[svnbook-www commit] r52 - trunk

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Thu Feb 17 12:12:44 CST 2005


Author: sunny256
Date: Thu Feb 17 12:12:41 2005
New Revision: 52

Modified:
  trunk/index.html.var
  trunk/index.nb.html
Log:
Converted the Norwegian page from ISO-8859-1 to UTF-8 for the sake of 
consistency.

* index.nb.html
 Converted to UTF-8 and changed <meta charset>.

* index.html.var
 Added definition for index.nb.html .


Modified: trunk/index.html.var
==============================================================================
--- trunk/index.html.var	(original)
+++ trunk/index.html.var	Thu Feb 17 12:12:41 2005
@@ -9,3 +9,7 @@
 URI: index.it.html
 Content-Language: it
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+
+URI: index.nb.html
+Content-Language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: trunk/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/index.nb.html	(original)
+++ trunk/index.nb.html	Thu Feb 17 12:12:41 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
 <html lang="en">
 <head>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 <title>Versjonskontroll med Subversion</title>
 <link rel="stylesheet" href="./styles.css" type="text/css">
 </head>
@@ -14,7 +14,7 @@
    alt="Sponset av CollabNet"/></a></p>
 <p><a href="/buy/"><img 
    src="./images/gngrey120x60.gif" 
-   alt="Kjøp boken fra Amazon nå!"/></a></p>
+   alt="Kjøp boken fra Amazon nå!"/></a></p>
 <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"><img 
    src="./images/somerights20.png"
    alt="Noen rettigheter reservert"/></a></p>
@@ -36,25 +36,25 @@
 <p>Dette er hjemmesiden for <u>Versjonskontroll med Subversion</u>, en 
  <a href="http://svnbook.red-bean.com/svnbook/ape.html">fri</a> bok om 
  <a href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a>, et nytt 
-  versjonskontrollsystem designet for å erstatte CVS.
-  Som du kanskje har gjettet fra utseendet på denne siden, er denne 
+  versjonskontrollsystem designet for å erstatte CVS.
+  Som du kanskje har gjettet fra utseendet på denne siden, er denne 
  boken publisert av <a 
-  href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/">O&#x2019;Reilly 
+  href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/">O’Reilly 
  Media</a>.</p>
 
 <p>Dette er en plass der du kan lese HTML- og PDF-versjoner av boken 
-  (selv om du også selvfølgelig kan <a href="/buy/">kjøpe</a> en kopi 
+  (selv om du også selvfølgelig kan <a href="/buy/">kjøpe</a> en kopi 
  hvis du vil).
-  Vi vil gjøre vårt beste for å holde hjemmesiden oppdatert.
+  Vi vil gjøre vårt beste for å holde hjemmesiden oppdatert.
  Etterhvert som utviklingen av Subversion fortsetter, vil produktet 
-  fortsette å få ny funksjonalitet, og vi planlegger å fortsette med å 
+  fortsette å få ny funksjonalitet, og vi planlegger å fortsette med å 
  dokumentere disse forandringene.</p>
 
-<h2>Versjoner av boken på nettet</h2>
+<h2>Versjoner av boken på nettet</h2>
 
 <h3>Engelsk</h3>
 
-<p>Det er to versjoner som ligger for lesing på nettet, avhengig av 
+<p>Det er to versjoner som ligger for lesing på nettet, avhengig av 
  hvilken versjon du bruker.</p>
 
 <table border="0" width="100%" id="versiontable">
@@ -72,7 +72,7 @@
   filer</a>.</li>
 <li>Les <a href="./en/1.0/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken (1.3 
   MB).</li>
-<li>Se på bokens <a 
+<li>Se på bokens <a 
   href="http://svn.collab.net/repos/svn/branches/1.0.x/doc/book/">XML-kildekode 
   for Docbook</a>.</li>
 </ul>
@@ -87,7 +87,7 @@
 </li>
 <li>Les <a href="./en/1.1/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken (1.3 
   MB).</li>
-<li>Se på bokens <a 
+<li>Se på bokens <a 
   href="http://svn.collab.net/repos/svn/branches/1.1.x/doc/book/">XML-kildekode 
   for Docbook</a></li>
 </ul>
@@ -99,8 +99,8 @@
 <h3>Norsk</h3>
 
 <p>Oversettelsen av boken til norsk er i gang, og nyeste versjon av 
-  oversettelsen ligger på nettet. De engelske delene som ikke er 
-  oversatt er også med, så boken er komplett.</p>
+  oversettelsen ligger på nettet. De engelske delene som ikke er 
+  oversatt er også med, så boken er komplett.</p>
 
 <p>Denne versjonen er skrevet for versjon 1.1.x av Subversion.</p>
 
@@ -112,62 +112,62 @@
   href="http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/html-chunk/index.html">HTML-versjonen 
   som flere filer</a>.
 </li>
-<li>Se på bokens <a 
+<li>Se på bokens <a 
   href="http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/doc/translations/norwegian_nb/">XML-kildekode 
   for Docbook</a></li>
 </ul>
 
-<p>Boken er selvfølgelig lagt inn i Subversion, så hvis du vil hente 
-  siste versjon av oversettelsen, kan du gjøre dette med</p>
+<p>Boken er selvfølgelig lagt inn i Subversion, så hvis du vil hente 
+  siste versjon av oversettelsen, kan du gjøre dette med</p>
 
 <blockquote>
  <kbd>svn checkout http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build svn-bok</kbd>
 </blockquote>
 
 <p>Dette vil lagre siste versjon i en katalog kalt <code>svn-bok</code>, 
-  og ved å kjøre <kbd>svn update</kbd> i denne katalogen vil kopien din 
+  og ved å kjøre <kbd>svn update</kbd> i denne katalogen vil kopien din 
  bli oppdatert i takt med nye versjoner av oversettelsen.</p>
 
 <h2>Bidrag</h2>
 
-<p>Selv om selve Subversionboken utvikles i opensource-miljøet rundt 
+<p>Selv om selve Subversionboken utvikles i opensource-miljøet rundt 
  Subversion, er denne hjemmesiden (dedisert til informasjon om boken 
-  og dens publiserte oversettelser) ikke vedlikeholdt av miljøet.
-  Vennligst send eventuelle spørsmål, kommentarer, patcher, gaver, 
+  og dens publiserte oversettelser) ikke vedlikeholdt av miljøet.
+  Vennligst send eventuelle spørsmål, kommentarer, patcher, gaver, 
  hyllester eller feilmeldinger til riktig plass:</p>
 
 <ul>
 <li>For kommentarer om selve boken, kontakt 
   <tt>&#x64;&#x65;v&#x40;&#x73;&#x75;&#x62;&#x76;e&#x72;si&#x6f;n&#x2e;&#x74;&#x69;gr&#x69;&#x73;&#x2e;&#x6f;r&#x67;</tt>.
-  Pass på å inkludere ordet <tt>[BOOK]</tt> i emnefeltet, og <tt>[BOOK 
+  Pass på å inkludere ordet <tt>[BOOK]</tt> i emnefeltet, og <tt>[BOOK 
   PATCH]</tt> hvis du sender inn en patch.
   Vennligst lag patchene dine mot XML-kildekoden.</li>
-<li>For kommentarer angående denne hjemmesiden, kontakt 
+<li>For kommentarer angående denne hjemmesiden, kontakt 
   <tt>&#x77;&#x65;&#x62;&#x6d;a&#x73;&#x74;&#x65;&#x72;@sv&#x6e;bo&#x6f;&#x6b;.&#x6f;rg</tt>.</li>
 </ul>
 
 <h2>Oversettelser</h2>
 
-<p>Denne boken er oversatt (eller det foregår oversetting) til andre 
-  språk.
-  Bruk navigasjonsmenyen på bunnen av siden for å velge et annet 
-  språk.</p>
-
-<p>Fordi boken blir utviklet i opensource-miljøet, oppfordrer 
-  hovedforfatterne oversettere til også å utføre arbeidet i dette 
-  miljøet, sammen med andre oversettere.
+<p>Denne boken er oversatt (eller det foregår oversetting) til andre 
+  språk.
+  Bruk navigasjonsmenyen på bunnen av siden for å velge et annet 
+  språk.</p>
+
+<p>Fordi boken blir utviklet i opensource-miljøet, oppfordrer 
+  hovedforfatterne oversettere til også å utføre arbeidet i dette 
+  miljøet, sammen med andre oversettere.
  Kontakt utviklerlisten for Subversion hvis du vil hjelpe til.
  Hvis du oversetter boken og vil publisere utgaver av oversettelsen 
-  her, kontakt webmaster på hjemmesiden (se ovenfor for begge 
+  her, kontakt webmaster på hjemmesiden (se ovenfor for begge 
  adressene).</p>
 
 <h2>Er det skilpadder?</h2>
 
-<p>Vel, ja, de er så visst skilpadder.
-  Det er det dyret som distributøren valgte for omslaget på boken.
-  Og før du spør «Hvorfor?» &#x2014; det vet vi egentlig ikke.
-  Det er kult, og konene våre er glade for at ikke noe «ekkelt» ble 
-  valgt til å representere Subversion.</p>
+<p>Vel, ja, de er så visst skilpadder.
+  Det er det dyret som distributøren valgte for omslaget på boken.
+  Og før du spør «Hvorfor?» — det vet vi egentlig ikke.
+  Det er kult, og konene våre er glade for at ikke noe «ekkelt» ble 
+  valgt til å representere Subversion.</p>
 
 <!-- CONTENT ENDS -->
 
@@ -176,11 +176,11 @@
 
 <hr/>
 
-<p>Denne boken er også tilgjengelig på disse språkene:
+<p>Denne boken er også tilgjengelig på disse språkene:
  <a href="index.en.html" title="engelsk" 
    hreflang="en" lang="en" rel="alternate">English</a> |
  <a href="index.es.html" title="spansk" 
-   hreflang="es" lang="es" rel="alternate">español</a> |
+   hreflang="es" lang="es" rel="alternate">español</a> |
  <a href="index.it.html" title="Italiensk" 
    hreflang="it" lang="it" rel="alternate">Italiano</a>
 </p>More information about the svnbook-dev mailing list