[svnbook commit] r2736 - trunk/www

sunny256 noreply at red-bean.com
Mon Mar 12 12:08:41 CDT 2007


Author: sunny256
Date: Mon Mar 12 12:08:40 2007
New Revision: 2736

Log:
Synchronise the Norwegian and English web page.

* www/index.nb.html: Synced against index.en.html r2682 + defined the 
 "mergesvn" property for use with the mergesvn(1) utility.


Modified:
  trunk/www/index.nb.html  (contents, props changed)

Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Mon Mar 12 12:08:40 2007
@@ -64,16 +64,21 @@
  vil produktet fortsette å få ny funksjonalitet, og vi planlegger å fortsette
  med å dokumentere disse forandringene.</p>
 
+<p><strong>NYHET!</strong> O’Reilly har skrevet kontrakt med Ben,
+  Fitz og Mike om produksjonen av <span style="text-decoration:
+  underline">Version Control with Subversion, Second Edition</span>.
+  Følg med på denne plassen for detaljer om når den blir tilgjengelig.</p>
+
 <h2>Versjoner av boken på nettet</h2>
 
 <p>De følgende versjonene av boken er tilgjengelig på nettet:</p>
 
 <div id="versionlist" class="versionlist">
 
-<h3>Genererte versjoner for Subversion 1.3 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
+<h3>Genererte versjoner for Subversion 1.4 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
 <p>Husk på at disse versjonene er under arbeid; hvis du
 lager bokmerke eller lenker til spesielle seksjoner, kan disse lenkene bli brutt av
-framtidige forandringer. Hvis du trenger en lenke som kan antas å
+kontinuerlige forandringer. Hvis du trenger en lenke som kan antas å
 være stabil i mange år framover, lenk til en av de ferdige engelske versjonene
 nedenfor.</p>
 
@@ -88,17 +93,17 @@
 i depotet som inneholder Subversiondokumentasjonen.</p>
 
 <ul>
-<li>Les <a href="./nightly/nb/svn-book.html">HTML-versjonen som en stor 
-  fil</a>.</li>
-<li>Les <a href="./nightly/nb/index.html">HTML-versjonen som flere 
+<li>Les <a href="./nightly/nb/svn-book.html">HTML-versjonen som en stor
+  fil (1.1MB)</a>.</li>
+<li>Les <a href="./nightly/nb/index.html">HTML-versjonen som flere
   filer</a>.</li>
-<li>Les <a href="nightly/nb/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken
+<li>Les <a href="./nightly/nb/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken
   (1.3MB).</li>
 <li>Last ned <a href="./nightly/nb/svn-book-html.tar.bz2"
-  >HTML-versjonen, en stor side</a> som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
+  >HTML-versjonen, en stor side</a>, som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
   (≈350KB).</li>
 <li>Last ned <a href="./nightly/nb/svn-book-html-chunk.tar.bz2"
-  >HTML-versjonen, flere sider</a> som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
+  >HTML-versjonen, flere sider</a>, som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
   (≈350KB).</li>
 <li>Se på bokens <a 
   href="http://svnbook.red-bean.com/trac/browser/trunk/src/nb/book/">XML-kildekode 
@@ -115,7 +120,10 @@
 <li>Les <a href="./en/1.2/svn-book.pdf">PDF-versjonen</a> av boken
   (1.3MB).</li>
 <li>Last ned <a href="./en/1.2/svn-book-html.tar.bz2"
-  >HTML.versjonen som en enkelt fil</a> som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
+  >HTML-versjonen, en stor side</a>, som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
+  (≈350KB).</li>
+<li>Last ned <a href="./en/1.2/svn-book-html-chunk.tar.bz2"
+  >HTML-versjonen, flere sider</a>, som et <tt>.tar.bz2</tt>-arkiv
   (≈350KB).</li>
 <li>Se på bokens <a
   href="http://svnbook.red-bean.com/trac/browser/tags/en-1.2-final/src/en/book">XML-kildekode
@@ -159,18 +167,18 @@
  <tt>svnbook-dev@red-bean.com</tt>
  [<a
  href="http://www.red-bean.com/mailman/listinfo/svnbook-dev">listeinformasjon</a>].
-  Hvis du har funnet feil i boken (Den trykkede versjonen fra O’Reilly 
+  Hvis du har funnet feil i boken (Den trykte versjonen fra O’Reilly 
  eller lignende), vennligst gjør følgende:</p>
 
 <ol>
 <li>Se i <a
   href="http://svnbook.red-bean.com/trac/query?status=new&status=assigned&status=reopened"
   >problemdatabasen</a> vår for å se om noen andre allerede har rapportert det
-  samme problemet. I så tilfelle er det ikke noe annet å gjøre, unntatt hvis du ønsker
+  samme problemet. I så tilfelle er det ikke noe annet å gjøre, hvis du da ikke ønsker
   å bidra med en patch som fikser problemet (se under).</li>
 <li>Sjekk XML-kildekoden for å se om problemet fortsatt finnes. Du kan
   hente den ved å bruke Subversion, ved å hente ut hovedgrenen av
-  Subversiondepotet vårt på <tt>http://svn.red-bean.com/svnbook/trunk/</tt> .
+  Subversiondepotet vårt på <tt>http://svn.red-bean.com/svnbook/trunk/</tt>.
   Hvis problemet finnes i den nyeste kildekoden for boken, vennligst
   rapporter problemet til epostlisten ovenfor.</li>
 <li>Hvis problemet er i den publiserte boken, sjekk O’Reillys <a
@@ -205,7 +213,7 @@
 
 <h2>Er det skilpadder?</h2>
 
-<p>Vel, ja, de er så visst skilpadder. Det er det dyret som ble valgt av
+<p>Vel, ja, det stemmer. Det er det dyret som ble valgt av
  distributøren til bruk for omslaget på boken. Og før du spør «Hvorfor?»
  — det vet vi egentlig ikke. Det er kult, og konene våre er glade
  for at ikke noe «ekkelt» ble valgt til å representere
@@ -213,8 +221,11 @@
 
 <!-- CONTENT ENDS -->
 
-<h1 class="authorlist">Ben Collins-Sussman,<br />Brian W. Fitzpatrick
-            & C. Michael Pilato</h1>
+<h1 class="authorlist"><a href="http://www.red-bean.com/sussman/">Ben
+  Collins-Sussman</a>,<br /><a
+  href="http://www.red-bean.com/fitz/">Brian W. Fitzpatrick</a> &
+  <a href="http://www.red-bean.com/cmpilato/">C. Michael
+  Pilato</a></h1>
 
 <hr />
 
@@ -245,4 +256,5 @@
 </table>
 
 </body>
+<!-- vim: set fo=tcq tw=0 et fenc=UTF-8 ts=2 sw=2 sts=2 : -->
 </html>
More information about the svnbook-dev mailing list