[svnbook] r5220 committed - branches/1.8/vi/book/foreword.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Thu Oct 27 01:35:55 CDT 2016


Revision: 5220
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5220
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-27 06:35:55 +0000 (Thu, 27 Oct 2016)
Log Message:
-----------
make some spelling fixes

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/foreword.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/foreword.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/foreword.xml	2016-10-27 05:04:27 UTC (rev 5219)
+++ branches/1.8/vi/book/foreword.xml	2016-10-27 06:35:55 UTC (rev 5220)
@@ -27,7 +27,7 @@
   <para>Q: How can I use Glorbosoft XYZ to maximize team
    productivity?</para>
 -->
-  <para>Q: Tôi sử dụng Glorbosoft XYZ để tối ưu hoá năng suất của đội ngủ như thế nào?</para>
+  <para>Q: Tôi sử dụng Glorbosoft XYZ để tối ưu hoá năng suất của đội ngũ như thế nào?</para>
  </blockquote>
 
  <blockquote>
@@ -39,7 +39,7 @@
    <literal>Increase Productivity</literal>,
    then…</para>
 -->
-  <para>A: Rất nhiều khách hàng của chúng tôi muốn biết họ có thể làm cách nào để tối ưu hoá năng suất với phần mềm nhóm văn phòng cách tân đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi. Đơn giản là. Trước tiên, nhấp chuột vào menu <literal>Tập tin</literal>, cuộn xuống<literal>Tăng Năng suất</literal>, và…</para>
+  <para>A: Rất nhiều khách hàng của chúng tôi muốn biết họ có thể làm cách nào để tối ưu hoá năng suất với phần mềm nhóm văn phòng cách tân đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi. Đơn giản là. Trước tiên, nhấp chuột vào menu <literal>Tập tin</literal>, cuộn xuống <literal>Tăng Năng suất</literal>, và…</para>
  </blockquote>
 
 <!--
@@ -153,14 +153,14 @@
   free software projects, <emphasis>you are not
   alone</emphasis>.</para>
 -->
- <para>Dĩ nhiên, không thể hứa chắc rằng cuốn sách này sẽ trả lời mọi câu hỏi bạn có về Subversion. Đôi khi độ chính xác mà nó dự đoán câu hỏi của bạn sẽ có vẻ ngoại cảm kỳ lạ; nhưng thỉnh thoảng, bạn sẽ vấp ngã vào trong một vòng xoáy của những kiến thức cộng đồng và trở ra tay trắng. Khi điều đó xảy ra, cách tốt nhất bạn nên làm là gửi email đến <email>users at subversion.apache.org</email> và trình bày vấn đề của bạn. Tác giả vẫn còn ở đó và vẫn theo dõi, những tác giả tham gia vào cuốn sách không phải chỉ là ba người được liệt kê trên trang bìa mà còn có rất nhiều người đã đóng góp chỉnh sửa và đóng góp tài liệu ban đầu. Từ cách nhìn của cộng đồng, giải quyết vấn đề của bạn đơn thuần chỉ là một ảnh hưởng phụ dễ chịu của một dự án lớn hơn nhiều—cụ thể là, từ từ điều chỉnh cuốn sách và điều chỉnh chính bản thân Subversion để làm cho phù hợp hơn với cách mà mọi người thực tế sử dụng nó. Họ rất mong muốn được lắng nghe bạn, không chỉ bởi vì họ có thẻ giúp bạn mà còn bởi vì bạn có thể giúp họ. Với Subversion, cũng như với tất cả những dự án phần mềm miễn phí đang hoạt động, <emphasis>bạn không đơn độc</emphasis>.</para>
+ <para>Dĩ nhiên, không thể hứa chắc rằng cuốn sách này sẽ trả lời mọi câu hỏi bạn có về Subversion. Đôi khi độ chính xác mà nó dự đoán câu hỏi của bạn sẽ có vẻ ngoại cảm kỳ lạ; nhưng thỉnh thoảng, bạn sẽ vấp ngã vào trong một vòng xoáy của những kiến thức cộng đồng và trở ra tay trắng. Khi điều đó xảy ra, cách tốt nhất bạn nên làm là gửi email đến <email>users at subversion.apache.org</email> và trình bày vấn đề của bạn. Tác giả vẫn còn ở đó và vẫn theo dõi, những tác giả tham gia vào cuốn sách không phải chỉ là ba người được liệt kê trên trang bìa mà còn có rất nhiều người đã đóng góp chỉnh sửa và đóng góp tài liệu ban đầu. Từ cách nhìn của cộng đồng, giải quyết vấn đề của bạn đơn thuần chỉ là một ảnh hưởng phụ dễ chịu của một dự án lớn hơn nhiều—cụ thể là, từ từ điều chỉnh cuốn sách và điều chỉnh chính bản thân Subversion để làm cho phù hợp hơn với cách mà mọi người thực tế sử dụng nó. Họ rất mong muốn được lắng nghe bạn, không chỉ bởi vì họ có thể giúp bạn mà còn bởi vì bạn có thể giúp họ. Với Subversion, cũng như với tất cả những dự án phần mềm miễn phí đang hoạt động, <emphasis>bạn không đơn độc</emphasis>.</para>
   
 <!-- ### TODO: need to find a better way to translate the following sentences 
 	 ### - "Sometimes the precision with which it anticipates your questions will seem eerily telepathic" (eerily telepathic)
 	 ### -->
 
 <!--  <para>Let this book be your first companion.</para> -->
- <para>Hãy để cuốn sách là người bạn đồng hành đàu tiên của bạn.</para>
+ <para>Hãy để cuốn sách là người bạn đồng hành đầu tiên của bạn.</para>
 
 </preface>
 
More information about the svnbook-dev mailing list