[svnbook commit] r1154 - trunk/src/nb/book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Sun Mar 6 07:55:07 CST 2005


Author: sunny256
Date: Sun Mar 6 07:55:05 2005
New Revision: 1154

Modified:
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Norwegian svnbook: Tweaks in ch05.xml .

* src/nb/book/ch05.xml
 Added a missing @ENGLISH marker and fixed some typos.


Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Sun Mar 6 07:55:05 2005
@@ -94,12 +94,14 @@
    Hvordan ser det ut?
    Hvordan føles det?
    Vil det ha teen sin varm eller med is, søt, og med sitron?
-   Som en administrator, blir det forventet at du må forstå 
-   sammensetningen i et depot både fra et logisk perspektiv — det å 
+   Som en administrator blir det forventet av deg at du må forstå 
+   sammensetningen av et depot både fra et logisk perspektiv — det å 
    styre med hvordan data er representert i depotet — og fra et 
    fysisk skrue-og-mutter-perspektiv — hvordan et depot ser ut og 
    oppfører seg i sammenheng med verktøy <!-- ¤ -->som ikke hører med 
-   til Subversion-pakken.</para>
+   til Subversion-pakken.
+   Den følgende seksjonen dekker noen av disse grunnleggende 
+   konseptene på et høyt nivå.</para>
 
   <!-- ***************************************************************** -->
   <sect2 id="svn-ch-5-sect-1.1">
@@ -115,8 +117,7 @@
     at some point in time. These snapshots are created as a
     result of client operations, and are called revisions.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Konseptmessig sagt, er et Subversiondepot en sekvens av 
-    trær.
+   <para>Konseptmessig sagt er et Subversiondepot en sekvens av trær.
     Hvert tre er et øyeblikksbilde av hvordan filene og katalogene 
     så ut på et spesielt tidspunkt.
     Disse øyeblikksbildene er opprettet som et resultat av 
@@ -213,9 +214,9 @@
     arbeidsflytapplikasjoner en gang gi mer nøyaktig kontroll med 
     levetiden til en transaksjon.
     Det er mulig å tenke seg et system som ved hver transaksjon 
-    beregnet på å bli en revisjon blir lagt <!-- ¤ -->på vent etter 
-    at klienten er <!-- ¤ -->ferdig med å beskrive sine forandringer 
-    til depotet.
+    beregnet på å bli en revisjon blir satt <!-- ¤ -->på venting 
+    etter at klienten er <!-- ¤ -->ferdig med å beskrive sine 
+    forandringer til depotet.
     Dette ville muliggjøre at hver ny innlegging kan bli sett over 
     av noen andre, kanskje en manager eller <!-- ¤ -->ledende 
     utvikler, som kan velge å forfremme transaksjonen til en 
@@ -658,14 +659,16 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Berkeley DB er også et veldig sikkert databasesystem.
      Subversion bruker Berkeley DBs loggefasiliteter, som betyr at 
-     databasen først skriver en beskrivelse til loggfiler på disken 
-     om hva den er i ferd med å gjøre, og foretar deretter selve 
+     databasen først lager en beskrivelse i loggfiler på disken om 
+     hva den er i ferd med å gjøre, og foretar deretter selve 
      modifiseringen.
      Dette er for å forsikre om at i tilfelle noe går galt, kan 
      databasesystemet hente tilbake et tidligere 
      <firstterm>sjekkpunkt</firstterm> — en posisjon i loggfilene 
-     som den vet ikke er ødelagt — <xref 
-     linkend="svn-ch-5-sect-3.3"/></para>
+     som den vet ikke er ødelagt — og <quote>spille av</quote> 
+     transaksjoner inntil dataene er gjenopprettet til en 
+     fungerende tilstand. Se <xref linkend="svn-ch-5-sect-3.3"/> 
+     for mer angående loggfilene i Berkeley DB.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>But every rose has its thorn, and so we must note some
@@ -1642,6 +1645,7 @@
      ikke møter de ønskede kravene.</para>
    </warning>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Subversion will attempt to execute hooks as the same user
     who owns the process which is accessing the Subversion
     repository. In most cases, the repository is being accessed
@@ -1659,8 +1663,8 @@
     samme brukeren som eier prosessen som aksesserer 
     Subversiondepotet.
     I de fleste tilfeller blir depotet aksessert via Apache 
-    HTTPD-tjeneren og mod_dav_svn, så denne brukeren er den samme 
-    som Apache kjører som.
+    HTTP-tjeneren og mod_dav_svn, så denne brukeren er den samme som 
+    Apache kjører som.
     Selve påhakningen må bli satt opp med rettigheter på 
     operativsystemnivå som tillater denne brukeren å kjøre dem.
     Dette betyr også at enhver fil eller program (inkludert selve 
@@ -4364,9 +4368,9 @@
       depotene til de nye, inkludert 
       <filename>DB_CONFIG</filename>-filer og påhakningsskript.
       Det kan være lurt å lese hva som er forandret i den nye 
-      versjonen av Subversjon for å se om noen forandringer siden 
-      din siste oppgradering forandrer disse påhakningsskriptene 
-      eller valg i oppsettet.</para>
+      versjonen av Subversion for å se om det er noen forandringer 
+      der som gjør at du må gjøre forandringer i 
+      påhakningsskriptene eller konfigurasjonen.</para>
     </listitem>
     <listitem>
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -4593,7 +4597,7 @@
     dumped.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Vi nevnte tidligere at <command>svnadmin dump</command> 
-    genererer et område av revisjoner.
+    sender en rekke revisjoner til standard ut.
     Bruk <option>--revision</option>-valget for å spesifisere en 
     enkelt revisjon som skal dumpes, eller et område med revisjoner.
     Hvis du utelater dette valget, vil alle eksisterende More information about the svnbook-dev mailing list