[svnbook commit] r1167 - in trunk/src/nb: bin book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Fri Mar 11 13:23:14 CST 2005


Author: sunny256
Date: Fri Mar 11 13:23:06 2005
New Revision: 1167

Modified:
  trunk/src/nb/bin/clean_files
  trunk/src/nb/book/appa.xml
  trunk/src/nb/book/book.xml
  trunk/src/nb/book/ch00.xml
  trunk/src/nb/book/ch01.xml
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/foreword.xml
Log:
Yay. At last, get rid of the SGML entities and use UTF-8 instead in the 
Norwegian XML files.

* src/nb/bin/clean_files
 Do not convert characters above U+007F into numerical SGML entities 
 when converting to commit mode except if the new -E option is 
 specified.

* src/nb/book/appa.xml
* src/nb/book/book.xml
* src/nb/book/ch00.xml
* src/nb/book/ch01.xml
* src/nb/book/ch02.xml
* src/nb/book/ch03.xml
* src/nb/book/ch04.xml
* src/nb/book/ch05.xml
* src/nb/book/foreword.xml
 Converted all entities into UTF-8.


Modified: trunk/src/nb/bin/clean_files
==============================================================================
--- trunk/src/nb/bin/clean_files	(original)
+++ trunk/src/nb/bin/clean_files	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -13,9 +13,9 @@
 $| = 1;
 
 use Getopt::Std;
-our ($opt_e, $opt_h) =
-  (   0,   0);
-getopts('eh') || die("Option error. Use -h for help.\n");
+our ($opt_E, $opt_e, $opt_h) =
+  (   0,   0,   0);
+getopts('Eeh') || die("Option error. Use -h for help.\n");
 
 my $SEP = "ﳢ";
 
@@ -43,17 +43,19 @@
   $Data =~ s/(<!-- \@ENGLISH {{{)(.*?)(\@ENGLISH }}} -->)/
        sprintf("%s%s%s", $1, cleanup_english($2), $3)/ges;
 
-  # Convert all UTF-8 sequences into numerical entities. To make 
-  # RFC 3629 happy, only use four bytes.
-  $Data =~ s/([\xF0-\xF7][\x80-\xBF][\x80-\xBF][\x80-\xBF])/
-        decode_char($1)/ge;
-  $Data =~ s/([\xE0-\xEF][\x80-\xBF][\x80-\xBF])/
-        decode_char($1)/ge;
-  $Data =~ s/([\xC0-\xDF][\x80-\xBF])/
-        decode_char($1)/ge;
+  if ($opt_E) {
+    # Convert all UTF-8 sequences into numerical entities. To make 
+    # RFC 3629 happy, only use four bytes.
+    $Data =~ s/([\xF0-\xF7][\x80-\xBF][\x80-\xBF][\x80-\xBF])/
+          decode_char($1)/ge;
+    $Data =~ s/([\xE0-\xEF][\x80-\xBF][\x80-\xBF])/
+          decode_char($1)/ge;
+    $Data =~ s/([\xC0-\xDF][\x80-\xBF])/
+          decode_char($1)/ge;
 
-  if ($Data =~ /[\x80-\xFF]/) {
-    die("Invalid UTF-8 in stream, aborting.\n");
+    if ($Data =~ /[\x80-\xFF]/) {
+      die("Invalid UTF-8 in stream, aborting.\n");
+    }
   }
 }
 
@@ -227,14 +229,15 @@
 Usage: $0 [options] [file [...]]
 
 Convert the xml files of the svnbook for commit or editing. Default 
-action is to prepare the file for commit: Characters above U+007F are 
-converted to numerical 7-bit entities and $SEP is inserted between 
-double dashes in the English text.
+action is to prepare the file for commit: Insert $SEP between double 
+dashes in the English text.
 
 Everything is written to stdout.
 
 Options:
 
+ -E Convert characters above U+007F to numerical SGML entities when 
+   converting to the commit format.
  -e Prepare file for editing or merging. The file or stdin is 
    converted to UTF-8 and all occurences of $SEP are removed.
  -h Print this help.

Modified: trunk/src/nb/book/appa.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/appa.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/appa.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -14,11 +14,11 @@
    possible.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Dette tillegget er en guide for CVS-brukere som nettopp har 
-   begynt å bruke Subversion.
+   begynt å bruke Subversion.
    Det er hovedsaklig en liste over forskjeller mellom de to 
-   systemene som om den er <quote>sett fra en høyde av 3.000 
+   systemene som om den er <quote>sett fra en høyde av 3.000 
    meter</quote>.
-   For hver seksjon refererer vi tilbake til relevante kapitler når 
+   For hver seksjon refererer vi tilbake til relevante kapitler når 
    det er mulig.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -29,12 +29,12 @@
    break habits—ones that you forgot were odd to begin
    with.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selv om målet til Subversion er å overta dagens og fremtidens 
-   brukermasse, var det nødvendig med nye funksjoner og forandringer 
-   i oppbygningen for å ordne enkelte <quote>ødelagte</quote> 
-   virkemåter i CVS.
-   Dette betyr at du som CVS-bruker kanskje må bryte vaner — av den 
-   typen du har glemt var merkelige til å begynne med.</para>
+  <para>Selv om målet til Subversion er å overta dagens og fremtidens 
+   brukermasse, var det nødvendig med nye funksjoner og forandringer 
+   i oppbygningen for å ordne enkelte <quote>ødelagte</quote> 
+   virkemåter i CVS.
+   Dette betyr at du som CVS-bruker kanskje må bryte vaner — av den 
+   typen du har glemt var merkelige til å begynne med.</para>
 
  </simplesect>
 
@@ -45,7 +45,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Revision Numbers Are Different Now</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Revisjonsnumre er forskjellige nå</title>
+  <title>Revisjonsnumre er forskjellige nå</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>In CVS, revision numbers are per-file. This is because CVS
@@ -54,9 +54,9 @@
    to the structure of your project tree.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I CVS er revisjonsnumrene konstruert for hver enkelt fil.
-   Dette er fordi CVS bruker bruker RCS som støtteprogram;
+   Dette er fordi CVS bruker bruker RCS som støtteprogram;
    hver fil har en tilsvarende RCS-fil i depotet, og depotet er lagt 
-   ut på bortimot samme måte som prosjekttreet ditt.</para>
+   ut på bortimot samme måte som prosjekttreet ditt.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>In Subversion, the repository looks like a single
@@ -67,12 +67,12 @@
    about a particular tree (and indirectly, the way the filesystem
    looked after the 54th commit).</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>I Subversion ser depotet ut som et enkeltstående filsystem.
+  <para>I Subversion ser depotet ut som et enkeltstående filsystem.
    Hver innlegging resulterer i et helt nytt filsystemtre;
-   depotet er i grunnen en rekke av trær.
-   Hvert av disse trærne er merket med hvert sitt revisjonsnummer.
-   Når noen snakker om <quote>revisjon 54</quote>, snakker de om et 
-   spesifikt tre (og indirekte, sånn som filsystemet så ut etter den 
+   depotet er i grunnen en rekke av trær.
+   Hvert av disse trærne er merket med hvert sitt revisjonsnummer.
+   Når noen snakker om <quote>revisjon 54</quote>, snakker de om et 
+   spesifikt tre (og indirekte, sånn som filsystemet så ut etter den 
    54. innleggingen).</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -86,11 +86,11 @@
    <emphasis>not</emphasis> change between revisions 5 and
    6.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Teknisk sett gir det ingen ingen mening å snakke om 
+  <para>Teknisk sett gir det ingen ingen mening å snakke om 
    <quote>revisjon 5 av <filename>foo.c</filename></quote>.
    Istedenfor vil man si <quote><filename>foo.c</filename> som den 
-   fremstår i revisjon 5</quote>.
-   Vær også forsiktig når du gjør deg antakelser om utviklingen av en 
+   fremstår i revisjon 5</quote>.
+   Vær også forsiktig når du gjør deg antakelser om utviklingen av en 
    fil.
    I CVS er revisjon 5 og 6 av <filename>foo.c</filename> alltid 
    forskjellig.
@@ -121,15 +121,15 @@
    It's one of the biggest reasons Subversion was written to
    replace CVS.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>I tillegg til å arkivere innholdet av filene, holder 
-   Subversion også orden på trestrukturer.
-   Dette er en av hovedgrunnene til at Subversion ble skrevet for å 
+  <para>I tillegg til å arkivere innholdet av filene, holder 
+   Subversion også orden på trestrukturer.
+   Dette er en av hovedgrunnene til at Subversion ble skrevet for å 
    erstatte CVS.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Here's what this means to you, as a former CVS user:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Her er hva dette har å si for deg, som en tidligere 
+  <para>Her er hva dette har å si for deg, som en tidligere 
    CVS-bruker:</para>
 
   <itemizedlist>
@@ -146,16 +146,16 @@
      commit</command>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Kommandoene <command>svn add</command> og <command>svn 
-     delete</command> virker nå også på kataloger, akkurat som de 
-     gjør på filer.
+     delete</command> virker nå også på kataloger, akkurat som de 
+     gjør på filer.
      Det samme gjelder <command>svn copy</command> og <command>svn 
      move</command>.
-     Disse kommandoene forårsaker imidlertid ingen øyeblikkelige 
+     Disse kommandoene forårsaker imidlertid ingen øyeblikkelige 
      forandringer i depotet.
      Istedenfor blir de elementene det gjelder <quote>lagt i 
-     kø</quote> for tillegging eller sletting.
-     Det vil ikke bli gjort noen forandringer i depotet før du 
-     kjører <command>svn commit</command>.</para>
+     kø</quote> for tillegging eller sletting.
+     Det vil ikke bli gjort noen forandringer i depotet før du 
+     kjører <command>svn commit</command>.</para>
    </listitem>
    <listitem>
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -166,7 +166,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Kataloger er ikke <quote>dumme</quote> lagringsplasser for 
      filer mer, de har revisjonsnumre i likhet med filer.
-     (Eller riktigere beskrevet, det er korrekt å snakke om 
+     (Eller riktigere beskrevet, det er korrekt å snakke om 
      <quote>katalogen <filename>foo/</filename> i revisjon 
      5</quote>.</para>
    </listitem>
@@ -180,9 +180,9 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>La oss snakke mer om det siste punktet.
    Versjonskontroll av kataloger er et vanskelig problem.
-   Fordi vi ønsker å tillate kopier som inneholder blandede 
-   revisjoner, er det lagt inn begrensninger i hvor langt vi kan gå 
-   når det gjelder å misbruke denne modellen.</para>
+   Fordi vi ønsker å tillate kopier som inneholder blandede 
+   revisjoner, er det lagt inn begrensninger i hvor langt vi kan gå 
+   når det gjelder å misbruke denne modellen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>From a theoretical point of view, we define <quote>revision
@@ -198,17 +198,17 @@
    haven't updated yet.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Fra et teoretisk synspunkt definerer vi <quote>revisjon 5 av 
-   katalogen <filename>foo</filename></quote> til å bety en spesifikk 
+   katalogen <filename>foo</filename></quote> til å bety en spesifikk 
    samling av katalogposter og egenskaper.
-   Tenk deg så at vi begynner å legge til og fjerne filer fra 
+   Tenk deg så at vi begynner å legge til og fjerne filer fra 
    <filename>foo</filename>, og deretter legger det inn.
-   Det ville være løgn å si at vi fortsatt har revisjon 5 av 
+   Det ville være løgn å si at vi fortsatt har revisjon 5 av 
    <filename>foo</filename>.
-   Imidlertid, hvis vi øker revisjonsnummeret for 
-   <filename>foo</filename> etter innleggingen, ville det også være 
-   en løgn;
-   det kan være andre forandringer i <filename>foo</filename> som vi 
-   foreløpig ikke har mottatt, fordi vi ikke har oppdatert 
+   Imidlertid, hvis vi øker revisjonsnummeret for 
+   <filename>foo</filename> etter innleggingen, ville det også være 
+   en løgn;
+   det kan være andre forandringer i <filename>foo</filename> som vi 
+   foreløpig ikke har mottatt, fordi vi ikke har oppdatert 
    enda.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -222,13 +222,13 @@
    directory.</emphasis> Most of the time, your working copy will
    contain <quote>imperfect</quote> directory revisions.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion tar seg av dette problemet ved å i all stillhet 
-   undersøke innlagte tillegginger og slettinger i 
+  <para>Subversion tar seg av dette problemet ved å i all stillhet 
+   undersøke innlagte tillegginger og slettinger i 
    <filename>.svn</filename>, det sjekkes at alt er i orden i henhold 
    til depotet, og det nye revisjonsnummeret blir korrekt satt for 
    katalogen.
    <emphasis>Derfor, det er kun etter en oppdatering det er helt 
-   sikkert å si at du har en <quote>perfekt</quote> revisjon av en 
+   sikkert å si at du har en <quote>perfekt</quote> revisjon av en 
    katalog.</emphasis>
    Mesteparten av tiden vil arbeidskopien din inneholde 
    <quote>uperfekte</quote> katalogrevisjoner.</para>
@@ -243,22 +243,22 @@
    property-changes on a directory unless the directory is
    up-to-date.</emphasis></para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>På samme måte vil et problem oppstå hvis du forsøker å legge 
+  <para>På samme måte vil et problem oppstå hvis du forsøker å legge 
    inn forandringer i egenskapene for en katalog.
-   Normalt ville innleggingen øke det lokale revisjonsnummeret for 
+   Normalt ville innleggingen øke det lokale revisjonsnummeret for 
    arbeidskatalogen.
-   Men også her ville det være en løgn, fordi det kan være tillegg og 
+   Men også her ville det være en løgn, fordi det kan være tillegg og 
    slettinger som katalogen fortsatt ikke har, fordi ingen 
    oppdatering er gjort.
-   <emphasis>Derfor får du ikke lov til å legge inn 
-   egenskapsforandringer på en katalog hvis den ikke er 
+   <emphasis>Derfor får du ikke lov til å legge inn 
+   egenskapsforandringer på en katalog hvis den ikke er 
    oppdatert.</emphasis></para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>For more discussion about the limitations of directory
    versioning, see <xref linkend="svn-ch-2-sect-3.4"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>For videre diskusjon om begrensningene på versjonskontroll for 
+  <para>For videre diskusjon om begrensningene på versjonskontroll for 
    kataloger, se <xref linkend="svn-ch-2-sect-3.4"/>.</para>
 
  </sect1>
@@ -279,10 +279,10 @@
    Subversion working copy has been optimized around the scarcer
    resource.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>I de senere år har diskplass blitt hårreisende billig og 
-   tilgjengelig, i motsetning til båndbredde.
-   Derfor er arbeidskopiene til Subversion <!-- ¤ kan «blitt» 
-   sløyfes? -->blitt optimalisert for den mer dyrebare 
+  <para>I de senere år har diskplass blitt hårreisende billig og 
+   tilgjengelig, i motsetning til båndbredde.
+   Derfor er arbeidskopiene til Subversion <!-- ¤ kan «blitt» 
+   sløyfes? -->blitt optimalisert for den mer dyrebare 
    ressursen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -293,10 +293,10 @@
    to do many things off-line:</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Den administrative katalogen <filename>.svn</filename> tjener 
-   samme formål som <filename>CVS</filename>-katalogen, unntatt at 
-   den også lagrer skrivebeskyttede, <quote>rene</quote> kopier av 
+   samme formål som <filename>CVS</filename>-katalogen, unntatt at 
+   den også lagrer skrivebeskyttede, <quote>rene</quote> kopier av 
    filene dine.
-   Dette gjør at du kan gjøre mange ting uten nettforbindelse:</para>
+   Dette gjør at du kan gjøre mange ting uten nettforbindelse:</para>
   
   <variablelist>
    
@@ -342,9 +342,9 @@
   <para>Also, the cached pristine files allow the Subversion client
    to send differences when committing, which CVS cannot do.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>I tillegg tillater de originale filene Subversionklienten å 
+  <para>I tillegg tillater de originale filene Subversionklienten å 
    sende oppdateringen som en differansefil, noe CVS ikke kan 
-   gjøre.</para>
+   gjøre.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The last subcommand in the list is new; it will not only
@@ -357,12 +357,12 @@
   </para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Den siste delkommandoen i listen er ny;
-   den vil ikke bare fjerne lokale forandringer, men den vil også 
-   fjerne operasjoner som tillegg og slettinger fra køen.
-   Dette er den foretrukne måten å tilbakestille en fil.
+   den vil ikke bare fjerne lokale forandringer, men den vil også 
+   fjerne operasjoner som tillegg og slettinger fra køen.
+   Dette er den foretrukne måten å tilbakestille en fil.
    Kommandoene <command>rm file; svn update</command> vil fortsatt 
-   virke, men det utydeliggjør meningen med oppdatering.
-   Og med det samme vi er inne på temaet:</para>
+   virke, men det utydeliggjør meningen med oppdatering.
+   Og med det samme vi er inne på temaet:</para>
 
  </sect1>
 
@@ -380,8 +380,8 @@
    between the <command>cvs status</command> and
    <command>cvs update</command> commands.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>I Subversion har vi prøvd å fjerne en del av forvirringen 
-   angående kommandoene <command>cvs status</command> og <command>cvs 
+  <para>I Subversion har vi prøvd å fjerne en del av forvirringen 
+   angående kommandoene <command>cvs status</command> og <command>cvs 
    update</command>.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -396,18 +396,18 @@
    side effect of merging repository changes they may not be ready
    to deal with.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Kommandoen <command>cvs status</command> har to formål:
-   For det første å vise brukeren alle lokale forandringer i 
-   arbeidskopien, og for det andre å vise brukeren hvilke filer som 
+  <para>Kommandoen <command>cvs status</command> har to formål:
+   For det første å vise brukeren alle lokale forandringer i 
+   arbeidskopien, og for det andre å vise brukeren hvilke filer som 
    er utdatert.
-   Uheldigvis, på grunn av CVSs uoversiktlige utlisting, er det mange 
+   Uheldigvis, på grunn av CVSs uoversiktlige utlisting, er det mange 
    CVS-brukere som ikke bruker denne kommandoen i det hele tatt.
-   Istedenfor har de lagt seg til vanen å kjøre <command>cvs 
-   update</command> eller <command>cvs update -n</command> for å få 
+   Istedenfor har de lagt seg til vanen å kjøre <command>cvs 
+   update</command> eller <command>cvs update -n</command> for å få 
    en rask oversikt over forandringene.
-   Hvis brukere glemmer å bruke <option>-n</option>-valget, vil dette 
-   føre til at det flettes inn forandringer fra depotet som de 
-   kanskje ikke er klare til å håndtere.</para>
+   Hvis brukere glemmer å bruke <option>-n</option>-valget, vil dette 
+   føre til at det flettes inn forandringer fra depotet som de 
+   kanskje ikke er klare til å håndtere.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>With Subversion, we've tried to remove this muddle by making
@@ -416,11 +416,11 @@
    only prints information about files that are updated,
    <emphasis>not</emphasis> local modifications.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Med Subversion har vi forsøkt å fjerne dette rotet ved å gjøre 
-   informasjonen fra <command>svn status</command> lettlest både for 
+  <para>Med Subversion har vi forsøkt å fjerne dette rotet ved å gjøre 
+   informasjonen fra <command>svn status</command> lettlest både for 
    menneske og maskin.
    I tillegg begrenser informasjonen fra <command>svn 
-   update</command> seg til kun å inneholde filer som blir oppdatert, 
+   update</command> seg til kun å inneholde filer som blir oppdatert, 
    <emphasis>ikke</emphasis> lokale endringer.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -431,8 +431,8 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para><command>svn status</command> lister alle filer som inneholder 
    lokale forandringer.
-   Standard oppførsel er å ikke kontakte depotet og nettverkskontakt 
-   er derfor ikke nødvendig.
+   Standard oppførsel er å ikke kontakte depotet og nettverkskontakt 
+   er derfor ikke nødvendig.
    Denne delkommandoen godtar en god del valg, dette er de mest 
    vanlige:</para>
 
@@ -444,7 +444,7 @@
      <para>Contact the repository to determine, and then display,
       out-of-dateness information.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Kontakt depotet for å finne ut, og deretter vise 
+     <para>Kontakt depotet for å finne ut, og deretter vise 
       informasjon om utdaterte elementer.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -468,7 +468,7 @@
      <para>Run non-recursively (do not descend into
       subdirectories).</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Kjør kommandoen ikke-rekursivt (ikke gå inn i 
+     <para>Kjør kommandoen ikke-rekursivt (ikke gå inn i 
       underkataloger).</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -569,7 +569,7 @@
    depot. (<quote>eXternal</quote>) Se <xref linkend="svn-ch-7-sect-2.3.6" />)
 ?  Ressursen er ikke under versjonskontroll
 !  Ressursen mangler eller er ikke komplett (fjernet av et annet
-    verktøy enn Subversion)
+    verktøy enn Subversion)
 </screen>
 
   <!-- ###TODO: This paragraph should be moved elsewhere. We are
@@ -584,7 +584,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion har kombinert CVSs <literal>P</literal>- og 
    <literal>U</literal>-kode inn i en <command>U</command>.
-   Når en fletting eller konflikt oppstår, skriver Subversion rett og 
+   Når en fletting eller konflikt oppstår, skriver Subversion rett og 
    slett bare <command>G</command> eller <command>C</command>, 
    istedenfor en hel setning om det.</para>
 
@@ -615,11 +615,11 @@
    biggest mental hurdle a CVS user will need to climb. Read all
    about it in <xref linkend="svn-ch-4"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion skiller ikke mellom områder i filsystemet og 
-   områder for <quote>forgreninger</quote>, forgreninger og merker er 
+  <para>Subversion skiller ikke mellom områder i filsystemet og 
+   områder for <quote>forgreninger</quote>, forgreninger og merker er 
    vanlige kataloger i filsystemet.
-   Dette er muligens det største enkeltstående mentale hinderet en 
-   CVS-bruker må forsere.
+   Dette er muligens det største enkeltstående mentale hinderet en 
+   CVS-bruker må forsere.
    Les alt om det i <xref linkend="svn-ch-4"/>.</para>
 
 
@@ -639,15 +639,15 @@
     finishes.</para></footnote></para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Siden Subversion behandler forgreninger og merker som 
-    ordinære kataloger, husk alltid på å hente ut katalogen kalt 
+    ordinære kataloger, husk alltid på å hente ut katalogen kalt 
     <literal>trunk</literal> 
     (<literal>http://svn.example.com/repos/calc/trunk/</literal>) 
     fra prosjektet ditt, og ikke selve prosjektet 
     (<literal>http://svn.example.com/repos/calc/</literal>).
-    Hvis du gjør den feilen å hente ut selve prosjektet, vil du ende 
+    Hvis du gjør den feilen å hente ut selve prosjektet, vil du ende 
     opp med en kopi som inneholder en kopi av prosjektet for hver 
     eneste gren og merke som du har.<footnote><para>Forutsatt at du 
-    ikke går tom for diskplass før uthentingen er 
+    ikke går tom for diskplass før uthentingen er 
     ferdig.</para></footnote></para>
   </warning>
 
@@ -670,9 +670,9 @@
    associated with files and directories in your working
    copy.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>En ny funksjon i Subversion lar deg legge til vilkårlige 
+  <para>En ny funksjon i Subversion lar deg legge til vilkårlige 
    metadata (eller <quote>egenskaper</quote>) til filer og kataloger.
-   Egenskaper er vilkårlige navn/verdi-par koblet til filer og 
+   Egenskaper er vilkårlige navn/verdi-par koblet til filer og 
    kataloger i arbeidskopien din.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -681,9 +681,9 @@
    subcommands. To list all properties on an object, use
    <command>svn proplist</command>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>For å sette eller lese et egenskapsnavn, bruk delkommandoene 
+  <para>For å sette eller lese et egenskapsnavn, bruk delkommandoene 
    <command>svn propset</command> og <command>svn propget</command>.
-   For å liste ut alle egenskaper ved et objekt, bruk <command>svn 
+   For å liste ut alle egenskaper ved et objekt, bruk <command>svn 
    proplist</command>.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -716,9 +716,9 @@
   <para>CVS markerer konflikter med innlagte 
    <quote>konfliktmerker</quote>, og skriver en <literal>C</literal> 
    under oppdatering.
-   Historisk sett har dette laget problemer, fordi CVS ikke gjør nok.
+   Historisk sett har dette laget problemer, fordi CVS ikke gjør nok.
    Mange brukere glemmer (eller ser ikke) <literal>C</literal>-en 
-   etter den fyker forbi på terminalen deres.
+   etter den fyker forbi på terminalen deres.
    Ofte glemmer de at konfliktmerkene er der i det hele tatt, og de 
    legger deretter inn filer som inneholder konfliktmerker.</para>
   
@@ -730,10 +730,10 @@
    <command>svn resolved</command>. See <xref
    linkend="svn-ch-3-sect-5.4"/> for more details.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion løser dette problemet ved å gjøre konflikter mer 
+  <para>Subversion løser dette problemet ved å gjøre konflikter mer 
    synlige.
-   Den husker at en fil har en konflikt, og vil ikke tillate deg å 
-   legge inn forandringene dine før du kjører <command>svn 
+   Den husker at en fil har en konflikt, og vil ikke tillate deg å 
+   legge inn forandringene dine før du kjører <command>svn 
    resolved</command>.
    Se <xref linkend="svn-ch-3-sect-5.4"/> for flere detaljer.</para>
  </sect1>
@@ -745,7 +745,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Binary Files and Translation</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Binære filer og konverteringer</title>
+  <title>Binære filer og konverteringer</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>In the most general sense, Subversion handles binary files
@@ -757,17 +757,17 @@
    stored differentially (compressed) in the repository, and small
    differences are always sent over the network.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Generelt sett behandler Subversion binære filer mer elegant 
+  <para>Generelt sett behandler Subversion binære filer mer elegant 
    enn CVS.
-   Fordi CVS bruker RCS, kan den bare lagre hele kopier av binære 
+   Fordi CVS bruker RCS, kan den bare lagre hele kopier av binære 
    filer som forandres. <!-- ###FIXME: Det der er feil, CVS lagrer 
-   også diff i depotet. Og CVS bruker ikke RCS mer. Skal poste til 
+   også diff i depotet. Og CVS bruker ikke RCS mer. Skal poste til 
    dev@ om det. -->
    Men internt behandler Subversion forskjeller mellom filer ved 
-   hjelp av en binærdata-basert algoritme, uansett om de inneholder 
-   tekst eller binære data.
+   hjelp av en binærdata-basert algoritme, uansett om de inneholder 
+   tekst eller binære data.
    Dette betyr at alle filer er lagret differensielt (pakket) i 
-   depotet, og små forandringer blir alltid sendt over 
+   depotet, og små forandringer blir alltid sendt over 
    nettverket.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -776,9 +776,9 @@
    (due to keyword expansion and line-ending translations). They
    sometimes forget to do this.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>CVS-brukere må merke binære filer med flagget 
-   <option>-kb</option>, for å forhindre data å bli rotet til (på 
-   grunn av nøkkelordutvidelser og oversettelse av linjeslutt).
+  <para>CVS-brukere må merke binære filer med flagget 
+   <option>-kb</option>, for å forhindre data å bli rotet til (på 
+   grunn av nøkkelordutvidelser og oversettelse av linjeslutt).
    Dette glemmer de noen ganger.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -792,11 +792,11 @@
    state.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion tar den mer paranoide ruten:
-   Til å begynne med utfører den ingen form for nøkkelordutvidelser 
-   hvis du ikke ber den spesielt om å gjøre det (Se <xref 
+   Til å begynne med utfører den ingen form for nøkkelordutvidelser 
+   hvis du ikke ber den spesielt om å gjøre det (Se <xref 
    linkend="svn-ch-7-sect-2.3.4"/> og <xref 
    linkend="svn-ch-7-sect-2.3.5"/> for flere detaljer).
-   Standard oppførsel for Subversion er å behandle alle fildata som 
+   Standard oppførsel for Subversion er å behandle alle fildata som 
    rene strenger av bytes, og filer blir alltid lagret i depotet i en 
    uoversatt tilstand.</para>
 
@@ -809,11 +809,11 @@
    will not attempt to do so for binary files.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>For det andre har Subversion et internt begrep om en fil er 
-   <quote>tekst</quote> eller <quote>binære</quote> data, men dette 
+   <quote>tekst</quote> eller <quote>binære</quote> data, men dette 
    begrepet er <emphasis>bare</emphasis> bevart i arbeidskopien.
-   Under en <command>svn update</command> vil Subversion utføre 
-   kontekstbaserte flettinger på tekstfiler som inneholder lokale 
-   endringer, men vil ikke forsøke dette for binære filer.</para>
+   Under en <command>svn update</command> vil Subversion utføre 
+   kontekstbaserte flettinger på tekstfiler som inneholder lokale 
+   endringer, men vil ikke forsøke dette for binære filer.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>To determine whether a contextual merge is possible,
@@ -830,22 +830,22 @@
    added. (If Subversion guesses wrong, the user can always remove
    or hand-edit the property.)</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>For å avgjøre hvorvidt en kontekstbasert fletting er mulig, 
+  <para>For å avgjøre hvorvidt en kontekstbasert fletting er mulig, 
    leser Subversion <literal>svn:mime-type</literal>-egenskapen.
    Hvis filen ikke har noen 
    <literal>svn:mime-type</literal>-egenskap, eller den har en 
    mime-type som indikerer tekst (for eksempel 
-   <literal>text/*</literal>), går Subversion ut i fra at det er 
+   <literal>text/*</literal>), går Subversion ut i fra at det er 
    tekst.
-   Ellers går Subversion ut i fra at filen er binær.
-   Subversion hjelper også brukere ved å kjøre en algoritme som 
-   sjekker om en fil er binær for kommandoene <command>svn 
+   Ellers går Subversion ut i fra at filen er binær.
+   Subversion hjelper også brukere ved å kjøre en algoritme som 
+   sjekker om en fil er binær for kommandoene <command>svn 
    import</command> og <command>svn add</command>.
-   Disse kommandoene gjetter godt og setter (muligens) en binær 
-   <literal>svn:mime-type</literal>-egenskap på filen som blir lagt 
+   Disse kommandoene gjetter godt og setter (muligens) en binær 
+   <literal>svn:mime-type</literal>-egenskap på filen som blir lagt 
    til.
    (Hvis Subversion gjetter feil, kan brukeren alltids fjerne eller 
-   redigere egenskapen for hånd.)</para>
+   redigere egenskapen for hånd.)</para>
 
  </sect1>
 
@@ -870,8 +870,8 @@
    at den har hentet ut en modul.
    Dette betyr at hvis noen forandrer definisjonen av en modul (det 
    vil si legger til eller fjerner komponenter), vil et kall til 
-   <command>svn update</command> oppdatere arbeidskopien på en 
-   skikkelig måte.</para>
+   <command>svn update</command> oppdatere arbeidskopien på en 
+   skikkelig måte.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Subversion defines modules as a list of directories within a
@@ -907,15 +907,15 @@
    not be required to authenticate at all for read
    operations.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Med CVSs pserver er du nødt til å <quote>logge inn</quote> på 
-   tjeneren før du kan utføre lese- eller skriveoperasjoner — du må 
+  <para>Med CVSs pserver er du nødt til å <quote>logge inn</quote> på 
+   tjeneren før du kan utføre lese- eller skriveoperasjoner — du må 
    til og med logge inn for anonyme operasjoner.
    Med et Subversiondepot som bruker Apache <command>httpd</command> 
-   eller <command>svnserve</command> på tjeneren, oppgir du ingen 
-   autentiseringsopplysninger, tjeneren vil spørre deg etter 
+   eller <command>svnserve</command> på tjeneren, oppgir du ingen 
+   autentiseringsopplysninger, tjeneren vil spørre deg etter 
    opplysningene (enten disse er brukernavn og passord, et 
    klientsertifikat, eller til og med begge).
-   Så hvis depotet er lesbart for hele verden, trenger du ikke å 
+   Så hvis depotet er lesbart for hele verden, trenger du ikke å 
    autentisere i det hele tatt for leseoperasjoner.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -925,9 +925,9 @@
    <option>-ﳢ-no-auth-cache</option> switch.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I likhet med CVS vil Subversion lagre dine 
-   autentiseringsopplysninger på disken (i katalogen 
+   autentiseringsopplysninger på disken (i katalogen 
    <filename>~/.subversion/auth/</filename>) unntatt hvis du ber 
-   programmet om å ikke gjøre det.
+   programmet om å ikke gjøre det.
    Til dette bruker du valget 
    <option>--no-auth-cache</option>.</para>
 
@@ -938,11 +938,11 @@
    that case, the <command>ssh</command> program unconditionally
    demands authentication just to start the tunnel.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Unntaket fra denne oppførselen derimot, er tilfellet med å 
+  <para>Unntaket fra denne oppførselen derimot, er tilfellet med å 
    aksessere en <command>svnserve</command>-tjener gjennom en 
-   SSH-tunnel ved å bruke URL-skjemaet <literal>svn+ssh://</literal>.
+   SSH-tunnel ved å bruke URL-skjemaet <literal>svn+ssh://</literal>.
    I det tilfellet forlanger <command>ssh</command> autentisering 
-   bare for å starte tunnelen.</para>
+   bare for å starte tunnelen.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -971,20 +971,20 @@
    claiming to at least partially support the ability to convert
    existing CVS repositories into Subversion ones.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Kanskje den viktigste måten å gjøre CVS-brukere kjent med 
-   Subversion er å la dem fortsette arbeidet på prosjektene deres ved 
+  <para>Kanskje den viktigste måten å gjøre CVS-brukere kjent med 
+   Subversion er å la dem fortsette arbeidet på prosjektene deres ved 
    bruk av det nye systemet.
-   Mens dette kan bli gjennomført til en viss grad ved å bruke et 
+   Mens dette kan bli gjennomført til en viss grad ved å bruke et 
    Subversiondepot som inneholder en flat import av et eksportert 
-   CVS-depot, vil den mer gjennomførte løsningen ikke bare inneholde 
-   den siste versjonen av dataene, men også hele historien, fra et 
+   CVS-depot, vil den mer gjennomførte løsningen ikke bare inneholde 
+   den siste versjonen av dataene, men også hele historien, fra et 
    system til et annet.
-   Dette er et ekstremt vanskelig problem å løse som involverer å 
-   fastslå et sett med forandringer uten at atomiske egenskaper er 
-   tilgjengelige, og å oversette mellom systemenes forskjellige 
-   forgreningsmåter, i tillegg til andre komplikasjoner.
-   Til tross for dette er det en håndfull verktøy som påstår i 
-   hvertfall delvis å kunne konvertere eksisterende CVS-depoter til 
+   Dette er et ekstremt vanskelig problem å løse som involverer å 
+   fastslå et sett med forandringer uten at atomiske egenskaper er 
+   tilgjengelige, og å oversette mellom systemenes forskjellige 
+   forgreningsmåter, i tillegg til andre komplikasjoner.
+   Til tross for dette er det en håndfull verktøy som påstår i 
+   hvertfall delvis å kunne konvertere eksisterende CVS-depoter til 
    Subversion.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1003,21 +1003,21 @@
    conversion results—after all, you've worked hard to build
    that history!</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Et slikt verktøy er cvs2svn (<systemitem 
+  <para>Et slikt verktøy er cvs2svn (<systemitem 
    class="url">http://cvs2svn.tigris.org/</systemitem>), et 
    Pythonskript originalt laget av medlemmer fra Subversions 
-   utviklermiljø.
-   Andre inkluderer et programtillegg av Chia-liang Kao til verktøyet 
+   utviklermiljø.
+   Andre inkluderer et programtillegg av Chia-liang Kao til verktøyet 
    VCP (<systemitem 
    class="url">http://svn.clkao.org/revml/branches/svn-perl/</systemitem>) 
    og Lev Serebryakovs RefineCVS (<systemitem 
    class="url">http://lev.serebryakov.spb.ru/refinecvs/</systemitem>).
-   Disse verktøyene er komplette i varierende grad, og kan komme til 
-   å gjøre helt forskjellige vurderinger om hvordan historien til 
+   Disse verktøyene er komplette i varierende grad, og kan komme til 
+   å gjøre helt forskjellige vurderinger om hvordan historien til 
    CVS-depotet skal behandles.
-   Uansett hvilket verktøy du bestemmer deg for å bruke, vær nøye med 
-   å utføre så mye verifisering som du kan på konverteringsresultatet 
-   — når alt kommer til alt har du jobbet hardt for å lage denne 
+   Uansett hvilket verktøy du bestemmer deg for å bruke, vær nøye med 
+   å utføre så mye verifisering som du kan på konverteringsresultatet 
+   — når alt kommer til alt har du jobbet hardt for å lage denne 
    historien!</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1026,7 +1026,7 @@
    class="url">http://subversion.tigris.org/project_links.html</systemitem>).</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>For en oppdatert samling av lenker til kjente 
-   konverteringsverktøy, besøk lenkesiden på hjemmesiden til 
+   konverteringsverktøy, besøk lenkesiden på hjemmesiden til 
    Subversion (<systemitem 
    class="url">http://subversion.tigris.org/project_links.html</systemitem>).</para>
 

Modified: trunk/src/nb/book/book.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/book.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/book.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -70,7 +70,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <edition>First</edition>
   @ENGLISH }}} -->
-  <edition>Første</edition>
+  <edition>Første</edition>
   <isbn>0-59600-448-6</isbn>
   <authorgroup>
 
@@ -92,7 +92,7 @@
   </authorgroup>
 
   <othercredit>
-   <firstname>Øyvind</firstname>
+   <firstname>Øyvind</firstname>
    <othername>A.</othername>
    <surname>Holm</surname>
    <contrib>Oversatt til norsk av</contrib>
@@ -128,7 +128,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <legalnotice><para>Dette verket er lisensiert under Creative 
     Commons Attribution License.
-    For å se en kopi av denne lisensen, gå til 
+    For å se en kopi av denne lisensen, gå til 
     http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ eller send et brev 
     til Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, 
     California 94305, USA.</para></legalnotice>

Modified: trunk/src/nb/book/ch00.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch00.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch00.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -12,9 +12,9 @@
     of Subversion as a sort of rope storage facility.</quote>
     —Brian W. Fitzpatrick</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para><quote>Hvis C gir deg nok tau til å henge deg selv, tenk på 
+   <para><quote>Hvis C gir deg nok tau til å henge deg selv, tenk på 
     Subversion som en slags lagringsplass for tau.</quote>
-    —Brian W. Fitzpatrick</para>
+    —Brian W. Fitzpatrick</para>
   </blockquote>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -31,14 +31,14 @@
   </para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I opensource-verdenen har Concurrent Versions System (CVS) 
-   lenge vært førstevalget innen versjonskontroll.
+   lenge vært førstevalget innen versjonskontroll.
    Og det er fortjent.
-   CVS er selv fri programvare, og dens ikke-restriktive virkemåte og 
-   støtte for nettverksbaserte operasjoner — som tillater dusinvis av 
-   programmerere spredt over et geografisk område å dele arbeidet — 
-   passer veldig bra sammen med samarbeidsånden i 
+   CVS er selv fri programvare, og dens ikke-restriktive virkemåte og 
+   støtte for nettverksbaserte operasjoner — som tillater dusinvis av 
+   programmerere spredt over et geografisk område å dele arbeidet — 
+   passer veldig bra sammen med samarbeidsånden i 
    opensource-verdenen.
-   CVS med sin halvkaotiske utviklingsmodell har blitt hjørnesteiner 
+   CVS med sin halvkaotiske utviklingsmodell har blitt hjørnesteiner 
    i kulturen av fri programvare.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -53,15 +53,15 @@
    powerful, very usable, and very flexible.
   </para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Men som mange verktøy, begynner CVS å vise aldringstegn.
+  <para>Men som mange verktøy, begynner CVS å vise aldringstegn.
    Subversion er et relativt nytt versjonskontrollsystem konstruert 
-   for å bli etterfølgeren til CVS.
-   Designerne gikk inn for å vinne hjertene til CVS-brukerne på to 
-   måter:
-   Ved å lage et opensource-system med en design (og <!-- ¤ 
-   --><quote>look and feel</quote>) som ligner på CVS, og samtidig 
-   prøve å fikse mesteparten av de åpenbare feilene i CVS.
-   Selv om resultatet nødvendigvis ikke er det neste store steget 
+   for å bli etterfølgeren til CVS.
+   Designerne gikk inn for å vinne hjertene til CVS-brukerne på to 
+   måter:
+   Ved å lage et opensource-system med en design (og <!-- ¤ 
+   --><quote>look and feel</quote>) som ligner på CVS, og samtidig 
+   prøve å fikse mesteparten av de åpenbare feilene i CVS.
+   Selv om resultatet nødvendigvis ikke er det neste store steget 
    innen versjonskontrolldesign, <emphasis>er</emphasis> Subversion 
    meget kraftig, brukbart og veldig fleksibelt.</para>
 
@@ -75,11 +75,11 @@
    notes in this book.
   </para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken er skrevet for å dokumentere 1.0-serien av 
+  <para>Denne boken er skrevet for å dokumentere 1.0-serien av 
    versjonskontrollsystemet Subversion.
-   Vi har gjort ethvert forsøk på å være grundig i dekningen av 
+   Vi har gjort ethvert forsøk på å være grundig i dekningen av 
    systemet.
-   Subversion har imidlertid et livlig og energisk utviklermiljø, så 
+   Subversion har imidlertid et livlig og energisk utviklermiljø, så 
    det er allerede et antall funksjoner og forbedringer planlagt i 
    fremtidige versjoner av Subversion som kan forandre noen av 
    kommandoene og de spesifikke notatene i denne boken.</para>
@@ -108,15 +108,15 @@
    comfortable with Unix and command-line interfaces.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Denne boken er skrevet for datamaskinkyndige personer som vil 
-   bruke Subversion til å behandle sine data.
-   Selv om Subversion kjører under flere forskjellige 
-   operativsystemer, er det primære brukergrensesnittet 
+   bruke Subversion til å behandle sine data.
+   Selv om Subversion kjører under flere forskjellige 
+   operativsystemer, er det primære brukergrensesnittet 
    kommandolinjebasert.
-   Det er dette kommandolinjeverktøyet (<command>svn</command>) som 
+   Det er dette kommandolinjeverktøyet (<command>svn</command>) som 
    blir diskutert og brukt i denne boken.
-   For å være konsekvent går vi ut i fra at leseren bruker et 
+   For å være konsekvent går vi ut i fra at leseren bruker et 
    Unix-lignende operativsystem og er relativt komfortabel med Unix 
-   og kommandolinjemiljø.</para>
+   og kommandolinjemiljø.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>That said, the <command>svn</command> program also runs on
@@ -129,15 +129,15 @@
    by running the examples inside the Cygwin Unix emulation
    environment.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Når det er sagt, kjører <command>svn</command>-programmet også 
-   på andre plattformer enn Unix, for eksempel Microsoft Windows.
-   Med noen få unntak, som bruken av omvendte skråstreker 
-   (<literal>\</literal>) istedenfor vanlige skråstreker 
+  <para>Når det er sagt, kjører <command>svn</command>-programmet også 
+   på andre plattformer enn Unix, for eksempel Microsoft Windows.
+   Med noen få unntak, som bruken av omvendte skråstreker 
+   (<literal>\</literal>) istedenfor vanlige skråstreker 
    (<literal>/</literal>) som stiseparatorer, er inndataene og 
-   utdataene til og fra dette verktøyet når det kjøres under Windows 
-   identisk med den tilsvarende versjonen på Unix.
-   Windowsbrukere kan imidlertid få større suksess ved å kjøre 
-   eksemplene i Unix-emuleringsmiljøet Cygwin.</para>
+   utdataene til og fra dette verktøyet når det kjøres under Windows 
+   identisk med den tilsvarende versjonen på Unix.
+   Windowsbrukere kan imidlertid få større suksess ved å kjøre 
+   eksemplene i Unix-emuleringsmiljøet Cygwin.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Most readers are probably programmers or sysadmins who need
@@ -149,13 +149,13 @@
    data.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>De fleste leserne er sannsynligvis programmerere eller 
-   systemadministratorer som har behov for å følge forandringer i 
+   systemadministratorer som har behov for å følge forandringer i 
    kildekode.
    Dette er den vanligste bruken av Subversion, og derfor legges 
    dette scenariet til grunn for alle bokens eksempler.
-   Men Subversion kan også brukes til å holde rede på forandringer i 
+   Men Subversion kan også brukes til å holde rede på forandringer i 
    alle typer informasjon: Bilder, musikk, databaser, dokumentasjon 
-   og så videre.
+   og så videre.
    For Subversion sin del er alle data bare data.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -167,10 +167,10 @@
    between CVS and Subversion.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Selv om denne boken er skrevet med antakelsen om at brukeren 
-   aldri har brukt versjonskontroll tidligere, har vi også forsøkt å 
-   gjøre det lett for CVS-brukere å foreta en smertefri overgang til 
+   aldri har brukt versjonskontroll tidligere, har vi også forsøkt å 
+   gjøre det lett for CVS-brukere å foreta en smertefri overgang til 
    Subversion.
-   Spesielle sidenotater kan diskutere CVS nå og da, og et spesielt 
+   Spesielle sidenotater kan diskutere CVS nå og da, og et spesielt 
    tillegg summerer opp mesteparten av forskjellene mellom CVS og 
    Subversion.</para>
 
@@ -193,12 +193,12 @@
    you. The following can be considered a <quote>recommended
    reading list</quote> for various types of readers:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken tar sikte på å være nyttig for folk med varierende 
-   bakgrunn — fra folk med ingen tidligere erfaring fra 
+  <para>Denne boken tar sikte på å være nyttig for folk med varierende 
+   bakgrunn — fra folk med ingen tidligere erfaring fra 
    versjonskontroll til erfarne systemadministratorer.
-   Avhengig av bakgrunnen din kan enkelte kapitler være mer eller 
+   Avhengig av bakgrunnen din kan enkelte kapitler være mer eller 
    mindre nyttig for deg.
-   Det som kommer nå kan sees på som en <quote>anbefalt 
+   Det som kommer nå kan sees på som en <quote>anbefalt 
    leseliste</quote> for forskjellige typer lesere:</para>
 
   <variablelist>
@@ -217,13 +217,13 @@
       the fastest routes to learning the Subversion client while
       drawing on your CVS experience.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Antakelsen her er at du sannsynligvis har brukt CVS før, 
-      og klør i fingrene etter å få en Subversiontjener opp og gå 
-      så fort som mulig.
-      Kapittel 5 og 6 vil vise deg hvordan du lager ditt første 
-      depot og gjør det tilgjengelig over nettverket.
+     <para>Antakelsen her er at du sannsynligvis har brukt CVS før, 
+      og klør i fingrene etter å få en Subversiontjener opp og gå 
+      så fort som mulig.
+      Kapittel 5 og 6 vil vise deg hvordan du lager ditt første 
+      depot og gjør det tilgjengelig over nettverket.
       Etter at det er gjort, er kapittel 3 og tillegg A den 
-      raskeste veien for å bli kjent med Subversionklienten mens 
+      raskeste veien for å bli kjent med Subversionklienten mens 
       du drar nytte av erfaringen du har fra CVS.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -243,11 +243,11 @@
       the best place to start.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Administratoren din har muligens satt opp Subversion 
-      allerede, og du trenger å lære hvordan klienten skal brukes.
-      Hvis du aldri har brukt et versjonskontrollsystem før (som 
+      allerede, og du trenger å lære hvordan klienten skal brukes.
+      Hvis du aldri har brukt et versjonskontrollsystem før (som 
       CVS), er kapitlene 2 og 3 en vital introduksjon.
       Hvis du allerede er en gammel rev innen CVS, er kapittel 3 
-      og tillegg A de beste plassene å starte.</para>
+      og tillegg A de beste plassene å starte.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -268,14 +268,14 @@
       you're comfortable with the basics.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Enten du er en bruker eller administrator, vil 
-      prosjektet ditt etterhvert vokse seg større.
-      Du vil ønske å lære hvordan man gjør mer avanserte ting med 
-      Subversion, som å bruke forgreninger og utføre flettinger 
-      (kapittel 4), hvordan bruke Subversions støtte for 
-      egenskaper, hvordan konfigurere valg for kjøring (kapittel 
+      prosjektet ditt etterhvert vokse seg større.
+      Du vil ønske å lære hvordan man gjør mer avanserte ting med 
+      Subversion, som å bruke forgreninger og utføre flettinger 
+      (kapittel 4), hvordan bruke Subversions støtte for 
+      egenskaper, hvordan konfigurere valg for kjøring (kapittel 
       7) og andre ting.
-      Kapitlene 4 og 7 er ikke absolutt nødvendige til å begynne 
-      med, men pass på å lese dem når du er komfortabel med det 
+      Kapitlene 4 og 7 er ikke absolutt nødvendige til å begynne 
+      med, men pass på å lese dem når du er komfortabel med det 
       grunnleggende.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -291,8 +291,8 @@
       and now want to either extend it or build new software on
       top of its many APIs. Chapter 8 is just for you.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Antagelig er du allerede kjent med Subversion, og vil nå 
-      enten utvide den eller lage ny programvare på toppen av dens 
+     <para>Antagelig er du allerede kjent med Subversion, og vil nå 
+      enten utvide den eller lage ny programvare på toppen av dens 
       mange programmeringsgrensesnitt.
       Kapittel 8 er bare for deg.</para>
     </listitem>
@@ -306,10 +306,10 @@
    mostly likely to come back to after you've finished the
    book.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Boken slutter med referansemateriale — kapittel 9 er en 
+  <para>Boken slutter med referansemateriale — kapittel 9 er en 
    referanseguide for alle Subversionkommandoer, og tilleggene dekker 
    en rekke nyttige emner.
-   Dette er kapitlene du mest sannsynlig vil komme tilbake til når du 
+   Dette er kapitlene du mest sannsynlig vil komme tilbake til når du 
    er ferdig med boken.</para>
 
  </sect1>
@@ -357,7 +357,7 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <term><replaceable>Constant width italic</replaceable></term>
      @ENGLISH }}} -->
-     <term><replaceable>Skrå skrift med konstant 
+     <term><replaceable>Skrå skrift med konstant 
       bredde</replaceable></term>
      <listitem>
       <!-- @ENGLISH {{{
@@ -371,7 +371,7 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <term><filename>Italic</filename></term>
      @ENGLISH }}} -->
-     <term><filename>Skrå skrift</filename></term>
+     <term><filename>Skrå skrift</filename></term>
      <listitem>
       <!-- @ENGLISH {{{
       <para>Used for file and directory names</para>
@@ -426,10 +426,10 @@
    problem at hand, not necessarily serve as examples of good
    programming style.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Merk at kildekodeeksemplene er bare det — eksempler.
+  <para>Merk at kildekodeeksemplene er bare det — eksempler.
    Selv om de vil kompilere med den riktige kompilatorbesvergelsen, 
-   er de beregnet på å illustrere problemet der og da, ikke 
-   nødvendigvis være eksempler på god programmeringsstil.</para>
+   er de beregnet på å illustrere problemet der og da, ikke 
+   nødvendigvis være eksempler på god programmeringsstil.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -446,7 +446,7 @@
   <para>The chapters that follow and their contents are listed
    here:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Kapitlene som følger og innholdet deres er listet her:</para>
+  <para>Kapitlene som følger og innholdet deres er listet her:</para>
 
    <variablelist>
     
@@ -461,9 +461,9 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <term>Kapittel 1, <emphasis>Introduksjon</emphasis></term>
      <listitem>
-      <para>Dekker historien til Subversion så vel som funksjoner, 
+      <para>Dekker historien til Subversion så vel som funksjoner, 
        arkitektur, komponenter og installasjonsmetoder.
-       Inkluderer også en guide for å komme fort i gang.</para>
+       Inkluderer også en guide for å komme fort i gang.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -498,7 +498,7 @@
      <listitem>
       <para>Tar deg med gjennom en dag i livet til en 
        Subversionbruker.
-       Det demonstrerer hvordan Subversion brukes til å hente, 
+       Det demonstrerer hvordan Subversion brukes til å hente, 
        modifisere og sende inn data.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -517,8 +517,8 @@
       fletting</emphasis></term>
      <listitem>
       <para>Diskuterer forgreninger, fletting og merking, 
-       inkludert beste praksiser for å lage forgreninger og 
-       fletting, vanlige bruksmåter, hvordan angre på 
+       inkludert beste praksiser for å lage forgreninger og 
+       fletting, vanlige bruksmåter, hvordan angre på 
        forandringer og hvordan man lett kan svinge seg fra en 
        gren til en annen.</para>
      </listitem>
@@ -539,7 +539,7 @@
      <listitem>
       <para>Beskriver det grunnleggende ved et Subversiondepot, 
        hvordan man lager, konfigurerer og vedlikeholder et depot, 
-       og verktøyene du kan bruke for å gjøre alt dette.</para>
+       og verktøyene du kan bruke for å gjøre alt dette.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -559,10 +559,10 @@
       <emphasis>Tjenerkonfigurasjon</emphasis></term>
      <listitem>
       <para>Forklarer hvordan du konfigurerer Subversiontjeneren 
-       din og de tre måtene å få tilgang til depotet ditt:
+       din og de tre måtene å få tilgang til depotet ditt:
        <literal>HTTP</literal>, 
        <literal>svn</literal>-protokollen og lokal tilgang.
-       Det dekker også detaljer omkring autentisering, 
+       Det dekker også detaljer omkring autentisering, 
        tilgangskontroll og anonym tilgang.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -604,10 +604,10 @@
      <emphasis>Utviklerinformasjon</emphasis></term>
      <listitem>
       <para>Beskriver den interne funksjonaliteten til Subversion, 
-       Subversions filsystem, og de administrative områdene i 
+       Subversions filsystem, og de administrative områdene i 
        arbeidskopien sett fra en programmerers synspunkt.
        Demonstrerer hvordan man bruker de offentlige 
-       programmeringsgrensesnittene til å skrive et program som 
+       programmeringsgrensesnittene til å skrive et program som 
        bruker Subversion, og viktigst av alt, hvordan bidra til 
        utviklingen av Subversion.</para>
      </listitem>
@@ -654,13 +654,13 @@
      <listitem>
       <para>Dekker likheter og forskjeller mellom Subversion og 
        CVS, med flere forslag om hvordan du kan bryte alle de 
-       dårlige vanene du har plukket opp etter år med bruk av 
+       dårlige vanene du har plukket opp etter år med bruk av 
        CVS.
        Inkludert her er beskrivelser av Subversions 
        revisjonsnumre, versjonerte kataloger, frakoblede 
        operasjoner, <command>update</command> versus 
        <command>status</command>, forgreninger, merker, metadata, 
-       konfliktløsing og autentisering.</para>
+       konfliktløsing og autentisering.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -672,7 +672,7 @@
        building Subversion.</para>
      </listitem>
      @ENGLISH }}} -->
-     <term>Tillegg B, <emphasis>Feilsøking</emphasis></term>
+     <term>Tillegg B, <emphasis>Feilsøking</emphasis></term>
      <listitem>
       <para>Adresserer vanlige problemer og vanskeligheter ved 
        bruk og kompilering av Subversion.</para>
@@ -693,8 +693,8 @@
       autoversjonering</emphasis></term>
      <listitem>
       <para>Beskriver detaljene om WebDAV og DeltaV, og hvordan du 
-       kan konfigurere Subversiondepotet til å være montert som 
-       et delt DAV-område.</para>
+       kan konfigurere Subversiondepotet til å være montert som 
+       et delt DAV-område.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -708,11 +708,11 @@
      </listitem>
      @ENGLISH }}} -->
      <term>Tillegg D, <emphasis>Tredjeparts 
-      verktøy</emphasis></term>
+      verktøy</emphasis></term>
      <listitem>
-      <para>Diskuterer verktøy som støtter eller bruker 
+      <para>Diskuterer verktøy som støtter eller bruker 
        Subversion, inkludert alternative klientprogrammer, 
-       verktøy for å utforske depotet og så videre.</para>
+       verktøy for å utforske depotet og så videre.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -737,10 +737,10 @@
    the book was written in the public eye, as a part of Subversion.
    This means two things:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken startet som småbiter av dokumentasjon skrevet av 
+  <para>Denne boken startet som småbiter av dokumentasjon skrevet av 
    Subversions prosjektutviklere, og deretter satt sammen til et 
-   enkeltstående verk og omskrevet.
-   Som sådan har den alltid hatt en fri lisens.
+   enkeltstående verk og omskrevet.
+   Som sådan har den alltid hatt en fri lisens.
    (Se <xref linkend="svn-copyright"/>.)
    Boken ble faktisk skrevet under offentlig oppsyn, som en del av 
    Subversion.
@@ -766,12 +766,12 @@
      linkend="svn-ch-8-sect-6"/> to learn about joining this
      community.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Du kan distribuere og gjøre forandringer til denne boken 
-     så mye du ønsker — den er under en fri lisens.
-     Selvfølgelig, istedenfor at du distribuerer din egen private 
+    <para>Du kan distribuere og gjøre forandringer til denne boken 
+     så mye du ønsker — den er under en fri lisens.
+     Selvfølgelig, istedenfor at du distribuerer din egen private 
      versjon av boken, vil vi heller at du sender respons og 
-     patcher til utviklermiljøet for Subversion.
-     Se <xref linkend="svn-ch-8-sect-6"/> for å lære hvordan du 
+     patcher til utviklermiljøet for Subversion.
+     Se <xref linkend="svn-ch-8-sect-6"/> for å lære hvordan du 
      deltar i dette fellesskapet.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
@@ -780,7 +780,7 @@
   <para>You can send publishing comments and questions to O'Reilly
    here: ###insert boilerplate.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Du kan sende publiseringskommentarer og spørsmål til O’Reilly 
+  <para>Du kan sende publiseringskommentarer og spørsmål til O’Reilly 
    her: ###insert boilerplate.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -788,7 +788,7 @@
    at <systemitem
    class="url">http://svnbook.red-bean.com</systemitem>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>En relativt fersk versjon av boken finner du online på 
+  <para>En relativt fersk versjon av boken finner du online på 
    <systemitem 
    class="url">http://svnbook.red-bean.com</systemitem>.</para>
 
@@ -814,24 +814,24 @@
    being too overworked to write this book yourself.</para>
    </footnote></para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken ville ikke vært mulig (og heller ikke særlig 
+  <para>Denne boken ville ikke vært mulig (og heller ikke særlig 
    nyttig) hvis Subversion ikke eksisterte.
    Derfor vil forfatterne takke Brian Behlendorf og CollabNet for 
-   visjonen om å støtte et slikt risikabelt og ambisiøst nytt Open 
+   visjonen om å støtte et slikt risikabelt og ambisiøst nytt Open 
    Source-prosjekt;
-   Jim Blandy for det originale Subversion-navnet og designen — vi 
+   Jim Blandy for det originale Subversion-navnet og designen — vi 
    elsker deg, Jim;
    Karl Fogel for at han er slik en god venn og stor leder av 
-   fellesskapet, i den rekkefølgen.<footnote><para>Å, og takk, Karl, 
-   for at du er for overarbeidet til å skrive denne boken 
+   fellesskapet, i den rekkefølgen.<footnote><para>Å, og takk, Karl, 
+   for at du er for overarbeidet til å skrive denne boken 
    selv.</para></footnote></para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Thanks to O'Reilly and our editors, Linda Mui and Tatiana
    Diaz for their patience and support.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Takk til O’Reilly og våre redaktører, Linda Mui og Tatiana 
-   Diaz for deres tålmodighet og støtte.</para>
+  <para>Takk til O’Reilly og våre redaktører, Linda Mui og Tatiana 
+   Diaz for deres tålmodighet og støtte.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Finally, we thank the countless people who contributed to
@@ -861,23 +861,23 @@
    bidratt til denne boken med informative anmeldelser, forslag og 
    korreksjoner:
    Selv om dette uten tvil ikke er en komplett liste, ville denne 
-   boken være ukomplett og ukorrekt uten hjelp fra:
-   Jani Averbach, Ryan Barrett, François Beausoleil, Jennifer Bevan, 
-   Matt Blais, Zack Brown, Martin Buchholz, Brane Čibej, John R. 
+   boken være ukomplett og ukorrekt uten hjelp fra:
+   Jani Averbach, Ryan Barrett, François Beausoleil, Jennifer Bevan, 
+   Matt Blais, Zack Brown, Martin Buchholz, Brane Čibej, John R. 
    Daily, Peter Davis, Olivier Davy, Robert P. J. Day, Mo DeJong, 
    Brian Denny, Joe Drew, Nick Duffek, Ben Elliston, Justin 
    Erenkrantz, Shlomi Fish, Julian Foad, Chris Foote, Martin Furter, 
    Dave Gilbert, Eric Gillespie, Matthew Gregan, Art Haas, Greg 
    Hudson, Alexis Huxley, Jens B. Jorgensen, Tez Kamihira, David 
-   Kimdon, Mark Benedetto King, Andreas J. König, Nuutti Kotivuori, 
+   Kimdon, Mark Benedetto King, Andreas J. König, Nuutti Kotivuori, 
    Matt Kraai, Scott Lamb, Vincent Lefevre, Morten Ludvigsen, Paul 
-   Lussier, Bruce A. Mah, Philip Martin, Féliciano Matias, Patrick 
+   Lussier, Bruce A. Mah, Philip Martin, Féliciano Matias, Patrick 
    Mayweg, Gareth McCaughan, Jon Middleton, Tim Moloney, Mats 
    Nilsson, Joe Orton, Amy Lyn Pilato, Kevin Pilch-Bisson, Dmitriy 
    Popkov, Michael Price, Mark Proctor, Steffen Prohaska, Daniel 
-   Rall, Tobias Ringström, Garrett Rooney, Joel Rosdahl, Christian 
+   Rall, Tobias Ringström, Garrett Rooney, Joel Rosdahl, Christian 
    Sauer, Larry Shatzer, Russell Steicke, Sander Striker, Erik 
-   Sjölund, Johan Sundström, John Szakmeister, Mason Thomas, Eric 
+   Sjölund, Johan Sundström, John Szakmeister, Mason Thomas, Eric 
    Wadsworth, Colin Watson, Alex Waugh, Chad Whitacre, Josef Wolf, 
    Blair Zajac, og hele Subversion-fellesskapet.</para>
 
@@ -890,22 +890,22 @@
 
    <blockquote lang="en">
     <para><emphasis>Thanks to my wife Frances, who, for many months, 
-     got to hear, <quote>But honey, I’m still working on the 
-     book</quote>, rather than the usual, <quote>But honey, I’m 
+     got to hear, <quote>But honey, I’m still working on the 
+     book</quote>, rather than the usual, <quote>But honey, I’m 
      still doing email.</quote>
-     I don’t know where she gets all that patience!
-     She’s my perfect counterbalance.</emphasis></para>
+     I don’t know where she gets all that patience!
+     She’s my perfect counterbalance.</emphasis></para>
 
     <para><emphasis>Thanks to my extended family for their sincere 
      encouragement, despite having no actual interest in the 
      subject.
-     (You know, the ones who say, <quote>Ooh, you’re writing a 
-     book?</quote>, and then when you tell them it’s a computer 
+     (You know, the ones who say, <quote>Ooh, you’re writing a 
+     book?</quote>, and then when you tell them it’s a computer 
      book, sort of glaze over.)</emphasis></para>
 
     <para><emphasis>Thanks to all my close friends, who make me a 
      rich, rich man.
-     Don’t look at me that way—you know who you 
+     Don’t look at me that way—you know who you 
      are.</emphasis></para>
    </blockquote>
 
@@ -916,11 +916,11 @@
     email.</quote> I don't know where she gets all that patience!
     She's my perfect counterbalance.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Takk til min kone Frances, som i mange måneder måtte høre 
-    <quote>Men kjære, jeg jobber fortsatt på boken</quote>, 
-    istedenfor den vanlige <quote>Men kjære, jeg holder fortsatt på 
+   <para>Takk til min kone Frances, som i mange måneder måtte høre 
+    <quote>Men kjære, jeg jobber fortsatt på boken</quote>, 
+    istedenfor den vanlige <quote>Men kjære, jeg holder fortsatt på 
     med eposten</quote>.
-    Jeg vet ikke hvor hun får all tålmodigheten fra!
+    Jeg vet ikke hvor hun får all tålmodigheten fra!
     Hun er min perfekte motvekt.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -932,17 +932,17 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Takk til min storfamilie for deres oppriktige oppmuntring, 
     til tross for at de ikke har noen egentlig interesse for emnet.
-    (Du vet, de som sier <quote>Åååja, du skriver en bok?</quote>, 
-    og når du forteller at det er en bok om datamaskiner, forsvinner 
-    stjerneglansen i øynene deres.)</para>
+    (Du vet, de som sier <quote>Åååja, du skriver en bok?</quote>, 
+    og når du forteller at det er en bok om datamaskiner, forsvinner 
+    stjerneglansen i øynene deres.)</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Thanks to all my close friends, who make me a rich, rich man.
     Don't look at me that way—you know who you are.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Takk til alle mine nære venner, som gjør meg til en rik, rik 
+   <para>Takk til alle mine nære venner, som gjør meg til en rik, rik 
     mann.
-    Ikke se på meg på den måten — dere vet hvem dere er.</para>
+    Ikke se på meg på den måten — dere vet hvem dere er.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -966,18 +966,18 @@
 
     <para><emphasis>To Mike and Ben:
      It was a pleasure working with you on the book.
-     Heck, it’s a pleasure working with you at 
+     Heck, it’s a pleasure working with you at 
      work!</emphasis></para>
 
     <para><emphasis>To everyone in the Subversion community and the 
      Apache
      Software Foundation, thanks for having me.
-     Not a day goes by where I don’t learn something from at least 
+     Not a day goes by where I don’t learn something from at least 
      one of you.</emphasis></para>
 
     <para><emphasis>Lastly, thanks to my Grandfather who always told 
      me that <quote>freedom equals responsibility.</quote>
-     I couldn’t agree more.</emphasis></para>
+     I couldn’t agree more.</emphasis></para>
    </blockquote>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -989,21 +989,21 @@
     holiday where I came home and promptly buried my head in my
     laptop to work on the book.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Kjempestor takk til min kone Marie for å være utrolig 
-    forståelsesfull, støttende og mest av alt, tålmodig.
-    Takk til min bror Eric som først introduserte meg til 
+   <para>Kjempestor takk til min kone Marie for å være utrolig 
+    forståelsesfull, støttende og mest av alt, tålmodig.
+    Takk til min bror Eric som først introduserte meg til 
     UNIX-programmering langt tilbake i tiden.
-    Takk til min mor og bestemor for all deres støtte, for ikke å 
-    nevne å holde ut en juleferie hvor jeg kom hjem og med en gang 
-    begravde hodet i laptopen for å arbeide på boken.</para>
+    Takk til min mor og bestemor for all deres støtte, for ikke å 
+    nevne å holde ut en juleferie hvor jeg kom hjem og med en gang 
+    begravde hodet i laptopen for å arbeide på boken.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>To Mike and Ben: It was a pleasure working with you on the
     book. Heck, it's a pleasure working with you at work!</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Til Mike og Ben:
-    Det var en glede å jobbe med dere på boken.
-    Søren heller, det er en glede å arbeide med dere på 
+    Det var en glede å jobbe med dere på boken.
+    Søren heller, det er en glede å arbeide med dere på 
     jobben!</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1012,9 +1012,9 @@
     where I don't learn something from at least one of you.
    </para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Til alle i Subversion-miljøet og Apache Software Foundation, 
+   <para>Til alle i Subversion-miljøet og Apache Software Foundation, 
     takk for at dere har meg.
-    Det går ikke en dag uten at jeg lærer noe fra ihvertfall en av 
+    Det går ikke en dag uten at jeg lærer noe fra ihvertfall en av 
     dere.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1024,7 +1024,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Til sist, takk til min bestefar som alltid fortalte meg at 
     <quote>frihet er lik ansvarlighet</quote>.
-    Jeg kunne ikke være mer enig.</para>
+    Jeg kunne ikke være mer enig.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -1038,9 +1038,9 @@
    <blockquote lang="en">
     <para><emphasis>Special thanks to my wife, Amy, for her love and 
      patient support, for putting up with late nights, and for even 
-     reviewing entire sections of this book—you always go the extra 
+     reviewing entire sections of this book—you always go the extra 
      mile, and do so with incredible grace.
-     Gavin, when you’re old enough to read, I hope you’re as proud 
+     Gavin, when you’re old enough to read, I hope you’re as proud 
      of your Daddy as he is of you.
      Mom and Dad (and the rest of the family), thanks for your 
      constant support and enthusiasm.</emphasis></para>
@@ -1049,15 +1049,15 @@
      of computers was first opened to me;
      Ben Collins-Sussman, my tour-guide through the open-source 
      world;
-     Karl Fogel—you <emphasis>are</emphasis> my 
+     Karl Fogel—you <emphasis>are</emphasis> my 
      <filename>.emacs</filename>;
      Greg Stein, for oozing practical programming know-how;
-     Brian Fitzpatrick—for sharing this writing experience with me.
+     Brian Fitzpatrick—for sharing this writing experience with me.
      To the many folks from whom I am constantly picking up new 
-     knowledge—keep dropping it!</emphasis></para>
+     knowledge—keep dropping it!</emphasis></para>
 
     <para><emphasis>Finally, to the One who perfectly demonstrates 
-     creative excellence—thank you.</emphasis></para>
+     creative excellence—thank you.</emphasis></para>
    </blockquote>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1069,14 +1069,14 @@
     Daddy as he is of you. Mom and Dad (and the rest of the
     family), thanks for your constant support and enthusiasm.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Spesiell takk til min kone Amy for hennes kjærlighet og 
-    tålmodige støtte, for å holde ut med sene kvelder, og for å til 
-    og med se over hele seksjoner av denne boken — du går alltid den 
-    ekstra milen, og gjør det med utrolig ynde.
-    Gavin, når du er gammel nok til å lese, håper jeg du er like 
+   <para>Spesiell takk til min kone Amy for hennes kjærlighet og 
+    tålmodige støtte, for å holde ut med sene kvelder, og for å til 
+    og med se over hele seksjoner av denne boken — du går alltid den 
+    ekstra milen, og gjør det med utrolig ynde.
+    Gavin, når du er gammel nok til å lese, håper jeg du er like 
     stolt av faren din som han er av deg.
     Mor og Far (og resten av familien), takk for deres konstante 
-    støtte og entusiasme.</para>
+    støtte og entusiasme.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Hats off to Shep Kendall, through whom the world of
@@ -1089,22 +1089,22 @@
     knowledge—keep dropping it!</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hatten av for Shep Kendall, gjennom ham ble verdenen av 
-    datamaskiner først åpnet for meg;
+    datamaskiner først åpnet for meg;
     Ben Collins-Sussman, min turguide gjennom open source-verdenen;
-    Karl Fogel — du <emphasis>er</emphasis> min 
+    Karl Fogel — du <emphasis>er</emphasis> min 
     <filename>.emacs</filename>;
-    Greg Stein, for å utstråle praktisk know-how innen 
+    Greg Stein, for å utstråle praktisk know-how innen 
     programmering;
-    Brian Fitz — for å dele denne skriveopplevelsen med meg.
+    Brian Fitz — for å dele denne skriveopplevelsen med meg.
     Til de mange folkene som jeg til stadighet plukker opp ny 
-    kunnskap etter — fortsett med å strø den omkring!</para>
+    kunnskap etter — fortsett med å strø den omkring!</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Finally, to the One who perfectly demonstrates creative
     excellence—thank you.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Til sist, til den Ene som så perfekt demonstrerer kreativ 
-    fortreffelighet — takk.</para>
+   <para>Til sist, til den Ene som så perfekt demonstrerer kreativ 
+    fortreffelighet — takk.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -1124,8 +1124,8 @@
    features and behavioral changes in Subversion 1.1. Here's a
    brief list of pointers to major 1.1 changes.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne utgaven av boken er blitt oppdatert for å dekke nye 
-   funksjoner og forandringer i oppførselen for Subversion 1.1.
+  <para>Denne utgaven av boken er blitt oppdatert for å dekke nye 
+   funksjoner og forandringer i oppførselen for Subversion 1.1.
    Her er en rask oversikt over pekere til store forandringer i 
    1.1.</para>
 
@@ -1146,14 +1146,14 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Depot uten database</term>
     <listitem>
-     <para>Det er nå mulig å opprette depot som ikke bruker en 
+     <para>Det er nå mulig å opprette depot som ikke bruker en 
       Berkeley DB database.
-      Istedenfor lagrer disse nye depotene data i det ordinære 
-      filsystemet ved å bruke et tilpasset format.
-      Disse depotene er ikke sårbare for <!-- ¤ wedge = kile 
-      (subst), kile fast (verb). Kanskje det går an å bruke en 
-      variasjon av det. «Fastkilt»? --><quote>wedging</quote>, men 
-      er heller ikke så gjennomtestet som Berkeley DB-depot.
+      Istedenfor lagrer disse nye depotene data i det ordinære 
+      filsystemet ved å bruke et tilpasset format.
+      Disse depotene er ikke sårbare for <!-- ¤ wedge = kile 
+      (subst), kile fast (verb). Kanskje det går an å bruke en 
+      variasjon av det. «Fastkilt»? --><quote>wedging</quote>, men 
+      er heller ikke så gjennomtestet som Berkeley DB-depot.
       Se <xref linkend="svn-ch-5-sect-1.3"/>.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1171,7 +1171,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Versjonering av symbolske lenker</term>
     <listitem>
-     <para>Unixbrukere kan nå opprette symbolske lenker og plassere 
+     <para>Unixbrukere kan nå opprette symbolske lenker og plassere 
       dem under versjonskontroll med <command>svn 
       add</command>-kommandoen.
       Se <xref linkend="svn-ch-9-sect-1.2-re-add"/> og <xref 
@@ -1194,7 +1194,7 @@
       older versions of files and directories.</para>
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
-    <term>Klienten følger kopieringer og navneskifter</term>
+    <term>Klienten følger kopieringer og navneskifter</term>
     <listitem>
      <para>Forgreninger (kopier) av filer og kataloger 
       vedlikeholder historiske forbindelser til kilden deres, men 
@@ -1203,8 +1203,8 @@
       som <command>svn diff</command>, <command>svn 
       merge</command>, <command>svn list</command> eller 
       <command>svn cat</command>.
-      I Subversion 1.1 tråler alle delkommandoene seg bakover 
-      gjennom kopieringer og navneskifter ved undersøkelser av 
+      I Subversion 1.1 tråler alle delkommandoene seg bakover 
+      gjennom kopieringer og navneskifter ved undersøkelser av 
       eldre versjoner av filer og kataloger.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1228,18 +1228,18 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Autobeskytting i klienten av URI-er og IRI-er</term>
     <listitem>
-     <para>I kommandolinjeklienten for 1.0 måtte brukere beskytte 
+     <para>I kommandolinjeklienten for 1.0 måtte brukere beskytte 
       (<quote>escape</quote>) URL-er manuelt.
       Klienten aksepterte bare <quote>lovlige og korrekte</quote> 
       URL-er, som 
       <literal>http://tjener/sti%20med%20mellomrom/prosjekt/espa%F1a</literal>.
-      Kommandolinjeklienten for 1.1 vet nå hvordan den skal gjøre 
+      Kommandolinjeklienten for 1.1 vet nå hvordan den skal gjøre 
       det som nettlesere har gjort i lang tid:
       Den autobeskytter tegn som mellomrom og bokstaver med 
-      aksent, så lenge brukeren plasserer URL-en i hermetegn for å 
+      aksent, så lenge brukeren plasserer URL-en i hermetegn for å 
       beskytte tegn fra skallet:
       <literal>"http://tjener/sti med 
-      mellomrom/prosjekt/españa"</literal></para>
+      mellomrom/prosjekt/españa"</literal></para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1260,14 +1260,14 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Lokaliserte brukermeldinger</term>
     <listitem>
-     <para>Subversion 1.1 bruker nå <literal>gettext()</literal> 
-      for å vise oversatte feil-, informasjons- og hjelpemeldinger 
+     <para>Subversion 1.1 bruker nå <literal>gettext()</literal> 
+      for å vise oversatte feil-, informasjons- og hjelpemeldinger 
       til brukeren.
-      Det er foreløpige oversettelser for tysk, spansk, polsk, 
+      Det er foreløpige oversettelser for tysk, spansk, polsk, 
       svensk, tradisjonell kinesisk, japansk, portugisisk (Brasil) 
-      og norsk (bokmål).
-      For å få Subversion til å bruke en av oversettelsene, sett 
-      skallets LANG-variabel til en støttet verdi (for eksempel 
+      og norsk (bokmål).
+      For å få Subversion til å bruke en av oversettelsene, sett 
+      skallets LANG-variabel til en støttet verdi (for eksempel 
       <literal>nb_NO</literal>).</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1283,9 +1283,9 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Delbare arbeidskopier</term>
     <listitem>
-     <para>Det har vært historiske problemer med 
-      tilgangsrettigheter når flere brukere deler en arbeidskopi, 
-      det ser ut til å være ordnet nå.</para>
+     <para>Det har vært historiske problemer med 
+      tilgangsrettigheter når flere brukere deler en arbeidskopi, 
+      det ser ut til å være ordnet nå.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1298,10 +1298,10 @@
       cached. See <xref linkend="svn-ch-7-sect-1.3.2"/>.</para>
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
-    <term><literal>store-passwords</literal> kjørevariabel</term>
+    <term><literal>store-passwords</literal> kjørevariabel</term>
     <listitem>
-     <para>Dette er en ny variabel for bruk under kjøring som bare 
-      kobler ut lagring av passord, så tjenersertifikater fortsatt 
+     <para>Dette er en ny variabel for bruk under kjøring som bare 
+      kobler ut lagring av passord, så tjenersertifikater fortsatt 
       kan lagres. Se <xref linkend="svn-ch-7-sect-1.3.2"/>.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1324,8 +1324,8 @@
      <para>Kommandoene <command>svn checkout</command>, 
       <command>svn update</command>, <command>svn status</command> 
       og <command>svn blame</command> er raskere.
-      Mer enn femti små feil er blitt fikset, alle beskrevet i 
-      Subversionprosjektets CHANGES-fil (på <systemitem 
+      Mer enn femti små feil er blitt fikset, alle beskrevet i 
+      Subversionprosjektets CHANGES-fil (på <systemitem 
       class="url">http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/CHANGES 
       </systemitem>).</para>
     </listitem>

Modified: trunk/src/nb/book/ch01.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch01.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch01.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -17,14 +17,14 @@
    room for version control. And that's where Subversion comes
    into play.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Versjonskontroll er kunsten å behandle forandringer i 
+  <para>Versjonskontroll er kunsten å behandle forandringer i 
    informasjon.
-   Det har lenge vært et kritisk verktøy for programmerere, som 
-   typisk nok bruker tiden sin på å gjøre små forandringer i 
-   programvare og deretter forandrer det tilbake dagen etterpå.
+   Det har lenge vært et kritisk verktøy for programmerere, som 
+   typisk nok bruker tiden sin på å gjøre små forandringer i 
+   programvare og deretter forandrer det tilbake dagen etterpå.
    Men nyttigheten av versjonskontroll rekker langt forbi grensene 
    for programutviklingsverdenen.
-   Alle steder du finner folk som bruker datamaskiner til å behandle 
+   Alle steder du finner folk som bruker datamaskiner til å behandle 
    informasjon som forandrer seg ofte, der er det plass for 
    versjonskontroll.
    Og det er her Subversion kommer inn i bildet.</para>
@@ -33,8 +33,8 @@
   <para>This chapter contains a high-level introduction to
    Subversion—what it is; what it does; how to get it.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Dette kapitlet inneholder en høytsvevende introduksjon til 
-   Subversion — hva det er, hva det gjør og hvordan få tak i 
+  <para>Dette kapitlet inneholder en høytsvevende introduksjon til 
+   Subversion — hva det er, hva det gjør og hvordan få tak i 
    det.</para>
 
  </simplesect>
@@ -66,13 +66,13 @@
    Det betyr: Subversion behandler filer og kataloger over tid.
    Et tre av filer er plassert i et sentralt 
    <firstterm>depot</firstterm>.
-   Depotet ligner mye på en vanlig filtjener, med det unntaket at det 
-   husker hver eneste forandring noensinne gjort på filene og 
+   Depotet ligner mye på en vanlig filtjener, med det unntaket at det 
+   husker hver eneste forandring noensinne gjort på filene og 
    katalogene.
-   Dette tillater deg å hente fram eldre versjoner av dataene dine, 
+   Dette tillater deg å hente fram eldre versjoner av dataene dine, 
    eller studere historien for hvordan dataene dine har forandret 
    seg.
-   På grunn av dette tenker mange på versjonskontroll som en slags 
+   På grunn av dette tenker mange på versjonskontroll som en slags 
    <quote>tidsmaskin</quote>.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -87,16 +87,16 @@
    is made to the data, just undo that change.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion kan aksessere depotet sitt via datanettverk, som 
-   tillater det å bli brukt av personer på forskjellige maskiner.
-   På et visst nivå gir muligheten for forskjellige personer til å 
+   tillater det å bli brukt av personer på forskjellige maskiner.
+   På et visst nivå gir muligheten for forskjellige personer til å 
    modifisere og behandle den samme datamengden seg utslag i 
    samarbeid.
-   Fremgangen kan gå fortere uten en trang flaskehals som alle 
-   forandringene må gå gjennom.
+   Fremgangen kan gå fortere uten en trang flaskehals som alle 
+   forandringene må gå gjennom.
    Og fordi arbeidet er versjonert, trenger du ikke frykte at 
-   kvaliteten er noe du må gi avkall på når du mister denne 
-   flaskehalsen — hvis en feil forandring er gjort med dataene, bare 
-   omgjør denne forandringen.</para>
+   kvaliteten er noe du må gi avkall på når du mister denne 
+   flaskehalsen — hvis en feil forandring er gjort med dataene, bare 
+   omgjør denne forandringen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Some version control systems are also software configuration
@@ -111,18 +111,18 @@
    grocery shopping lists to digital video mixdowns and
    beyond.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Noen versjonskontrollsystemer er også <!-- ¤ 
+  <para>Noen versjonskontrollsystemer er også <!-- ¤ 
    --><foreignphrase>software configuration 
    management</foreignphrase>-systemer (SCM).
-   Disse systemene er spesielt beregnet på å vedlikeholde trær av 
+   Disse systemene er spesielt beregnet på å vedlikeholde trær av 
    kildekode, og har mange funksjoner som er spesielt tilpasset 
-   programutvikling — de kan ha en viss forståelse av 
-   programmeringsspråk, eller de tilbyr verktøy for å bygge 
+   programutvikling — de kan ha en viss forståelse av 
+   programmeringsspråk, eller de tilbyr verktøy for å bygge 
    programvare.
    Subversion, derimot, er ikke et av disse systemene.
-   Det er et generelt system som kan bli brukt til å vedlikeholde en 
+   Det er et generelt system som kan bli brukt til å vedlikeholde en 
    <emphasis>hvilken som helst</emphasis> samling av filer.
-   For ditt vedkommende kan det være kildekode — for andre, alt fra 
+   For ditt vedkommende kan det være kildekode — for andre, alt fra 
    huskelister til butikken til redigeringsfiler for digital video og 
    annet.</para>
 
@@ -154,21 +154,21 @@
    control system from scratch, retaining the basic ideas of CVS,
    but without the bugs and misfeatures.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Tidlig i år 2000 startet CollabNet, Inc. (<systemitem
+  <para>Tidlig i år 2000 startet CollabNet, Inc. (<systemitem
    class="url">http://www.collab.net</systemitem>) letingen etter 
-   utviklere for å lage en erstatning for CVS.
-   CollabNet tilbyr programvare for å muliggjøre samarbeid — 
-   SourceCast — der en komponent er versjonskontroll.
-   Selv om SourceCast brukte CVS som sitt første 
+   utviklere for å lage en erstatning for CVS.
+   CollabNet tilbyr programvare for å muliggjøre samarbeid — 
+   SourceCast — der en komponent er versjonskontroll.
+   Selv om SourceCast brukte CVS som sitt første 
    versjonskontrollsystem, var begrensningene i CVS helt fra 
    begynnelsen veldig tydelige, og CollabNet visste at noe bedre 
-   måtte finnes på et eller annet tidspunkt.
+   måtte finnes på et eller annet tidspunkt.
    Uheldigvis hadde CVS blitt <foreignphrase>de 
    facto</foreignphrase>-standarden i opensource-verdenen fordi det 
    <emphasis>ikke fantes</emphasis> noe bedre, ihvertfall ikke under 
    en fri lisens.
-   Så CollabNet gikk inn for å skrive et nytt versjonskontrollsystem 
-   fra bunnen av, basert på de grunnleggende idéene fra CVS, men uten 
+   Så CollabNet gikk inn for å skrive et nytt versjonskontrollsystem 
+   fra bunnen av, basert på de grunnleggende idéene fra CVS, men uten 
    feilene og manglende funksjoner.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -199,29 +199,29 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I februar 2000 kontaktet de Karl Fogel, forfatteren av 
    <citetitle>Open Source Development with CVS</citetitle> (Coriolis, 
-   1999), og spurte om han ville arbeide på dette nye prosjektet.
-   Tilfeldigvis diskuterte Karl på dette tidspunktet et design for et 
+   1999), og spurte om han ville arbeide på dette nye prosjektet.
+   Tilfeldigvis diskuterte Karl på dette tidspunktet et design for et 
    nytt versjonskontrollsystem med sin venn Jim Blandy.
-   I 1995 startet de to Cyclic Software, et firma som tilbød 
-   kontrakter for CVS-støtte, og selv om de senere solgte 
-   forretningen, brukte de fortsatt CVS hver dag på jobben.
-   Frustrasjonen deres over CVS hadde fått Jim til å tenke nøye over 
-   bedre veier til å behandle versjonerte data, og han hadde allerede 
+   I 1995 startet de to Cyclic Software, et firma som tilbød 
+   kontrakter for CVS-støtte, og selv om de senere solgte 
+   forretningen, brukte de fortsatt CVS hver dag på jobben.
+   Frustrasjonen deres over CVS hadde fått Jim til å tenke nøye over 
+   bedre veier til å behandle versjonerte data, og han hadde allerede 
    kommet opp med ikke bare navnet <quote>Subversion</quote>, men 
-   også med den grunnleggende designen av depotet for Subversion.
-   Da forespørselen kom fra CollabNet, gikk Karl øyeblikket med på å 
+   også med den grunnleggende designen av depotet for Subversion.
+   Da forespørselen kom fra CollabNet, gikk Karl øyeblikket med på å 
    arbeide med prosjektet, og Jim fikk sin arbeidsgiver, RedHat 
-   Software, til å hovedsaklig donere ham til prosjektet for en 
+   Software, til å hovedsaklig donere ham til prosjektet for en 
    udefinert tidsperiode.
    CollabNet ansatte Karl og Ben Collins-Sussman, og detaljert 
    designarbeid startet i mai.
-   Med hjelp av noen velplasserte nålestikk fra Brian Behlendorf, 
-   Jason Robbins fra CollabNet og Greg Stein (på den tiden en 
+   Med hjelp av noen velplasserte nålestikk fra Brian Behlendorf, 
+   Jason Robbins fra CollabNet og Greg Stein (på den tiden en 
    uavhengig utvikler aktiv innen spesifiseringsprosessen for 
    WebDAV/DeltaV), fikk Subversion raskt trukket til seg en samling 
    aktive utviklere.
    Det viste seg at mange hadde hatt de samme frustrerende 
-   opplevelsene med CVS, og ønsket sjansen til å endelig få gjort noe 
+   opplevelsene med CVS, og ønsket sjansen til å endelig få gjort noe 
    med dette velkommen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -234,15 +234,15 @@
    similar enough that any CVS user could make the switch with
    little effort.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Den originale designgruppen satte seg enkle mål.
+  <para>Den originale designgruppen satte seg enkle mål.
    De ville ikke bryte nytt land innen versjonskontrollteknikken, de 
    ville bare forbedre CVS.
    De bestemte seg for at Subversion skulle ha de samme funksjonene 
    som CVS og beholde den samme utviklingsmodellen, men uten de mest 
-   åpenbare feilene i CVS.
-   Og selv om det nødvendigvis ikke skulle være en fullstendig 
-   erstatning for CVS, skulle det være likt nok til at enhver 
-   CVS-bruker kunne gjennomføre overgangen med små 
+   åpenbare feilene i CVS.
+   Og selv om det nødvendigvis ikke skulle være en fullstendig 
+   erstatning for CVS, skulle det være likt nok til at enhver 
+   CVS-bruker kunne gjennomføre overgangen med små 
    anstrengelser.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -251,10 +251,10 @@
    Subversion developers stopped using CVS to manage Subversion's
    own source code, and started using Subversion instead.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Etter fjorten måneder med programmering ble Subversion 
+  <para>Etter fjorten måneder med programmering ble Subversion 
    <quote>selvlagrende</quote> den 31. august 2001.
-   Det betydde at Subversionutviklerne avsluttet bruken av CVS til å 
-   vedlikeholde Subversions kildekode, og gikk over til å bruke 
+   Det betydde at Subversionutviklerne avsluttet bruken av CVS til å 
+   vedlikeholde Subversions kildekode, og gikk over til å bruke 
    Subversion istedenfor.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -269,16 +269,16 @@
    else is required.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Selv om CollabNet startet prosjektet, og fortsatt finansierer 
-   en stor del av arbeidet (de betaler lønningene for noen få 
+   en stor del av arbeidet (de betaler lønningene for noen få 
    fulltidsansatte Subversionutviklere), drives Subversion som de 
-   fleste opensource-prosjekter, styrt av et løst sammensatt og 
+   fleste opensource-prosjekter, styrt av et løst sammensatt og 
    gjennomsiktig regelverk som oppmuntrer til elitestyre.
    CollabNets copyrightlisens er fullstendig i samsvar med Debians 
-   retningslinjer for fri programvare — <foreignphrase>Debian Free 
+   retningslinjer for fri programvare — <foreignphrase>Debian Free 
    Software Guidelines</foreignphrase>.
    Med andre ord, alle kan hente, modifisere og redistribuere 
-   Subversion som de selv ønsker; ingen tillatelse fra CollabNet 
-   eller andre er nødvendig.</para>
+   Subversion som de selv ønsker; ingen tillatelse fra CollabNet 
+   eller andre er nødvendig.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -302,14 +302,14 @@
    linkend="svn-ch-2"/>, in which we provide a gentle introduction
    to version control in general.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Når vi diskuterer funksjonalitetene som Subversion bringer til 
-   <!-- ¤ -->versjonskontrollbordet, hjelper det ofte å snakke om dem 
+  <para>Når vi diskuterer funksjonalitetene som Subversion bringer til 
+   <!-- ¤ -->versjonskontrollbordet, hjelper det ofte å snakke om dem 
    i vendinger som beskriver hvordan de er forbedringer i forhold til 
-   måten CVS er konstruert.
-   Hvis du ikke er vant med CVS, er det ikke sikkert du forstår alle 
+   måten CVS er konstruert.
+   Hvis du ikke er vant med CVS, er det ikke sikkert du forstår alle 
    disse funksjonene.
    Og hvis du ikke er kjent med versjonskontroll i det hele tatt, kan 
-   nok blikket sløves såfremt du ikke har lest <xref
+   nok blikket sløves såfremt du ikke har lest <xref
    linkend="svn-ch-2"/>, hvor vi foretar en forsiktig introduksjon 
    til versjonskontroll generelt.</para>
 
@@ -332,10 +332,10 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Versjonering av kataloger</term>
     <listitem>
-     <para>CVS holder bare rede på historien til individuelle 
+     <para>CVS holder bare rede på historien til individuelle 
       filer, men Subversion implementerer et 
-      <quote>virtuelt</quote> versjonert filsystem som følger 
-      forandringer til hele katalogtrær over tid.
+      <quote>virtuelt</quote> versjonert filsystem som følger 
+      forandringer til hele katalogtrær over tid.
       Filer <emphasis>og</emphasis> kataloger er 
       versjonert.</para>
     </listitem>
@@ -361,14 +361,14 @@
     <term>Sann versjonshistorie</term>
     <listitem>
     <para>Siden CVS er begrenset til versjonering av filer, er ikke 
-     operasjoner som kopiering og navneskifter — som kan hende med 
+     operasjoner som kopiering og navneskifter — som kan hende med 
      filer, men som egentlig er forandringer i innholdet av 
-     katalogen de ligger i — støttet i CVS.
+     katalogen de ligger i — støttet i CVS.
      I tillegg kan du ikke i CVS erstatte en versjonert fil med en 
      ny ting med det samme navnet uten at det nye elementet overtar 
-     historien til den gamle — kanskje helt urelaterte — filen.
+     historien til den gamle — kanskje helt urelaterte — filen.
      Med Subversion kan du legge til, slette, kopiere og skifte 
-     navn på både filer og kataloger.
+     navn på både filer og kataloger.
      Og hver fil som er nylig lagt til begynner med en frisk, ren 
      historie helt for seg selv.</para>
     </listitem>
@@ -388,11 +388,11 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Atomisk innlegging</term>
     <listitem>
-     <para>En samling av forandringer går enten fullstendig inn i 
+     <para>En samling av forandringer går enten fullstendig inn i 
       depotet, eller ikke i det hele tatt.
-      Dette tillater utviklerne å konstruere og legge inn 
+      Dette tillater utviklerne å konstruere og legge inn 
       forandringer som logiske porsjoner, og forhindrer problemer 
-      som kan oppstå når bare en del av forandringene ble lagt inn 
+      som kan oppstå når bare en del av forandringene ble lagt inn 
       i depotet.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -410,10 +410,10 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Versjonerte metadata</term>
     <listitem>
-     <para>Hver fil og katalog har et sett med egenskaper — 
-      egenskapsnavn og deres verdier — assossiert med seg.
-      Du kan opprette og lagre ethvert vilkårlig 
-      egenskapsnavn/verdi-par som du ønsker.
+     <para>Hver fil og katalog har et sett med egenskaper — 
+      egenskapsnavn og deres verdier — assossiert med seg.
+      Du kan opprette og lagre ethvert vilkårlig 
+      egenskapsnavn/verdi-par som du ønsker.
       Egenskaper er versjonert over tid, akkurat som 
       filinnhold.</para>
     </listitem>
@@ -438,20 +438,20 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Valg av nettverkslag</term>
     <listitem>
-     <para>Subversion har et løst definert begrep om depottilgang, 
-      noe som gjør det enkelt for brukere å implementere nye 
+     <para>Subversion har et løst definert begrep om depottilgang, 
+      noe som gjør det enkelt for brukere å implementere nye 
       nettverksmekanismer.
       Subversion kan plugges inn i Apache HTTP-serveren som en 
       tilleggsmodul.
       Dette gir Subversion en stor fordel innen stabilitet og 
-      kommunikasjon med brukere og prosesser, og øyeblikkelig 
+      kommunikasjon med brukere og prosesser, og øyeblikkelig 
       tilgang til eksisterende funksjoner som denne serveren 
-      tilbyr — autentisering, autorisasjon, <!-- ¤ --><quote>wire 
-      compression</quote> og så videre.
-      En lettere egenstående Subversiontjener-prosess er også 
+      tilbyr — autentisering, autorisasjon, <!-- ¤ --><quote>wire 
+      compression</quote> og så videre.
+      En lettere egenstående Subversiontjener-prosess er også 
       tilgjengelig.
       Denne tjeneren snakker en tilpasset protokoll som lett kan 
-      bli kjørt gjennom en SSH-tunnel.</para>
+      bli kjørt gjennom en SSH-tunnel.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -469,12 +469,12 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Konsekvent databehandling</term>
     <listitem>
-     <para>Subversion uttrykker filforskjeller ved en binær 
-      forskjellsalgoritme som fungerer likt både på tekst (lesbar 
-      for det menneskelige øye) og binære (uleselige for 
+     <para>Subversion uttrykker filforskjeller ved en binær 
+      forskjellsalgoritme som fungerer likt både på tekst (lesbar 
+      for det menneskelige øye) og binære (uleselige for 
       mennesker) filer.
-      Begge filtypene pakkes på samme måte i depotet, og 
-      forskjeller blir overført i begge retninger over 
+      Begge filtypene pakkes på samme måte i depotet, og 
+      forskjeller blir overført i begge retninger over 
       nettverket.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -493,9 +493,9 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <term>Effektiv forgrening og merking</term>
     <listitem>
-     <para>Belastningen ved å lage en gren eller merke trenger ikke 
-      å være proporsjonal med prosjektstørrelsen.
-      Subversion lager forgreninger og merker ved å rett og slett 
+     <para>Belastningen ved å lage en gren eller merke trenger ikke 
+      å være proporsjonal med prosjektstørrelsen.
+      Subversion lager forgreninger og merker ved å rett og slett 
       kopiere prosjektet, ved hjelp av en mekanisme lik en hard 
       lenke.
       Dermed tar disse operasjonene bare en liten, konstant mengde 
@@ -519,8 +519,8 @@
      <para>Subversion har ingen historisk bagasje; programmet er 
       implementert som en samling av delte C-biblioteker med 
       veldefinerte programmeringsgrensesnitt.
-      Dette gjør Subversion ekstremt lett å vedlikeholde og lett å 
-      bruke av andre applikasjoner og språk.</para>
+      Dette gjør Subversion ekstremt lett å vedlikeholde og lett å 
+      bruke av andre applikasjoner og språk.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -544,7 +544,7 @@
    design.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para><xref linkend="svn-ch-1-dia-1"/> illustrerer hva man kan kalle 
-   en <quote>milehøy</quote> oversikt over Subversions design.</para>
+   en <quote>milehøy</quote> oversikt over Subversions design.</para>
   
   <figure id="svn-ch-1-dia-1">
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -565,15 +565,15 @@
    repository. Others bypass the network altogether and access the
    repository directly.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>På den ene kanten er et Subversiondepot som inneholder alle 
+  <para>På den ene kanten er et Subversiondepot som inneholder alle 
    dine versjonerte data.
-   I den andre enden er Subversionklienten din, som holder rede på 
+   I den andre enden er Subversionklienten din, som holder rede på 
    lokale avspeilinger av deler av disse versjonerte dataene (kalt 
    <quote>arbeidskopier</quote>).
    Mellom disse yttergrensene er det flere ruter gjennom diverse 
-   tilgangslag — <foreignphrase>Repository Access 
+   tilgangslag — <foreignphrase>Repository Access 
    (RA)</foreignphrase>.
-   Noen av disse rutene går over datanettverk og gjennom datatjenere 
+   Noen av disse rutene går over datanettverk og gjennom datatjenere 
    som deretter aksesserer depotet.
    Andre dropper hele nettverket og bruker direkte tilgang til 
    depotet.</para>
@@ -597,11 +597,11 @@
    on: Windows, Linux, all flavors of BSD, Mac OS X, Netware, and
    others.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion er bygget på et portabilitetslag kalt APR 
+  <para>Subversion er bygget på et portabilitetslag kalt APR 
    (biblioteket <foreignphrase>Apache Portable 
    Runtime</foreignphrase>).
-   Dette betyr at Subversion skal kunne virke på alle 
-   operativsystemer som Apache httpd-serveren kjører på:
+   Dette betyr at Subversion skal kunne virke på alle 
+   operativsystemer som Apache httpd-serveren kjører på:
    Windows, Linux, alle varianter av BSD, Mac OS X, Netware og 
    andre.</para>
 
@@ -617,16 +617,16 @@
    distribution system (RPMs, DEBs, the ports tree, etc.) to get
    Subversion.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Den letteste måten å få tak i Subversion er å hente en binær 
+  <para>Den letteste måten å få tak i Subversion er å hente en binær 
    pakke bygget for ditt operativsystem.
    Subversions hjemmeside (<systemitem
    class="url">http://subversion.tigris.org</systemitem>) har ofte 
    disse pakkene tilgjengelig for nedlasting, lagt ut av frivillige.
    Denne plassen inneholder vanligvis grafiske installasjonspakker 
    for brukere av operativsystemer fra Microsoft.
-   Hvis du kjører et Unix-lignende operativsystem, kan du bruke 
+   Hvis du kjører et Unix-lignende operativsystem, kan du bruke 
    systemets innebygde distribusjonssystem (RPM-filer, DEB-filer, 
-   <quote>ports</quote>-treet, osv.) for å hente Subversion.</para>
+   <quote>ports</quote>-treet, osv.) for å hente Subversion.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Alternately, you can build Subversion directly from source
@@ -645,20 +645,20 @@
    This is documented in <xref
    linkend="svn-ch-8-sect-6.2"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Du kan også bygge Subversion direkte fra kildekode.
+  <para>Du kan også bygge Subversion direkte fra kildekode.
    Siste versjon av programmet kan hentes fra Subversions hjemmeside.
-   Etter at du har pakket det ut, følg instruksjonene i filen 
-   <filename>INSTALL</filename> for å kompilere den.
+   Etter at du har pakket det ut, følg instruksjonene i filen 
+   <filename>INSTALL</filename> for å kompilere den.
    Merk at en offentliggjort kildekodepakke inneholder alt du trenger 
-   for å bygge en kommandolinjeklient i stand til å kommunisere med 
+   for å bygge en kommandolinjeklient i stand til å kommunisere med 
    et fjerntliggende depot (mer spesifikt, bibliotekene apr, apr-util 
    og neon).
    Men valgfrie deler av Subversion har mange andre avhengigheter, 
    som Berkeley DB og muligens Apache httpd.
-   Hvis du vil foreta en komplett kompilering, vær sikker på at du 
+   Hvis du vil foreta en komplett kompilering, vær sikker på at du 
    har alle pakkene dokumentert i <filename>INSTALL</filename>-filen.
-   Hvis du planlegger å arbeide på selve Subversion, kan du bruke 
-   svn-klienten din for å hente den siste rykende ferske kildekoden.
+   Hvis du planlegger å arbeide på selve Subversion, kan du bruke 
+   svn-klienten din for å hente den siste rykende ferske kildekoden.
    Dette er dokumentert i <xref linkend="svn-ch-8-sect-6.2"/>.</para>
 
  </sect1>
@@ -680,11 +680,11 @@
    your head—there are <emphasis>plenty</emphasis> more pages
    in this book devoted to alleviating that confusion.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion, installasjonen er ferdig, består av flere deler.
-   Det følgende er en rask oversikt over hva du får.
-   Ikke bli skremt hvis den snaue beskrivelsen etterlater deg med å 
-   klø deg i hodet — det er <emphasis>mange</emphasis> flere sider i 
-   denne boken som er beregnet på å fjerne denne forvirringen.</para>
+  <para>Subversion, installasjonen er ferdig, består av flere deler.
+   Det følgende er en rask oversikt over hva du får.
+   Ikke bli skremt hvis den snaue beskrivelsen etterlater deg med å 
+   klø deg i hodet — det er <emphasis>mange</emphasis> flere sider i 
+   denne boken som er beregnet på å fjerne denne forvirringen.</para>
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
@@ -704,7 +704,7 @@
      <para>A program for reporting the state (in terms of
       revisions of the items present) of a working copy.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Et program for å rapportere tilstanden (i betydningen av 
+     <para>Et program for å rapportere tilstanden (i betydningen av 
       revisjoner for de elementene som finnes) for en 
       arbeidskopi.</para>
     </listitem>
@@ -716,7 +716,7 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>A tool for inspecting a Subversion repository.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Et verktøy for å inspisere et Subversiondepot.</para>
+     <para>Et verktøy for å inspisere et Subversiondepot.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -727,7 +727,7 @@
      <para>A tool for creating, tweaking or repairing a Subversion
       repository.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Et verktøy for å lage, tilpasse eller reparere et 
+     <para>Et verktøy for å lage, tilpasse eller reparere et 
       Subversiondepot.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -739,7 +739,7 @@
      <para>A program for filtering Subversion repository dump
       streams.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Et program for å filtrere strømmer i dumpfil-format for 
+     <para>Et program for å filtrere strømmer i dumpfil-format for 
       et Subversiondepot.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -753,7 +753,7 @@
       network.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>En programtilleggsmodul for Apache HTTP-serveren, som 
-      brukes til å gjøre depotet ditt tilgjengelig for andre over 
+      brukes til å gjøre depotet ditt tilgjengelig for andre over 
       et nettverk.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -766,9 +766,9 @@
       daemon process or invokable by SSH; another way to make
       your repository available to others over a network.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Et tilpasset selvstendig tjenerprogram, kjørbar som en 
+     <para>Et tilpasset selvstendig tjenerprogram, kjørbar som en 
       daemon-prosess eller startbar av SSH;
-      en annen måte å gjøre depotet ditt tilgjengelig for andre 
+      en annen måte å gjøre depotet ditt tilgjengelig for andre 
       over et nettverk.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -781,7 +781,7 @@
    program.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Forutsatt at du har Subversion korrekt installert, er du klar 
-   til å starte.
+   til å starte.
    De neste to kapitlene vil vise deg bruken av 
    <command>svn</command>, Subversions klient for 
    kommandolinjebruk.</para>
@@ -809,14 +809,14 @@
    running. Along the way, we give links to the relevant chapters
    of this book.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Noen personer har problemer med å absorbere en ny teknologi 
-   ved å lese dokumentasjon lagt ut etter et <quote>ovenfra og 
+  <para>Noen personer har problemer med å absorbere en ny teknologi 
+   ved å lese dokumentasjon lagt ut etter et <quote>ovenfra og 
    ned</quote>-prinsipp som i denne boken.
    Denne seksjonen er en veldig kort introduksjon til Subversion., og 
-   er ment å gi personer som lærer <quote>nedenfra og opp</quote> en 
+   er ment å gi personer som lærer <quote>nedenfra og opp</quote> en 
    sjanse.
-   Hvis du er en av dem som liker å lære gjennom eksperimentering, 
-   vil den følgende demonstrasjonen få deg i gang.
+   Hvis du er en av dem som liker å lære gjennom eksperimentering, 
+   vil den følgende demonstrasjonen få deg i gang.
    Under gjennomgangen vil vi gi deg lenker til de relevante 
    kapitlene i denne boken.</para>
 
@@ -827,8 +827,8 @@
    before going any further.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Hvis du er ny innen hele konseptet med versjonskontroll eller 
-   til <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modellen brukt av både CVS 
-   og Subversion, bør du lese <xref linkend="svn-ch-2"/> før du går 
+   til <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modellen brukt av både CVS 
+   og Subversion, bør du lese <xref linkend="svn-ch-2"/> før du går 
    videre.</para>
 
   <note>
@@ -843,15 +843,15 @@
     module, the client cannot access <literal>file://</literal>
     URLs.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det følgende eksempelet forutsetter at du har 
+   <para>Det følgende eksempelet forutsetter at du har 
     <command>svn</command>, kommandolinjeklienten, og 
-    <command>svnadmin</command>, det administrative verktøyet, klar 
-    til kjøring.
-    Det forutsetter også at <command>svn</command>-klienten er 
-    kompilert med støtte for Berkeley DB.
-    For å kontrollere dette, kjør <command>svn --version</command> 
+    <command>svnadmin</command>, det administrative verktøyet, klar 
+    til kjøring.
+    Det forutsetter også at <command>svn</command>-klienten er 
+    kompilert med støtte for Berkeley DB.
+    For å kontrollere dette, kjør <command>svn --version</command> 
     og sjekk at <literal>ra_local</literal>-modulen er tilgjengelig.
-    Uten denne modulen kan ikke klienten få adgang til URLer av 
+    Uten denne modulen kan ikke klienten få adgang til URLer av 
     typen <literal>file://</literal>.</para>
   </note>
 
@@ -860,7 +860,7 @@
    repository. To begin, create a new repository:</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion lagrer alle versjonerte data i et sentralt depot.
-   For å begynne, lag et nytt depot:</para>
+   For å begynne, lag et nytt depot:</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <screen>
@@ -888,8 +888,8 @@
   <para>Denne kommandoen lager en ny katalog 
    <filename>/sti/til/depot</filename> som inneholder et 
    Subversiondepot.
-   Vær sikker på at denne katalogen er på en lokal disk, 
-   <emphasis>ikke</emphasis> en disk på nettverket.
+   Vær sikker på at denne katalogen er på en lokal disk, 
+   <emphasis>ikke</emphasis> en disk på nettverket.
    Denne nye katalogen inneholder inneholder hovedsaklig en samling 
    med Berkeley DB databasefiler.
    Du vil ikke se dine versjonerte filer hvis du tar en kikk 
@@ -908,7 +908,7 @@
   <para>Deretter, lag et tre av filer og kataloger som skal importeres 
    inn i depotet.
    For grunner som vil bli forklart senere (se <xref 
-   linkend="svn-ch-4"/>), bør strukturen inneholde tre toppkataloger 
+   linkend="svn-ch-4"/>), bør strukturen inneholde tre toppkataloger 
    kalt <filename>branches</filename>, <filename>tags</filename> og 
    <filename>trunk</filename>:</para>
 
@@ -930,7 +930,7 @@
        foo.c
        bar.c
        Makefile
-        …
+        …
 </screen>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -938,7 +938,7 @@
    into the repository with the <command>svn import</command>
    command (see <xref linkend="svn-ch-3-sect-7.3"/>):</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Når du har klargjort et tre med data, importer dataene inn i 
+  <para>Når du har klargjort et tre med data, importer dataene inn i 
    depotet med kommandoen <command>svn import</command> (se <xref 
    linkend="svn-ch-3-sect-7.3"/>):</para>
 
@@ -964,7 +964,7 @@
 Adding     /tmp/project/trunk/foo.c
 Adding     /tmp/project/trunk/bar.c
 Adding     /tmp/project/trunk/Makefile
-…
+…
 Committed revision 1.
 $ 
 </screen>
@@ -980,16 +980,16 @@
    copy of the repository's <filename>trunk</filename>
    directory:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Nå inneholder depotet dette treet med data.
+  <para>Nå inneholder depotet dette treet med data.
    Legg merke til at den originale 
    <filename>/tmp/project</filename>-katalogen er uforandret, 
    Subversion kjenner ikke til den.
-   (Faktisk kan du til og med slette denne katalogen hvis du ønsker 
+   (Faktisk kan du til og med slette denne katalogen hvis du ønsker 
    det.)
-   For å starte med å manipulere dataene i depotet, må du lage en ny 
+   For å starte med å manipulere dataene i depotet, må du lage en ny 
    <quote>arbeidskopi</quote> av dataene, et slags personlig 
-   arbeidsområde.
-   Be Subversion om å <quote>hente ut</quote> en arbeidskopi fra 
+   arbeidsområde.
+   Be Subversion om å <quote>hente ut</quote> en arbeidskopi fra 
    katalogen <filename>trunk</filename> i depotet:</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1007,7 +1007,7 @@
 A project/foo.c
 A project/bar.c
 A project/Makefile
-…
+…
 Checked out revision 1.
 </screen>
 
@@ -1017,7 +1017,7 @@
    the files in your working copy and then commit those changes
    back into the repository.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Nå har du en personlig kopi av en del av depotet i en ny 
+  <para>Nå har du en personlig kopi av en del av depotet i en ny 
    katalog kalt <filename>project</filename>.
    Du kan redigere filene i arbeidskopien og deretter legge disse 
    forandringene inn i depotet.</para>
@@ -1042,20 +1042,20 @@
    </listitem>
    @ENGLISH }}} -->
    <listitem>
-    <para>Gå inn i arbeidskopien og rediger innholdet av en 
+    <para>Gå inn i arbeidskopien og rediger innholdet av en 
      fil.</para>
    </listitem>
    <listitem>
-    <para>Kjør kommandoen <command>svn diff</command> for å se en 
+    <para>Kjør kommandoen <command>svn diff</command> for å se en 
      <foreignphrase>unified diff</foreignphrase> (forskjellsfil) 
      over forandringene dine.</para>
    </listitem>
    <listitem>
-    <para>Kjør <command>svn commit</command> for å legge inn den nye 
+    <para>Kjør <command>svn commit</command> for å legge inn den nye 
      versjonen av filen din til depotet.</para>
    </listitem>
    <listitem>
-    <para>Kjør <command>svn update</command> for å oppdatere 
+    <para>Kjør <command>svn update</command> for å oppdatere 
      arbeidskopien din i forhold til depotet.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
@@ -1064,7 +1064,7 @@
   <para>For a full tour of all the things you can do with your
    working copy, read <xref linkend="svn-ch-3"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>For en full gjennomgang av tingene som du kan gjøre med 
+  <para>For en full gjennomgang av tingene som du kan gjøre med 
    arbeidskopien din, les <xref linkend="svn-ch-3"/>.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1073,9 +1073,9 @@
    linkend="svn-ch-6"/> to learn about the different sorts of
    server processes available and how to configure them.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Ved dette punktet har du valget å gjøre depotet ditt 
+  <para>Ved dette punktet har du valget å gjøre depotet ditt 
    tilgjengelig over et nettverk.
-   Se <xref linkend="svn-ch-6"/> for å lære om de forskjellige 
+   Se <xref linkend="svn-ch-6"/> for å lære om de forskjellige 
    tjenerprosessene tilgjengelig og hvordan du setter dem opp.</para>
 
  </sect1>

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -18,8 +18,8 @@
    Hvis du er ny innen versjonskontroll, er dette kapittelet 
    definitivt for deg.
    Vi begynner med en diskusjon om generelle konsepter innen 
-   versjonskontroll, jobber oss gjennom de spesifikke idéene bak 
-   Subversion, og viser noen enkle eksempler på bruk av 
+   versjonskontroll, jobber oss gjennom de spesifikke idéene bak 
+   Subversion, og viser noen enkle eksempler på bruk av 
    Subversion.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -30,7 +30,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Selv om eksemplene i dette kapittelet viser personer som deler 
    samlinger av kildekode til programmer, husk at Subversion kan 
-   behandle alle typer filsamlinger — det er ikke begrenset til å 
+   behandle alle typer filsamlinger — det er ikke begrenset til å 
    hjelpe dataprogrammerere.</para>
  </simplesect>
  
@@ -53,15 +53,15 @@
    client receives information from others. <xref
    linkend="svn-ch-2-dia-1"/> illustrates this.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion er et sentralisert system for å dele informasjon.
+  <para>Subversion er et sentralisert system for å dele informasjon.
    Dens kjerne er et depot, som er et sentralt lager av data.
    Depotet lagrer informasjon i form av et 
-   <firstterm>filsystemtre</firstterm> — et typisk hierarki av filer 
+   <firstterm>filsystemtre</firstterm> — et typisk hierarki av filer 
    og kataloger.
    Ethvert antall <firstterm>klienter</firstterm> kobler seg til 
    depotet, og leser eller skriver deretter til disse filene.
-   Ved å skrive data, gjør klienten informasjonen tilgjengelig for 
-   andre; ved å lese data henter klienten informasjon fra andre. 
+   Ved å skrive data, gjør klienten informasjonen tilgjengelig for 
+   andre; ved å lese data henter klienten informasjon fra andre. 
    <xref linkend="svn-ch-2-dia-1"/> illustrerer dette.</para>
 
   <figure id="svn-ch-2-dia-1">
@@ -82,14 +82,14 @@
    directory tree itself, such as the addition, deletion, and
    rearrangement of files and directories.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Så hvorfor er dette interessant?
-   Så langt høres dette ut som definisjonen av en typisk filtjener.
+  <para>Så hvorfor er dette interessant?
+   Så langt høres dette ut som definisjonen av en typisk filtjener.
    Og det stemmer, depotet <emphasis>er</emphasis> en slags 
    filtjener, men ikke den typen du vanligvis kommer ut for.
-   Det som gjør Subversiondepotet spesielt er at <emphasis>det husker 
+   Det som gjør Subversiondepotet spesielt er at <emphasis>det husker 
    hver eneste forandring</emphasis> noensinne skrevet til det: Hver 
    forandring til hver eneste fil, og til og med forandringer i selve 
-   katalogtreet, som opprettelser, slettinger og ommøbleringer i 
+   katalogtreet, som opprettelser, slettinger og ommøbleringer i 
    filer og kataloger.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -106,17 +106,17 @@
    over time.
   </para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Når en klient leser data fra depotet, ser den vanligvis bare 
+  <para>Når en klient leser data fra depotet, ser den vanligvis bare 
    den siste versjonen av filsystemtreet.
-   Men klienten har også muligheten til å se 
+   Men klienten har også muligheten til å se 
    <emphasis>tidligere</emphasis> tilstander av filsystemet.
-   For eksempel, en klient kan spørre historiske spørsmål som:
+   For eksempel, en klient kan spørre historiske spørsmål som:
    <quote>Hva inneholdt denne katalogen forrige onsdag?</quote> eller 
    <quote>Hvem var den siste personen som forandret denne filen, og 
    hvilke forandringer gjorde vedkommende?</quote>
-   Dette er typen spørsmål som er hjertet av ethvert 
+   Dette er typen spørsmål som er hjertet av ethvert 
    <firstterm>versjonskontrollsystem</firstterm>:
-   Systemer som er designet for å lagre og følge forandringer i data 
+   Systemer som er designet for å lagre og følge forandringer i data 
    over tid.</para>
  </sect1>
 
@@ -131,10 +131,10 @@
    collaborative editing and sharing of data. But different
    systems use different strategies to achieve this.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hovedmålet for et versjonskontrollsystem er å muliggjøre 
+  <para>Hovedmålet for et versjonskontrollsystem er å muliggjøre 
    samarbeidsredigering og deling av data.
-   Men forskjellige systemer bruker forskjellige strategier for å 
-   oppnå dette.</para>
+   Men forskjellige systemer bruker forskjellige strategier for å 
+   oppnå dette.</para>
   
   <sect2 id="svn-ch-2-sect-2.1">
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -150,11 +150,11 @@
     accidentally overwrite each other's changes in the
     repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Alle versjonskontrollsystemer må løse det samme fundamentale 
+   <para>Alle versjonskontrollsystemer må løse det samme fundamentale 
     problemet:
-    Hvordan vil systemet tillate brukere å dele informasjon, men 
-    forhindre dem fra å tråkke hverandre på tærne?
-    Det er alt for lett for brukere å overskrive hverandres 
+    Hvordan vil systemet tillate brukere å dele informasjon, men 
+    forhindre dem fra å tråkke hverandre på tærne?
+    Det er alt for lett for brukere å overskrive hverandres 
     forandringer i depotet ved en ulykke.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -175,25 +175,25 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Tenk over scenariet vist i <xref linkend="svn-ch-2-dia-2"/>.
     Sett at vi har to arbeidskolleger, Harry og Sally.
-    De bestemmer seg begge for å redigere den samme filen i depotet 
+    De bestemmer seg begge for å redigere den samme filen i depotet 
     samtidig.
-    Hvis Harry lagrer sine forandringer til depotet først, er det 
-    (noen øyeblikk senere) mulig at Sally feilaktig overskriver dem 
+    Hvis Harry lagrer sine forandringer til depotet først, er det 
+    (noen øyeblikk senere) mulig at Sally feilaktig overskriver dem 
     med hennes egen nye versjon av filen.
-    Selv om Harrys versjon av filen ikke vil være tapt for alltid 
+    Selv om Harrys versjon av filen ikke vil være tapt for alltid 
     (fordi systemet husker hver eneste forandring), vil alle 
-    forandringene Harry gjorde <emphasis>ikke</emphasis> være med i 
-    Sallys nyere versjon av filen, fordi hun så aldri Harrys 
-    forandringer til å begynne med.
-    Harrys arbeid er fortsatt borte — eller i det minste borte fra 
-    den siste versjonen av filen — og sannsynligvis ved en ulykke.
-    Dette er definitivt en situasjon vi vil unngå!</para>
+    forandringene Harry gjorde <emphasis>ikke</emphasis> være med i 
+    Sallys nyere versjon av filen, fordi hun så aldri Harrys 
+    forandringer til å begynne med.
+    Harrys arbeid er fortsatt borte — eller i det minste borte fra 
+    den siste versjonen av filen — og sannsynligvis ved en ulykke.
+    Dette er definitivt en situasjon vi vil unngå!</para>
 
    <figure id="svn-ch-2-dia-2">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>The problem to avoid</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Problemet som må unngås</title>
+    <title>Problemet som må unngås</title>
     <graphic fileref="images/ch02dia2.png"/>
    </figure>
 
@@ -203,7 +203,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>The Lock-Modify-Unlock Solution</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title><quote>Lås-rediger-lås opp</quote>-løsningen</title>
+   <title><quote>Lås-rediger-lås opp</quote>-løsningen</title>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Many version control systems use a
@@ -222,29 +222,29 @@
     solution.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Mange versjonskontrollsystemer bruker en modell av typen
-    <firstterm>lås-rediger-lås opp</firstterm> når de tar for seg 
+    <firstterm>lås-rediger-lås opp</firstterm> når de tar for seg 
     dette problemet.
-    I et sånt system tillater depotet bare en person å forandre en 
+    I et sånt system tillater depotet bare en person å forandre en 
     fil om gangen.
-    Først må Harry <quote>låse</quote> filen før han kan begynne med 
-    å gjøre forandringer i den.
-    Låsing av en fil er mye likt det å låne en bok på biblioteket;
-    hvis Harry har låst en fil kan ikke Sally gjøre forandringer i 
+    Først må Harry <quote>låse</quote> filen før han kan begynne med 
+    å gjøre forandringer i den.
+    Låsing av en fil er mye likt det å låne en bok på biblioteket;
+    hvis Harry har låst en fil kan ikke Sally gjøre forandringer i 
     den.
-    Hvis hun prøver å låse filen, vil ikke depotet tillate dette.
-    Alt hun kan gjøre er å lese filen, og vente på at Harry gjør seg 
-    ferdig med sine forandringer og så slipper låsen han har satt 
+    Hvis hun prøver å låse filen, vil ikke depotet tillate dette.
+    Alt hun kan gjøre er å lese filen, og vente på at Harry gjør seg 
+    ferdig med sine forandringer og så slipper låsen han har satt 
     opp.
-    Etter at Harry låser opp filen, er hans tur over, og nå kan 
-    Sally ta sin runde med låsing og redigering.
+    Etter at Harry låser opp filen, er hans tur over, og nå kan 
+    Sally ta sin runde med låsing og redigering.
     <xref linkend="svn-ch-2-dia-3"/> demonstrerer denne enkle 
-    løsningen.</para>
+    løsningen.</para>
    
    <figure id="svn-ch-2-dia-3">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>The lock-modify-unlock solution</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title><quote>Lås-rediger-lås opp</quote>-løsningen</title>
+    <title><quote>Lås-rediger-lås opp</quote>-løsningen</title>
     <graphic fileref="images/ch02dia3.png"/>
    </figure>
    
@@ -253,7 +253,7 @@
     a bit restrictive, and often becomes a roadblock for
     users:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Problemet med <quote>lås-rediger-lås opp</quote>-metoden er 
+   <para>Problemet med <quote>lås-rediger-lås opp</quote>-metoden er 
     at den er ganske restriktiv, og blir ofte en hindring for 
     brukerne:</para>
 
@@ -272,14 +272,14 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para><emphasis>Låsing kan medføre administrative 
+     <para><emphasis>Låsing kan medføre administrative 
       problemer.</emphasis>
 
-      Noen ganger hender det at Harry låser en fil og glemmer den.
-      I mellomtiden, fordi Sally fortsatt venter på å få redigere 
+      Noen ganger hender det at Harry låser en fil og glemmer den.
+      I mellomtiden, fordi Sally fortsatt venter på å få redigere 
       filen, har hun hendene bundet.
-      Og så drar Harry på ferie.
-      Nå må Sally få en administrator til å fjerne Harrys lås.
+      Og så drar Harry på ferie.
+      Nå må Sally få en administrator til å fjerne Harrys lås.
       Situasjonen ender opp med mange forsinkelser og mye 
       bortkastet tid.</para>
     </listitem>
@@ -299,7 +299,7 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para><emphasis>Låsing kan forårsake unødvendig 
+     <para><emphasis>Låsing kan forårsake unødvendig 
       serialisering.</emphasis>
 
       Hva hvis Harry redigerer begynnelsen av en tekstfil, og 
@@ -307,8 +307,8 @@
       filen?
       Disse forandringene overlapper ikke i det hele tatt.
       De kan enkelt redigere filen samtidig, og ingen stor skade 
-      vil skje, såfremt forandringene ble flettet fint sammen.
-      Det er ingen vits i at de må vente på tur i denne 
+      vil skje, såfremt forandringene ble flettet fint sammen.
+      Det er ingen vits i at de må vente på tur i denne 
       situasjonen.</para>
     </listitem>
   
@@ -331,20 +331,20 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para><emphasis>Låsing kan skape en falsk følelse av 
+     <para><emphasis>Låsing kan skape en falsk følelse av 
       trygghet.</emphasis>
 
-      Tenk deg at Harry låser og redigerer fil A, mens Sally 
+      Tenk deg at Harry låser og redigerer fil A, mens Sally 
       samtidig redigerer fil B.
-      Tenk deg også at A og B er avhengig av hverandre, og 
+      Tenk deg også at A og B er avhengig av hverandre, og 
       forandringene er hver for seg inkompatible med hverandre.
       Plutselig virker ikke A og B sammen mer.
-      Låsesystemet var ikke i stand til å forhindre problemet — 
-      men skapte likevel en falsk følelse av trygghet.
-      Det er lett for Harry og Sally å tenke seg at ved å låse 
+      Låsesystemet var ikke i stand til å forhindre problemet — 
+      men skapte likevel en falsk følelse av trygghet.
+      Det er lett for Harry og Sally å tenke seg at ved å låse 
       filer, starter hver av dem en trygg, isolert oppgave, og de 
-      bryr seg dermed ikke med å diskutere deres inkompatible 
-      forandringer på et tidligere tidspunkt.</para>
+      bryr seg dermed ikke med å diskutere deres inkompatible 
+      forandringer på et tidligere tidspunkt.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
 
@@ -354,7 +354,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>The Copy-Modify-Merge Solution</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-løsningen</title>
+   <title><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-løsningen</title>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Subversion, CVS, and other version control systems use a
@@ -371,17 +371,17 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Subversion, CVS og andre versjonskontrollsystemer bruker en 
     modell av typen <firstterm>kopier-rediger-flett</firstterm> som 
-    et alternativ til låsing.
+    et alternativ til låsing.
     I denne modellen kontakter klienten til hver bruker 
     prosjektdepotet og lager en personlig 
-    <firstterm>arbeidskopi</firstterm> — et lokalt speil av depotets 
+    <firstterm>arbeidskopi</firstterm> — et lokalt speil av depotets 
     filer og kataloger.
-    Brukere arbeider så parallelt ved å modifisere deres private 
+    Brukere arbeider så parallelt ved å modifisere deres private 
     kopier.
     Til slutt blir de private kopiene flettet inn i en ny, endelig 
     versjon.
     Versjonskontrollsystemet hjelper ofte til med flettingen, men 
-    til syvende og sist er det et menneske som er ansvarlig for å la 
+    til syvende og sist er det et menneske som er ansvarlig for å la 
     det skje skikkelig.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -404,18 +404,18 @@
    <para>Her er et eksempel.
     La oss si at Harry og Sally hver for seg lager arbeidskopier av 
     det samme prosjektet, kopiert fra depotet.
-    De arbeider samtidig, og gjør forandringer i den samme filen A 
+    De arbeider samtidig, og gjør forandringer i den samme filen A 
     innenfor sine kopier.
-    Sally lagrer sine forandringer til depotet først.
-    Når Harry prøver å lagre sine forandringer senere, informerer 
+    Sally lagrer sine forandringer til depotet først.
+    Når Harry prøver å lagre sine forandringer senere, informerer 
     depotet ham om at hans fil A er <firstterm>utdatert</firstterm>.
-    Med andre ord, filen A i depotet har på en eller annen måte 
+    Med andre ord, filen A i depotet har på en eller annen måte 
     forandret seg siden han kopierte den sist.
-    Så Harry ber klienten sin om å <firstterm>flette</firstterm> 
+    Så Harry ber klienten sin om å <firstterm>flette</firstterm> 
     alle nye forandringer fra depotet inn i hans arbeidskopi av fil 
     A.
     Sjansene for at Sallys forandringer ikke overlapper med hans 
-    egne er store; så når begges forandringer er lagt inn i filen, 
+    egne er store; så når begges forandringer er lagt inn i filen, 
     lagrer han sin egen arbeidskopi til depotet. <xref 
     linkend="svn-ch-2-dia-4"/> og <xref linkend="svn-ch-2-dia-5"/> 
     viser denne prosessen.</para>
@@ -424,7 +424,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>The copy-modify-merge solution</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-løsningen</title>
+    <title><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-løsningen</title>
     <graphic fileref="images/ch02dia4.png"/>
    </figure>
    
@@ -432,7 +432,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>The copy-modify-merge solution (continued)</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-løsningen 
+    <title><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-løsningen 
      (forts.)</title>
     <graphic fileref="images/ch02dia5.png"/>
    </figure>
@@ -457,16 +457,16 @@
     Hva da?
     Denne situasjonen kalles en <firstterm>konflikt</firstterm>, og 
     er vanligvis ikke mye til problem.
-    Når Harry ber klienten sin om å flette sammen de nyeste 
+    Når Harry ber klienten sin om å flette sammen de nyeste 
     forandringene i depotet inn i hans arbeidskopi, blir det vist at 
     hans kopi av fil A er i konflikt:
-    Han vil være i stand til å se begge settene av konfliktskapende 
+    Han vil være i stand til å se begge settene av konfliktskapende 
     forandringer, og velge mellom dem manuelt.
-    Legg merke til at programvare ikke kan løse konflikter 
-    automatisk; bare mennesker er i stand til å forstå og gjøre de 
-    nødvendige intelligente valgene.
-    Når Harry har løst de overlappende forandringene manuelt — 
-    kanskje etter en diskusjon med Sally — kan han trygt lagre den 
+    Legg merke til at programvare ikke kan løse konflikter 
+    automatisk; bare mennesker er i stand til å forstå og gjøre de 
+    nødvendige intelligente valgene.
+    Når Harry har løst de overlappende forandringene manuelt — 
+    kanskje etter en diskusjon med Sally — kan han trygt lagre den 
     flettede filen tilbake til depotet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -478,14 +478,14 @@
     the amount of time it takes to resolve conflicts is far less
     than the time lost by a locking system.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-modellen kan høres litt 
-    kaotisk ut, men i praksis går det ekstremt glatt.
-    Brukere kan jobbe parallelt, og aldri vente på hverandre.
-    Når de arbeider på de samme filene, viser det seg at mesteparten 
+   <para><quote>Kopier-rediger-flett</quote>-modellen kan høres litt 
+    kaotisk ut, men i praksis går det ekstremt glatt.
+    Brukere kan jobbe parallelt, og aldri vente på hverandre.
+    Når de arbeider på de samme filene, viser det seg at mesteparten 
     av de samtidige forandringene ikke overlapper i det hele tatt; 
     konflikter er sjeldne.
-    Og tiden det tar å løse konflikter er langt mindre enn tiden 
-    tapt med et låsesystem.</para>
+    Og tiden det tar å løse konflikter er langt mindre enn tiden 
+    tapt med et låsesystem.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In the end, it all comes down to one critical factor: user
@@ -499,13 +499,13 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Til sist koker det hele ned til en kritisk faktor:
     Brukerkommunikasjon.
-    Når brukerne kommuniserer dårlig, øker antallet av både <!-- ¤ 
-    -->programmessige og <!-- ¤ -->språkmessige konflikter.
-    Ingen systemer kan tvinge brukerne til å kommunisere perfekt, og 
-    ingen systemer kan oppdage <!-- ¤ -->språkmessige konflikter.
-    Så, det er ikke mye poeng i å bli lurt av et falskt løfte om at 
-    et låsesystem på en eller annen måte vil forhindre konflikter;
-    i praksis ser låsing ut til å hemme produktiviteten mer enn noe 
+    Når brukerne kommuniserer dårlig, øker antallet av både <!-- ¤ 
+    -->programmessige og <!-- ¤ -->språkmessige konflikter.
+    Ingen systemer kan tvinge brukerne til å kommunisere perfekt, og 
+    ingen systemer kan oppdage <!-- ¤ -->språkmessige konflikter.
+    Så, det er ikke mye poeng i å bli lurt av et falskt løfte om at 
+    et låsesystem på en eller annen måte vil forhindre konflikter;
+    i praksis ser låsing ut til å hemme produktiviteten mer enn noe 
     annet.</para>
    
   </sect2>
@@ -524,8 +524,8 @@
    this section, we'll show real examples of Subversion being
    used.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Det er på tide å gå fra det abstrakte til det konkrete.
-   I denne seksjonen vil vi vise reelle eksempler på bruk av 
+  <para>Det er på tide å gå fra det abstrakte til det konkrete.
+   I denne seksjonen vil vi vise reelle eksempler på bruk av 
    Subversion.</para>
 
   <sect2 id="svn-ch-2-sect-3.1">
@@ -539,7 +539,7 @@
     demonstrate how the Subversion client creates and uses
     them.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du har allerede lest om arbeidskopier; nå skal vi 
+   <para>Du har allerede lest om arbeidskopier; nå skal vi 
     demonstrere hvordan Subversionklienten lager og bruker 
     dem.</para>
    
@@ -553,14 +553,14 @@
     make your own changes available to others, until you
     explicitly tell it to do so.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>En arbeidskopi i Subversion er et vanlig katalogtre på ditt 
+   <para>En arbeidskopi i Subversion er et vanlig katalogtre på ditt 
     lokale system, og inneholder en samling filer.
-    Du kan redigere disse filene sånn som du vil, og hvis det er 
-    kildekode, kan du kompilere programmet på den vanlige måten.
-    Arbeidskopien din er ditt eget private arbeidsområde:
+    Du kan redigere disse filene sånn som du vil, og hvis det er 
+    kildekode, kan du kompilere programmet på den vanlige måten.
+    Arbeidskopien din er ditt eget private arbeidsområde:
     Subversion vil aldri legge inn andre folks forandringer, heller 
-    ikke gjøre dine egne forandringer tilgjengelig for andre før du 
-    eksplisitt ber programmet om å gjøre det.</para>
+    ikke gjøre dine egne forandringer tilgjengelig for andre før du 
+    eksplisitt ber programmet om å gjøre det.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>After you've made some changes to the files in your
@@ -574,12 +574,12 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Etter at du har gjort noen forandringer i filene i 
     arbeidskopien og sjekket at de virker skikkelig, gir Subversion 
-    deg kommandoer så du kan <quote>publisere</quote> forandringene 
-    dine til de andre som arbeider med deg på prosjektet ditt (ved å 
+    deg kommandoer så du kan <quote>publisere</quote> forandringene 
+    dine til de andre som arbeider med deg på prosjektet ditt (ved å 
     skrive til depotet).
     Hvis andre personer publiserer deres egne forandringer, gir 
-    Subversion deg kommandoer for å flette disse forandringene inn i 
-    din arbeidskopi (ved å lese fra depotet).</para>
+    Subversion deg kommandoer for å flette disse forandringene inn i 
+    din arbeidskopi (ved å lese fra depotet).</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>A working copy also contains some extra files, created and
@@ -592,13 +592,13 @@
     unpublished changes, and which files are out-of-date with
     respect to others' work.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>En arbeidskopi inneholder også noen ekstra filer, opprettet 
-    og vedlikeholdt av Subversion, for å hjelpe seg med å utføre 
+   <para>En arbeidskopi inneholder også noen ekstra filer, opprettet 
+    og vedlikeholdt av Subversion, for å hjelpe seg med å utføre 
     disse kommandoene.
     Hver katalog i arbeidskopien inneholder en underkatalog kalt 
-    <filename>.svn</filename>, også kjent som arbeidskopiens 
+    <filename>.svn</filename>, også kjent som arbeidskopiens 
     <firstterm>administrative katalog</firstterm>.
-    Filene i hver administrative katalog hjelper Subversion til å se 
+    Filene i hver administrative katalog hjelper Subversion til å se 
     hvilke filer som inneholder upubliserte forandringer, og hvilke 
     filer som er utdaterte i forhold til andres arbeid.</para>
    
@@ -623,7 +623,7 @@
     top-level subdirectory, as shown in <xref
     linkend="svn-ch-2-dia-6"/>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For eksempel, tenk deg at du har et depot som består av to 
+   <para>For eksempel, tenk deg at du har et depot som består av to 
     programprosjekter, <literal>paint</literal> og 
     <literal>calc</literal>.
     Hvert prosjekt bor i hver sin toppkatalog, som vist i <xref 
@@ -646,15 +646,15 @@
     if you check out <filename>/calc</filename>, you will get a
     working copy like this:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å få deg en arbeidskopi, må du først <firstterm>hente 
+   <para>For å få deg en arbeidskopi, må du først <firstterm>hente 
     ut</firstterm> (<foreignphrase>check out</foreignphrase>) et del 
     av et katalogtre fra depotet.
-    (Det engelske uttrykket <quote>check out</quote> kan høres ut 
-    som det har noe å gjøre med låsing eller reservering av 
+    (Det engelske uttrykket <quote>check out</quote> kan høres ut 
+    som det har noe å gjøre med låsing eller reservering av 
     ressurser, men det har ikke det;
     det lager bare en privat kopi av prosjektet for deg.)
     For eksempel, hvis du henter ut <filename>/calc</filename>, vil 
-    du få en arbeidskopi som dette:</para>
+    du få en arbeidskopi som dette:</para>
 
 <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc
@@ -678,9 +678,9 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Listen med bokstaven A indikerer at Subversion legger til et 
     antall elementer i arbeidskopien din.
-    Du har nå en personlig kopi av depotets 
-    <filename>/calc</filename>-katalog, med en ekstra komponent — 
-    <filename>.svn</filename> — som tidligere nevnt inneholder den 
+    Du har nå en personlig kopi av depotets 
+    <filename>/calc</filename>-katalog, med en ekstra komponent — 
+    <filename>.svn</filename> — som tidligere nevnt inneholder den 
     ekstra informasjonen som Subversion trenger.</para>
 
    <sidebar id="svn-ch-2-sidebar-1">
@@ -697,10 +697,10 @@
      schemas map to the available access methods.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Subversiondepot kan bli aksessert ved hjelp av mange 
-     forskjellige metoder — på en lokal disk, eller gjennom diverse 
+     forskjellige metoder — på en lokal disk, eller gjennom diverse 
      nettverksprotokoller.
      Beliggenheten til et depot er imidlertid alltid en URL.
-     Tabell 2-1 viser hvordan forskjellige URL-skjemaer står i 
+     Tabell 2-1 viser hvordan forskjellige URL-skjemaer står i 
      forhold til de forskjellige aksessmetodene.</para>
 
     <table id="svn-ch-2-table-1">
@@ -725,7 +725,7 @@
         <!-- @ENGLISH {{{
         <entry>direct repository access (on local disk)</entry>
         @ENGLISH }}} -->
-        <entry>direkte depottilgang (på lokal disk)</entry>
+        <entry>direkte depottilgang (på lokal disk)</entry>
        </row>
        <row>
         <entry><literal>http://</literal></entry>
@@ -778,12 +778,12 @@
      <literal>localhost</literal>:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>For det meste bruker Subversions URLer den vanlige 
-     syntaksen, og tillater tjenernavn og portnumre å bli 
+     syntaksen, og tillater tjenernavn og portnumre å bli 
      spesifisert som en del av adressen.
      Husk at tilgangsmetoden <literal>file:</literal> bare er 
-     gyldig for lokale depot — faktisk, i overenskommelse med 
-     konvensjonen må delen som består av tjenernavnet enten være 
-     <literal>localhost</literal> eller ikke være der i det hele 
+     gyldig for lokale depot — faktisk, i overenskommelse med 
+     konvensjonen må delen som består av tjenernavnet enten være 
+     <literal>localhost</literal> eller ikke være der i det hele 
      tatt:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -796,9 +796,9 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
 $ svn checkout file:///sti/til/depot
-…
+…
 $ svn checkout file://localhost/sti/til/depot
-…
+…
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -811,13 +811,13 @@
      <literal>X</literal> is the drive on which the repository
      resides:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>I tillegg må brukere av <literal>file:</literal>-skjemaet 
-     på Windows-plattformer bruke en uoffisiell 
-     <quote>standard</quote> syntaks for å få tilgang til depot som 
-     er på den samme maskinen, men på en annen disk enn klientens 
-     arbeidsdisk for øyeblikket.
-     En av de to følgende syntaksene for URL-stier vil virke når 
-     <literal>X</literal> er disken som depotet ligger på:</para>
+    <para>I tillegg må brukere av <literal>file:</literal>-skjemaet 
+     på Windows-plattformer bruke en uoffisiell 
+     <quote>standard</quote> syntaks for å få tilgang til depot som 
+     er på den samme maskinen, men på en annen disk enn klientens 
+     arbeidsdisk for øyeblikket.
+     En av de to følgende syntaksene for URL-stier vil virke når 
+     <literal>X</literal> er disken som depotet ligger på:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
@@ -829,26 +829,26 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
 C:\> svn checkout file:///X:/path/to/repos
-…
+…
 C:\> svn checkout "file:///X|/path/to/repos"
-…
+…
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>In the second syntax, you need to quote the URL so that
      the vertical bar character is not interpreted as a pipe.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>I den andre syntaksen må du kapsle inn URLen så den 
+    <para>I den andre syntaksen må du kapsle inn URLen så den 
      vertikale stolpen (<quote>|</quote>) ikke blir tolket som et 
-     rør.</para>
+     rør.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Note that a URL uses ordinary slashes even though the native
      (non-URL) form of a path on Windows uses backslashes.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Legg merke til at en URL bruker ordinære skråstreker selv 
-     om det i den lokale (ikke-URL) formen for en sti på Windows 
-     brukes omvendte skråstreker.</para>
+    <para>Legg merke til at en URL bruker ordinære skråstreker selv 
+     om det i den lokale (ikke-URL) formen for en sti på Windows 
+     brukes omvendte skråstreker.</para>
 
    </sidebar>
 
@@ -862,15 +862,15 @@
     <firstterm>committing</firstterm> (or <firstterm>checking
     in</firstterm>) changes to the repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Tenk at du gjør forandringer til 
+   <para>Tenk at du gjør forandringer til 
     <filename>button.c</filename>.
     Siden <filename>.svn</filename>-katalogen husker filens 
     modifiseringsdato og originale innhold, kan Subversion se at du 
     har forandret filen.
-    Men Subversion offentliggjør ikke dine forandringer før du 
-    eksplisitt ber programmet om å gjøre det.
-    Prosessen når du publiserer dine forandringer blir vanligvis 
-    omtalt som å <firstterm>legge inn</firstterm> (eller 
+    Men Subversion offentliggjør ikke dine forandringer før du 
+    eksplisitt ber programmet om å gjøre det.
+    Prosessen når du publiserer dine forandringer blir vanligvis 
+    omtalt som å <firstterm>legge inn</firstterm> (eller 
     <firstterm>sende/sjekke inn</firstterm>) forandringer til 
     depotet.</para>
 
@@ -878,7 +878,7 @@
    <para>To publish your changes to others, you can use
     Subversion's <command>commit</command> command:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å publisere dine forandringer til andre, kan du bruke 
+   <para>For å publisere dine forandringer til andre, kan du bruke 
     Subversions <command>commit</command>-kommando:</para>
 
 <screen>
@@ -894,7 +894,7 @@
     working copy of <filename>/calc</filename>, they will see
     your changes in the latest version of the file.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå er dine forandringer til <filename>button.c</filename> 
+   <para>Nå er dine forandringer til <filename>button.c</filename> 
     lagt inn i depotet;
     hvis en annen bruker henter ut en arbeidskopi av 
     <filename>/calc</filename>, vil de se dine forandringer i den 
@@ -911,10 +911,10 @@
    <para>Tenk deg at du har en samarbeidspartner, Sally, som hentet 
     ut en arbeidskopi av <filename>/calc</filename> samtidig med 
     deg.
-    Når du legger inn din forandring til 
+    Når du legger inn din forandring til 
     <filename>button.c</filename>, er Sallys arbeidskopi uforandret;
     Subversion modifiserer bare arbeidskopier etter brukerens 
-    ønske.</para>
+    ønske.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>To bring her project up to date, Sally can ask
@@ -924,11 +924,11 @@
     well as any others that have been committed since she checked
     it out.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å få sitt prosjekt oppdatert, kan Sally be Subversion om 
-    å <firstterm>oppdatere</firstterm> hennes arbeidskopi, ved å 
+   <para>For å få sitt prosjekt oppdatert, kan Sally be Subversion om 
+    å <firstterm>oppdatere</firstterm> hennes arbeidskopi, ved å 
     bruke Subversionkommandoen <command>update</command>.
     Dette vil legge inn dine forandringer inn i hennes arbeidskopi, 
-    så vel som alle andre forandringer som er blitt lagt inn i 
+    så vel som alle andre forandringer som er blitt lagt inn i 
     depotet siden hun sist hentet det ut.</para>
 
 <screen>
@@ -954,10 +954,10 @@
    <para>Utdataene fra kommandoen <command>svn update</command> 
     indikerer at Subversion oppdaterte innholdet av 
     <filename>button.c</filename>.
-    Legg merke til at Sally ikke trengte å spesifisere hvilke filer 
+    Legg merke til at Sally ikke trengte å spesifisere hvilke filer 
     som skulle oppdateres, Subversion bruker informasjonen i 
     <filename>.svn</filename>-katalogen sammen med annen informasjon 
-    i depotet for å bestemme hvilke filer som trenger en 
+    i depotet for å bestemme hvilke filer som trenger en 
     oppdatering.</para>
    
   </sect2>
@@ -979,9 +979,9 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>En <command>svn commit</command>-operasjon kan publisere 
     forandringer til ethvert antall filer og kataloger som en 
-    enkeltstående atomisk transaksjon.
+    enkeltstående atomisk transaksjon.
     I arbeidskopien din kan du forandre filenes innhold, opprette, 
-    slette, skifte navn og kopiere filer og kataloger, og så legge 
+    slette, skifte navn og kopiere filer og kataloger, og så legge 
     inn det komplette settet med forandringer som en samlet 
     enhet.</para>
 
@@ -994,11 +994,11 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>I depotet blir hver innlegging behandlet som en atomisk 
     transaksjon:
-    Enten blir alle forandringene lagt inn, eller så blir ingen lagt 
+    Enten blir alle forandringene lagt inn, eller så blir ingen lagt 
     inn.
-    Subversion prøver å beholde denne atomiteten stilt opp mot <!-- 
-    ¤ «kræsj» er vel et koselig ord å bruke, eller har det en 
-    useriøs schwong over seg? -->programkræsj, systemkræsj, 
+    Subversion prøver å beholde denne atomiteten stilt opp mot <!-- 
+    ¤ «kræsj» er vel et koselig ord å bruke, eller har det en 
+    useriøs schwong over seg? -->programkræsj, systemkræsj, 
     nettverksproblemer og andre brukeres aktiviteter.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1013,9 +1013,9 @@
    <para>Hver gang depotet aksepterer en innlegging, opprettes det en 
     ny tilstand i filsystemtreet, kalt en 
     <firstterm>revisjon</firstterm>.
-    Hver revisjon blir tildelt et unikt naturlig tall, ett større 
-    enn nummeret på den forrige revisjonen.
-    Den første revisjonen i et nyopprettet depot har nummeret null, 
+    Hver revisjon blir tildelt et unikt naturlig tall, ett større 
+    enn nummeret på den forrige revisjonen.
+    Den første revisjonen i et nyopprettet depot har nummeret null, 
     og inneholder ingenting annet enn en tom rotkatalog.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1026,13 +1026,13 @@
     each tree is a <quote>snapshot</quote> of the way the
     repository looked after a commit.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para><xref linkend="svn-ch-2-dia-7"/> illustrerer en fin måte å 
-    visualisere depotet på.
-    Tenk deg en rekke av revisjonsnumre som starter på 0 og strekker 
-    seg fra venstre mot høyre.
+   <para><xref linkend="svn-ch-2-dia-7"/> illustrerer en fin måte å 
+    visualisere depotet på.
+    Tenk deg en rekke av revisjonsnumre som starter på 0 og strekker 
+    seg fra venstre mot høyre.
     Hvert revisjonsnummer har et filsystemtre hengende under seg, og 
-    hvert tre er et <quote>øyeblikksbilde</quote> av hvordan depotet 
-    så ut etter en innlegging.</para>
+    hvert tre er et <quote>øyeblikksbilde</quote> av hvordan depotet 
+    så ut etter en innlegging.</para>
    
    <figure id="svn-ch-2-dia-7">
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1065,20 +1065,20 @@
      <xref linkend="svn-ap-a"/> for more details.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Ulikt mange av de andre versjonskontrollsystemene, gjelder 
-     Subversions revisjonsnumre for <emphasis>hele trær</emphasis>, 
+     Subversions revisjonsnumre for <emphasis>hele trær</emphasis>, 
      ikke individuelle filer.
      Hvert revisjonsnummer velger et helt tre, en spesifikk 
      tilstand til depotet etter at noen la inn en forandring.
-     En annen måte å tenke seg det er at revisjon N representerer 
+     En annen måte å tenke seg det er at revisjon N representerer 
      tilstanden til depotfilsystemet etter den Nte innleggingen.
-     Når en Subversionbruker snakker om <quote>revisjon 5 av 
+     Når en Subversionbruker snakker om <quote>revisjon 5 av 
      <filename>foo.c</filename></quote>, mener han egentlig 
-     <quote><filename>foo.c</filename> som den fremstår i revisjon 
+     <quote><filename>foo.c</filename> som den fremstår i revisjon 
      5.</quote>
      Legg merke til at vanligvis vil innholdet av en fil for 
-     revisjonene N og M <emphasis>ikke</emphasis> være forskjellig!
+     revisjonene N og M <emphasis>ikke</emphasis> være forskjellig!
      Fordi CVS bruker egne revisjonsnumre for hver fil, vil kanskje 
-     CVS-brukere ta en kikk på <xref linkend="svn-ap-a"/> for flere 
+     CVS-brukere ta en kikk på <xref linkend="svn-ap-a"/> for flere 
      detaljer.</para>
    </sidebar>
 
@@ -1089,7 +1089,7 @@
     suppose you check out a working copy from a repository whose
     most recent revision is 4:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er viktig å notere seg at arbeidskopier ikke bestandig 
+   <para>Det er viktig å notere seg at arbeidskopier ikke bestandig 
     samsvarer med en enkelt revisjon i depotet;
     de kan inneholde filer fra flere forskjellige revisjoner.
     For eksempel, tenk at du henter ut en arbeidskopi fra et depot 
@@ -1109,9 +1109,9 @@
     commit will create revision 5 of the repository, and your
     working copy will now look like this:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For øyeblikket samsvarer arbeidskopien nøyaktig med revisjon 
+   <para>For øyeblikket samsvarer arbeidskopien nøyaktig med revisjon 
     4 i depotet.
-    Men tenk deg så at du gjør en forandring i 
+    Men tenk deg så at du gjør en forandring i 
     <filename>button.c</filename>, og legger inn denne forandringen.
     Forutsatt at ingen andre innlegginger har forekommet, vil din 
     innlegging opprette revisjon 5 i depotet, og arbeidskopien din 
@@ -1129,10 +1129,10 @@
     use <command>svn update</command> to bring your working copy
     up to date, then it will look like this:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Så sier vi at Sally på dette tidspunktet legger inn en 
+   <para>Så sier vi at Sally på dette tidspunktet legger inn en 
     forandring til <filename>integer.c</filename>, som lager 
     revisjon 6.
-    Hvis du bruker <command>svn update</command> for å oppdatere 
+    Hvis du bruker <command>svn update</command> for å oppdatere 
     arbeidskopien, vil den se ut som dette:</para>
 
 <screen>
@@ -1154,12 +1154,12 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Sallys forandring i <filename>integer.c</filename> vil komme 
     til syne i arbeidskopien din, og din forandring vil fortsatt 
-    være til stede i <filename>button.c</filename>.
+    være til stede i <filename>button.c</filename>.
     I dette eksempelet er teksten i <filename>Makefile</filename> 
     identisk i revisjon 4, 5 og 6, men Subversion vil merke kopien 
-    av <filename>Makefile</filename> med revisjon 6 for å indikere 
+    av <filename>Makefile</filename> med revisjon 6 for å indikere 
     at den fortsatt gjelder.
-    Så, etter at du gjør en ren oppdatering fra toppen av 
+    Så, etter at du gjør en ren oppdatering fra toppen av 
     arbeidskopien din, vil den vanligvis samsvare med en eksakt 
     revisjon i depotet.</para>
 
@@ -1170,7 +1170,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>How Working Copies Track the Repository</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Hvordan arbeidskopier holder følge med depotet</title>
+   <title>Hvordan arbeidskopier holder følge med depotet</title>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>For each file in a working directory, Subversion records
@@ -1179,7 +1179,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>For hver fil i en arbeidskatalog, lagrer Subversion to 
     essensielle deler informasjon i det administrative 
-    <filename>.svn</filename>-området:</para>
+    <filename>.svn</filename>-området:</para>
    
    
    <itemizedlist>
@@ -1191,7 +1191,7 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para>Hvilken revisjon arbeidsfilen din er basert på (dette 
+     <para>Hvilken revisjon arbeidsfilen din er basert på (dette 
       kalles filens <firstterm>arbeidsrevisjon</firstterm>), 
       og</para>
     </listitem>
@@ -1213,7 +1213,7 @@
     Subversion can tell which of the following four states a
     working file is in:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Ved hjelp av denne informasjonen kan Subversion ved å 
+   <para>Ved hjelp av denne informasjonen kan Subversion ved å 
     kommunisere med depotet se hvilke fire tilstander en arbeidsfil 
     er i:</para>
 
@@ -1237,9 +1237,9 @@
       <para>Filen er uforandret i arbeidskopien, og ingen 
        forandringer til denne filen er blitt lagt inn i depotet 
        siden arbeidskopien ble lagt inn.
-       En <command>svn commit</command> på filen vil ikke gjøre 
-       noe som helst, og en <command>svn update</command> på 
-       filen vil heller ikke gjøre noe.</para>
+       En <command>svn commit</command> på filen vil ikke gjøre 
+       noe som helst, og en <command>svn update</command> på 
+       filen vil heller ikke gjøre noe.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     
@@ -1264,9 +1264,9 @@
        forandringer i denne filen er blitt lagt inn i depotet 
        siden stamrevisjonen.
        Det er lokale forandringer som ikke er blitt lagt inn i 
-       depotet, så en <command>svn commit</command> av filen vil 
-       lykkes i å publisere forandringene dine, og en 
-       <command>svn update</command> på filen vil ikke gjøre noen 
+       depotet, så en <command>svn commit</command> av filen vil 
+       lykkes i å publisere forandringene dine, og en 
+       <command>svn update</command> på filen vil ikke gjøre noen 
        ting.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -1290,10 +1290,10 @@
      <listitem>
       <para>Filen er ikke blitt forandret i arbeidskopien, men har 
        forandret seg i depotet.
-       Filen må etterhvert bli oppdatert, for å få den til å 
+       Filen må etterhvert bli oppdatert, for å få den til å 
        samsvare med den offentlige revisjonen.
-       En <command>svn commit</command> på filen vil ikke gjøre 
-       noe, og en <command>svn update</command> på filen vil 
+       En <command>svn commit</command> på filen vil ikke gjøre 
+       noe, og en <command>svn update</command> på filen vil 
        legge de seneste forandringene inn i arbeidskopien 
        din.</para>
      </listitem>
@@ -1318,15 +1318,15 @@
      <term>Forandret lokalt og samtidig utdatert</term>
 
      <listitem>
-      <para>Filen er blitt forandret både i arbeidskopien og 
+      <para>Filen er blitt forandret både i arbeidskopien og 
        depotet.
        En <command>svn commit</command> av filen vil feile med en 
        <quote>out-of-date</quote>-feilmelding.
-       Filen må oppdateres først; en <command>svn 
-       update</command>-kommando vil prøve å flette inn de 
+       Filen må oppdateres først; en <command>svn 
+       update</command>-kommando vil prøve å flette inn de 
        offentlige forandringene med de lokale forandringene.
-       Hvis Subversion ikke kan fullføre flettingen automatisk på 
-       en skikkelig måte, blir det opp til brukeren å løse 
+       Hvis Subversion ikke kan fullføre flettingen automatisk på 
+       en skikkelig måte, blir det opp til brukeren å løse 
        konflikten.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -1339,7 +1339,7 @@
     of any item in your working copy. For more information on
     that command, see <xref linkend="svn-ch-3-sect-5.3.1" />.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Dette kan høres ut som mye å holde greie på, men 
+   <para>Dette kan høres ut som mye å holde greie på, men 
     <command>svn status</command>-kommandoen vil vise deg tilstanden 
     til ethvert element i arbeidskopien din.
     For mer informasjon om denne kommandoen, se <xref 
@@ -1359,9 +1359,9 @@
     to have a working copy containing mixed revision
     numbers.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Som et generelt prinsipp prøver Subversion å være så 
+   <para>Som et generelt prinsipp prøver Subversion å være så 
     fleksibel som mulig.
-    En spesiell type av fleksibilitet er muligheten til å ha en 
+    En spesiell type av fleksibilitet er muligheten til å ha en 
     arbeidskopi som inneholder blandede revisjonsnumre.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1376,17 +1376,17 @@
     <emphasis>deliberately</emphasis> want a mixture of working
     revisions?</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Til å begynne med er det ikke sikkert det er helt klart 
-    hvorfor denne typen fleksibilitet er å betrakte som en fordel, 
+   <para>Til å begynne med er det ikke sikkert det er helt klart 
+    hvorfor denne typen fleksibilitet er å betrakte som en fordel, 
     og ikke en svakhet.
-    Etter å ha fullført en innlegging i depotet, er de nylig 
+    Etter å ha fullført en innlegging i depotet, er de nylig 
     innlagte filene og katalogene i en nyere arbeidsrevisjon enn 
     resten av kopien.
     Det ser ut som litt av et rot.
     Som tidligere demonstrert, kan arbeidskopien alltid bli satt til 
-    en enkelt arbeidsrevisjon ved å kjøre <command>svn 
+    en enkelt arbeidsrevisjon ved å kjøre <command>svn 
     update</command>.
-    Hvorfor vil noen <emphasis>med vilje</emphasis> ønske seg en 
+    Hvorfor vil noen <emphasis>med vilje</emphasis> ønske seg en 
     blanding av arbeidsrevisjoner?</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1400,11 +1400,11 @@
     latest tree.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Forutsatt at prosjektet ditt er komplekst nok, vil du 
-    oppdage at det noen ganger er fint å kunne 
+    oppdage at det noen ganger er fint å kunne 
     <quote>tilbakedatere</quote> deler av arbeidskopien til en 
-    tidligere revisjon; du vil lære hvordan du gjør dette i kapittel 
+    tidligere revisjon; du vil lære hvordan du gjør dette i kapittel 
     3.
-    Kanskje vil du prøve en tidligere versjon av en delmodul, lagret 
+    Kanskje vil du prøve en tidligere versjon av en delmodul, lagret 
     i en underkatalog, eller kanskje du vil utforske et antall 
     tidligere versjoner av en fil sett i forhold til det seneste 
     treet.</para>
@@ -1413,7 +1413,7 @@
    <para>However you make use of mixed-revisions in your working
     copy, there are limitations to this flexibility.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvordan du enn gjør bruk av blandede revisjoner i 
+   <para>Hvordan du enn gjør bruk av blandede revisjoner i 
     arbeidskopien, er det begrensninger i denne 
     fleksibiliteten.</para>
 
@@ -1424,11 +1424,11 @@
     be rejected, to prevent you from accidentally
     destroying changes you've not yet seen.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For det første kan du ikke legge inn sletting av en fil 
+   <para>For det første kan du ikke legge inn sletting av en fil 
     eller katalog som ikke er fullstendig oppdatert.
     Hvis en nyere versjon av elementet eksisterer i depotet, vil 
-    forsøket ditt på å slette bli avslått, for å forhindre deg å 
-    feilaktig ødelegge forandringer som du enda ikke har 
+    forsøket ditt på å slette bli avslått, for å forhindre deg å 
+    feilaktig ødelegge forandringer som du enda ikke har 
     sett.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1442,11 +1442,11 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>For det andre kan du ikke legge inn en metadata-forandring 
     til en katalog hvis den ikke er fullstendig oppdatert.
-    Du vil få lære om å legge til <quote>egenskaper</quote> til 
+    Du vil få lære om å legge til <quote>egenskaper</quote> til 
     elementer i kapittel 6.
     En katalogs arbeidsrevisjon definerer et spesifikt sett med 
     poster og egenskaper, og en innlegging av forandringer i en 
-    egenskap for en utdatert katalog kan ødelegge egenskaper som du 
+    egenskap for en utdatert katalog kan ødelegge egenskaper som du 
     enda ikke har sett.</para>
 
   </sect2>
@@ -1474,7 +1474,7 @@
      revision trees.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Vi har introdusert begrepene om et sentralt depot, 
-     arbeidskopien til klienten, og rekken av revisjonstrær i 
+     arbeidskopien til klienten, og rekken av revisjonstrær i 
      depotet.</para>
    </listitem>
 
@@ -1485,9 +1485,9 @@
      another, using the <quote>copy-modify-merge</quote>
      model.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Vi har sett noen enkle eksempler på hvordan to 
-     arbeidskolleger kan bruke Subversion til å publisere og motta 
-     forandringer til og fra hverandre, ved å bruke 
+    <para>Vi har sett noen enkle eksempler på hvordan to 
+     arbeidskolleger kan bruke Subversion til å publisere og motta 
+     forandringer til og fra hverandre, ved å bruke 
      <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modellen.</para>
    </listitem>
 
@@ -1496,7 +1496,7 @@
     <para>We've talked a bit about the way Subversion tracks and
      manages information in a working copy.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Vi har snakket litt om måten Subversion følger og 
+    <para>Vi har snakket litt om måten Subversion følger og 
      behandler informasjon i en arbeidskopi.</para>
    </listitem>
 
@@ -1509,9 +1509,9 @@
    should now be ready to jump into the next chapter, which is a
    detailed tour of Subversion's commands and features.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Så langt skal du ha en god oversikt om hvordan Subversion 
+  <para>Så langt skal du ha en god oversikt om hvordan Subversion 
    arbeider generelt sett.
-   Bevæpnet med kunnskap er du nå klar til å hoppe inn i neste 
+   Bevæpnet med kunnskap er du nå klar til å hoppe inn i neste 
    kapittel, som er en detaljert gjennomgang av Subversions 
    kommandoer og funksjoner.</para>
    

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -16,15 +16,15 @@
    into your working copy, examine them, and work through any
    conflicts that might arise.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Nå vil vi gå inn i detaljene omkring bruken av Subversion.
-   Når du har nådd slutten av dette kapittelet, vil du være i stand 
-   til å utføre omtrent alle de oppgavene du trenger for å bruke 
+  <para>Nå vil vi gå inn i detaljene omkring bruken av Subversion.
+   Når du har nådd slutten av dette kapittelet, vil du være i stand 
+   til å utføre omtrent alle de oppgavene du trenger for å bruke 
    Subversion i en vanlig dags arbeid.
-   Du starter med en innledende uthenting av koden din, og går 
-   gjennom å gjøre forandringer og studere disse forandringene.
-   Du vil også få se hvordan du legger inn forandringer laget av 
+   Du starter med en innledende uthenting av koden din, og går 
+   gjennom å gjøre forandringer og studere disse forandringene.
+   Du vil også få se hvordan du legger inn forandringer laget av 
    andre inn i arbeidskopien din, studere dem, og jobbe deg gjennom 
-   eventuelle konflikter som måtte oppstå.</para>
+   eventuelle konflikter som måtte oppstå.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Note that this chapter is not meant to be an exhaustive list
@@ -35,11 +35,11 @@
    model of Subversion. For a complete reference of all commands,
    see <xref linkend="svn-ch-9"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Merk at dette kapittelet ikke er ment å være en fullstendig 
-   liste over Subversions kommandoer — det er heller en uformell 
+  <para>Merk at dette kapittelet ikke er ment å være en fullstendig 
+   liste over Subversions kommandoer — det er heller en uformell 
    introduksjon til de mest vanlige Subversionoppgavene du vil komme 
    ut for.
-   Dette kapittelet forutsetter at du har lest og forstått <xref 
+   Dette kapittelet forutsetter at du har lest og forstått <xref 
    linkend="svn-ch-2"/> og er kjent med den generelle modellen til 
    Subversion.
    For en komplett referanse over alle kommandoene, se <xref 
@@ -65,13 +65,13 @@
    <subcommand></command> will describe the syntax, switches,
    and behavior of the <command>subcommand</command>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Før du leser videre, her er den viktigste kommandoen du noen 
-   gang vil trenge når du bruker Subversion:
+  <para>Før du leser videre, her er den viktigste kommandoen du noen 
+   gang vil trenge når du bruker Subversion:
    <command>svn help</command>.
-   Kommandolinjeklienten til Subversion er selvdokumenterende — til 
+   Kommandolinjeklienten til Subversion er selvdokumenterende — til 
    enhver tid vil en rask <command>svn help 
    <delkommando></command> beskrive syntaksen, valg, og 
-   oppførselen til <command>delkommando</command>.</para>
+   oppførselen til <command>delkommando</command>.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -92,9 +92,9 @@
    detailed description of import, see <xref
    linkend="svn-ch-3-sect-7.3"/> later in this chapter.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Du bruker <command>svn import</command> for å importere et 
+  <para>Du bruker <command>svn import</command> for å importere et 
    nytt prosjekt inn i et Subversiondepot.
-   Selv om dette sannsynligvis er det aller første du vil gjøre når 
+   Selv om dette sannsynligvis er det aller første du vil gjøre når 
    du setter opp Subversiontjeneren din, er det ikke noe som skjer 
    veldig ofte.
    For en detaljert beskrivelse av import, se <xref 
@@ -109,7 +109,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Revisions: Numbers, Keywords, and Dates, Oh My!</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Revisjoner: Nummer, nøkkelord og datoer, <!-- ¤ 
+  <title>Revisjoner: Nummer, nøkkelord og datoer, <!-- ¤ 
   -->oj!</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -120,13 +120,13 @@
    in time. As you continue to commit and grow your repository,
    you need a mechanism for identifying these snapshots.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Før vi går videre, bør du vite litt om hvordan du kan 
+  <para>Før vi går videre, bør du vite litt om hvordan du kan 
    identifisere en spesiell revisjon i depotet.
-   Som du lærte i <xref linkend="svn-ch-2-sect-3.2"/>, er en revisjon 
-   et <quote>øyeblikksbilde</quote> av depotet på et visst tidspunkt.
-   Når du fortsetter med å legge inn revisjoner og øker størrelsen på 
-   depotet ditt, trenger du en mekanisme for å identifisere disse 
-   øyeblikksbildene.</para>
+   Som du lærte i <xref linkend="svn-ch-2-sect-3.2"/>, er en revisjon 
+   et <quote>øyeblikksbilde</quote> av depotet på et visst tidspunkt.
+   Når du fortsetter med å legge inn revisjoner og øker størrelsen på 
+   depotet ditt, trenger du en mekanisme for å identifisere disse 
+   øyeblikksbildene.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>You specify these revisions by using the
@@ -137,13 +137,13 @@
    lets you refer to these revisions by number, keyword, or
    date.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Du spesifiserer disse revisjonene ved å bruke 
+  <para>Du spesifiserer disse revisjonene ved å bruke 
    <option>--revision</option> (<option>-r</option>)-valget pluss 
-   revisjonen du ønsker (<command>svn --revision REV</command> eller 
-   du kan spesifisere et område ved å separere to revisjoner med et 
+   revisjonen du ønsker (<command>svn --revision REV</command> eller 
+   du kan spesifisere et område ved å separere to revisjoner med et 
    kolon (<command>svn --revision REV1:REV2</command>).
    Og Subversion lar deg referere til disse revisjonene via nummer, 
-   nøkkelord eller dato.</para>
+   nøkkelord eller dato.</para>
   
   <sect2 id="svn-ch-3-sect-3.1">
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -158,10 +158,10 @@
     Subversion client informs you of the new revision
     number:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du lager et nytt Subversiondepot, begynner det livet 
-    sitt på revisjon null og hver etterfølgende innlegging øker 
+   <para>Når du lager et nytt Subversiondepot, begynner det livet 
+    sitt på revisjon null og hver etterfølgende innlegging øker 
     revisjonsnummeret med en.
-    Etter at innleggingen din er fullført, informerer 
+    Etter at innleggingen din er fullført, informerer 
     Subversionklienten deg om det nye revisjonsnummeret:</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -172,7 +172,7 @@
 Committed revision 3.
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ Eksemplene må vente. -->
+   <!-- ¤ Eksemplene må vente. -->
    <screen>
 $ svn commit --message "Corrected number of cheese slices."
 Sending    sandwich.txt
@@ -186,9 +186,9 @@
     in this chapter), you can refer to it as
     <quote>3</quote>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du på et punkt i fremtiden vil referere til den 
-    revisjonen (vi vil se hvordan og hvorfor vi kanskje skulle ønske 
-    å gjøre det senere i dette kapitlet), kan du referere til den 
+   <para>Hvis du på et punkt i fremtiden vil referere til den 
+    revisjonen (vi vil se hvordan og hvorfor vi kanskje skulle ønske 
+    å gjøre det senere i dette kapitlet), kan du referere til den 
     som <quote>3</quote>.</para>
 
   </sect2>
@@ -197,7 +197,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Revision Keywords</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Nøkkelord for revisjoner</title>
+   <title>Nøkkelord for revisjoner</title>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The Subversion client understands a number of
@@ -206,9 +206,9 @@
     <option>-ﳢ-revision</option> switch, and are resolved into
     specific revision numbers by Subversion:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Subversionklienten forstår noen 
-    <firstterm>revisjonsnøkkelord</firstterm>.
-    Disse nøkkelordene kan bli brukt istedenfor heltallsargumenter 
+   <para>Subversionklienten forstår noen 
+    <firstterm>revisjonsnøkkelord</firstterm>.
+    Disse nøkkelordene kan bli brukt istedenfor heltallsargumenter 
     til <option>--revision</option>-valget, og blir oversatt til 
     spesifikke revisjonsnumre av Subversion:</para>
 
@@ -230,13 +230,13 @@
     <para>Hver katalog i arbeidskopien din inneholder en 
      administrativ underkatalog kalt <filename>.svn</filename>.
      For hver eneste fil i en katalog lagrer Subversion en kopi av 
-     hver fil i det administrative området.
-     Denne kopien er en en umodifisert (ingen nøkkelordutvidelser, 
+     hver fil i det administrative området.
+     Denne kopien er en en umodifisert (ingen nøkkelordutvidelser, 
      ingen linjesluttkonvertering, ingen noesomhelst) kopi av filen 
      som da den eksisterte i den siste revisjonen (kalt 
      <quote>BASE</quote>-revisjonen) som du oppdaterte den til i 
      arbeidskopien din.
-     Vi refererer til denne filen som den <firstterm>uberørte 
+     Vi refererer til denne filen som den <firstterm>uberørte 
      kopien</firstterm> eller 
      <firstterm>text-base</firstterm>-versjonen av filen, og det er 
      alltid en eksakt byte-for-byte-kopi av filen som den 
@@ -262,7 +262,7 @@
       <para>The <quote>pristine</quote> revision of an item in a
        working copy.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Den <quote>uberørte</quote> revisjonen for et element 
+      <para>Den <quote>uberørte</quote> revisjonen for et element 
        i en arbeidskopi.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -275,7 +275,7 @@
        at) <literal>BASE</literal>.</para>
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Den siste revisjonen som et element forandret seg i 
-       før (eller på) <literal>BASE</literal>.</para>
+       før (eller på) <literal>BASE</literal>.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     
@@ -287,7 +287,7 @@
        revision in which an item changed. (Technically,
        <literal>COMMITTED</literal> - 1.)</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Revisjonen akkurat <emphasis>før</emphasis> den siste 
+      <para>Revisjonen akkurat <emphasis>før</emphasis> den siste 
        revisjonen der et element forandret seg.
        (Teknisk sett, <literal>COMMITTED</literal> - 1.)</para>
      </listitem>
@@ -302,7 +302,7 @@
      paths, but not to URLs.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para><literal>PREV</literal>, <literal>BASE</literal> og 
-     <literal>COMMTTED</literal> kan bli brukt til å referere til 
+     <literal>COMMTTED</literal> kan bli brukt til å referere til 
      lokale stier, men ikke til URLer.</para>
    </note>
    
@@ -311,9 +311,9 @@
     Don't worry if the commands don't make sense yet; we'll be
     explaining these commands as we go through the chapter:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Her er noen eksempler på revisjonsnøkkelord i aksjon.
-    Ikke bli urolig om du ikke forstår den fulle betydningen av 
-    kommandoene enda; vi vil forklare disse kommandoene mens vi går 
+   <para>Her er noen eksempler på revisjonsnøkkelord i aksjon.
+    Ikke bli urolig om du ikke forstår den fulle betydningen av 
+    kommandoene enda; vi vil forklare disse kommandoene mens vi går 
     gjennom kapittelet:</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -352,14 +352,14 @@
 # seneste versjonen i depotet.
 
 $ svn diff --revision BASE:HEAD foo.c
-# sammenligner din <quote>uberørte</quote> foo.c (ingen lokale 
+# sammenligner din <quote>uberørte</quote> foo.c (ingen lokale 
 # modifikasjoner) mot den seneste versjonen i depotet.
 
 $ svn log --revision BASE:HEAD
 # viser alle loggmeldinger siden du sist oppdaterte
 
 $ svn update --revision PREV foo.c
-# setter tilbake til den forrige forandringen på foo.c .
+# setter tilbake til den forrige forandringen på foo.c .
 # (Arbeidsrevisjonen til foo.c minsker.)
 </screen>
    
@@ -369,8 +369,8 @@
     revision numbers or remember the exact revision of your
     working copy.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Disse nøkkelordene tillater deg å utføre mange vanlige (og 
-    hjelpsomme) operasjoner uten å måtte lete opp spesielle 
+   <para>Disse nøkkelordene tillater deg å utføre mange vanlige (og 
+    hjelpsomme) operasjoner uten å måtte lete opp spesielle 
     revisjonsnumre eller huske den eksakte revisjonen til 
     arbeidskopien din.</para>
    
@@ -390,18 +390,18 @@
     revisions together!</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Alle plasser du spesifiserer et revisjonsnummer eller 
-    revisjonsnøkkelord, kan du også spesifisere en dato innenfor 
-    krøllparenteser <quote>{}</quote>.
-    Du kan til og med aksessere et område av forandringer i depotet 
-    ved å bruke både datoer og revisjoner sammen!</para>
+    revisjonsnøkkelord, kan du også spesifisere en dato innenfor 
+    krøllparenteser <quote>{}</quote>.
+    Du kan til og med aksessere et område av forandringer i depotet 
+    ved å bruke både datoer og revisjoner sammen!</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Here are examples of the date formats that Subversion
     accepts. Remember to use quotes around any date that contains
     spaces.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Her er eksempler på dataformater som Subversion aksepterer.
-    Husk å bruke anførselstegn rundt datoer som inneholder 
+   <para>Her er eksempler på dataformater som Subversion aksepterer.
+    Husk å bruke anførselstegn rundt datoer som inneholder 
     mellomrom.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -432,7 +432,7 @@
 $ svn checkout --revision {20020217T1530}
 $ svn checkout --revision {20020217T1530Z}
 $ svn checkout --revision {20020217T1530-0500}
-…
+…
 </screen>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -440,8 +440,8 @@
     the most recent revision of the repository as of that
     date:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du spesifiserer en dato som en revisjon, finner 
-    Subversion den nyeste revisjonen på denne datoen:</para>
+   <para>Når du spesifiserer en dato som en revisjon, finner 
+    Subversion den nyeste revisjonen på denne datoen:</para>
     
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -455,7 +455,7 @@
 $ svn log --revision {2002-11-28}
 ------------------------------------------------------------------------
 r12 | ira | 2002-11-27 12:31:51 -0600 (Wed, 27 Nov 2002) | 6 lines
-…
+…
 </screen>
     
    <sidebar>
@@ -478,18 +478,18 @@
      00:00:00, so looking for the most recent revision won't
      return anything on the day of the 27th.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis du spesifiserer en enkelt dato som en revisjon uten å 
+    <para>Hvis du spesifiserer en enkelt dato som en revisjon uten å 
      spesifisere klokkeslett (for eksempel 
      <literal>2002-11-27</literal>, forventer du kanskje at 
      Subversion skal gi deg den siste revisjonen som ble opprettet 
      27. november.
-     Istedenfor får du en revisjon fra den 26., eller til og med 
+     Istedenfor får du en revisjon fra den 26., eller til og med 
      enda tidligere.
      Husk at Subversion vil finne den <emphasis>nyeste versjonen i 
-     depotet</emphasis> på den datoen du oppgir.
+     depotet</emphasis> på den datoen du oppgir.
      Hvis du angir en dato uten klokkeslett, som 
      <literal>2002-11-27</literal>, bruker Subversion klokkeslettet 
-     00:00:00, så det å se etter den nyeste revisjonen vil ikke 
+     00:00:00, så det å se etter den nyeste revisjonen vil ikke 
      returnere noe som helst fra denne datoen.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -498,7 +498,7 @@
      23:59"}</literal>), or just specify the next day
      (<literal>{2002-11-28}</literal>).</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis du ønsker å inkludere den 27de i letingen, kan du 
+    <para>Hvis du ønsker å inkludere den 27de i letingen, kan du 
      enten spesifisere den 27de med klokkeslett 
      (<literal>{"2002-11-27 23:59"}</literal>, eller bare 
      spesifisere den neste dagen 
@@ -510,7 +510,7 @@
    <para>You can also use a range of dates. Subversion will find
     all revisions between both dates, inclusive:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du kan også bruke et område av datoer.
+   <para>Du kan også bruke et område av datoer.
     Subversion vil finne alle revisjoner mellom to datoer, 
     inkludert:</para>
    
@@ -522,13 +522,13 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svn log --revision {2002-11-20}:{2002-11-29}
-…
+…
 </screen>
     
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>As we pointed out, you can also mix dates and revisions:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Som vi har påpekt, kan du også blande datoer og 
+   <para>Som vi har påpekt, kan du også blande datoer og 
     revisjoner:</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -550,15 +550,15 @@
     altogether. This will wreak havoc on the internal
     date-to-revision conversion that Subversion performs.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Brukere bør være klar over en spissfindighet som kan bli 
+   <para>Brukere bør være klar over en spissfindighet som kan bli 
     litt av en snublestein ved bruk av datoer i Subversion.
-    Siden tidspunktet på en revisjon er lagret som en egenskap for 
-    revisjonen — en uversjonert, modifiserbar egenskap — kan 
-    revisjonsegenskaper bli forandret til å representere helt feil 
+    Siden tidspunktet på en revisjon er lagret som en egenskap for 
+    revisjonen — en uversjonert, modifiserbar egenskap — kan 
+    revisjonsegenskaper bli forandret til å representere helt feil 
     kronologi, eller kan til og med bli fjernet helt.
     Dette vil rote til den interne 
     <quote>dato-til-revisjon</quote>-konverteringen som Subversion 
-    utfører.</para>
+    utfører.</para>
     
   </sect2>
    
@@ -583,12 +583,12 @@
   
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Mesteparten av tiden vil du starte bruken av et 
-   Subversiondepot ved å utføre en <firstterm>uthenting</firstterm> 
+   Subversiondepot ved å utføre en <firstterm>uthenting</firstterm> 
    av prosjektet ditt.
-   Ved å hente ut en revisjon fra et depot lages det en kopi av den 
-   lokalt på maskinen.
+   Ved å hente ut en revisjon fra et depot lages det en kopi av den 
+   lokalt på maskinen.
    Denne kopien inneholder <literal>HEAD</literal> (siste revisjon) 
-   av Subversiondepotet som du spesifiserer på kommandolinja:</para>
+   av Subversiondepotet som du spesifiserer på kommandolinja:</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <screen>
@@ -609,7 +609,7 @@
 A trunk/COMMITTERS
 A trunk/configure.in
 A trunk/IDEAS
-…
+…
 Checked out revision 2499.
 </screen>
   
@@ -623,8 +623,8 @@
     more about in <xref linkend="svn-ch-4"/>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <title>Oppbygning av depotet</title>
-   <para>Hvis du lurer på hva det er med <literal>trunk</literal> i 
-    URLen ovenfor, så er den en del av måten vi anbefaler du legger 
+   <para>Hvis du lurer på hva det er med <literal>trunk</literal> i 
+    URLen ovenfor, så er den en del av måten vi anbefaler du legger 
     opp Subversiondepotet, noe som vi vil snakke en god del mer om i 
     <xref linkend="svn-ch-4"/>.</para>
 
@@ -638,7 +638,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Selv om eksempelet ovenfor henter ut trunk-katalogen, kan du 
    like lettvint hente ut en hvilken som helst dyp underkatalog fra 
-   et depot ved å spesifisere underkatalogen i adressen:</para>
+   et depot ved å spesifisere underkatalogen i adressen:</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
   <screen>
@@ -659,7 +659,7 @@
 A tools/svnbook.el
 A tools/dtd
 A tools/dtd/dblite.dtd
-…
+…
 Checked out revision 2499.
 </screen>
   
@@ -675,12 +675,12 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Siden Subversion bruker en 
    <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modell istedenfor 
-   <quote>lås-rediger-lås opp</quote> (se <xref
-   linkend="svn-ch-2"/>), er du allerede i stand til å gjøre 
+   <quote>lås-rediger-lås opp</quote> (se <xref
+   linkend="svn-ch-2"/>), er du allerede i stand til å gjøre 
    forandringer i arbeidskopien din.
-   Den er som enhver annen samling av filer og kataloger på systemet.
+   Den er som enhver annen samling av filer og kataloger på systemet.
    Du kan redigere og forandre dem, flytte dem rundt, du kan til og 
-   med slette hele arbeidskopien og ikke tenke mer på den.</para>
+   med slette hele arbeidskopien og ikke tenke mer på den.</para>
 
    <note>
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -695,8 +695,8 @@
      them later in this chapter.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Selv om arbeidskopien er <quote>som enhver annen samling 
-     av filer og kataloger på systemet</quote>, må du la Subversion 
-     få vite om du er på vei til å rearrangere noe i arbeidskopien.
+     av filer og kataloger på systemet</quote>, må du la Subversion 
+     få vite om du er på vei til å rearrangere noe i arbeidskopien.
      Hvis du vil kopiere eller flytte et element i en arbeidskopi, 
      skal du bruke <command>svn copy</command> eller <command>svn 
      move</command> istedenfor kopierings- og flyttekommandoene i 
@@ -709,9 +709,9 @@
    changes to existing ones, there's no need to further notify the
    Subversion server that you've done anything.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Såfremt du ikke er klar til å legge inn en ny fil eller 
+  <para>Såfremt du ikke er klar til å legge inn en ny fil eller 
    katalog, eller forandringer til eksisterende, er det ikke 
-   nødvendig å fortelle Subversiontjeneren at du har gjort 
+   nødvendig å fortelle Subversiontjeneren at du har gjort 
    noe.</para>
 
   <sidebar>
@@ -731,12 +731,12 @@
     depends on it to manage your working copy.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hver katalog i en arbeidskopi inneholder et administrativt 
-    område, en underkatalog kalt <filename>.svn</filename>.
+    område, en underkatalog kalt <filename>.svn</filename>.
     Vanligvis vil ikke katalogutlistinger vise denne underkatalogen, 
     men den er uansett en viktig katalog.
-    Hva du enn gjør, ikke slett eller gjør forandringer i noe under 
-    det administrative området!
-    Subversion er avhengig av det for å holde rede på 
+    Hva du enn gjør, ikke slett eller gjør forandringer i noe under 
+    det administrative området!
+    Subversion er avhengig av det for å holde rede på 
     arbeidskopien.</para>
 
   </sidebar>
@@ -747,8 +747,8 @@
    a directory after your repository URL. This places your working
    copy in the new directory that you name. For example:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selv om du så absolutt kan hente ut en arbeidskopi med URLen 
-   til depotet som det eneste argumentet, kan du også spesifisere en 
+  <para>Selv om du så absolutt kan hente ut en arbeidskopi med URLen 
+   til depotet som det eneste argumentet, kan du også spesifisere en 
    katalog etter depot-URLen.
    Dette plasserer arbeidskopien din i den nye katalogen som du gir 
    navn til.
@@ -773,7 +773,7 @@
 A subv/COMMITTERS
 A subv/configure.in
 A subv/IDEAS
-…
+…
 Checked out revision 2499.
 </screen>
   
@@ -803,11 +803,11 @@
    this section we'll run through the most common things that you might
    find yourself doing with Subversion in the course of a day's work.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion har mange funksjoner, valg og <!-- ¤ -->avanserte 
-   muligheter, men på en dag-til-dag-basis er oddsene store for at du 
-   bare vil bruke et fåtall av dem.
-   I denne seksjonen vil vi gå gjennom de vanligste tingene som du 
-   vil komme ut for med Subversion i løpet av en dags arbeid.</para>
+  <para>Subversion har mange funksjoner, valg og <!-- ¤ -->avanserte 
+   muligheter, men på en dag-til-dag-basis er oddsene store for at du 
+   bare vil bruke et fåtall av dem.
+   I denne seksjonen vil vi gå gjennom de vanligste tingene som du 
+   vil komme ut for med Subversion i løpet av en dags arbeid.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The typical work cycle looks like this:</para>
@@ -832,7 +832,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Make changes</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Gjør forandringer</para>
+    <para>Gjør forandringer</para>
     <itemizedlist>
      <listitem>
       <para><command>svn add</command></para>
@@ -853,7 +853,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Examine your changes</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Se på forandringene dine</para>
+    <para>Se på forandringene dine</para>
     <itemizedlist>
      <listitem>
       <para><command>svn status</command></para>
@@ -908,10 +908,10 @@
     <command>svn update</command> to bring your working copy into
     sync with the latest revision in the repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du arbeider på et prosjekt med et team, vil du oppdatere 
+   <para>Når du arbeider på et prosjekt med et team, vil du oppdatere 
     arbeidskopien din med alle forandringer gjort av andre utviklere 
     siden den forrige oppdateringen av prosjektet.
-    Bruk <command>svn update</command> for å få arbeidskopien i synk 
+    Bruk <command>svn update</command> for å få arbeidskopien i synk 
     med den siste revisjonen i depotet.</para>
    
    <screen>
@@ -928,9 +928,9 @@
     your working copy to include those changes.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>I dette tilfellet har noen andre lagt inn forandringer til 
-    både <filename>foo.c</filename> og <filename>bar.c</filename> 
+    både <filename>foo.c</filename> og <filename>bar.c</filename> 
     siden forrige gang du oppdaterte, og Subversion har oppdatert 
-    arbeidskopien din til å inneholde disse forandringene.</para>
+    arbeidskopien din til å inneholde disse forandringene.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Let's examine the output of <command>svn update</command>
@@ -939,11 +939,11 @@
     know what actions Subversion performed to bring your working
     copy up-to-date:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>La oss se på utdataene fra <command>svn update</command> 
+   <para>La oss se på utdataene fra <command>svn update</command> 
     litt til.
-    Når tjeneren sender forandringer til arbeidskopien, blir en 
-    bokstavkode vist ved siden av hvert element for å la deg vite 
-    hva Subversion gjorde for å oppdatere arbeidskopien:</para>
+    Når tjeneren sender forandringer til arbeidskopien, blir en 
+    bokstavkode vist ved siden av hvert element for å la deg vite 
+    hva Subversion gjorde for å oppdatere arbeidskopien:</para>
 
    <variablelist>
 
@@ -1005,8 +1005,8 @@
        arbeidskopien; det vil si, <filename>foo</filename> ble 
        slettet og et nytt element med det samme navnet ble lagt 
        til.
-       Selv om de har det samme navnet, anser depotet dem for å 
-       være forskjellige objekter med hver sin historie.</para>
+       Selv om de har det samme navnet, anser depotet dem for å 
+       være forskjellige objekter med hver sin historie.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1026,8 +1026,8 @@
        fra depotet, mens den lokale kopien av filen inneholdt 
        forandringer gjort av deg.
        Enten blandet ikke forandringene seg med hverandre, eller 
-       de var nøyaktig de samme som dine lokale forandringer, så 
-       Subversion klarte å flette 
+       de var nøyaktig de samme som dine lokale forandringer, så 
+       Subversion klarte å flette 
        (mer<computeroutput>G</computeroutput>e) depotets 
        forandringer uten noen problemer.</para>
      </listitem>
@@ -1045,12 +1045,12 @@
        discuss this situation later in this chapter.</para>
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Filen <filename>foo</filename> mottok forandringer som 
-       førte til konflikt 
+       førte til konflikt 
        (<computeroutput>C</computeroutput>onflict) med dine egne.
        Forandringene fra tjeneren overlapper direkte med dine 
        egne forandringer i filen.
        Men det er ingen grunn til panikk.
-       Denne overlappingen må bli løst av et menneske (deg); vi 
+       Denne overlappingen må bli løst av et menneske (deg); vi 
        diskuterer denne situasjonen senere i dette 
        kapittelet.</para>
      </listitem>
@@ -1064,7 +1064,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Make Changes to Your Working Copy</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Gjør forandringer i arbeidskopien</title>
+   <title>Gjør forandringer i arbeidskopien</title>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Now you can get to work and make changes in your
@@ -1078,18 +1078,18 @@
     to use any of these commands until you commit. Changes you can
     make to your working copy:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå kan du gå i gang med arbeidet og gjøre forandringer i 
+   <para>Nå kan du gå i gang med arbeidet og gjøre forandringer i 
     arbeidskopien.
-    Det er vanligvis mer praktisk å bestemme seg for en spesiell 
-    forandring (eller et sett forandringer) som skal gjøres, som å 
+    Det er vanligvis mer praktisk å bestemme seg for en spesiell 
+    forandring (eller et sett forandringer) som skal gjøres, som å 
     lage en ny funksjonalitet, ordne en feil osv.
     Subversionkommandoene som du vil bruke her er <command>svn 
     add</command>, <command>svn delete</command>, <command>svn 
     copy</command> og <command>svn move</command>.
     Hvis du imidlertid bare redigerer filer som allerede finnes i 
-    Subversion, trenger du kanskje ikke å bruke noen av disse 
-    kommandoene før du legger dem inn.
-    Forandringer som du kan gjøre med arbeidskopien:</para>
+    Subversion, trenger du kanskje ikke å bruke noen av disse 
+    kommandoene før du legger dem inn.
+    Forandringer som du kan gjøre med arbeidskopien:</para>
    
    <variablelist>
     
@@ -1106,9 +1106,9 @@
      <term>Filforandringer</term>
      <listitem>
       <para>Dette er den enkleste typen forandring.
-       Du trenger ikke å fortelle Subversion at du har tenkt å 
+       Du trenger ikke å fortelle Subversion at du har tenkt å 
        forandre en fil; bare sett i gang med forandringene.
-       Subversion vil bli i stand til å automatisk finne ut av 
+       Subversion vil bli i stand til å automatisk finne ut av 
        hvilke filer som er blitt forandret.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -1126,12 +1126,12 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <term>Forandringer i trestrukturen</term>
      <listitem>
-      <para>Du kan spørre Subversion om å <quote>merke</quote> 
-       filer og kataloger for oppførte slettinger, tillegginger, 
+      <para>Du kan spørre Subversion om å <quote>merke</quote> 
+       filer og kataloger for oppførte slettinger, tillegginger, 
        kopieringer eller flytting.
-       Selv om disse forandringene tar plass øyeblikkelig i 
+       Selv om disse forandringene tar plass øyeblikkelig i 
        arbeidskopien din, vil ingen tillegginger eller slettinger 
-       skje i depotet før du legger dem inn.</para>
+       skje i depotet før du legger dem inn.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1144,10 +1144,10 @@
     as it handles text files—and just as efficiently
     too.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å gjøre forandringer i filer, bruk teksteditoren din, 
+   <para>For å gjøre forandringer i filer, bruk teksteditoren din, 
     tekstbehandlingsprogrammet, grafikkprogrammet, eller hvilket som 
-    helst verktøy du vanligvis bruker.
-    Subversion behandler binærfiler like lett som tekstfiler — og 
+    helst verktøy du vanligvis bruker.
+    Subversion behandler binærfiler like lett som tekstfiler — og 
     like effektivt.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1157,7 +1157,7 @@
     later).</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Her er en oversikt over de fire delkommandoene i Subversion 
-    som du vil bruke oftest for å gjøre forandringer i trestrukturen 
+    som du vil bruke oftest for å gjøre forandringer i trestrukturen 
     (vi vil dekke <command>svn import</command> og <command>svn 
     mkdir</command> senere).</para>
    
@@ -1178,14 +1178,14 @@
        <option>-ﳢ-non-recursive</option> (<option>-N</option>)
        switch.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Klargjør filen, katalogen eller den symbolske lenken 
-       <filename>foo</filename> for å bli lagt til i depotet.
-       Når du legger inn filene neste gang, vil 
+      <para>Klargjør filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+       <filename>foo</filename> for å bli lagt til i depotet.
+       Når du legger inn filene neste gang, vil 
        <filename>foo</filename> bli et barn av foreldrekatalogen.
        Legg merke til at hvis <filename>foo</filename> er en 
-       katalog, vil alt under <filename>foo</filename> også bli 
+       katalog, vil alt under <filename>foo</filename> også bli 
        klargjort for tillegging.
-       Hvis du bare vil klargjøre bare selve 
+       Hvis du bare vil klargjøre bare selve 
        <filename>foo</filename>, legg til valget 
        <option>--non-recursive</option> 
        (<option>-N</option>).</para>
@@ -1212,18 +1212,18 @@
        your working copy) a revision earlier than the one in
        which you deleted it.</para></footnote></para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Klargjør filen, katalogen eller den symbolske lenken 
+      <para>Klargjør filen, katalogen eller den symbolske lenken 
        <filename>foo</filename> for sletting fra depotet.
        Hvis <filename>foo</filename> er en fil eller lenke, blir 
-       den slettet øyeblikkelig fra arbeidskopien.
+       den slettet øyeblikkelig fra arbeidskopien.
        Hvis <filename>foo</filename> er en katalog, blir den ikke 
        slettet, men klargjort for sletting.
-       Når du legger inn forandringene, vil 
+       Når du legger inn forandringene, vil 
        <filename>foo</filename> bli slettet fra arbeidskopien og 
-       depotet.<footnote><para>Selvfølgelig, ingenting blir 
-       noensinne totalt slettet fra depotet — bare fra 
+       depotet.<footnote><para>Selvfølgelig, ingenting blir 
+       noensinne totalt slettet fra depotet — bare fra 
        <literal>HEAD</literal> i depotet.
-       Du kan få alt tilbake ved å hente ut (eller oppdatere 
+       Du kan få alt tilbake ved å hente ut (eller oppdatere 
        arbeidskopien til) en tidligere revisjon i forhold til den 
        som ble slettet.</para></footnote></para>
      </listitem>
@@ -1246,7 +1246,7 @@
        en duplikat av <filename>foo</filename>.
        <filename>bar</filename> er automatisk klargjort for 
        tillegging.
-       Når <filename>bar</filename> blir lagt til depotet under 
+       Når <filename>bar</filename> blir lagt til depotet under 
        neste innlegging, blir kopieringshistorien lagret (som om 
        den kommer originalt fra <filename>foo</filename>).
        <command>svn copy</command> lager ikke mellomliggende
@@ -1266,7 +1266,7 @@
        <command>svn move</command> does not create intermediate
        directories.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Denne kommandoen er nøyaktig den samme som å kjøre 
+      <para>Denne kommandoen er nøyaktig den samme som å kjøre 
        <command>svn copy foo bar; svn delete foo</command>.
        Det vil si, <filename>bar</filename> er klargjort for 
        tillegging som en kopi av <filename>foo</filename>, og 
@@ -1305,15 +1305,15 @@
      copy</command>, <command>svn move</command>, and
      <command>svn delete</command> can work with URLs.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Tidligere i dette kapitlet sa vi at du må legge inn alle 
-     forandringene du gjør for at depotet skal bli i stand til å 
+    <para>Tidligere i dette kapitlet sa vi at du må legge inn alle 
+     forandringene du gjør for at depotet skal bli i stand til å 
      gjengi disse forandringene.
-     Det er ikke helt sant — det <emphasis>er</emphasis> noen 
+     Det er ikke helt sant — det <emphasis>er</emphasis> noen 
      tilfeller som legger inn treforandringer til depotet med en 
      gang.
-     Dette skjer bare når en delkommando opererer direkte mot en 
+     Dette skjer bare når en delkommando opererer direkte mot en 
      URL istedenfor en sti i en arbeidskopi.
-     I særdeleshet, spesifikk bruk av <command>svn mkdir</command>, 
+     I særdeleshet, spesifikk bruk av <command>svn mkdir</command>, 
      <command>svn copy</command>, <command>svn move</command> og 
      <command>svn delete</command> kan virke med URLer.</para>
 
@@ -1326,13 +1326,13 @@
      directly on a URL, any of the above actions represent an
      immediate commit.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>URL-operasjoner oppfører seg på denne måten fordi 
-     kommandoer som opererer på en arbeidskopi kan bruke 
-     arbeidskopien som et slags <quote>anleggsområde</quote> der du 
-     gjør i stand forandringene før du legger dem inn i depotet.
-     Kommandoer som opererer på URLer har ikke denne luksusen, så 
-     når du opererer direkte mot en URL, representerer alle de 
-     ovennevnte operasjonene en øyeblikkelig innlegging.</para>
+    <para>URL-operasjoner oppfører seg på denne måten fordi 
+     kommandoer som opererer på en arbeidskopi kan bruke 
+     arbeidskopien som et slags <quote>anleggsområde</quote> der du 
+     gjør i stand forandringene før du legger dem inn i depotet.
+     Kommandoer som opererer på URLer har ikke denne luksusen, så 
+     når du opererer direkte mot en URL, representerer alle de 
+     ovennevnte operasjonene en øyeblikkelig innlegging.</para>
 
    </sidebar>
 
@@ -1361,22 +1361,22 @@
     working copy, and then perhaps the third to revert some (or
     all) of those changes.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du er ferdig med å gjøre forandringer, må du legge dem 
-    inn i depotet, men før du gjør det, er det vanligvis en god idé 
-    å ta en kikk på nøyaktig hva du har forandret.
-    Ved å studere forandringene dine før du legger dem inn, kan du 
-    lage en mer nøyaktig loggmelding.
-    Du kan også oppdage om du har forandret en fil ved en ulykke, og 
-    dette gir deg en sjanse til å omgjøre disse forandringene før du 
+   <para>Når du er ferdig med å gjøre forandringer, må du legge dem 
+    inn i depotet, men før du gjør det, er det vanligvis en god idé 
+    å ta en kikk på nøyaktig hva du har forandret.
+    Ved å studere forandringene dine før du legger dem inn, kan du 
+    lage en mer nøyaktig loggmelding.
+    Du kan også oppdage om du har forandret en fil ved en ulykke, og 
+    dette gir deg en sjanse til å omgjøre disse forandringene før du 
     legger dem inn.
-    I tillegg er dette en god mulighet til å se over og skrote 
-    forandringer før du publiserer dem.
-    Du kan se nøyaktig hvilke forandringer du har gjort ved å bruke 
+    I tillegg er dette en god mulighet til å se over og skrote 
+    forandringer før du publiserer dem.
+    Du kan se nøyaktig hvilke forandringer du har gjort ved å bruke 
     <command>svn status</command>, <command>svn diff</command> og 
     <command>svn revert</command>.
-    Du vil vanligvis bruke de første to kommandoene til å finne ut 
+    Du vil vanligvis bruke de første to kommandoene til å finne ut 
     hvilke filer som har forandret seg i arbeidskopien din, og 
-    deretter kanskje bruke den tredje for å omgjøre noen (eller 
+    deretter kanskje bruke den tredje for å omgjøre noen (eller 
     alle) disse forandringene.</para>
    
    <!-- pll - Fri 07 Feb 2003 12:55:07                  -->
@@ -1396,15 +1396,15 @@
     working files have changed, or even allow you to undo your
     changes without contacting the repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Subversion er blitt optimalisert for å hjelpe deg med denne 
-    oppgaven, og er i stand til å gjøre mange ting uten å 
+   <para>Subversion er blitt optimalisert for å hjelpe deg med denne 
+    oppgaven, og er i stand til å gjøre mange ting uten å 
     kommunisere med depotet.
-    Nærmere forklart, arbeidskopien inneholder en hemmelig 
-    <quote>urørt</quote> kopi av hver versjonskontrollert fil, og 
-    disse kopiene ligger i <filename>.svn</filename>-området.
-    På grunn av dette kan Subversion raskt vise deg hvordan 
+    Nærmere forklart, arbeidskopien inneholder en hemmelig 
+    <quote>urørt</quote> kopi av hver versjonskontrollert fil, og 
+    disse kopiene ligger i <filename>.svn</filename>-området.
+    På grunn av dette kan Subversion raskt vise deg hvordan 
     arbeidsfilene dine har forandret seg, og til og med tillate deg 
-    å omgjøre forandringene dine uten å kontakte depotet.</para>
+    å omgjøre forandringene dine uten å kontakte depotet.</para>
    
    <sect3 id="svn-ch-3-sect-5.3.1">
     <title><command>svn status</command></title>
@@ -1431,12 +1431,12 @@
       or potentially incorporating new changes published by
       other users.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Du er muligens vant til å bruke <command>cvs 
-      update</command> for å se hvilke forandringer du har gjort i 
+     <para>Du er muligens vant til å bruke <command>cvs 
+      update</command> for å se hvilke forandringer du har gjort i 
       arbeidskopien.
       <command>svn status</command> vil gi deg all informasjonen 
-      du trenger om hva som er forandret i arbeidskopien — uten å 
-      kontakte depotet og dermed risikere å legge inn nye 
+      du trenger om hva som er forandret i arbeidskopien — uten å 
+      kontakte depotet og dermed risikere å legge inn nye 
       forandringer publisert av andre brukere.</para>
     
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1447,12 +1447,12 @@
       of using the <command>update</command> command to see what
       local modifications you've made.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>I Subversion gjør <command>update</command> akkurat det 
-      — den oppdaterer arbeidskopien din med alle forandringer som 
+     <para>I Subversion gjør <command>update</command> akkurat det 
+      — den oppdaterer arbeidskopien din med alle forandringer som 
       er lagt inn i depotet siden den siste gangen du oppdaterte 
       arbeidskopien.
-      Du må bryte vanen med å bruke 
-      <command>update</command>-kommandoen for å se hvilke lokale 
+      Du må bryte vanen med å bruke 
+      <command>update</command>-kommandoen for å se hvilke lokale 
       oppdateringer du har gjort.</para>
 
     </sidebar>
@@ -1466,13 +1466,13 @@
      <literal>#</literal> is not
      actually printed by <command>svn status</command>.)</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis du kjører <command>svn status</command> på toppen av 
-     arbeidskopien uten å angi argumenter, vil programmet detektere 
+    <para>Hvis du kjører <command>svn status</command> på toppen av 
+     arbeidskopien uten å angi argumenter, vil programmet detektere 
      alle fil- og katalogforandringer som du har gjort. Nedenfor er 
-     eksempler på de forskjellige statuskodene som <command>svn 
+     eksempler på de forskjellige statuskodene som <command>svn 
      status</command> kan returnere.
      (Legg merke til at teksten etter <literal>#</literal> i det 
-     følgende eksempelet ikke skrives ut av <command>svn 
+     følgende eksempelet ikke skrives ut av <command>svn 
      status</command>-kommandoen.</para>
    
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1494,7 +1494,7 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
- L  abc.c        # svn har en lås i .svn-katalogen for abc.c
+ L  abc.c        # svn har en lås i .svn-katalogen for abc.c
 M   bar.c        # innholdet i bar.c har lokale forandringer
 M   baz.c        # baz.c har egenskapsforandringer, men ingen 
              # forandring i innholdet
@@ -1502,7 +1502,7 @@
              # 'externals'-definering
 ?   foo.o        # svn kjenner ikke til foo.o
 !   some_dir      # svn kontrollerer ikke denne, og er satt opp 
-              # til å ignorere den
+              # til å ignorere den
 ~   qux         # versjonert som fil/katalog/lenke, men 
              # elementtypen er forandret
 I   .screenrc      # denne filen er ignorert
@@ -1528,7 +1528,7 @@
     <para>I dette utdataformatet skriver <command>svn 
      status</command> fem kolonner med tegn, fulgt av flere blanke 
      tegn, etterfulgt av et fil- eller katalognavn.
-     Den første kolonnen forteller statusen til en fil eller 
+     Den første kolonnen forteller statusen til en fil eller 
      katalog og/eller dens innhold.
      Kodene som kan skrives her er:</para>
 
@@ -1570,7 +1570,7 @@
         Det betyr at forandringer mottatt fra tjeneren under en 
         oppdatering overlapper med lokale forandringer som du 
         har i arbeidskopien din.
-        Du må løse denne konflikten før du legger inn dine 
+        Du må løse denne konflikten før du legger inn dine 
         forandringer i depotet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -1622,7 +1622,7 @@
        <para>Katalogen <filename>element</filename> er 
         uversjonert, men er relatert til en ekstern definisjon i 
         Subversion.
-        For å finne ut mer om 
+        For å finne ut mer om 
         <quote>externals</quote>-defineringer, se <xref 
         linkend="svn-ch-7-sect-3"/>.</para>
       </listitem>
@@ -1647,10 +1647,10 @@
        <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er ikke under 
         versjonskontroll.
-        Du kan bli kvitt spørsmålstegnene ved å enten angi 
+        Du kan bli kvitt spørsmålstegnene ved å enten angi 
         <option>--quiet</option> (<option>-q</option>)-valget 
         til <command>svn status</command>, eller sette 
-        <literal>svn:ignore</literal>-egenskapen på 
+        <literal>svn:ignore</literal>-egenskapen på 
         foreldrekatalogen.
         For mer informasjon om ignorerte filer, se <xref 
         linkend="svn-ch-7-sect-2.3.3" />.</para>
@@ -1678,13 +1678,13 @@
       <listitem>
        <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er under versjonskontroll 
-        men mangler eller er ukomplett på en eller annen måte.
+        men mangler eller er ukomplett på en eller annen måte.
         Elementet kan mangle hvis det er fjernet ved bruk av en 
         kommando utenfor Subversions kontroll.
-        I tilfellet med en katalog, kan den være ukomplett hvis 
+        I tilfellet med en katalog, kan den være ukomplett hvis 
         du har avbrutt en uthenting eller oppdatering.
         En rask <command>svn update</command> vil hente filen 
-        eller katalogen på nytt, eller en <command>svn 
+        eller katalogen på nytt, eller en <command>svn 
         revert</command> vil legge tilbake en manglende 
         fil.</para>
       </listitem>
@@ -1711,8 +1711,8 @@
         type objekt, men det som faktisk er i arbeidskopien er 
         en annen type.
         For eksempel kan Subversion ha en fil i katalogen, men 
-        du fjernet filen og opprettet en katalog på samme 
-        plassen uten å bruke kommandoen <command>svn 
+        du fjernet filen og opprettet en katalog på samme 
+        plassen uten å bruke kommandoen <command>svn 
         delete</command> eller <command>svn 
         add</command>.</para>
       </listitem>
@@ -1739,7 +1739,7 @@
       <listitem>
        <para>Filen, katalogen eller den symbolske lenken 
         <filename>element</filename> er ikke under 
-        versjonskontroll, og Subversion er satt opp til å 
+        versjonskontroll, og Subversion er satt opp til å 
         ignorere den under operasjonene <command>svn 
         add</command>, <command>svn import</command> og 
         <command>svn status</command>.
@@ -1747,7 +1747,7 @@
         linkend="svn-ch-7-sect-2.3.3"/>.
         Merk at dette symbolet bare dukker opp hvis du 
         spesifiserer valget <option>--no-ignore</option> til 
-        <command>svn status</command> — ellers ville filen bli 
+        <command>svn status</command> — ellers ville filen bli 
         ignorert og ikke listet i det hele tatt!</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -1762,7 +1762,7 @@
      appears in the second column, then the properties have been
      modified, otherwise a whitespace will be printed.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Den andre kolonnen forteller statusen på egenskapene til 
+    <para>Den andre kolonnen forteller statusen på egenskapene til 
      en fil eller katalog (se <xref 
      linkend="svn-ch-7-sect-2"></xref> for mer informasjon om 
      egenskaper).
@@ -1785,14 +1785,14 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Den tredje kolonnen vil bare vise blanktegn eller en 
      <computeroutput>L</computeroutput> som betyr at Subversion har 
-     låst elementet i arbeidsområdet under 
+     låst elementet i arbeidsområdet under 
      <filename>.svn</filename>-katalogen.
-     Du vil se en <computeroutput>L</computeroutput> hvis du kjører 
+     Du vil se en <computeroutput>L</computeroutput> hvis du kjører 
      <command>svn status</command> i en katalog hvor en 
-     <command>svn commit</command> er i gang — kanskje mens du 
+     <command>svn commit</command> er i gang — kanskje mens du 
      redigerer loggmeldingen.
-     Hvis Subversion ikke kjører, ble Subversion sannsynligvis 
-     avbrutt og låsene må frigjøres ved å kjøre <command>svn 
+     Hvis Subversion ikke kjører, ble Subversion sannsynligvis 
+     avbrutt og låsene må frigjøres ved å kjøre <command>svn 
      cleanup</command> (mer om det senere i dette kapitlet).</para>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1821,20 +1821,20 @@
      <computeroutput>+</computeroutput> som betyr at filen eller 
      katalogen er klargjort for tillegging eller er modifisert med 
      en historie lagt til i tillegg.
-     Dette skjer vanligvis når du bruker <command>svn 
-     move</command> eller <command>svn copy</command> på en fil 
+     Dette skjer vanligvis når du bruker <command>svn 
+     move</command> eller <command>svn copy</command> på en fil 
      eller katalog.
-     Hvis du ser <computeroutput>A  +</computeroutput>, betyr det 
+     Hvis du ser <computeroutput>A  +</computeroutput>, betyr det 
      at elementet er klargjort for tillegging med historie.
-     Det kan være en fil eller roten på en kopiert katalog.
+     Det kan være en fil eller roten på en kopiert katalog.
      <computeroutput>+</computeroutput> betyr at elementet er en 
      del av et katalogtre klargjort for tillegging med historie, 
-     det vil si at en forelder ble kopiert, og den følger bare med 
-     på lasset.
-     <computeroutput>M  +</computeroutput> betyr at elementet er en 
+     det vil si at en forelder ble kopiert, og den følger bare med 
+     på lasset.
+     <computeroutput>M  +</computeroutput> betyr at elementet er en 
      del av et katalogtre klargjort for tillegging med historie, 
      <emphasis>og</emphasis> det har lokale forandringer.
-     Når du legger det inn, vil først forelderen bli lagt til med 
+     Når du legger det inn, vil først forelderen bli lagt til med 
      historie (kopiert), noe som betyr at denne filen automatisk 
      vil eksistere i kopien.
      Deretter blir de lokale forandringene lagt inn i 
@@ -1874,7 +1874,7 @@
      item in your working copy, even if it has not been
      changed:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para><command>svn status</command> har også valget 
+    <para><command>svn status</command> har også valget 
      <option>--verbose</option> (<option>-v</option>), som vil vise 
      deg statusen til <emphasis>hvert eneste</emphasis> element i 
      arbeidskopien, selv om det ikke er blitt forandret:</para>
@@ -1901,7 +1901,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Dette er den <quote>lange formen</quote> av utdata fra 
      <command>svn status</command>.
-     Den første kolonnen forblir den samme, men den andre kolonnen 
+     Den første kolonnen forblir den samme, men den andre kolonnen 
      viser arbeidsrevisjonen til elementet.
      Den tredje og fjerde kolonnen viser revisjonen elementet sist 
      ble forandret i, og hvem som gjorde det.</para>
@@ -1916,8 +1916,8 @@
      and adds information about things that are
      out-of-date:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Ingen av kjøringene av <command>svn status</command> 
-     ovenfor kontakter depotet, de virker bare lokalt ved å 
+    <para>Ingen av kjøringene av <command>svn status</command> 
+     ovenfor kontakter depotet, de virker bare lokalt ved å 
      sammenligne metadataene i <filename>.svn</filename>-katalogen 
      med arbeidskopien.
      Til slutt er det <option>--show-updates</option> 
@@ -1945,12 +1945,12 @@
      out-of-date. (More on this subject later.)</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Legg merke til de to asteriskene:
-     Hvis du skulle kjøre <command>svn update</command> på dette 
+     Hvis du skulle kjøre <command>svn update</command> på dette 
      tidspunktet, ville du motta forandringer til 
      <filename>README</filename> og <filename>trout.c</filename>.
-     Dette gir deg nyttig informasjon — du må oppdatere og få 
-     tjenerforandringene for <filename>README</filename> før du 
-     legger inn filene, ellers vil depotet avslå innleggingen fordi 
+     Dette gir deg nyttig informasjon — du må oppdatere og få 
+     tjenerforandringene for <filename>README</filename> før du 
+     legger inn filene, ellers vil depotet avslå innleggingen fordi 
      den ikke er oppdatert.
      (Mer om dette temaet senere.)</para>
 
@@ -1977,28 +1977,28 @@
      -ﳢ-extensions '-bc' foo.c</command>.</para>
      </footnote></para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>En annen måte å undersøke forandringene dine er med 
+    <para>En annen måte å undersøke forandringene dine er med 
      kommandoen <command>svn diff</command>.
-     Du kan finne ut <emphasis>nøyaktig</emphasis> hvordan du har 
-     forandret på ting ved å kjøre <command>svn diff</command> uten 
+     Du kan finne ut <emphasis>nøyaktig</emphasis> hvordan du har 
+     forandret på ting ved å kjøre <command>svn diff</command> uten 
      argumenter, noe som lister ut filforandringer i 
      <foreignphrase>unified 
      diff</foreignphrase>-format:<footnote><para>Subversion bruker 
      sine egne interne diffrutiner, som produserer diff-format som 
      standard. Hvis du vil ha utdataene fra diff i et annet format, 
-     spesifiser et eksternt diffprogram ved å bruke 
+     spesifiser et eksternt diffprogram ved å bruke 
      <option>--diff-cmd</option> og legg til alle flagg du vil 
-     trenge ved å bruke <option>--extensions</option>-bryteren.
-     For eksempel, for å se lokale forskjeller i filen 
+     trenge ved å bruke <option>--extensions</option>-bryteren.
+     For eksempel, for å se lokale forskjeller i filen 
      <filename>foo.c</filename> i <foreignphrase>context 
      format</foreignphrase> mens forandringer i blanktegn blir 
-     ignorert, kan du kjøre <command>svn diff --diff-cmd 
+     ignorert, kan du kjøre <command>svn diff --diff-cmd 
      /usr/bin/diff --extensions '-bc' 
      foo.c</command>.</para></footnote></para>
     
-    <!-- ¤ De eksemplene venter man med til det blir litt mer 
-    oversikt. Da tas alle i en stor omgang så ting ikke føkkes opp 
-    mer enn nødvendig. -->
+    <!-- ¤ De eksemplene venter man med til det blir litt mer 
+    oversikt. Da tas alle i en stor omgang så ting ikke føkkes opp 
+    mer enn nødvendig. -->
     
     <screen>
 $ svn diff
@@ -2051,9 +2051,9 @@
      text.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Kommandoen <command>svn diff</command> produserer disse 
-     utdataene ved å sammenligne dine arbeidsfiler mot de lagrede 
-     <quote>urørte</quote> kopiene i 
-     <filename>.svn</filename>-området.
+     utdataene ved å sammenligne dine arbeidsfiler mot de lagrede 
+     <quote>urørte</quote> kopiene i 
+     <filename>.svn</filename>-området.
      Filer klargjort for tillegging blir vist som om all teksten er 
      lagt til, og filer klargjort for sletting vises som om all 
      teksten er slettet.</para>
@@ -2073,10 +2073,10 @@
      Det vil si at slettede linjer vises med en 
      <literal>-</literal> i begynnelsen av linjen, og linjer lagt 
      til har en <literal>+</literal> i begynnelsen.
-     <command>svn diff</command> skriver også filnavn og 
+     <command>svn diff</command> skriver også filnavn og 
      informasjon om filposisjon nyttig for programmet 
-     <command>patch</command>, så du kan generere 
-     <quote>patcher</quote> ved å omdirigere utdataene fra diff til 
+     <command>patch</command>, så du kan generere 
+     <quote>patcher</quote> ved å omdirigere utdataene fra diff til 
      en fil:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2093,7 +2093,7 @@
      developer for review or testing prior to commit.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Du kan for eksempel sende denne patchfilen til en annen 
-     utvikler så han kan kontrollere eller teste den før den legges 
+     utvikler så han kan kontrollere eller teste den før den legges 
      inn i depotet.</para>
 
    </sect3>
@@ -2107,7 +2107,7 @@
      mistake; perhaps you accidentally typed that text into the
      wrong file in your editor.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Tenk deg nå at du ser resultatet av <!-- ¤ «diff» er vel 
+    <para>Tenk deg nå at du ser resultatet av <!-- ¤ «diff» er vel 
      egentlig greit nok. Jeg befaler at det er et godt norskt ord. 
      -->diffen ovenfor, og oppdager at forandringene dine til 
      <filename>README</filename> er en feil; kanskje du la denne 
@@ -2117,7 +2117,7 @@
     <para>This is a perfect opportunity to use <command>svn
      revert</command>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Dette er en perfekt mulighet til å bruke kommandoen 
+    <para>Dette er en perfekt mulighet til å bruke kommandoen 
      <command>svn revert</command>.</para>
      
     <screen>
@@ -2134,12 +2134,12 @@
      example, you might decide that you don't want to add a new
      file after all:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Subversion reverserte filen til sin før-modifiserte 
-     tilstand ved å overskrive den med den lagrede 
-     <quote>urørte</quote> kopien fra 
-     <filename>.svn</filename>-området.
-     Men legg også merke til at <command>svn revert</command> kan 
-     omgjøre <emphasis>alle</emphasis> klargjorte operasjoner — for 
+    <para>Subversion reverserte filen til sin før-modifiserte 
+     tilstand ved å overskrive den med den lagrede 
+     <quote>urørte</quote> kopien fra 
+     <filename>.svn</filename>-området.
+     Men legg også merke til at <command>svn revert</command> kan 
+     omgjøre <emphasis>alle</emphasis> klargjorte operasjoner — for 
      eksempel kan du bestemme deg for at du likevel ikke vil legge 
      til en ny fil:</para>
 
@@ -2170,14 +2170,14 @@
       file.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para><command>svn revert</command> 
-      <replaceable>ELEMENT</replaceable> har nøyaktig den samme 
+      <replaceable>ELEMENT</replaceable> har nøyaktig den samme 
       effekten som om du sletter 
       <replaceable>ELEMENT</replaceable> fra arbeidskopien din og 
-      deretter kjører <command>svn update -r BASE</command> 
+      deretter kjører <command>svn update -r BASE</command> 
       <replaceable>ELEMENT</replaceable>.
       Imidlertid, hvis du reverserer en fil har <command>svn 
-      revert</command> en forskjell som er verdt å legge merke til 
-      — den trenger ikke å kommunisere med depotet for å legge 
+      revert</command> en forskjell som er verdt å legge merke til 
+      — den trenger ikke å kommunisere med depotet for å legge 
       tilbake filen din.</para>
     </note>
 
@@ -2222,9 +2222,9 @@
     <para>Alle disse tre kommandoene (<command>svn status</command>, 
      <command>svn diff</command> og <command>svn revert</command>) 
      kan brukes uten nettverkstilgang.
-     Dette gjør det lettvint å behandle forandringene som du holder 
-     på med når du er en plass uten nettverksforbindelse, som når 
-     du reiser med fly, sitter på toget eller hacker på 
+     Dette gjør det lettvint å behandle forandringene som du holder 
+     på med når du er en plass uten nettverksforbindelse, som når 
+     du reiser med fly, sitter på toget eller hacker på 
      stranden.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2246,23 +2246,23 @@
      change to a 400MB file and have to send the whole file to
      the server!</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Subversion gjør dette ved å ha et privat lager med urørte 
+    <para>Subversion gjør dette ved å ha et privat lager med urørte 
      versjoner av hver versjonert fil lagret inne i det 
-     administrative <filename>.svn</filename>-området.
-     Dette lar Subversion rapportere — og reversere — lokale 
+     administrative <filename>.svn</filename>-området.
+     Dette lar Subversion rapportere — og reversere — lokale 
      forandringer i disse filene <emphasis>uten 
      nettverkstilgang</emphasis>.
-     Dette lageret (kalt <quote>tekstbasen</quote> — 
-     <quote>text-base</quote>) tillater også Subversion å sende 
+     Dette lageret (kalt <quote>tekstbasen</quote> — 
+     <quote>text-base</quote>) tillater også Subversion å sende 
      brukerens lokale modifikasjoner under en innlegging som en 
      pakket <firstterm>delta</firstterm> (eller 
-     <quote>forskjell</quote>) mot den urørte kopien.
-     Det å ha dette lageret er en enorm fordel — selv om du har en 
-     rask nettforbindelse, er det mye raskere å sende bare 
+     <quote>forskjell</quote>) mot den urørte kopien.
+     Det å ha dette lageret er en enorm fordel — selv om du har en 
+     rask nettforbindelse, er det mye raskere å sende bare 
      forandringene til en fil istedenfor hele filen til tjeneren.
-     Ved første øyekast ser ikke dette så viktig ut, men tenk deg 
-     følgene hvis du prøver å legge inn en en-linjers forandring i 
-     en fil på 400 megabytes og må sende hele filen til 
+     Ved første øyekast ser ikke dette så viktig ut, men tenk deg 
+     følgene hvis du prøver å legge inn en en-linjers forandring i 
+     en fil på 400 megabytes og må sende hele filen til 
      tjeneren!</para>
   </sidebar>
 
@@ -2272,7 +2272,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Resolve Conflicts (Merging Others' Changes)</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Løse konflikter (Flette inn andres forandringer)</title>
+   <title>Løse konflikter (Flette inn andres forandringer)</title>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>We've already seen how <command>svn status -u</command>
@@ -2281,7 +2281,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Vi har allerede sett hvordan <command>svn status 
     -u</command> kan forutsi konflikter.
-    Tenk deg at du kjører <command>svn update</command> og noen 
+    Tenk deg at du kjører <command>svn update</command> og noen 
     interessante ting skjer:</para>
    
    <screen>
@@ -2306,17 +2306,17 @@
     changes.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Kodene <computeroutput>U</computeroutput> og 
-    <computeroutput>G</computeroutput> gir ingen grunn til å foreta 
-    seg noe; disse filene absorberte forandringene fra depotet på en 
-    grei måte.
+    <computeroutput>G</computeroutput> gir ingen grunn til å foreta 
+    seg noe; disse filene absorberte forandringene fra depotet på en 
+    grei måte.
     Filene merket med <computeroutput>U</computeroutput> inneholdt 
     ingen lokale forandringer, men ble oppdatert 
     (<computeroutput>U</computeroutput>pdated) med forandringer fra 
     depotet.
-    <computeroutput>G</computeroutput>-en står for 
+    <computeroutput>G</computeroutput>-en står for 
     <quote>mer<computeroutput>G</computeroutput>ed</quote> 
     (flettet), noe som betyr at filen hadde lokale forandringer til 
-    å begynne med, men forandringene som kom fra depotet overlappet 
+    å begynne med, men forandringene som kom fra depotet overlappet 
     ikke med de lokale forandringene.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2325,16 +2325,16 @@
     with your own, and now you have to manually choose between
     them.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Men <computeroutput>C</computeroutput>-en står for konflikt.
+   <para>Men <computeroutput>C</computeroutput>-en står for konflikt.
     Dette betyr at forandringene fra tjeneren overlappet med dine 
-    egne, og nå må du velge mellom dem manuelt.</para>
+    egne, og nå må du velge mellom dem manuelt.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Whenever a conflict occurs, three things typically occur
     to assist you in noticing and resolving that conflict:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når en konflikt oppstår, skjer vanligvis tre ting som 
-    hjelper deg med å legge merke til og løse denne 
+   <para>Når en konflikt oppstår, skjer vanligvis tre ting som 
+    hjelper deg med å legge merke til og løse denne 
     konflikten:</para>
      
    <itemizedlist>
@@ -2362,16 +2362,16 @@
       file is capable of contextual, line-based merging. See
       <xref linkend="svn-ch-7-sect-2.3.2"/> to learn more.)</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Hvis Subversion anser filen å være av en flettbar type, 
+     <para>Hvis Subversion anser filen å være av en flettbar type, 
       plasserer den
-      <firstterm>konfliktmerker</firstterm> — spesielle strenger 
-      med tekst som skiller <quote>sidene</quote> av konflikten — 
-      inn i filen for å vise de overlappende områdene visuelt.
+      <firstterm>konfliktmerker</firstterm> — spesielle strenger 
+      med tekst som skiller <quote>sidene</quote> av konflikten — 
+      inn i filen for å vise de overlappende områdene visuelt.
       (Subversion bruker 
-      <literal>svn:mime-type</literal>-egenskapen for å bestemme 
-      om en fil er <!-- ¤ Halvslapp setning -->mulig å flette ved 
+      <literal>svn:mime-type</literal>-egenskapen for å bestemme 
+      om en fil er <!-- ¤ Halvslapp setning -->mulig å flette ved 
       hjelp av kontekst- og linjebaserert fletting.
-      Se <xref linkend="svn-ch-7-sect-2.3.2"/> for å lære 
+      Se <xref linkend="svn-ch-7-sect-2.3.2"/> for å lære 
       mer.)</para>
     </listitem>
 
@@ -2402,13 +2402,13 @@
        <term><filename>filnavn.mine</filename></term>
        <listitem>
         <para>Dette er din fil som den var da den eksisterte i 
-         arbeidskopien din før du oppdaterte arbeidskopien — 
+         arbeidskopien din før du oppdaterte arbeidskopien — 
          det vil si uten konfliktmerker.
          Denne filen har dine seneste forandringer og ingenting 
          annet.
-         (Hvis Subversion avgjør at filen ikke er flettbar, 
+         (Hvis Subversion avgjør at filen ikke er flettbar, 
          blir ikke <filename>.mine</filename>-filen opprettet, 
-         siden den ville vært identisk med arbeidsfilen.)</para>
+         siden den ville vært identisk med arbeidsfilen.)</para>
        </listitem>
       </varlistentry>
       
@@ -2426,9 +2426,9 @@
        <term><filename>filnavn.rGAMMELREV</filename></term>
         <listitem>
          <para>Dette er den filen som var 
-          <literal>BASE</literal>-revisjonen før du oppdaterte 
+          <literal>BASE</literal>-revisjonen før du oppdaterte 
           arbeidskopien.
-          Det vil si den filen som du hentet ut før du gjorde 
+          Det vil si den filen som du hentet ut før du gjorde 
           dine seneste redigeringer.</para>
        </listitem>
       </varlistentry>
@@ -2447,10 +2447,10 @@
        <term><filename>filnavn.rNYREV</filename></term>
        <listitem>
         <para>Dette er den filen som Subversionklienten nettopp 
-         mottok fra tjeneren når du oppdaterte arbeidskopien.
+         mottok fra tjeneren når du oppdaterte arbeidskopien.
          Denne filen samsvarer med 
-         <literal>HEAD</literal>-revisjonen av depotet.<!-- ¤ 
-         Hvis man tar vanlig update, ja, men ikke merge. Får se 
+         <literal>HEAD</literal>-revisjonen av depotet.<!-- ¤ 
+         Hvis man tar vanlig update, ja, men ikke merge. Får se 
          om det kommer mer om det seinere. 
          --></para></listitem>
       </varlistentry>
@@ -2464,7 +2464,7 @@
       the repository <literal>HEAD</literal>.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Her er <literal>GAMMELREV</literal> revisjonsnummeret 
-      til filen i ditt <filename>.svn</filename>-område og 
+      til filen i ditt <filename>.svn</filename>-område og 
       <literal>NYREV</literal> er revisjonsnummeret til 
       <literal>HEAD</literal> i depotet.</para>
     </listitem>
@@ -2478,11 +2478,11 @@
     Sally updates her working copy before checking in and she gets
     a conflict:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For eksempel, Sally gjør forandringer til filen 
+   <para>For eksempel, Sally gjør forandringer til filen 
     <filename>sandwich.txt</filename> i depotet.
     Harry har akkurat forandret filen i arbeidskopien sin og har 
     lagt den inn.
-    Sally oppdaterer sin arbeidskopi før hun legger den inn og får 
+    Sally oppdaterer sin arbeidskopi før hun legger den inn og får 
     en konflikt:</para>
    
    <screen>
@@ -2501,12 +2501,12 @@
     allow you to commit the file <filename>sandwich.txt</filename>
     until the three temporary files are removed.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>På dette tidspunktet vil Subversion 
-    <emphasis>ikke</emphasis> tillate deg å legge inn filen 
-    <filename>sandwich.txt</filename> før de tre midlertidige filene 
+   <para>På dette tidspunktet vil Subversion 
+    <emphasis>ikke</emphasis> tillate deg å legge inn filen 
+    <filename>sandwich.txt</filename> før de tre midlertidige filene 
     er fjernet.</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- ¤ -->
    <screen>
 $ svn commit --message "Add a few more things"
 svn: Commit failed (details follow):
@@ -2517,7 +2517,7 @@
    <para>If you get a conflict, you need to do one of three
     things:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du får en konflikt, må du gjøre en av tre ting:</para>
+   <para>Hvis du får en konflikt, må du gjøre en av tre ting:</para>
 
     <itemizedlist>
 
@@ -2527,8 +2527,8 @@
        examining and editing the conflict markers within the
        file).</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Flette teksten med konflikt <quote>for hånd</quote> 
-       (ved å studere og redigere konfliktmerkene i 
+      <para>Flette teksten med konflikt <quote>for hånd</quote> 
+       (ved å studere og redigere konfliktmerkene i 
        filen).</para>
      </listitem>
 
@@ -2546,8 +2546,8 @@
       <para>Run <command>svn revert <filename></command>
        to throw away all of your local changes.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Kjøre <command>svn revert <filnavn></command> 
-       for å skrote alle dine lokale forandringer.</para>
+      <para>Kjøre <command>svn revert <filnavn></command> 
+       for å skrote alle dine lokale forandringer.</para>
      </listitem>
 
     </itemizedlist>
@@ -2562,12 +2562,12 @@
     Subversion can do it for you? We didn't think so.</para>
     </footnote></para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du har løst konflikten, må du la Subversion få vite 
-    dette ved å kjøre <command>svn resolved</command>.
+   <para>Når du har løst konflikten, må du la Subversion få vite 
+    dette ved å kjøre <command>svn resolved</command>.
     Dette fjerner de tre midlertidige filene og Subversion anser 
-    ikke lenger filen for å være i konflikt.<footnote><para>Du kan 
+    ikke lenger filen for å være i konflikt.<footnote><para>Du kan 
     alltids fjerne de midlertidige filene selv, men gidder du 
-    egentlig det når Subversion kan gjøre det for deg?
+    egentlig det når Subversion kan gjøre det for deg?
     Det var det vi trodde.</para></footnote></para>
 
    <screen>
@@ -2579,16 +2579,16 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Merging Conflicts by Hand</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Løse konflikter for hånd</title>
+    <title>Løse konflikter for hånd</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Merging conflicts by hand can be quite intimidating the
      first time you attempt it, but with a little practice, it
      can become as easy as falling off a bike.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Å flette konflikter for hånd kan være ganske skremmende 
-     den første gangen du prøver det, men med litt øvelse kan det 
-     bli like lett som å ramle av en sykkel.</para>
+    <para>Å flette konflikter for hånd kan være ganske skremmende 
+     den første gangen du prøver det, men med litt øvelse kan det 
+     bli like lett som å ramle av en sykkel.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Here's an example. Due to a miscommunication, you and
@@ -2600,14 +2600,14 @@
      First, let's take a look at the file:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Her er et eksempel.
-     På grunn av dårlig kommunikasjon redigerer både du og Sally, 
+     På grunn av dårlig kommunikasjon redigerer både du og Sally, 
      din kollega, filen <filename>sandwich.txt</filename> samtidig.
-     Sally legger inn sine forandringer, og når du oppdaterer 
-     arbeidskopien din får du en konflikt og vi må redigere 
-     <filename>sandwich.txt</filename> for å løse konfliktene.
-     Først, la oss ta en kikk på filen:</para>
+     Sally legger inn sine forandringer, og når du oppdaterer 
+     arbeidskopien din får du en konflikt og vi må redigere 
+     <filename>sandwich.txt</filename> for å løse konfliktene.
+     Først, la oss ta en kikk på filen:</para>
 
-    <!-- ¤ -->
+    <!-- ¤ -->
     <screen>
 $ cat sandwich.txt
 Top piece of bread
@@ -2637,12 +2637,12 @@
      area:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Strengene med <quote>mindre enn</quote>-tegn, likhetstegn 
-     og <quote>større enn</quote>-tegn er konfliktmerker, og er 
+     og <quote>større enn</quote>-tegn er konfliktmerker, og er 
      ikke del av de aktuelle dataene i konflikt.
      Du vil vanligvis forsikre deg om at de er fjernet fra filen 
-     før din neste innlegging.
-     Teksten mellom de to første settene med merker er satt sammen 
-     av de forandringene du gjorde i konfliktområdet:</para>
+     før din neste innlegging.
+     Teksten mellom de to første settene med merker er satt sammen 
+     av de forandringene du gjorde i konfliktområdet:</para>
 
     <screen>
 <<<<<<< .mine
@@ -2678,16 +2678,16 @@
      you will check in, edit your file and remove the conflict
      markers.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Vanligvis vil du ikke ønske å bare slette konfliktmerkene 
-     og Sallys forandringer — hun kommer til å bli voldsomt 
-     forbauset når smørbrødet ankommer og det ikke er det hun ville 
+    <para>Vanligvis vil du ikke ønske å bare slette konfliktmerkene 
+     og Sallys forandringer — hun kommer til å bli voldsomt 
+     forbauset når smørbrødet ankommer og det ikke er det hun ville 
      ha.
-     Så det er nå du tar opp telefonen eller går til andre enden av 
-     kontoret og forklarer til Sally at du får ikke <!-- ¤ 
-     -->sauerkraut fra en italiensk ¤deli.<footnote><para>Og hvis 
-     du spør dem om det, <!-- ¤ -->kan det hende de bærer deg ut av 
-     byen på en planke.</para></footnote>
-     Når dere er blitt enige om forandringene du vil legge inn, 
+     Så det er nå du tar opp telefonen eller går til andre enden av 
+     kontoret og forklarer til Sally at du får ikke <!-- ¤ 
+     -->sauerkraut fra en italiensk ¤deli.<footnote><para>Og hvis 
+     du spør dem om det, <!-- ¤ -->kan det hende de bærer deg ut av 
+     byen på en planke.</para></footnote>
+     Når dere er blitt enige om forandringene du vil legge inn, 
      rediger filen din og fjern konfliktmerkene.</para>
 
     <screen>
@@ -2707,10 +2707,10 @@
     <para>Now run <command>svn resolved</command>, and you're
      ready to commit your changes:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Nå kan du kjøre <command>svn resolved</command>, og du er 
-     klar til å legge inn forandringene dine:</para>
+    <para>Nå kan du kjøre <command>svn resolved</command>, og du er 
+     klar til å legge inn forandringene dine:</para>
 
-    <!-- ¤ -->
+    <!-- ¤ -->
     <screen>
 $ svn resolved sandwich.txt
 $ svn commit -m "Go ahead and use my sandwich, discarding Sally's edits."
@@ -2726,10 +2726,10 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Husk at hvis du blir forvirret mens du redigerer filen med 
      konflikt, kan du alltids konsultere de tre filene som 
-     Subversion lagde for deg i arbeidskopien din — inkludert filen 
-     din sånn som den var før du oppdaterte.
+     Subversion lagde for deg i arbeidskopien din — inkludert filen 
+     din sånn som den var før du oppdaterte.
      Du kan til og med bruke et tredjeparts interaktivt 
-     fletteverktøy for å studere de tre filene.</para>
+     fletteverktøy for å studere de tre filene.</para>
 
    </sect3>
 
@@ -2745,8 +2745,8 @@
      files created by Subversion over the file in your working
      copy:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis du får en konflikt og bestemmer deg for å forkaste 
-     endringene dine, trenger du bare å kopiere en av de 
+    <para>Hvis du får en konflikt og bestemmer deg for å forkaste 
+     endringene dine, trenger du bare å kopiere en av de 
      midlertidige filene laget av Subversion over filen i 
      arbeidskopien din:</para>
 
@@ -2766,7 +2766,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Punting: Using <command>svn revert</command></title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title><!-- ¤ Punting: -->Bruke <command>svn 
+    <title><!-- ¤ Punting: -->Bruke <command>svn 
     revert</command></title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2774,8 +2774,8 @@
      you want to throw out your changes and start your edits
      again, just revert your changes:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis du får en konflikt og under undersøkelsen bestemmer 
-     deg for å forkaste endringene dine og starte på nytt, bare 
+    <para>Hvis du får en konflikt og under undersøkelsen bestemmer 
+     deg for å forkaste endringene dine og starte på nytt, bare 
      reverser forandringene dine:</para>
 
     <screen>
@@ -2789,8 +2789,8 @@
     <para>Note that when you revert a conflicted file, you don't
      have to run <command>svn resolved</command>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Legg merke til at når du reverserer en fil i konflikt, 
-     trenger du ikke å kjøre <command>svn 
+    <para>Legg merke til at når du reverserer en fil i konflikt, 
+     trenger du ikke å kjøre <command>svn 
      resolved</command>.</para>
 
    </sect3>
@@ -2805,13 +2805,13 @@
     are removed, Subversion will let you commit the file even if
     it still contains conflict markers.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå er du klar til å legge inn forandringene dine.
+   <para>Nå er du klar til å legge inn forandringene dine.
     Legg merke til at <command>svn resolved</command>, ulikt 
-    mesteparten av de andre kommandoene vi har holdt på med i dette 
+    mesteparten av de andre kommandoene vi har holdt på med i dette 
     kapittelet, trenger et argument.
-    I alle tilfeller må du være forsiktig og bare kjøre <command>svn 
-    resolved</command> når du er sikker på at du har ordnet 
-    konflikten i filen — når de midlertidige filene er fjernet, vil 
+    I alle tilfeller må du være forsiktig og bare kjøre <command>svn 
+    resolved</command> når du er sikker på at du har ordnet 
+    konflikten i filen — når de midlertidige filene er fjernet, vil 
     Subversion la deg legge inn filen selv om den fortsatt 
     inneholder konfliktmerker.</para>
    
@@ -2830,7 +2830,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Endelig!
     Du er ferdig med forandringene dine, du har flettet inn alle 
-    forandringene fra tjeneren, og du er klar til å legge inn 
+    forandringene fra tjeneren, og du er klar til å legge inn 
     forandringene til depotet.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2845,14 +2845,14 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Kommandoen <command>svn commit</command> sender alle dine 
     forandringer til depotet.
-    Når du legger inn en forandring, må du skrive en 
+    Når du legger inn en forandring, må du skrive en 
     <firstterm>loggmelding</firstterm> som beskriver forandringen.
     Loggmeldingen vil bli lagt ved den nye revisjonen som du lager.
     Hvis loggmeldingen er kort, vil du kanskje legge den inn fra 
-    kommandonlinjen ved å bruke <option>--message</option> (eller 
+    kommandonlinjen ved å bruke <option>--message</option> (eller 
     <option>-m</option>)-valget:</para>
      
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- ¤ -->
    <screen>
 $ svn commit --message "Corrected number of cheese slices."
 Sending    sandwich.txt
@@ -2867,8 +2867,8 @@
     <option>-ﳢ-file</option> switch:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis du derimot har laget loggmeldingen mens du arbeidet, 
-    vil du kanskje be Subversion om å hente meldingen fra en fil ved 
-    å angi filnavnet med <option>--file</option>-valget:</para>
+    vil du kanskje be Subversion om å hente meldingen fra en fil ved 
+    å angi filnavnet med <option>--file</option>-valget:</para>
 
    <screen>
 $ svn commit --file logmsg 
@@ -2885,11 +2885,11 @@
     <xref linkend="svn-ch-7-sect-1.3.2"/>) for composing a log
     message.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du lar være å angi <option>--message</option>- eller 
+   <para>Hvis du lar være å angi <option>--message</option>- eller 
     <option>--file</option>-valget, vil Subversion starte 
     favoritteditoren din automatisk (se seksjonen om 
     <literal>editor-cmd</literal> i <xref 
-    linkend="svn-ch-7-sect-1.3.2"/>) så du kan skrive en 
+    linkend="svn-ch-7-sect-1.3.2"/>) så du kan skrive en 
     loggmelding.</para>
     
     
@@ -2903,10 +2903,10 @@
 
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hvis du skriver en loggmelding i tekstbehandleren og 
-     bestemmer deg for å avbryte innleggingen, kan du bare avbryte 
-     uten å lagre endringene.
+     bestemmer deg for å avbryte innleggingen, kan du bare avbryte 
+     uten å lagre endringene.
      Hvis du allerede har lagret innleggingsmeldingen, kan du 
-     slette teksten og lagre på nytt.</para>
+     slette teksten og lagre på nytt.</para>
     <screen>
 $ svn commit
 Waiting for Emacs...Done
@@ -2927,14 +2927,14 @@
     that one or more of your files is out-of-date:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Depotet vet ikke og bryr seg ikke om forandringene dine gir 
-    noen mening som helhet; det sjekker bare for å være sikker på at 
+    noen mening som helhet; det sjekker bare for å være sikker på at 
     ingen andre har forandret noen av de samme filene som du gjorde 
-    når du ikke fulgte med.
+    når du ikke fulgte med.
     Hvis noen <emphasis>har</emphasis> gjort det, vil hele 
     innleggingen feile med en melding om at en eller flere av filene 
     dine er utdaterte:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn commit --message "Add another rule"
 Sending    rules.txt
@@ -2947,9 +2947,9 @@
     update</command>, deal with any merges or conflicts that
     result, and attempt your commit again.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>På dette punktet må du kjøre <command>svn update</command>, 
-    ta deg av eventuelle flettinger eller konflikter som oppstår og 
-    prøve en ny innlegging.</para>
+   <para>På dette punktet må du kjøre <command>svn update</command>, 
+    ta deg av eventuelle flettinger eller konflikter som oppstår og 
+    prøve en ny innlegging.</para>
 
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2959,12 +2959,12 @@
     quite easily using only the commands that we've discussed so
     far in this chapter.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Dette dekker den grunnleggende arbeidssyklusen for å bruke 
+   <para>Dette dekker den grunnleggende arbeidssyklusen for å bruke 
     Subversion.
     Det er mange andre funksjoner i Subversion som du kan bruke til 
-    å vedlikeholde depotet og arbeidskopien, men du kan klare deg 
-    ganske greit ved å bare bruke de kommandoene som vi har 
-    diskutert så langt i kapittelet.</para>
+    å vedlikeholde depotet og arbeidskopien, men du kan klare deg 
+    ganske greit ved å bare bruke de kommandoene som vi har 
+    diskutert så langt i kapittelet.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -2992,14 +2992,14 @@
    into</emphasis> the past.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Som vi nevnte tidligere, er depotet som en tidsmaskin.
-   Det lagrer alle forandringene som er lagt inn, og tillater deg å 
-   utforske denne historien ved å studere tidligere versjoner av 
-   filer og kataloger så vel som metadataene som tilhører dem.
+   Det lagrer alle forandringene som er lagt inn, og tillater deg å 
+   utforske denne historien ved å studere tidligere versjoner av 
+   filer og kataloger så vel som metadataene som tilhører dem.
    Med en enkel Subversionkommando kan du hente ut depotet (eller 
-   hente tilbake en eksisterende arbeidskopi) nøyaktig som den var på 
-   en vilkårlig dato eller revisjon i fortiden.
+   hente tilbake en eksisterende arbeidskopi) nøyaktig som den var på 
+   en vilkårlig dato eller revisjon i fortiden.
    Men noen ganger vil du bare <emphasis>kikke inn</emphasis> i 
-   fortiden istedenfor å <emphasis>reise til</emphasis> 
+   fortiden istedenfor å <emphasis>reise til</emphasis> 
    fortiden.</para>
      
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3045,9 +3045,9 @@
        particular revision number and display it on your
        screen.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Denne blir brukt til å hente en vilkårlig fil som den 
+      <para>Denne blir brukt til å hente en vilkårlig fil som den 
        var da den eksisterte i en spesiell revisjon og vise den 
-       på skjermen.</para>
+       på skjermen.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -3058,7 +3058,7 @@
       <para>Displays the files in a directory for any given
        revision.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>List filene i katalogen for en vilkårlig 
+      <para>List filene i katalogen for en vilkårlig 
        revisjon.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -3078,15 +3078,15 @@
     if it was provided, the log message that accompanied the
     commit.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å finne informasjon om historien til en fil eller 
+   <para>For å finne informasjon om historien til en fil eller 
     katalog, bruk kommandoen <command>svn log</command>.
     <command>svn log</command> vil gi deg en oversikt over hvem som 
     gjorde forandringer i en fil eller katalog, i hvilken revisjon 
     den forandret seg, tid og dato for denne revisjonen, og, hvis 
-    den ble skrevet, loggmeldingen som hører til 
+    den ble skrevet, loggmeldingen som hører til 
     innleggingen.</para>
      
-   <!-- ¤ Som sagt, eksempler ordnes seinere. -->
+   <!-- ¤ Som sagt, eksempler ordnes seinere. -->
    <screen>
 $ svn log
 ------------------------------------------------------------------------
@@ -3113,10 +3113,10 @@
     switch:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Legg merke til at loggmeldinger listes ut i 
-    <emphasis>omvendt kronologisk rekkefølge</emphasis> som 
+    <emphasis>omvendt kronologisk rekkefølge</emphasis> som 
     standard.
-    Hvis du ønsker å se et annet område av revisjoner i en spesiell 
-    rekkefølge, eller bare en enkelt revisjon, bruk 
+    Hvis du ønsker å se et annet område av revisjoner i en spesiell 
+    rekkefølge, eller bare en enkelt revisjon, bruk 
     <option>--revision</option> (<option>-r</option>)-valget:</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3130,10 +3130,10 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svn log --revision 5:19  # viser loggene 5 til 19 i kronologisk 
-               # rekkefølge
+               # rekkefølge
 
 $ svn log -r 19:5      # viser loggene 5 til 19 i omvendt 
-               # rekkefølge
+               # rekkefølge
 
 $ svn log -r 8        # viser loggen for revisjon 8
 </screen>
@@ -3142,7 +3142,7 @@
    <para>You can also examine the log history of a single file or
     directory. For example:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du kan også undersøke logghistorien for en enkelt fil eller 
+   <para>Du kan også undersøke logghistorien for en enkelt fil eller 
     katalog.
     For eksempel:</para>
      
@@ -3156,9 +3156,9 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svn log foo.c
-…
+…
 $ svn log http://foo.com/svn/trunk/code/foo.c
-…
+…
 </screen>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3181,15 +3181,15 @@
     revision in its output:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis du vil ha enda mer informasjon om en fil eller katalog, 
-    tar <command>svn log</command> også et 
+    tar <command>svn log</command> også et 
     <option>--verbose</option> (<option>-v</option>)-valg.
-    Fordi Subversion tillater deg å flytte og kopiere filer og 
-    kataloger, er det viktig å ha muligheten til å følge 
-    stiforandringer i filsystemet, så i <quote>verbose</quote>-modus 
+    Fordi Subversion tillater deg å flytte og kopiere filer og 
+    kataloger, er det viktig å ha muligheten til å følge 
+    stiforandringer i filsystemet, så i <quote>verbose</quote>-modus 
     vil <command>svn log</command> inkludere en liste over 
     forandrede stier for en revision i listeformatet:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- ¤ -->
    <screen>
 $ svn log -r 8 -v
 ------------------------------------------------------------------------
@@ -3216,7 +3216,7 @@
     <para>After working with Subversion for a bit, most users will
      come across something like this:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Etter å ha jobbet med Subversion en stund, vil de fleste 
+    <para>Etter å ha jobbet med Subversion en stund, vil de fleste 
      komme over noe som dette:</para>
 
     <screen>
@@ -3239,16 +3239,16 @@
      the top-most URL of your repository, as in <command>svn log -r 2
      http://svn.collab.net/repos/svn</command>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Ved første øyekast ser dette ut som en feil.
+    <para>Ved første øyekast ser dette ut som en feil.
      Men husk at mens revisjoner gjelder for hele depotet, opererer 
-     <command>svn log</command> på en sti i depotet.
+     <command>svn log</command> på en sti i depotet.
      Hvis du ikke spesifiserer en sti, bruker Subversion den 
      gjeldende arbeidskatalogen som standard.
      Hvis du opererer i en underkatalog i arbeidskopien din og 
-     forsøker å se loggen for en revisjon der hverken denne 
+     forsøker å se loggen for en revisjon der hverken denne 
      katalogen eller noen av dens barn forandret seg, vil 
      Subversion vise deg en tom logg.
-     Hvis du vil se hva som skjedde i den revisjonen, prøv å la 
+     Hvis du vil se hva som skjedde i den revisjonen, prøv å la 
      <command>svn log</command> peke direkte til toppen av adressen 
      til depotet, som i <command>svn log -r 2 
      http://svn.collab.net/repos/svn</command>.</para>
@@ -3266,10 +3266,10 @@
     format; it was used to show the local modifications made to
     our working copy before committing to the repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Vi har allerede sett <command>svn diff</command> før — den 
+   <para>Vi har allerede sett <command>svn diff</command> før — den 
     viser filforskjeller i <foreignphrase>unified 
-    diff</foreignphrase>-format; den ble brukt til å vise de lokale 
-    forandringene i en arbeidskopi før de ble lagt inn i 
+    diff</foreignphrase>-format; den ble brukt til å vise de lokale 
+    forandringene i en arbeidskopi før de ble lagt inn i 
     depotet.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3278,7 +3278,7 @@
     diff</command>:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Faktisk skal det vise seg at det er <emphasis>tre</emphasis> 
-    distinkte bruksmåter for <command>svn diff</command>:</para>
+    distinkte bruksmåter for <command>svn diff</command>:</para>
 
    <itemizedlist>
 
@@ -3286,7 +3286,7 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>Examine local changes</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Undersøke lokale forandringer</para>
+     <para>Undersøke lokale forandringer</para>
     </listitem>
 
     <listitem>
@@ -3309,7 +3309,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Examining Local Changes</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Undersøke lokale forandringer</title>
+    <title>Undersøke lokale forandringer</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>As we've seen, invoking <command>svn diff</command> with
@@ -3317,12 +3317,12 @@
      <quote>pristine</quote> copies in
      the <filename>.svn</filename> area:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Som vi har sett, vil det å utføre <command>svn 
+    <para>Som vi har sett, vil det å utføre <command>svn 
      diff</command> uten noen valg sammenligne arbeidsfilene dine 
-     med de lagrede <quote>urørte</quote> kopiene i 
-     <filename>.svn</filename>-området:</para>
+     med de lagrede <quote>urørte</quote> kopiene i 
+     <filename>.svn</filename>-området:</para>
     
-    <!-- ¤ -->
+    <!-- ¤ -->
     <screen>
 $ svn diff
 Index: rules.txt
@@ -3358,7 +3358,7 @@
      arbeidskopien bli sammenlignet med den spesifiserte revisjonen 
      i depotet.</para>
      
-    <!-- ¤ -->
+    <!-- ¤ -->
     <screen>
 $ svn diff --revision 3 rules.txt 
 Index: rules.txt
@@ -3393,7 +3393,7 @@
      <option>--revision</option> (<option>-r</option>), blir disse 
      to revisjonene sammenlignet direkte.</para>
      
-    <!-- ¤ -->
+    <!-- ¤ -->
     <screen>
 $ svn diff --revision 2:3 rules.txt 
 Index: rules.txt
@@ -3418,12 +3418,12 @@
      inspect changes in a file when you don't have a working copy
      on your local machine:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Ikke bare kan du bruke <command>svn diff</command> til å 
+    <para>Ikke bare kan du bruke <command>svn diff</command> til å 
      sammenligne filer i arbeidskopien din mot depotet, men hvis du 
-     oppgir en URL kan du undersøke forskjellene mellom elementer i 
-     depotet uten å en gang ha en arbeidskopi.
-     Dette er spesielt nyttig hvis du ønsker å inspisere 
-     forandringer i en fil når du ikke har en arbeidskopi på den 
+     oppgir en URL kan du undersøke forskjellene mellom elementer i 
+     depotet uten å en gang ha en arbeidskopi.
+     Dette er spesielt nyttig hvis du ønsker å inspisere 
+     forandringer i en fil når du ikke har en arbeidskopi på den 
      lokale maskinen din:</para>
      
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3435,7 +3435,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
 $ svn diff --revision 4:5 http://svn.red-bean.com/repos/example/trunk/text/rules.txt
-…
+…
 $
 </screen>
 
@@ -3451,11 +3451,11 @@
     not necessarily the differences between two files, you can use
     <command>svn cat</command>:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du vil undersøke en tidligere versjon av en fil og ikke 
-    nødvendigvis forskjellene mellom to filer, kan du bruke 
+   <para>Hvis du vil undersøke en tidligere versjon av en fil og ikke 
+    nødvendigvis forskjellene mellom to filer, kan du bruke 
     <command>svn cat</command>:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- ¤ -->
    <screen>
 $ svn cat --revision 2 rules.txt 
 Be kind to others
@@ -3469,7 +3469,7 @@
    <para>You can also redirect the output directly into a
     file:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du kan også omdirigere utdataene direkte til en fil:</para>
+   <para>Du kan også omdirigere utdataene direkte til en fil:</para>
 
    <screen>
 $ svn cat --revision 2 rules.txt > rules.txt.v2
@@ -3482,10 +3482,10 @@
     the older revision. There are a few reasons why we might
     prefer to use <command>svn cat</command>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du lurer sikkert på hvorfor vi rett og slett ikke bare 
-    bruker <command>svn update --revision</command> for å oppdatere 
+   <para>Du lurer sikkert på hvorfor vi rett og slett ikke bare 
+    bruker <command>svn update --revision</command> for å oppdatere 
     filen til den eldre revisjonen.
-    Det er et par grunner til at vi kanskje foretrekker å bruke 
+    Det er et par grunner til at vi kanskje foretrekker å bruke 
     <command>svn cat</command>.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3497,13 +3497,13 @@
     a file, and pass both that and the file in your working copy
     to your external diff program.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For det første kan det hende at du ønsker å se på 
-    forskjellene mellom to revisjoner av en fil ved å bruke et 
+   <para>For det første kan det hende at du ønsker å se på 
+    forskjellene mellom to revisjoner av en fil ved å bruke et 
     eksternt diffprogram (kanskje et grafisk et, eller kanskje filen 
-    din er i et format som gjør at <foreignphrase>unified 
+    din er i et format som gjør at <foreignphrase>unified 
     diff</foreignphrase>-formatet ikke strekker til).
-    I dette tilfellet må du hente en kopi av den gamle revisjonen, 
-    omdirigere den til en fil, og angi både den og filen i 
+    I dette tilfellet må du hente en kopi av den gamle revisjonen, 
+    omdirigere den til en fil, og angi både den og filen i 
     arbeidskopien til det eksterne diffprogrammet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3511,7 +3511,7 @@
     file in its entirety as opposed to just the differences
     between it and another revision.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Noen ganger er det lettere å se på en eldre versjon av en 
+   <para>Noen ganger er det lettere å se på en eldre versjon av en 
     fil i sin helhet i stedet for bare forskjellene mellom den og en 
     annen revisjon.</para>
 
@@ -3526,7 +3526,7 @@
     downloading the files to your local machine:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para><command>svn list</command>-kommandoen viser deg hvilke 
-    filer som er i en depotkatalog uten å hente filene til din 
+    filer som er i en depotkatalog uten å hente filene til din 
     lokale maskin:</para>
    
    <screen>
@@ -3544,8 +3544,8 @@
     output like this:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis du vil ha en mer detaljert liste, angi 
-    <option>--verbose</option> (<option>-v</option>)-flagget for å 
-    få en liste som dette:</para>
+    <option>--verbose</option> (<option>-v</option>)-flagget for å 
+    få en liste som dette:</para>
 
    <screen>
 $ svn list --verbose http://svn.collab.net/repos/svn
@@ -3563,7 +3563,7 @@
     name.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Kolonnene viser deg revisjonen filen eller katalogen sist 
-    ble modifisert, brukeren som gjorde det, størrelsen hvis det er 
+    ble modifisert, brukeren som gjorde det, størrelsen hvis det er 
     en fil, datoen den sist ble forandret, og elementets 
     navn.</para>
 
@@ -3585,7 +3585,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>I tillegg til alle de ovennevnte kommandoene, kan du bruke 
     <command>svn update</command> og <command>svn checkout</command> 
-    med <option>--revision</option>-valget for å ta en hel 
+    med <option>--revision</option>-valget for å ta en hel 
     arbeidskopi <quote>tilbake i tid</quote><footnote><para>Ser du?
     Vi sa jo at Subversion er en 
     tidsmaskin.</para></footnote>:</para>
@@ -3600,10 +3600,10 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svn checkout --revision 1729 # Henter ut en ny arbeidskopi fra r1729
-…
+…
 $ svn update --revision 1729 # Oppdaterer en eksisterende arbeidskopi 
               # til r1729
-…
+…
 </screen>
 
   </sect2>
@@ -3625,7 +3625,7 @@
     discussed in this chapter, you will occasionally need these
     commands.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Selv om de ikke blir så ofte brukt som kommandoene tidligere 
+   <para>Selv om de ikke blir så ofte brukt som kommandoene tidligere 
     nevnt i dette kapitlet, vil du innimellom trenge disse 
     kommandoene.</para>
 
@@ -3646,20 +3646,20 @@
     previously started operation, and your working copy can get
     itself back into a consistent state.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når Subversion modifiserer arbeidskopien din (eller noe som 
-    helst i <filename>.svn</filename>), prøver programmet å gjøre 
-    det på en så trygg måte som mulig.
-    Før arbeidskopien blir forandret, skriver Subversion det som 
-    skal utføres til en loggfil.
-    Deretter kjører programmet kommandoene i loggfilen for å utføre 
+   <para>Når Subversion modifiserer arbeidskopien din (eller noe som 
+    helst i <filename>.svn</filename>), prøver programmet å gjøre 
+    det på en så trygg måte som mulig.
+    Før arbeidskopien blir forandret, skriver Subversion det som 
+    skal utføres til en loggfil.
+    Deretter kjører programmet kommandoene i loggfilen for å utføre 
     forandringen det blir bedt om.
     Til slutt fjerner Subversion loggfilen.
     Arkitekturmessig er dette likt et journalfilsystem.
     Hvis en Subversionoperasjon blir avbrutt (hvis prosessen blir 
     drept eller maskinen krasjer, for eksempel), blir loggfilen 
-    liggende på disken.
-    Ved å utføre kommandoene i loggfilen en gang til kan Subversion 
-    fullføre den tidligere påbegynte operasjonen, og arbeidskopien 
+    liggende på disken.
+    Ved å utføre kommandoene i loggfilen en gang til kan Subversion 
+    fullføre den tidligere påbegynte operasjonen, og arbeidskopien 
     din kan sette seg tilbake til en fullverdig tilstand.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3671,18 +3671,18 @@
     should run. Also, <command>svn status</command> will display
     an <literal>L</literal> next to locked items:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Og dette er nøyaktig hva <command>svn cleanup</command> 
-    gjør:
-    Den leter gjennom arbeidskopien og kjører alle etterlatte logger 
-    mens den fjerner låser under prosessen.
+   <para>Og dette er nøyaktig hva <command>svn cleanup</command> 
+    gjør:
+    Den leter gjennom arbeidskopien og kjører alle etterlatte logger 
+    mens den fjerner låser under prosessen.
     Hvis Subversion noen ganger forteller deg at en del av 
-    arbeidskopien er <quote>låst</quote> 
+    arbeidskopien er <quote>låst</quote> 
     (<foreignphrase>locked</foreignphrase>), er dette kommandoen du 
-    bør kjøre.
+    bør kjøre.
     I tillegg vil <command>svn status</command> vise en 
-    <literal>L</literal> ved siden av låste elementer:</para>
+    <literal>L</literal> ved siden av låste elementer:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- ¤ -->
    <screen>
 $ svn status
  L  somedir
@@ -3704,9 +3704,9 @@
     to copy an unversioned tree of files into a repository,
     creating intermediate directories as necessary.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para><command>svn import</command>-kommandoen er en rask måte å 
+   <para><command>svn import</command>-kommandoen er en rask måte å 
     kopiere et uversjonert filtre inn i et depot og lage 
-    mellomliggende kataloger der det er nødvendig.</para>
+    mellomliggende kataloger der det er nødvendig.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -3761,11 +3761,11 @@
     start working, you still need to <command>svn
     checkout</command> a fresh working copy of the tree.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Legg merke til at etter importen er fullført, blir det 
+   <para>Legg merke til at etter importen er fullført, blir det 
     originale treet <emphasis>ikke</emphasis> konvertert til en 
     arbeidskopi.
-    For å starte arbeidet, trenger du fortsatt å kjøre <command>svn 
-    checkout</command> for å få en fersk arbeidskopi av 
+    For å starte arbeidet, trenger du fortsatt å kjøre <command>svn 
+    checkout</command> for å få en fersk arbeidskopi av 
     treet.</para>
 
   </sect2>
@@ -3791,15 +3791,15 @@
     has—and how you can use them to make your work
     easier.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå har vi dekket mesteparten av klientkommandoene i 
+   <para>Nå har vi dekket mesteparten av klientkommandoene i 
     Subversion.
     Unntak som vi kan legge merke til er de som har med forgreninger 
-    og fletting å gjøre (se <xref linkend="svn-ch-4"/>) og 
+    og fletting å gjøre (se <xref linkend="svn-ch-4"/>) og 
     egenskaper (se <xref linkend="svn-ch-7-sect-2"/>).
-    Det kan være du ønsker å bruke litt tid på å skumme gjennom 
-    <xref linkend="svn-ch-9"/> for å få en idé om de mange 
-    forskjellige kommandoene Subversion har — og hvordan du kan 
-    bruke dem til å gjøre arbeidet ditt enklere.</para>
+    Det kan være du ønsker å bruke litt tid på å skumme gjennom 
+    <xref linkend="svn-ch-9"/> for å få en idé om de mange 
+    forskjellige kommandoene Subversion har — og hvordan du kan 
+    bruke dem til å gjøre arbeidet ditt enklere.</para>
 
  </sect1>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -16,10 +16,10 @@
   <para>Forgrening (<quote>branching</quote>), merking 
    (<quote>tagging</quote>) og fletting (<quote>merging</quote>) er 
    konsepter felles for nesten alle versjonskontrollsystemer.
-   Hvis du ikke er vant med disse idéene, gir vi en god introduksjon 
+   Hvis du ikke er vant med disse idéene, gir vi en god introduksjon 
    i dette kapittelet.
-   Hvis du kjenner til dem, finner du det forhåpentligvis interessant 
-   å se hvordan Subversion har implementert disse idéene.</para>
+   Hvis du kjenner til dem, finner du det forhåpentligvis interessant 
+   å se hvordan Subversion har implementert disse idéene.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Branching is a fundamental part of version control. If
@@ -29,9 +29,9 @@
    concepts (<xref linkend="svn-ch-2"/>).</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Forgreninger er en fundamental del av versjonskontroll.
-   Hvis du skal tillate Subversion å behandle dine data, er dette en 
-   funksjon som du etterhvert kommer til å basere deg mye på.
-   Dette kapittelet går ut i fra at du allerede er kjent med 
+   Hvis du skal tillate Subversion å behandle dine data, er dette en 
+   funksjon som du etterhvert kommer til å basere deg mye på.
+   Dette kapittelet går ut i fra at du allerede er kjent med 
    Subversions grunnleggende konsepter (<xref 
    linkend="svn-ch-2"/>).</para>
 
@@ -53,11 +53,11 @@
    <quote>tweaked</quote> for them, since they do things slightly
    differently.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Tenk deg at det er din jobb å vedlikeholde et dokument for en 
-   avdeling i firmaet ditt, en håndbok av et eller annet slag.
-   En dag spør en annen avdeling deg etter den samme håndboken, men 
+  <para>Tenk deg at det er din jobb å vedlikeholde et dokument for en 
+   avdeling i firmaet ditt, en håndbok av et eller annet slag.
+   En dag spør en annen avdeling deg etter den samme håndboken, men 
    med noen deler <quote>spesialtilpasset</quote> for dem, siden de 
-   gjør ting litt forskjellig.</para>
+   gjør ting litt forskjellig.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>What do you do in this situation? You do the obvious thing:
@@ -66,11 +66,11 @@
    small changes, you incorporate them into one copy or the
    other.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hva gjør du i denne situasjonen?
-   Du gjør den opplagte tingen:
-   Du lager en annen kopi av dokumentet og begynner å vedlikeholde de 
+  <para>Hva gjør du i denne situasjonen?
+   Du gjør den opplagte tingen:
+   Du lager en annen kopi av dokumentet og begynner å vedlikeholde de 
    to kopiene separat.
-   Etterhvert som hver avdeling ber deg om å gjøre små forandringer, 
+   Etterhvert som hver avdeling ber deg om å gjøre små forandringer, 
    legger du dem inn i den ene kopien eller den andre.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -80,13 +80,13 @@
    documents are almost the same, after all; they only differ in
    small, specific ways.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Du vil ofte ønske å gjøre den samme forandringen i begge 
+  <para>Du vil ofte ønske å gjøre den samme forandringen i begge 
    kopiene.
-   Hvis du for eksempel finner en skrivefeil i den første kopien, er 
+   Hvis du for eksempel finner en skrivefeil i den første kopien, er 
    det veldig sannsynlig at den samme trykkfeilen eksisterer i den 
    andre kopien.
-   De to dokumentene er nesten like når alt kommer til alt; 
-   forskjellene er små og spesifikke.</para>
+   De to dokumentene er nesten like når alt kommer til alt; 
+   forskjellene er små og spesifikke.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>This is the basic concept of a
@@ -98,11 +98,11 @@
    linkend="svn-ch-4-dia-1"/>).</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Dette er det grunnleggende konseptet for en 
-   <firstterm>forgrening</firstterm> — det vil si en utviklingslinje 
+   <firstterm>forgrening</firstterm> — det vil si en utviklingslinje 
    som eksisterer uavhengig av en annen linje, men som likevel deler 
    en felles historie hvis du ser langt nok tilbake i tid.
-   En forgrening begynner bestandig livet som en kopi av noe, og går 
-   videre derfra ved å lage sin egen historie (se <xref 
+   En forgrening begynner bestandig livet som en kopi av noe, og går 
+   videre derfra ved å lage sin egen historie (se <xref 
    linkend="svn-ch-4-dia-1"/>).</para>
 
    <figure id="svn-ch-4-dia-1">
@@ -123,14 +123,14 @@
    <quote>mix and match</quote> different lines of development in
    your daily work.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion har kommandoer for å hjelpe deg å vedlikeholde 
+  <para>Subversion har kommandoer for å hjelpe deg å vedlikeholde 
    parallelle forgreninger av filene og katalogene dine.
-   Programmet lar deg opprette forgreninger ved å kopiere data, og 
+   Programmet lar deg opprette forgreninger ved å kopiere data, og 
    husker at kopiene er relatert til hverandre.
-   I tillegg får du også hjelp til å duplisere forandringer fra en 
+   I tillegg får du også hjelp til å duplisere forandringer fra en 
    gren til en annen.
    Til sist, Subversion kan la porsjoner av arbeidskopien reflektere 
-   forskjellige forgreninger, så du kan <quote>blande og 
+   forskjellige forgreninger, så du kan <quote>blande og 
    tilpasse</quote> forskjellige utviklingslinjer i ditt daglige 
    arbeid.</para>
 
@@ -151,10 +151,10 @@
    in the repository. If not, go back and read about revisions in
    <xref linkend="svn-ch-2-sect-3.2"/>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>På dette punktet skal du ha fått forståelsen av hvordan hver 
+  <para>På dette punktet skal du ha fått forståelsen av hvordan hver 
    innlegging oppretter et helt nytt filsystemtre (kalt en 
    <quote>revisjon</quote>) i depotet.
-   Hvis ikke, gå tilbake og les om revisjoner i <xref 
+   Hvis ikke, gå tilbake og les om revisjoner i <xref 
    linkend="svn-ch-2-sect-3.2"/>.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -167,21 +167,21 @@
    <filename>trunk</filename> and <filename>branches</filename>.
    The reason for this will soon become clear.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>For dette kapittelet skal vi gå tilbake til det samme 
+  <para>For dette kapittelet skal vi gå tilbake til det samme 
    eksempelet fra kapittel 2.
    Du husker at du og din kollega Sally deler et depot som inneholder 
-   to prosjekter — <filename>paint</filename> og 
+   to prosjekter — <filename>paint</filename> og 
    <filename>calc</filename>.
    Merk imidlertid at i <xref linkend="svn-ch-4-dia-2"/> inneholder 
    hver prosjektkatalog underkataloger kalt 
    <filename>trunk</filename> og <filename>branches</filename>.
-   Grunnen til dette vil du snart få greie på.</para>
+   Grunnen til dette vil du snart få greie på.</para>
   
    <figure id="svn-ch-4-dia-2">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Starting repository layout</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Depotets utseende til å begynne med</title>
+    <title>Depotets utseende til å begynne med</title>
     <graphic fileref="images/ch04dia2.png"/>
    </figure>
 
@@ -202,7 +202,7 @@
    Alle filene for prosjektet er i denne underkatalogen istedenfor i 
    selve <filename>/calc</filename>, fordi teamet ditt har bestemt at 
    <filename>/calc/trunk</filename> er der <quote>hovedlinjen</quote> 
-   av utviklingen skal foregå.</para>
+   av utviklingen skal foregå.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Let's say that you've been given the task of performing a
@@ -215,16 +215,16 @@
    start committing your changes bit-by-bit, you'll surely break
    things for Sally.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>La oss si at du har fått oppgaven å utføre en radikal 
+  <para>La oss si at du har fått oppgaven å utføre en radikal 
    reorganisering av prosjektet.
-   Det vil ta lang tid å skrive, og vil påvirke alle filene i 
+   Det vil ta lang tid å skrive, og vil påvirke alle filene i 
    prosjektet.
    Problemet her er at du vil ikke forstyrre Sally, som er i full 
-   gang med å fikse småfeil her og der.
+   gang med å fikse småfeil her og der.
    Hun er avhengig av at den seneste versjonen av prosjektet (i 
    <filename>/calc/trunk</filename>) alltid fungerer.
-   Hvis du starter med å legge inn forandringene dine bit for bit, 
-   vil du ganske sikkert ødelegge ting for Sally.</para>
+   Hvis du starter med å legge inn forandringene dine bit for bit, 
+   vil du ganske sikkert ødelegge ting for Sally.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>One strategy is to crawl into a hole: you and Sally can stop
@@ -251,32 +251,32 @@
    copy—especially if you run <command>svn update</command>
    after weeks of isolation.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>En strategi er å krabbe inn i et hull; du og Sally kan stoppe 
-   med å dele informasjon for en uke eller to.
-   Det vil si, starte med å <!-- ¤ gutting --> omorganisere alle 
-   filene i arbeidskopien din, men ikke legge inn eller oppdatere før 
+  <para>En strategi er å krabbe inn i et hull; du og Sally kan stoppe 
+   med å dele informasjon for en uke eller to.
+   Det vil si, starte med å <!-- ¤ gutting --> omorganisere alle 
+   filene i arbeidskopien din, men ikke legge inn eller oppdatere før 
    du er helt ferdig med oppgaven.
    Men det er en del problemer med denne metoden.
-   For det første er det ikke særlig trygt.
-   Folk flest liker å lagre arbeidet sitt til depotet med jevne 
+   For det første er det ikke særlig trygt.
+   Folk flest liker å lagre arbeidet sitt til depotet med jevne 
    mellomrom i tilfelle noe stygt skulle skje med arbeidskopien.
    For det andre er det ikke spesielt fleksibelt.
-   Hvis du gjør arbeidet ditt på forskjellige PC-er (kanskje du har 
-   en arbeidskopi av <filename>/calc/trunk</filename> på to 
-   forskjellige maskiner) må du kopiere forandringene manuelt fram og 
-   tilbake, eller gjøre hele jobben på en enkelt maskin.
-   På samme måte er det vanskelig å dele forandringene dine som er 
+   Hvis du gjør arbeidet ditt på forskjellige PC-er (kanskje du har 
+   en arbeidskopi av <filename>/calc/trunk</filename> på to 
+   forskjellige maskiner) må du kopiere forandringene manuelt fram og 
+   tilbake, eller gjøre hele jobben på en enkelt maskin.
+   På samme måte er det vanskelig å dele forandringene dine som er 
    under utvikling med andre.
-   Vanlig god praksis innen programutvikling er å la dine kolleger få 
-   se over arbeidet ditt mens du holder på.
-   Hvis ingen ser innleggingene dine, går du glipp av potensiell 
+   Vanlig god praksis innen programutvikling er å la dine kolleger få 
+   se over arbeidet ditt mens du holder på.
+   Hvis ingen ser innleggingene dine, går du glipp av potensiell 
    respons.
-   Til slutt, når du er ferdig med alle forandringene dine, kan du 
-   oppleve at det er veldig vanskelig å flette sammen det endelige 
+   Til slutt, når du er ferdig med alle forandringene dine, kan du 
+   oppleve at det er veldig vanskelig å flette sammen det endelige 
    resultatet ditt med resten av koden til firmaet.
    Sally (eller andre) kan ha gjort mange forandringer i depotet som 
-   er vanskelig å legge inn i arbeidskopien din — spesielt hvis du 
-   kjører <command>svn update</command> etter flere uker med 
+   er vanskelig å legge inn i arbeidskopien din — spesielt hvis du 
+   kjører <command>svn update</command> etter flere uker med 
    isolasjon.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -287,12 +287,12 @@
    collaborators. You'll see exactly how this works later
    on.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>En bedre løsning er å opprette din egen forgrening, eller 
+  <para>En bedre løsning er å opprette din egen forgrening, eller 
    utviklingslinje, i depotet.
    Dette lar deg lagre det halvfungerende resultatet ditt med jevne 
-   mellomrom uten å blande det med arbeidet til andre, og samtidig 
+   mellomrom uten å blande det med arbeidet til andre, og samtidig 
    kan du velge ut informasjon som du vil dele med dine kolleger.
-   Du vil etter hvert få se nøyaktig hvordan dette fungerer.</para>
+   Du vil etter hvert få se nøyaktig hvordan dette fungerer.</para>
 
   <sect2 id="svn-ch-4-sect-2.1">
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -317,19 +317,19 @@
     begins its life as a copy of
     <filename>/calc/trunk</filename>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det å opprette en ny gren er veldig enkelt — du lager en 
-    kopi av prosjektet i depotet ved å bruke kommandoen <command>svn 
+   <para>Det å opprette en ny gren er veldig enkelt — du lager en 
+    kopi av prosjektet i depotet ved å bruke kommandoen <command>svn 
     copy</command>.
-    Subversion er ikke bare i stand til å kopiere enkle filer, men 
-    også hele kataloger.
+    Subversion er ikke bare i stand til å kopiere enkle filer, men 
+    også hele kataloger.
     I dette tilfellet vil du lage en kopi av 
     <filename>/calc/trunk</filename>-katalogen.
-    Hvor skal den nye kopien være?
-    Hvor du vil — det er et spørsmål om prosjektrutiner.
-    La oss si at teamet ditt har som regel å opprette forgreninger i 
-    <filename>/calc/branches</filename>-området i depotet, og du vil 
+    Hvor skal den nye kopien være?
+    Hvor du vil — det er et spørsmål om prosjektrutiner.
+    La oss si at teamet ditt har som regel å opprette forgreninger i 
+    <filename>/calc/branches</filename>-området i depotet, og du vil 
     kalle grenen din <literal>my-calc-branch</literal>.
-    Det du vil er å lage en ny katalog, 
+    Det du vil er å lage en ny katalog, 
     <filename>/calc/branches/my-calc-branch</filename>, som begynner 
     livet som en kopi av <filename>/calc/trunk</filename>.</para>
 
@@ -339,10 +339,10 @@
     clear. To begin, check out a working copy of the project's
     root directory, <filename>/calc</filename>:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er to forskjellige måter å lage en kopi på.
-    Vi vil demonstrere den rotete måten først, bare for å klargjøre 
+   <para>Det er to forskjellige måter å lage en kopi på.
+    Vi vil demonstrere den rotete måten først, bare for å klargjøre 
     konseptet.
-    Til å begynne med, hent ut en arbeidskopi av prosjektets 
+    Til å begynne med, hent ut en arbeidskopi av prosjektets 
     rotkatalog, <filename>/calc</filename>:</para>
 
 <screen>
@@ -360,7 +360,7 @@
     working-copy paths to the <command>svn copy</command>
     command:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å lage en kopi er det nå bare å angi to arbeidskopistier 
+   <para>For å lage en kopi er det nå bare å angi to arbeidskopistier 
     til kommandoen <command>svn copy</command>:</para>
 
 <screen>
@@ -390,17 +390,17 @@
     katalogen <filename>trunk</filename> rekursivt til en ny 
     arbeidskatalog, <filename>branches/my-calc-branch</filename>.
     Som du kan se av kommandoen <command>svn status</command> er den 
-    nye katalogen nå klargjort for å legges til i depotet.
-    Men legg også merke til <quote>+</quote>-tegnet ved siden av 
+    nye katalogen nå klargjort for å legges til i depotet.
+    Men legg også merke til <quote>+</quote>-tegnet ved siden av 
     bokstaven A.
     Dette indikerer at den klargjorte tilleggingen er en 
     <emphasis>kopi</emphasis> av noe, og ikke noe nytt.
-    Når du legger inn forandringene dine, vil Subversion lage 
+    Når du legger inn forandringene dine, vil Subversion lage 
     <filename>/calc/branches/my-calc-branch</filename> i depotet ved 
-    å kopiere <filename>/calc/trunk</filename> istedenfor å sende 
+    å kopiere <filename>/calc/trunk</filename> istedenfor å sende 
     hele arbeidskopien over nettverket en gang til:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn commit -m "Creating a private branch of /calc/trunk."
 Adding     branches/my-calc-branch
@@ -412,8 +412,8 @@
     should have told you about in the first place: <command>svn
     copy</command> is able to operate directly on two URLs.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Og nå den lettere måten å lage en gren, som vi skulle 
-    fortalt deg om til å begynne med:
+   <para>Og nå den lettere måten å lage en gren, som vi skulle 
+    fortalt deg om til å begynne med:
     <command>svn copy</command> kan operere direkte mot to 
     URLer.</para>
 
@@ -443,18 +443,18 @@
     technique doesn't even require you to have a working copy at
     all.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er faktisk ingen forskjell på disse to metodene.
+   <para>Det er faktisk ingen forskjell på disse to metodene.
     Begge prosedyrene lager en ny katalog i revisjon 341, og den nye 
     katalogen er en kopi av <filename>/calc/trunk</filename>.
     Dette er vist i <xref linkend="svn-ch-4-dia-3"/>.
-    Legg merke til at den andre metoden utfører en 
-    <emphasis>øyeblikkelig</emphasis> 
-    innlegging.<footnote><para>Subversion støtter ikke kopiering 
+    Legg merke til at den andre metoden utfører en 
+    <emphasis>øyeblikkelig</emphasis> 
+    innlegging.<footnote><para>Subversion støtter ikke kopiering 
     mellom forskjellige depot.
-    Når du bruker URLer med <command>svn copy</command> eller 
+    Når du bruker URLer med <command>svn copy</command> eller 
     <command>svn move</command> kan du bare kopiere elementer 
     innenfor det samme depotet.</para></footnote>
-    Det er en lettere prosedyre, fordi det ikke kreves at du må 
+    Det er en lettere prosedyre, fordi det ikke kreves at du må 
     hente ut et stort speil av depotet.
     Faktisk trenger du med denne teknikken ikke en arbeidskopi i det 
     hele tatt.</para>
@@ -488,17 +488,17 @@
      directory.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Et depot i Subversion har en spesiell design.
-     Når du kopierer en katalog, trenger du ikke å bekymre deg for 
-     at depotet skal vokse seg stort — Subversion dupliserer 
+     Når du kopierer en katalog, trenger du ikke å bekymre deg for 
+     at depotet skal vokse seg stort — Subversion dupliserer 
      egentlig ingen data.
      Istedenfor lages det en ny katalogpost som peker til et 
      <emphasis>eksisterende</emphasis> tre.
      Hvis du er en Unixbruker, er dette det samme konseptet som en 
      hard lenke.
-     <!-- ¤ -->Denne kopien kalles <quote>lat</quote>.
+     <!-- ¤ -->Denne kopien kalles <quote>lat</quote>.
      Det vil si at hvis du legger inn en forandring til en fil i 
-     den kopierte katalogen, forandrer bare denne filen seg — 
-     resten av filene fortsetter å eksistere som lenker til de 
+     den kopierte katalogen, forandrer bare denne filen seg — 
+     resten av filene fortsetter å eksistere som lenker til de 
      originale filene i den originale katalogen.</para>
    
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -513,15 +513,15 @@
      the <quote>bubble up</quote> method in Subversion's design
      documents.)</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Det er derfor du ofte vil høre Subversionbrukere snakke om 
+    <para>Det er derfor du ofte vil høre Subversionbrukere snakke om 
      <quote>billige kopier</quote>.
-     Det har ingenting å si hvor stor en katalog er — det tar en 
-     veldig liten, konstant mengde tid å lage en kopi av den.
+     Det har ingenting å si hvor stor en katalog er — det tar en 
+     veldig liten, konstant mengde tid å lage en kopi av den.
      Faktisk er denne egenskapen basisen for hvordan innlegginger 
      skjer i Subversion; hver revisjon er en <quote>billig 
-     kopi</quote> av den forrige revisjonen, med noen få elementer 
-     som forandrer seg på <quote>en lat måte</quote> i den.
-     (For å lese mer om dette, besøk Subversions hjemmeside og les 
+     kopi</quote> av den forrige revisjonen, med noen få elementer 
+     som forandrer seg på <quote>en lat måte</quote> i den.
+     (For å lese mer om dette, besøk Subversions hjemmeside og les 
      om <quote>bubble up</quote>-metoden i Subversions 
      designdokumenter.)</para>
 
@@ -532,12 +532,12 @@
      cheap, both in time and space. Make branches as often as
      you want.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Selvfølgelig, denne interne mekanikken med kopiering og 
+    <para>Selvfølgelig, denne interne mekanikken med kopiering og 
      deling av data er skjult for brukeren, som rett og slett bare 
-     ser kopier av trær.
-     Hovedpoenget her er at kopier er billige, både når det gjelder 
+     ser kopier av trær.
+     Hovedpoenget her er at kopier er billige, både når det gjelder 
      tid og plass.
-     Lag forgreninger så ofte som du vil.</para>
+     Lag forgreninger så ofte som du vil.</para>
    </sidebar>
 
   </sect2>
@@ -552,8 +552,8 @@
    <para>Now that you've created a branch of the project, you can
     check out a new working copy to start using it:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå som du har laget en gren av prosjektet, kan du hente ut 
-    en ny arbeidskopi for å starte bruken av den:</para>
+   <para>Nå som du har laget en gren av prosjektet, kan du hente ut 
+    en ny arbeidskopi for å starte bruken av den:</para>
 
 <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
@@ -575,19 +575,19 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Det er ingenting spesielt med denne arbeidskopien; den 
     avspeiler simpelthen bare en annen katalog i depotet.
-    Men når du legger inn forandringer, vil ikke Sally se noen av 
-    dem når hun oppdaterer.
+    Men når du legger inn forandringer, vil ikke Sally se noen av 
+    dem når hun oppdaterer.
     Hennes arbeidskopi er fra <filename>/calc/trunk</filename>.
-    (Pass på å lese <xref linkend="svn-ch-4-sect-5"/> senere i dette 
+    (Pass på å lese <xref linkend="svn-ch-4-sect-5"/> senere i dette 
     kapittelet:
-    Kommandoen <command>svn switch</command> er en alternativ måte å 
+    Kommandoen <command>svn switch</command> er en alternativ måte å 
     lage en arbeidskopi av en forgrening.)</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Let's pretend that a week goes by, and the following
     commits happen:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>La oss late som om en uke går, og de følgende innlegginger 
+   <para>La oss late som om en uke går, og de følgende innlegginger 
     blir gjort:</para>
 
    <itemizedlist>
@@ -599,7 +599,7 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para>Du gjør en forandring i 
+     <para>Du gjør en forandring i 
       <filename>/calc/branches/my-calc-branch/button.c</filename> 
       som lager revisjon 342.</para>
     </listitem>
@@ -612,7 +612,7 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para>Du gjør en forandring i 
+     <para>Du gjør en forandring i 
       <filename>/calc/branches/my-calc-branch/integer.c</filename> 
       som lager revisjon 343.</para>
     </listitem>
@@ -625,7 +625,7 @@
     </listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para>Sally gjør en forandring i 
+     <para>Sally gjør en forandring i 
       <filename>/calc/trunk/integer.c</filename> som lager 
       revisjon 344.</para>
     </listitem>
@@ -636,7 +636,7 @@
     in <xref linkend="svn-ch-4-dia-4"/>, happening on
     <filename>integer.c</filename>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er nå to uavhengige utviklingslinjer, vist i <xref 
+   <para>Det er nå to uavhengige utviklingslinjer, vist i <xref 
     linkend="svn-ch-4-dia-4"/>, som skjer med 
     <filename>integer.c</filename>.</para>
 
@@ -653,11 +653,11 @@
     changes made to your copy of
     <filename>integer.c</filename>:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Ting blir interessante når du ser på historien til 
+   <para>Ting blir interessante når du ser på historien til 
     forandringene gjort i din kopi av 
     <filename>integer.c</filename>:</para>
 
-<!-- ¤ Eksemplene tas seinere -->
+<!-- ¤ Eksemplene tas seinere -->
 <screen>
 $ pwd
 /home/user/my-calc-branch
@@ -704,17 +704,17 @@
     copied. Now look what happens when Sally runs the same
     command on her copy of the file:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Legg merke til at Subversion går gjennom historien av 
+   <para>Legg merke til at Subversion går gjennom historien av 
     forgreningens <filename>integer.c</filename> hele veien tilbake 
     gjennom tiden og krysser til og med punktet den ble kopiert.
     Opprettelsen av forgreningen vises som en hendelse i historien, 
-    fordi <filename>integer.c</filename> ble kopiert <!-- ¤ -->i all 
-    stillhet når alt under <filename>/calc/trunk/</filename> ble 
+    fordi <filename>integer.c</filename> ble kopiert <!-- ¤ -->i all 
+    stillhet når alt under <filename>/calc/trunk/</filename> ble 
     kopiert.
-    Se nå hva som skjer når Sally kjører den samme kommandoen på 
+    Se nå hva som skjer når Sally kjører den samme kommandoen på 
     hennes kopi av filen:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ pwd
 /home/sally/calc
@@ -756,13 +756,13 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Sally ser at hennes egen revisjon 344 forandrer seg, men 
     ikke forandringen som du gjorde i revisjon 343.
-    Hva Subversion angår, påvirket disse to innleggingene 
-    forskjellige filer på forskjellige plasseringer i depotet.
+    Hva Subversion angår, påvirket disse to innleggingene 
+    forskjellige filer på forskjellige plasseringer i depotet.
     Subversion viser imidlertid at de to filene deler en felles 
     historie.
-    Før grenkopieringen ble gjort i revisjon 341 var de den samme 
+    Før grenkopieringen ble gjort i revisjon 341 var de den samme 
     filen.
-    Det er derfor både du og Sally ser forandringene gjort i 
+    Det er derfor både du og Sally ser forandringene gjort i 
     revisjonene 303 og 98.</para>
 
   </sect2>
@@ -771,13 +771,13 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>The Key Concepts Behind Branches</title> 
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Nøkkelkonseptet bak forgreninger</title>
+   <title>Nøkkelkonseptet bak forgreninger</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are two important lessons that you should remember
     from this section.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er to viktige <!-- ¤ -->ting du bør huske fra denne 
+   <para>Det er to viktige <!-- ¤ -->ting du bør huske fra denne 
     seksjonen.</para>
 
    <orderedlist>
@@ -793,7 +793,7 @@
       Subversions forgreninger som <emphasis>vanlige 
       filsystemkataloger</emphasis> i depotet, ikke i en ekstra 
       dimensjon.
-      Disse katalogene <!-- ¤ just happen -->inneholder bare noe 
+      Disse katalogene <!-- ¤ just happen -->inneholder bare noe 
       ekstra historisk informasjon.</para>
     </listitem>
     <listitem>
@@ -807,13 +807,13 @@
       directory that happens to have been created by
       copying.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Subversion har ikke noe internt begrep om en gren — bare 
+     <para>Subversion har ikke noe internt begrep om en gren — bare 
       kopier.
-      Når du kopierer en katalog, er den resulterende nye 
+      Når du kopierer en katalog, er den resulterende nye 
       katalogen bare en <quote>gren</quote> fordi 
       <emphasis>du</emphasis> legger denne meningen til den.
-      Du kan tenke på denne katalogen på en spesiell måte eller 
-      behandle den på forskjellig måte, men for Subversion er den 
+      Du kan tenke på denne katalogen på en spesiell måte eller 
+      behandle den på forskjellig måte, men for Subversion er den 
       bare en vanlig katalog som tilfeldigvis er blitt opprettet 
       ved kopiering.</para>
     </listitem>
@@ -838,8 +838,8 @@
    working on the <firstterm>trunk</firstterm>, or main line of
    development.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Nå arbeider du og Sally på parallelle grener i prosjektet:
-   Du arbeider på en privat gren, og Sally jobber i 
+  <para>Nå arbeider du og Sally på parallelle grener i prosjektet:
+   Du arbeider på en privat gren, og Sally jobber i 
    <firstterm>trunk</firstterm>, eller hovedlinjen av 
    utviklingen.</para>
 
@@ -852,12 +852,12 @@
    complete.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>For prosjekter som har et stort antall bidragsytere er det 
-   vanlig for de fleste personer å ha arbeidskopier av 
+   vanlig for de fleste personer å ha arbeidskopier av 
    <filename>trunk</filename>.
-   Når noen må gjøre forandringer som vil ta litt tid og som 
-   sannsynligvis kommer til å forstyrre <filename>trunk</filename>, 
-   er standard prosedyre å lage en privat gren og legge inn 
-   forandringer der til alt arbeidet er fullført.</para>
+   Når noen må gjøre forandringer som vil ta litt tid og som 
+   sannsynligvis kommer til å forstyrre <filename>trunk</filename>, 
+   er standard prosedyre å lage en privat gren og legge inn 
+   forandringer der til alt arbeidet er fullført.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>So, the good news is that you and Sally aren't interfering
@@ -868,13 +868,13 @@
    near-impossible to merge your changes back into the trunk
    without a huge number of conflicts.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Så, de gode nyhetene er at du og Sally ikke forstyrrer 
+  <para>Så, de gode nyhetene er at du og Sally ikke forstyrrer 
    hverandre.
-   De dårlige nyhetene er at det er veldig lett å drive 
-   <emphasis>for</emphasis> langt avgårde.
+   De dårlige nyhetene er at det er veldig lett å drive 
+   <emphasis>for</emphasis> langt avgårde.
    Husk at ett av problemene med <quote>krabbe inn i et 
-   hull</quote>-strategien er at når du er ferdig med grenen din, vil 
-   det bli nesten umulig å flette inn dine forandringer tilbake til 
+   hull</quote>-strategien er at når du er ferdig med grenen din, vil 
+   det bli nesten umulig å flette inn dine forandringer tilbake til 
    <filename>trunk</filename> uten et stort antall konflikter.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -885,12 +885,12 @@
    completely finished with your branch, your entire set of branch
    changes can be copied back into the trunk.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Istedenfor kan du og Sally fortsette med å dele forandringer 
+  <para>Istedenfor kan du og Sally fortsette med å dele forandringer 
    mens du arbeider.
-   Det er opp til deg å bestemme hvilke forandringer som er verdt å 
-   dele; Subversion gir deg muligheten til å selektivt 
+   Det er opp til deg å bestemme hvilke forandringer som er verdt å 
+   dele; Subversion gir deg muligheten til å selektivt 
    <quote>kopiere</quote> forandringer mellom grener.
-   Og når du er fullstendig ferdig med din gren, kan hele settet med 
+   Og når du er fullstendig ferdig med din gren, kan hele settet med 
    grenforandringer bli kopiert tilbake til 
    <filename>trunk</filename>.</para>
   
@@ -915,20 +915,20 @@
     now, <emphasis>before</emphasis> you start working too heavily
     in the same places.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>I den forrige seksjonen nevnte vi at både du og Sally gjorde 
-    forandringer til <filename>integer.c</filename> på forskjellige 
+   <para>I den forrige seksjonen nevnte vi at både du og Sally gjorde 
+    forandringer til <filename>integer.c</filename> på forskjellige 
     forgreninger.
-    Hvis du ser på Sallys loggmelding for revisjon 344, kan du se at 
+    Hvis du ser på Sallys loggmelding for revisjon 344, kan du se at 
     hun forandret noen stavefeil.
     Din kopi av den samme filen har uten tvil de samme 
     skrivefeilene.
     Det er sannsynlig at dine fremtidige forandringer i denne filen 
-    vil påvirke de samme områdene som skrivefeilene ligger i, så du 
-    ligger an til å få potensielle konflikter når du en vakker dag 
+    vil påvirke de samme områdene som skrivefeilene ligger i, så du 
+    ligger an til å få potensielle konflikter når du en vakker dag 
     fletter inn grenen din.
-    Da er det bedre å motta Sallys forandringer nå, 
-    <emphasis>før</emphasis> du starter med å arbeide mye i det 
-    samme området.</para>
+    Da er det bedre å motta Sallys forandringer nå, 
+    <emphasis>før</emphasis> du starter med å arbeide mye i det 
+    samme området.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>It's time to use the <command>svn merge</command> command.
@@ -939,14 +939,14 @@
     you can ask <command>svn diff</command> to show you the exact
     change made by Sally in revision 344:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er på tide å bruke kommandoen <command>svn 
+   <para>Det er på tide å bruke kommandoen <command>svn 
     merge</command>.
-    Det skal vise seg at denne kommandoen er en veldig nær slektning 
+    Det skal vise seg at denne kommandoen er en veldig nær slektning 
     av <command>svn diff</command>-kommandoen (som du leste om i 
     kapittel 3).
-    Begge kommandoene er i stand til å sammenligne to vilkårlige 
+    Begge kommandoene er i stand til å sammenligne to vilkårlige 
     objekter i depotet og beskrive forskjellene.
-    For eksempel kan du spørre <command>svn diff</command> om å vise 
+    For eksempel kan du spørre <command>svn diff</command> om å vise 
     deg den eksakte forandringen gjort av Sally i revisjon 
     344:</para>
 
@@ -1001,9 +1001,9 @@
     terminal, however, it applies them directly to your working
     copy as <emphasis>local modifications</emphasis>:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Kommandoen <command>svn merge</command> gjør omtrent 
-    nøyaktig det samme.
-    Istedenfor å skrive forskjellene til terminalen din, blir de 
+   <para>Kommandoen <command>svn merge</command> gjør omtrent 
+    nøyaktig det samme.
+    Istedenfor å skrive forskjellene til terminalen din, blir de 
     lagt direkte til arbeidskopien din som <emphasis>lokale 
     modifikasjoner</emphasis>:</para>
   
@@ -1026,11 +1026,11 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Utdataene fra <command>svn merge</command> viser at din kopi 
     av <filename>integer.c</filename> ble patchet.
-    Nå inneholder den Sallys forandring — forandringen er blitt 
+    Nå inneholder den Sallys forandring — forandringen er blitt 
     <quote>kopiert</quote> fra <filename>trunk</filename> til din 
-    arbeidskopi på din private gren, og eksisterer nå som en lokal 
+    arbeidskopi på din private gren, og eksisterer nå som en lokal 
     modifisering.
-    På dette punktet er det opp til deg å se over den lokale 
+    På dette punktet er det opp til deg å se over den lokale 
     modifiseringen og forsikre deg om at den fungerer 
     korrekt.</para>
 
@@ -1042,13 +1042,13 @@
     decide that the merge was a bad idea altogether, simply give up
     and <command>svn revert</command> the local change.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>I et annet scenario er det mulig at ting ikke gikk så bra og 
+   <para>I et annet scenario er det mulig at ting ikke gikk så bra og 
     at <filename>integer.c</filename> gikk inn i en 
     konflikttilstand.
-    Du må kanskje løse konflikten ved hjelp av standard prosedyrer 
+    Du må kanskje løse konflikten ved hjelp av standard prosedyrer 
     (se kapittel 3), eller hvis du finner ut at flettingen egentlig 
-    var en dårlig idé, kan du rett og slett gi opp og kjøre 
-    <command>svn revert</command> på den lokale forandringen.</para>
+    var en dårlig idé, kan du rett og slett gi opp og kjøre 
+    <command>svn revert</command> på den lokale forandringen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>But assuming that you've reviewed the merged change, you can
@@ -1058,18 +1058,18 @@
     between branches is commonly called
     <firstterm>porting</firstterm> changes.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Men hvis vi går ut i fra at du har sett over forandringen, 
-    kan du bruke <command>svn commit</command> til å legge inn 
-    forandringen på vanlig måte.
-    På dette tidpunktet er forandringen blitt flettet inn i din 
+   <para>Men hvis vi går ut i fra at du har sett over forandringen, 
+    kan du bruke <command>svn commit</command> til å legge inn 
+    forandringen på vanlig måte.
+    På dette tidpunktet er forandringen blitt flettet inn i din 
     depotgren.
-    I versjonskontrollterminologi blir denne måten å kopiere 
-    forandringer mellom forgreninger <!-- ¤ «porting» på norsk 
-    blir … ??? Derfor tar jeg med den engelske betegnelsen 
-    foreløpig. -->på engelsk kalt 
+    I versjonskontrollterminologi blir denne måten å kopiere 
+    forandringer mellom forgreninger <!-- ¤ «porting» på norsk 
+    blir … ??? Derfor tar jeg med den engelske betegnelsen 
+    foreløpig. -->på engelsk kalt 
     <foreignphrase>porting</foreignphrase>.
-    <!-- ¤ Og så legger vi til litt. -->Det finnes ikke en 
-    standardisert betegnelse for dette på norsk, så vi bruker i 
+    <!-- ¤ Og så legger vi til litt. -->Det finnes ikke en 
+    standardisert betegnelse for dette på norsk, så vi bruker i 
     denne boken uttrykket <quote>flette</quote>.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1077,12 +1077,12 @@
     message mentions that you're porting a specific change from
     one branch to another. For example:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du legger inn de lokale modifiseringene, bør du forsikre 
-    deg om at loggmeldingen din nevner at du <!-- ¤ -->flyttet en 
+   <para>Når du legger inn de lokale modifiseringene, bør du forsikre 
+    deg om at loggmeldingen din nevner at du <!-- ¤ -->flyttet en 
     forandring fra en gren til en annen.
     For eksempel:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn commit -m "integer.c: ported r344 (spelling fixes) from trunk."
 Sending    integer.c
@@ -1095,7 +1095,7 @@
     important <quote>best practice</quote> to follow.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Som du vil se i de neste seksjonene, er dette en veldig 
-    viktig <!-- ¤ --><quote>god praksis</quote> å følge.</para>
+    viktig <!-- ¤ --><quote>god praksis</quote> å følge.</para>
 
    <sidebar>
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1110,12 +1110,12 @@
      <command>patch</command> command to accomplish the same job?
      For example:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Et spørsmål kan lure i bakhodet ditt, spesielt hvis du er 
+    <para>Et spørsmål kan lure i bakhodet ditt, spesielt hvis du er 
      en Unixbruker:
-     Hvorfor bry seg med å bruke <command>svn merge</command> i det 
+     Hvorfor bry seg med å bruke <command>svn merge</command> i det 
      hele tatt?
      Hvorfor ikke rett og slett bruke operativsystemets 
-     <command>patch</command>-kommando for å utføre den samme 
+     <command>patch</command>-kommando for å utføre den samme 
      jobben?
      For eksempel:</para>
 
@@ -1155,23 +1155,23 @@
     <para>Ja, i dette spesielle tilfellet er det egentlig ingen 
      forskjell.
      Men <command>svn merge</command> har spesielle evner som 
-     overgår <command>patch</command>-programmet.
+     overgår <command>patch</command>-programmet.
      Filformatet brukt av <command>patch</command> er ganske 
-     begrenset; det er bare i stand til å forandre innhold av 
+     begrenset; det er bare i stand til å forandre innhold av 
      filer.
-     Det er ingen måte å representere forandringer til 
-     <emphasis>trær</emphasis>, som tillegginger, slettinger eller 
-     navneskifter på filer og kataloger.
+     Det er ingen måte å representere forandringer til 
+     <emphasis>trær</emphasis>, som tillegginger, slettinger eller 
+     navneskifter på filer og kataloger.
      Hvis Sallys forandring hadde, la oss si, lagt til en katalog, 
      ville utdataene fra <command>svn diff</command> ikke nevnt det 
      i det hele tatt.
      <command>svn diff</command> skriver bare ut det begrensede 
-     patch-formatet, så det er noen <!-- ¤ -->forandringer det rett 
+     patch-formatet, så det er noen <!-- ¤ -->forandringer det rett 
      og slett ikke kan vise.<footnote><para>I fremtiden planlegger 
-     Subversionprosjektet å bruke (eller finne opp) et utvidet 
+     Subversionprosjektet å bruke (eller finne opp) et utvidet 
      patchformat som beskriver treforandringer.</para></footnote>
      <command>svn merge</command>-kommandoen, derimot, kan uttrykke 
-     treforandringer ved å legge dem direkte inn i arbeidskopien 
+     treforandringer ved å legge dem direkte inn i arbeidskopien 
      din.</para>
 
    </sidebar>
@@ -1191,13 +1191,13 @@
     Selv om <command>svn diff</command> og <command>svn 
     merge</command> er veldig like i konsept, har de i mange 
     tilfeller forskjellig syntaks.
-    <!-- ¤ Be sure -->Les om dem i kapittel 9 for detaljer, eller 
-    spør <command>svn help</command>.
+    <!-- ¤ Be sure -->Les om dem i kapittel 9 for detaljer, eller 
+    spør <command>svn help</command>.
     For eksempel krever <command>svn merge</command> en arbeidskopi 
-    som et mål, det vil si en plass hvor den skal legge inn 
+    som et mål, det vil si en plass hvor den skal legge inn 
     treforandringene.
-    Hvis målet ikke er spesifisert, går den ut i fra at du prøver å 
-    utføre en av de følgende operasjonene:</para>
+    Hvis målet ikke er spesifisert, går den ut i fra at du prøver å 
+    utføre en av de følgende operasjonene:</para>
 
    <orderedlist>
     <listitem>
@@ -1230,13 +1230,13 @@
     to apply the changes to a local file with the same name.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis du fletter en katalog og ikke har spesifisert en 
-    målsti, går <command>svn merge</command> ut i fra det første 
-    tilfellet og prøver å legge inn forandringene til den gjeldende 
+    målsti, går <command>svn merge</command> ut i fra det første 
+    tilfellet og prøver å legge inn forandringene til den gjeldende 
     katalogen.
     Hvis du fletter en fil, og denne filen (eller en fil med det 
-    samme navnet) eksisterer i den gjeldende katalogen, går 
+    samme navnet) eksisterer i den gjeldende katalogen, går 
     <command>svn merge</command> ut i fra det andre tilfellet og 
-    forsøker å legge inn forandringene til en lokal fil med det 
+    forsøker å legge inn forandringene til en lokal fil med det 
     samme navnet.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1245,10 +1245,10 @@
     directory of your working copy, you'll have to specify the
     target directory to receive the changes:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du vil legge inn forandringer en annen plass, må du 
+   <para>Hvis du vil legge inn forandringer en annen plass, må du 
     fortelle dette.
     Hvis du for eksempel sitter i foreldrekatalogen til 
-    arbeidskopien din, må du spesifisere målkatalogen som skal motta 
+    arbeidskopien din, må du spesifisere målkatalogen som skal motta 
     forandringene:</para>
    
 <screen>
@@ -1268,7 +1268,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Tracking Merges Manually</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Følge flettinger manuelt</title>
+    <title>Følge flettinger manuelt</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Merging changes sounds simple enough, but in practice it
@@ -1281,16 +1281,16 @@
      does nothing. But if the already-existing change has been
      modified in any way, you'll get a conflict.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Fletting av forandringer høres enkelt ut, men i praksis 
+    <para>Fletting av forandringer høres enkelt ut, men i praksis 
      kan det bli en hodepine.
      Problemet er at hvis du gjentatte ganger fletter forandringer 
      fra en gren til en annen, kan du ved en ulykke flette den 
      samme forandringen <emphasis>to ganger</emphasis>.
-     Når dette skjer, vil det noen ganger gå bra.
-     Når en fil blir patchet vil Subversion vanligvis oppdage at 
-     filen inneholder forandringen, og gjør ingenting.
+     Når dette skjer, vil det noen ganger gå bra.
+     Når en fil blir patchet vil Subversion vanligvis oppdage at 
+     filen inneholder forandringen, og gjør ingenting.
      Men hvis den allerede eksisterende forandringen er blitt 
-     forandret på en eller annen måte, vil du få en 
+     forandret på en eller annen måte, vil du få en 
      konflikt.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1301,12 +1301,12 @@
      this information to help automate merges as much as
      possible.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Ideelt sett bør versjonskontrollsystemet forhindre <!-- ¤ 
-     -->forsøket på å legge inn doble forandringer til en gren.
-     Det bør huske automatisk hvilke forandringer en gren allerede 
-     har mottatt, og bør være i stand til å liste dem ut for deg.
-     Det bør bruke denne informasjonen til å hjelpe til med å 
-     automatisere flettinger så mye som mulig.</para>
+    <para>Ideelt sett bør versjonskontrollsystemet forhindre <!-- ¤ 
+     -->forsøket på å legge inn doble forandringer til en gren.
+     Det bør huske automatisk hvilke forandringer en gren allerede 
+     har mottatt, og bør være i stand til å liste dem ut for deg.
+     Det bør bruke denne informasjonen til å hjelpe til med å 
+     automatisere flettinger så mye som mulig.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Unfortunately, Subversion is not such a system. Like
@@ -1316,13 +1316,13 @@
      running <command>svn merge</command>, or from just
      hand-editing the files.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Dessverre er ikke Subversion et sånt system.
+    <para>Dessverre er ikke Subversion et sånt system.
      I likhet med CVS lagrer ikke Subversion 1.0 noen informasjon 
      om fletteoperasjoner.
-     Når du legger inn lokale forandringer, har ikke depotet noen 
-     idé om hvorvidt disse forandringene kom fra en kjøring av 
+     Når du legger inn lokale forandringer, har ikke depotet noen 
+     idé om hvorvidt disse forandringene kom fra en kjøring av 
      <command>svn merge</command>, eller fra en redigering av 
-     filene for hånd.</para>
+     filene for hånd.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>What does this mean to you, the user? It means that
@@ -1339,24 +1339,24 @@
      changes.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hva betyr dette for deg, brukeren?
-     Det betyr at inntil den dagen Subversion får denne funksjonen, 
-     må du selv holde rede på fletteinformasjonen.
-     Den beste plassen å gjøre dette er i selve loggmeldingen.
+     Det betyr at inntil den dagen Subversion får denne funksjonen, 
+     må du selv holde rede på fletteinformasjonen.
+     Den beste plassen å gjøre dette er i selve loggmeldingen.
      Som demonstrert i det tidligere eksempelet, anbefales det at 
      loggmeldingen din nevner et spesifikt revisjonsnummer (eller 
-     område av revisjoner) som blir flettet inn i grenen.
-     Senere kan du kjøre <command>svn log</command> for å se over 
+     område av revisjoner) som blir flettet inn i grenen.
+     Senere kan du kjøre <command>svn log</command> for å se over 
      hvilke forandringer forgreningen allerede inneholder.
-     Dette vil la deg varsomt konstruere en etterfølgende 
-     <command>svn merge</command>-kommando som ikke vil bli <!-- ¤ 
-     -->overflødig i forhold til tidligere <!-- ¤ -->flettede 
+     Dette vil la deg varsomt konstruere en etterfølgende 
+     <command>svn merge</command>-kommando som ikke vil bli <!-- ¤ 
+     -->overflødig i forhold til tidligere <!-- ¤ -->flettede 
      forandringer.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>In the next section, we'll show some examples of this
      technique in action.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>I den neste seksjonen vil vi vise noen eksempler på denne 
+    <para>I den neste seksjonen vil vi vise noen eksempler på denne 
      teknikken i praksis.</para>
 
    </sect3>
@@ -1365,7 +1365,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Previewing Merges</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Vise flettinger på forhånd</title>
+    <title>Vise flettinger på forhånd</title>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Because merging only results in local modifications,
@@ -1374,9 +1374,9 @@
      revert</command> the changes and try again.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Fordi fletting bare resulterer i lokale modifikasjoner, er 
-     det vanligvis ikke noen høyrisikooperasjon.
-     Hvis flettingen går galt første gangen, bare kjør <command>svn 
-     revert</command> på forandringene og prøv igjen.</para>
+     det vanligvis ikke noen høyrisikooperasjon.
+     Hvis flettingen går galt første gangen, bare kjør <command>svn 
+     revert</command> på forandringene og prøv igjen.</para>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's possible, however, that your working copy might
@@ -1388,9 +1388,9 @@
     <para>Men det er derimot mulig at arbeidskopien din allerede 
      inneholder lokale forandringer.
      Forandringene lagt inn av en fletting vil bli blandet med de 
-     du har fra før, og det å kjøre <command>svn revert</command> 
+     du har fra før, og det å kjøre <command>svn revert</command> 
      er ikke lenger et alternativ.
-     De to settene med forandringer kan bli umulig å 
+     De to settene med forandringer kan bli umulig å 
      separere.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1403,13 +1403,13 @@
      <option>-ﳢ-dry-run</option> option to the merge
      command:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>I tilfeller som dette vil det være greit å kunne forutsi 
-     eller undersøke forandringer før de skjer.
-     En enkel måte å gjøre det på er å kjøre <command>svn 
-     diff</command> med de samme argumentene som du planlegger å gi 
+    <para>I tilfeller som dette vil det være greit å kunne forutsi 
+     eller undersøke forandringer før de skjer.
+     En enkel måte å gjøre det på er å kjøre <command>svn 
+     diff</command> med de samme argumentene som du planlegger å gi 
      til <command>svn merge</command>, som vi allerede har vist i 
-     det første eksemplet vårt med fletting.
-     En annen metode for forhåndsvisning er å angi 
+     det første eksemplet vårt med fletting.
+     En annen metode for forhåndsvisning er å angi 
      <option>--dry-run</option>-valget til flettekommandoen:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1438,12 +1438,12 @@
      times when running <command>svn diff</command> gives too
      much detail.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para><option>--dry-run</option>-valget gjør egentlig ingen 
+    <para><option>--dry-run</option>-valget gjør egentlig ingen 
      forandringer til arbeidskopien.
      Det viser bare statuskoder som <emphasis>ville</emphasis> 
      blitt skrevet ut under en virkelig fletting.
-     Det er nyttig for å få en <quote>høynivå</quote>-oversikt over 
-     den potensielle flettingen, for de gangene der kjøring av 
+     Det er nyttig for å få en <quote>høynivå</quote>-oversikt over 
+     den potensielle flettingen, for de gangene der kjøring av 
      <command>svn diff</command> gir alt for mange detaljer.</para>
 
    </sect3>
@@ -1466,17 +1466,17 @@
      to metadata. In more common speak, a changeset is just a
      patch with a name you can refer to.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Alle ser ut til å ha litt forskjellige definisjoner av 
+    <para>Alle ser ut til å ha litt forskjellige definisjoner av 
      <quote>forandringssett</quote>, eller i det minste 
      forskjellige forventninger av hva det betyr for et 
-     versjonskontrollsystem å ha 
+     versjonskontrollsystem å ha 
      <quote>forandringssettfunksjonalitet</quote>.
-     For vårt bruk, la oss si at et forandringssett bare er en 
+     For vårt bruk, la oss si at et forandringssett bare er en 
      samling av forandringer med et unikt navn.
      Forandringene kan inkludere tekstmessige redigeringer til 
      filinnhold, forandringer i en trestruktur, eller forandringer 
      i metadata.
-     Sagt på en mer vanlig måte, et forandringssett er bare en 
+     Sagt på en mer vanlig måte, et forandringssett er bare en 
      patch med et navn du kan referere til.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1501,24 +1501,24 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>I Subversion gir et globalt revisjonsnummer N navn til et 
      tre i depotet:
-     Det er måten depotet så ut etter den Nte innleggingen.
-     Det er også navnet for et implisitt forandringssett:
+     Det er måten depotet så ut etter den Nte innleggingen.
+     Det er også navnet for et implisitt forandringssett:
      Hvis du sammenligner treet N med treet N-1, kan du derivere 
      den eksakte patchen som ble lagt inn.
-     På grunn av dette er det lett å tenke på <quote>revisjon 
-     N</quote> som ikke bare et tre, men også et forandringssett.
-     Hvis du bruker en feildatabase — <!-- ¤ 
-     --><foreignphrase>issue tracker</foreignphrase> — for å holde 
-     rede på programfeil, kan du bruke revisjonsnumre til å 
-     referere til spesielle patcher som fikser feil — for eksempel, 
+     På grunn av dette er det lett å tenke på <quote>revisjon 
+     N</quote> som ikke bare et tre, men også et forandringssett.
+     Hvis du bruker en feildatabase — <!-- ¤ 
+     --><foreignphrase>issue tracker</foreignphrase> — for å holde 
+     rede på programfeil, kan du bruke revisjonsnumre til å 
+     referere til spesielle patcher som fikser feil — for eksempel, 
      <quote>denne feilen ble fikset i revisjon 9238.</quote>.
-     Noen kan da kjøre <command>svn log -r9238</command> for å lese 
-     om det eksakte forandringssettet som ordnet feilen, og kjøre 
-     <command>svn diff -r9237:9238</command> for å se selve 
+     Noen kan da kjøre <command>svn log -r9238</command> for å lese 
+     om det eksakte forandringssettet som ordnet feilen, og kjøre 
+     <command>svn diff -r9237:9238</command> for å se selve 
      patchen.
-     Og Subversions flettekommando bruker også revisjonsnumre.
+     Og Subversions flettekommando bruker også revisjonsnumre.
      Du kan flette spesifikke forandringssett fra en gren til en 
-     annen ved å gi dem navn i fletteargumentene:
+     annen ved å gi dem navn i fletteargumentene:
      <command>svn merge -r9237:9238</command> vil flette 
      forandringssett #9238 inn i arbeidskopien din.</para>
    </sidebar>
@@ -1540,7 +1540,7 @@
     <para>Akkurat som <command>svn update</command>-kommandoen, 
      legger <command>svn merge</command> inn forandringer i 
      arbeidskopien din.
-     Og derfor er den også i stand til å lage konflikter.
+     Og derfor er den også i stand til å lage konflikter.
      Konfliktene produsert av <command>svn merge</command> er 
      imidlertid noen ganger forskjellig, og denne seksjonen 
      forklarer disse forskjellene.</para>
@@ -1557,17 +1557,17 @@
      delta is guaranteed to correctly convert your working copy
      into the right-hand tree.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Til å begynne med, tenk deg at arbeidskopien din ikke 
+    <para>Til å begynne med, tenk deg at arbeidskopien din ikke 
      inneholder noen lokale redigeringer.
-     Når du <command>svn update</command>-er til en spesiell 
+     Når du <command>svn update</command>-er til en spesiell 
      revisjon, vil forandringene sendt fra tjeneren alltid bli lagt 
-     inn på en <quote>renslig</quote> måte i arbeidskopien.
-     Tjeneren produsererer deltaet ved å sammenligne to trær:
-     Et virtuelt øyeblikksbilde av arbeidskopien din, og 
+     inn på en <quote>renslig</quote> måte i arbeidskopien.
+     Tjeneren produsererer deltaet ved å sammenligne to trær:
+     Et virtuelt øyeblikksbilde av arbeidskopien din, og 
      revisjonstreet du er er interessert i.
-     Fordi den venstre siden av sammenligningen er nøyaktig lik det 
-     du allerede har, er deltaet garantert å korrekt konvertere 
-     arbeidskopien din til treet som er på høyre side.</para>
+     Fordi den venstre siden av sammenligningen er nøyaktig lik det 
+     du allerede har, er deltaet garantert å korrekt konvertere 
+     arbeidskopien din til treet som er på høyre side.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>But <command>svn merge</command> has no such guarantees
@@ -1584,22 +1584,22 @@
      will complain about <quote>skipped targets</quote>:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Men <command>svn merge</command> har ingen slike garantier 
-     og kan være mye mer kaotisk:
-     Brukeren kan be tjeneren om å sammenligne <emphasis>alle 
-     mulige</emphasis> trær, til og med trær som ikke er relatert 
+     og kan være mye mer kaotisk:
+     Brukeren kan be tjeneren om å sammenligne <emphasis>alle 
+     mulige</emphasis> trær, til og med trær som ikke er relatert 
      til arbeidskopien
      Dette betyr det er stort potensiale for menneskelig feil.
-     Brukere vil noen ganger sammenligne to gale trær, og dermed 
-     lage et delta som ikke kan legges inn på en ren måte.
-     <command>svn merge</command> vil gjøre sitt beste for å legge 
-     inn så mye av deltaet som mulig, men noen deler kan være 
+     Brukere vil noen ganger sammenligne to gale trær, og dermed 
+     lage et delta som ikke kan legges inn på en ren måte.
+     <command>svn merge</command> vil gjøre sitt beste for å legge 
+     inn så mye av deltaet som mulig, men noen deler kan være 
      umulige.
      Akkurat som <command>patch</command>-kommandoen i Unix noen 
-     ganger klager over <!-- ¤ --><quote>failed hunks</quote>, vil 
-     <command>svn merge</command> klage over <!-- ¤ 
+     ganger klager over <!-- ¤ --><quote>failed hunks</quote>, vil 
+     <command>svn merge</command> klage over <!-- ¤ 
      --><quote>skipped targets</quote>:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn merge -r 1288:1351 http://svn.example.com/repos/branch
 U foo.c
@@ -1626,21 +1626,21 @@
      revert, and re-run <command>svn merge</command> with
      different arguments.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>I det forrige eksempelet kan tilfellet være at 
-     <filename>baz.c</filename> eksisterer både i øyeblikksbildet 
+    <para>I det forrige eksempelet kan tilfellet være at 
+     <filename>baz.c</filename> eksisterer både i øyeblikksbildet 
      av grenen som sammenlignes, og det resulterende deltaet vil 
      forandre filens innhold, men filen eksisterer ikke i 
      arbeidskopien.
-     Hva som enn er tilfelle, betyr <!-- ¤ 
+     Hva som enn er tilfelle, betyr <!-- ¤ 
      --><quote>skipped</quote>-meldingen at brukeren mest 
-     sannsynlig sammenligner to gale trær; de er det klassiske 
-     tegnet på en feil gjort av <!-- ¤ driver = sjåfør? 
+     sannsynlig sammenligner to gale trær; de er det klassiske 
+     tegnet på en feil gjort av <!-- ¤ driver = sjåfør? 
      -->brukeren.
-     Når dette skjer, er det lett å rekursivt omgjøre alle 
+     Når dette skjer, er det lett å rekursivt omgjøre alle 
      forandringene gjort under flettingen (<command>svn revert 
      --recursive</command>), slette eventuelle uversjonerte filer 
      eller kataloger som ligger igjen etter tilbakestillingen, og 
-     kjøre <command>svn merge</command> med forskjellige 
+     kjøre <command>svn merge</command> med forskjellige 
      argumenter.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1653,13 +1653,13 @@
      changes that don't cleanly apply to a working file, even if
      the file has no local modifications.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Legg også merke til at det forrige eksempelet vise en 
+    <para>Legg også merke til at det forrige eksempelet vise en 
      konflikt som skjer i <filename>glorb.h</filename>.
-     Vi har allerede fastslått at arbeidskopien ikke har noen 
-     lokale forandringer; <!-- ¤ semikolon istedenfor kolon -->
-     Hvordan er det mulig at en lokal konflikt kan oppstå?
+     Vi har allerede fastslått at arbeidskopien ikke har noen 
+     lokale forandringer; <!-- ¤ semikolon istedenfor kolon -->
+     Hvordan er det mulig at en lokal konflikt kan oppstå?
      Igjen, fordi brukeren kan bruke <command>svn merge</command> 
-     for å definere og legge till enhver gammel delta til 
+     for å definere og legge till enhver gammel delta til 
      arbeidskopien, kan denne deltaen inneholde tekstmessige 
      forandringer som ikke kan legges helt uproblematisk inn i en 
      arbeidsfil, selv om denne filen ikke har noen lokale 
@@ -1686,21 +1686,21 @@
      merge.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>En annen liten forskjell mellom <command>svn 
-     update</command> og <command>svn merge</command> er navnene på 
-     fulltekst-filene som blir opprettet når en konflikt oppstår.
-     I <xref linkend="svn-ch-3-sect-5.4"/> så vi at en oppdatering 
+     update</command> og <command>svn merge</command> er navnene på 
+     fulltekst-filene som blir opprettet når en konflikt oppstår.
+     I <xref linkend="svn-ch-3-sect-5.4"/> så vi at en oppdatering 
      produserer filene <filename>filnavn.mine</filename>, 
      <filename>filnavn.rGAMMELREV</filename> og 
      <filename>filnavn.rNYREV</filename>.
-     Men når <command>svn merge</command> produserer en konflikt, 
+     Men når <command>svn merge</command> produserer en konflikt, 
      oppretter den tre filer kalt 
      <filename>filnavn.working</filename>, 
      <filename>filnavn.left</filename> og 
      <filename>filename.right</filename>.
      I dette tilfellet beskriver terminologien <quote>left</quote> 
      og <quote>right</quote> hvilken side filen kom fra.
-     I alle fall, disse forskjellige navnene vil hjelpe deg å 
-     skille mellom filer som er opprettet som følge av en 
+     I alle fall, disse forskjellige navnene vil hjelpe deg å 
+     skille mellom filer som er opprettet som følge av en 
      oppdatering versus filer som er opprettet som resultat av en 
      fletting.</para>
 
@@ -1720,12 +1720,12 @@
      repository: if they're related to each other, then one
      object is said to be an ancestor of the other.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Når du snakker med en Subversionutvikler kan det hende du 
-     hører referanser til begrepet <firstterm>slektskap</firstterm> 
-     — <foreignphrase>ancestry</foreignphrase>.
-     Dette ordet blir brukt til å beskrive forholdet mellom to 
+    <para>Når du snakker med en Subversionutvikler kan det hende du 
+     hører referanser til begrepet <firstterm>slektskap</firstterm> 
+     — <foreignphrase>ancestry</foreignphrase>.
+     Dette ordet blir brukt til å beskrive forholdet mellom to 
      objekter i et depot:
-     Hvis de er relaterte til hverandre, vil det ene objektet være 
+     Hvis de er relaterte til hverandre, vil det ene objektet være 
      en stamfar til det andre.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1747,7 +1747,7 @@
      <filename>foo.c</filename>.
      Da er <filename>foo.c at 99</filename> en <quote>stamfar</quote> 
      til <filename>foo.c at 100</filename>.
-     På den annen side, tenk at du legger inn en sletting av 
+     På den annen side, tenk at du legger inn en sletting av 
      <filename>foo.c</filename> i revisjon 101, og deretter legger 
      til en ny fil med det samme navnet i revisjon 102.
      I dette tilfellet kan det se ut som om 
@@ -1772,20 +1772,20 @@
      <literal>D foo.c</literal> followed by a <literal>A
      foo.c</literal>.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Grunnen til at vi tar dette opp er for å fremheve en 
+    <para>Grunnen til at vi tar dette opp er for å fremheve en 
      viktig forskjell mellom <command>svn diff</command> og 
      <command>svn merge</command>.
-     Den første kommandoen ignorerer slektskap, mens den sistnevnte 
-     kommandoen er ganske følsom for det.
-     Hvis du for eksempel ber <command>svn diff</command> om å 
+     Den første kommandoen ignorerer slektskap, mens den sistnevnte 
+     kommandoen er ganske følsom for det.
+     Hvis du for eksempel ber <command>svn diff</command> om å 
      sammenligne revisjon 99 og 102 av <filename>foo.c</filename>, 
      vil du se linjebaserte forskjeller; diffkommandoen 
      sammenligner blindt to stier.
-     Men hvis du ber <command>svn merge</command> om å sammenligne 
+     Men hvis du ber <command>svn merge</command> om å sammenligne 
      de samme to objektene, vil den oppdage at de er urelaterte og 
-     forsøker først å slette den gamle filen og deretter legge til 
-     den nye filen; du vil se en <literal>D  foo.c</literal> fulgt 
-     av en <literal>A  foo.c</literal>.</para>
+     forsøker først å slette den gamle filen og deretter legge til 
+     den nye filen; du vil se en <literal>D  foo.c</literal> fulgt 
+     av en <literal>A  foo.c</literal>.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Most merges involve comparing trees that are ancestrally
@@ -1799,16 +1799,16 @@
      trees, you'd see the entire first tree being deleted,
      followed by an add of the entire second tree!</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>De fleste flettinger involverer sammenligning av trær som 
+    <para>De fleste flettinger involverer sammenligning av trær som 
      er slektsmessig relatert til hverandre, og derfor har 
-     <command>svn merge</command> denne oppførselen som standard.
-     Men nå og da vil du kanskje bruke flettekommandoen til å 
-     sammenligne to urelaterte trær.
-     For eksempel har du kanskje to kildekodetrær som representerer 
-     forskjellige <!-- ¤ vendor --> utgivelser av et 
+     <command>svn merge</command> denne oppførselen som standard.
+     Men nå og da vil du kanskje bruke flettekommandoen til å 
+     sammenligne to urelaterte trær.
+     For eksempel har du kanskje to kildekodetrær som representerer 
+     forskjellige <!-- ¤ vendor --> utgivelser av et 
      programprosjekt (se <xref linkend="svn-ch-7-sect-4"/>).
-     Hvis du ber <command>svn merge</command> om å sammenligne de 
-     to trærne, vil du se at hele det første treet blir slettet, 
+     Hvis du ber <command>svn merge</command> om å sammenligne de 
+     to trærne, vil du se at hele det første treet blir slettet, 
      fulgt av en tillegging av hele det andre treet!</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1823,14 +1823,14 @@
      command.)</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>I disse situasjonene vil du at <command>svn 
-     merge</command> bare gjør en stibasert sammenligning og 
+     merge</command> bare gjør en stibasert sammenligning og 
      ignorerer enhver relasjon mellom filer og kataloger.
      Legg til valget <option>--ignore-ancestry</option> til 
-     flettekommandoen, og den vil oppføre seg akkurat som 
+     flettekommandoen, og den vil oppføre seg akkurat som 
      <command>svn diff</command>.
-     (Og på motsatt måte vil 
-     <option>--notice-ancestry</option>-valget få <command>svn 
-     diff</command> til å oppføre seg som 
+     (Og på motsatt måte vil 
+     <option>--notice-ancestry</option>-valget få <command>svn 
+     diff</command> til å oppføre seg som 
      <command>merge</command>-kommandoen.</para>
 
    </sect3>
@@ -1847,14 +1847,14 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Common Use-Cases</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>Vanlige bruksområder</title>
+  <title>Vanlige bruksområder</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>There are many different uses for branching and <command>svn
    merge</command>, and this section describes the most common ones
    you're likely to run into.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Det er mange forskjellige bruksområder for forgreninger og 
+  <para>Det er mange forskjellige bruksområder for forgreninger og 
    <command>svn merge</command>, og denne seksjonen beskriver de 
    vanligste du sannsynligvis vil komme over.</para>
 
@@ -1873,13 +1873,13 @@
     merge all of your branch changes back into the trunk for
     others to enjoy.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å fullføre eksempelet vårt vil vi nå reise fram i tiden.
-    Tenk deg at flere dager har gått, og mange forandringer har 
-    skjedd både i trunk og på den private grenen din.
-    Tenk deg så at du er ferdig med arbeidet på den private grenen; 
-    funksjonaliteten eller feilrettingen er endelig fullført, og nå 
-    vil du flette alle forandringene fra grenen din til trunk så 
-    andre kan få glede av dem.</para>
+   <para>For å fullføre eksempelet vårt vil vi nå reise fram i tiden.
+    Tenk deg at flere dager har gått, og mange forandringer har 
+    skjedd både i trunk og på den private grenen din.
+    Tenk deg så at du er ferdig med arbeidet på den private grenen; 
+    funksjonaliteten eller feilrettingen er endelig fullført, og nå 
+    vil du flette alle forandringene fra grenen din til trunk så 
+    andre kan få glede av dem.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>So how do we use <command>svn merge</command> in this
@@ -1890,13 +1890,13 @@
     around (fully updated), or that you recently checked out a
     fresh working copy of <filename>/calc/trunk</filename>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Så hvordan bruker vi <command>svn merge</command> i dette 
+   <para>Så hvordan bruker vi <command>svn merge</command> i dette 
     scenariet?
-    Husk at denne kommandoen sammenligner to trær og legger 
+    Husk at denne kommandoen sammenligner to trær og legger 
     forandringene inn i en arbeidskopi.
-    For å motta forandringene må du derfor ha en arbeidskopi av 
+    For å motta forandringene må du derfor ha en arbeidskopi av 
     trunk.
-    Vi går ut i fra at du enten har den originale liggende (helt 
+    Vi går ut i fra at du enten har den originale liggende (helt 
     oppdatert), eller at du nylig hentet ut en fersk arbeidskopi av 
     <filename>/calc/trunk</filename>.</para>
 
@@ -1913,20 +1913,20 @@
     your branch changes, but also the <emphasis>removal</emphasis>
     of trunk changes that never happened on your branch.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Men hvilke to trær skal sammenlignes?
-    Ved første øyekast ser det innlysende ut:
+   <para>Men hvilke to trær skal sammenlignes?
+    Ved første øyekast ser det innlysende ut:
     Bare sammenlign seneste treet fra trunk med det seneste treet 
     fra forgreningen.
-    Men pass på — denne antakelsen er <emphasis>feil</emphasis>, noe 
-    som mange nye brukere har brent seg på.
-    Siden <command>svn merge</command> opererer på samme måte som
-    <command>svn diff</command>, vil en sammenligning mellom trærne 
+    Men pass på — denne antakelsen er <emphasis>feil</emphasis>, noe 
+    som mange nye brukere har brent seg på.
+    Siden <command>svn merge</command> opererer på samme måte som
+    <command>svn diff</command>, vil en sammenligning mellom trærne 
     i nyeste trunk og gren <emphasis>ikke</emphasis> bare vise 
-    forandringene som du har gjort på grenen.
+    forandringene som du har gjort på grenen.
     En slik sammenligning viser alt for mange forandringer:
-    Den vil ikke bare vise tilleggingene av dine forandringer på 
-    grenen, men også <emphasis>fjerningen</emphasis> av forandringer 
-    i trunk som aldri skjedde på din gren.</para>
+    Den vil ikke bare vise tilleggingene av dine forandringer på 
+    grenen, men også <emphasis>fjerningen</emphasis> av forandringer 
+    i trunk som aldri skjedde på din gren.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>To express only the changes that happened on your branch,
@@ -1939,12 +1939,12 @@
     branch directory, and apply those differences to a working
     copy of the trunk.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å bare vise forandringene som skjedde på din gren, må du 
+   <para>For å bare vise forandringene som skjedde på din gren, må du 
     sammenligne tilstanden ved starten av grenen din i forhold til 
     dens endelige tilstand.
-    Ved å bruke <command>svn log</command> på grenen kan du se at 
+    Ved å bruke <command>svn log</command> på grenen kan du se at 
     den ble opprettet i revisjon 341.
-    Og den endelige tilstanden får du ved å bruke 
+    Og den endelige tilstanden får du ved å bruke 
     <literal>HEAD</literal>-revisjonen.
     Dette betyr at du vil sammenligne revisjonene 341 og 
     <literal>HEAD</literal> i forgreningskatalogen og legge disse 
@@ -1963,22 +1963,22 @@
      as <command>svn log</command> detects that its target was
      copied or renamed.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>En fin måte å finne revisjonen en gren ble opprettet i 
-     (<quote>basen</quote> av forgreningen) er å bruke valget 
+    <para>En fin måte å finne revisjonen en gren ble opprettet i 
+     (<quote>basen</quote> av forgreningen) er å bruke valget 
      <option>--stop-on-copy</option> til <command>svn 
      log</command>.
      Delkommandoen <command>svn log</command> vil normalt vise hver 
-     eneste forandring gjort på grenen, inkludert å gå forbi 
+     eneste forandring gjort på grenen, inkludert å gå forbi 
      kopieringen som opprettet grenen.
-     Så vanligvis vil du også se historien fra trunk.
+     Så vanligvis vil du også se historien fra trunk.
      <option>--stop-on-copy</option>-valget vil stoppe 
      loggutlistingen med en gang <command>svn log</command> finner 
-     ut at målet ble kopiert eller skiftet navn.</para>
+     ut at målet ble kopiert eller skiftet navn.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>So in our continuing example,</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Så hvis vi går videre i eksempelet,</para>
+    <para>Så hvis vi går videre i eksempelet,</para>
 
 <!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
@@ -1996,7 +1996,7 @@
     <screen>
 $ svn log --verbose --stop-on-copy \
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
-…
+…
 ------------------------------------------------------------------------
 r341 | user | 2002-11-03 15:27:56 -0600 (Thu, 07 Nov 2002) | 2 lines
 Changed paths:
@@ -2048,7 +2048,7 @@
 Committed revision 406.
 </screen>
 @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
 At revision 405.
@@ -2063,7 +2063,7 @@
 M  button.c
 M  Makefile
 
-# … Undersøk forskjellene, kompiler, test osv …
+# … Undersøk forskjellene, kompiler, test osv …
 
 $ svn commit -m "Merged my-calc-branch changes r341:405 into the trunk."
 Sending    integer.c
@@ -2080,8 +2080,8 @@
     critical information you'll need later on.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Igjen, legg merke til at loggmeldingen veldig spesifikt 
-    nevner området av forandringer som ble flettet inn på trunk.
-    Husk alltid å gjøre dette, fordi det er vital informasjon som du 
+    nevner området av forandringer som ble flettet inn på trunk.
+    Husk alltid å gjøre dette, fordi det er vital informasjon som du 
     vil trenge senere.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2096,17 +2096,17 @@
     branch since the last time you merged. The trick is to figure
     out what's new.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For eksempel, tenk at du bestemmer deg for å fortsette 
-    arbeidet på grenen en uke til, for å fullføre feilrettingen 
+   <para>For eksempel, tenk at du bestemmer deg for å fortsette 
+    arbeidet på grenen en uke til, for å fullføre feilrettingen 
     eller en forbedring av den originale funksjonaliteten.
-    Depotets <literal>HEAD</literal>-revisjon er nå 480, og du er 
-    klar til å utføre en ny fletting fra den private grenen din til 
+    Depotets <literal>HEAD</literal>-revisjon er nå 480, og du er 
+    klar til å utføre en ny fletting fra den private grenen din til 
     trunk.
     Men som diskutert i <xref linkend="svn-ch-4-sect-3.2"/> vil du 
-    ikke flette forandringene du allerede har flettet før; du vil 
-    bare flette alt <quote>nytt</quote> på grenen siden forrige gang 
+    ikke flette forandringene du allerede har flettet før; du vil 
+    bare flette alt <quote>nytt</quote> på grenen siden forrige gang 
     du flettet.
-    Trikset er å finne ut <emphasis>hva</emphasis> som er 
+    Trikset er å finne ut <emphasis>hva</emphasis> som er 
     nytt.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2114,7 +2114,7 @@
     trunk, and look for a log message about the last time you
     merged from the branch:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Første skritt er å kjøre <command>svn log</command> på trunk 
+   <para>Første skritt er å kjøre <command>svn log</command> på trunk 
     og se etter en loggmelding fra forrige gang du flettet fra 
     grenen:</para>
 
@@ -2131,16 +2131,16 @@
 …
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn log
-…
+…
 ------------------------------------------------------------------------
 r406 | user | 2004-02-08 11:17:26 -0600 (Sun, 08 Feb 2004) | 1 line
 
 Merged my-calc-branch changes r341:405 into the trunk.
 ------------------------------------------------------------------------
-…
+…
 </screen>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2152,8 +2152,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Aha!
     Siden alle grenforandringene som skjedde mellom revisjonene 341 
-    og 405 ble flettet til trunk som revisjon 406, vet du nå at du 
-    bare vil flette grenforandringene etter dette — ved å 
+    og 405 ble flettet til trunk som revisjon 406, vet du nå at du 
+    bare vil flette grenforandringene etter dette — ved å 
     sammenligne revisjonene 406 og <literal>HEAD</literal>.</para>
 
 <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2177,12 +2177,12 @@
 Committed revision 481.
 </screen>
 @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
 At revision 480.
 
-# Vi ser at HEAD er 480 for øyeblikket, så vi bruker den for å utføre 
+# Vi ser at HEAD er 480 for øyeblikket, så vi bruker den for å utføre 
 # flettingen:
 
 $ svn merge -r 406:480 http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
@@ -2205,11 +2205,11 @@
     your branch and repeat this procedure for subsequent
     merges.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå inneholder trunk alle forandringene som ble gjort i den 
-    andre omgangen på grenen.
-    På dette punktet kan du enten slette grenen (dette vil vi komme 
-    tilbake til) eller fortsette arbeidet på grenen og repetere 
-    denne prosedyren for etterfølgende flettinger.</para>
+   <para>Nå inneholder trunk alle forandringene som ble gjort i den 
+    andre omgangen på grenen.
+    På dette punktet kan du enten slette grenen (dette vil vi komme 
+    tilbake til) eller fortsette arbeidet på grenen og repetere 
+    denne prosedyren for etterfølgende flettinger.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -2217,7 +2217,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Undoing Changes</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Omgjøre forandringer</title>
+   <title>Omgjøre forandringer</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Another common use for <command>svn merge</command> is to
@@ -2232,17 +2232,17 @@
     repository. All you need to do is to specify a
     <emphasis>reverse</emphasis> difference:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>En annen vanlig bruksmåte for <command>svn merge</command> 
-    er å omgjøre en forandring som allerede er blitt lagt inn.
-    Tenk deg at du jobber glad og lykkelig på en arbeidskopi av 
+   <para>En annen vanlig bruksmåte for <command>svn merge</command> 
+    er å omgjøre en forandring som allerede er blitt lagt inn.
+    Tenk deg at du jobber glad og lykkelig på en arbeidskopi av 
     <filename>/calc/trunk</filename>, og plutselig finner ut at 
     forandringen du gjorde langt tilbake i revisjon 303, som 
     forandret <filename>integer.c</filename>, er helt feil.
-    Den skulle aldri vært lagt inn.
-    Du kan bruke <command>svn merge</command> for å 
+    Den skulle aldri vært lagt inn.
+    Du kan bruke <command>svn merge</command> for å 
     <quote>angre</quote> forandringen i arbeidskopien din, og 
     deretter legge inn de lokale forandringene til depotet.
-    Alt du trenger å gjøre er å spesifisere en 
+    Alt du trenger å gjøre er å spesifisere en 
     <emphasis>omvendt</emphasis> forskjell:</para>
 
 
@@ -2265,7 +2265,7 @@
 Committed revision 350.
 </screen>
 @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ svn merge -r 303:302 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
 U integer.c
 
@@ -2273,9 +2273,9 @@
 M integer.c
 
 $ svn diff
-…
+…
 # Sjekk at forandringen er fjernet
-…
+…
 
 $ svn commit -m "Undoing change committed in r303."
 Sending    integer.c
@@ -2294,15 +2294,15 @@
     changeset #303 to our working copy
     <emphasis>backwards</emphasis>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>En måte å tenke på en depotrevisjon er som en spesifikk 
+   <para>En måte å tenke på en depotrevisjon er som en spesifikk 
     gruppe av forandringer (noen versjonskontrollsystemer kaller 
-    disse <firstterm>forandringssett</firstterm> — 
+    disse <firstterm>forandringssett</firstterm> — 
     <foreignphrase>changesets</foreignphrase>).
-    Ved å bruke <option>-r</option>-valget kan du be <command>svn 
-    merge</command> om å legge inn et forandringssett, eller et helt 
-    område av forandringssett, vi ber <command>svn merge</command> 
-    om å legge inn forandringssett nummer 303 
-    <emphasis>baklengs</emphasis> inn i arbeidskopien vår.</para>
+    Ved å bruke <option>-r</option>-valget kan du be <command>svn 
+    merge</command> om å legge inn et forandringssett, eller et helt 
+    område av forandringssett, vi ber <command>svn merge</command> 
+    om å legge inn forandringssett nummer 303 
+    <emphasis>baklengs</emphasis> inn i arbeidskopien vår.</para>
   
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Keep in mind that rolling back a change like this is just
@@ -2314,14 +2314,14 @@
     committing, this particular changeset is no longer reflected
     in the <literal>HEAD</literal> revision.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Husk at det å rulle tilbake en forandring som dette er 
+   <para>Husk at det å rulle tilbake en forandring som dette er 
     akkurat likt enhver annen <command>svn 
-    merge</command>-operasjon, så du bør bruke <command>svn 
-    status</command> og <command>svn diff</command> for å forsikre 
-    deg om at arbeidet ditt er i den tilstanden du vil det skal være 
-    i, og deretter bruke <command>svn commit</command> for å sende 
+    merge</command>-operasjon, så du bør bruke <command>svn 
+    status</command> og <command>svn diff</command> for å forsikre 
+    deg om at arbeidet ditt er i den tilstanden du vil det skal være 
+    i, og deretter bruke <command>svn commit</command> for å sende 
     den endelige versjonen til depotet.
-    <!-- ¤ Den engelske setninga der er kanskje litt uklar? -->Etter 
+    <!-- ¤ Den engelske setninga der er kanskje litt uklar? -->Etter 
     innleggingen er dette spesielle forandringssettet ikke lenger 
     representert i <literal>HEAD</literal>-revisjonen.</para>
 
@@ -2332,8 +2332,8 @@
     <filename>calc</filename> project between revisions 303 and
     349, they'll still see the bad change, right?</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Og så tenker du kanskje:
-    Nåh, dette omgjorde vel egentlig ikke innleggingen?
+   <para>Og så tenker du kanskje:
+    Nåh, dette omgjorde vel egentlig ikke innleggingen?
     Forandringen eksisterer fortsatt i revisjon 303.
     Hvis noen henter ut en versjon av 
     <filename>calc</filename>-prosjektet mellom revisjonene 303 og 
@@ -2366,25 +2366,25 @@
    </para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Ja, det stemmer.
-    Når vi snakker om å <quote>fjerne</quote> en forandring, snakker 
-    vi egentlig om å fjerne den fra <literal>HEAD</literal>.
+    Når vi snakker om å <quote>fjerne</quote> en forandring, snakker 
+    vi egentlig om å fjerne den fra <literal>HEAD</literal>.
     Den originale forandringen eksisterer fortsatt i depotets 
     historie.
     I de fleste situasjoner er dette greit nok.
-    De fleste er bare interessert i å følge <literal>HEAD</literal> 
+    De fleste er bare interessert i å følge <literal>HEAD</literal> 
     av et prosjekt uansett.
-    Det er imidlertid spesielle tilfeller du virkelig vil ødelegge 
+    Det er imidlertid spesielle tilfeller du virkelig vil ødelegge 
     alle spor etter innleggingen, kanskje la noen inn et 
     konfidensielt dokument ved en ulykke.
-    Dette er ikke så lett, viser det seg, fordi Subversion ble 
-    spesielt designet for å aldri miste informasjon.
-    Revisjoner er uforanderlige trær som bygger på hverandre.
-    Det å fjerne en revisjon fra historien vil forårsake en 
-    dominoeffekt som vil føre til kaos i alle etterfølgende 
-    revisjoner og muligens gjøre alle arbeidskopiene 
+    Dette er ikke så lett, viser det seg, fordi Subversion ble 
+    spesielt designet for å aldri miste informasjon.
+    Revisjoner er uforanderlige trær som bygger på hverandre.
+    Det å fjerne en revisjon fra historien vil forårsake en 
+    dominoeffekt som vil føre til kaos i alle etterfølgende 
+    revisjoner og muligens gjøre alle arbeidskopiene 
     ubrukelige.<footnote><para>Subversionprosjektet har imidlertid 
-    planer om å legge inn en <command>svnadmin 
-    obliterate</command>-kommando som vil ta seg av oppgaven med å 
+    planer om å legge inn en <command>svnadmin 
+    obliterate</command>-kommando som vil ta seg av oppgaven med å 
     permanent slette informasjon.
     I mellomtiden, se <xref linkend="svn-ch-5-sect-3.1.3"/> for en 
     mulig omvei om problemet.</para></footnote></para>
@@ -2406,12 +2406,12 @@
     do I get my old file or directory back?</quote></para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Det som er fint med versjonskontrollsystemer er at 
-    informasjon aldri går tapt.
-    Selv om du sletter en fil eller katalog, kan den være borte fra 
+    informasjon aldri går tapt.
+    Selv om du sletter en fil eller katalog, kan den være borte fra 
     <literal>HEAD</literal>-revisjonen, men objektet eksisterer 
     fortsatt i tidligere revisjoner.
-    Et av de vanligste spørsmålene nye brukere spør om, er: 
-    <quote>Hvordan får jeg den gamle filen eller katalogen min 
+    Et av de vanligste spørsmålene nye brukere spør om, er: 
+    <quote>Hvordan får jeg den gamle filen eller katalogen min 
     tilbake?</quote>.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2424,15 +2424,15 @@
     every version of your file or directory can be defined by a
     specific coordinate pair.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Første skritt er å definere nøyaktig 
-    <emphasis>hvilket</emphasis> element du skal prøve å hente 
+   <para>Første skritt er å definere nøyaktig 
+    <emphasis>hvilket</emphasis> element du skal prøve å hente 
     tilbake.
     Her er en nyttig metafor:
-    Du kan tenke på hvert objekt i depotet som om det eksisterer i 
+    Du kan tenke på hvert objekt i depotet som om det eksisterer i 
     et slags todimensjonalt koordinatsystem.
-    Det første koordinatet er et spesifikt revisjonstre, og det 
+    Det første koordinatet er et spesifikt revisjonstre, og det 
     andre koordinatet er en sti inne i dette treet.
-    Så hver versjon av filen eller katalogen din kan bli definert 
+    Så hver versjon av filen eller katalogen din kan bli definert 
     som et spesifikt koordinatpar.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2455,21 +2455,21 @@
     perhaps via an incremental search in an editor).</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Subversion har ingen <filename>Attic</filename>-katalog som 
-    CVS har,<footnote><para>Fordi CVS ikke versjonerer trær, lager 
-    den et <filename>Attic</filename>-område innenfor hver 
-    depotkatalog som en måte å huske slettede filer 
-    på.</para></footnote>
-    så du må bruke <command>svn log</command> for å finne det 
+    CVS har,<footnote><para>Fordi CVS ikke versjonerer trær, lager 
+    den et <filename>Attic</filename>-område innenfor hver 
+    depotkatalog som en måte å huske slettede filer 
+    på.</para></footnote>
+    så du må bruke <command>svn log</command> for å finne det 
     eksakte koordinatparet som du vil hente tilbake.
-    En god strategi er å kjøre <command>svn log --verbose</command> 
+    En god strategi er å kjøre <command>svn log --verbose</command> 
     i en katalog som inneholdt det slettede elementet ditt.
     Valget <command>--verbose</command> viser en liste over alle 
-    forandrede elementer i hver revisjon; alt du trenger å gjøre er 
-    å finne revisjonen der du slettet filen eller katalogen.
-    Du kan gjøre dette visuelt, eller ved å bruke et annet verktøy 
-    for å undersøke utdataene fra loggen (ved hjelp av 
+    forandrede elementer i hver revisjon; alt du trenger å gjøre er 
+    å finne revisjonen der du slettet filen eller katalogen.
+    Du kan gjøre dette visuelt, eller ved å bruke et annet verktøy 
+    for å undersøke utdataene fra loggen (ved hjelp av 
     <command>grep</command>, eller kanskje ved hjelp av et 
-    inkrementelt søk i en tekstbehandler).</para>
+    inkrementelt søk i en tekstbehandler).</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -2487,9 +2487,9 @@
 …
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ Eksempler tas seinere, men det visste du fra før. 
+   <!-- ¤ Eksempler tas seinere, men det visste du fra før. 
    --><screen>
-…
+…
 ------------------------------------------------------------------------
 r808 | joe | 2003-12-26 14:29:40 -0600 (Fri, 26 Dec 2003) | 3 lines
 Changed paths:
@@ -2498,7 +2498,7 @@
 
 Added fast fourier transform functions to integer.c.
 Removed real.c because code now in double.c.
-…
+…
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2511,12 +2511,12 @@
     <filename>/calc/trunk/real.c</filename> from revision
     807.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>I eksempelet går vi ut i fra at du ser etter en slettet fil 
+   <para>I eksempelet går vi ut i fra at du ser etter en slettet fil 
     kalt <filename>real.c</filename>.
-    Ved å se gjennom loggene for en foreldrekatalog, har du funnet 
+    Ved å se gjennom loggene for en foreldrekatalog, har du funnet 
     ut at denne filen ble slettet i revisjon 808.
     Derfor er den siste versjonen av filen der den fortsatt 
-    eksisterte i revisjonen like før dette.
+    eksisterte i revisjonen like før dette.
     Konklusjon:
     Du vil hente tilbake stien 
     <filename>/calc/trunk/real.c</filename> fra revisjon 807.</para>
@@ -2526,8 +2526,8 @@
     know what you want to restore, you have two different
     choices.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Dette var den vanskelige delen — <!-- ¤ -->etterforskningen.
-    Nå som du vet hva du vil hente tilbake, har du to forskjellige 
+   <para>Dette var den vanskelige delen — <!-- ¤ -->etterforskningen.
+    Nå som du vet hva du vil hente tilbake, har du to forskjellige 
     valg.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2539,11 +2539,11 @@
     The file would be scheduled for addition, and after a commit,
     the file would again exist in <literal>HEAD</literal>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>En måte er å bruke <command>svn merge</command> for å legge 
+   <para>En måte er å bruke <command>svn merge</command> for å legge 
     inn revisjon 808 <quote>i revers</quote>.
-    (Vi har allerede gått gjennom hvordan vi omgjør forandringer, se 
+    (Vi har allerede gått gjennom hvordan vi omgjør forandringer, se 
     <xref linkend="svn-ch-4-sect-4.2"/>.)
-    Dette vil ha samme effekten som å legge til 
+    Dette vil ha samme effekten som å legge til 
     <filename>real.c</filename> en gang til som en lokal 
     modifisering.
     Filen vil bli klargjort for tillegging, og etter at du sender 
@@ -2564,13 +2564,13 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Men i dette spesielle eksempelet er det kanskje ikke den 
     beste strategien.
-    Å legge inn revisjon 808 i revers vil ikke bare klargjøre 
+    Å legge inn revisjon 808 i revers vil ikke bare klargjøre 
     <filename>real.c</filename> for tillegging, men loggmeldingen 
-    indikerer at det vil også bli omgjort forandringer i 
-    <filename>integer.c</filename>, noe som du ikke ønsker.
-    Du kan selvfølgelig bakoverflette revisjon 808 og deretter kjøre 
-    <command>svn revert</command> på de lokale forandringene i 
-    <filename>integer.c</filename>, men denne teknikken <!-- ¤ 
+    indikerer at det vil også bli omgjort forandringer i 
+    <filename>integer.c</filename>, noe som du ikke ønsker.
+    Du kan selvfølgelig bakoverflette revisjon 808 og deretter kjøre 
+    <command>svn revert</command> på de lokale forandringene i 
+    <filename>integer.c</filename>, men denne teknikken <!-- ¤ 
     -->skalerer ikke alltid like bra.
     Hva hvis det var 90 filer som forandret seg i revisjon 
     808?</para>
@@ -2582,14 +2582,14 @@
     revision and path <quote>coordinate pair</quote> from the
     repository to your working copy:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>En annen og mer <!-- ¤ -->målbevisst strategi er å ikke 
+   <para>En annen og mer <!-- ¤ -->målbevisst strategi er å ikke 
     bruke <command>svn merge</command> i det hele tatt, men derimot 
     <command>svn copy</command>.
     Kopier ganske enkelt den eksakte revisjonens og stiens 
     <quote>koordinatpar</quote> fra depotet til arbeidskopien 
     din:</para>
 
-   <!-- ¤ -->
+   <!-- ¤ -->
    <screen>
 $ svn copy --revision 807 \
      http://svn.example.com/repos/calc/trunk/real.c ./real.c
@@ -2618,9 +2618,9 @@
     elementet ikke bare er klargjort for tillegging, men er 
     klargjort for tillegging <quote>med historie</quote>.
     Subversion husker hvor det ble kopiert fra.
-    I framtiden vil kjøring av <command>svn log</command> på denne 
-    filen gå tilbake forbi gjenoppstandelsen av filen og gjennom 
-    hele historien den hadde før revisjon 807.
+    I framtiden vil kjøring av <command>svn log</command> på denne 
+    filen gå tilbake forbi gjenoppstandelsen av filen og gjennom 
+    hele historien den hadde før revisjon 807.
     Med andre ord, denne nye <filename>real.c</filename> er ikke 
     egentlig ny; den er en direkte etterkommer av den originale, 
     slettede filen.</para>
@@ -2630,9 +2630,9 @@
     that these same techniques work just as well for resurrecting
     deleted directories.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Selv om eksempelet vårt viser at vi henter tilbake en fil, 
-    legg merke til at disse samme teknikkene virker like godt når 
-    det gjelder å hente tilbake slettede kataloger.</para>
+   <para>Selv om eksempelet vårt viser at vi henter tilbake en fil, 
+    legg merke til at disse samme teknikkene virker like godt når 
+    det gjelder å hente tilbake slettede kataloger.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -2640,7 +2640,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Common Branching Patterns</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Vanlige forgreningsmønstre</title>
+   <title>Vanlige forgreningsmønstre</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Version control is most often used for software
@@ -2656,17 +2656,17 @@
     terms.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Versjonskontroll blir vanligvis brukt til programutvikling, 
-    så her er en rask kikk på to av de vanligste 
-    forgrenings-/flettemønstere som blir brukt av 
+    så her er en rask kikk på to av de vanligste 
+    forgrenings-/flettemønstere som blir brukt av 
     programmeringsteam.
     Hvis du ikke bruker Subversion til programutvikling, kan du 
     hoppe over denne seksjonen.
     Hvis du er en programutvikler som bruker versjonskontroll for 
-    første gang, følg nøye med, da disse fremgangsmåtene ofte blant 
+    første gang, følg nøye med, da disse fremgangsmåtene ofte blant 
     erfarne brukere er ansett som de beste metodene.
     Disse prosessene er ikke spesifikke til Subversion;
     de kan brukes med ethvert versjonskontrollsystem.
-    Men det kan hjelpe å se dem beskrevet i 
+    Men det kan hjelpe å se dem beskrevet i 
     Subversionterminologi.</para>
    
    <sect3 id="svn-ch-4-sect-4.4.1">
@@ -2689,18 +2689,18 @@
      release.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Programvare har vanligvis denne livssyklusen:
-     Kode, teste, offentliggjøre, repetere.
+     Kode, teste, offentliggjøre, repetere.
      Det er to problemer med denne prosessen.
-     For det første trenger utviklere å skrive ny funksjonalitet 
-     mens kvalitetssikringsteam tester versjoner som er ment å 
-     skulle være stabil.
+     For det første trenger utviklere å skrive ny funksjonalitet 
+     mens kvalitetssikringsteam tester versjoner som er ment å 
+     skulle være stabil.
      Nytt arbeide kan ikke stoppe opp mens programvaren blir testet 
      ut.
-     For det andre, teamet må nesten alltid støtte eldre, utgitte 
+     For det andre, teamet må nesten alltid støtte eldre, utgitte 
      versjoner av programvaren; hvis en feil blir oppdaget i den 
-     seneste koden, eksisterer den sannsynligvis også i utgitte 
-     versjoner, og kundene vil ønske å få denne feilen rettet uten 
-     å måtte vente på en ny stor utgivelse.</para>
+     seneste koden, eksisterer den sannsynligvis også i utgitte 
+     versjoner, og kundene vil ønske å få denne feilen rettet uten 
+     å måtte vente på en ny stor utgivelse.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Here's where version control can help. The typical
@@ -2723,9 +2723,9 @@
      <para><emphasis>Utviklerne legger inn alt nytt arbeid til 
       <filename>trunk</filename>.</emphasis>
 
-      Daglige forandringer legges inn på 
+      Daglige forandringer legges inn på 
       <filename>/trunk</filename>:
-      Ny funksjonalitet, retting av feil og så videre.</para>
+      Ny funksjonalitet, retting av feil og så videre.</para>
     </listitem>
 
     <listitem>
@@ -2741,7 +2741,7 @@
      <para><emphasis><filename>trunk</filename> blir kopiert til en 
       <quote>utgivelses</quote>-gren.</emphasis>
 
-      Når teamet synes programvaren er klar for utgivelse (for 
+      Når teamet synes programvaren er klar for utgivelse (for 
       eksempel en 1.0-versjon), kan <filename>/trunk</filename> 
       bli kopiert til <filename>/branches/1.0</filename>.</para>
     </listitem>
@@ -2758,17 +2758,17 @@
        process stops. The branch is <quote>frozen</quote> for
        final testing right before a release.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para><emphasis>Teamene fortsetter å arbeide 
+     <para><emphasis>Teamene fortsetter å arbeide 
       parallelt.</emphasis>
 
-      Et team begynner inngående testing av utgivelsesgrenen, mens 
-      et annet team fortsetter på nytt arbeid (for eksempel på det 
+      Et team begynner inngående testing av utgivelsesgrenen, mens 
+      et annet team fortsetter på nytt arbeid (for eksempel på det 
       som skal bli versjon 2.0) i <filename>/trunk</filename>.
-      Hvis det blir funnet feil på et av stedene, blir 
-      reparasjoner flettet fram og tilbake så mye som nødvendig.
-      Men på et punkt stopper også denne prosessen.
+      Hvis det blir funnet feil på et av stedene, blir 
+      reparasjoner flettet fram og tilbake så mye som nødvendig.
+      Men på et punkt stopper også denne prosessen.
       Grenen er <quote>frosset</quote> for avsluttende testing 
-      rett før en utgivelse.</para>
+      rett før en utgivelse.</para>
     </listitem>
      
     <listitem>
@@ -2783,7 +2783,7 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <para><emphasis>Grenen blir merket og utgitt.</emphasis>
 
-      Når testingen er ferdig, blir 
+      Når testingen er ferdig, blir 
       <filename>/branches/1.0</filename> kopiert til 
       <filename>/tags/1.0.0</filename> som et referansebilde.
       Merket pakkes og utgitt til kundene.</para>
@@ -2804,12 +2804,12 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <para><emphasis>Grenen blir vedlikeholdt over tid.</emphasis>
 
-      Mens arbeidet fortsetter på <filename>/trunk</filename> for 
-      versjon 2.0, blir fortsatt feil som blir funnet på 
+      Mens arbeidet fortsetter på <filename>/trunk</filename> for 
+      versjon 2.0, blir fortsatt feil som blir funnet på 
       <filename>/trunk</filename> flettet derfra til 
       <filename>/branches/1.0</filename>.
-      Når et tilstrekkelig antall feil er blitt rettet, bestemmer 
-      vedlikeholderne seg for å lage en 1.0.1-utgivelse:
+      Når et tilstrekkelig antall feil er blitt rettet, bestemmer 
+      vedlikeholderne seg for å lage en 1.0.1-utgivelse:
       <filename>/branches/1.0</filename> blir kopiert til 
       <filename>/tags/1.0.1</filename>, og merket blir pakket og 
       utgitt.</para>
@@ -2826,9 +2826,9 @@
      of tags representing final shipped versions.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hele denne prosessen repeteres mens programvaren modnes:
-     Når arbeidet for 2.0 er komplett, blir en ny utgivelsesgren 
+     Når arbeidet for 2.0 er komplett, blir en ny utgivelsesgren 
      for 2.0 opprettet, testet, merket og eventuelt utgitt.
-     Etter noen år ender depotet opp med et antall grener i 
+     Etter noen år ender depotet opp med et antall grener i 
      <quote>vedlikeholdsmodus</quote>, og et antall merker som 
      representerer ferdige, utgitte versjoner.</para>
 
@@ -2853,14 +2853,14 @@
      of usefulness.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>En <firstterm>funksjonalitetsgren</firstterm> er den typen 
-     gren som har vært det dominerende eksempelet i dette 
-     kapittelet, den typen du har arbeidet på mens Sally fortsetter 
-     å arbeide på <filename>/trunk</filename>.
-     Det er en midlertidig gren som er opprettet for å arbeide på 
-     en kompleks forandring uten å la det gå ut over stabiliteten 
+     gren som har vært det dominerende eksempelet i dette 
+     kapittelet, den typen du har arbeidet på mens Sally fortsetter 
+     å arbeide på <filename>/trunk</filename>.
+     Det er en midlertidig gren som er opprettet for å arbeide på 
+     en kompleks forandring uten å la det gå ut over stabiliteten 
      til <filename>Trunk</filename>.
-     I motsetning til utgivelsesgrener (som må bli støttet for 
-     alltid) blir funksjonalitetsgrener født, brukt en stund, 
+     I motsetning til utgivelsesgrener (som må bli støttet for 
+     alltid) blir funksjonalitetsgrener født, brukt en stund, 
      flettet tilbake til <filename>trunk</filename>, og deretter 
      til sist slettet.
      De har en begrenset nyttighetsperiode.</para>
@@ -2881,21 +2881,21 @@
      exceptionally stable and usable trunk at all times, but at
      the cost of tremendous process overhead.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Igjen, prosjekt-policy varierer veldig når det gjelder 
-     nøyaktig når det passer å opprette en funksjonalitetsgren.
+    <para>Igjen, prosjekt-policy varierer veldig når det gjelder 
+     nøyaktig når det passer å opprette en funksjonalitetsgren.
      Noen prosjekter bruker ikke funksjonalitetsgrener i det hele 
-     tatt; innlegginger til <filename>/trunk</filename> er <!-- ¤ 
+     tatt; innlegginger til <filename>/trunk</filename> er <!-- ¤ 
      -->tilgjengelig for alle.
-     Fordelen med dette systemet er at det er enkelt — ingen 
-     trenger å lære om forgrening eller fletting.
+     Fordelen med dette systemet er at det er enkelt — ingen 
+     trenger å lære om forgrening eller fletting.
      Ulempen er at koden i <filename>trunk</filename> ofte er 
      ustabil eller ubrukelig.
      Andre prosjekter bruker forgreninger til det ekstreme; ingen 
      forandringer blir <emphasis>noen gang</emphasis> lagt direkte 
-     inn på trunk.
-     Til og med de enkleste forandringer blir laget på en gren med 
-     kort levetid, nøye kontrollert og deretter flettet til trunk. 
-     Så blir grenen slettet.
+     inn på trunk.
+     Til og med de enkleste forandringer blir laget på en gren med 
+     kort levetid, nøye kontrollert og deretter flettet til trunk. 
+     Så blir grenen slettet.
      Dette systemet garanterer en eksepsjonelt stabil og brukbar 
      trunk til enhver tid, men til en pris i form av mer arbeid i 
      prosessen.</para>
@@ -2916,19 +2916,19 @@
      reviewed by peers.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Noen prosjekter velger en rute midt i mellom.
-     De insisterer på at <filename>/trunk</filename> skal kunne 
-     kompilere og passere <!-- ¤ -->systemsjekker til enhver tid.
-     En funksjonalitetsgren er bare nødvendig når en forandring 
-     krever et stort antall innlegginger som kan gå ut over 
+     De insisterer på at <filename>/trunk</filename> skal kunne 
+     kompilere og passere <!-- ¤ -->systemsjekker til enhver tid.
+     En funksjonalitetsgren er bare nødvendig når en forandring 
+     krever et stort antall innlegginger som kan gå ut over 
      stabiliteten.
-     En god tommelfingerregel er å stille dette spørsmålet:
+     En god tommelfingerregel er å stille dette spørsmålet:
      Hvis utvikleren jobbet i flere dager i isolasjon og deretter 
-     la inn hele den store forandringen på en gang (så 
+     la inn hele den store forandringen på en gang (så 
      <filename>/trunk</filename> aldri ble ustabil), ville den 
      blitt for stor for gjennomlesing?
-     Hvis svaret til det er <quote>ja</quote>, bør forandringen bli 
-     utviklet på en funksjonalitetsgren.
-     Etter hvert som utvikleren legger inn økende forandringer til 
+     Hvis svaret til det er <quote>ja</quote>, bør forandringen bli 
+     utviklet på en funksjonalitetsgren.
+     Etter hvert som utvikleren legger inn økende forandringer til 
      grenen, kan de bli sett over av kolleger.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2942,11 +2942,11 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Til sist har vi saken med hvordan man best kan holde en 
      fremtidig gren i <quote>synk</quote> med trunk etterhvert som 
-     arbeidet går fram.
-     Som vi nevnte tidligere, er det en stor risiko å arbeide på en 
-     gren i flere uker eller måneder; forandringer på trunk kommer 
-     strømmende inn, til punktet der de to utviklingslinjene er 
-     såpass forskjellige at det kan bli et mareritt å flette grenen 
+     arbeidet går fram.
+     Som vi nevnte tidligere, er det en stor risiko å arbeide på en 
+     gren i flere uker eller måneder; forandringer på trunk kommer 
+     strømmende inn, til punktet der de to utviklingslinjene er 
+     såpass forskjellige at det kan bli et mareritt å flette grenen 
      tilbake til trunk.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2962,19 +2962,19 @@
      may sound intimidating, but it's actually pretty easy to
      do.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Denne situasjonen unngås best ved å jevnlig flette 
-     trunk-forandringer inn på grenen.
+    <para>Denne situasjonen unngås best ved å jevnlig flette 
+     trunk-forandringer inn på grenen.
      Lag en regel:
      En gang i uken fletter du forrige ukes forandringer til 
      grenen.
-     Vær nøye når du gjør dette; flettingen må <!-- ¤ -->sjekkes 
-     for å unngå problemet med gjentatte flettinger (som beskrevet 
+     Vær nøye når du gjør dette; flettingen må <!-- ¤ -->sjekkes 
+     for å unngå problemet med gjentatte flettinger (som beskrevet 
      i <xref linkend="svn-ch-4-sect-3.2.1"/>).
-     Du må skrive nøyaktige loggmeldinger med detaljer om hvilket 
-     revisjonsområde som allerede er blitt flettet (som demonstrert 
+     Du må skrive nøyaktige loggmeldinger med detaljer om hvilket 
+     revisjonsområde som allerede er blitt flettet (som demonstrert 
      i <xref linkend="svn-ch-4-sect-4.1"/>).
-     Det kan høres skremmende ut, men er faktisk ganske enkelt å 
-     gjøre.</para>
+     Det kan høres skremmende ut, men er faktisk ganske enkelt å 
+     gjøre.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>At some point, you'll be ready to merge the
@@ -2986,17 +2986,17 @@
      special case, you would merge by comparing the branch with
      the trunk:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Etterhvert er du klar til å flette den 
+    <para>Etterhvert er du klar til å flette den 
      <quote>synkroniserte</quote> funksjonalitetsgrenen tilbake til 
      trunk.
-     For å gjøre dette, start med å gjøre en avsluttende fletting 
+     For å gjøre dette, start med å gjøre en avsluttende fletting 
      av de siste trunk-forandringene til grenen.
-     Når det er gjort, vil de siste versjonene av grenen og trunk 
-     være absolutt like, bortsett fra forandringene på grenen din.
-     Så i dette spesielle tilfellet, vil du flette ved å 
+     Når det er gjort, vil de siste versjonene av grenen og trunk 
+     være absolutt like, bortsett fra forandringene på grenen din.
+     Så i dette spesielle tilfellet, vil du flette ved å 
      sammenligne grenen med <filename>trunk</filename>:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
 $ cd trunk-working-copy
@@ -3025,7 +3025,7 @@
 U integer.c
 A newdirectory
 A newdirectory/newfile
-…
+…
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3035,8 +3035,8 @@
      changes you made to the branch; both lines of development
      already have all of the trunk changes.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Ved å sammenligne <literal>HEAD</literal>-revisjonen for 
-     trunk med <literal>HEAD</literal>-revisjonen på grenen, kan du 
+    <para>Ved å sammenligne <literal>HEAD</literal>-revisjonen for 
+     trunk med <literal>HEAD</literal>-revisjonen på grenen, kan du 
      definere et delta som beskriver kun de forandringene som du 
      gjorde til grenen; begge utviklingsgrener har allerede 
      forandringene fra trunk.</para>
@@ -3051,15 +3051,15 @@
      private branch? It's a branch that's only capable of
      storing one change at a time.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>En annen måte å tenke på dette <!-- ¤ -->mønsteret er at 
-     den ukentlige synkroniseringen er det samme som å kjøre 
+    <para>En annen måte å tenke på dette <!-- ¤ -->mønsteret er at 
+     den ukentlige synkroniseringen er det samme som å kjøre 
      <command>svn update</command> i en arbeidskopi, mens det siste 
-     trinnet med fletting er det samme som å kjøre <command>svn 
-     commit</command> fra en arbeidskopi. Når alt kommer til alt, 
+     trinnet med fletting er det samme som å kjøre <command>svn 
+     commit</command> fra en arbeidskopi. Når alt kommer til alt, 
      <emphasis>er</emphasis> jo en arbeidskopi en grunn, privat 
      gren.
-     Det er en gren som bare er i stand til å lagre én forandring 
-     på en gang.</para>
+     Det er en gren som bare er i stand til å lagre én forandring 
+     på en gang.</para>
 
    </sect3>
 
@@ -3089,13 +3089,13 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Kommandoen <command>svn switch</command> forandrer en 
    eksisterende arbeidskopi til en annen gren.
-   Selv om denne kommandoen strengt tatt ikke er nødvendig for å 
+   Selv om denne kommandoen strengt tatt ikke er nødvendig for å 
    arbeide med forgreninger, gir den en fin snarvei for brukere,
-   I det tidligere eksempelet vårt, etter at du opprettet en privat 
+   I det tidligere eksempelet vårt, etter at du opprettet en privat 
    gren, hentet du ut en fersk arbeidskopi av den nye katalogen i 
    depotet.
-   Istedenfor kan du rett og slett be Subversion om å forandre 
-   arbeidskopien din av <filename>/calc/trunk</filename> til å 
+   Istedenfor kan du rett og slett be Subversion om å forandre 
+   arbeidskopien din av <filename>/calc/trunk</filename> til å 
    avspeile plasseringen til den nye grenen:</para>
 
 <screen>
@@ -3123,13 +3123,13 @@
    necessary to make your working copy reflect the branch
    directory.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Etter å ha <quote>byttet om</quote> til grenen, er ikke 
+  <para>Etter å ha <quote>byttet om</quote> til grenen, er ikke 
    arbeidskopien mer forskjellig enn om du hadde gjort en fersk 
    uthenting av katalogen.
-   Og det er vangligvis med praktisk å bruke denne kommandoen, fordi 
-   grener ¤differ kun i liten grad.
-   Tjeneren sender bare et minimalt sett med forandringer nødvendig 
-   for å avspeile grenkatalogen.</para>
+   Og det er vangligvis med praktisk å bruke denne kommandoen, fordi 
+   grener ¤differ kun i liten grad.
+   Tjeneren sender bare et minimalt sett med forandringer nødvendig 
+   for å avspeile grenkatalogen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The <command>svn switch</command> command also takes a
@@ -3137,9 +3137,9 @@
    need not always move your working copy to the <quote>tip</quote>
    of the branch.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para><command>svn switch</command>-kommandoen tar også et 
-   <option>--revision</option> (<option>-r</option>)-valg, så du 
-   trenger ikke alltid å flytte arbeidskopien din til 
+  <para><command>svn switch</command>-kommandoen tar også et 
+   <option>--revision</option> (<option>-r</option>)-valg, så du 
+   trenger ikke alltid å flytte arbeidskopien din til 
    <quote>tuppen</quote> av grenen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3148,10 +3148,10 @@
    subdirectories. Subversion users often follow a specific
    algorithm when using branches:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selvfølgelig, de fleste prosjekter er mer kompliserte enn 
-   <filename>calc</filename>-eksempelet vårt, og inneholder flere 
+  <para>Selvfølgelig, de fleste prosjekter er mer kompliserte enn 
+   <filename>calc</filename>-eksempelet vårt, og inneholder flere 
    underkataloger.
-   Subversionbrukere følger ofte en spesiell algoritme ved bruk av 
+   Subversionbrukere følger ofte en spesiell algoritme ved bruk av 
    grener:</para>
 
    <orderedlist>
@@ -3169,7 +3169,7 @@
       working copy to mirror the branch.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Bytt bare om <emphasis>en del</emphasis> av 
-      trunk-arbeidskopien for å avspeile forgreningen.</para>
+      trunk-arbeidskopien for å avspeile forgreningen.</para>
     </listitem>
    </orderedlist>
   
@@ -3188,19 +3188,19 @@
    locations as well.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Med andre ord, hvis en bruker vet at grenarbeidet kun trenger 
-   å skje i en spesiell underkatalog, bruker de <command>svn 
-   switch</command> for å flytte bare denne underkatalogen til 
+   å skje i en spesiell underkatalog, bruker de <command>svn 
+   switch</command> for å flytte bare denne underkatalogen til 
    grenen.
    (Og noen ganger vil brukere bare bytte om en enkelt arbeidsfil til 
    grenen!)
-   På denne måten kan de fortsette å motta normale oppdateringer fra 
+   På denne måten kan de fortsette å motta normale oppdateringer fra 
    <quote>trunk</quote> til mesteparten av arbeidskopien deres, men 
    de ombyttede delene vil forbli immune (unntatt hvis noen legger 
    inn en forandring til denne grenen).
    Denne funksjonalitetel legger til en hel ny dimensjon til 
-   konseptet med en <quote>blandet arbeidskopi</quote> — ikke bare 
+   konseptet med en <quote>blandet arbeidskopi</quote> — ikke bare 
    kan arbeidskopier inneholde en blanding av av arbeidsrevisjoner, 
-   men også en blanding av depotbeliggenheter.</para>
+   men også en blanding av depotbeliggenheter.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>If your working copy contains a number of switched subtrees
@@ -3210,11 +3210,11 @@
    be applied as a single, atomic change to the repository.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Hvis arbeidskopien din inneholder et antall ombyttede 
-   katalogtrær fra forskjellige depotplasseringer, fortsetter den å 
+   katalogtrær fra forskjellige depotplasseringer, fortsetter den å 
    virke som normalt.
-   Når du oppdaterer, vil du motta patcher til hvert undertre <!-- ¤ 
+   Når du oppdaterer, vil du motta patcher til hvert undertre <!-- ¤ 
    -->der det passer.
-   Når du legger inn forandringer, vil dine lokale forandringer 
+   Når du legger inn forandringer, vil dine lokale forandringer 
    fortsatt bli lagt inn som en enkel, atomisk forandring til 
    depotet.</para>
 
@@ -3232,11 +3232,11 @@
    linkend="svn-ch-9"/> for more information and an example.</para>
    </footnote></para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Legg merke til at mens det er greit for arbeidskopien din å 
-   gjenspeile en blanding av depotplasseringer, må alle disse 
-   plasseringene være innenfor det <emphasis>samme</emphasis> 
+  <para>Legg merke til at mens det er greit for arbeidskopien din å 
+   gjenspeile en blanding av depotplasseringer, må alle disse 
+   plasseringene være innenfor det <emphasis>samme</emphasis> 
    depotet.
-   Subversiondepot er foreløpig ikke i stand til å kommunisere med 
+   Subversiondepot er foreløpig ikke i stand til å kommunisere med 
    hverandre; det er en funksjonalitet som er planlagt etter 
    SUbversion 1.0.<footnote><para>Du <emphasis>kan</emphasis> 
    imidlertid bruke <command>svn switch</command> med 
@@ -3261,7 +3261,7 @@
    <para>Har du lagt merke til at utdataene fra <command>svn 
     switch</command> og <command>svn update</command> ser likedan 
     ut?
-    <command>switch</command>-kommandoen er faktisk et ¤superset av 
+    <command>switch</command>-kommandoen er faktisk et ¤superset av 
     <command>update</command>-kommandoen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3272,9 +3272,9 @@
     switch</command> and <command>svn update</command> is that the
     update command always compares two identical paths.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når du kjører <command>svn update</command>, ber du depotet 
-    om å sammenligne to trær.
-    Depotet gjør dette, og sender deretter en beskrivelse av 
+   <para>Når du kjører <command>svn update</command>, ber du depotet 
+    om å sammenligne to trær.
+    Depotet gjør dette, og sender deretter en beskrivelse av 
     forskjellene tilbake til klienten.
     Den eneste forskjellen mellom <command>svn switch</command> og 
     <command>svn update</command> er at 
@@ -3325,10 +3325,10 @@
    allows you to perform all sorts of clever tricks.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Fordi <command>svn switch</command> egentlig er en variant av 
-   <command>svn update</command> oppfører den seg på samme måte; alle 
-   lokale modifiseringer i arbeidskopen blir tatt vare på når nye 
+   <command>svn update</command> oppfører den seg på samme måte; alle 
+   lokale modifiseringer i arbeidskopen blir tatt vare på når nye 
    data ankommer fra depotet.
-   Dette lar deg gjøre en masse lure ting.</para>
+   Dette lar deg gjøre en masse lure ting.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>For example, suppose you have a working copy of
@@ -3340,14 +3340,14 @@
    branch.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>For eksempel, tenk at du har en arbeidskopi av 
-   <filename>/calc/trunk</filename> og gjør et antall forandringer i 
+   <filename>/calc/trunk</filename> og gjør et antall forandringer i 
    den.
-   Så finner du plutselig ut at du skulle gjøre disse forandringene 
+   Så finner du plutselig ut at du skulle gjøre disse forandringene 
    til en gren istedenfor.
    Ikke noe problem!
-   Når du bruker <command>svn switch</command> for å flytte 
-   arbeidskopien til grenen, vil de lokale forandringene bli værende.
-   Du kan deretter teste og legge dem inn på grenen.</para>
+   Når du bruker <command>svn switch</command> for å flytte 
+   arbeidskopien til grenen, vil de lokale forandringene bli værende.
+   Du kan deretter teste og legge dem inn på grenen.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -3370,11 +3370,11 @@
    after each commit.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Et annet vanlig versjonskontrollkonsept er et 
-   <firstterm>merke</firstterm> — <foreignphrase>tag</foreignphrase>.
-   Et merke er bare et <quote>øyeblikksbilde</quote> av et prosjekt 
-   på en spesiell tid.
-   I Subversion ser denne idéen ut til å være overalt.
-   Hver depotrevisjon er akkurat det — et øyeblikksbilde av 
+   <firstterm>merke</firstterm> — <foreignphrase>tag</foreignphrase>.
+   Et merke er bare et <quote>øyeblikksbilde</quote> av et prosjekt 
+   på en spesiell tid.
+   I Subversion ser denne idéen ut til å være overalt.
+   Hver depotrevisjon er akkurat det — et øyeblikksbilde av 
    filsystemet etter hver innlegging.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3385,11 +3385,11 @@
    piece of software is a particular subdirectory of revision
    4822.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Men folk vil ofte ønske å gi mer menneskevennlige navn til 
+  <para>Men folk vil ofte ønske å gi mer menneskevennlige navn til 
    merker, som <literal>release-1.0</literal>.
-   Og de ønsker å ta øyeblikksbilder av mindre underkataloger i 
+   Og de ønsker å ta øyeblikksbilder av mindre underkataloger i 
    filsystemet.
-   Når alt kommer til alt, er det ikke så lett å huske at release-1.0 
+   Når alt kommer til alt, er det ikke så lett å huske at release-1.0 
    av et programprosjekt er en spesiell underkatalog av revisjon 
    4822.</para>
 
@@ -3407,12 +3407,12 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Atter en gang kommer <command>svn copy</command> og redder 
     situasjonen.
-    Hvis du vil lage et øyeblikksbilde av 
-    <filename>/calc/trunk</filename> nøyaktig som den ser ut i 
+    Hvis du vil lage et øyeblikksbilde av 
+    <filename>/calc/trunk</filename> nøyaktig som den ser ut i 
     <literal>HEAD</literal>-revisjonen, kan du lage en kopi av 
     den:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
      http://svn.example.com/repos/calc/tags/release-1.0 \
@@ -3439,18 +3439,18 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Dette eksempelet forutsetter at en 
     <filename>/calc/tags</filename>-katalog allerede eksisterer.
-    (Hvis den ikke gjør det, se <xref 
+    (Hvis den ikke gjør det, se <xref 
     linkend="svn-ch-9-sect-1.2-re-mkdir"/>.)
-    Etter at kopieringen er fullført, vil den nye 
-    <filename>release-1.0</filename>-katalogen for alltid være et 
-    øyeblikksbilde av hvordan prosjektet så ut i 
-    <literal>HEAD</literal>-revisjonen på den tiden du lagde kopien.
-    Selvfølgelig vil du være mer presis angående hvilken revisjon du 
+    Etter at kopieringen er fullført, vil den nye 
+    <filename>release-1.0</filename>-katalogen for alltid være et 
+    øyeblikksbilde av hvordan prosjektet så ut i 
+    <literal>HEAD</literal>-revisjonen på den tiden du lagde kopien.
+    Selvfølgelig vil du være mer presis angående hvilken revisjon du 
     kopierer, i tilfelle noen andre kan ha lagt inn forandringer til 
-    prosjektet mens du ikke så det.
-    Så hvis du vet at revisjon 350 av 
-    <filename>/calc/trunk</filename> er nøyaktig det øeblikksbildet 
-    du ønsker, kan du spesifisere dette ved å angi <option>-r 
+    prosjektet mens du ikke så det.
+    Så hvis du vet at revisjon 350 av 
+    <filename>/calc/trunk</filename> er nøyaktig det øeblikksbildet 
+    du ønsker, kan du spesifisere dette ved å angi <option>-r 
     350</option> til <command>svn copy</command>-kommandoen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3465,7 +3465,7 @@
     remains a snapshot. If people start committing to it, it
     becomes a branch.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Men vent nå litt:
+   <para>Men vent nå litt:
     Er ikke denne prosedyren med opprettelse av merker den samme 
     prosedyren som vi brukte da vi lagde en gren?
     Ja, faktisk er det det.
@@ -3473,11 +3473,11 @@
     Begge er bare vanlige kataloger som er opprettet ved kopiering.
     Akkurat som med grener, den eneste grunnen til at en kopiert 
     katalog er et <quote>merke</quote> er fordi 
-    <emphasis>mennesker</emphasis> har bestemt seg for å behandle 
-    det på denne måten:
-    Så lenge ingen noen gang legger inn forandringer til katalogen, 
-    forblir den for alltid et øyeblikksbilde.
-    Hvis noen begynner å legge inn forandringer til den, blir den en 
+    <emphasis>mennesker</emphasis> har bestemt seg for å behandle 
+    det på denne måten:
+    Så lenge ingen noen gang legger inn forandringer til katalogen, 
+    forblir den for alltid et øyeblikksbilde.
+    Hvis noen begynner å legge inn forandringer til den, blir den en 
     gren.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3496,22 +3496,22 @@
     simply undo the change as discussed in the previous section.
     This is version control, after all.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du administrerer et depot, er det to fremgangsmåter du 
-    kan bruke for å holde rede på merker.
-    Den første fremgangsmåten er <quote>ikke rør</quote>:
+   <para>Hvis du administrerer et depot, er det to fremgangsmåter du 
+    kan bruke for å holde rede på merker.
+    Den første fremgangsmåten er <quote>ikke rør</quote>:
     Som en del av reglene innen prosjektet, bestem hvor i depotet 
-    merkene skal ligge, og gjør det klart for alle brukere hvordan 
+    merkene skal ligge, og gjør det klart for alle brukere hvordan 
     de skal behandle kataloger som de kopierer inn dit.
-    (Det vil si, vær sikker på at de vet at nye innlegginger ikke 
+    (Det vil si, vær sikker på at de vet at nye innlegginger ikke 
     skal skje der.)
-    Den andre fremgangsmåten er mer paranoid:
-    Du kan bruke et av aksesskontrollskriptene som følger med 
-    Subversion til å forhindre noen fra å gjøre noe annet enn å 
-    opprette nye kopier i merkeområdet (se <xref 
+    Den andre fremgangsmåten er mer paranoid:
+    Du kan bruke et av aksesskontrollskriptene som følger med 
+    Subversion til å forhindre noen fra å gjøre noe annet enn å 
+    opprette nye kopier i merkeområdet (se <xref 
     linkend="svn-ch-6"/>).
-    Den paranoide ruten er imidlertid vanligvis ikke nødvendig.
+    Den paranoide ruten er imidlertid vanligvis ikke nødvendig.
     Hvis en bruker legger inn en forandring til en merkekatalog, kan 
-    du enkelt og greit omgjøre forandringen som nevnt i den forrige 
+    du enkelt og greit omgjøre forandringen som nevnt i den forrige 
     seksjonen.
     Dette er versjonskontroll, tross alt.</para>
 
@@ -3528,8 +3528,8 @@
     more complicated than a single directory at a single
     revision.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Noen ganger vil du at <quote>øyeblikksbildet</quote> skal 
-    være mer komplisert enn en enkel katalog med en enkelt 
+   <para>Noen ganger vil du at <quote>øyeblikksbildet</quote> skal 
+    være mer komplisert enn en enkel katalog med en enkelt 
     revisjon.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3547,21 +3547,21 @@
     But after testing, you know it's the precise combination of
     data you need.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For eksempel, tenk deg at prosjektet ditt er mye større enn 
-    <filename>calc</filename>-eksempelet vårt:
+   <para>For eksempel, tenk deg at prosjektet ditt er mye større enn 
+    <filename>calc</filename>-eksempelet vårt:
     Det inneholder mange underkataloger og mange flere filer.
-    Mens du holder på med arbeidet, bestemmer du deg kanskje for at 
-    du må lage en arbeidskopi som er beregnet på å ha en spesiell 
+    Mens du holder på med arbeidet, bestemmer du deg kanskje for at 
+    du må lage en arbeidskopi som er beregnet på å ha en spesiell 
     funksjonalitet og feilrettinger.
-    Du kan oppnå dette ved å selektivt tilbakedatere filer eller 
-    kataloger til spesielle revisjoner (ved å bruke <command>svn 
-    update -r</command> i stor skala), eller ved å bytte om filer og 
+    Du kan oppnå dette ved å selektivt tilbakedatere filer eller 
+    kataloger til spesielle revisjoner (ved å bruke <command>svn 
+    update -r</command> i stor skala), eller ved å bytte om filer og 
     kataloger til spesielle grener (ved hjelp av <command>svn 
     switch</command>).
-    Når du er ferdig, er arbeidskopien din et virvar av 
+    Når du er ferdig, er arbeidskopien din et virvar av 
     depotplasseringer fra forskjellige revisjoner.
-    Men etter at du har kjørt noen tester, vet du at dette er 
-    akkurat sånn som du vil ha det.</para>
+    Men etter at du har kjørt noen tester, vet du at dette er 
+    akkurat sånn som du vil ha det.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Time to make a snapshot. Copying one URL to another won't
@@ -3572,16 +3572,16 @@
     including the ability to copy a working-copy tree to the
     repository:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>På tide å lagre et øyeblikksbilde.
-    Det å kopiere en URL til en annen vil ikke fungere her.
-    I dette tilfellet ønsker du å lage et øyeblikksbilde av din 
+   <para>På tide å lagre et øyeblikksbilde.
+    Det å kopiere en URL til en annen vil ikke fungere her.
+    I dette tilfellet ønsker du å lage et øyeblikksbilde av din 
     eksakte arbeidskopi og lagre den i depotet.
     Heldigvis har <command>svn copy</command> faktisk fire 
-    forskjellige bruksmåter (som du kan lese om i kapittel 9), 
-    inkludert muligheten til å kopiere et tre av en arbeidskopi til 
+    forskjellige bruksmåter (som du kan lese om i kapittel 9), 
+    inkludert muligheten til å kopiere et tre av en arbeidskopi til 
     depotet:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ ls
 my-working-copy/
@@ -3597,9 +3597,9 @@
     snapshot of your working copy—mixed revisions, URLs,
     and all.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå er det en ny katalog i depotet, 
+   <para>Nå er det en ny katalog i depotet, 
     <filename>/calc/tags/mytag</filename>, som er et eksakt 
-    øyeblikksbilde av arbeidskopien din — blandede revisjoner, URLer 
+    øyeblikksbilde av arbeidskopien din — blandede revisjoner, URLer 
     og hele pakken.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3614,19 +3614,19 @@
     a verbatim copy of your working copy, or use <command>svn
     merge</command> to receive your exact changes.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Andre brukere har funnet interessante måter å bruke denne 
-    funksjonaliteten på.
+   <para>Andre brukere har funnet interessante måter å bruke denne 
+    funksjonaliteten på.
     Noen ganger er det situasjoner hvor du har en dunge med lokale 
-    forandringer i arbeidskopien, og du vil at en kollega skal se på 
+    forandringer i arbeidskopien, og du vil at en kollega skal se på 
     dem.
-    Istedenfor å kjøre <command>svn diff</command> og sende 
+    Istedenfor å kjøre <command>svn diff</command> og sende 
     patchfilen (som ikke vil fange opp treforandringer), kan du 
-    istedenfor bruke <command>svn copy</command> for å 
-    <quote>sende</quote> arbeidskopien til et privat område i 
+    istedenfor bruke <command>svn copy</command> for å 
+    <quote>sende</quote> arbeidskopien til et privat område i 
     depotet.
-    Kollegaen din kan dermed enten hente ut en nøyaktig kopi av 
+    Kollegaen din kan dermed enten hente ut en nøyaktig kopi av 
     arbeidskopien din, eller bruke <command>svn merge</command> for 
-    å motta de eksakte forandringene dine.</para>
+    å motta de eksakte forandringene dine.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -3650,10 +3650,10 @@
    flexible. In this section, we'll offer some suggestions for
    arranging and managing your data over time.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Du har kanskje sett nå at Subversion er ekstremt fleksibel.
+  <para>Du har kanskje sett nå at Subversion er ekstremt fleksibel.
    Fordi grener og merker blir laget med den samme underliggende 
    mekanismen (kopier av kataloger), og fordi grener og merker vises 
-   i filsystemet, finner mange Subversion <!-- ¤ -->litt skremmende.
+   i filsystemet, finner mange Subversion <!-- ¤ -->litt skremmende.
    Den er nesten <emphasis>for</emphasis> fleksibel.
    I denne seksjonen vil vi komme med noen forslag for hvordan du kan 
    arrangere og vedlikeholde dataene dine over tid.</para>
@@ -3662,7 +3662,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Repository Layout</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title><!-- ¤ -->Layout på depotet</title>
+   <title><!-- ¤ -->Layout på depotet</title>
    
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are some standard, recommended ways to organize a
@@ -3673,10 +3673,10 @@
     tag copies. If a repository holds only one project, then
     often people create these top-level directories:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er noen standardiserte, anbefalte måter å organisere et 
-    depot på.
+   <para>Det er noen standardiserte, anbefalte måter å organisere et 
+    depot på.
     Mange lager en <filename>trunk</filename>-katalog for der 
-    <quote>hovedlinjen</quote> av utvikling foregår, en 
+    <quote>hovedlinjen</quote> av utvikling foregår, en 
     <filename>branches</filename>-katalog som inneholder grenkopier, 
     og en <filename>tags</filename>-katalog som inneholder merker.
     Hvis et depot bare inneholder ett prosjekt, lager man ofte disse 
@@ -3696,8 +3696,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis et depot inneholder flere prosjekter, legger 
     administratorer vanligvis depotet opp etter prosjekt (se <xref 
-    linkend="svn-ch-5-sect-6.1"/> for å lese mer om 
-    <quote>prosjektrøtter</quote>):</para>
+    linkend="svn-ch-5-sect-6.1"/> for å lese mer om 
+    <quote>prosjektrøtter</quote>):</para>
 
 <screen>
 /paint/trunk
@@ -3720,19 +3720,19 @@
     you don't like the way things are organized in the repository,
     just juggle the directories around.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du står selvfølgelig fritt til å ignorere disse vanlige <!-- 
-    ¤ -->layoutene.
+   <para>Du står selvfølgelig fritt til å ignorere disse vanlige <!-- 
+    ¤ -->layoutene.
     Du kan lage alle mulige varianter, hva som enn fungerer best for 
     deg og ditt team.
-    Husk at hva du enn velger, er du ikke forpliktet til å ha det 
-    sånn for alltid.
-    Du kan reorganisere depotet ditt når du vil.
+    Husk at hva du enn velger, er du ikke forpliktet til å ha det 
+    sånn for alltid.
+    Du kan reorganisere depotet ditt når du vil.
     Fordi grener og merker er vanlige kataloger, kan <command>svn 
-    move</command>-kommandoen flytte eller skifte navn på dem sånn 
-    som du ønsker.
-    Å bytte fra en layout til en annen er bare snakk om å <!-- 
-    utføre --> en serie flyttinger på tjeneren; hvis du ikke liker 
-    måten ting er organisert i depotet, bare <!-- ¤ -->flytt 
+    move</command>-kommandoen flytte eller skifte navn på dem sånn 
+    som du ønsker.
+    Å bytte fra en layout til en annen er bare snakk om å <!-- 
+    utføre --> en serie flyttinger på tjeneren; hvis du ikke liker 
+    måten ting er organisert i depotet, bare <!-- ¤ -->flytt 
     katalogene rundt om kring.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3748,17 +3748,17 @@
     switch</command> to the new location.
     </para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Men husk at selv om det å flytte kataloger er en enkel sak, 
-    må du også tenke på brukerne dine.
-    Ommøbleringen kan være forvirrende for brukere med eksisterende 
+   <para>Men husk at selv om det å flytte kataloger er en enkel sak, 
+    må du også tenke på brukerne dine.
+    Ommøbleringen kan være forvirrende for brukere med eksisterende 
     arbeidskopier.
     Hvis en bruker har en arbeidskopi fra en spesiell depotkatalog, 
     kan <command>svn move</command>-operasjonen fjerne stien fra den 
     seneste revisjonen.
-    Når brukeren kjører <command>svn update</command> neste gang, 
+    Når brukeren kjører <command>svn update</command> neste gang, 
     vil han bli fortalt at arbeidskopien hans representerer en sti 
-    som ikke lenger finnes, og brukeren vil bli tvunget til å bruke 
-    <command>svn switch</command> for å sette arbeidskopien til den 
+    som ikke lenger finnes, og brukeren vil bli tvunget til å bruke 
+    <command>svn switch</command> for å sette arbeidskopien til den 
     nye plasseringen.</para>
    
   </sect2>
@@ -3783,12 +3783,12 @@
     grener og merker kan ha begrenset levetid, akkurat som ethvert 
     annet versjonert element.
     For eksempel, tenk at du etterhvert blir ferdig med alt arbeidet 
-    på din personlige gren i <filename>calc</filename>-prosjektet.
+    på din personlige gren i <filename>calc</filename>-prosjektet.
     Etter at du har flettet alle dine forandringer tilbake til 
-    <filename>/calc/trunk</filename>, trenger ikke grenkatalogen å 
+    <filename>/calc/trunk</filename>, trenger ikke grenkatalogen å 
     ligge der mer:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn delete http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
       -m "Removing obsolete branch of calc project."
@@ -3805,14 +3805,14 @@
     to examine an earlier revision, you'll still be able to see
     your old branch.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Og nå er forgreningen borte.
-    Vel, selvfølgelig er den ikke <emphasis>egentlig</emphasis> 
+   <para>Og nå er forgreningen borte.
+    Vel, selvfølgelig er den ikke <emphasis>egentlig</emphasis> 
     borte, katalogen mangler bare fra 
     <literal>HEAD</literal>-revisjonen og distraherer dermed ingen.
     Hvis du bruker <command>svn checkout</command>, <command>svn 
-    switch</command> eller <command>svn list</command> for å 
-    undersøke en tidligere revisjon, vil du fortsatt være i stand 
-    til å se den gamle grenen din.</para>
+    switch</command> eller <command>svn list</command> for å 
+    undersøke en tidligere revisjon, vil du fortsatt være i stand 
+    til å se den gamle grenen din.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If browsing your deleted directory isn't enough, you can
@@ -3822,12 +3822,12 @@
     use <command>svn copy -r</command> to copy it from the old
     revision:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis det ikke er nok å bare undersøke den slettede 
+   <para>Hvis det ikke er nok å bare undersøke den slettede 
     katalogen, kan du alltids hente den tilbake.
-    Å hente tilbake data i Subversion er veldig enkelt.
+    Å hente tilbake data i Subversion er veldig enkelt.
     Hvis det er en slettet katalog (eller fil) som du vil hente 
     tilbake inn i <literal>HEAD</literal>, kan du bruke <command>svn 
-    copy -r</command> for å kopiere den fra den gamle 
+    copy -r</command> for å kopiere den fra den gamle 
     revisjonen:</para>
 
 <screen>
@@ -3852,24 +3852,24 @@
     a <quote>stable</quote> branch of the software that won't
     change much:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>I eksempelet vårt hadde den personlige grenen din en 
-    relativt kort levetid, du kan ha laget den for å ordne en feil 
+   <para>I eksempelet vårt hadde den personlige grenen din en 
+    relativt kort levetid, du kan ha laget den for å ordne en feil 
     eller legge til en ny funksjonalitet.
-    Når oppgaven din er gjort, er levetiden til grenen over.
-    Men innen programutvikling er det også vanlig å ha to 
+    Når oppgaven din er gjort, er levetiden til grenen over.
+    Men innen programutvikling er det også vanlig å ha to 
     <quote>hoved</quote>-grener som lever ved siden av hverandre for 
     veldig lange perioder.
-    For eksempel, tenk at det er på tide å utgi en stabil versjon av 
+    For eksempel, tenk at det er på tide å utgi en stabil versjon av 
     <filename>calc</filename>-prosjektet til offentligheten, og du 
-    vet at det kommer til å ta noen måneder å luke ut feil av 
+    vet at det kommer til å ta noen måneder å luke ut feil av 
     programmet.
     Du vil ikke at folk skal legge inn ny funksjonalitet til 
     prosjektet, men du vil heller ikke at utviklerne skal stoppe 
     programmeringen.
-    Så istedenfor lager du en <quote>stabil</quote> gren av 
-    programmet som ikke vil forandre seg så mye:</para>
+    Så istedenfor lager du en <quote>stabil</quote> gren av 
+    programmet som ikke vil forandre seg så mye:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
     http://svn.example.com/repos/calc/branches/stable-1.0 \
@@ -3890,16 +3890,16 @@
     maintain the branch for a long time—that is, as long
     as you continue to support that release for customers.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Og nå kan utviklerne fortsette med å legge til rykende 
+   <para>Og nå kan utviklerne fortsette med å legge til rykende 
     ferske (eller eksperimentelle) funksjoner til 
     <filename>/calc/trunk</filename>, og du kan lage en regel for 
     prosjektet som sier at bare feilrettinger skal legges inn i 
     <filename>/calc/branches/stable-1.0</filename>.
-    Det vil si, mens brukerne fortsetter å arbeide i trunk, kan 
+    Det vil si, mens brukerne fortsetter å arbeide i trunk, kan 
     feilrettinger selektivt bli flettet over til den stabile grenen.
-    Selv etter at den stabile grenen er på markedet, vil du 
-    sannsynligvis fortsette å vedlikeholde grenen i lang tid — det 
-    vil si så lenge du fortsetter med å vedlikeholde utgivelsen for 
+    Selv etter at den stabile grenen er på markedet, vil du 
+    sannsynligvis fortsette å vedlikeholde grenen i lang tid — det 
+    vil si så lenge du fortsetter med å vedlikeholde utgivelsen for 
     kunder.</para>
 
   </sect2>
@@ -3928,14 +3928,14 @@
    might manage the organization and lifetimes of branches in a
    repository.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Vi har gått igjennom en god del i dette kapittelet.
+  <para>Vi har gått igjennom en god del i dette kapittelet.
    Vi har diskutert konseptene med merker og grener, og demonstrert 
-   hvordan Subversion implementerer disse konseptene ved å kopiere 
+   hvordan Subversion implementerer disse konseptene ved å kopiere 
    kataloger med <command>svn copy</command>-kommandoen.
-   Vi har vist hvordan <command>svn merge</command> brukes for å 
-   kopiere forandringer fra en gren til en annen, eller omgjøre feile 
+   Vi har vist hvordan <command>svn merge</command> brukes for å 
+   kopiere forandringer fra en gren til en annen, eller omgjøre feile 
    forandringer.
-   Vi har gått over bruken av <command>svn switch</command> for å 
+   Vi har gått over bruken av <command>svn switch</command> for å 
    lage arbeidskopier med blandede revisjoner.
    Og vi har snakket om hvordan man kan vedlikeholde organiseringen 
    og levetiden til grener i et depot.</para>
@@ -3946,7 +3946,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Husk mantraet til Subversion:
    Grener og merker er billige.
-   Så bruk dem så mye du vil!</para>
+   Så bruk dem så mye du vil!</para>
 
  </sect1>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -17,12 +17,12 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversiondepotet er den sentrale lagringsplassen for 
    versjonerte data for ethvert antall prosjekter.
-   Som sådan blir det en opplagt kandidat for all kjærlighet og 
+   Som sådan blir det en opplagt kandidat for all kjærlighet og 
    oppmerksomhet en administrator kan tilby.
    Selv om depotet vanligvis er et element som krever lite 
-   vedlikehold, er det viktig å forstå hvordan du kan konfigurere og 
-   passe på det så potensielle problemer blir unngått, og aktuelle 
-   problemer løst på en trygg måte.</para>
+   vedlikehold, er det viktig å forstå hvordan du kan konfigurere og 
+   passe på det så potensielle problemer blir unngått, og aktuelle 
+   problemer løst på en trygg måte.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>In this chapter, we'll discuss how to create and configure
@@ -35,10 +35,10 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I dette kapittelet vil vi diskutere hvordan du kan opprette og 
    konfigurere et Subversiondepot.
-   Vi vil også snakke om depotvedlikehold, inkludert bruken av 
-   verktøyene <command>svnlook</command> og 
-   <command>svnadmin</command> (som følger med Subversion).
-   Vi vil adressere vanlige spørsmål og feilgrep, og komme med noen 
+   Vi vil også snakke om depotvedlikehold, inkludert bruken av 
+   verktøyene <command>svnlook</command> og 
+   <command>svnadmin</command> (som følger med Subversion).
+   Vi vil adressere vanlige spørsmål og feilgrep, og komme med noen 
    forslag til hvordan du kan legge opp dataene i depotet.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -55,16 +55,16 @@
    </footnote>
    you should definitely pay attention to this chapter.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hvis du planlegger å aksessere et Subversiondepot bare i 
+  <para>Hvis du planlegger å aksessere et Subversiondepot bare i 
    rollen som en bruker som har data under versjonskontroll (det vil 
    si via en Subversionklient), kan du hoppe over hele dette 
    kapitlet.
    Hvis du derimot er, eller vil bli, en administrator for et 
    Subversiondepot,<footnote>
-   <para>Dette kan høres <!-- ¤ -->råflott ut, men vi snakker bare om 
-    enhver som er interessert i mystikken <!-- ¤ realm -->omkring 
+   <para>Dette kan høres <!-- ¤ -->råflott ut, men vi snakker bare om 
+    enhver som er interessert i mystikken <!-- ¤ realm -->omkring 
     arbeidskopien hvor alles data ligger.</para></footnote>
-   bør du så absolutt følge med i dette kapittelet.</para>
+   bør du så absolutt følge med i dette kapittelet.</para>
 
  </simplesect>
 
@@ -89,26 +89,26 @@
    to non-Subversion tools. The following section covers some of
    these basic concepts at a very high level.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Før vi hopper inn i det mer generelle innen emnet 
+  <para>Før vi hopper inn i det mer generelle innen emnet 
    depotadministrasjon, la oss definere videre hva et depot er.
    Hvordan ser det ut?
-   Hvordan føles det?
-   Vil det ha teen sin varm eller med is, søt, og med sitron?
-   Som en administrator blir det forventet av deg at du må forstå 
-   sammensetningen av et depot både fra et logisk perspektiv — det å 
-   styre med hvordan data er representert i depotet — og fra et 
-   fysisk skrue-og-mutter-perspektiv — hvordan et depot ser ut og 
-   oppfører seg i sammenheng med verktøy <!-- ¤ -->som ikke hører med 
+   Hvordan føles det?
+   Vil det ha teen sin varm eller med is, søt, og med sitron?
+   Som en administrator blir det forventet av deg at du må forstå 
+   sammensetningen av et depot både fra et logisk perspektiv — det å 
+   styre med hvordan data er representert i depotet — og fra et 
+   fysisk skrue-og-mutter-perspektiv — hvordan et depot ser ut og 
+   oppfører seg i sammenheng med verktøy <!-- ¤ -->som ikke hører med 
    til Subversion-pakken.
-   Den følgende seksjonen dekker noen av disse grunnleggende 
-   konseptene på et høyt nivå.</para>
+   Den følgende seksjonen dekker noen av disse grunnleggende 
+   konseptene på et høyt nivå.</para>
 
   <!-- ***************************************************************** -->
   <sect2 id="svn-ch-5-sect-1.1">
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Understanding Transactions and Revisions</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Forståelse av transaksjoner og revisjoner</title>
+   <title>Forståelse av transaksjoner og revisjoner</title>
     
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Conceptually speaking, a Subversion repository is a
@@ -117,10 +117,10 @@
     at some point in time. These snapshots are created as a
     result of client operations, and are called revisions.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Konseptmessig sagt er et Subversiondepot en sekvens av trær.
-    Hvert tre er et øyeblikksbilde av hvordan filene og katalogene 
-    så ut på et spesielt tidspunkt.
-    Disse øyeblikksbildene er opprettet som et resultat av 
+   <para>Konseptmessig sagt er et Subversiondepot en sekvens av trær.
+    Hvert tre er et øyeblikksbilde av hvordan filene og katalogene 
+    så ut på et spesielt tidspunkt.
+    Disse øyeblikksbildene er opprettet som et resultat av 
     klientoperasjoner og blir kalt revisjoner.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -137,17 +137,17 @@
     failure.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hver revisjon begynner livet som et transaksjonstre.
-    Når du gjør en innlegging, bygger en klient en 
+    Når du gjør en innlegging, bygger en klient en 
     Subversiontransaksjon som avspeiler deres lokale forandringer 
     (pluss eventuelle forandringer som er blitt lagt inn i tillegg 
     til depotet siden begynnelsen av innleggingsprosessen), og 
-    instruerer deretter depotet om å lagre dette treet som det neste 
-    øyeblikksbildet i sekvensen.
-    Hvis innleggingen lykkes, blir transaksjonen <!-- ¤ effectively 
+    instruerer deretter depotet om å lagre dette treet som det neste 
+    øyeblikksbildet i sekvensen.
+    Hvis innleggingen lykkes, blir transaksjonen <!-- ¤ effectively 
     promoted -->innlemmet i et nytt revisjonstre, og blir tildelt et 
     nytt revisjonsnummer.
     Hvis innleggingen av en eller annen grunn ikke lykkes, blir 
-    transaksjonen ødelagt og klienten informeres om feilen.</para>
+    transaksjonen ødelagt og klienten informeres om feilen.</para>
       
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Updates work in a similar way. The client builds a
@@ -160,16 +160,16 @@
     that revision tree. After the update completes, the temporary
     transaction is deleted.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Oppdateringer fungerer på en lignende måte.
+   <para>Oppdateringer fungerer på en lignende måte.
     Klienten bygger et midlertidig transaksjonstre som avspeiler 
     tilstanden til arbeidskopien.
     Depotet sammenligner deretter dette transaksjonstreet med 
     revisjonstreet i den forespurte revisjonen (vanligvis det 
     nyeste, eller <quote>yngste</quote> treet), og sender tilbake 
     informasjon som forteller klienten om hvilke forandringer som er 
-    nødvendig for å forandre deres arbeidskopi til et replikat av 
+    nødvendig for å forandre deres arbeidskopi til et replikat av 
     det aktuelle revisjonstreet.
-    Etter at oppdateringen er fullført, blir den midlertidige 
+    Etter at oppdateringen er fullført, blir den midlertidige 
     transaksjonen slettet.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -185,19 +185,19 @@
     repository (not really affecting anything, but still taking up
     space).</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Bruken av transaksjonstrær er den eneste måten å gjøre 
+   <para>Bruken av transaksjonstrær er den eneste måten å gjøre 
     permanente forandringer til et depots versjonskontrollerte 
     filsystem.
-    Det er imidlertid viktig å forstå at livløpet til en transaksjon 
+    Det er imidlertid viktig å forstå at livløpet til en transaksjon 
     er komplett fleksible.
-    I tilfellet med oppdateringer er transaksjoner midlertidige trær 
-    som blir øyeblikkelig ødelagt.
+    I tilfellet med oppdateringer er transaksjoner midlertidige trær 
+    som blir øyeblikkelig ødelagt.
     I tilfellet med innlegginger, blir transaksjoner transformert 
     inn i permanente revisjoner (eller fjernet hvis innleggingen 
     feiler).
-    I tilfelle en generell feil eller programfeil oppstår, er det 
-    mulig at en transaksjon kan bli liggende igjen i depotet (uten å 
-    påvirke noe som helst, men tar opp diskplass).</para>
+    I tilfelle en generell feil eller programfeil oppstår, er det 
+    mulig at en transaksjon kan bli liggende igjen i depotet (uten å 
+    påvirke noe som helst, men tar opp diskplass).</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In theory, someday whole workflow applications might
@@ -210,16 +210,16 @@
     can choose to promote the transaction into a revision, or
     abort it.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-   <para>I teorien vil kanskje <!-- ¤ -->hele 
-    arbeidsflytapplikasjoner en gang gi mer nøyaktig kontroll med 
+   <para>I teorien vil kanskje <!-- ¤ -->hele 
+    arbeidsflytapplikasjoner en gang gi mer nøyaktig kontroll med 
     levetiden til en transaksjon.
-    Det er mulig å tenke seg et system som ved hver transaksjon 
-    beregnet på å bli en revisjon blir satt <!-- ¤ -->på venting 
-    etter at klienten er <!-- ¤ -->ferdig med å beskrive sine 
+    Det er mulig å tenke seg et system som ved hver transaksjon 
+    beregnet på å bli en revisjon blir satt <!-- ¤ -->på venting 
+    etter at klienten er <!-- ¤ -->ferdig med å beskrive sine 
     forandringer til depotet.
-    Dette ville muliggjøre at hver ny innlegging kan bli sett over 
-    av noen andre, kanskje en manager eller <!-- ¤ -->ledende 
-    utvikler, som kan velge å forfremme transaksjonen til en 
+    Dette ville muliggjøre at hver ny innlegging kan bli sett over 
+    av noen andre, kanskje en manager eller <!-- ¤ -->ledende 
+    utvikler, som kan velge å forfremme transaksjonen til en 
     revisjon eller avbryte den.</para>
       
   </sect2>
@@ -242,9 +242,9 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Transaksjoner og revisjoner i Subversiondepotet kan ha 
     vedlagte egenskaper.
-    Disse egenskapene er generiske <!-- ¤ 
-    --><quote>nøkkel-til-verdi</quote>-mappinger, og blir vanligvis 
-    brukt til å lagre informasjon om treet som de er vedlagt.
+    Disse egenskapene er generiske <!-- ¤ 
+    --><quote>nøkkel-til-verdi</quote>-mappinger, og blir vanligvis 
+    brukt til å lagre informasjon om treet som de er vedlagt.
     Navnene og verdiene til disse egenskapene er lagret i depotets 
     filsystem, sammen med resten av dataene for treet.</para>
 
@@ -264,19 +264,19 @@
     property to store the log message attached to that revision
     (<literal>svn:log</literal>).</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Revisjons- og transaksjonsegenskaper er nyttige for å 
+   <para>Revisjons- og transaksjonsegenskaper er nyttige for å 
     assosiere informasjon sammen med et tre som ikke er spesifikt 
-    relatert til filene og katalogene i dette treet ― den typen 
+    relatert til filene og katalogene i dette treet ― den typen 
     informasjon som ikke er behandlet av arbeidskopier for klienten.
-    For eksempel, når en ny innleggingstransaksjon er opprettet i 
+    For eksempel, når en ny innleggingstransaksjon er opprettet i 
     depotet, legger Subversion en egenskap til denne transaksjonen 
-    kalt <literal>svn:date</literal> — et tidsmerke som 
+    kalt <literal>svn:date</literal> — et tidsmerke som 
     representerer tidspunktet transaksjonen ble opprettet.
-    Når innleggingsprosessen er fullført, og transaksjonen blir 
-    forfremmet til en permanent revisjon, har treet også fått en 
-    egenskap for å lagre brukernavnet til revisjonens forafatter 
-    (<literal>svn:author</literal>) og en egenskap for å lagre 
-    loggmeldingen som hører til denne revisjonen 
+    Når innleggingsprosessen er fullført, og transaksjonen blir 
+    forfremmet til en permanent revisjon, har treet også fått en 
+    egenskap for å lagre brukernavnet til revisjonens forafatter 
+    (<literal>svn:author</literal>) og en egenskap for å lagre 
+    loggmeldingen som hører til denne revisjonen 
     <literal>svn:log</literal>.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -293,10 +293,10 @@
     message.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Revisjons- og transaksjonsegenskaper er 
-    <firstterm>uversjonerte egenskaper</firstterm> — når de blir 
-    modifisert blir den foregående verdien permanent forkastet.
-    Selv om revisjonstrær er uforanderlige, gjelder ikke dette 
-    egenskapene som er vedlagt disse trærne.
+    <firstterm>uversjonerte egenskaper</firstterm> — når de blir 
+    modifisert blir den foregående verdien permanent forkastet.
+    Selv om revisjonstrær er uforanderlige, gjelder ikke dette 
+    egenskapene som er vedlagt disse trærne.
     Du kan legge til, fjerne, og modifisere revisjonsegenskaper til 
     enhver tid i fremtide.
     Hvis du legger inn en ny revisjon og senere finner ut at du la 
@@ -325,17 +325,17 @@
     filesystem implementation that uses the native OS filesystem
     to store data.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>I Subversion 1.1 er det to valg for å lagre data i et 
+   <para>I Subversion 1.1 er det to valg for å lagre data i et 
     Subversiondepot.
     En depottype lagrer alt i en Berkeley DB-database; den andre 
-    typen lagrer data som ordinære <quote>flate filer</quote> i et 
+    typen lagrer data som ordinære <quote>flate filer</quote> i et 
     tilpasset format.
     Fordi Subversionutvilkere ofte referer til et depot som 
     <quote>det [versjonerte] filsystemet</quote>, har de lagt seg 
-    til vanen med å refere til den sistnevnte typen depot som 
+    til vanen med å refere til den sistnevnte typen depot som 
     <firstterm>FSFS</firstterm>:
     Det vil si, det er en versjonert filsystemimplementasjon som 
-    bruker det vanlige filsystemet til operativsystemet for å lagre 
+    bruker det vanlige filsystemet til operativsystemet for å lagre 
     data.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -348,15 +348,15 @@
     repository is storing data; they only see revision and
     transaction trees through the repository API.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når et depot er opprettet, må administratoren bestemme om 
+   <para>Når et depot er opprettet, må administratoren bestemme om 
     Berkeley DB eller FSFS skal brukes.
-    Det er fordeler og ulemper med begge to, som vi vil gå gjennom 
+    Det er fordeler og ulemper med begge to, som vi vil gå gjennom 
     ganske snart.
     Ingen av de bakenforliggende depotene er mer 
     <quote>offisielt</quote> enn det andre, og programmer som 
     aksesserer depotet er isolert fra denne implementasjonsdetaljen.
     Programmer har ingen formening om hvordan depotet lagrer data; 
-    de ser bare revisjons- og transaksjonstrær gjennom 
+    de ser bare revisjons- og transaksjonstrær gjennom 
     depotgrensesnittet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -366,14 +366,14 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Her er en tabell som gir en oversikt over forskjellene 
     mellom depoter av typen Berkeley DB og FSFS.
-    De neste seksjonene går inn i detalj.</para>
+    De neste seksjonene går inn i detalj.</para>
 
    <table id="svn-ch-5-table-1">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Repository Data-Store Comparison</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Sammenligning av datalagring i <!-- ¤ «depot» i flertall. 
-     Vil gjerne skrive «depoter», men er det noe som heter det? 
+    <title>Sammenligning av datalagring i <!-- ¤ «depot» i flertall. 
+     Vil gjerne skrive «depoter», men er det noe som heter det? 
      -->depot</title>
     <tgroup cols="3">
      <thead>
@@ -393,7 +393,7 @@
        <!-- @ENGLISH {{{
        <entry>Sensitivity to interruptions</entry>
        @ENGLISH }}} -->
-       <entry>Følsom for avbrytelser</entry>
+       <entry>Følsom for avbrytelser</entry>
        
        <!-- @ENGLISH {{{
        <entry>very; crashes and permission problems can leave the
@@ -404,12 +404,12 @@
        krasj og problemer med rettigheter kan etterlate databasen 
        i en <quote>fastkilt</quote> (Engelsk: 
        <foreignphrase>wedged</foreignphrase>) tilstand som krever 
-       <!-- ¤ -->prosedyrer for journalgjenoppretting.</entry>
+       <!-- ¤ -->prosedyrer for journalgjenoppretting.</entry>
        
        <!-- @ENGLISH {{{
        <entry>quite insensitive.</entry>
        @ENGLISH }}} -->
-       <entry>ganske ufølsom.</entry>
+       <entry>ganske ufølsom.</entry>
       </row>
       
       <row>
@@ -465,9 +465,9 @@
        
        <entry>slightly smaller</entry>
        @ENGLISH }}} -->
-       <entry>Depotstørrelse</entry>
+       <entry>Depotstørrelse</entry>
 
-       <entry>litt større</entry>
+       <entry>litt større</entry>
 
        <entry>litt mindre</entry>
       </row>
@@ -482,11 +482,11 @@
         thousands of entries in a single directory.</entry>
        @ENGLISH }}} -->
        <entry>Skalerbarhet:
-        Antall revisjonstrær</entry>
+        Antall revisjonstrær</entry>
 
        <entry>database; ingen problemer</entry>
 
-       <entry>ytelsen på noen eldre filsystemer blir dårligere 
+       <entry>ytelsen på noen eldre filsystemer blir dårligere 
         med tusenvis av elementer i en katalog.</entry>
       </row>
 
@@ -538,7 +538,7 @@
         innleggingen</entry>
 
        <entry>raskere, men forsinkelse i avslutningen kan 
-        forårsake tidsavbrudd for klienten.</entry>
+        forårsake tidsavbrudd for klienten.</entry>
       </row>
       
       <row>
@@ -552,7 +552,7 @@
        @ENGLISH }}} -->
        <entry>Behandling av grupperettigheter</entry>
 
-       <entry>følsom for problemer med umask; det beste er om den 
+       <entry>følsom for problemer med umask; det beste er om den 
         blir aksessert av bare en bruker.</entry>
 
        <entry>jobber seg rundt problemer med umask</entry>
@@ -566,7 +566,7 @@
        
        <entry>in use since 2004</entry>
        @ENGLISH }}} -->
-       <entry><!-- ¤ -->Kodemodenhet</entry>
+       <entry><!-- ¤ -->Kodemodenhet</entry>
 
        <entry>i bruk siden 2001</entry>
 
@@ -590,10 +590,10 @@
      on.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>I den innledende designfasen av Subversion bestemte 
-     utviklerne seg for å bruke Berkeley DB av diverse grunner, 
-     blant annet dens åpne lisens, transaksjonsstøtte, stabilitet, 
-     effektivitet, enkelt grensesnitt, trådsikkerhet, støtte for 
-     ¤cursors og så videre.</para>
+     utviklerne seg for å bruke Berkeley DB av diverse grunner, 
+     blant annet dens åpne lisens, transaksjonsstøtte, stabilitet, 
+     effektivitet, enkelt grensesnitt, trådsikkerhet, støtte for 
+     ¤cursors og så videre.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Berkeley DB provides real transaction
@@ -611,18 +611,18 @@
      operation against a new, updated (and yet still static) view
      of the database.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Berkeley DB tilbyr reell støtte for transaksjoner — 
+    <para>Berkeley DB tilbyr reell støtte for transaksjoner — 
      kanskje dens kraftigste funksjonalitet.
      Flere prosesser som aksesserer Subversiondepotene dine trenger 
-     ikke å tenke på faren ved å rote til hverandres data.
+     ikke å tenke på faren ved å rote til hverandres data.
      Isolasjonen som transaksjonssystemet tilbyr er slik at for 
      enhver operasjon ser Subversions depotkode et statisk bilde av 
-     en database — ikke en database som konstant forandres av en 
-     annen prosess — og kan foreta avgjørelser basert på dette 
+     en database — ikke en database som konstant forandres av en 
+     annen prosess — og kan foreta avgjørelser basert på dette 
      bildet.
-     Hvis avgjørelsen kommer i konflikt med det en annen prosess 
-     gjør, blir hele operasjonen rullet tilbake som om den aldri 
-     skjedde, og Subversion prøver <!-- ¤ -->forsiktig operasjonen 
+     Hvis avgjørelsen kommer i konflikt med det en annen prosess 
+     gjør, blir hele operasjonen rullet tilbake som om den aldri 
+     skjedde, og Subversion prøver <!-- ¤ -->forsiktig operasjonen 
      mot et nytt, oppdatert (og fortsatt statisk) bilde av 
      databasen.</para>
 
@@ -637,10 +637,10 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>En annen fin funksjonalitet med Berkeley DB er 
      <firstterm>varme backuper</firstterm> (<foreignphrase>hot 
-     backups</foreignphrase>) — muligeten til å ta sikkerhetskopi 
-     av databasen uten å ta den ned.
+     backups</foreignphrase>) — muligeten til å ta sikkerhetskopi 
+     av databasen uten å ta den ned.
      Vi vil diskutere hvordan du tar backup av depotet i <xref 
-     linkend="svn-ch-5-sect-3.6"/>, men fordelene med å kunne ta 
+     linkend="svn-ch-5-sect-3.6"/>, men fordelene med å kunne ta 
      fullstendige fungerende kopier av depotene dine uten nedetid 
      er innlysende.</para>
 
@@ -657,18 +657,18 @@
      state. See <xref linkend="svn-ch-5-sect-3.3"/> for more
      about Berkeley DB log files.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Berkeley DB er også et veldig sikkert databasesystem.
+    <para>Berkeley DB er også et veldig sikkert databasesystem.
      Subversion bruker Berkeley DBs loggefasiliteter, som betyr at 
-     databasen først lager en beskrivelse i loggfiler på disken om 
-     hva den er i ferd med å gjøre, og foretar deretter selve 
+     databasen først lager en beskrivelse i loggfiler på disken om 
+     hva den er i ferd med å gjøre, og foretar deretter selve 
      modifiseringen.
-     Dette er for å forsikre om at i tilfelle noe går galt, kan 
+     Dette er for å forsikre om at i tilfelle noe går galt, kan 
      databasesystemet hente tilbake et tidligere 
-     <firstterm>sjekkpunkt</firstterm> — en posisjon i loggfilene 
-     som den vet ikke er ødelagt — og <quote>spille av</quote> 
+     <firstterm>sjekkpunkt</firstterm> — en posisjon i loggfilene 
+     som den vet ikke er ødelagt — og <quote>spille av</quote> 
      transaksjoner inntil dataene er gjenopprettet til en 
      fungerende tilstand. Se <xref linkend="svn-ch-5-sect-3.3"/> 
-     for mer angående loggfilene i Berkeley DB.</para>
+     for mer angående loggfilene i Berkeley DB.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>But every rose has its thorn, and so we must note some
@@ -687,19 +687,19 @@
      set of specifications, almost no known shares actually meet
      all those specifications.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Men alle roser har torner, og derfor må vi være klar over 
+    <para>Men alle roser har torner, og derfor må vi være klar over 
      noen kjente begrensninger i Berkeley DB.
-     For det første er ikke Berkeley DB-miljøer portable.
-     Du kan ikke bare kopiere et Subversiondepot som er laget på et 
+     For det første er ikke Berkeley DB-miljøer portable.
+     Du kan ikke bare kopiere et Subversiondepot som er laget på et 
      UNIX-system til et Windows-system og forvente at det skal 
      virke.
      Selv om mye av Berkely DB-formatet er arkitekturuavhengig, er 
-     det andre aspekter med miljøet som ikke er det.
-     For det andre bruker Subersion Berkeley DB på en måte som ikke 
-     vil fungere i Windows 95/98 — hvis du må ha depotet på en 
+     det andre aspekter med miljøet som ikke er det.
+     For det andre bruker Subersion Berkeley DB på en måte som ikke 
+     vil fungere i Windows 95/98 — hvis du må ha depotet på en 
      Windowsmaskin, bruk Windows 2000 eller Windows XP.
-     Legg heller aldri et Berkeley DB-depot på en nettverksdisk.
-     Selv om Berkeley DB lover å oppføre seg korrekt på 
+     Legg heller aldri et Berkeley DB-depot på en nettverksdisk.
+     Selv om Berkeley DB lover å oppføre seg korrekt på 
      nettverksdisker som oppfyller spesielle kriterier, er det 
      nesten ingen kjente nettverksdelinger som faktisk oppfyller 
      alle disse spesifikasjonene.</para>
@@ -743,30 +743,30 @@
      annen grunn, oppdager daemonen som styrer databasen dette og 
      ordner opp i eventuelt rot som blir liggende igjen.
      Og fordi databasedaemonen er den eneste prosessen som 
-     aksesserer tabellene, trenger ikke applikasjoner å tenke på 
+     aksesserer tabellene, trenger ikke applikasjoner å tenke på 
      rettighetskonflikter.
      Disse tingene er imidlertid ikke tilfelle med Berkeley DB.
      Subversion (og programmer som bruker Subversionbiblioteker) 
      aksesserer databasetabellene direkte, noe som betyr at et 
      programkrasj kan etterlate databasen i en midlertidig, 
      utilgjengelig tilstand.
-     Når dette skjer, må en administrator be Berkeley DB om 
+     Når dette skjer, må en administrator be Berkeley DB om 
      gjenoppretting til et sjekkpunnkt, noe som er litt plagsomt.
-     Andre ting kan føre til at et depot <quote>kiler seg 
+     Andre ting kan føre til at et depot <quote>kiler seg 
      fast</quote> 
      (<quote><foreignphrase>wedge</foreignphrase></quote>) sammen 
      med krasjede prosesser, som for eksempel programmer som kommer 
-     i konflikt angående eierskap og tilgang til databasefilene.
-     Så mens et Berkeley DB-depot er ganske raskt og skalerbart, 
-     fungerer det best når det kun blir brukt av én enkelt 
-     tjenerprosess som kjører som én bruker — som for eksempel 
+     i konflikt angående eierskap og tilgang til databasefilene.
+     Så mens et Berkeley DB-depot er ganske raskt og skalerbart, 
+     fungerer det best når det kun blir brukt av én enkelt 
+     tjenerprosess som kjører som én bruker — som for eksempel 
      Apaches <command>httpd</command> eller 
-     <command>svnserve</command> (se <xref linkend="svn-ch-6"/>) — 
-     istedenfor å aksessere det med mange forskjellige brukere via 
+     <command>svnserve</command> (se <xref linkend="svn-ch-6"/>) — 
+     istedenfor å aksessere det med mange forskjellige brukere via 
      <literal>file:///</literal> eller 
      <literal>svn+ssh://</literal>-URLer.
      Hvis et Berkeley DB-depot blir brukt direkte med flere 
-     forskjellige brukere, pass på at du har lest <xref 
+     forskjellige brukere, pass på at du har lest <xref 
      linkend="svn-ch-6-sect-5"/>.</para>
 
    </sect3>
@@ -794,11 +794,11 @@
      depotets revisjoner kan dermed finnes i en enkelt underkatalog 
      full av nummererte filer.
      Transaksjoner blir opprettet i separate underkataloger.
-     Når den er komplett, blir en enkelt transaksjonsfil opprettet 
+     Når den er komplett, blir en enkelt transaksjonsfil opprettet 
      og flyttet til revisjonskatalogen og garanterer dermed at 
      innleggingen blir atomisk.
      Og fordi en revisjonsfil er permanent og uforanderlig, kan 
-     depotet også bli tatt backup av mens det er i bruk, akkurat 
+     depotet også bli tatt backup av mens det er i bruk, akkurat 
      som et Berkeley DB-depot.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -815,16 +815,16 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Revisjonsfilformatet representerer en revisjons 
      katalogstruktur, filinnhold, og forskjeller i forhold til 
-     filer i andre revisjonstrær.
+     filer i andre revisjonstrær.
      Ulikt en Berkeley DB-database, er dette lagringsformatet 
      portabelt mellom forskjellige operativsystemer og er ikke 
      sensitiv ovenfor CPU-arkitektur.
      Fordi det ikke blir brukt journalfiler eller filer som bruker 
      delt hukommelse, kan depotet trygt aksesseres via et 
      nettverksfilsystem og bli utforsket i et skrivebeskyttet 
-     miljø.
-     Mangelen på databaseoverhead betyr også at den samlede 
-     depotstørrelsen blir en del mindre.</para>
+     miljø.
+     Mangelen på databaseoverhead betyr også at den samlede 
+     depotstørrelsen blir en del mindre.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>FSFS has different performance characteristics too.
@@ -839,19 +839,19 @@
      could in extreme cases cause clients to time-out when
      waiting for a response.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>FSFS har også forskjellige karakteristikker når det 
-     gjelder <!-- ¤ -->effektivitet. Når en katalog med mange filer 
-     legges inn, bruker FSFS en O(N) algoritme for å legge til 
-     poster, mens Berkeley DB bruker en O(N^2) algoritme for å 
+    <para>FSFS har også forskjellige karakteristikker når det 
+     gjelder <!-- ¤ -->effektivitet. Når en katalog med mange filer 
+     legges inn, bruker FSFS en O(N) algoritme for å legge til 
+     poster, mens Berkeley DB bruker en O(N^2) algoritme for å 
      skrive hele katalogen en gang til.
-     På den annen side skriver FSFS den seneste versjonen av en fil 
+     På den annen side skriver FSFS den seneste versjonen av en fil 
      som en delta (forskjell) mot en tidligere versjon, noe som 
-     betyr at det å hente ut det seneste treet er litt langsommere 
-     enn å hente fullteksten lagret i en HEAD-revisjon i Berkeley 
+     betyr at det å hente ut det seneste treet er litt langsommere 
+     enn å hente fullteksten lagret i en HEAD-revisjon i Berkeley 
      DB.
-     FSFS har også en lengre forsinkelse når en innlegging skal 
-     fullføres, noe som i ekstreme tilfeller kan føre til at 
-     klienter får et tidsavbrudd under venting på respons.</para>
+     FSFS har også en lengre forsinkelse når en innlegging skal 
+     fullføres, noe som i ekstreme tilfeller kan føre til at 
+     klienter får et tidsavbrudd under venting på respons.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The most important distinction, however, is FSFS's
@@ -863,13 +863,13 @@
      the repository isn't affected at all. At worst, some
      transaction data is left behind.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Men den viktigste forskjellen er FSFSs evne til å ikke bli 
-     <quote>fastkilt</quote> hvis noe går galt.
-     Hvis en prosess som bruker en Berkeley DB-database får 
+    <para>Men den viktigste forskjellen er FSFSs evne til å ikke bli 
+     <quote>fastkilt</quote> hvis noe går galt.
+     Hvis en prosess som bruker en Berkeley DB-database får 
      problemer med rettigheter eller plutselig krasjer, er ikke 
-     databasen brukbar før en administrator gjenoppretter den.
+     databasen brukbar før en administrator gjenoppretter den.
      Hvis det samme skjer med en prosess som bruker et FSFS-depot, 
-     blir ikke depotet påvirket i det hele tatt.
+     blir ikke depotet påvirket i det hele tatt.
      I verste fall blir bare noen transaksjonsdata liggende 
      igjen.</para>
 
@@ -886,11 +886,11 @@
     <para>Det eneste virkelige argumentet mot FSFS er fartstiden det 
      har hatt i forhold til Berkeley DB.
      Det er ikke like mye brukt og har ikke blitt stresstestet like 
-     mye, så derfor er mange av disse antakelsene om hastighet og 
+     mye, så derfor er mange av disse antakelsene om hastighet og 
      skalerbarhet nettopp det:
-     Antakelser, basert på gode gjetninger.
-     I teorien lover den en lavere barriere å forsere for nye 
-     administratorer å forsere og er forventet å skape mindre 
+     Antakelser, basert på gode gjetninger.
+     I teorien lover den en lavere barriere å forsere for nye 
+     administratorer å forsere og er forventet å skape mindre 
      problemer.
      I praksis vil bare tiden vise om dette stemmer.</para>
 
@@ -913,10 +913,10 @@
    Subversion, has a subcommand for doing just that. To create a
    new repository, just run:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Det å opprette et Subversiondepot er en utrolig enkel oppgave.
-   <command>svnadmin</command>-verktøyet som følger med Subversion 
-   har en delkommando som gjør akkurat det.
-   For å opprette et nytt depot, er det bare å kjøre:</para>
+  <para>Det å opprette et Subversiondepot er en utrolig enkel oppgave.
+   <command>svnadmin</command>-verktøyet som følger med Subversion 
+   har en delkommando som gjør akkurat det.
+   For å opprette et nytt depot, er det bare å kjøre:</para>
      
   <!-- @ENGLISH {{{
   <screen>
@@ -939,9 +939,9 @@
   <para>Dette oppretter et nytt depot i katalogen 
    <filename>/sti/til/depot</filename>.
    Dette nye depotet starter livet ved revisjon 0, som er definert 
-   til å bare innholde en rot på toppnivå (<filename>/</filename>) i 
+   til å bare innholde en rot på toppnivå (<filename>/</filename>) i 
    filsystemet.
-   Revisjon 0 har også en enkelt revisjonsegenskap satt 
+   Revisjon 0 har også en enkelt revisjonsegenskap satt 
    innledningsvis, <literal>svn:date</literal>, som er satt til 
    tidspunktet depotet ble opprettet.</para>
 
@@ -953,7 +953,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I Subversion 1.1 blir et depot opprettet med en 
    bakenforliggende Berkeley DB-database som standard.
-   Denne oppførselen kan forandre seg i fremtidige releaser.
+   Denne oppførselen kan forandre seg i fremtidige releaser.
    Uansett, typen kan bli eksplisitt valgt med 
    <option>--fs-type</option>-valget:</para>
 
@@ -983,16 +983,16 @@
     or it may be months before you discover that your repository
     database is subtly corrupted.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Opprett ikke et Berkeley DB-depot på en nettverksdisk — det 
-    <emphasis>kan ikke</emphasis> eksistere på et fjerntliggende 
+   <para>Opprett ikke et Berkeley DB-depot på en nettverksdisk — det 
+    <emphasis>kan ikke</emphasis> eksistere på et fjerntliggende 
     filsystem som NFS, AFS eller Windows SMB.
     Berkeley DB krever at det underliggende filsystemet har 
-    implementert streng POSIX låsesemantikk, og enda viktigere, 
-    muligheten til å mappe filer direkte inn i prosesshukommelsen.
+    implementert streng POSIX låsesemantikk, og enda viktigere, 
+    muligheten til å mappe filer direkte inn i prosesshukommelsen.
     Nesten ingen nettverksfilsystemer tilbyr disse mulighetene.
-    Hvis du forsøker å bruke Berkeley DB på en nettverksdisk, er 
-    resultatene uforutsigelige — du kan se mystiske feilmeldinger 
-    med en gang, eller det kan gå månedsvis før du oppdager at 
+    Hvis du forsøker å bruke Berkeley DB på en nettverksdisk, er 
+    resultatene uforutsigelige — du kan se mystiske feilmeldinger 
+    med en gang, eller det kan gå månedsvis før du oppdager at 
     depotet i all stillhet blir herpa.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1005,12 +1005,12 @@
     <xref linkend="svn-ch-6"/> covers this process in
     detail.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du trenger flere datamaskiner for å aksessere depotet, 
-    lager du et FSFS-depot på nettverksdisken, ikke et Berkeley 
+   <para>Hvis du trenger flere datamaskiner for å aksessere depotet, 
+    lager du et FSFS-depot på nettverksdisken, ikke et Berkeley 
     DB-depot.
     Eller enda bedre, sett opp en skikkelig tjenerprosess (som for 
     eksempel Apache eller <command>svnserve</command>), legg depotet 
-    i et lokalt filsystem som tjeneren aksessere, og gjør depotet 
+    i et lokalt filsystem som tjeneren aksessere, og gjør depotet 
     tilgjengelig over et nettverk. <xref linkend="svn-ch-6"/> dekker 
     denne prosessen i detalj.</para>
   </warning>
@@ -1030,13 +1030,13 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Du har kanskje lagt merke til at stiargumentet til 
    <command>svnadmin</command> bare var en vanlig filsystemsti og 
-   ikke en URL lik det <command>svn</command>-klienten bruker når den 
+   ikke en URL lik det <command>svn</command>-klienten bruker når den 
    refererer til depot.
-   Både <command>svnadmin</command> og <command>svnlook</command> 
-   ansees som tjenerside-verktøy — de blir brukt på maskinen hvor 
-   depotet ligger for å undersøke og modifisere aspekter ved depotet, 
-   og er faktisk ikke i stand til å utføre oppgaver over nettverket.
-   En vanlig feil som blir gjort av nybakte Subversionbrukere er å gi 
+   Både <command>svnadmin</command> og <command>svnlook</command> 
+   ansees som tjenerside-verktøy — de blir brukt på maskinen hvor 
+   depotet ligger for å undersøke og modifisere aspekter ved depotet, 
+   og er faktisk ikke i stand til å utføre oppgaver over nettverket.
+   En vanlig feil som blir gjort av nybakte Subversionbrukere er å gi 
    URLer (til og med av typene <quote>local</quote> og 
    <literal>file:</literal>) til disse to programmene.</para>
 
@@ -1046,10 +1046,10 @@
    directory. Let's take a peek at what is actually created inside
    that subdirectory.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Så, etter at du har kjørt <command>svnadmin 
+  <para>Så, etter at du har kjørt <command>svnadmin 
    create</command>-kommandoen, har du et skinnende nytt depot i sin 
    egen katalog.
-   La oss ta en kikk på hva som egentlig er laget i denne 
+   La oss ta en kikk på hva som egentlig er laget i denne 
    katalogen.</para>
       
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1075,7 +1075,7 @@
   <para>Med unntak av filene <filename>README.txt</filename> og 
    <filename>format</filename>, er depotkatalogen en samling av 
    underkataloger.
-   Som i andre områder av Subversion-designet er modularitet gitt 
+   Som i andre områder av Subversion-designet er modularitet gitt 
    stor oppmerksomhet, og hierarkisk organisering er foretrukket 
    framfor <!-- cluttered -->rotete kaos.
    Her er en rask beskrivelse av alle elementene som du ser i den nye 
@@ -1113,8 +1113,8 @@
       containing revision files.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Hvor alle dine versjonerte data ligger.
-      Denne katalogen er enten et Berkeley DB-miljø (full av 
-      databasetabeller og andre ting), eller i et FSFS-miljø som 
+      Denne katalogen er enten et Berkeley DB-miljø (full av 
+      databasetabeller og andre ting), eller i et FSFS-miljø som 
       inneholder revisjonsfiler.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1136,9 +1136,9 @@
      <para>A directory full of hook script templates (and hook
       scripts themselves, once you've installed some).</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>En katalog full av maler for påhakningsskript (Engelsk: 
+     <para>En katalog full av maler for påhakningsskript (Engelsk: 
       <foreignphrase>hooks</foreignphrase>) (og 
-      påhakningsskriptene selv, når du har installert 
+      påhakningsskriptene selv, når du har installert 
       noen).</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1149,8 +1149,8 @@
      <para>A directory for Subversion's repository locking
       data, used for tracking accessors to the repository.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>En katalog for Subversions låsedata, brukt for å følge 
-      <!-- ¤ -->tilganger til depotet.</para>
+     <para>En katalog for Subversions låsedata, brukt for å følge 
+      <!-- ¤ -->tilganger til depotet.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
    <varlistentry>
@@ -1160,7 +1160,7 @@
      <para>A file which merely informs its readers that they
       are looking at a Subversion repository.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>En fil som bare informerer sine lesere om at de ser på 
+     <para>En fil som bare informerer sine lesere om at de ser på 
       et Subversiondepot.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1176,12 +1176,12 @@
    those here.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Generelt sett skal du ikke fikle med depotet <quote>for 
-   hånd</quote>.
-   <command>svnadmin</command>-verktøyet skal være nok til alle 
-   nødvendige forandringer i depotet, eller du kan se på 
-   tredjeparti-verktøy (som Berkeley DBs verktøysamling) for å 
+   hånd</quote>.
+   <command>svnadmin</command>-verktøyet skal være nok til alle 
+   nødvendige forandringer i depotet, eller du kan se på 
+   tredjeparti-verktøy (som Berkeley DBs verktøysamling) for å 
    finpusse relevante subseksjoner av depotet.
-   Noen unntak gjelder imidlertid, og disse skal vi gå gjennom 
+   Noen unntak gjelder imidlertid, og disse skal vi gå gjennom 
    her.</para>
 
   <!-- ***************************************************************** -->
@@ -1189,7 +1189,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Hook Scripts</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Påhakningsskript</title>
+   <title>Påhakningsskript</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>A <firstterm>hook</firstterm> is a program triggered by
@@ -1201,17 +1201,17 @@
     return status, the hook program may continue the action, stop
     it, or suspend it in some way.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Et <!-- ¤ --><firstterm>påhakningsskript</firstterm> (på 
+   <para>Et <!-- ¤ --><firstterm>påhakningsskript</firstterm> (på 
     engelsk kalt <foreignphrase>hooks</foreignphrase>) er et program 
-    som blir utløst av en hendelse i depotet, som for eksempel 
+    som blir utløst av en hendelse i depotet, som for eksempel 
     opprettelsen av en ny revisjon eller modifiseringen av en 
     uversjonert egenskap.
-    Hver påhakning blir gitt nok informasjon til å fortelle hva 
-    denne hendelsen er, hvilke mål den opererer på, og brukernavnet 
+    Hver påhakning blir gitt nok informasjon til å fortelle hva 
+    denne hendelsen er, hvilke mål den opererer på, og brukernavnet 
     til personen som satte i gang hendelsen.
-    Avhengig av påhakningens utdata eller returstatus, kan 
-    påhakningsprogrammet fortsette hendelsen, stoppe den, eller 
-    utsette den på en eller annen måte.</para>
+    Avhengig av påhakningens utdata eller returstatus, kan 
+    påhakningsprogrammet fortsette hendelsen, stoppe den, eller 
+    utsette den på en eller annen måte.</para>
       
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The <filename>hooks</filename> subdirectory is, by
@@ -1219,7 +1219,7 @@
     hooks.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para><filename>hooks</filename>-katalogen er, som standard, fylt 
-    med maler for diverse depotpåhakninger.</para>
+    med maler for diverse depotpåhakninger.</para>
       
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -1250,21 +1250,21 @@
     <command>start-commit</command> or
     <command>post-commit</command>) of the hook.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er en mal for hver påhakning som Subversiondepotet 
-    implementerer, og ved å undersøke innholdet til disse 
-    eksempelskriptene, kan du se hva som fører til at hvert av disse 
-    skriptene begynner å kjøre og hvilke data som blir levert til 
+   <para>Det er en mal for hver påhakning som Subversiondepotet 
+    implementerer, og ved å undersøke innholdet til disse 
+    eksempelskriptene, kan du se hva som fører til at hvert av disse 
+    skriptene begynner å kjøre og hvilke data som blir levert til 
     dette skriptet.
-    Det som også ligger i mange av disse malene er eksempler på 
+    Det som også ligger i mange av disse malene er eksempler på 
     hvordan man kan bruke skriptet, i sammenheng med andre 
-    Subversion-<!-- ¤ -->støttede programmer, for å utføre vanlige, 
+    Subversion-<!-- ¤ -->støttede programmer, for å utføre vanlige, 
     nyttige oppgaver.
-    For å faktisk installere en påhakning som virker, trenger du 
-    bare å plassere et kjørbart program eller skript i 
-    <filename>depot/hooks</filename>-katalogen som kan bli kjørt 
-    basert på navnet (som for eksempel 
+    For å faktisk installere en påhakning som virker, trenger du 
+    bare å plassere et kjørbart program eller skript i 
+    <filename>depot/hooks</filename>-katalogen som kan bli kjørt 
+    basert på navnet (som for eksempel 
     <command>start-commit</command> eller 
-    <command>post-commit</command>) til påhakningen.</para>
+    <command>post-commit</command>) til påhakningen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>On Unix platforms, this means supplying a script or
@@ -1285,21 +1285,21 @@
     programs, and <filename>.bat</filename> for batch
     files.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>På Unix-plattformer betyr dette å legge inn et skript eller 
-    program (som kan være et <!-- ¤ -->shellskript, et 
+   <para>På Unix-plattformer betyr dette å legge inn et skript eller 
+    program (som kan være et <!-- ¤ -->shellskript, et 
     Pythonprogram, et kompilert C-program, eller hva som helst 
-    annet) som heter akkurat det samme som påhakningen.
-    Selvfølgelig, malfilene er der for mer enn bare 
-    informasjonsverdien — den letteste måten å installere en 
-    påhakning på Unixplattformer er å bare kopiere den riktige 
+    annet) som heter akkurat det samme som påhakningen.
+    Selvfølgelig, malfilene er der for mer enn bare 
+    informasjonsverdien — den letteste måten å installere en 
+    påhakning på Unixplattformer er å bare kopiere den riktige 
     malfilen til en ny fil som mangler 
-    <literal>.tmpl</literal>-etternavnet, finpusse på innholdet, og 
-    forsikre deg om at skriptet er kjørbart.
-    Men Windows bruker filetternavn til å avgjøre hvorvidt et 
-    program er kjørbart eller ikke, så da må du legge inn et program 
-    der hovednavnet er navnet på påhakningen, og der etternavnet er 
+    <literal>.tmpl</literal>-etternavnet, finpusse på innholdet, og 
+    forsikre deg om at skriptet er kjørbart.
+    Men Windows bruker filetternavn til å avgjøre hvorvidt et 
+    program er kjørbart eller ikke, så da må du legge inn et program 
+    der hovednavnet er navnet på påhakningen, og der etternavnet er 
     en av de spesielle etternavnene som Windows kjenner igjen som 
-    kjørbare, for eksempel <filename>.exe</filename> eller 
+    kjørbare, for eksempel <filename>.exe</filename> eller 
     <filename>.com</filename> for programmer, og 
     <filename>.bat</filename> for batchfiler.</para>
 
@@ -1315,14 +1315,14 @@
     variables in your hook and/or use absolute paths to
     programs.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Av sikkerhetsgrunner kjører Subversion påhakningsskript 
-     med et tomt miljø (environment) — det betyr, ingen 
-     miljøvariabler er satt i det hele tatt, ikke engang 
+    <para>Av sikkerhetsgrunner kjører Subversion påhakningsskript 
+     med et tomt miljø (environment) — det betyr, ingen 
+     miljøvariabler er satt i det hele tatt, ikke engang 
      <literal>$PATH</literal> eller <literal>%PATH%</literal>.
-     På grunn av dette blir mange adminstratorer forvirret når 
-     påhakningsskriptet kjører fint for hånd, men virker ikke når 
-     det blir kjørt av Subversion.
-     Pass på å eksplisitt sette variabler i skriptet og/eller bruk 
+     På grunn av dette blir mange adminstratorer forvirret når 
+     påhakningsskriptet kjører fint for hånd, men virker ikke når 
+     det blir kjørt av Subversion.
+     Pass på å eksplisitt sette variabler i skriptet og/eller bruk 
      absolutte stier til programmer.</para>
    </tip>
 
@@ -1330,7 +1330,7 @@
    <para>Currently there are five hooks implemented by the
     Subversion repository:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Foreløpig er det fem påhakninger som er lagt inn i 
+   <para>Foreløpig er det fem påhakninger som er lagt inn i 
     Subversiondepotet:</para>
 
    <variablelist>
@@ -1348,18 +1348,18 @@
        hook program writes data to stderr, it will be
        marshalled back to the client.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Denne blir kjørt allerede før innleggingstransaksjonen 
+      <para>Denne blir kjørt allerede før innleggingstransaksjonen 
        er opprettet.
-       Det blir vanligvis brukt til å avgjøre om brukeren har 
+       Det blir vanligvis brukt til å avgjøre om brukeren har 
        innleggingsprivilegier i det hele tatt.
        Depotet leverer to argumenter til dette programmet:
-       Stien til depotet, og brukernavnet som forsøker seg på 
+       Stien til depotet, og brukernavnet som forsøker seg på 
        innleggingen.
        Hvis programmet returnerer en verdi som ikke er null, blir 
-       denne innleggingen stoppet allerede før transaksjonen blir 
+       denne innleggingen stoppet allerede før transaksjonen blir 
        laget.
-       Hvis påhakningen skriver data til <!-- ¤ Det høres bedre 
-       ut enn «standard feil». -->stderr, vil det bli <!-- ¤ 
+       Hvis påhakningen skriver data til <!-- ¤ Det høres bedre 
+       ut enn «standard feil». -->stderr, vil det bli <!-- ¤ 
        marshalled -->sendt tilbake til klienten.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -1382,16 +1382,16 @@
        program writes data to stderr, it will be marshalled
        back to the client.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Dette blir kjørt når transaksjonen er komplett, men 
-       før den er lagt inn.
-       Vanligvis blir denne påhakningen brukt til å beskytte mot 
-       innlegginger som er forbudt på grunn av innhold eller 
-       beliggenhet (for eksempel kan <!-- ¤ site -->tjeneren 
+      <para>Dette blir kjørt når transaksjonen er komplett, men 
+       før den er lagt inn.
+       Vanligvis blir denne påhakningen brukt til å beskytte mot 
+       innlegginger som er forbudt på grunn av innhold eller 
+       beliggenhet (for eksempel kan <!-- ¤ site -->tjeneren 
        kreve at alle innlegginger til en spesiell gren inneholder 
        et billettnummer fra feildatabasen, eller at den 
        innkommende loggmeldingen ikke er tom).
        Depotet leverer to argumenter til dette programmet:
-       Stien til depotet, og navnet på transaksjonen som legges 
+       Stien til depotet, og navnet på transaksjonen som legges 
        inn.
        Hvis programmet returnerer en verdi som ikke er null, 
        avbrytes innleggingen og transaksjonen blir fjernet.
@@ -1416,13 +1416,13 @@
        aksesskontrollskript (i 
        <filename>tools/hook-scripts</filename>-katalogen i 
        kildekodefiltreet til Subversion) som kan bli kalt fra 
-       <command>pre-commit</command> for å kunne legge inn 
+       <command>pre-commit</command> for å kunne legge inn 
        finjustert kontroll for skriveaksess.
-       En annen mulighet er å bruke Apache-modulen 
-       <command>mod_authz_svn</command>, som gir både lese- og 
+       En annen mulighet er å bruke Apache-modulen 
+       <command>mod_authz_svn</command>, som gir både lese- og 
        skrivekontroll i individuelle kataloger (se <xref 
        linkend="svn-ch-6-sect-4.4.2"/>).
-       I en fremtidig versjon av Subversion planlegger vi å legge 
+       I en fremtidig versjon av Subversion planlegger vi å legge 
        inn lister for aksesskontroll (ACL) direkte inn i 
        filsystemet.</para>
      </listitem>
@@ -1440,10 +1440,10 @@
        and the new revision number that was created. The exit
        code of the program is ignored.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Dette blir kjørt etter at transaksjonen er lagt inn, 
+      <para>Dette blir kjørt etter at transaksjonen er lagt inn, 
        og en ny revisjon er opprettet.
-       De fleste vil bruke denne påhakningen til å sende ut 
-       beskrivende emailer om innleggingen eller for å ta backup 
+       De fleste vil bruke denne påhakningen til å sende ut 
+       beskrivende emailer om innleggingen eller for å ta backup 
        av depotet.
        Depotet gir to argumenter til dette programmet:
        Stien til depotet, og det nye revisjonsnummeret som ble 
@@ -1467,7 +1467,7 @@
        <command>mailer.py</command> og 
        <command>commit-email.pl</command> (i 
        <filename>tools/hook-scripts/</filename>-katalogen i 
-       Subversiontreet) som kan bli brukt til å sende email med 
+       Subversiontreet) som kan bli brukt til å sende email med 
        (og/eller legge til en loggfil) en beskrivelse av en 
        mottatt innlegging.
        Denne mailen inneholder en liste over de stiene som ble 
@@ -1486,15 +1486,15 @@
        be used to make a per-commit snapshot of your repository
        for archival or emergency recovery purposes.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Et annet nyttig verktøy som følger med Subversion er 
+      <para>Et annet nyttig verktøy som følger med Subversion er 
        skriptet <command>hot-backup.py</command> (i 
        <filename>tools/backup/</filename>-katalogen i 
        kildekodetreet til Subversion).
-       Dette skriptet utfører varme backuper av Subversiondepotet 
-       (en funksjonalitet støttet av den bakenforliggende 
-       Berkeley DB-databasen), og kan bli brukt til å foreta en 
-       øyeblikkslagring av depotet mellom hver innlegging for 
-       arkiverings- eller sikkerhetsformål.</para>
+       Dette skriptet utfører varme backuper av Subversiondepotet 
+       (en funksjonalitet støttet av den bakenforliggende 
+       Berkeley DB-databasen), og kan bli brukt til å foreta en 
+       øyeblikkslagring av depotet mellom hver innlegging for 
+       arkiverings- eller sikkerhetsformål.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1517,20 +1517,20 @@
        unless this hook is implemented for your repository.</para>
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Fordi Subversions revisjonsegenskaper ikke er 
-       versjonerte, vil det å forandre slike egenskaper (for 
+       versjonerte, vil det å forandre slike egenskaper (for 
        eksempel <literal>svn:log</literal>-egenskapen som 
        inneholder loggmeldingen for innleggingen) overskrive den 
        forrige verdien for alltid.
-       Siden data kan gå tapt her, har Subversion denne 
-       påhakningen (og dens <!-- ¤ -->motstykke 
-       <filename>post-revprop-change</filename>) så 
+       Siden data kan gå tapt her, har Subversion denne 
+       påhakningen (og dens <!-- ¤ -->motstykke 
+       <filename>post-revprop-change</filename>) så 
        depotadministratorer kan lage logger med forandringer til 
        disse elementene ved bruk av eksterne hjelpemidler hvis de 
        vil det.
-       Som en forholdsregel mot å miste uversjonerte data, vil 
-       ikke Subversionklienter få lov til å forandre 
+       Som en forholdsregel mot å miste uversjonerte data, vil 
+       ikke Subversionklienter få lov til å forandre 
        revisjonsegenskaper i det hele tatt hvis ikke denne 
-       påhakningen er aktivisert i depotet ditt.</para>
+       påhakningen er aktivisert i depotet ditt.</para>
 
       <!-- @ENGLISH {{{
       <para>This hook runs just before such a modification is
@@ -1540,12 +1540,12 @@
        authenticated username of the person making the change,
        and the name of the property itself.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Denne påhakningen kjører like før en slik modifisering 
+      <para>Denne påhakningen kjører like før en slik modifisering 
        blir lagt inn i depotet.
-       Depotet leverer fire argumenter til denne påhakningen:
+       Depotet leverer fire argumenter til denne påhakningen:
        Stien til depotet, revisjonen som egenskapen som skal 
-       forandres befinner seg på, det godkjente brukernavnet til 
-       personen som gjør forandringen, og navnet på selve 
+       forandres befinner seg på, det godkjente brukernavnet til 
+       personen som gjør forandringen, og navnet på selve 
        egenskapen.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -1568,20 +1568,20 @@
        username of the person making the change, and the name of
        the property itself.</para>
       @ENGLISH }}} -->
-      <para>Som nevnt tidligere, er denne påhakningen motstykket 
-       til <filename>pre-revprop-change</filename>-påhakningen.
+      <para>Som nevnt tidligere, er denne påhakningen motstykket 
+       til <filename>pre-revprop-change</filename>-påhakningen.
        Faktisk, for paranoiaens skyld vil ikke dette skriptet 
-       kjøre uten at 
+       kjøre uten at 
        <filename>pre-revprop-change</filename>-skriptet finnes.
-       Når begge disse skriptene finnes, kjører 
-       <filename>post-revprop-change</filename>-påhakningen like 
+       Når begge disse skriptene finnes, kjører 
+       <filename>post-revprop-change</filename>-påhakningen like 
        etter en revisjonsegenskap er blitt forandret, og blir 
-       vanligvis brukt til å sende en mail som inneholder den nye 
+       vanligvis brukt til å sende en mail som inneholder den nye 
        verdien til den forandrede egenskapen.
-       Depotet leverer fire argumenter til denne påhakningen:
-       Stien til depotet, revisjonen som egenskapen tilhører, det 
-       godkjente brukernavnet til personen som gjør forandringen, 
-       og navnet på selve egenskapen.</para>
+       Depotet leverer fire argumenter til denne påhakningen:
+       Stien til depotet, revisjonen som egenskapen tilhører, det 
+       godkjente brukernavnet til personen som gjør forandringen, 
+       og navnet på selve egenskapen.</para>
 
       <!-- @ENGLISH {{{
       <para>The Subversion distribution includes a
@@ -1597,7 +1597,7 @@
       <para>Subversiondistribusjonen inkluderer skriptet 
        <command>propchange-email.pl</command> (i 
        <filename>tools/hook-scripts/</filename>-katalogen i 
-       Subversions kildekodetre) som kan bli brukt til å sende 
+       Subversions kildekodetre) som kan bli brukt til å sende 
        mail med (og/eller legge til en loggfil) detaljene om en 
        egenskapsforandring.
        Denne mailen inneholder revisjonen og navnet til den 
@@ -1620,18 +1620,18 @@
      inconsistency can lead to surprising and unexpected
      behavior.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Ikke forsøk å forandre transaksjonen ved å bruke 
-     påhakningsskript.
-     Et vanlig eksempel på dette ville være å automatisk sette 
+    <para>Ikke forsøk å forandre transaksjonen ved å bruke 
+     påhakningsskript.
+     Et vanlig eksempel på dette ville være å automatisk sette 
      egenskaper som <literal>svn:eol-style</literal> eller 
      <literal>svn:mime-type</literal> under innleggingen.
-     Selv om dette kan se ut som en god idé, fører det til 
+     Selv om dette kan se ut som en god idé, fører det til 
      problemer.
      Hovedproblemet er at klienten ikke vet om forandringen gjort 
-     av påhakningsscriptet, og det er ingen måte å informere 
+     av påhakningsscriptet, og det er ingen måte å informere 
      klienten om at den er utdatert.
-     Denne inkonsekventheten kan føre til overraskende og uventet 
-     oppførsel.</para>
+     Denne inkonsekventheten kan føre til overraskende og uventet 
+     oppførsel.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Instead of attempting to modify the transaction, it is
@@ -1639,10 +1639,10 @@
      the <filename>pre-commit</filename> hook and reject the
      commit if it does not meet the desired requirements.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Istedenfor å forsøke å modifisere transaksjonen, er det 
-     mye bedre å <emphasis>sjekke</emphasis> transaksjonen i 
+    <para>Istedenfor å forsøke å modifisere transaksjonen, er det 
+     mye bedre å <emphasis>sjekke</emphasis> transaksjonen i 
      <filename>pre-commit</filename> og nekte innlegging hvis den 
-     ikke møter de ønskede kravene.</para>
+     ikke møter de ønskede kravene.</para>
    </warning>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1659,19 +1659,19 @@
     permission-related problems that could prevent the hook from
     performing the tasks you've written it to perform.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Subversion vil forsøke å kjøre påhakningsskriptene som den 
+   <para>Subversion vil forsøke å kjøre påhakningsskriptene som den 
     samme brukeren som eier prosessen som aksesserer 
     Subversiondepotet.
     I de fleste tilfeller blir depotet aksessert via Apache 
-    HTTP-tjeneren og mod_dav_svn, så denne brukeren er den samme som 
-    Apache kjører som.
-    Selve påhakningen må bli satt opp med rettigheter på 
-    operativsystemnivå som tillater denne brukeren å kjøre dem.
-    Dette betyr også at enhver fil eller program (inkludert selve 
+    HTTP-tjeneren og mod_dav_svn, så denne brukeren er den samme som 
+    Apache kjører som.
+    Selve påhakningen må bli satt opp med rettigheter på 
+    operativsystemnivå som tillater denne brukeren å kjøre dem.
+    Dette betyr også at enhver fil eller program (inkludert selve 
     Subversiondepotet) aksessert direkte eller indirekte av 
-    påhakningen vil bli aksessert som den samme brukeren.
-    Med andre ord, vær obs på mulig rettighetsproblematikk som kan 
-    forhindre påhakningsskriptet fra å utføre de oppgavene du har 
+    påhakningen vil bli aksessert som den samme brukeren.
+    Med andre ord, vær obs på mulig rettighetsproblematikk som kan 
+    forhindre påhakningsskriptet fra å utføre de oppgavene du har 
     satt det til.</para>
 
   </sect2>
@@ -1696,11 +1696,11 @@
     access patterns, might require a different set of
     configuration option values.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Et Berkeley DB-miljø er en innkapsling av en eller flere 
+   <para>Et Berkeley DB-miljø er en innkapsling av en eller flere 
     databaser, loggfiler, regionfiler og konfigurasjonsfiler.
-    Berkeley DB-miljøet har sitt eget sett med konfigurasjonsverdier 
-    for ting som antallet låser som er tillatt brukt på en gang, 
-    maksimal størrelse på journalloggfiler og så videre.
+    Berkeley DB-miljøet har sitt eget sett med konfigurasjonsverdier 
+    for ting som antallet låser som er tillatt brukt på en gang, 
+    maksimal størrelse på journalloggfiler og så videre.
     Subversions filsystemkode velger i tillegg standardverdier for 
     noen av konfigurasjonsvalgene i Berkeley DB.</para>
 
@@ -1716,11 +1716,11 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Folkene i Sleepycat (produsentene av Berkeley DB) innser at 
     forskjellige databaser har forskjellige krav, og de har derfor 
-    lagt inn en mekanisme for å overstyre mange av 
-    konfigurasjonsverdiene til Berkeley DB under kjøring.
+    lagt inn en mekanisme for å overstyre mange av 
+    konfigurasjonsverdiene til Berkeley DB under kjøring.
     Berkeley sjekker at filen <filename>DB_CONFIG</filename> finnes 
-    i hver miljøkatalog, og leser valgene som er i denne filen for 
-    bruk med akkurat dette Berkeley-miljøet.</para>
+    i hver miljøkatalog, og leser valgene som er i denne filen for 
+    bruk med akkurat dette Berkeley-miljøet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The Berkeley configuration file for your repository is
@@ -1742,22 +1742,22 @@
     recover</command>).</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Berkeley-konfigurasjonsfilen for ditt depot ligger i 
-    miljøkatalogen <filename>db</filename> i 
+    miljøkatalogen <filename>db</filename> i 
     <filename>depot/db/DB_CONFIG</filename>.
-    Subversion oppretter selv denne filen når den lager resten av 
+    Subversion oppretter selv denne filen når den lager resten av 
     depotet.
     Filen inneholder innledningsvis noen standardvalg sammen med 
-    pekere til dokumentasjonen til Berkeley DB som ligger online så 
-    du kan lese om hva disse valgene gjør.
-    Selvfølgelig kan du legge til alle støttede Berkeley DB-valg til 
+    pekere til dokumentasjonen til Berkeley DB som ligger online så 
+    du kan lese om hva disse valgene gjør.
+    Selvfølgelig kan du legge til alle støttede Berkeley DB-valg til 
     <filename>DB_CONFIG</filename>-filen.
-    Pass bare på at mens Subversion aldri prøver å lese eller forstå 
-    innholdet i filen og bruker ingen av valgene i den, vil du unngå 
-    å gjøre forandringer i konfigurasjonen som får Berkeley DB seg 
-    til å oppføre seg annerledes enn det Subversionkoden forventer.
+    Pass bare på at mens Subversion aldri prøver å lese eller forstå 
+    innholdet i filen og bruker ingen av valgene i den, vil du unngå 
+    å gjøre forandringer i konfigurasjonen som får Berkeley DB seg 
+    til å oppføre seg annerledes enn det Subversionkoden forventer.
     I tillegg vil ikke forandringer gjort i 
-    <filename>DB_CONFIG</filename> aktiviseres før du gjenoppretter 
-    databasemiljøet (ved bruk av <command>svnadmin 
+    <filename>DB_CONFIG</filename> aktiviseres før du gjenoppretter 
+    databasemiljøet (ved bruk av <command>svnadmin 
     recover</command>.</para>
   </sect2>
  </sect1>
@@ -1782,14 +1782,14 @@
    them to accomplish tasks such as repository migrations,
    upgrades, backups and cleanups.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Å vedlikeholde et Subversiondepot kan være en skremmende 
-   oppgave, mest på grunn av kompleksiteten innebygget i systemer som 
+  <para>Å vedlikeholde et Subversiondepot kan være en skremmende 
+   oppgave, mest på grunn av kompleksiteten innebygget i systemer som 
    har en bakenforliggende database.
-   Å utføre oppgaven godt handler om å kjenne verktøyene — hva de er, 
-   når de skal brukes, og hvordan de brukes.
-   Denne seksjonen vil introdusere deg for administrasjonsverktøy som 
-   følger med Subversion, og hvordan <!-- ¤ wield -->få dem til å 
-   utføre oppgaver som flytting av depot, oppgraderinger, 
+   Å utføre oppgaven godt handler om å kjenne verktøyene — hva de er, 
+   når de skal brukes, og hvordan de brukes.
+   Denne seksjonen vil introdusere deg for administrasjonsverktøy som 
+   følger med Subversion, og hvordan <!-- ¤ wield -->få dem til å 
+   utføre oppgaver som flytting av depot, oppgraderinger, 
    sikkerhetskopier og opprydding.</para>
 
   <!-- ***************************************************************** -->
@@ -1797,7 +1797,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>An Administrator's Toolkit</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>En administrators verktøykasse</title>
+   <title>En administrators verktøykasse</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Subversion provides a handful of utilities useful for
@@ -1808,13 +1808,13 @@
     to your repository's database backend not otherwise provided
     by Subversion's own tools.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Subversion har en håndfull programmer nyttige for å 
+   <para>Subversion har en håndfull programmer nyttige for å 
     opprette, inspisere, modifisere og reparere depotet ditt.
-    La oss se litt nærmere på hvert av disse verktøyene.
-    Etterpå vil vi gå raskt over noen av de programmene som er 
+    La oss se litt nærmere på hvert av disse verktøyene.
+    Etterpå vil vi gå raskt over noen av de programmene som er 
     inkludert i Berkeley DB-distribusjonen som tilbyr funksjonalitet 
     spesifikk til databasedelen i depotet som ikke Subversions egne 
-    verktøy tar seg av.</para>
+    verktøy tar seg av.</para>
 
    <sect3 id="svn-ch-5-sect-3.1.1">
     <title>svnlook</title>
@@ -1832,28 +1832,28 @@
      hook) to the repository. A repository administrator may use
      this tool for diagnostic purposes.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para><command>svnlook</command> er et verktøy som følger med 
-     Subversion. Det er beregnet for å utforske de forskjellige 
+    <para><command>svnlook</command> er et verktøy som følger med 
+     Subversion. Det er beregnet for å utforske de forskjellige 
      revisjonene og transaksjonene i et depot.
-     Ingen deler av dette programmet prøver å forandre depotet — 
-     det er et <quote>bare for lesing</quote>-verktøy.
+     Ingen deler av dette programmet prøver å forandre depotet — 
+     det er et <quote>bare for lesing</quote>-verktøy.
      <command>svnlook</command> blir vanligvis brukt av 
-     påhakningene i depotet for å rapportere forandringene som er i 
-     ferd med å bli lagt inn (i tilfellet med 
-     <command>pre-commit</command>-påhakningen) eller det som 
+     påhakningene i depotet for å rapportere forandringene som er i 
+     ferd med å bli lagt inn (i tilfellet med 
+     <command>pre-commit</command>-påhakningen) eller det som 
      nettopp ble lagt inn (i tilfellet med 
-     <command>post-commit</command>-påhakningen) i depotet.
-     En depotadministrator kan bruke dette verktøyet for 
-     diagnoseformål.</para>
+     <command>post-commit</command>-påhakningen) i depotet.
+     En depotadministrator kan bruke dette verktøyet for 
+     diagnoseformål.</para>
       
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para><command>svnlook</command> has a straightforward
      syntax:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para><command>svnlook</command> har en <!-- ¤ -->likefrem 
+    <para><command>svnlook</command> har en <!-- ¤ -->likefrem 
      syntaks:</para>
       
-    <!-- ¤ Legg inn norsk versjon -->
+    <!-- ¤ Legg inn norsk versjon -->
     <screen>
 $ svnlook help
 general usage: svnlook SUBCOMMAND REPOS_PATH [ARGS & OPTIONS ...]
@@ -1882,14 +1882,14 @@
      and removed.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Nesten hver eneste av delkommandoene til 
-     <command>svnlook</command> kan operere på enten et revisjons- 
+     <command>svnlook</command> kan operere på enten et revisjons- 
      eller transaksjonstre og skrive ut informasjon om selve treet, 
      eller hvordan det skiller seg ut fra den forrige revisjonen i 
      depotet.
      Du bruker valgene <option>--revision</option> og 
-     <option>--transaction</option> for å spesifisere henholdsvis 
-     hvilken revisjon eller transaksjon som skal undersøkes.
-     Legg merke til at mens revisjonsnumre fremstår som naturlige 
+     <option>--transaction</option> for å spesifisere henholdsvis 
+     hvilken revisjon eller transaksjon som skal undersøkes.
+     Legg merke til at mens revisjonsnumre fremstår som naturlige 
      tall, er transaksjonsnavn alfanumeriske strenger.
      Husk at filsystemet bare tillater gjennomgang av transaksjoner 
      som enda ikke er lagt inn (transaksjoner som ikke har 
@@ -1907,11 +1907,11 @@
      the youngest revision in the repository located at
      <filename>/path/to/repos</filename>:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis både valgene <option>--revision</option> og 
+    <para>Hvis både valgene <option>--revision</option> og 
      <option>--transaction</option> mangler, vil 
-     <command>svnlook</command> undersøke den yngste (eller 
+     <command>svnlook</command> undersøke den yngste (eller 
      <quote>HEAD</quote>) revisjonen i depotet.
-     Så de følgende to kommandoene gjør akkurat det samme når 19 er 
+     Så de følgende to kommandoene gjør akkurat det samme når 19 er 
      den yngste revisjonen i depotet som ligger i 
      <filename>/sti/til/depot</filename>:</para>
 
@@ -1953,8 +1953,8 @@
      both human- and machine-parsable. Take as an example the output
      of the <literal>info</literal> subcommand:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Utdata fra <command>svnlook</command> er designet for å 
-     være både for menneske og maskin.
+    <para>Utdata fra <command>svnlook</command> er designet for å 
+     være både for menneske og maskin.
      Som et eksempel kan vi ta utdataene fra delkommandoen 
      <literal>info</literal>:</para>
 
@@ -1968,7 +1968,7 @@
 Greek tree.
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
-    <!-- ¤ Fornorsk den --><screen>
+    <!-- ¤ Fornorsk den --><screen>
 $ svnlook info /sti/til/depot
 sally
 2002-11-04 09:29:13 -0600 (Mon, 04 Nov 2002)
@@ -2028,20 +2028,20 @@
      in the event that this output is not the last bit of data in
      the stream.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Disse utdataene er leselige for det menneskelige øye, det 
+    <para>Disse utdataene er leselige for det menneskelige øye, det 
      vil si at elementer som datoen blir vist som tekst istedenfor 
-     noe mer obskurt (som antall nanosekunder siden <!-- ¤ Henviser 
+     noe mer obskurt (som antall nanosekunder siden <!-- ¤ Henviser 
      dette til noe spesifikt, eller kan man la kreativiteten rulle? 
-     --> <quote>Tasy Freeze</quote>-fyren kjørte forbi).
-     Men disse utdataene er også lesbare for en datamaskin — fordi 
+     --> <quote>Tasy Freeze</quote>-fyren kjørte forbi).
+     Men disse utdataene er også lesbare for en datamaskin — fordi 
      loggmeldingen kan inneholde flere linjer og ha ubegrenset 
-     lengde, skriver <command>svnlook</command> lengden på denne 
-     meldingen før selve meldingen.
+     lengde, skriver <command>svnlook</command> lengden på denne 
+     meldingen før selve meldingen.
      Dette tillater skript og andre programmer som bruker denne 
-     kommandoen å gjøre intelligente valg angående loggmeldingen, 
+     kommandoen å gjøre intelligente valg angående loggmeldingen, 
      som hvor mye hukommelse som skal reserveres for meldingen, 
-     eller i det minste hvor mange byte som må hoppes over når 
-     disse utdataene ikke er den siste datadelen i strømmen.</para>
+     eller i det minste hvor mange byte som må hoppes over når 
+     disse utdataene ikke er den siste datadelen i strømmen.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Another common use of <command>svnlook</command> is to
@@ -2053,11 +2053,11 @@
      paths (which is generally of more use to developers than to
      users).</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>En annen vanlig bruk av <command>svnlook</command> er å 
+    <para>En annen vanlig bruk av <command>svnlook</command> er å 
      faktisk vise innholdet i et revisjons- eller transaksjonstre.
      Kommandoen <command>svnlook tree</command> viser katalogene og 
      filene i det forespurte treet.
-     Hvis du angir valget <option>--show-ids</option>, vil den også 
+     Hvis du angir valget <option>--show-ids</option>, vil den også 
      vise noderevisjons-ID for hver av disse stiene (som vanligvis 
      er mer nyttige for utviklere enn vanlige brukere).</para>
 
@@ -2119,10 +2119,10 @@
      <command>svnlook proplist</command> to dig into the details
      of those files and directories.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Når du har sett på layouten for kataloger og filer i treet 
+    <para>Når du har sett på layouten for kataloger og filer i treet 
      ditt, kan du bruke kommandoer som <command>svnlook 
      cat</command>, <command>svnlook propget</command> og 
-     <command>svnlook proplist</command> for å grave dypere inn i 
+     <command>svnlook proplist</command> for å grave dypere inn i 
      detaljene om disse filene og katalogene.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2135,13 +2135,13 @@
      list of subcommands accepted by <command>svnlook</command>,
      and the output of those subcommands:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para><command>svnlook</command> kan utføre en rekke andre 
-     forespørsler, vise <!-- ¤ -->delsett av biter av informasjon 
+    <para><command>svnlook</command> kan utføre en rekke andre 
+     forespørsler, vise <!-- ¤ -->delsett av biter av informasjon 
      vi tidligere har nevnt, rapportere hvilke stier som ble 
      modifisert i en gitt revisjon eller transaksjon, vise tekst- 
-     og egenskapsforskjeller gjort med filer og kataloger og så 
+     og egenskapsforskjeller gjort med filer og kataloger og så 
      videre.
-     Det følgende er en rask beskrivelse av den nåværende listen 
+     Det følgende er en rask beskrivelse av den nåværende listen 
      med delkommandoer som <command>svnlook</command> aksepterer, 
      og utdataene fra disse delkommandoene:</para>
 
@@ -2208,7 +2208,7 @@
         changed.</para>
        @ENGLISH }}} -->
        <para>List katalogene i treet som enten selv forandret 
-        seg, eller der en <!-- ¤ -->fil under den forandret 
+        seg, eller der en <!-- ¤ -->fil under den forandret 
         seg.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2256,7 +2256,7 @@
        <para>Print the value of a property on a path in the
         tree.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Skriv verdien for en egenskap på en sti i 
+       <para>Skriv verdien for en egenskap på en sti i 
         treet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2268,7 +2268,7 @@
        <para>Print the names and values of properties set on paths
         in the tree.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Skriv navnene og verdiene av egenskapene satt på 
+       <para>Skriv navnene og verdiene av egenskapene satt på 
         stier i treet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2295,7 +2295,7 @@
         <emphasis>U</emphasis>niversal <emphasis>U</emphasis>nique
         <emphasis>ID</emphasis>entifier.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Skriv depotets UUID — <emphasis>U</emphasis>niversal 
+       <para>Skriv depotets UUID — <emphasis>U</emphasis>niversal 
         <emphasis>U</emphasis>nique
         <emphasis>ID</emphasis>entifier.</para>
       </listitem>
@@ -2328,10 +2328,10 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Programmet <command>svnadmin</command> er 
      depotadministratorens beste venn.
-     Ved siden av å gi muligheten til å opprette Subversiondepot, 
-     tillater dette programmet deg å utføre flere 
-     vedlikeholdsoperasjoner på disse depotene.
-     Syntaksen på <command>svnadmin</command> er lik den i 
+     Ved siden av å gi muligheten til å opprette Subversiondepot, 
+     tillater dette programmet deg å utføre flere 
+     vedlikeholdsoperasjoner på disse depotene.
+     Syntaksen på <command>svnadmin</command> er lik den i 
      <command>svnlook</command>:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2348,7 +2348,7 @@
 …
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
-    <!-- ¤ --><screen>
+    <!-- ¤ --><screen>
 $ svnadmin help
 general usage: svnadmin SUBCOMMAND REPOS_PATH [ARGS & OPTIONS ...]
 Type "svnadmin help <subcommand>" for help on a specific subcommand.
@@ -2358,7 +2358,7 @@
  deltify
  dump
  help (?, h)
-…
+…
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2372,9 +2372,9 @@
     <para>Vi har allerede nevnt delkommandoen 
      <literal>create</literal> i <command>svnadmin</command> (se 
      <xref linkend="svn-ch-5-sect-2"/>).
-     De fleste andre vil vi gå grundigere gjennom senere i dette 
+     De fleste andre vil vi gå grundigere gjennom senere i dette 
      kapitlet.
-     Nå nøyer vi oss med å ta en rask kikk på hva de forskjellige 
+     Nå nøyer vi oss med å ta en rask kikk på hva de forskjellige 
      delkommandoene tilbyr.</para>
 
     <variablelist>
@@ -2398,8 +2398,8 @@
         command will simply deltify the
         <literal>HEAD</literal> revision.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Gå over et spesifisert revisjonsområde og utfør 
-        forløper-deltifisering på stiene som forandret seg i 
+       <para>Gå over et spesifisert revisjonsområde og utfør 
+        forløper-deltifisering på stiene som forandret seg i 
         disse revisjonene.
         Hvis ingen revisjoner er spesifisert, vil denne 
         kommandoen rett og slett bare deltifisere 
@@ -2430,7 +2430,7 @@
         the repository.</para>
        @ENGLISH }}} -->
        <para>Lag en <quote>varm kopi</quote> av et depot.
-        Du kan kjøre denne kommandoen til enhver tid og lage en 
+        Du kan kjøre denne kommandoen til enhver tid og lage en 
         trygg kopi av depotet, selv om andre prosesser bruker 
         depotet.</para>
       </listitem>
@@ -2449,7 +2449,7 @@
        <para>(Bare Berkeley DB-depot.)
         List stiene for Berkeley DB-loggfiler assosiert med 
         depotet.
-        Denne listen inkluderer alle loggfiler ― de som fortsatt 
+        Denne listen inkluderer alle loggfiler ― de som fortsatt 
         brukes av Subversion, sammen med de som ikke lenger er i 
         bruk.</para>
       </listitem>
@@ -2472,7 +2472,7 @@
         ikke lenger brukt av depotet.
         Du kan trygt fjerne disse loggfilene fra depotet og 
         muligens arkivere dem for senere bruk i tilfelle du en 
-        gang får bruk for katastrofe-gjenoppretting av 
+        gang får bruk for katastrofe-gjenoppretting av 
         depotet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2485,7 +2485,7 @@
         stream of data that uses the same portable dump format
         generated by the <literal>dump</literal> subcommand.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Last et sett revisjoner inn i et depot fra en strøm 
+       <para>Last et sett revisjoner inn i et depot fra en strøm 
         av data som bruker det samme portable dumpformatet 
         generert av 
         <literal>dump</literal>-delkommandoen.</para>
@@ -2499,7 +2499,7 @@
        <para>List the names of uncommitted Subversion
         transactions that currently exist in the repository.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>List navnene på Subversiontransaksjonene som ikke er 
+       <para>List navnene på Subversiontransaksjonene som ikke er 
         lagt inn, men som eksisterer i depotet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2513,10 +2513,10 @@
         occurred that prevented a process from cleanly
         shutting down its communication with the repository.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Utfør gjenoppretting på et depot som trenger dette, 
-        vanligvis etter at en fatal feil er oppstått som 
-        forhindret en prosess fra å lukke kommunikasjonen med 
-        depotet på en skikkelig måte.</para>
+       <para>Utfør gjenoppretting på et depot som trenger dette, 
+        vanligvis etter at en fatal feil er oppstått som 
+        forhindret en prosess fra å lukke kommunikasjonen med 
+        depotet på en skikkelig måte.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -2528,8 +2528,8 @@
         repository (conveniently fed by output from the
         <literal>lstxns</literal> subcommand).</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Fjern Subversiontransaksjoner fra depotet på en 
-        renslig måte <!-- ¤ -->(kan bruke utdataene fra 
+       <para>Fjern Subversiontransaksjoner fra depotet på en 
+        renslig måte <!-- ¤ -->(kan bruke utdataene fra 
         <literal>lstxns</literal>-delkommandoen).</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2543,7 +2543,7 @@
         property on a given revision in the repository with a
         new value.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Erstatt den nåværende verdien i 
+       <para>Erstatt den nåværende verdien i 
         <literal>svn:log</literal>-egenskapen (loggmelding) for 
         en angitt revisjon i depotet med en ny verdi.</para>
       </listitem>
@@ -2591,24 +2591,24 @@
      Subversion repository dump format.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Siden Subversion lagrer alt i et skjult databasesystem, er 
-     det å prøve på manuelle forandringer ikke spesielt lurt, for 
-     ikke å si vanskelig.
-     Og når dataene er lagret i depotet, har ikke Subversion noen 
-     enkel måte å fjerne disse dataene.<footnote>
-     <para>Og det er forøvrig en innebygget 
+     det å prøve på manuelle forandringer ikke spesielt lurt, for 
+     ikke å si vanskelig.
+     Og når dataene er lagret i depotet, har ikke Subversion noen 
+     enkel måte å fjerne disse dataene.<footnote>
+     <para>Og det er forøvrig en innebygget 
       <emphasis>funksjonalitet</emphasis> og ikke en 
       feil.</para></footnote>
-     Men det er ikke til å komme forbi at det er noen ganger du vil 
+     Men det er ikke til å komme forbi at det er noen ganger du vil 
      manipulere historien til depotet ditt.
-     Det kan være at du vil fjerne alle spor etter en fil som ble 
+     Det kan være at du vil fjerne alle spor etter en fil som ble 
      lagt til ved en ulykke (og som av en eller annen grunn ikke 
-     skal være der).
+     skal være der).
      Eller du har kanskje flere prosjekter som deler et enkelt 
-     depot, og du bestemmer deg for å dele dem opp i sine egne 
+     depot, og du bestemmer deg for å dele dem opp i sine egne 
      depot.
-     For å utføre oppgaver som dette, trenger administratorer en 
-     mer håndterlig og formbar representasjon av dataene i deres 
-     egne depot — dumpformatet for Subversiondepot.</para>
+     For å utføre oppgaver som dette, trenger administratorer en 
+     mer håndterlig og formbar representasjon av dataene i deres 
+     egne depot — dumpformatet for Subversiondepot.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The Subversion repository dump format is a
@@ -2628,15 +2628,15 @@
     <para>Dumpformatet for Subversiondepot er en representasjon av 
      forandringene som du har gjort i dine versjonerte data over 
      tid, i et menneskelig lesbart format.
-     Du bruker kommandoen <command>svnadmin dump</command> for å 
+     Du bruker kommandoen <command>svnadmin dump</command> for å 
      generere dumpdataene, og <command>svnadmin load</command> for 
-     å legge disse dataene inn i et nytt depot (se <xref 
+     å legge disse dataene inn i et nytt depot (se <xref 
      linkend="svn-ch-5-sect-3.5"/></para>).
      Den fine tingen med det menneskelesbare dumpformatet er at du 
      kan inspisere og modifisere det hvis du er forsiktig.
-     Selvfølgelig, bakdelen er at hvis du har to år med 
+     Selvfølgelig, bakdelen er at hvis du har to år med 
      depotaktivitet pakket inn i en stor dumpfil, vil det ta deg 
-     lang, lang tid å manuelt inspisere og modifisere den.
+     lang, lang tid å manuelt inspisere og modifisere den.
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>While it won't be the most commonly used tool at the
@@ -2650,16 +2650,16 @@
      modified stream of dump data that contains only the
      versioned paths you (explicitly or implicitly) requested.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Selv om det ikke vil være det vanligste verktøyet til bruk 
+    <para>Selv om det ikke vil være det vanligste verktøyet til bruk 
      for depotadministratoren, git <command>svndumpfilter</command> 
-     en veldig spesiell type nyttig funksjonalitet — muligheten til 
-     å raskt og enkelt modifisere disse dumpdataene bet å fungere 
+     en veldig spesiell type nyttig funksjonalitet — muligheten til 
+     å raskt og enkelt modifisere disse dumpdataene bet å fungere 
      som et stibasert filter.
      Du gir programmet ganske enkelt en liste over stier som du vil 
      beholde, eller en liste med stier som du vil fjerne, og sender 
-     deretter dumpdataene fra depotet via et rør gjennom dette 
+     deretter dumpdataene fra depotet via et rør gjennom dette 
      filteret.
-     Resultatet er en modifisert strøm av dumpdata som kun 
+     Resultatet er en modifisert strøm av dumpdata som kun 
      inneholder de versjonerte stiene som du (eksplisitt eller 
      implisitt) ba om.</para>
 
@@ -2668,9 +2668,9 @@
      follows:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Syntaksen for <command>svndumpfilter</command> er som 
-     følger:</para>
+     følger:</para>
 
-    <!-- ¤ -->
+    <!-- ¤ -->
     <screen>
 $ svndumpfilter help
 general usage: svndumpfilter SUBCOMMAND [ARGS & OPTIONS ...]
@@ -2689,7 +2689,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Her er det bare to interessante delkommandoer.
      De gir deg valget mellom eksplisitt eller implisitt 
-     inkludering av stier i strømmen:</para>
+     inkludering av stier i strømmen:</para>
 
     <variablelist>
      <varlistentry>
@@ -2700,7 +2700,7 @@
         stream.</para>
        @ENGLISH }}} -->
        <para>Filtrer bort et sett med stier fra 
-        dumpdatastrømmen.</para>
+        dumpdatastrømmen.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -2711,8 +2711,8 @@
        <para>Allow only the requested set of paths to pass
         through the dump data stream.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Tillat bare de angitte stiene å slippe gjennom 
-        dumpdatastrømmen.</para>
+       <para>Tillat bare de angitte stiene å slippe gjennom 
+        dumpdatastrømmen.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
     </variablelist>
@@ -2730,17 +2730,17 @@
      which are sharing a single repository into separate
      repositories for each project.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>La oss se på et realistisk eksempel på hvordan du vil 
+    <para>La oss se på et realistisk eksempel på hvordan du vil 
      bruke dette programmet.
      Vi diskuterer en annen plass (se <xref 
-     linkend="svn-ch-5-sect-6.1"/>) prosessen med å bestemme deg 
-     for hvordan dataene i depotene dine skal legges opp — om du 
+     linkend="svn-ch-5-sect-6.1"/>) prosessen med å bestemme deg 
+     for hvordan dataene i depotene dine skal legges opp — om du 
      vil bruke ett depot for hvert prosjekt eller kombinere dem, 
-     hvordan du arrangerer ting innenfor depotet og så videre.
-     Men noen ganger etter at nye revisjoner begynner å komme inn, 
-     tenker du på nytt over layouten og vil gjøre noen 
+     hvordan du arrangerer ting innenfor depotet og så videre.
+     Men noen ganger etter at nye revisjoner begynner å komme inn, 
+     tenker du på nytt over layouten og vil gjøre noen 
      forandringer.
-     En vanlig forandring er å bestemme seg for å flytte flere 
+     En vanlig forandring er å bestemme seg for å flytte flere 
      prosjekter som deler et enkelt depot inn i separate depot for 
      hvert prosjekt.</para>
 
@@ -2750,11 +2750,11 @@
      <literal>spreadsheet</literal>. They have been living
      side-by-side in a layout like this:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Vårt hypotetiske depot inneholder tre prosjekter:
-     <!-- ¤ Får se om disse navnene blir fornorsket på et eller 
+    <para>Vårt hypotetiske depot inneholder tre prosjekter:
+     <!-- ¤ Får se om disse navnene blir fornorsket på et eller 
      annen tidspunkt. --><literal>calc</literal>, 
      <literal>calendar</literal> og <literal>spreadsheet</literal>.
-    De har levd ved siden av hverandre som følger:</para>
+    De har levd ved siden av hverandre som følger:</para>
 
     <screen>
 /
@@ -2776,8 +2776,8 @@
     <para>To get these three projects into their own repositories,
      we first dump the whole repository:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>For å få disse tre prosjektene inn i deres egne depot, 
-     dumper vi først hele depotet:</para>
+    <para>For å få disse tre prosjektene inn i deres egne depot, 
+     dumper vi først hele depotet:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
@@ -2796,7 +2796,7 @@
 * Dumped revision 1.
 * Dumped revision 2.
 * Dumped revision 3.
-…
+…
 $
 </screen>
 
@@ -2805,8 +2805,8 @@
      including only one of our top-level directories, and
      resulting in three new dump files:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Så kjører vi denne dumpfilen gjennom filteret og for hver 
-     gang inkluderer vi bare en av katalogene på toppnivå, noe som 
+    <para>Så kjører vi denne dumpfilen gjennom filteret og for hver 
+     gang inkluderer vi bare en av katalogene på toppnivå, noe som 
      resulterer i tre nye dumpfiler:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2822,11 +2822,11 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
 $ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include calc > calc-dumpfile
-…
+…
 $ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include calendar > cal-dumpfile
-…
+…
 $ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include spreadsheet > ss-dumpfile
-…
+…
 $
 </screen>
 
@@ -2848,21 +2848,21 @@
      the <filename>calc</filename> directory. It will look
      something like:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>På dette punktet må du ta en avgjørelse.
+    <para>På dette punktet må du ta en avgjørelse.
      Hver av dumpfilene fine vil lage et gyldig depot, men vil 
-     gjenskape stiene nøyaktig som de var i det opprinnelige 
+     gjenskape stiene nøyaktig som de var i det opprinnelige 
      depotet.
      Dette betyr at selv om du vil ha et depot kun for 
      <literal>calc</literal>-prosjektet, vil dette depotet fortsatt 
      ha en toppkatalog kalt <filename>calc</filename>.
      Hvis du vil at katalogene <filename>trunk</filename>, 
-     <filename>tags</filename> og branches<filename> skal være i 
-     roten av depotet, vil du kanskje ønske å redigere dumpfilene 
+     <filename>tags</filename> og branches<filename> skal være i 
+     roten av depotet, vil du kanskje ønske å redigere dumpfilene 
      og forandre </filename>Node-path<literal> og 
-     </literal>Copyfrom-path<literal> i headerne så de ikke lengre 
+     </literal>Copyfrom-path<literal> i headerne så de ikke lengre 
      inneholder denne </literal>calc/<filename>-komponenten i 
      stien.
-     I tillegg ønsker du å fjerne seksjonen i dumpdataene som 
+     I tillegg ønsker du å fjerne seksjonen i dumpdataene som 
      oppretter </filename>calc<filename>-katalogen.
      Det vil se ut omtrent som dette:</filename></para>
 
@@ -2883,11 +2883,11 @@
       with the metadata and this will render the dump file
       useless.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Hvis du planlegger å redigere dumpfilen manuelt for å 
-      fjerne en toppkatalog, vær sikker på at tekstbehandleren din 
-      ikke er satt til å automatisk konvertere linjeslutt til det 
+     <para>Hvis du planlegger å redigere dumpfilen manuelt for å 
+      fjerne en toppkatalog, vær sikker på at tekstbehandleren din 
+      ikke er satt til å automatisk konvertere linjeslutt til det 
       lokale formatet (det vil si \r\n til \n).
-      Dette vil føre til at innholdet ikke vil samsvare med 
+      Dette vil føre til at innholdet ikke vil samsvare med 
       metadataene og dumpfilen vil dermed bli ubrukelig.</para>
     </warning>
 
@@ -2896,7 +2896,7 @@
      repositories, and load each dump file into the right
      repository:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Alt som gjenstår nå er å opprette dine tre nye depot og 
+    <para>Alt som gjenstår nå er å opprette dine tre nye depot og 
      laste hver dumpfil inn i det riktige depotet:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2924,17 +2924,17 @@
 <<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : Makefile ... done.
   * adding path : button.c ... done.
-…
+…
 $ svnadmin create calendar; svnadmin load calendar < cal-dumpfile
 <<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : Makefile ... done.
   * adding path : cal.c ... done.
-…
+…
 $ svnadmin create spreadsheet; svnadmin load spreadsheet < ss-dumpfile
 <<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : Makefile ... done.
   * adding path : ss.c ... done.
-…
+…
 $
 </screen>
 
@@ -2949,12 +2949,12 @@
      the following command-line options:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Begge delkommandoene til <command>svndumpfilter</command> 
-     godtar valg for å bestemme hva de skal gjøre med 
+     godtar valg for å bestemme hva de skal gjøre med 
      <quote>tomme</quote> revisjoner.
      Hvis en gitt revisjon bare inneholdt forandringer i stier som 
-     ble filtrert bort kan denne revisjonen som nå er tom bli 
-     betraktet som uinteressant eller til og med uønsket.
-     Så for å gi brukeren kontroll over hva som skal gjøres med 
+     ble filtrert bort kan denne revisjonen som nå er tom bli 
+     betraktet som uinteressant eller til og med uønsket.
+     Så for å gi brukeren kontroll over hva som skal gjøres med 
      disse revisjonene, har <command>svndumpfilter</command> disse 
      kommandolinjevalgene:</para>
 
@@ -2966,7 +2966,7 @@
        <para>Do not generate empty revisions at all—just
         omit them.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Ikke lag tomme revisjoner i det hele tatt — utelat 
+       <para>Ikke lag tomme revisjoner i det hele tatt — utelat 
         dem.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2981,7 +2981,7 @@
        @ENGLISH }}} -->
        <para>Hvis tomme revisjoner er droppet (ved bruk av valget 
         <option>--drop-empty-revs</option>), forandres 
-        revisjonsnumrene på de gjenværende revisjonene så det 
+        revisjonsnumrene på de gjenværende revisjonene så det 
         ikke blir mellomrom i den numeriske sekvensen.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2997,13 +2997,13 @@
         indicates that this revision was emptied by
         <command>svndumpfilter</command>.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Hvis tomme revisjoner ikke droppes, ta vare på 
+       <para>Hvis tomme revisjoner ikke droppes, ta vare på 
         revisjonsegenskaper (loggmelding, forfatter, dato, 
-        egendefinerte egenskaper og så videre) for disse tomme 
+        egendefinerte egenskaper og så videre) for disse tomme 
         revisjonene.
         Eller vil tomme revisjoner bare inneholde det originale 
         tidspunktet og en generert loggmelding som indikerer at 
-        denne revisjonen ble tømt av 
+        denne revisjonen ble tømt av 
         <command>svndumpfilter</command>.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -3018,13 +3018,13 @@
      You'll want to look at the <literal>Node-path</literal> and
      <literal>Copyfrom-path</literal> headers.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Selv om <command>svndumpfilter</command> kan være veldig 
-     nyttig og sparer masse tid, er det dessverre et par ting å 
-     passe på.
-     For det første er dette verktøyet overfølsom for <!-- ¤ Finn 
-     et mer brukervennlig ord for «semantikk» -->sti-semantikk.
+    <para>Selv om <command>svndumpfilter</command> kan være veldig 
+     nyttig og sparer masse tid, er det dessverre et par ting å 
+     passe på.
+     For det første er dette verktøyet overfølsom for <!-- ¤ Finn 
+     et mer brukervennlig ord for «semantikk» -->sti-semantikk.
      Legg merke til om stiene i dumpfilen er spesifisert med eller 
-     uten skråstreker i starten.
+     uten skråstreker i starten.
      Dette vil du se i <literal>Node-path</literal> og 
      <literal>Copyfrom-path</literal> i headerne.</para>
 
@@ -3036,9 +3036,9 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
-…
+…
 Node-path: spreadsheet/Makefile
-…
+…
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3057,20 +3057,20 @@
      you should probably normalize those paths so they all
      have, or lack, leading slashes.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis stiene har innledende skråstreker, skal du også ha 
-     innledende skråstreker i stiene som du leverer til 
+    <para>Hvis stiene har innledende skråstreker, skal du også ha 
+     innledende skråstreker i stiene som du leverer til 
      <command>svndumpfilter include</command> og 
      <command>svndumpfilter exclude</command> (og hvis de ikke har 
-     det, skal du ikke gjøre det).
+     det, skal du ikke gjøre det).
      Videre, hvis dumpfilen din har inkonsekvent bruk av innledende 
-     skråstreker av en eller annen grunn,<footnote>
+     skråstreker av en eller annen grunn,<footnote>
      <para>Selv om <command>svnadmin dump</command> har en 
-      konsekvent regel om innledende skråstreker — å ikke 
-      inkludere dme — kan det være at andre programmer som 
+      konsekvent regel om innledende skråstreker — å ikke 
+      inkludere dme — kan det være at andre programmer som 
       genererer dumpdata ikke er like 
       konsekvente.</para></footnote>
-     bør du normalisere disse stiene så de alle enten har eller 
-     mangler innledende skråstreker.</para>
+     bør du normalisere disse stiene så de alle enten har eller 
+     mangler innledende skråstreker.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Also, copied paths can give you some trouble.
@@ -3092,25 +3092,25 @@
      of this sort in your repository, you might want to rethink
      your set of included/excluded paths.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>I tillegg kan kopierte stier gi deg litt trøbbel.
-     Subversion støtter kopioperasjoner i depotet, der en ny sti 
-     blir opprettet ved å kopiere en allerede eksisterende sti.
-     Det er mulig at på et eller annet punkt i livsløpet til 
+    <para>I tillegg kan kopierte stier gi deg litt trøbbel.
+     Subversion støtter kopioperasjoner i depotet, der en ny sti 
+     blir opprettet ved å kopiere en allerede eksisterende sti.
+     Det er mulig at på et eller annet punkt i livsløpet til 
      depotet blir en fil eller katalog kopiert fra en plass som 
      <command>svndumpfilter</command> utelater, til en plass som 
      programmet inkluderer.
-     For å gjøre dumpdataene <!-- ¤ self-sufficient -->selvforsynt, 
-     må <command>svndumpfilter</command> vise tilleggingen av den 
-     nye stien — inkludert innholdet av alle filer opprettet av 
-     kopieringen — og ikke vise denne tilleggingen som en kopiering 
+     For å gjøre dumpdataene <!-- ¤ self-sufficient -->selvforsynt, 
+     må <command>svndumpfilter</command> vise tilleggingen av den 
+     nye stien — inkludert innholdet av alle filer opprettet av 
+     kopieringen — og ikke vise denne tilleggingen som en kopiering 
      fra en kilde som ikke eksisterer i den filtrerte 
-     dumpdatastrømmen.
+     dumpdatastrømmen.
      Men fordi dumpformatet i Subversion bare viser hva som ble 
-     forandret i hver revisjon, kan det være at innholdet i kilden 
-     for kopien ikke er <!-- ¤ readily --> tilgjengelig.
+     forandret i hver revisjon, kan det være at innholdet i kilden 
+     for kopien ikke er <!-- ¤ readily --> tilgjengelig.
      Hvis du har mistanke om at du har denslags kopier i depotet 
      ditt, vil du kanskje tenke gjennom valget ditt av 
-     inkluderte/utelatte stier på nytt.</para>
+     inkluderte/utelatte stier på nytt.</para>
 
    </sect3>
 
@@ -3127,13 +3127,13 @@
      script to work) to connect to the repository and filesystem
      libraries.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Kildekodetreet til Subversion kommer også med et 
+    <para>Kildekodetreet til Subversion kommer også med et 
      skall-lignende grensesnitt til depotet.
      Python-skriptet <command>svnshell.py</command> (lokalisert i 
      <filename>tools/examples/</filename> i kildekodetreet) bruker 
-     Subversions <!-- ¤ Det h̲ø̲r̲e̲s̲ riktig ut, men er det det? 
-     -->språkbindinger (så du må ha disse skikkelig kompilert og 
-     installert for at dette skriptet skal virke) for å koble seg 
+     Subversions <!-- ¤ Det h̲ø̲r̲e̲s̲ riktig ut, men er det det? 
+     -->språkbindinger (så du må ha disse skikkelig kompilert og 
+     installert for at dette skriptet skal virke) for å koble seg 
      til depot- og filsystembibliotekene.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3146,15 +3146,15 @@
      <literal>help</literal> command at any time to display a
      list of available commands and what they do.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Når det er startet, oppfører programmet som likt et skall 
+    <para>Når det er startet, oppfører programmet som likt et skall 
      og lar deg bla gjennom de forskjellige katalogene i depotet 
      ditt.
      I starten er du <quote>plassert</quote> i rotkatalogen for 
-     <literal>HEAD</literal>-revisjonen i depotet, og du får en 
+     <literal>HEAD</literal>-revisjonen i depotet, og du får en 
      kommandolinje.
      Du kan bruke <literal>help</literal>-kommandoen til enhver tid 
-     for å vise en liste over tilgjengelige kommandoer og hva de 
-     gjør.</para>
+     for å vise en liste over tilgjengelige kommandoer og hva de 
+     gjør.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
@@ -3172,9 +3172,9 @@
 <rev: 2 />$
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
-    <!-- ¤ Den der bør virkelig fornorskes, men det tar vi seinere. 
-    Eller kan vi det? Det er jo ikke noe i18n-opplegg på svnshell.py 
-    for øyeblikket. Hm. --><screen>
+    <!-- ¤ Den der bør virkelig fornorskes, men det tar vi seinere. 
+    Eller kan vi det? Det er jo ikke noe i18n-opplegg på svnshell.py 
+    for øyeblikket. Hm. --><screen>
 $ svnshell.py /sti/til/depot
 <rev: 2 />$ help
 Available commands:
@@ -3205,27 +3205,27 @@
      use the <literal>cat</literal> command to display the
      contents of a file.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Navigering i katalogstrukturen til depotet ditt gjøres på 
-     samme måten som du gjør i et vanlig Unix- eller Windowsskall — 
-     ved å bruke kommandoen <literal>cd</literal>.
+    <para>Navigering i katalogstrukturen til depotet ditt gjøres på 
+     samme måten som du gjør i et vanlig Unix- eller Windowsskall — 
+     ved å bruke kommandoen <literal>cd</literal>.
      Kommandolinjeprompten vil til enhver tid vise deg hvilken 
      revisjon (inneholder forstavelsen <literal>rev:</literal>) 
      eller transaksjon (inneholder forstavelsen 
-     <literal>txn:</literal>) du undersøker for øyeblikket, og 
+     <literal>txn:</literal>) du undersøker for øyeblikket, og 
      stiplasseringen i denne revisjonen eller transaksjonen.
-     Du kan forandre din nåværende revisjon eller transaksjon med 
+     Du kan forandre din nåværende revisjon eller transaksjon med 
      henholdsvis <literal>setrev</literal>- og 
      <literal>settxn</literal>-kommandoen.
      Som i et Unixskall kan du bruke kommandoen 
-     <literal>ls</literal> for å vise innholdet av den nåværende 
+     <literal>ls</literal> for å vise innholdet av den nåværende 
      katalogen, og du kan bruke <literal>cat</literal>-kommandoen 
-     for å vise innholdet av en fil.</para>
+     for å vise innholdet av en fil.</para>
 
     <example id="svn-ch-8-sect-3.1.3-ex-1">
      <!-- @ENGLISH {{{
      <title>Using svnshell to Navigate the Repository</title>
      @ENGLISH }}} -->
-     <title>Bruk av svnshell for å navigere i depotet</title>
+     <title>Bruk av svnshell for å navigere i depotet</title>
 
      <screen>
 <rev: 2 />$ ls
@@ -3270,12 +3270,12 @@
      <literal>..</literal> special path components.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Som du ser i det forrige eksempelet kan flere kommandoer 
-     bli spesifisert på en enkelt kommandolinje, separert med et 
+     bli spesifisert på en enkelt kommandolinje, separert med et 
      semikolon.
-     I tillegg forstår skallet <!-- ¤ notions of --> relative og 
+     I tillegg forstår skallet <!-- ¤ notions of --> relative og 
      absolutte stier og vil behandle stikomponentene 
-     <literal>.</literal> og <literal>..</literal> på en skikkelig 
-     måte.</para>
+     <literal>.</literal> og <literal>..</literal> på en skikkelig 
+     måte.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>youngest</literal> command displays the
@@ -3294,16 +3294,16 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para><literal>youngest</literal>-kommandoen viser den yngste 
      revisjonen.
-     Dette er nyttig for å anslå området av gyldige revisjoner du 
+     Dette er nyttig for å anslå området av gyldige revisjoner du 
      kan bruke som argumenter til 
-     <literal>setrev</literal>-kommandoen — du har lov til å bla 
+     <literal>setrev</literal>-kommandoen — du har lov til å bla 
      gjennom alle revisjonene (husk at de benevnes med heltall) 
      mellom 0 til og med den yngste.
-     Å anslå de gyldige transaksjonene som du kan bla gjennom er 
-     ikke like <!-- ¤ «Nydelig» blir forsåvidt ikke helt korrekt. 
-     Sjekkes ut når jeg kommer på en maskin med skikkelig python. 
+     Å anslå de gyldige transaksjonene som du kan bla gjennom er 
+     ikke like <!-- ¤ «Nydelig» blir forsåvidt ikke helt korrekt. 
+     Sjekkes ut når jeg kommer på en maskin med skikkelig python. 
      -->enkelt.
-     Bruk <command>lstxns</command>-kommandoen for å liste 
+     Bruk <command>lstxns</command>-kommandoen for å liste 
      transaksjonene som du kan bla gjennom.
      Listen med transaksjoner som du kan bla gjennom er den samme 
      som <command>svnadmin lstxns</command> returnerer, og den 
@@ -3319,10 +3319,10 @@
      distributions use the Windows Control-Z convention
      instead).</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Når du er ferdig med å bruke skallet, kan du trygt 
-     avslutte ved å bruke <command>exit</command>-kommandoen.
-     Alternativt kan du skrive et filslutt-tegn — Ctrl-d (<!-- ¤ 
-     «though» → «selv om». svnshell.py sjekker for EOF i linje 46. 
+    <para>Når du er ferdig med å bruke skallet, kan du trygt 
+     avslutte ved å bruke <command>exit</command>-kommandoen.
+     Alternativt kan du skrive et filslutt-tegn — Ctrl-d (<!-- ¤ 
+     «though» → «selv om». svnshell.py sjekker for EOF i linje 46. 
      Betyr det at CTRL-d brukes uansett, eller varierer det med 
      CTRL-z ? -->selv om noen Win32-distribusjoner av Python bruker 
      Windows-varianten Ctrl-z istedenfor).</para>
@@ -3333,7 +3333,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Berkeley DB Utilities</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Berkeley DB-verktøy</title>
+    <title>Berkeley DB-verktøy</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If you're using a Berkeley DB repository, then all of
@@ -3347,12 +3347,12 @@
      class="url">http://www.sleepycat.com/</systemitem>).</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hvis du bruker et Berkeley DB-depot, vil alle strukturer 
-     og data være i et sett med databasetabeller i katalogen 
+     og data være i et sett med databasetabeller i katalogen 
      <filename>db</filename> i depotet ditt.
-     Denne underkatalogen er en vanlig Berkeley DB miljøkatalog, og 
+     Denne underkatalogen er en vanlig Berkeley DB miljøkatalog, og 
      kan derfor bli brukt i forbindelse med alle Berkeley 
-     databaseverktøy (du kan se dokumentasjonen for disse 
-     verktøyene på SleepyCats hjemmeside, <systemitem 
+     databaseverktøy (du kan se dokumentasjonen for disse 
+     verktøyene på SleepyCats hjemmeside, <systemitem 
      class="url">http://www.sleepycat.com/</systemitem>).</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3367,16 +3367,16 @@
      recover</command> reflects the common use-cases of the
      <command>db_recover</command> utility.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>For daglig Subversionbruk er disse verktøyene unødvendige.
-     Mesteparten av funksjonaliteten som vanligvis er nødvendig for 
+    <para>For daglig Subversionbruk er disse verktøyene unødvendige.
+     Mesteparten av funksjonaliteten som vanligvis er nødvendig for 
      Subversiondepot er blitt duplisert i 
-     <command>svnadmin</command>-verktøyet.
+     <command>svnadmin</command>-verktøyet.
      For eksempel, <command>svnadmin list-unused-dblogs</command> 
-     og <command>svnadmin list-dblogs</command> utfører en <!-- ¤ 
+     og <command>svnadmin list-dblogs</command> utfører en <!-- ¤ 
      subset -->del av hva Berkeley-kommandoen 
-     <command>db_archive</command> gjør, og <command>svnadmin 
-     recover</command> gjenspeiler de vanlige <!-- ¤ use-cases 
-     -->bruksmåter for 
+     <command>db_archive</command> gjør, og <command>svnadmin 
+     recover</command> gjenspeiler de vanlige <!-- ¤ use-cases 
+     -->bruksmåter for 
      <command>db_recover</command>-programmet.</para>
       
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3393,21 +3393,21 @@
      your Berkeley DB environment, including detailed statistics
      about the locking and storage subsystems.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Det er fortsatt noen få Berkeley DB-programmer som du kan 
+    <para>Det er fortsatt noen få Berkeley DB-programmer som du kan 
      finne nyttige.
      Programmene <command>db_dump</command> og 
-     <command>db_load</command> skriver og leser <!-- ¤ Blir det 
-     rar setning hvis h. står her? -->henholdsvis et tilpasset 
-     filformat som beskriver nøkler og verdier i en Berkeley 
+     <command>db_load</command> skriver og leser <!-- ¤ Blir det 
+     rar setning hvis h. står her? -->henholdsvis et tilpasset 
+     filformat som beskriver nøkler og verdier i en Berkeley 
      DB-database.
-     Siden Berkeley DB-databaser ikke er portable på kryss av 
-     maskinarkitekturer, er dette formatet en nyttig måte å 
-     overføre disse databasene fra maskin til maskin, uavhengig av 
+     Siden Berkeley DB-databaser ikke er portable på kryss av 
+     maskinarkitekturer, er dette formatet en nyttig måte å 
+     overføre disse databasene fra maskin til maskin, uavhengig av 
      arkitektur eller operativsystem.
      I tillegg kan programmet <command>db_stat</command> gi deg 
-     nyttig informasjon om statusen til Berkeley DB-miljøet, 
+     nyttig informasjon om statusen til Berkeley DB-miljøet, 
      inkludert detaljert statistikk om undersystemer som tar seg av 
-     låsing og lagring.</para>
+     låsing og lagring.</para>
 
    </sect3>
   </sect2>
@@ -3417,7 +3417,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Repository Cleanup</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title><!-- ¤ Er det ikke noe i samme gata en annen plass i boka? 
+   <title><!-- ¤ Er det ikke noe i samme gata en annen plass i boka? 
     -->Depotvedlikehold</title>
       
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3429,11 +3429,11 @@
     functionality to assist you in performing such tasks as</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Subversiondepotet ditt vil vanligvis kreve veldig lite 
-    tilsyn når det er konfigurert sånn som du vil ha det.
-    Det er imidlertid enkelte ganger en administrator må trå til med 
+    tilsyn når det er konfigurert sånn som du vil ha det.
+    Det er imidlertid enkelte ganger en administrator må trå til med 
     manuell assistanse.
-    Verktøyet <command>svnadmin</command> gir nyttig funksjonalitet 
-    for å hjelpe deg med å utføre oppgaver som</para>
+    Verktøyet <command>svnadmin</command> gir nyttig funksjonalitet 
+    for å hjelpe deg med å utføre oppgaver som</para>
 
    <itemizedlist>
     <listitem>
@@ -3446,7 +3446,7 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>removing dead transactions,</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>fjerne døde transaksjoner</para>
+     <para>fjerne døde transaksjoner</para>
     </listitem>
     <listitem>
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3476,9 +3476,9 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Den delkommandoen som kanskje blir brukt mest i 
     <command>svnadmin</command> er <literal>setlog</literal>.
-    Når en transaksjon er lagt inn i depotet og forfremmet til en 
+    Når en transaksjon er lagt inn i depotet og forfremmet til en 
     revisjon, blir den beskrivende loggmeldingen assosiert med denne 
-    nye revisjonen <!-- ¤ «(and provided by the user)» Hva menes det 
+    nye revisjonen <!-- ¤ «(and provided by the user)» Hva menes det 
     her? --> lagret som en uversjonert egenskap vedlagt selve 
     revisjonen.
     Med andre ord, depotet husker bare den seneste verdien til 
@@ -3501,19 +3501,19 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Noen ganger skjer det at det blir feil i en loggmelding (en 
     skrivefeil eller kanskje noe feilinformasjon).
-    Hvis depotet er satt opp (ved bruk av påhakningene
+    Hvis depotet er satt opp (ved bruk av påhakningene
     <literal>pre-rev-prop-change</literal> og 
     <literal>post-revprop-change</literal>; se <xref 
-    linkend="svn-ch-5-sect-2.1"/>) til å akseptere forandringer i 
+    linkend="svn-ch-5-sect-2.1"/>) til å akseptere forandringer i 
     denne loggmeldingen etter at innleggingen er ferdig, kan 
     brukeren <quote>fikse</quote> loggmeldingen <!-- remotely -->fra 
     en annen maskin ved bruk av <command>svn</command>-programmets 
     <literal>propset</literal>-kommando (se <xref 
     linkend="svn-ch-9"/>).
-    Men fordi det her er en potensiell sjanse for å miste 
-    informasjon for alltid, er standard oppsett på et 
-    Subversiondepot å ikke godta forandringer til uversjonerte 
-    egenskaper — unntatt av en administrator.</para>
+    Men fordi det her er en potensiell sjanse for å miste 
+    informasjon for alltid, er standard oppsett på et 
+    Subversiondepot å ikke godta forandringer til uversjonerte 
+    egenskaper — unntatt av en administrator.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If a log message needs to be changed by an administrator,
@@ -3522,11 +3522,11 @@
     <literal>svn:log</literal> property) on a given revision of a
     repository, reading the new value from a provided file.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis en loggmelding må forandres av en administrator, kan 
-    dette gjøres ved å bruke <command>svnadmin setlog</command>.
+   <para>Hvis en loggmelding må forandres av en administrator, kan 
+    dette gjøres ved å bruke <command>svnadmin setlog</command>.
     Denne kommandoen forandrer loggmeldingen 
-    (<literal>svn:log</literal>-egenskapen) på en gitt revisjoen i 
-    et depot, ved å lese den nye verdien fra en fil.</para>
+    (<literal>svn:log</literal>-egenskapen) på en gitt revisjoen i 
+    et depot, ved å lese den nye verdien fra en fil.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -3551,13 +3551,13 @@
     option to the <command>svnadmin setlog</command> command.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Kommandoen <command>svnadmin setlog</command> alene er 
-    fortsatt bundet av den samme beskyttelsen mot å modifisere 
+    fortsatt bundet av den samme beskyttelsen mot å modifisere 
     uversjonerte egenskaper som en klient <!-- 
-    «remote»-problematikken igjen -->på en annen maskin er — 
-    påhakningsskriptene <literal>pre-revprop-change</literal> og 
+    «remote»-problematikken igjen -->på en annen maskin er — 
+    påhakningsskriptene <literal>pre-revprop-change</literal> og 
     <literal>post-revprop-change</literal> blir fortsatt aktivisert 
-    og må derfor settes opp til å godta denne typen forandringer.
-    Men en administrator kan gå rundt denne beskyttelsen ved å angi 
+    og må derfor settes opp til å godta denne typen forandringer.
+    Men en administrator kan gå rundt denne beskyttelsen ved å angi 
     valget <option>--bypass-hooks</option> til <command>svnadmin 
     setlog</command>-kommandoen.</para>
 
@@ -3570,11 +3570,11 @@
      careful about what you are changing, and how you change
      it.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Men husk at ved å omgå påhakningsskriptene unngår du også 
-     utføring av ting som meldinger via email om forandringer i 
-     egenskaper, backupsystemer som følger med på 
-     egenskapsforandringer og så videre.
-     Med andre ord, vær meget forsiktig med hva du forandrer og 
+    <para>Men husk at ved å omgå påhakningsskriptene unngår du også 
+     utføring av ting som meldinger via email om forandringer i 
+     egenskaper, backupsystemer som følger med på 
+     egenskapsforandringer og så videre.
+     Med andre ord, vær meget forsiktig med hva du forandrer og 
      hvordan du forandrer det.</para>
    </warning>
 
@@ -3593,21 +3593,21 @@
     Regardless of the reason, these dead transactions serve only
     to clutter the repository and consume resources.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>En annen vanlig måte å bruke <command>svnadmin</command> på 
-    er å spørre depotet om utestående — muligens døde — 
+   <para>En annen vanlig måte å bruke <command>svnadmin</command> på 
+    er å spørre depotet om utestående — muligens døde — 
     Subversiontransaksjoner.
     Hvis en innlegging feiler, blir transaksjonen vanligvis ryddet 
     opp i.
     Det vil si, selve transaksjonen blir fjernet fra depotet, og 
     alle dataene assosiert med (og bare med) denne transaksjonen 
     blir fjernet i samme slengen.
-    Men enkelte ganger kan det skje en feil på en måte som gjør at 
+    Men enkelte ganger kan det skje en feil på en måte som gjør at 
     oppryddingen av transaksjonen aldri skjer.
     Dette kan skje av flere grunner:
     Kanskje ble klientoperasjonen uelegant avsluttet av brukeren, 
-    eller en nettverksfeil kan ha skjedd midt i en operasjon og så 
+    eller en nettverksfeil kan ha skjedd midt i en operasjon og så 
     videre.
-    Uansett grunnen, disse døde transaksjonene er bare skrot i 
+    Uansett grunnen, disse døde transaksjonene er bare skrot i 
     depotet og tar opp ressurser.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3616,9 +3616,9 @@
     currently outstanding transactions.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Du kan bruke <command>svnadmin</command>s 
-    <literal>lstxns</literal>-kommando for å liste navnene på 
-    utestående transaksjoner som ligger i depotet for 
-    øyeblikket.</para>
+    <literal>lstxns</literal>-kommando for å liste navnene på 
+    utestående transaksjoner som ligger i depotet for 
+    øyeblikket.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -3652,12 +3652,12 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvert element i de resulterende utdataene kan deretter bli 
     brukt sammen med <command>svnlook</command> (og dens valg 
-    <option>--transaction</option>) for å finne ut hvem som lagde 
-    transaksjonen, når den ble laget, hvilke typer forandringer som 
-    ble gjort i transaksjonen — med andre ord, om transaksjonen er 
+    <option>--transaction</option>) for å finne ut hvem som lagde 
+    transaksjonen, når den ble laget, hvilke typer forandringer som 
+    ble gjort i transaksjonen — med andre ord, om transaksjonen er 
     eller ikke er en trygg kandidat for sletting!
     Hvis den er det, kan transaksjonens navn leveres til 
-    <command>svnadmin rmtxns</command> som vil utføre fjerning av 
+    <command>svnadmin rmtxns</command> som vil utføre fjerning av 
     transaksjonen.
     <literal>rmtxns</literal>-delkommandoen kan faktisk motta 
     dataene direkte fra det som <literal>lstxns</literal> 
@@ -3682,18 +3682,18 @@
     of shell-scripting that can quickly generate information about
     each outstanding transaction in your repository:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du bruker disse to delkommandoene som dette, bør du 
-    vurdere å gjøre depotet midlertidig utilgjengelig for klienter.
-    På denne måten kan ingen starte på en legitim transaksjon før du 
-    starter på opprenskningen.
-    Det følgende er en skallsnutt som raskt kan generere informasjon 
-    om hver utestående transaksjon i depotet ditt:</para>
+   <para>Hvis du bruker disse to delkommandoene som dette, bør du 
+    vurdere å gjøre depotet midlertidig utilgjengelig for klienter.
+    På denne måten kan ingen starte på en legitim transaksjon før du 
+    starter på opprenskningen.
+    Det følgende er en skallsnutt som raskt kan generere informasjon 
+    om hver utestående transaksjon i depotet ditt:</para>
 
    <example id="svn-ch-5-sect-3.2-ex-1">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>txn-info.sh (Reporting Outstanding Transactions)</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>txn-info.sh (Rapporterer utestående 
+    <title>txn-info.sh (Rapporterer utestående 
      transaksjoner)</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3721,7 +3721,7 @@
     <programlisting>
 #!/bin/sh
 
-### Generer informasjon om alle utestående transaksjoner i et 
+### Generer informasjon om alle utestående transaksjoner i et 
 ### Subversiondepot.
 
 SVNADMIN=/usr/local/bin/svnadmin
@@ -3748,7 +3748,7 @@
     linkend="svn-ch-5-sect-3.1.1"/>), and will look something
     like:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du kan kjøre det foregående skriptet ved å bruke 
+   <para>Du kan kjøre det foregående skriptet ved å bruke 
     <command>/sti/til/txn-info.sh /sti/til/depot</command>.
     Utdataene er hovedsaklig flere biter av utdataene fra 
     <command>svnlook info</command> som er satt sammen (se <xref 
@@ -3784,7 +3784,7 @@
 harry
 2001-09-10 16:50:30 -0500 (Mon, 10 Sep 2001)
 39
-Prøver å legge inn over et skrøpelig nettverk.
+Prøver å legge inn over et skrøpelig nettverk.
 ---[ Transaksjon a45 ]-------------------------------------------
 sally
 2001-09-12 11:09:28 -0500 (Wed, 12 Sep 2001)
@@ -3805,19 +3805,19 @@
     example, how likely is it that an operation begun nine months
     ago is still active?</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Vanligvis, hvis du ser en død transaksjon som ikke har noen 
+   <para>Vanligvis, hvis du ser en død transaksjon som ikke har noen 
     loggmelding vedlagt, er dette et resultat av en 
     oppdateringsoperasjon (eller noe i likhet med en oppdatering) 
     som har feilet.
     Disse operasjonene bruker Subversiontransaksjoner under panseret 
-    for å <!-- ¤ -->simulere tilstanden til en arbeidskopi.
-    Siden de aldri er ment å bli lagt inn i depotet, krever ikke 
+    for å <!-- ¤ -->simulere tilstanden til en arbeidskopi.
+    Siden de aldri er ment å bli lagt inn i depotet, krever ikke 
     Subversion en loggmelding for disse transaksjonene.
     Transaksjoner som har loggmeldinger vedlagt er omtrent helt 
     sikkert mislykkede innlegginger av en eller annen type.
     I tillegg kan tidspunktet til en transaksjon bidra med 
-    interessant informasjon — for eksempel, hvor sannsynlig er det 
-    at en operasjon som begynte for ni måneder siden fortsatt er 
+    interessant informasjon — for eksempel, hvor sannsynlig er det 
+    at en operasjon som begynte for ni måneder siden fortsatt er 
     aktiv?</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3830,14 +3830,14 @@
     (via email, for example) to verify that the transaction is, in
     fact, in a zombie state.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Kort sagt er det ikke nødvendig å foreta ukloke beslutninger 
-    angående fjerning av transaksjoner.
-    Forskjellige kilder til informasjon — inkludert Apaches feil- og 
-    tilgangslogg, loggene med gjennomførte Subversioninnlegginger og 
-    så videre — kan bli tatt med i beslutningsprosessen.
+   <para>Kort sagt er det ikke nødvendig å foreta ukloke beslutninger 
+    angående fjerning av transaksjoner.
+    Forskjellige kilder til informasjon — inkludert Apaches feil- og 
+    tilgangslogg, loggene med gjennomførte Subversioninnlegginger og 
+    så videre — kan bli tatt med i beslutningsprosessen.
     Til sist kan administratoren rett og slett kommunisere med 
-    eieren av en tilsynelatende død transaksjon (via email, for 
-    eksempel) for å fastslå om transaksjonen faktisk er i en 
+    eieren av en tilsynelatende død transaksjon (via email, for 
+    eksempel) for å fastslå om transaksjonen faktisk er i en 
     zombietilstand.</para>
 
   </sect2>
@@ -3847,7 +3847,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Managing Disk Space</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Passe på diskplassen</title>
+   <title>Passe på diskplassen</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>While the cost of storage has dropped incredibly in the
@@ -3863,20 +3863,20 @@
      specific to Berkeley DB; FSFS repositories have no extra
      data that be cleaned up or reclaimed.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Selv om prisen på datalagring har stupt de siste årene, er 
-     bruken av diskplass fortsatt noe administratorer må tenke på 
+    <para>Selv om prisen på datalagring har stupt de siste årene, er 
+     bruken av diskplass fortsatt noe administratorer må tenke på 
      hvis de vil versjonere store mengder data.
      Hver eneste ekstra byte konsumert av det aktive depotet er en 
-     byte som må tas backup av utenfor maskinen, kanskje flere 
+     byte som må tas backup av utenfor maskinen, kanskje flere 
      ganger som del av roterende backuper.
-     Hvis du bruker et Berkeley DB-depot, er den primære 
+     Hvis du bruker et Berkeley DB-depot, er den primære 
      lagringsmekanismen et komplekst databasesystem og det er 
-     nyttig å vite hvilke deler av dataene som må forbli på den 
-     aktive <!-- ¤ Ja, hallo, vi er da ikke ekstremister. -->siten, 
-     hvilke som det må tas sikkerhetskopi av, og hva som trygt kan 
+     nyttig å vite hvilke deler av dataene som må forbli på den 
+     aktive <!-- ¤ Ja, hallo, vi er da ikke ekstremister. -->siten, 
+     hvilke som det må tas sikkerhetskopi av, og hva som trygt kan 
      fjernes.
      Denne seksjonen er spesifikk til Berkeley DB, FSFS-depot har 
-     ingen ekstra data som kan ryddes opp i eller <!-- ¤ -->brukes 
+     ingen ekstra data som kan ryddes opp i eller <!-- ¤ -->brukes 
      om igjen.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3890,16 +3890,16 @@
      many changes along the way between states. As such, they
      can start to accumulate quite rapidly.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Inntil nylig var de største synderene når det gjelder 
-     diskplass brukt av Subversiondepot <!-- ¤ Småtung setning? 
-     -->loggfilene der Berkeley DB utfører sine forhåndsskrivinger 
-     før de aktuelle databasefilene modifiseres.
-     Disse filene inneholder alle operasjonene som blir utført 
-     langs ruten å forandre databasen fra en tilstand til en annen 
-     — mens databasefilene avspeiler til enhver tid en viss 
-     tilstand, inneholder loggfilene alle de mange småforandringene 
+    <para>Inntil nylig var de største synderene når det gjelder 
+     diskplass brukt av Subversiondepot <!-- ¤ Småtung setning? 
+     -->loggfilene der Berkeley DB utfører sine forhåndsskrivinger 
+     før de aktuelle databasefilene modifiseres.
+     Disse filene inneholder alle operasjonene som blir utført 
+     langs ruten å forandre databasen fra en tilstand til en annen 
+     — mens databasefilene avspeiler til enhver tid en viss 
+     tilstand, inneholder loggfilene alle de mange småforandringene 
      langs veien mellom tilstander.
-     Og derfor kan disse øke i omfang ganske fort.</para>
+     Og derfor kan disse øke i omfang ganske fort.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Fortunately, beginning with the 4.2 release of Berkeley
@@ -3922,22 +3922,22 @@
      database configuration.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Heldigvis, fra og med 4.2-versjonen av Berkeley DB har 
-     databasemiljøet muligheten til å fjerne sine egne ubrukte 
+     databasemiljøet muligheten til å fjerne sine egne ubrukte 
      loggfiler uten eksterne prosedyrer.
      Ethvert depot som er laget med en <command>svnadmin</command> 
-     som er kompilert mot Berkeley DB 4.2 eller større vil bli 
+     som er kompilert mot Berkeley DB 4.2 eller større vil bli 
      konfigurert for denne automatiske slettingen av loggfiler.
      Hvis du ikke vil ha denne funksjonaliteten aktivisert, kan du 
      ganske enkelt angi valget <option>--bdb-log-keep</option> til 
      <command>svnadmin create</command>-kommandoen.
-     Hvis du glemmer å gjøre dette, eller forandrer mening på et 
+     Hvis du glemmer å gjøre dette, eller forandrer mening på et 
      senere tidspunkt, kan du redigere filen 
      <filename>DB_CONFIG</filename> som ligger i katalogen 
      <filename>db</filename> i depotet.
      Du kommenterer bort linjen som inneholder direktivet 
-     <literal>set_flags DB_LOG_AUTOREMOVE</literal> og kjører 
-     deretter <command>svnadmin recover</command> på depotet ditt 
-     for å aktivisere forandringene i konfigrasjonen.
+     <literal>set_flags DB_LOG_AUTOREMOVE</literal> og kjører 
+     deretter <command>svnadmin recover</command> på depotet ditt 
+     for å aktivisere forandringene i konfigrasjonen.
      Se <xref linkend="svn-ch-5-sect-2.2"/> for mer informasjon om 
      databasekonfigurasjon.</para>
 
@@ -3954,18 +3954,18 @@
      list-unused-dblogs</command> command to list the unused
      log files:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Uten noen form for automatisk sletting av loggfiler på 
+    <para>Uten noen form for automatisk sletting av loggfiler på 
      plass, vil loggfilene samle seg opp etterhvert som du bruker 
      depotet.
-     Dette er faktisk en form for God Ting i databasesystemet — du 
-     vil være i stand til å gjenopprette hele databasen ved bruk av 
-     loggfilene alene, så disse filene kan være nyttige for 
+     Dette er faktisk en form for God Ting i databasesystemet — du 
+     vil være i stand til å gjenopprette hele databasen ved bruk av 
+     loggfilene alene, så disse filene kan være nyttige for 
      gjenoppretting etter en katastrofe.
      Men vanligvis vil du arkivere loggfilene som ikke lenger er i 
-     bruk av Berkeley DB og deretter fjerne dem fra disken for å 
+     bruk av Berkeley DB og deretter fjerne dem fra disken for å 
      spare plass.
      Bruk kommandoen <command>svnadmin list-unused-dblogs</command> 
-     for å liste ut de ubrukte loggfilene:</para>
+     for å liste ut de ubrukte loggfilene:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -4009,23 +4009,23 @@
      smaller size than the original <quote>fulltext</quote>
      representation of that data.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>For å holde størrelsen på depotet så liten som mulig, 
+    <para>For å holde størrelsen på depotet så liten som mulig, 
      bruker Subversion <firstterm>deltifisering</firstterm> (eller 
      <quote>deltifisert lagring</quote>) inne i selve depotet.
-     Deltifisering involverer å kode representasjonen av en porsjon 
+     Deltifisering involverer å kode representasjonen av en porsjon 
      data som en samling av forskjeller mot en annen porsjon data.
      Hvis de to delene med data er veldig like, resulterer denne 
      deltifiseringen i sparing av lagringsplass for den 
-     deltifiserte porsjonen — istedenfor å ta opp plass lik 
-     størrelsen av de originale dataene, brukes nå nok plass for å 
+     deltifiserte porsjonen — istedenfor å ta opp plass lik 
+     størrelsen av de originale dataene, brukes nå nok plass for å 
      si: <quote>Jeg ser ut akkurat som de dataene der borte, 
-     unntatt de følgende forandringene</quote>.
+     unntatt de følgende forandringene</quote>.
      Mer spesifikt, hver gang en ny versjon av en fil blir lagt inn 
      i depotet, koder Subversion den forrige versjonen (egentlig 
      flere tidligere versjoner) som en delta mot den nye versjonen.
      Resultatet er at mesteparten av depotdataene som har en 
-     tendens til å forandre seg i størrelse — innholdet av 
-     versjonerte filer — blir lagret med en mye mindre datamengde 
+     tendens til å forandre seg i størrelse — innholdet av 
+     versjonerte filer — blir lagret med en mye mindre datamengde 
      enn den originale <quote>fulltekst</quote>-representasjonen av 
      disse dataene.</para>
 
@@ -4044,15 +4044,15 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Fordi alle Subversions depotdata som blir deltifisert 
       blir lagret i en enkelt Berkeley DB-databasefil, vil ikke 
-      nødvendigvis det å redusere størrelsen på de lagrede 
-      verdiene nødvendigvis redusere størrelsen på selve 
+      nødvendigvis det å redusere størrelsen på de lagrede 
+      verdiene nødvendigvis redusere størrelsen på selve 
       databasefilen.
       Berkeley DB vil imidlertid ha interne poster med ubrukte 
-      områder i databasefilen, og vil bruke disse områdene først 
-      før den øker størrelsen på databasefilen.
-      Så selv om deltifisering ikke medfører øyeblikkelig sparing 
-      av diskplass, kan det redusere fremtidig økning i 
-      databasestørrelsen ganske drastisk.</para>
+      områder i databasefilen, og vil bruke disse områdene først 
+      før den øker størrelsen på databasefilen.
+      Så selv om deltifisering ikke medfører øyeblikkelig sparing 
+      av diskplass, kan det redusere fremtidig økning i 
+      databasestørrelsen ganske drastisk.</para>
     </note>
 
   </sect2>
@@ -4074,7 +4074,7 @@
    <para>Som nevnt i <xref linkend="svn-ch-5-sect-1.3.1"/>, kan et 
     Berkeley DB-depot noen ganger bli etterlatt i en frosset 
     tilstand hvis den ikke blir skikkelig lukket.
-    Når dette skjer, må en administrator rulle databasen tilbake i 
+    Når dette skjer, må en administrator rulle databasen tilbake i 
     funksjonell stand.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4091,19 +4091,19 @@
     removed before they are permitted to continue accessing that
     section of the database.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For å beskytte dataene i depotet ditt, bruker Berkeley DB en 
-    låsemekanisme.
+   <para>For å beskytte dataene i depotet ditt, bruker Berkeley DB en 
+    låsemekanisme.
     Denne mekanismen forsikrer at deler av databasen ikke blir 
     oppdatert samtidig av flere sin aksesserer databasen, og at hver 
     prosess ser dataene i den korrekte tilstanden som da disse 
     dataene ble lest fra databasen.
-    Når en prosess må forandre noe i databasen sjekker den først om 
-    det eksisterer en lås på måldataene.
-    Hvis dataene ikke er låst, låser denne prosessen dataene, gjør 
-    forandringene som den ønsker å gjøre, og låser deretter opp 
+    Når en prosess må forandre noe i databasen sjekker den først om 
+    det eksisterer en lås på måldataene.
+    Hvis dataene ikke er låst, låser denne prosessen dataene, gjør 
+    forandringene som den ønsker å gjøre, og låser deretter opp 
     dataene.
-    Andre prosesser blir tvunget til å vente inntil denne låsen er 
-    fjernet før de får lov til å fortsette med tilgangen til denne 
+    Andre prosesser blir tvunget til å vente inntil denne låsen er 
+    fjernet før de får lov til å fortsette med tilgangen til denne 
     seksjonen av databasen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4116,15 +4116,15 @@
     indefinitely (since each new accessor is waiting for a lock to
     go away—which isn't going to happen).</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Under bruk av Subversiondepotet kan fatale feil (som å gå 
+   <para>Under bruk av Subversiondepotet kan fatale feil (som å gå 
     tom for diskplass eller tilgjengelig hukommelse) eller 
-    avbrytelser forhindre en prosess fra å fjerne låsene som den har 
+    avbrytelser forhindre en prosess fra å fjerne låsene som den har 
     plassert i databasen.
     Resultatet er at det bakenforliggende databasesystemet blir 
     <quote>fastkilt</quote>.
-    Når dette skjer, vil ethvert forsøk på å aksessere depotet henge 
-    til evig tid (siden hver ny tilgang vil vente på at en lås skal 
-    forsvinne — noe som ikke kommer til å skje).</para>
+    Når dette skjer, vil ethvert forsøk på å aksessere depotet henge 
+    til evig tid (siden hver ny tilgang vil vente på at en lås skal 
+    forsvinne — noe som ikke kommer til å skje).</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>First, if this happens to your repository, don't panic.
@@ -4140,25 +4140,25 @@
     don't call your system administrator to restore a backup tape
     just yet.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For det første, hvis dette skjer med depotet ditt, ingen 
+   <para>For det første, hvis dette skjer med depotet ditt, ingen 
     panikk.
     Berkeley DB-filsystemet benytter seg av databasetransaksjoner og 
-    sjekkpunkter og forhåndsskriver journaler for å forsikre at bare 
+    sjekkpunkter og forhåndsskriver journaler for å forsikre at bare 
     de mest katastrofale hendelser<footnote>
     <para>Som for eksempel:
      Harddisk + kjempemagnet = krise.</para></footnote>
-    kan ødelegge databasen permanent.
+    kan ødelegge databasen permanent.
     En tilstrekkelig paranoid depotadministrator vil ta 
-    sikkerhetskopier av depotet til en annen maskin på en eller 
-    annen måte, men ikke få systemadministratoren din til å hente 
-    tilbake det som er på backuptapen helt enda.</para>
+    sikkerhetskopier av depotet til en annen maskin på en eller 
+    annen måte, men ikke få systemadministratoren din til å hente 
+    tilbake det som er på backuptapen helt enda.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Secondly, use the following recipe to attempt to
     <quote>unwedge</quote> your repository:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>For det andre, bruk den følgende oppskriften for å forsøke å 
-    <!-- ¤ --><quote>fjerne fastkilingen</quote> av depotet:</para>
+   <para>For det andre, bruk den følgende oppskriften for å forsøke å 
+    <!-- ¤ --><quote>fjerne fastkilingen</quote> av depotet:</para>
  
    <orderedlist>
     <listitem>
@@ -4169,9 +4169,9 @@
       Server, too.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Sjekk at det ikker er noen prosesser som aksesserer 
-      (eller forsøker å få tilgang) til depotet.
-      For depot på nettverket betyr dette at Apache HTTP også må 
-      kjøres ned.</para>
+      (eller forsøker å få tilgang) til depotet.
+      For depot på nettverket betyr dette at Apache HTTP også må 
+      kjøres ned.</para>
     </listitem>
     <listitem> 
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4184,8 +4184,8 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Bli brukeren som eier og vedlikeholder depotet.
       Dette er viktig fordi en gjenoppretting av depotet med gal 
-      bruker kan forandre rettighetene på filene i depotet så det 
-      fortsatt vil være utilgjengelig etter at det er 
+      bruker kan forandre rettighetene på filene i depotet så det 
+      fortsatt vil være utilgjengelig etter at det er 
       <quote>reparert</quote>.</para>
     </listitem>
     <listitem>
@@ -4194,11 +4194,11 @@
       /path/to/repos</command>. You should see output like
       this:</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Kjør kommandoen <command>svnadmin recover 
+     <para>Kjør kommandoen <command>svnadmin recover 
       /sti/til/depot</command>.
-      Du vil nå se noe i likhet med dette:</para>
+      Du vil nå se noe i likhet med dette:</para>
        
-     <!-- ¤ Bruke norske meldinger en gang i tida? -->
+     <!-- ¤ Bruke norske meldinger en gang i tida? -->
      <screen>
 Repository lock acquired.
 Please wait; recovering the repository may take some time...
@@ -4209,14 +4209,14 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>This command may take many minutes to complete.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Denne kommandoen kan ta flere minutter å 
-      fullføre.</para>
+     <para>Denne kommandoen kan ta flere minutter å 
+      fullføre.</para>
     </listitem>
     <listitem>
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>Restart the Subversion server.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Start Subversiontjeneren på nytt.</para>
+     <para>Start Subversiontjeneren på nytt.</para>
     </listitem>
    </orderedlist>
       
@@ -4232,18 +4232,18 @@
     after you restore connectivity to your repository, regular
     users will be unable to access it.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Denne prosedyren reparerer nesten ethvert tilfelle av låste 
+   <para>Denne prosedyren reparerer nesten ethvert tilfelle av låste 
     databaser.
-    Vær sikker på at du kjører denne kommandoen som brukeren som 
+    Vær sikker på at du kjører denne kommandoen som brukeren som 
     eier og vedlikeholder databasen, ikke bare som 
     <literal>root</literal>.
-    Deler av gjenopprettingsprosessen kan føre til at diverse 
-    databasefiler blir opprettet på nytt (delte områder av 
+    Deler av gjenopprettingsprosessen kan føre til at diverse 
+    databasefiler blir opprettet på nytt (delte områder av 
     hukommelsen, for eksempel).
     Gjenoppretting som <literal>root</literal> vil lage disse filene 
     som om de er eid av <literal>root</literal>, noe som betyr at 
     til og med etter at du setter opp forbindelsen til databasen 
-    igjen, klarer ikke vanlige brukere å få tilgang til den.</para>
+    igjen, klarer ikke vanlige brukere å få tilgang til den.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If the previous procedure, for some reason, does not
@@ -4256,13 +4256,13 @@
     priority to the Subversion developers.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis den nevnte prosedyren av en eller annen grunn ikke 
-    klarer å reparere depotet ditt, skal du gjøre to ting.
-    Først flytter du det ødelagte depotet ut av veien og legger inn 
+    klarer å reparere depotet ditt, skal du gjøre to ting.
+    Først flytter du det ødelagte depotet ut av veien og legger inn 
     den siste sikkerhetskopien av den.
-    Deretter, send en email til Subversionbrukerlisten (på 
+    Deretter, send en email til Subversionbrukerlisten (på 
     <email>users at subversion.tigris.org</email>) der du beskriver 
     problemet i detalj.
-    Dataintegritet har ekstremt høy prioritet for 
+    Dataintegritet har ekstremt høy prioritet for 
     Subversionutviklerne.</para>
 
   </sect2>
@@ -4286,10 +4286,10 @@
     <literal>dump</literal> and <literal>load</literal>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Et Subversionfilsystem har dataene sine spredt over flere 
-    databasetabeller på en måte generelt bare forstått av (og av 
+    databasetabeller på en måte generelt bare forstått av (og av 
     interesse for) selve Subversionutviklerne.
-    Ting kan imidlertid skje som gjør at alt eller litt av disse 
-    dataene må samles i et enkeltstående, portabelt flatt filformat.
+    Ting kan imidlertid skje som gjør at alt eller litt av disse 
+    dataene må samles i et enkeltstående, portabelt flatt filformat.
     Subversion har en slik mekanisme, implementert som et par 
     <command>svnadmin</command>-delkommandoer:
     <literal>dump</literal> og <literal>load</literal>.</para>
@@ -4305,17 +4305,17 @@
     between Berkeley DB and FSFS back-ends. The recommended
     course of action is relatively simple:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Den vanligste grunnen til å dumpe og laste et 
-    Subversiondepot er på grunn av forandringer i selve Subversion.
+   <para>Den vanligste grunnen til å dumpe og laste et 
+    Subversiondepot er på grunn av forandringer i selve Subversion.
     Etterhvert som Subversion modnes, skjer det noen ganger at det 
     blir gjort forandringer i det bakenforliggende databaseoppsettet 
-    som fører til at Subversion blir inkompatibel med tidligere 
+    som fører til at Subversion blir inkompatibel med tidligere 
     versjoner av depotet.
-    Andre grunner for dumping og lasting kan være å flytte et 
+    Andre grunner for dumping og lasting kan være å flytte et 
     Berkeley DB-depot til et annet operativsystem eller 
-    CPU-arkitektur, eller for å bytte mellom Berkeley DB- og 
+    CPU-arkitektur, eller for å bytte mellom Berkeley DB- og 
     FSFS-lagringsformat.
-    Den anbefalte måten å gjøre dette på er relativt enkel:</para>
+    Den anbefalte måten å gjøre dette på er relativt enkel:</para>
  
    <orderedlist>
     <listitem>
@@ -4324,7 +4324,7 @@
       <command>svnadmin</command>, dump your repositories to
       dump files.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Bruk din <emphasis>nåværende</emphasis> versjon av 
+     <para>Bruk din <emphasis>nåværende</emphasis> versjon av 
       <command>svnadmin</command>, dump depotene dine til 
       dumpfiler.</para>
     </listitem>
@@ -4340,8 +4340,8 @@
       new empty ones in their place using your
       <emphasis>new</emphasis> <command>svnadmin</command>.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Flytt de gamle depotene ut av veien, og opprett nye på 
-      plassen deres ved å bruke den <emphasis>nye</emphasis> 
+     <para>Flytt de gamle depotene ut av veien, og opprett nye på 
+      plassen deres ved å bruke den <emphasis>nye</emphasis> 
       versjonen av <command>svnadmin</command>.</para>
     </listitem>
     <listitem>
@@ -4350,8 +4350,8 @@
       <command>svnadmin</command>, load your dump files into
       their respective, just-created repositories.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Så laster du dumpfilene inn i de respektive nyopprettede 
-      depotene ved å bruke den <emphasis>nye</emphasis> versjonen 
+     <para>Så laster du dumpfilene inn i de respektive nyopprettede 
+      depotene ved å bruke den <emphasis>nye</emphasis> versjonen 
       av <command>svnadmin</command>.</para>
     </listitem>
     <listitem>
@@ -4364,13 +4364,13 @@
       last upgrade affect those hooks or configuration
       options.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Pass på å kopiere alle egne tilpasninger fra de gamle 
+     <para>Pass på å kopiere alle egne tilpasninger fra de gamle 
       depotene til de nye, inkludert 
-      <filename>DB_CONFIG</filename>-filer og påhakningsskript.
-      Det kan være lurt å lese hva som er forandret i den nye 
-      versjonen av Subversion for å se om det er noen forandringer 
-      der som gjør at du må gjøre forandringer i 
-      påhakningsskriptene eller konfigurasjonen.</para>
+      <filename>DB_CONFIG</filename>-filer og påhakningsskript.
+      Det kan være lurt å lese hva som er forandret i den nye 
+      versjonen av Subversion for å se om det er noen forandringer 
+      der som gjør at du må gjøre forandringer i 
+      påhakningsskriptene eller konfigurasjonen.</para>
     </listitem>
     <listitem>
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4382,10 +4382,10 @@
       working copies. See <xref
       linkend="svn-ch-9-sect-1.2-re-switch"/>.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Hvis flytteprosessen gjør depotet ditt tilgjengelig på 
+     <para>Hvis flytteprosessen gjør depotet ditt tilgjengelig på 
       en annen URL (for eksempel flyttet til en annen maskin eller 
-      blir aksessert på en annen måte), bør du be alle brukerne 
-      dine om å kjøre <command>svn switch --relocate</command> på 
+      blir aksessert på en annen måte), bør du be alle brukerne 
+      dine om å kjøre <command>svn switch --relocate</command> på 
       sine eksisterende arbeidskopier.
       Se <xref linkend="svn-ch-9-sect-1.2-re-switch"/>.</para>
     </listitem>
@@ -4403,11 +4403,11 @@
    <para><command>svnadmin dump</command> vil generere utdata med en 
     rekke depotrevisjoner som er i Subversions spesiallagde 
     filsystemdumpformat.
-    Dumpformatet sendes til standard ut-strømmen 
+    Dumpformatet sendes til standard ut-strømmen 
     (<literal>stdout</literal>), mens informative meldinger sendes 
-    til standardfeil-strømmen (<literal>stderr</literal>).
-    Dette gjør at du kan omdirigere utdatastrømmen til en fil mens 
-    du holder øye med statusen i terminalvinduet.</para>
+    til standardfeil-strømmen (<literal>stderr</literal>).
+    Dette gjør at du kan omdirigere utdatastrømmen til en fil mens 
+    du holder øye med statusen i terminalvinduet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -4422,14 +4422,14 @@
 * Dumped revision 26.
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ svnlook youngest mittdepot
 26
 $ svnadmin dump mittdepot > dumpfil
 * Dumped revision 0.
 * Dumped revision 1.
 * Dumped revision 2.
-…
+…
 * Dumped revision 25.
 * Dumped revision 26.
 </screen>
@@ -4444,14 +4444,14 @@
     (<command>svn checkout</command>, for example.) So it's safe
     to run this command at any time.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når denne prosessen er ferdig, vil du ha en enkelt fil 
-    (<filename>dumpfil</filename> i det foregående eksempelet) som 
+   <para>Når denne prosessen er ferdig, vil du ha en enkelt fil 
+    (<filename>dumpfil</filename> i det foregående eksempelet) som 
     inneholder alle dataene som er lagret i depotet ditt i det 
-    forespurte området med revisjoner.
+    forespurte området med revisjoner.
     Legg merke til at <command>svnadmin dump</command> leser 
-    revisjonstrær fra depotet akkurat som enhver annen leseprosess 
+    revisjonstrær fra depotet akkurat som enhver annen leseprosess 
     ville gjort det (<command>svn checkout</command>, for eksempel).
-    Så det er trygt å kjøre denne kommandoen når som helst.</para>
+    Så det er trygt å kjøre denne kommandoen når som helst.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The other subcommand in the pair, <command>svnadmin
@@ -4462,12 +4462,12 @@
     using the standard output stream:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Den andre delkommandoen i dette radarparet, 
-    <command>svnadmin load</command>, tolker inndatastrømmen som en 
-    Subversiondumpfil og <!-- ¤ --><quote>spiller av</quote> disse 
-    dumpede revisjonene inn i måldepotet <!-- ¤ -->for denne 
+    <command>svnadmin load</command>, tolker inndatastrømmen som en 
+    Subversiondumpfil og <!-- ¤ --><quote>spiller av</quote> disse 
+    dumpede revisjonene inn i måldepotet <!-- ¤ -->for denne 
     operasjonen.
-    Den gir også informativ feedback, denne gangen ved å bruke 
-    standard ut-strømmen:</para>
+    Den gir også informativ feedback, denne gangen ved å bruke 
+    standard ut-strømmen:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -4499,12 +4499,12 @@
 
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
-   <!-- ¤ --><screen>
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ svnadmin load nyttdepot < dumpfil
 <<< Started new txn, based on original revision 1
   * adding path : A ... done.
   * adding path : A/B ... done.
-   …
+   …
 ------- Committed new rev 1 (loaded from original rev 1) >>>
 
 <<< Started new txn, based on original revision 2
@@ -4513,7 +4513,7 @@
 
 ------- Committed new rev 2 (loaded from original rev 2) >>>
 
-…
+…
 
 <<< Started new txn, based on original revision 25
   * editing path : A/D/gamma ... done.
@@ -4536,11 +4536,11 @@
     <command>svnadmin</command> on each side of the pipe):</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Legg merke til at fordi <command>svnadmin</command> bruker 
-    standard inn- og standard ut-strømmer for depotdumpen og 
-    lasteprosessen, kan folk som <!--¤ -->vet hva de driver på med 
-    prøve på ting som dette (kanskje til og med bruke forskjellige 
-    versjoner av <command>svnadmin</command> på hver side av 
-    røret):</para>
+    standard inn- og standard ut-strømmer for depotdumpen og 
+    lasteprosessen, kan folk som <!--¤ -->vet hva de driver på med 
+    prøve på ting som dette (kanskje til og med bruke forskjellige 
+    versjoner av <command>svnadmin</command> på hver side av 
+    røret):</para>
  
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -4569,24 +4569,24 @@
     dump file much closer in size to the original
     repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para><!-- ¤ «By default», men dette går vel det også. Kunne 
-    sikkert brukt den vanlige «som standard», men synes ikke den 
-    passer helt her. -->Vanligvis vil dumpfilen bli ganske stor — 
-    mye større enn selve depotet.
+   <para><!-- ¤ «By default», men dette går vel det også. Kunne 
+    sikkert brukt den vanlige «som standard», men synes ikke den 
+    passer helt her. -->Vanligvis vil dumpfilen bli ganske stor — 
+    mye større enn selve depotet.
     Dette er fordi hver eneste versjon av hver fil blir representert 
     som fulltekst i dumpfilen.
-    Dette er den raskeste og enkleste oppførselen, og fin hvis du 
-    sender dumpdataene gjennom et rør direkte til en annen prosess 
+    Dette er den raskeste og enkleste oppførselen, og fin hvis du 
+    sender dumpdataene gjennom et rør direkte til en annen prosess 
     (som for eksempel et pakkeprogram, filterprogram eller inn i en 
     lasteprosess).
     Men hvis du lager en dumpfil som er ment for langtidslagring, 
-    vil du nok ønske å spare diskplass ved å bruke valget 
+    vil du nok ønske å spare diskplass ved å bruke valget 
     <option>--deltas</option>.
-    Med dette valget vil etterfølgende revisjoner av filer bli 
-    generert som pakkede, binære forskjeller — akkurat som 
+    Med dette valget vil etterfølgende revisjoner av filer bli 
+    generert som pakkede, binære forskjeller — akkurat som 
     filrevisjoner er lagret i et depot.
     Dette valget er langsommere, men resulterer i en dumpfil mer lik 
-    størrelsen til det originale depotet.</para>
+    størrelsen til det originale depotet.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>We mentioned previously that <command>svnadmin
@@ -4598,8 +4598,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Vi nevnte tidligere at <command>svnadmin dump</command> 
     sender en rekke revisjoner til standard ut.
-    Bruk <option>--revision</option>-valget for å spesifisere en 
-    enkelt revisjon som skal dumpes, eller et område med revisjoner.
+    Bruk <option>--revision</option>-valget for å spesifisere en 
+    enkelt revisjon som skal dumpes, eller et område med revisjoner.
     Hvis du utelater dette valget, vil alle eksisterende 
     depotrevisjoner bli dumpet.</para>
 
@@ -4624,13 +4624,13 @@
     with the current <command>svnadmin dump</command>
     command.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når Subversion dumper hver ny revisjon, lagres akkurat nok 
+   <para>Når Subversion dumper hver ny revisjon, lagres akkurat nok 
     informasjon til at et framtidig lasteprogram kan gjenskape denne 
-    revisjonen basert på en tidligere revisjon.
+    revisjonen basert på en tidligere revisjon.
     Med andre ord, for enhver gitt revisjon i dumpfilen vil bare de 
     elementene som ble forandret i den revisjonen havne i dumpen.
-    Det eneste unntaket fra denne regelen er den første revisjonen 
-    som blir dumpet med den nåværende <command>svnadmin 
+    Det eneste unntaket fra denne regelen er den første revisjonen 
+    som blir dumpet med den nåværende <command>svnadmin 
     dump</command>-kommandoen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4645,17 +4645,17 @@
     full representation of every directory, file, and property in
     that revision of the repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para><!-- ¤ Den evinnelige «By default»-problematikken. 
-    -->Vanligvis vil Subversion ikke uttrykke den første dumpede 
+   <para><!-- ¤ Den evinnelige «By default»-problematikken. 
+    -->Vanligvis vil Subversion ikke uttrykke den første dumpede 
     revisjonen bare som forskjeller som skal legges til den forrige 
     revisjonen.
     En grunn til dette er at det ikke <emphasis>er</emphasis> noen 
     tidligere revisjon i dumpfilen!
     For det andre kan ikke Subversion vite tilstanden til depotet 
-    som dumpdataene vil bli lastet inn i (<!-- ¤ -->hvis det i det 
+    som dumpdataene vil bli lastet inn i (<!-- ¤ -->hvis det i det 
     hele tatt noen gang blir et).
-    For å garantere at utdataene etter hver kjøring av 
-    <command>svnadmin dump</command> er selvforsynt, er den første 
+    For å garantere at utdataene etter hver kjøring av 
+    <command>svnadmin dump</command> er selvforsynt, er den første 
     dumpede revisjonen vanligvis en full representasjon av hver 
     katalog, fil og egenskap i denne revisjonen i depotet.</para>
 
@@ -4672,18 +4672,18 @@
     small dump files that can be loaded in succession, instead of
     one large one, like so:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Denne standardoppførselen kan du imidlertid forandre.
-    Hvis du legger til <option>--incremental</option>-valget når du 
+   <para>Denne standardoppførselen kan du imidlertid forandre.
+    Hvis du legger til <option>--incremental</option>-valget når du 
     dumper depotet ditt, vil <command>svnadmin</command> sammenligne 
-    den første dumpede revisjonen mot den forrige revisjonen i 
-    depotet, på den samme måten som den behandler alle andre 
+    den første dumpede revisjonen mot den forrige revisjonen i 
+    depotet, på den samme måten som den behandler alle andre 
     revisjoner som blir dumpet.
-    Programmet vil deretter generere den første revisjonen nøyaktig 
-    som det gjør med resten av revisjonene i dumpområdet — det tar 
+    Programmet vil deretter generere den første revisjonen nøyaktig 
+    som det gjør med resten av revisjonene i dumpområdet — det tar 
     bare med de forandringene som oppsto i den revisjonen.
-    Fordelen med dette er at du kan lage flere små dumpfiler som kan 
+    Fordelen med dette er at du kan lage flere små dumpfiler som kan 
     bli lastet etter hverandre istedenfor en stor fil.
-    Dette gjøres på denne måten:</para>
+    Dette gjøres på denne måten:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -4702,8 +4702,8 @@
    <para>These dump files could be loaded into a new repository with
     the following command sequence:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Disse dumpfilene kan så bli lastet inn i et nytt depot med 
-    den følgende kommandosekvensen:</para>
+   <para>Disse dumpfilene kan så bli lastet inn i et nytt depot med 
+    den følgende kommandosekvensen:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
@@ -4733,19 +4733,19 @@
     repository over time in case of a system crash or some other
     catastrophic event.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Et annet lurt triks du kan utføre med dette 
-    <option>--incremental</option>-valget går ut å legge til en 
+   <para>Et annet lurt triks du kan utføre med dette 
+    <option>--incremental</option>-valget går ut å legge til en 
     rekke revisjoner til en eksisterende dumpfil.
     For eksempel kan du ka en 
-    <literal>post-commit</literal>-påhakning som rett og slett 
-    legger til depotdumpen av den spesifikke revisjonen som utførte 
-    påhakningsskriptet.
-    Eller du kan ha en skript som kjøres om natten for å legge til 
+    <literal>post-commit</literal>-påhakning som rett og slett 
+    legger til depotdumpen av den spesifikke revisjonen som utførte 
+    påhakningsskriptet.
+    Eller du kan ha en skript som kjøres om natten for å legge til 
     dumpdata for alle revisjonene som ble lagt til depotet siden 
-    forrige gang skriptet ble kjørt.
-    Brukt på denne måten kan <literal>dump</literal>- og 
+    forrige gang skriptet ble kjørt.
+    Brukt på denne måten kan <literal>dump</literal>- og 
     <literal>load</literal>-kommandoen til 
-    <command>svnadmin</command> tilby verdifull hjelp med å ta 
+    <command>svnadmin</command> tilby verdifull hjelp med å ta 
     sikkerhetskopi av forandringer i depotet over tid i tilfelle 
     systemkrasj eller andre katastrofer.</para>
 
@@ -4760,15 +4760,15 @@
     <filename>ss-dumpfile</filename>, you can first create a new
     repository to hold them all:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Dumpformatet kan også brukes til å flette innholdet av flere 
+   <para>Dumpformatet kan også brukes til å flette innholdet av flere 
     forskjellige depot inn i et enkelt depot.
-    Ved å bruke valget <option>--parent-dir</option> når du kjører 
+    Ved å bruke valget <option>--parent-dir</option> når du kjører 
     <command>svnadmin load</command>, kan du spesifisere en ny 
     virtuell rotkatalog for lasteprosessen.
     Dette betyr at hvis du har dumpfiler for tre depot, la oss si 
     <filename>tekst-dumpfil</filename>, 
     <filename>kalender-dumpfil</filename> og 
-    <filename>regneark-dumpfil</filename>, kan du først opprette et 
+    <filename>regneark-dumpfil</filename>, kan du først opprette et 
     nytt depot som skal inneholde alle sammen:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4787,8 +4787,8 @@
     encapsulate the contents of each of the three previous
     repositories:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Deretter, lag nye kataloger i depotet som for å <quote>pakke 
-    inn</quote> innholdet av hver av de tre foregående 
+   <para>Deretter, lag nye kataloger i depotet som for å <quote>pakke 
+    inn</quote> innholdet av hver av de tre foregående 
     depotene:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4802,7 +4802,7 @@
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
-$ svn mkdir -m "Opprettet røtter for prosjektene" \
+$ svn mkdir -m "Opprettet røtter for prosjektene" \
    file:///sti/til/prosjekter/tekst \
    file:///sti/til/prosjekter/kalender \
    file:///sti/til/prosjekter/regneark
@@ -4830,11 +4830,11 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svnadmin load /sti/til/prosjekter --parent-dir tekst < tekst-dumpfil
-…
+…
 $ svnadmin load /sti/til/prosjekter --parent-dir kalender < kalender-dumpfil
-…
+…
 $ svnadmin load /sti/til/prosjekter --parent-dir regneark < regneark-dumpfil
-…
+…
 $
 </screen>
 
@@ -4857,18 +4857,18 @@
     contents of a CVS repository so that those contents can be
     moved in a Subversion repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Vi vil nevne en siste måte å bruke depotdumpformatet i 
-    Subversion på — konvertering fra en annen lagringsmekanisme 
+   <para>Vi vil nevne en siste måte å bruke depotdumpformatet i 
+    Subversion på — konvertering fra en annen lagringsmekanisme 
     eller et annen versjonskontrollsystem.
     Fordi dumpfilformatet for det meste er lesbart for 
     mennesker,<footnote><para>Dumpformatet i Subversion ligner et 
     RFC-882-format, den samme typen format som vanligvis brukes i 
-    eposter.</para></footnote> skulle det være relativt enkelt å 
-    beskrive generelle sett med forandringer — ved å bruke dette 
+    eposter.</para></footnote> skulle det være relativt enkelt å 
+    beskrive generelle sett med forandringer — ved å bruke dette 
     filformatet.
     Faktisk bruker programmet <command>cvs2svn.py</command> (se 
-    <xref linkend="svn-ap-a-sect-11"/>) dumpformatet for å 
-    representere innholdet i et CVS-depot så dette innholdet kan bli 
+    <xref linkend="svn-ap-a-sect-11"/>) dumpformatet for å 
+    representere innholdet i et CVS-depot så dette innholdet kan bli 
     flyttet inn i et Subversiondepot.</para>
 
   </sect2>
@@ -4892,13 +4892,13 @@
     data.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Tross utallige forbedringer i teknologien siden den moderne 
-    datamaskinen ble født, gjør fortsatt en ting seg sterkt 
-    gjeldende — noen ganger går ting forferdelig galt.
-    Strømbrudd, nettverksbrudd, ødelagte minnebrikker og krasjede 
-    harddisker er bare en forsmak på ondskapen som Skjebnen er 
-    troende til å øse over selv den mest samvittighetsfulle 
+    datamaskinen ble født, gjør fortsatt en ting seg sterkt 
+    gjeldende — noen ganger går ting forferdelig galt.
+    Strømbrudd, nettverksbrudd, ødelagte minnebrikker og krasjede 
+    harddisker er bare en forsmak på ondskapen som Skjebnen er 
+    troende til å øse over selv den mest samvittighetsfulle 
     administrator.
-    Vi lander derfor på et meget viktig tema — hvordan du tar 
+    Vi lander derfor på et meget viktig tema — hvordan du tar 
     sikkerhetskopier av depotdataene dine.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4912,13 +4912,13 @@
     since the last time you made a backup.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Det er generelt sett to backupmetoder som er tilgjengelig 
-    for administratorer av Subversiondepot — inkrementell og 
+    for administratorer av Subversiondepot — inkrementell og 
     fullstendig.
     Vi diskuterte i en tidligere seksjon i dette kapittelet hvordan 
-    <command>svnadmin dump --incremental</command> kan brukes til å 
-    utføre en inkrementell backup (se <xref 
+    <command>svnadmin dump --incremental</command> kan brukes til å 
+    utføre en inkrementell backup (se <xref 
     linkend="svn-ch-5-sect-3.5"/>).
-    Essensen i idéen er at på det punktet kopien lages blir kun 
+    Essensen i idéen er at på det punktet kopien lages blir kun 
     forandringene i depotet siden forrige backup tatt med.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4932,11 +4932,11 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>En fullstendig kopi av depotet er bokstavelig talt en 
     duplisering av hele depotkatalogen (som inkluderer enten en 
-    Berkeley-database eller et FSFS-miljø).
-    Hvis du nå tar en kopi uten å midlertidig sperre all tilgang til 
-    depotet, vil det å bare ta en rekursiv katalogkopi kanskje føre 
+    Berkeley-database eller et FSFS-miljø).
+    Hvis du nå tar en kopi uten å midlertidig sperre all tilgang til 
+    depotet, vil det å bare ta en rekursiv katalogkopi kanskje føre 
     til at det blir feil i kopien, siden noen kan skrive til 
-    databasen på samme tidspunkt.</para>
+    databasen på samme tidspunkt.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In the case of Berkeley DB, Sleepycat documents describe a
@@ -4957,21 +4957,21 @@
     dead Berkeley log files from your live repository.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>I tilfellet med Berkeley DB beskriver dokumenter laget av 
-    Sleepycat en viss rekkefølge databasefiler kan kopieres i som 
+    Sleepycat en viss rekkefølge databasefiler kan kopieres i som 
     vil garantere en gyldig sikkerhetskopi.
-    Og en lignende rekkefølge eksisterer for FSFS-data.
-    Enda bedre, du trenger ikke selv å implementere disse 
+    Og en lignende rekkefølge eksisterer for FSFS-data.
+    Enda bedre, du trenger ikke selv å implementere disse 
     algoritmene fordi det er allerede gjort av Subversionutviklerne.
     Skriptet <command>hot-backup.py</command> ligger i 
     <filename>tools/backup/</filename>-katalogen i den distribuerte 
     Subversionkildekoden.
-    Ved å gi en depotsti og en backupplassering til 
-    <command>hot-backup.py</command> — som egentlig bare er en mer 
+    Ved å gi en depotsti og en backupplassering til 
+    <command>hot-backup.py</command> — som egentlig bare er en mer 
     intelligent innpakning rundt <command>svnadmin 
-    hotcopy</command>-kommandoen — vil den utføre de nødvendige 
-    stegene for å ta backup av det aktive depotet ditt — uten at du 
-    må sperre tilgangen <!-- ¤ bar -->for alle sammen — og vil 
-    deretter rense bort de døde Berkeleyloggfilene fra det aktive 
+    hotcopy</command>-kommandoen — vil den utføre de nødvendige 
+    stegene for å ta backup av det aktive depotet ditt — uten at du 
+    må sperre tilgangen <!-- ¤ bar -->for alle sammen — og vil 
+    deretter rense bort de døde Berkeleyloggfilene fra det aktive 
     depotet.</para>
 
    <para>Even if you also have an incremental backup, you might

Modified: trunk/src/nb/book/foreword.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/foreword.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/foreword.xml	Fri Mar 11 13:23:06 2005
@@ -17,17 +17,17 @@
    questions the FAQ's author <emphasis>wished</emphasis> people
    had asked. Perhaps you've seen the type before:</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>En dårlig FAQ (Ofte stilte spørsmål) er en som ikke er satt 
-   sammen av spørsmål brukere faktisk stiller, men det som 
-   forfatterne <emphasis>ønsker</emphasis> at de ville spørre om.
-   Du har kanskje sett noe lignende som dette før:</para>
+  <para>En dårlig FAQ (Ofte stilte spørsmål) er en som ikke er satt 
+   sammen av spørsmål brukere faktisk stiller, men det som 
+   forfatterne <emphasis>ønsker</emphasis> at de ville spørre om.
+   Du har kanskje sett noe lignende som dette før:</para>
 
   <blockquote>
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Q: How can I use Glorbosoft XYZ to maximize team
     productivity?</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Spm.: Hvordan kan jeg bruke Glorbosoft XYZ til å øke 
+   <para>Spm.: Hvordan kan jeg bruke Glorbosoft XYZ til å øke 
     lagproduktiviteten?</para>
   </blockquote>
 
@@ -40,14 +40,14 @@
     <quote><literal>Increase Productivity</literal></quote>,
     then…</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para> Sv.: Mange av våre kunder vil vite hvordan de kan maksimere 
-    produktiviteten gjennom våre patenterte 
-    kontor-gruppevareløsninger.
+   <para> Sv.: Mange av våre kunder vil vite hvordan de kan maksimere 
+    produktiviteten gjennom våre patenterte 
+    kontor-gruppevareløsninger.
     Svaret er enkelt:
-    Først, klikk på <quote><literal>Fil</literal></quote>-menyen, 
+    Først, klikk på <quote><literal>Fil</literal></quote>-menyen, 
     rull ned til 
-    <quote><literal>Øk produktiviteten</literal></quote>, 
-    deretter…</para>
+    <quote><literal>Øk produktiviteten</literal></quote>, 
+    deretter…</para>
   </blockquote>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -70,23 +70,23 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Problemet med slike FAQ-er er at de er, bokstavelig talt, ikke 
    FAQ-er i det hele tatt.
-   Ingen ringer teknisk support og spør:
-   <quote>Hvordan kan vi øke produktiviteten?</quote>
-   Istedenfor spør folk høyst spesifikke spørsmål som for eksempel:
-   <quote>Hvordan kan vi forandre kalendersystemet til å sende 
-   påminnelser to dager i forveien istedenfor en?</quote> og så 
+   Ingen ringer teknisk support og spør:
+   <quote>Hvordan kan vi øke produktiviteten?</quote>
+   Istedenfor spør folk høyst spesifikke spørsmål som for eksempel:
+   <quote>Hvordan kan vi forandre kalendersystemet til å sende 
+   påminnelser to dager i forveien istedenfor en?</quote> og så 
    videre.
-   Men det er er mye lettere å lage spørsmål istedenfor å oppdage de 
-   spørsmålene som egentlig blir stilt.
-   Det å sette sammen en FAQ må være en sammenhengende og organisert 
+   Men det er er mye lettere å lage spørsmål istedenfor å oppdage de 
+   spørsmålene som egentlig blir stilt.
+   Det å sette sammen en FAQ må være en sammenhengende og organisert 
    prosess som varer hele levetiden til programmet, innkommende 
-   spørsmål må bli lagret, responsen fulgt, og alt dette må samles i 
-   en fyldig, søkbar helhet som avspeiler den kollektive opplevelsen 
+   spørsmål må bli lagret, responsen fulgt, og alt dette må samles i 
+   en fyldig, søkbar helhet som avspeiler den kollektive opplevelsen 
    for brukerne ute i det fri.
-   Det krever en tålmodig og observant innstilling hos en som 
+   Det krever en tålmodig og observant innstilling hos en som 
    befinner seg i felten.
-   Ingen store hypoteser, ingen visjonære uttalelser her — åpne øyne 
-   og nøyaktige notater er det som trengs mest.</para>
+   Ingen store hypoteser, ingen visjonære uttalelser her — åpne øyne 
+   og nøyaktige notater er det som trengs mest.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>What I love about this book is that it grew out of just such
@@ -99,13 +99,13 @@
    systems? How can I find out who made a particular change?</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Det jeg liker med denne boken er at den vokste fram nettopp 
-   gjennom en slik prosess, og dette vises på hver eneste side.
-   Den er det direkte resultatet av forfatterens møter med brukerne.
+   gjennom en slik prosess, og dette vises på hver eneste side.
+   Den er det direkte resultatet av forfatterens møter med brukerne.
    Det begynte med Ben Collins-Sussmans observasjon av at folk spurte 
-   de samme enkle spørsmålene om og om igjen på mailinglisten til 
+   de samme enkle spørsmålene om og om igjen på mailinglisten til 
    Subversion:
-   Hva er standard fremgangsmåte for å bruke Subversion?
-   Virker forgreninger og merker på samme måte som i andre 
+   Hva er standard fremgangsmåte for å bruke Subversion?
+   Virker forgreninger og merker på samme måte som i andre 
    versjonskontrollsystemer?
    Hvordan kan jeg finne ut hvem som gjorde en spesiell 
    forandring?</para>
@@ -122,16 +122,16 @@
    resistance was obvious: just expand the Subversion
    handbook.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Frustrert over å se de samme spørsmålene dag etter dag, jobbet 
-   Ben intenst over en måned sommeren 2002 for å skrive 
+  <para>Frustrert over å se de samme spørsmålene dag etter dag, jobbet 
+   Ben intenst over en måned sommeren 2002 for å skrive 
    <citetitle>The Subversion Handbook</citetitle>, en 60-siders 
-   håndbok som tok for seg all grunnleggende bruk av Subversion.
-   Håndboken tok ikke mål av seg å være komplett, men den ble 
+   håndbok som tok for seg all grunnleggende bruk av Subversion.
+   Håndboken tok ikke mål av seg å være komplett, men den ble 
    distribuert med Subversion og hjalp brukere over den innledende 
-   humpen i lærekurven.
-   Da O’Reilly and Associates bestemte seg for å publisere en 
+   humpen i lærekurven.
+   Da O’Reilly and Associates bestemte seg for å publisere en 
    fullversjon av Subversion-boken, var minste motstands vei opplagt:
-   Å utvide håndboken.</para>
+   Å utvide håndboken.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The three co-authors of the new book were thus presented
@@ -146,11 +146,11 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>De tre medforfatterne av den nye boken ble dermed presentert 
    for en uvanlig mulighet.
-   Offisielt var deres oppgave å skrive en bok ovenfra og ned, å 
+   Offisielt var deres oppgave å skrive en bok ovenfra og ned, å 
    starte med innholdet og et innledende utkast.
-   Men de hadde også tilgang til en jevn strøm — faktisk en 
-   ukontrollerbar geysir — av materiale som kom fra gressrotplan.
-   Subversion var allerede i hendene på tusenvis av tidlige brukere, 
+   Men de hadde også tilgang til en jevn strøm — faktisk en 
+   ukontrollerbar geysir — av materiale som kom fra gressrotplan.
+   Subversion var allerede i hendene på tusenvis av tidlige brukere, 
    og disse brukerne ga tonnevis med tilbakemeldinger, ikke bare om 
    Subversion, men om den eksisterende dokumentasjonen.</para>
 
@@ -176,31 +176,31 @@
    and most of all the sensitivity to the user's needs and the
    user's point of view.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Gjennom hele tiden de skrev denne boken, trålte Ben, Mike og 
+  <para>Gjennom hele tiden de skrev denne boken, trålte Ben, Mike og 
    Brian konstant malilinglisten til Subversion og fulgte med i 
-   snakkerom mens de nøye skrev ned problemer brukere hadde i 
+   snakkerom mens de nøye skrev ned problemer brukere hadde i 
    virkelige situasjoner.
-   Å holde øye med slike tilbakemeldinger er en del av deres 
+   Å holde øye med slike tilbakemeldinger er en del av deres 
    arbeidsoppgaver hos CollabNet uansett, og det ga dem en stor 
-   fordel når de satte i gang med å dokumentere Subversion.
+   fordel når de satte i gang med å dokumentere Subversion.
    Boken de produserte er fast forankret i erfaringens grunnfjell, 
-   ikke i den skiftende sanden av ønsketenkning; den kombinerer de 
-   beste aspektene av en brukerhåndbok og en liste over ofte spurte 
-   spørsmål.
-   Denne tosidigheten er kanskje ikke så merkbar ved første 
+   ikke i den skiftende sanden av ønsketenkning; den kombinerer de 
+   beste aspektene av en brukerhåndbok og en liste over ofte spurte 
+   spørsmål.
+   Denne tosidigheten er kanskje ikke så merkbar ved første 
    gjennomlesing.
-   Tatt i rekkefølge, forside til bakside, er boken rett og slett en 
+   Tatt i rekkefølge, forside til bakside, er boken rett og slett en 
    likefrem beskrivelse av et stykke programvare.
    Oversikten finnes der, den obligatoriske guidede gjennomgangen, 
    kapittelet om administrativ konfigurasjon, noen avanserte tema, og 
-   selvfølgelig en referanse over kommandoer og problemer som kan 
+   selvfølgelig en referanse over kommandoer og problemer som kan 
    dukke opp.
-   Bare når du kommer tilbake til den senere, når du vil lete opp 
-   løsningen på et spesifikt problem, da viser det seg:
-   Detaljene i fortellingen kan bare være resultatet av møter med det 
-   uventede, eksemplene finslipt av virkelige bruksmåter, og mest av 
-   alt forståelsen av brukerens behov og hvordan situasjonen tar seg 
-   ut fra brukerens ståsted.</para>
+   Bare når du kommer tilbake til den senere, når du vil lete opp 
+   løsningen på et spesifikt problem, da viser det seg:
+   Detaljene i fortellingen kan bare være resultatet av møter med det 
+   uventede, eksemplene finslipt av virkelige bruksmåter, og mest av 
+   alt forståelsen av brukerens behov og hvordan situasjonen tar seg 
+   ut fra brukerens ståsted.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Of course, no one can promise that this book will answer
@@ -222,23 +222,23 @@
    free software projects, <emphasis>you are not
    alone</emphasis>.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selvfølgelig, ingen kan love at denne boken vil kunne svare på 
-   hvert eneste spørsmål du har om Subversion.
-   Noen ganger vil presisjonen i hva den forventer av spørsmål være 
+  <para>Selvfølgelig, ingen kan love at denne boken vil kunne svare på 
+   hvert eneste spørsmål du har om Subversion.
+   Noen ganger vil presisjonen i hva den forventer av spørsmål være 
    uhyggelig telepatisk;
    andre ganger kan du finne et hull i fellesskapets kunnskap, og du 
-   står tomhendt tilbake.
-   Når dette skjer, er den beste tingen du kan gjøre å sende en epost 
+   står tomhendt tilbake.
+   Når dette skjer, er den beste tingen du kan gjøre å sende en epost 
    til <email>users at subversion.tigris.org</email> og legge fram 
    problemet ditt.
-   Forfatterne er fortsatt der, de følger fortsatt med, og disse 
-   består ikke bare av de tre på forsiden, men også mange andre som 
+   Forfatterne er fortsatt der, de følger fortsatt med, og disse 
+   består ikke bare av de tre på forsiden, men også mange andre som 
    har bidratt med korreksjoner og originalt materiale.
-   Fra fellesskapets synspunkt er det å løse problemet ditt bare en 
-   behagelig bieffekt av et mye større prosjekt — det å sakte 
-   tilpasse boken, og aller helst Subversion selv, til å samsvare mer 
+   Fra fellesskapets synspunkt er det å løse problemet ditt bare en 
+   behagelig bieffekt av et mye større prosjekt — det å sakte 
+   tilpasse boken, og aller helst Subversion selv, til å samsvare mer 
    med hvordan den faktisk brukes.
-   De er ivrige etter å høre fra deg, ikke bare fordi de kan hjelpe 
+   De er ivrige etter å høre fra deg, ikke bare fordi de kan hjelpe 
    deg, men fordi du kan hjelpe dem.
    Det er med Subversion som med alle aktive prosjekter innen fri 
    programvare, <emphasis>du er ikke alene</emphasis>.</para>
@@ -246,7 +246,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Let this book be your first companion.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>La denne boken bli din første ledsager.</para>
+  <para>La denne boken bli din første ledsager.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>—
@@ -255,7 +255,7 @@
     <surname>Fogel</surname>
    </author>, Chicago, 14 March, 2004</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>—
+  <para>—
    <author>
     <firstname>Karl</firstname>
     <surname>Fogel</surname>More information about the svnbook-dev mailing list