.)</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hvis du kjører <command>svn status</command> på toppen av 
-     arbeidskopien med ingen argumenter, vil den detektere alle 
+     arbeidskopien uten å angi argumenter, vil den detektere alle 
      fil- og katalogforandringer som du har gjort. Nedenfor er 
      eksempler på de forskjellige statuskodene som <command>svn 
      status</command> kan returnere.
-     (Legg merke til at teksten som følger <literal>#</literal> i 
-     det følgende eksempelet skrives ikke ut av <command>svn 
+     (Legg merke til at teksten etter <literal>#</literal> i det 
+     følgende eksempelet ikke skrives ut av <command>svn 
      status</command>-kommandoen.</para>
    
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1513,8 +1513,9 @@
 A   stuff/loot/bloo.h  # denne filen er klargjort for tillegging
 C   stuff/loot/lump.c  # denne filen inneholder en konflikt fra en 
              # oppdatering
-  S stuff/squawk    # denne filen eller katalogen er «switched» 
-              # til en forgrening
+  S stuff/squawk    # denne filen eller katalogen er byttet til 
+              # en annen plassering i depotet ved hjelp av 
+              # <command>svn switch</command>-kommandoen 
 </screen>
    
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1529,7 +1530,7 @@
      tegn, etterfulgt av et fil- eller katalognavn.
      Den første kolonnen forteller statusen til en fil eller 
      katalog og/eller dens innhold.
-     Kodene som kan skrives der er:</para>
+     Kodene som kan skrives her er:</para>
 
 
     <variablelist>
@@ -1570,7 +1571,7 @@
         oppdatering overlapper med lokale forandringer som du 
         har i arbeidskopien din.
         Du må løse denne konflikten før du legger inn dine 
-        forandringer til depotet.</para>
+        forandringer i depotet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -1619,10 +1620,11 @@
       <term><computeroutput>X   element</computeroutput></term>
       <listitem>
        <para>Katalogen <filename>element</filename> er 
-        uversjonert, men er relatert til en ekstern definisjon.
+        uversjonert, men er relatert til en ekstern definisjon i 
+        Subversion.
         For å finne ut mer om 
         <quote>externals</quote>-defineringer, se <xref 
-        linkend="svn-ch-7-sect-3"/></para>
+        linkend="svn-ch-7-sect-3"/>.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -1676,7 +1678,7 @@
       <listitem>
        <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er under versjonskontroll 
-        men mangler eller ukomplett på en eller annen måte.
+        men mangler eller er ukomplett på en eller annen måte.
         Elementet kan mangle hvis det er fjernet ved bruk av en 
         kommando utenfor Subversions kontroll.
         I tilfellet med en katalog, kan den være ukomplett hvis 
@@ -1705,9 +1707,9 @@
       <term><computeroutput>~   element</computeroutput></term>
       <listitem>
        <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
-        <filename>element</filename> er i depotet som en type 
-        objekt, men det som faktisk er i arbeidskopien er en 
-        annen type.
+        <filename>element</filename> er lagret i depotet som en 
+        type objekt, men det som faktisk er i arbeidskopien er 
+        en annen type.
         For eksempel kan Subversion ha en fil i katalogen, men 
         du fjernet filen og opprettet en katalog på samme 
         plassen uten å bruke kommandoen <command>svn 
@@ -1760,13 +1762,13 @@
      appears in the second column, then the properties have been
      modified, otherwise a whitespace will be printed.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Den andre kolonnen forteller statusen til en fil eller 
-     katalogs egenskaper (se <xref 
+    <para>Den andre kolonnen forteller statusen på egenskapene til 
+     en fil eller katalog (se <xref 
      linkend="svn-ch-7-sect-2"></xref> for mer informasjon om 
      egenskaper).
      Hvis en <computeroutput>M</computeroutput> viser seg i den 
-     andre kolonnen, har egenskapene blitt modifisert, ellers vil 
-     et blankt tegn bli skrevet.</para>
+     andre kolonnen, er egenskapene blitt modifisert, ellers vil et 
+     blankt tegn bli skrevet.</para>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The third column will only show whitespace or an
@@ -1790,7 +1792,7 @@
      <command>svn commit</command> er i gang — kanskje mens du 
      redigerer loggmeldingen.
      Hvis Subversion ikke kjører, ble Subversion sannsynligvis 
-     avbrutt og låsingen må renskes opp ved å kjøre <command>svn 
+     avbrutt og låsene må frigjøres ved å kjøre <command>svn 
      cleanup</command> (mer om det senere i dette kapitlet).</para>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1824,18 +1826,18 @@
      eller katalog.
      Hvis du ser <computeroutput>A  +</computeroutput>, betyr det 
      at elementet er klargjort for tillegging med historie.
-     Det kan være en fil, eller roten på en kopiert katalog.
+     Det kan være en fil eller roten på en kopiert katalog.
      <computeroutput>+</computeroutput> betyr at elementet er en 
      del av et katalogtre klargjort for tillegging med historie, 
      det vil si at en forelder ble kopiert, og den følger bare med 
      på lasset.
-     <computeroutput>M  +</computeroutput> betyr at elementet er 
+     <computeroutput>M  +</computeroutput> betyr at elementet er en 
      del av et katalogtre klargjort for tillegging med historie, 
      <emphasis>og</emphasis> det har lokale forandringer.
      Når du legger det inn, vil først forelderen bli lagt til med 
-     historie (kopiert), noe som betyr at denne filen vil 
-     automatisk eksistere i kopien.
-     Deretter blir de lokale forandringene sendt inn i 
+     historie (kopiert), noe som betyr at denne filen automatisk 
+     vil eksistere i kopien.
+     Deretter blir de lokale forandringene lagt inn i 
      kopien.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1849,7 +1851,7 @@
      <computeroutput>S</computeroutput>.
      Dette viser at filen eller katalogen er blitt byttet om fra 
      stien som resten av arbeidskopien bruker (ved bruk av 
-     <command>svn switch</command>) til en forgrening.</para>
+     <command>svn switch</command>) til en gren.</para>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If you pass a specific path to <command>svn
@@ -2174,8 +2176,8 @@
       deretter kjører <command>svn update -r BASE</command> 
       <replaceable>ELEMENT</replaceable>.
       Imidlertid, hvis du reverserer en fil har <command>svn 
-      revert</command> en forskjell som legges godt merke til — 
-      den trenger ikke å kommunisere med depotet for å legge 
+      revert</command> en forskjell som er verdt å legge merke til 
+      — den trenger ikke å kommunisere med depotet for å legge 
       tilbake filen din.</para>
     </note>
 
@@ -2308,7 +2310,7 @@
     seg noe; disse filene absorberte forandringene fra depotet på en 
     grei måte.
     Filene merket med <computeroutput>U</computeroutput> inneholdt 
-    ingen lokale forandringer men ble oppdatert 
+    ingen lokale forandringer, men ble oppdatert 
     (<computeroutput>U</computeroutput>pdated) med forandringer fra 
     depotet.
     <computeroutput>G</computeroutput>-en står for 
@@ -2480,8 +2482,8 @@
     <filename>sandwich.txt</filename> i depotet.
     Harry har akkurat forandret filen i arbeidskopien sin og har 
     lagt den inn.
-    Sally oppdaterer hennes arbeidskopi før hun legger den inn og 
-    får en konflikt:</para>
+    Sally oppdaterer sin arbeidskopi før hun legger den inn og får 
+    en konflikt:</para>
    
    <screen>
 $ svn update
@@ -2566,7 +2568,7 @@
     ikke lenger filen for å være i konflikt.<footnote><para>Du kan 
     alltids fjerne de midlertidige filene selv, men gidder du 
     egentlig det når Subversion kan gjøre det for deg?
-    Vi tror ikke det.</para></footnote></para>
+    Det var det vi trodde.</para></footnote></para>
 
    <screen>
 $ svn resolved sandwich.txt
@@ -2634,7 +2636,7 @@
      composed of the changes you made in the conflicting
      area:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Strengene av <quote>mindre enn</quote>-tegn, likhetstegn 
+    <para>Strengene med <quote>mindre enn</quote>-tegn, likhetstegn 
      og <quote>større enn</quote>-tegn er konfliktmerker, og er 
      ikke del av de aktuelle dataene i konflikt.
      Du vil vanligvis forsikre deg om at de er fjernet fra filen 
@@ -2727,7 +2729,7 @@
      Subversion lagde for deg i arbeidskopien din — inkludert filen 
      din sånn som den var før du oppdaterte.
      Du kan til og med bruke et tredjeparts interaktivt 
-     fletteverktøy til å studere de tre filene.</para>
+     fletteverktøy for å studere de tre filene.</para>
 
    </sect3>
 
@@ -2787,7 +2789,7 @@
     <para>Note that when you revert a conflicted file, you don't
      have to run <command>svn resolved</command>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Legg merke til at når du reverserer en fil med konflikt, 
+    <para>Legg merke til at når du reverserer en fil i konflikt, 
      trenger du ikke å kjøre <command>svn 
      resolved</command>.</para>
 
@@ -2925,11 +2927,11 @@
     that one or more of your files is out-of-date:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Depotet vet ikke og bryr seg ikke om forandringene dine gir 
-    noen mening som helhet; det sjekker bare for å være sikker at 
+    noen mening som helhet; det sjekker bare for å være sikker på at 
     ingen andre har forandret noen av de samme filene som du gjorde 
     når du ikke fulgte med.
     Hvis noen <emphasis>har</emphasis> gjort det, vil hele 
-    innleggingen feil med en melding om at en eller flere av filene 
+    innleggingen feile med en melding om at en eller flere av filene 
     dine er utdaterte:</para>
 
 <!-- ¤ -->
@@ -2946,8 +2948,8 @@
     result, and attempt your commit again.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>På dette punktet må du kjøre <command>svn update</command>, 
-    ta deg av eventuelle flettinger eller konflikter som oppstår, og 
-    forsøke å legge den inn på nytt.</para>
+    ta deg av eventuelle flettinger eller konflikter som oppstår og 
+    prøve en ny innlegging.</para>
 
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2961,8 +2963,8 @@
     Subversion.
     Det er mange andre funksjoner i Subversion som du kan bruke til 
     å vedlikeholde depotet og arbeidskopien, men du kan klare deg 
-    ganske greit ved å bare bruke de kommandoene vi har diskutert så 
-    langt i kapittelet.</para>
+    ganske greit ved å bare bruke de kommandoene som vi har 
+    diskutert så langt i kapittelet.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -2995,7 +2997,7 @@
    filer og kataloger så vel som metadataene som tilhører dem.
    Med en enkel Subversionkommando kan du hente ut depotet (eller 
    hente tilbake en eksisterende arbeidskopi) nøyaktig som den var på 
-   en vilkårlig dato eller revisjonsnummer i fortiden.
+   en vilkårlig dato eller revisjon i fortiden.
    Men noen ganger vil du bare <emphasis>kikke inn</emphasis> i 
    fortiden istedenfor å <emphasis>reise til</emphasis> 
    fortiden.</para>
@@ -3043,9 +3045,9 @@
        particular revision number and display it on your
        screen.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Denne er brukt til å hente enhver fil som den var da 
-       den eksisterte i en spesiell revisjon og vis den på 
-       skjermen.</para>
+      <para>Denne blir brukt til å hente en vilkårlig fil som den 
+       var da den eksisterte i en spesiell revisjon og vise den 
+       på skjermen.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -3079,7 +3081,7 @@
    <para>For å finne informasjon om historien til en fil eller 
     katalog, bruk kommandoen <command>svn log</command>.
     <command>svn log</command> vil gi deg en oversikt over hvem som 
-    gjorde forandringer til en fil eller katalog, i hvilken revisjon 
+    gjorde forandringer i en fil eller katalog, i hvilken revisjon 
     den forandret seg, tid og dato for denne revisjonen, og, hvis 
     den ble skrevet, loggmeldingen som hører til 
     innleggingen.</para>
@@ -3419,7 +3421,7 @@
     <para>Ikke bare kan du bruke <command>svn diff</command> til å 
      sammenligne filer i arbeidskopien din mot depotet, men hvis du 
      oppgir en URL kan du undersøke forskjellene mellom elementer i 
-     depotet uten å engang ha en arbeidskopi.
+     depotet uten å en gang ha en arbeidskopi.
      Dette er spesielt nyttig hvis du ønsker å inspisere 
      forandringer i en fil når du ikke har en arbeidskopi på den 
      lokale maskinen din:</para>
@@ -3510,8 +3512,8 @@
     between it and another revision.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Noen ganger er det lettere å se på en eldre versjon av en 
-    fil i sin helhet i motsetning til bare forskjellene mellom den 
-    og en annen revisjon.</para>
+    fil i sin helhet i stedet for bare forskjellene mellom den og en 
+    annen revisjon.</para>
 
    </sect2>
 
@@ -3560,9 +3562,9 @@
     if it is a file, the date it was last modified, and the item's
     name.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Kolonnene forteller deg revisjonen filen eller katalogen 
-    sist ble modifisert, brukeren som gjorde det, størrelsen hvis 
-    det er en fil, datoen den sist ble forandret, og elementets 
+   <para>Kolonnene viser deg revisjonen filen eller katalogen sist 
+    ble modifisert, brukeren som gjorde det, størrelsen hvis det er 
+    en fil, datoen den sist ble forandret, og elementets 
     navn.</para>
 
   </sect2>
@@ -3597,7 +3599,7 @@
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
-$ svn checkout --revision 1729 # Henter ut en ny arbeidskopi på r1729
+$ svn checkout --revision 1729 # Henter ut en ny arbeidskopi fra r1729
 …
 $ svn update --revision 1729 # Oppdaterer en eksisterende arbeidskopi 
               # til r1729
@@ -3671,8 +3673,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Og dette er nøyaktig hva <command>svn cleanup</command> 
     gjør:
-    Den leter gjennom arbeidskopien og kjører alle logger som er 
-    lagt igjen mens den fjerner låser under prosessen.
+    Den leter gjennom arbeidskopien og kjører alle etterlatte logger 
+    mens den fjerner låser under prosessen.
     Hvis Subversion noen ganger forteller deg at en del av 
     arbeidskopien er <quote>låst</quote> 
     (<foreignphrase>locked</foreignphrase>), er dette kommandoen du 
@@ -3791,7 +3793,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Nå har vi dekket mesteparten av klientkommandoene i 
     Subversion.
-    Unntak som kan legges merke til er de som har med forgreninger 
+    Unntak som vi kan legge merke til er de som har med forgreninger 
     og fletting å gjøre (se <xref linkend="svn-ch-4"/>) og 
     egenskaper (se <xref linkend="svn-ch-7-sect-2"/>).
     Det kan være du ønsker å bruke litt tid på å skumme gjennom More information about the svnbook-dev mailing list