[svnbook commit] r3202 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 noreply at red-bean.com
Thu Jul 17 01:07:28 CDT 2008


Author: sunny256
Date: Thu Jul 17 01:07:28 2008
New Revision: 3202

Log:
Sync the Norwegian and English book: "make sync HEAD=2652".

* src/nb/book/ch-server-configuration.xml
* src/nb/LAST_SYNC
* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Merged and resolved r2652.


Modified:
  trunk/src/nb/LAST_SYNC
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml

Modified: trunk/src/nb/LAST_SYNC
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_SYNC	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_SYNC	Thu Jul 17 01:07:28 2008
@@ -1 +1 @@
-2631
+2652

Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Thu Jul 17 01:07:28 2008
@@ -26,8 +26,8 @@
 * book/ch-repository-admin.xml
   Untranslated: 2.84% - 131 lines in 9 blocks
 * book/ch-server-configuration.xml
-  Untranslated: 23.46% - 745 lines in 17 blocks
-  Need proofreading: 66.49% - 2004 lines in 6 blocks
+  Untranslated: 23.52% - 745 lines in 17 blocks
+  Need proofreading: 66.45% - 2004 lines in 6 blocks
 * book/ch-customizing-svn.xml
   Untranslated: 35.66% - 412 lines in 2 blocks
   Need proofreading: 63.98% - 711 lines in 1 block
@@ -49,4 +49,4 @@
 * book/index.xml
   Translation complete
 
-Summa summarum: 56.08% translated, 16.40% need proofreading
+Summa summarum: 56.06% translated, 16.38% need proofreading

Modified: trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml	Thu Jul 17 01:07:28 2008
@@ -3,7 +3,7 @@
  <title>Server Configuration</title>
  @ENGLISH }}} -->
  <title>&Server;konfigurasjon</title>
- 
+
  <!-- @ENGLISH {{{
  <para>A Subversion repository can be accessed simultaneously by
   clients running on the same machine on which the repository
@@ -18,7 +18,7 @@
   Men det typiske Subversionoppsettet involverer en enkelt 
   &server;maskin som blir aksessert fra klienter på maskiner over hele 
   kontoret – eller kanskje over hele verden.</para>
-  
+
  <!-- @ENGLISH {{{
  <para>This section describes how to get your Subversion repository
   exposed outside its host machine for use by remote clients. We
@@ -36,18 +36,18 @@
   Etter å ha lest denne seksjonen vil du være i stand til å avgjøre 
   hvilket nettverksoppsett som er det riktige for dine behov, og 
   forstå hvordan du skal sette dette opp på &server;maskinen.</para>
-  
- 
+
+
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.serverconfig.overview">
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Overview</title>
   @ENGLISH }}} -->
   <title>Oversikt</title>
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Subversion was designed with an abstract network layer.
    This means that a repository can be programmatically accessed by
@@ -66,7 +66,7 @@
    nettverksimplementasjoner.
    I praksis er det for tiden bare to &server;modeller 
    tilgjengelig.</para>
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Apache is an extremely popular webserver; using the
    <command>mod_dav_svn</command> module, Apache can access a
@@ -225,7 +225,7 @@
     <varlistentry>
      <term>How it works:</term>
      <listitem>
-      <para>Install and configure and standard Apache 2.0
+      <para>Install and configure a standard Apache 2.0
        server, then activate a special subversion-server module.
        Clients speak to server via HTTP or HTTPS, using the WebDAV
        protocol.</para>
@@ -500,7 +500,7 @@
       URLs — from a security standpoint, it's effectively
       the same as local users accessing
       via <literal>file:///</literal>, and can entail all the
-      same problems if the administrator isn't careful.)</para>
+      same problems if the administrator isn't careful.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
 <!-- @TR }} -->
@@ -871,7 +871,7 @@
 
    <screen>
 $ ls ~/.subversion/auth/svn.simple/
-5671adf2865e267db74f09ba6f872c28    
+5671adf2865e267db74f09ba6f872c28
 3893ed123b39500bca8a0b382839198e
 5c3c22968347b390f349ff340196ed39
 
@@ -920,7 +920,7 @@
      they're surprised to see that they're never used, i.e. new
      revisions still appear to have been committed
      anonymously!</para></footnote>
-    
+
     Typically, these options are used when:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Et siste ord om oppførselen under klientautentisering, en 
@@ -962,7 +962,7 @@
       brukerdata.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
-     
+
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Here is a final summary that describes how a Subversion
@@ -1031,7 +1031,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
 <!-- @CHK {{ -->
  <sect1 id="svn.serverconfig.svnserve">
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>svnserve, a custom server</title>
   @ENGLISH }}} -->
@@ -1163,7 +1163,7 @@
     Klienter bruker dermed URLer som har fjernet denne delen av 
     stien, noe som gir mye kortere (og mindre avslørende) 
     URLer:</para>
-   
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn checkout svn://host.example.com/project1
@@ -2092,13 +2092,13 @@
     eksakte <command>svnserve</command>-kommandoen som blir kjørt av 
     <command>sshd</command>, og også hvordan du får flere brukere 
     til å dele en enkel systemkonto.</para>
-   
+
    <sect3 id="svn.serverconfig.svnserve.sshtricks.setup">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Initial setup</title>
     @ENGLISH }}} -->
     <title>Innledende oppsett</title>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>To begin, locate the home directory of the account
      you'll be using to launch <command>svnserve</command>. Make
@@ -2142,7 +2142,7 @@
     <screen>
  ssh-dsa AAAABtce9euch… bruker at example.com
 </screen>
-     
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The first field describes the type of key, the second
      field is the uuencoded key itself, and the third field is a
@@ -2191,7 +2191,7 @@
 </screen>
 
    </sect3>
-   
+
    <sect3 id="svn.serverconfig.svnserve.sshtricks.fixedcmd">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Controlling the invoked command</title>
@@ -2207,7 +2207,7 @@
      &server;siden, er det lett å navngi en spesifikk 
      <command>svnserve</command>-binærfil som skal kjøres og levere 
      et ekstra parameter til den:</para>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
  command="/path/to/svnserve -t -r /virtual/root" TYPE KEY COMMENT
@@ -2242,7 +2242,7 @@
      systemet, eller ganske enkelt spare brukeren for å måtte 
      skrive inn en absolutt sti i 
      <literal>svn+ssh://</literal>-URLen.</para>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's also possible to have multiple users share a single
      account. Instead of creating a separate system account for
@@ -2331,7 +2331,7 @@
    </sect3>
 
   </sect2>
-  
+
  </sect1>
 
 
@@ -2339,7 +2339,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.serverconfig.httpd">
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>httpd, the Apache HTTP server</title>
   @ENGLISH }}} -->
@@ -2408,7 +2408,7 @@
    En generell oversikt over konfigurasjonsdirektivene er for 
    eksempel tilgjengelig på <ulink 
    url="http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/directives.html"/>.</para>
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Also, as you make changes to your Apache setup, it is likely
    that somewhere along the way a mistake will be made. If you are
@@ -2437,7 +2437,7 @@
    Du kan alltids gå gjennom innholdet av disse filene etter 
    informasjon som kan vise kilden til et problem som ellers ikke er 
    lett å få øye på.</para>
-  
+
   <sidebar>
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Why Apache 2?</title>
@@ -2509,7 +2509,7 @@
    <title>Prerequisites</title>
    @ENGLISH }}} -->
    <title>Systemkrav</title>
-   
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>To network your repository over HTTP, you basically need
     four components, available in two packages. You'll need
@@ -2528,7 +2528,7 @@
     sammen med Subversion.
     Når du har alle disse komponentene er prosessen å få depotet på 
     nett så enkel som å:</para>
-   
+
    <itemizedlist>
     <listitem>
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2556,7 +2556,7 @@
       å eksportere (eller vise) depotet.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
-   
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>You can accomplish the first two items either by
     compiling <command>httpd</command> and Subversion from
@@ -2575,7 +2575,7 @@
     hvordan kompilere og sette opp selve Apache for dette, se 
     <filename>INSTALL</filename>-fila på toppnivået av 
     kildekodetreet til Subversion.</para>
-   
+
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
@@ -2584,7 +2584,7 @@
    <title>Basic Apache Configuration</title>
    @ENGLISH }}} -->
    <title>Grunnleggende oppsett av Apache</title>
-   
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Once you have all the necessary components installed on
     your system, all that remains is the configuration of Apache
@@ -2615,7 +2615,7 @@
     <literal>LoadModule</literal>-direktivet har en enkel syntaks 
     som <!-- ¤ mapping --> kobler en navngitt modul til plasseringen 
     av et delt bibliotek på disken:</para>
-  
+
     <screen>
 LoadModule dav_svn_module   modules/mod_dav_svn.so
 </screen>
@@ -2640,7 +2640,7 @@
 LoadModule dav_svn_module   modules/mod_dav_svn.so
 </screen>
 
-  
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>At a later location in your configuration file, you now
     need to tell Apache where you keep your Subversion repository
@@ -2681,7 +2681,7 @@
     plassert som <filename>/absolutt/sti/til/depotet</filename> ved 
     å bruke den følgende 
     <filename>httpd.conf</filename>-syntaksen:</para>
-        
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /repos>
@@ -2696,7 +2696,7 @@
  SVNPath /absolutt/sti/til/depotet
 </Location>
 </screen>
-      
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If you plan to support multiple Subversion repositories
     that will reside in the same parent directory on your local
@@ -2722,7 +2722,7 @@
     <uri>http://min.&server;.com/svn/depot2</uri> og så videre, kan 
     du bruke <filename>httpd.conf</filename>-konfigurasjonssyntaksen 
     i det følgende eksempelet:</para>
-       
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
@@ -2741,7 +2741,7 @@
  SVNParentPath /usr/local/svn
 </Location>
 </screen>
-      
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Using the previous syntax, Apache will delegate the
     handling of all URLs whose path portions begin with
@@ -2752,7 +2752,7 @@
     convenient syntax in that, unlike the use of the
     <literal>SVNPath</literal> directive, you don't have to
     restart Apache in order to create and network new
-    repositories.</para>   
+    repositories.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Ved å bruke den foregående syntaksen vil Apache delegere 
     håndteringen av alle URLer der stien begynner med 
@@ -2798,7 +2798,7 @@
     <title>Server Names and the COPY Request</title>
     @ENGLISH }}} -->
     <title>&Server;navn og COPY-forespørselen</title>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Subversion makes use of the <literal>COPY</literal>
      request type to perform server-side copies of files and
@@ -2938,7 +2938,7 @@
     <literal>Location</literal>-direktivet generelt være 
     tilgjengelig for alle.
     Med andre ord,</para>
-   
+
    <itemizedlist>
     <listitem>
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2973,7 +2973,7 @@
     <title>Basic HTTP Authentication</title>
     @ENGLISH }}} -->
     <title>Enkel HTTP-autentisering</title>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The easiest way to authenticate a client is via the
      HTTP Basic authentication mechanism, which simply uses a
@@ -2995,13 +2995,13 @@
      La oss gi Sally og Harry tilgang til å legge inn forandringer 
      i depotet.
      Først må vi legge dem til passordfila.</para>
-  
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 $ ### First time: use -c to create the file
 $ ### Use -m to use MD5 encryption of the password, which is more secure
 $ htpasswd -cm /etc/svn-auth-file harry
-New password: ***** 
+New password: *****
 Re-type new password: *****
 Adding password for user harry
 $ htpasswd -m /etc/svn-auth-file sally
@@ -3057,7 +3057,7 @@
      Til sist, bruk <literal>AuthUserFile</literal>-direktivet for 
      å angi plasseringen til passordfila som du opprettet ved å 
      bruke <command>htpasswd</command>.</para>
-  
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>After adding these three directives, your
      <literal><Location></literal> block should look
@@ -3066,7 +3066,7 @@
     <para>Etter at du har lagt til disse tre direktivene, skal 
      <literal><Location></literal>-blokken din se ut omtrent 
      som dette:</para>
-  
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
@@ -3197,7 +3197,7 @@
     <title>SSL Certificate Management</title>
     @ENGLISH }}} -->
     <title>Håndtering av SSL-sertifikater</title>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Businesses that need to expose their repositories for access
      outside the company firewall should be conscious of the
@@ -3386,7 +3386,7 @@
 [global]
 ssl-authority-files = /sti/til/CAcert1.pem;/sti/til/CAcert2.pem
 </screen>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Many OpenSSL installations also have a pre-defined set
      of <quote>default</quote> CAs that are nearly universally
@@ -3524,7 +3524,7 @@
    </sect3>
 
   </sect2>
-  
+
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.httpd.authz">
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3585,7 +3585,7 @@
      for de respektive brukernavnene vil få tilgang til å gjøre 
      <!-- ¤ «anything» i denne sammenhengen -->noe med 
      Subversiondepotet:</para>
-  
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
@@ -3596,7 +3596,7 @@
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion repository"
  AuthUserFile /path/to/users/file
- 
+
  # only authenticated users may access the repository
  Require valid-user
 </Location>
@@ -3645,7 +3645,7 @@
      I likhet med <literal>Location</literal>-direktivet har disse 
      blokkene start- og sluttelementer, og du legger dem inn i 
      <literal><Location></literal>-blokken.</para>
- 
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The parameters present on the <literal>Limit</literal>
      and <literal>LimitExcept</literal> directives are HTTP
@@ -3674,7 +3674,7 @@
      <literal>Require valid-user</literal> inne i 
      <literal><LimitExcept></literal>-blokken istedenfor bare 
      inne i <literal><Location></literal>-blokken.</para>
-  
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
@@ -3724,7 +3724,7 @@
      en kikk på <literal>Security</literal>-seksjonen i 
      dokmentasjonssamlingen for Apache på <ulink
      url="http://httpd.apache.org/docs-2.0/misc/tutorials.html"/>.</para>
-       
+
 
    </sect3>
 
@@ -3834,7 +3834,7 @@
  SVNParentPath /usr/local/svn
 
  # our access control policy
- AuthzSVNAccessFile /path/to/access/file         
+ AuthzSVNAccessFile /path/to/access/file
 </Location>
      </programlisting>
      @ENGLISH }}} -->
@@ -3874,17 +3874,17 @@
 <Location /repos>
  DAV svn
  SVNParentPath /usr/local/svn
-      
+
  # our access control policy
- AuthzSVNAccessFile /path/to/access/file         
-      
+ AuthzSVNAccessFile /path/to/access/file
+
  # only authenticated users may access the repository
  Require valid-user
-      
+
  # how to authenticate a user
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion repository"
- AuthUserFile /path/to/users/file         
+ AuthUserFile /path/to/users/file
 </Location>
      </programlisting>
      @ENGLISH }}} -->
@@ -3947,19 +3947,19 @@
 <Location /repos>
  DAV svn
  SVNParentPath /usr/local/svn
-      
+
  # our access control policy
- AuthzSVNAccessFile /path/to/access/file         
-      
- # try anonymous access first, resort to real 
+ AuthzSVNAccessFile /path/to/access/file
+
+ # try anonymous access first, resort to real
  # authentication if necessary.
  Satisfy Any
  Require valid-user
-      
+
  # how to authenticate a user
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion repository"
- AuthUserFile /path/to/users/file         
+ AuthUserFile /path/to/users/file
 </Location>
      </programlisting>
      @ENGLISH }}} -->
@@ -4105,9 +4105,9 @@
 <Location /repos>
  DAV svn
  SVNParentPath /usr/local/svn
-      
+
  SVNPathAuthz off
-</Location>      
+</Location>
      </programlisting>
     </example>
 
@@ -4150,7 +4150,7 @@
     <title>Repository Browsing</title>
     @ENGLISH }}} -->
     <title>Bla gjennom depotet</title>
-    
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>One of the most useful benefits of an Apache/WebDAV
      configuration for your Subversion repository is that the
@@ -4359,7 +4359,7 @@
       <filename>httpd.conf</filename> vil instruere mod_dav_svn 
       til å generere XML-data når den viser en katalogutlisting og 
       referere til XSLT-stilsettet som du har valgt:</para>
- 
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
@@ -4590,7 +4590,7 @@
      I ekstreme tilfeller kan denne minskede nettverksoverføringen 
      utgjøre forskjellen på enten å få et tidsavbrudd eller å 
      fullføre operasjonen.</para>
- 
+
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Less interesting, but equally useful, are other features
      of the Apache and Subversion relationship, such as the
@@ -4630,7 +4630,7 @@
      linkend="svn.webdav"/>.</para>
 <!-- @CHK }} -->
 
-    
+
    </sect3>
 
   </sect2>
@@ -5051,7 +5051,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.serverconfig.multimethod">
-  
+
 <!-- @CHK {{ -->
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Supporting Multiple Repository Access Methods</title>
@@ -5069,14 +5069,14 @@
    forskjellige måter.
    Men er det mulig – eller trygt – for depotet å bli aksessert på 
    flere forskjellige måter samtidig?</para>
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>At any given time, these processes may require read and
    write access to your repository:</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Til enhver tid kan disse prosessene kreve lese- og 
    skriveaksess til depotet:</para>
-  
+
   <itemizedlist>
    <listitem>
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -5118,7 +5118,7 @@
      en spesiell <!-- ¤ fixed --> bruker.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The most common problem administrators run into is repository
    ownership and permissions. Does every process (or user) in the
@@ -5142,7 +5142,7 @@
    Men til og med dette er ikke nok, fordi en prosess kan skrive til 
    databasefilene med en utrivelig umask – en som forbyr tilgang for 
    andre brukere.</para>
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>So the next step beyond setting up a common group for
    repository users is to force every repository-accessing process
@@ -5214,7 +5214,7 @@
    Det kan se rotete og komplisert ut, men problemene med å ha flere 
    brukere som skal dele skrivetilgang til vanlige filer er klassiske 
    og må løses på måter som ikke er spesielt elegante.</para>
-  
+
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Fortunately, most repository administrators will never
    <emphasis>need</emphasis> to have such a complex configuration.
@@ -5317,7 +5317,7 @@
 </chapter>
 
 <!--
-local variables: 
+local variables:
 sgml-parent-document: ("book.xml" "chapter")
 end:
 vim: set ft=svnbook :
More information about the svnbook-dev mailing list