[svnbook commit] r2036 - trunk/src/nb/book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Mon Feb 27 14:30:32 CST 2006


Author: sunny256
Date: Mon Feb 27 14:30:26 2006
New Revision: 2036

Modified:
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
* src/nb/book/ch07.xml: Typo fix.


Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Mon Feb 27 14:30:26 2006
@@ -1467,7 +1467,7 @@
     deg.
     Som vi nevnte, har Subversion sine egne bruksområder for 
     egenskaper, som vi vil diskutere litt senere i dette kapittelet.
-    Men først se vi på hvordan vi kan manipulere egenskaper ved å 
+    Men først ser vi på hvordan vi kan manipulere egenskaper ved å 
     bruke <command>svn</command>-programmet.</para>
 
   </sect2>
More information about the svnbook-dev mailing list