[svnbook] r5222 committed - www/index.vi.html

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Thu Oct 27 01:49:00 CDT 2016


Revision: 5222
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5222
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-27 06:49:00 +0000 (Thu, 27 Oct 2016)
Log Message:
-----------
change the way sub titles be capilized

Modified Paths:
--------------
  www/index.vi.html

Modified: www/index.vi.html
===================================================================
--- www/index.vi.html	2016-10-27 06:43:56 UTC (rev 5221)
+++ www/index.vi.html	2016-10-27 06:49:00 UTC (rev 5222)
@@ -61,14 +61,14 @@
 <h1 class="title1">Version Control with</h1>
 <h1 class="title2">Subversion</h1>
 -->
-<h1 class="tagline">Tiêu Chuẩn trong Kiểm Soát Phiên Bản Mã Nguồn Mở</h1>
+<h1 class="tagline">Tiêu Chuẩn Trong Kiểm Soát Phiên Bản Mã Nguồn Mở</h1>
 <h1 class="title1">Kiểm Soát Phiên Bản với</h1>
 <h1 class="title2">Subversion</h1>
 
 <!-- CONTENT STARTS -->
 
 <!-- <h2>Introduction</h2> -->
-<h2>Giới Thiệu</h2>
+<h2>Giới thiệu</h2>
 
 <!--
 <p>This is the home of <span class="underline">Version Control with
@@ -94,7 +94,7 @@
 <p>Như bạn đã đoán được dựa trên cách trình bày của trang này, chúng tôi khá hài lòng rằng một số phiên bản của cuốn sách này được <a href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/">xuất bản</a> bởi O'Reilly Media. Bạn chắc chắn có thể <a href="/buy/">mua</a> một bản in truyền thống của cuốn sách này nếu bạn thích, nhưng bạn sẽ luôn tìm được những phiên bản mới nhất ở đây trên địa chỉ này, có sẵn trong cả hai định dạng HTML và PDF.</p>
 
 <!-- <h2>Online Versions of the Book</h2> -->
-<h2>Phiên Bản Trực Tuyến của Cuốn Sách</h2>
+<h2>Phiên bản trực tuyến của cuốn sách</h2>
 
 <!--
 <p>Versions of this book use a numbering system designed to match
@@ -229,7 +229,7 @@
 <p>Thông báo lỗi trên cuốn sách luôn luôn được chào đón. Những thông báo lỗi mà đi kèm với một hướng giải quyết cho vấn đề còn tốt hơn nữa. Cho những sửa đổi kỹ thuật (chính tả, ngữ pháp, đánh dấu, vv.), chỉ cần gửi kèm với email thông báo lỗi của bạn bản vá lỗi cho mã nguồn XML (và thêm từ <tt>[PATCH]</tt> vào trong dòng tiêu đề của email). Cho những mối quan tâm chủ quan hơn về lối diễn đạt và tính dễ hiểu của một đoạn văn, tốt nhất là chỉ nên đưa chủ đề đó lên diễn đàn.</p>
 
 <!-- <h2>Translations</h2> -->
-<h2>Dịch Thuật</h2>
+<h2>Dịch thuật</h2>
 
 <!--
 <p>This book has been (or is being) translated to other languages.
@@ -260,7 +260,7 @@
 <!-- NON-ENGLISH TRANSLATION-SPECIFIC STUFF ENDS -->
 
 <!-- <h2>Are Those Turtles?</h2> -->
-<h2>Là Những Con Rùa?</h2>
+<h2>Là những Con Rùa?</h2>
 
 <!--
 <p>Why, yes, they are, indeed, turtles. That's the animal chosen by

More information about the svnbook-dev mailing list