[svnbook commit] r2983 - trunk/www

sunny256 noreply at red-bean.com
Sun Feb 24 14:22:42 CST 2008


Author: sunny256
Date: Sun Feb 24 14:22:36 2008
New Revision: 2983

Log:
Sync the Norwegian and English page.

* www/index.nb.html: Merged r2869, r2870.


Modified:
  trunk/www/index.nb.html  (contents, props changed)

Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Sun Feb 24 14:22:36 2008
@@ -75,7 +75,26 @@
 
 <div id="versionlist" class="versionlist">
 
-<h3>Genererte versjoner for Subversion 1.4 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
+<h3>For Subversion 1.4 (Engelsk)</h3>
+
+<ul>
+<li>Les <a href="./en/1.4/svn-book.html">HTML-versjonen som en stor fil</a>
+  (1.2MB).</li>
+<li>Les <a href="./en/1.4/index.html">HTML-versjonen med flere sider</a>.</li>
+<li>Les <a href="./en/1.4/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken
+  (1.4MB).</li>
+<li>Last ned <a href="./en/1.4/svn-book-html.tar.bz2"
+  >HTML-versjonen på en side</a> som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
+  (≈364KB).</li>
+<li>Last ned <a href="./en/1.4/svn-book-html-chunk.tar.bz2"
+  >HTML-versjonen med flere sider</a> som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
+  (≈380KB).</li>
+<li>Se på bokens <a
+  href="http://svnbook.red-bean.com/trac/browser/tags/en-1.4-final/src/en/book/">DocBook 
+  XML-kildekode</a>.</li>
+</ul>
+
+<h3>Genererte versjoner for Subversion 1.5 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
 <p>Husk på at disse versjonene er under arbeid; hvis du
 lager bokmerke eller lenker til spesielle seksjoner, kan disse lenkene bli brutt av
 kontinuerlige forandringer. Hvis du trenger en lenke som kan antas å
More information about the svnbook-dev mailing list