[svnbook commit] r2047 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Mar 7 08:49:26 CST 2006


Author: sunny256
Date: Tue Mar 7 08:49:21 2006
New Revision: 2047

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch04.xml

Log:
Translated all examples in ch04.xml to Norwegian.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 (Translation of examples): Moved ch04.xml to Finished.

* src/nb/book/ch04.xml
 Translated all <screen> examples.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Tue Mar 7 08:49:21 2006
@@ -93,6 +93,7 @@
   book/ch01.xml
   book/ch02.xml
   book/ch03.xml
+  book/ch04.xml
 
  4.3. Will do
 
@@ -100,7 +101,6 @@
   book/appb.xml
   book/appc.xml
   book/book.xml
-  book/ch04.xml
   book/ch05.xml
   book/ch06.xml
   book/ch07.xml

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Tue Mar 7 08:49:21 2006
@@ -346,6 +346,7 @@
     Til å begynne med, hent ut en arbeidskopi av prosjektets 
     rotkatalog, <filename>/calc</filename>:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc bigwc
 A bigwc/trunk/
@@ -355,6 +356,16 @@
 A bigwc/branches/
 Checked out revision 340.
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc bigwc
+A bigwc/trunk/
+A bigwc/trunk/Makefile
+A bigwc/trunk/integer.c
+A bigwc/trunk/button.c
+A bigwc/branches/
+Sjekket ut revisjon 340.
+</screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Making a copy is now simply a matter of passing two
@@ -401,12 +412,18 @@
     å kopiere <filename>/calc/trunk</filename> istedenfor å sende 
     hele arbeidskopien over nettverket en gang til:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn commit -m "Creating a private branch of /calc/trunk."
 Adding     branches/my-calc-branch
 Committed revision 341.
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn commit -m "Lager en privat gren av /calc/trunk."
+Legger til     branches/my-calc-branch
+La inn revisjon 341.
+</screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>And now the easier method of creating a branch, which we
@@ -432,7 +449,7 @@
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
    -m "Lager en privat gren av /calc/trunk."
 
-Committed revision 341.
+La inn revisjon 341.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -568,7 +585,7 @@
    <para>Nå som du har laget en gren av prosjektet, kan du hente ut 
     en ny arbeidskopi for å starte bruken av den:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 A my-calc-branch/Makefile
@@ -576,6 +593,14 @@
 A my-calc-branch/button.c
 Checked out revision 341.
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
+A my-calc-branch/Makefile
+A my-calc-branch/integer.c
+A my-calc-branch/button.c
+Sjekket ut revisjon 341.
+</screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There's nothing special about this working copy; it simply
@@ -671,40 +696,76 @@
     forandringene gjort i din kopi av 
     <filename>integer.c</filename>:</para>
 
-   <!-- ¤ Eksemplene tas seinere -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ pwd
 /home/user/my-calc-branch
 
-$ svn log --verbose integer.c
-------------------------------------------------------------------------
+$ svn log -ﳢ-verbose integer.c
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
 r343 | user | 2002-11-07 15:27:56 -0600 (Thu, 07 Nov 2002) | 2 lines
 Changed paths:
  M /calc/branches/my-calc-branch/integer.c
 
 * integer.c: frozzled the wazjub.
 
-------------------------------------------------------------------------
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
 r341 | user | 2002-11-03 15:27:56 -0600 (Thu, 07 Nov 2002) | 2 lines
 Changed paths:
  A /calc/branches/my-calc-branch (from /calc/trunk:340)
 
 Creating a private branch of /calc/trunk.
 
-------------------------------------------------------------------------
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
 r303 | sally | 2002-10-29 21:14:35 -0600 (Tue, 29 Oct 2002) | 2 lines
 Changed paths:
  M /calc/trunk/integer.c
 
 * integer.c: changed a docstring.
 
-------------------------------------------------------------------------
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
 r98 | sally | 2002-02-22 15:35:29 -0600 (Fri, 22 Feb 2002) | 2 lines
 Changed paths:
  M /calc/trunk/integer.c
 
 * integer.c: adding this file to the project.
 
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
+</screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ pwd
+/home/user/my-calc-branch
+
+$ svn log --verbose integer.c
+------------------------------------------------------------------------
+r343 | bruker | 2002-11-07 15:27:56 -0600 (tor, 07 nov 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  M /calc/branches/my-calc-branch/integer.c
+
+* integer.c: <!-- ¤ Ja, den blir ikke grei. -->frozzled the wazjub.
+
+------------------------------------------------------------------------
+r341 | bruker | 2002-11-03 15:27:56 -0600 (tor, 07 nov 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  A /calc/branches/my-calc-branch (fra /calc/trunk:340)
+
+Lager en privat gren av /calc/trunk.
+
+------------------------------------------------------------------------
+r303 | sally | 2002-10-29 21:14:35 -0600 (tir, 29 okt 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  M /calc/trunk/integer.c
+
+* integer.c: Forandret en docstring.
+
+------------------------------------------------------------------------
+r98 | sally | 2002-02-22 15:35:29 -0600 (fre, 22 feb 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  M /calc/trunk/integer.c
+
+* integer.c: Legger til denne fila i prosjektet.
+
 ------------------------------------------------------------------------
 </screen>
 
@@ -727,33 +788,62 @@
     Se nå hva som skjer når Sally kjører den samme kommandoen på 
     hennes kopi av filen:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ pwd
 /home/sally/calc
 
-$ svn log --verbose integer.c
-------------------------------------------------------------------------
+$ svn log -ﳢ-verbose integer.c
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
 r344 | sally | 2002-11-07 15:27:56 -0600 (Thu, 07 Nov 2002) | 2 lines
 Changed paths:
  M /calc/trunk/integer.c
 
 * integer.c: fix a bunch of spelling errors.
 
-------------------------------------------------------------------------
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
 r303 | sally | 2002-10-29 21:14:35 -0600 (Tue, 29 Oct 2002) | 2 lines
 Changed paths:
  M /calc/trunk/integer.c
 
 * integer.c: changed a docstring.
 
-------------------------------------------------------------------------
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
 r98 | sally | 2002-02-22 15:35:29 -0600 (Fri, 22 Feb 2002) | 2 lines
 Changed paths:
  M /calc/trunk/integer.c
 
 * integer.c: adding this file to the project.
 
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-
+</screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ pwd
+/home/sally/calc
+
+$ svn log --verbose integer.c
+------------------------------------------------------------------------
+r344 | sally | 2002-11-07 15:27:56 -0600 (tor, 07 nov 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  M /calc/trunk/integer.c
+
+* integer.c: Ordnet en dunge med skrivefeil.
+
+------------------------------------------------------------------------
+r303 | sally | 2002-10-29 21:14:35 -0600 (tir, 29 okt 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  M /calc/trunk/integer.c
+
+* integer.c: Forandret en docstring.
+
+------------------------------------------------------------------------
+r98 | sally | 2002-02-22 15:35:29 -0600 (fre, 22 feb 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  M /calc/trunk/integer.c
+
+* integer.c: Legger til denne fila i prosjektet.
+
 ------------------------------------------------------------------------
 </screen>
 
@@ -965,12 +1055,13 @@
     deg den eksakte forandringen gjort av Sally i revisjon 
     344:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn diff -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
 
 Index: integer.c
 ===================================================================
---- integer.c	(revision 343)
+-ﳢ-ﳢ- integer.c	(revision 343)
 +++ integer.c	(revision 344)
 @@ -147,7 +147,7 @@
   case 6: sprintf(info->operating_system, "HPFS (OS/2 or NT)"); break;
@@ -1009,6 +1100,51 @@
  if (fseek(gzfile, -8, SEEK_END)) {
   printf("error: fseek() returned non-zero\n");
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn diff -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
+
+Index: integer.c
+===================================================================
+--- integer.c	(revisjon 343)
++++ integer.c	(revisjon 344)
+@@ -147,7 +147,7 @@
+   case 6: sprintf(info->operating_system, "HPFS (OS/2 or NT)"); break;
+   case 7: sprintf(info->operating_system, "Macintosh"); break;
+   case 8: sprintf(info->operating_system, "Z-System"); break;
+-  case 9: sprintf(info->operating_system, "CPM"); break;
++  case 9: sprintf(info->operating_system, "CP/M"); break;
+   case 10: sprintf(info->operating_system, "TOPS-20"); break;
+   case 11: sprintf(info->operating_system, "NTFS (Windows NT)"); break;
+   case 12: sprintf(info->operating_system, "QDOS"); break;
+@@ -164,7 +164,7 @@
+   low = (unsigned short) read_byte(gzfile); /* read LSB */
+   high = (unsigned short) read_byte(gzfile); /* read MSB */
+   high = high << 8; /* interpret MSB correctly */
+-  total = low + high; /* add them togethe for correct total */
++  total = low + high; /* add them together for correct total */
+ 
+   info->extra_header = (unsigned char *) my_malloc(total);
+   fread(info->extra_header, total, 1, gzfile);
+@@ -241,7 +241,7 @@
+   Store the offset with ftell() ! */
+ 
+  if ((info->data_offset = ftell(gzfile))== -1) {
+-  printf("error: ftell() retturned -1.\n");
++  printf("error: ftell() returned -1.\n");
+   exit(1);
+  }
+ 
+@@ -249,7 +249,7 @@
+  printf("I believe start of compressed data is %u\n", info->data_offset);
+  #endif
+  
+- /* Set postion eight bytes from the end of the file. */
++ /* Set position eight bytes from the end of the file. */
+ 
+  if (fseek(gzfile, -8, SEEK_END)) {
+   printf("error: fseek() returned non-zero\n");
+</screen>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The <command>svn merge</command> command is almost exactly
@@ -1105,11 +1241,11 @@
 Committed revision 360.
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <screen>
 $ svn commit -m "integer.c: Flettet r344 (retting av skrivefeil) fra trunk."
 Sending    integer.c
-Transmitting file data .
-Committed revision 360.
+Sender fildata .
+La inn revisjon 360.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1287,7 +1423,6 @@
     arbeidskopien din, må du spesifisere målkatalogen som skal motta 
     forandringene:</para>
    
-   <!-- ¤ -->
    <screen>
 $ svn merge -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk my-calc-branch
 U  my-calc-branch/integer.c
@@ -1808,7 +1943,7 @@
      <command>svn merge</command> klage over <!-- ¤ 
      --><quote>skipped targets</quote>:</para>
 
-    <!-- ¤ -->
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 $ svn merge -r 1288:1351 http://svn.example.com/repos/branch
 U foo.c
@@ -1819,6 +1954,17 @@
 
 $
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+$ svn merge -r 1288:1351 http://svn.example.com/repos/branch
+U foo.c
+U bar.c
+Hoppet over savnet mål: «baz.c»
+U glub.c
+C glorb.h
+
+$
+</screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>In the previous example it might be the case that
@@ -2217,9 +2363,9 @@
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 …
 ------------------------------------------------------------------------
-r341 | user | 2002-11-03 15:27:56 -0600 (Thu, 07 Nov 2002) | 2 lines
-Changed paths:
-  A /calc/branches/my-calc-branch (from /calc/trunk:340)
+r341 | bruker | 2002-11-03 15:27:56 -0600 (Tor, 07 nov 2002) | 2 lines
+Endrede filstier:
+  A /calc/branches/my-calc-branch (fra /calc/trunk:340)
 
 $
 </screen>
@@ -2267,10 +2413,10 @@
 Committed revision 406.
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
-At revision 405.
+På revisjon 405.
 
 $ svn merge -r 341:405 http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 U  integer.c
@@ -2285,11 +2431,11 @@
 # … Undersøk forskjellene, kompiler, test osv …
 
 $ svn commit -m "Flettet forandringer mellom r341:405 fra my-calc-branch til trunk."
-Sending    integer.c
-Sending    button.c
-Sending    Makefile
-Transmitting file data ...
-Committed revision 406.
+Sender    integer.c
+Sender    button.c
+Sender    Makefile
+Sender fildata ...
+La inn revisjon 406.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2351,12 +2497,12 @@
 …
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn log
 …
 ------------------------------------------------------------------------
-r406 | bruker | 2004-02-08 11:17:26 -0600 (Sun, 08 Feb 2004) | 1 line
+r406 | bruker | 2004-02-08 11:17:26 -0600 (søn, 08 feb 2004) | 1 line
 
 Flettet forandringer mellom r341:405 fra my-calc-branch til trunk.
 ------------------------------------------------------------------------
@@ -2397,10 +2543,10 @@
 Committed revision 481.
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
-At revision 480.
+På revisjon 480.
 
 # Vi ser at HEAD er 480 for øyeblikket, så vi bruker den for å utføre 
 # flettingen:
@@ -2411,11 +2557,11 @@
 U  Makefile
 
 $ svn commit -m "Flettet forandringer mellom r406:480 fra my-calc-branch til trunk."
-Sending    integer.c
-Sending    button.c
-Sending    Makefile
-Transmitting file data ...
-Committed revision 481.
+Sender    integer.c
+Sender    button.c
+Sender    Makefile
+Sender fildata ...
+La inn revisjon 481.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2486,7 +2632,7 @@
 Committed revision 350.
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <screen>
 $ svn merge -r 303:302 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
 U integer.c
 
@@ -2499,9 +2645,9 @@
 …
 
 $ svn commit -m "Fjernet forandringen som ble lagt inn i r303."
-Sending    integer.c
-Transmitting file data .
-Committed revision 350.
+Sender    integer.c
+Sender fildata .
+La inn revisjon 350.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2711,17 +2857,16 @@
 …
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ Eksempler tas seinere, men det visste du fra før. 
-   --><screen>
+   <screen>
 …
 ------------------------------------------------------------------------
-r808 | joe | 2003-12-26 14:29:40 -0600 (Fri, 26 Dec 2003) | 3 lines
-Changed paths:
+r808 | joe | 2003-12-26 14:29:40 -0600 (fre, 26 des 2003) | 3 lines
+Endrede filstier:
  D /calc/trunk/real.c
  M /calc/trunk/integer.c
 
-Added fast fourier transform functions to integer.c.
-Removed real.c because code now in double.c.
+La inn Fast Fourier transform-funksjoner i integer.c .
+Slettet real.c fordi koden nå ligger i double.c .
 …
 </screen>
 
@@ -2834,10 +2979,10 @@
 $ svn status
 A +  real.c
 
-$ svn commit -m "Hentet tilbake real.c from revisjon 807, /calc/trunk/real.c."
-Adding     real.c
-Transmitting file data .
-Committed revision 1390.
+$ svn commit -m "Hentet tilbake real.c from revisjon 807, /calc/trunk/real.c ."
+Legger til     real.c
+Sender fildata .
+La inn revisjon 1390.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3235,7 +3380,6 @@
      Så i dette spesielle tilfellet, vil du flette ved å 
      sammenligne grenen med <filename>trunk</filename>:</para>
 
-<!-- ¤ -->
 <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 $ cd trunk-working-copy
@@ -3256,7 +3400,7 @@
 $ cd trunk-i-arbeidskopien
 
 $ svn update
-At revision 1910.
+På revisjon 1910.
 
 $ svn merge http://svn.example.com/repos/calc/trunk@1910 \
       http://svn.example.com/repos/calc/branches/mybranch@1910
@@ -3337,6 +3481,7 @@
    arbeidskopien din av <filename>/calc/trunk</filename> til å 
    avspeile plasseringen til den nye grenen:</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <screen>
 $ cd calc
 
@@ -3352,6 +3497,22 @@
 $ svn info | grep URL
 URL: http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 </screen>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <screen>
+$ cd calc
+
+$ svn info | grep Nettadresse
+Nettadresse: http://svn.example.com/repos/calc/trunk
+
+$ svn switch http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
+U  integer.c
+U  button.c
+U  Makefile
+Oppdatert til revisjon 341.
+
+$ svn info | grep Nettadresse
+Nettadresse: http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
+</screen>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>After <quote>switching</quote> to the branch, your working
@@ -3659,7 +3820,6 @@
     <literal>HEAD</literal>-revisjonen, kan du lage en kopi av 
     den:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
@@ -3674,7 +3834,7 @@
      http://svn.example.com/repos/calc/tags/versjon-1.0 \
    -m "Merker 1.0-versjonen av «calc»-prosjektet."
 
-Committed revision 351.
+La inn revisjon 351.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3838,7 +3998,6 @@
     inkludert muligheten til å kopiere et tre av en arbeidskopi til 
     depotet:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ ls
@@ -3856,7 +4015,7 @@
 $ svn copy min-arbeidskopi 
 http://svn.example.com/repos/calc/tags/mittmerke
 
-Committed revision 352.
+La inn revisjon 352.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4061,7 +4220,6 @@
     <filename>/calc/trunk</filename>, trenger ikke grenkatalogen å 
     ligge der mer:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn delete http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
@@ -4074,7 +4232,7 @@
 $ svn delete http://svn.example.com/repos/calc/branches/min-calc-gren \
       -m "Fjerner avlegs gren i calc-prosjektet."
 
-Committed revision 375.
+La inn revisjon 375.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4123,7 +4281,7 @@
 $ svn copy -r 374 http://svn.example.com/repos/calc/branches/min-calc-gren \
          http://svn.example.com/repos/calc/branches/min-calc-gren
 
-Committed revision 376.
+La inn revisjon 376.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4158,7 +4316,6 @@
     Så istedenfor lager du en <quote>stabil</quote> gren av 
     programmet som ikke vil forandre seg så mye:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
@@ -4173,7 +4330,7 @@
     http://svn.example.com/repos/calc/branches/stabil-1.0 \
     -m "Lager stabil gren av calc-prosjektet."
 
-Committed revision 377.
+La inn revisjon 377.
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
More information about the svnbook-dev mailing list