[svnbook commit] r2757 - trunk/src/nb/book

sunny256 noreply at red-bean.com
Tue Mar 27 04:19:50 CDT 2007


Author: sunny256
Date: Tue Mar 27 04:19:49 2007
New Revision: 2757

Log:
* src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
* src/nb/book/ch-repository-admin.xml
* src/nb/book/ch-server-configuration.xml
 Some typo fixes I’ve had in an old WC for ages. Get them out of the 
 way.


Modified:
  trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
  trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml
  trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml

Modified: trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml	Tue Mar 27 04:19:49 2007
@@ -420,7 +420,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Sample Registration Entries (.reg) File.</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Eksempel på registryposter i en 
+    <title>Eksempel på registryposter i ei 
      <filename>.reg</filename>-fil.</title>
 
     <programlisting>
@@ -476,7 +476,7 @@
     beginning of the option names, and set the values as you
     desire.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det foregående eksemplet viser innholdet av en 
+   <para>Det foregående eksemplet viser innholdet av ei 
     <filename>.reg</filename>-fil som inneholder noen av de mest 
     brukte konfigurasjonsvalgene og deres standardverdier.
     Legg merke til <!-- ¤ Blir det litt sånn … formelt? 
@@ -794,7 +794,7 @@
         then you can set this variable to the certificate's
         passphrase. You won't be prompted anymore.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Hvis fila med SSL-klientsertifikatet er krypter med 
+       <para>Hvis fila med SSL-klientsertifikatet er kryptert med 
         et passord, vil Subversion be deg om passordet hver gang 
         sertifikatet brukes.
         Hvis du synes dette er irriterende (og synes det er 

Modified: trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml	Tue Mar 27 04:19:49 2007
@@ -743,8 +743,8 @@
      linkend="svn.serverconfig.multimethod"/>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Til sist, fordi Berkeley DB er et bibliotek linket direkte 
-     inn i Subversion, er det mer sensibelt for avbrudd enn et 
-     typisk relasjonsdatabesestystem.
+     inn i Subversion, er det mer sårbart for avbrudd enn et typisk 
+     relasjonsdatabasesystem.
      De fleste SQL-systemer har for eksempel en dedisert 
      &server;prosess som fordeler all tilgang til tabeller.
      Hvis et program som aksesserer databasen krasjer av en eller 

Modified: trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml	Tue Mar 27 04:19:49 2007
@@ -4665,8 +4665,8 @@
    We recommend you choose the server that best meets your needs
    and stick with it!</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Heldigvis vil de fleste administratorer noen gang trenge å ha 
-   et slikt komplisert oppsett.
+  <para>Heldigvis vil de fleste administratorer ikke ha behov for et 
+   slikt komplisert oppsett.
    Brukere som ønsker tilgang til depoter som er på den samme 
    maskinen er ikke begrenset til å bruke URLer av 
    <literal>file://</literal>-typen, de kan vanligvis kontakte Apache 
More information about the svnbook-dev mailing list