[svnbook-www commit] r51 - trunk

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Thu Feb 17 12:01:26 CST 2005


Author: sunny256
Date: Thu Feb 17 12:01:25 2005
New Revision: 51

Modified:
  trunk/index.nb.html
Log:
* index.nb.html
 Fixed a couple of typos and made the source layout more similar to 
 index.en.html .


Modified: trunk/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/index.nb.html	(original)
+++ trunk/index.nb.html	Thu Feb 17 12:01:25 2005
@@ -34,28 +34,28 @@
 <h2>Introduksjon</h2>
 
 <p>Dette er hjemmesiden for <u>Versjonskontroll med Subversion</u>, en 
-<a href="http://svnbook.red-bean.com/svnbook/ape.html">fri</a> bok om <a 
-href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a>, et nytt 
-versjonskontrollsystem designet for å erstatte CVS.
-Som du kanskje har gjettet fra utseendet på denne siden, er denne boken 
-publisert av <a 
-href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/">O&#x2019;Reilly 
-Media</a>.</p>
+  <a href="http://svnbook.red-bean.com/svnbook/ape.html">fri</a> bok om 
+  <a href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a>, et nytt 
+  versjonskontrollsystem designet for å erstatte CVS.
+  Som du kanskje har gjettet fra utseendet på denne siden, er denne 
+  boken publisert av <a 
+  href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/">O&#x2019;Reilly 
+  Media</a>.</p>
 
 <p>Dette er en plass der du kan lese HTML- og PDF-versjoner av boken 
-(selv om du også selvfølgelig kan <a href="/buy/">kjøpe</a> en kopi hvis 
-du vil).
-Vi vil gjøre vårt beste for å holde hjemmesiden oppdatert.
-Etterhvert som utviklingen av Subversion fortsetter, vil produktet 
-fortsette å få ny funksjonalitet, og vi planlegger å fortsette med å 
-dokumentere disse forandringene.</p>
+  (selv om du også selvfølgelig kan <a href="/buy/">kjøpe</a> en kopi 
+  hvis du vil).
+  Vi vil gjøre vårt beste for å holde hjemmesiden oppdatert.
+  Etterhvert som utviklingen av Subversion fortsetter, vil produktet 
+  fortsette å få ny funksjonalitet, og vi planlegger å fortsette med å 
+  dokumentere disse forandringene.</p>
 
 <h2>Versjoner av boken på nettet</h2>
 
 <h3>Engelsk</h3>
 
 <p>Det er to versjoner som ligger for lesing på nettet, avhengig av 
-hvilken versjon du bruker.</p>
+  hvilken versjon du bruker.</p>
 
 <table border="0" width="100%" id="versiontable">
 <tr>
@@ -87,8 +87,9 @@
 </li>
 <li>Les <a href="./en/1.1/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken (1.3 
   MB).</li>
-<li>Se på bokens <a href="http://svn.collab.net/repos/svn/branches/1.1.x/doc/book/">XML-kildekode for 
-  Docbook</a></li>
+<li>Se på bokens <a 
+  href="http://svn.collab.net/repos/svn/branches/1.1.x/doc/book/">XML-kildekode 
+  for Docbook</a></li>
 </ul>
 </td>
 
@@ -98,74 +99,75 @@
 <h3>Norsk</h3>
 
 <p>Oversettelsen av boken til norsk er i gang, og nyeste versjon av 
-oversettelsen ligger på nettet. De engelske delene som ikke er oversatt er også med, 
-så boken er komplett.</p>
+  oversettelsen ligger på nettet. De engelske delene som ikke er 
+  oversatt er også med, så boken er komplett.</p>
 
 <p>Denne versjonen er skrevet for versjon 1.1.x av Subversion.</p>
 
 <ul>
 <li>Les <a 
-href="http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/svn-book.html">HTML-versjonen 
-som en stor fil</a> (1004 KB).</li>
+  href="http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/svn-book.html">HTML-versjonen 
+  som en stor fil</a> (1004 KB).</li>
 <li>Les <a 
-href="http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/html-chunk/index.html">HTML-versjonen 
-som flere filer</a>.
+  href="http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/html-chunk/index.html">HTML-versjonen 
+  som flere filer</a>.
 </li>
 <li>Se på bokens <a 
-href="http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/doc/translations/norwegian_nb/">XML-kildekode 
-for Docbook</a></li>
+  href="http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/doc/translations/norwegian_nb/">XML-kildekode 
+  for Docbook</a></li>
 </ul>
 
 <p>Boken er selvfølgelig lagt inn i Subversion, så hvis du vil hente 
-siste versjon av oversettelsen, kan du gjøre dette med</p>
+  siste versjon av oversettelsen, kan du gjøre dette med</p>
 
 <blockquote>
  <kbd>svn checkout http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build svn-bok</kbd>
 </blockquote>
 
 <p>Dette vil lagre siste versjon i en katalog kalt <code>svn-bok</code>, 
-og ved å kjøre <kbd>svn update</kbd> i denne katalogen vil kopien din 
-bli oppdatert i takt med nye versjoner av oversettelsen.</p>
+  og ved å kjøre <kbd>svn update</kbd> i denne katalogen vil kopien din 
+  bli oppdatert i takt med nye versjoner av oversettelsen.</p>
 
 <h2>Bidrag</h2>
 
 <p>Selv om selve Subversionboken utvikles i opensource-miljøet rundt 
-Subversion, er denne hjemmesiden (dedisert til informasjon om boken og 
-dens publiserte oversettelser) ikke vedlikeholdt av miljøet.
-Vennligst send eventuelle spørsmål, kommentarer, patcher, gaver, 
-hyllester eller feilmeldinger til riktig plass:</p>
+  Subversion, er denne hjemmesiden (dedisert til informasjon om boken 
+  og dens publiserte oversettelser) ikke vedlikeholdt av miljøet.
+  Vennligst send eventuelle spørsmål, kommentarer, patcher, gaver, 
+  hyllester eller feilmeldinger til riktig plass:</p>
 
 <ul>
 <li>For kommentarer om selve boken, kontakt 
-<tt>&#x64;&#x65;v&#x40;&#x73;&#x75;&#x62;&#x76;e&#x72;si&#x6f;n&#x2e;&#x74;&#x69;gr&#x69;&#x73;&#x2e;&#x6f;r&#x67;</tt>.
-Pass på å inkludere ordet <tt>[BOOK]</tt> i emnefeltet, og <tt>[BOOK 
-PATCH]</tt> hvis du sender inn en patch.
-Vennligs lag patchene dine mot XML-kildekoden.</li>
-<li>For kommentarer angående denne hjemmesiden, kontakt
-<tt>&#x77;&#x65;&#x62;&#x6d;a&#x73;&#x74;&#x65;&#x72;@sv&#x6e;bo&#x6f;&#x6b;.&#x6f;rg</tt>.</li>
+  <tt>&#x64;&#x65;v&#x40;&#x73;&#x75;&#x62;&#x76;e&#x72;si&#x6f;n&#x2e;&#x74;&#x69;gr&#x69;&#x73;&#x2e;&#x6f;r&#x67;</tt>.
+  Pass på å inkludere ordet <tt>[BOOK]</tt> i emnefeltet, og <tt>[BOOK 
+  PATCH]</tt> hvis du sender inn en patch.
+  Vennligst lag patchene dine mot XML-kildekoden.</li>
+<li>For kommentarer angående denne hjemmesiden, kontakt 
+  <tt>&#x77;&#x65;&#x62;&#x6d;a&#x73;&#x74;&#x65;&#x72;@sv&#x6e;bo&#x6f;&#x6b;.&#x6f;rg</tt>.</li>
 </ul>
 
 <h2>Oversettelser</h2>
 
 <p>Denne boken er oversatt (eller det foregår oversetting) til andre 
-språk.
-Bruk navigasjonsmenyen på bunnen av siden for å velge et annet 
-språk.</p>
+  språk.
+  Bruk navigasjonsmenyen på bunnen av siden for å velge et annet 
+  språk.</p>
 
 <p>Fordi boken blir utviklet i opensource-miljøet, oppfordrer 
-hovedforfatterne oversettere til også å utføre arbeidet i dette miljøet, 
-sammen med andre oversettere.
-Kontakt utviklerlisten for Subversion hvis du vil hjelpe til.
-Hvis du oversetter boken og vil publisere utgaver av oversettelsen her, 
-kontakt webmaster på hjemmesiden (se ovenfor for begge adressene).</p>
+  hovedforfatterne oversettere til også å utføre arbeidet i dette 
+  miljøet, sammen med andre oversettere.
+  Kontakt utviklerlisten for Subversion hvis du vil hjelpe til.
+  Hvis du oversetter boken og vil publisere utgaver av oversettelsen 
+  her, kontakt webmaster på hjemmesiden (se ovenfor for begge 
+  adressene).</p>
 
 <h2>Er det skilpadder?</h2>
 
 <p>Vel, ja, de er så visst skilpadder.
-Det er det dyret som distributøren valgte for omslaget på boken.
-Og før du spør «Hvorfor?» &#x2014; det vet vi egentlig ikke.
-Det er kult, og konene våre er glade for at ikke noe «ekkelt» ble valgt 
-til å representere Subversion.</p>
+  Det er det dyret som distributøren valgte for omslaget på boken.
+  Og før du spør «Hvorfor?» &#x2014; det vet vi egentlig ikke.
+  Det er kult, og konene våre er glade for at ikke noe «ekkelt» ble 
+  valgt til å representere Subversion.</p>
 
 <!-- CONTENT ENDS -->
 
@@ -175,9 +177,9 @@
 <hr/>
 
 <p>Denne boken er også tilgjengelig på disse språkene:
-  <a href="index.en.html" title="Engelsk" 
+  <a href="index.en.html" title="engelsk" 
    hreflang="en" lang="en" rel="alternate">English</a> |
-  <a href="index.es.html" title="Spansk" 
+  <a href="index.es.html" title="spansk" 
    hreflang="es" lang="es" rel="alternate">español</a> |
  <a href="index.it.html" title="Italiensk" 
    hreflang="it" lang="it" rel="alternate">Italiano</a>More information about the svnbook-dev mailing list