[svnbook commit] r2055 - trunk/www

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Mar 8 11:13:47 CST 2006


Author: sunny256
Date: Wed Mar 8 11:13:44 2006
New Revision: 2055

Modified:
  trunk/www/index.nb.html

Log:
Sync the Norwegian and English page at r2054.

* www/index.nb.html
 Merged r2049 and did some minor tweaking.


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Wed Mar 8 11:13:44 2006
@@ -69,10 +69,16 @@
 <div id="versionlist">
 
 <h3>Genererte versjoner for Subversion 1.2 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
-<p>Disse versjonene er fortsatt under arbeid, så vi ber om at du
-  <strong>ikke lager bokmerker eller lenker til disse versjonene</strong>.</p>
-
-<p>De engelske delene som ikke er oversatt er også med, så boken er komplett.</p>
+<p>Husk på at disse versjonene er under arbeid; hvis du
+lager bokmerke eller lenker til spesielle seksjoner, kan disse lenkene bli brutt av
+framtidige forandringer. Hvis du trenger en lenke som kan antas å
+være stabil i mange år framover, lenk til en av de ferdige engelske versjonene
+nedenfor.</p>
+
+<p>Selv om den norske oversettelsen ikke er ferdig, er de engelske 
+delene som ikke er oversatt også med, så boken er komplett.
+Etterhvert som den engelske utgaven blir oppdatert, flettes 
+forandringene inn i den norske utgaven.</p>
 
 <ul>
 <li>Les <a href="./nightly/nb/svn-book.html">HTML-versjonen som en stor 
@@ -167,7 +173,8 @@
 
 <p>Denne boken er også tilgjengelig på disse språkene:<br/>
 
-<!-- TRANSLATORS: titles here are in your native language; link text
+<!-- For ease of maintenance, keep these sorted by language code.
+   TRANSLATORS: titles here are in your native language; link text
   is in the language of the linked page. -->
 
  <a href="index.en.html" title="engelsk"
More information about the svnbook-dev mailing list