[svnbook commit] r1574 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Fri Jul 29 09:23:26 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Fri Jul 29 09:23:25 2005
New Revision: 1574

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch00.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Proofreading in the Norwegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 (3. Proofread): Updated ch05.xml and added a note about the new 
 @PROOFREAD marker which is used to mark the end of the proofread text.

* src/nb/book/ch00.xml
* src/nb/book/ch05.xml
* src/nb/book/ch06.xml
 Typo fixes and tweaks.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Fri Jul 29 09:23:25 2005
@@ -70,13 +70,16 @@
 
 3. Proofread
 
+ To find the current end of the proofread text, search for the 
+ @PROOFREAD string.
+
  book/foreword.xml
  book/ch00.xml
  book/ch01.xml
  book/ch02.xml
  book/ch03.xml
  book/ch04.xml
- book/ch05.xml (line 2502, 46%) -- sunny256
+ book/ch05.xml (line 3720, 58%) -- sunny256
 
 4. Translation of examples
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch00.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch00.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch00.xml	Fri Jul 29 09:23:25 2005
@@ -75,9 +75,9 @@
    notes in this book.
   </para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boken er skrevet for å dokumentere 1.0-serien av 
+  <para>Denne boken er skrevet for å dokumentere 1.1-serien av 
    versjonskontrollsystemet Subversion.
-   Vi har gjort ethvert forsøk på å være grundig i dekningen av 
+   Vi har gjort hva vi kan for å være grundig i dekningen av 
    systemet.
    Subversion har imidlertid et livlig og energisk utviklermiljø, så 
    det er allerede et antall funksjoner og forbedringer planlagt i 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Fri Jul 29 09:23:25 2005
@@ -2458,7 +2458,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Programmet <command>svnadmin</command> er 
      depotadministratorens beste venn.
-     Ved siden av å gi muligheten til å opprette Subversiondepot, 
+     Ved siden av å gi muligheten til å opprette Subversiondepoter, 
      tillater dette programmet deg å utføre flere 
      vedlikeholdsoperasjoner på disse depotene.
      Syntaksen på <command>svnadmin</command> er lik den i 
@@ -2655,7 +2655,7 @@
         occurred that prevented a process from cleanly
         shutting down its communication with the repository.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Utfør gjenoppretting på et depot som trenger dette, 
+       <para>Utfør gjenoppretting på et depot som trenger det, 
         vanligvis etter at en fatal feil er oppstått som 
         forhindret en prosess fra å lukke kommunikasjonen med 
         depotet på en skikkelig måte.</para>
@@ -2749,7 +2749,7 @@
      ikke å si vanskelig.
      Og når dataene er lagret i depotet, har ikke Subversion noen 
      enkel måte å fjerne disse dataene.<footnote>
-      <para>Og det er forøvrig en innebygget 
+      <para>Og det er forøvrig en 
        <emphasis>funksjonalitet</emphasis> og ikke en 
        feil.</para>
      </footnote>
@@ -2760,7 +2760,7 @@
      skal være der).
      Eller du har kanskje flere prosjekter som deler et enkelt 
      depot, og du bestemmer deg for å dele dem opp i sine egne 
-     depot.
+     depoter.
      For å utføre oppgaver som dette, trenger administratorer en 
      mer håndterlig og formbar representasjon av dataene i deres 
      egne depot – dumpformatet for Subversiondepot.</para>
@@ -2784,8 +2784,8 @@
      forandringene som du har gjort i dine versjonerte data over 
      tid, i et menneskelig lesbart format.
      Du bruker kommandoen <command>svnadmin dump</command> for å 
-     generere dumpdataene, og <command>svnadmin load</command> for 
-     å legge disse dataene inn i et nytt depot (se <xref 
+     generere dumpdataene og <command>svnadmin load</command> for å 
+     legge disse dataene inn i et nytt depot (se <xref 
      linkend="svn.reposadmin.maint.migrate"/>).
      Den fine tingen med det menneskelesbare dumpformatet er at du 
      kan inspisere og modifisere det hvis du er forsiktig.
@@ -2806,11 +2806,11 @@
      versioned paths you (explicitly or implicitly) requested.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Selv om det ikke vil være det vanligste verktøyet til bruk 
-     for depotadministratoren, git <command>svndumpfilter</command> 
+     for depotadministratoren, gir <command>svndumpfilter</command> 
      en veldig spesiell type nyttig funksjonalitet – muligheten til 
-     å raskt og enkelt modifisere disse dumpdataene bet å fungere 
+     å raskt og enkelt modifisere disse dumpdataene ved å fungere 
      som et stibasert filter.
-     Du gir programmet ganske enkelt en liste over stier som du vil 
+     Du gir ganske enkelt programmet en liste over stier som du vil 
      beholde, eller en liste med stier som du vil fjerne, og sender 
      deretter dumpdataene fra depotet via et rør gjennom dette 
      filteret.
@@ -2889,10 +2889,9 @@
      bruke dette programmet.
      Vi diskuterer en annen plass (se <xref 
      linkend="svn.reposadmin.projects.chooselayout"/>) prosessen 
-     med å bestemme deg for hvordan dataene i depotene dine skal 
-     legges opp – om du vil bruke ett depot for hvert prosjekt 
-     eller kombinere dem, hvordan du arrangerer ting innenfor 
-     depotet og så videre.
+     med å bestemme hvordan dataene i depotene dine skal legges opp 
+     – om du vil bruke ett depot for hvert prosjekt eller kombinere 
+     dem, hvordan du arrangerer ting innenfor depotet og så videre.
      Men noen ganger etter at nye revisjoner begynner å komme inn, 
      tenker du på nytt over layouten og vil gjøre noen 
      forandringer.
@@ -2947,7 +2946,7 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
-$ svnadmin dump /path/to/repos > repos-dumpfile
+$ svnadmin dump /path/to/repos > depot-dumpfil
 * Dumped revision 0.
 * Dumped revision 1.
 * Dumped revision 2.
@@ -2977,11 +2976,11 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
-$ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include calc > calc-dumpfile
+$ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include calc > calc-dumpfil
 …
-$ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include calendar > cal-dumpfile
+$ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include calendar > cal-dumpfil
 …
-$ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include spreadsheet > ss-dumpfile
+$ cat repos-dumpfile | svndumpfilter include spreadsheet > ss-dumpfil
 …
 $
 </screen>
@@ -3012,15 +3011,15 @@
      <literal>calc</literal>-prosjektet, vil dette depotet fortsatt 
      ha en toppkatalog kalt <filename>calc</filename>.
      Hvis du vil at katalogene <filename>trunk</filename>, 
-     <filename>tags</filename> og branches<filename> skal være i 
-     roten av depotet, vil du kanskje ønske å redigere dumpfilene 
-     og forandre </filename>Node-path<literal> og 
-     </literal>Copyfrom-path<literal> i headerne så de ikke lengre 
-     inneholder denne </literal>calc/<filename>-komponenten i 
+     <filename>tags</filename> og <filename>branches</filename> 
+     skal være i roten av depotet, vil du kanskje ønske å redigere 
+     dumpfilene og forandre <literal>Node-path</literal> og 
+     <literal>Copyfrom-path</literal> i headerne så de ikke lengre 
+     inneholder denne <filename>calc/</filename>-komponenten i 
      stien.
      I tillegg ønsker du å fjerne seksjonen i dumpdataene som 
-     oppretter </filename>calc<filename>-katalogen.
-     Det vil se ut omtrent som dette:</filename></para>
+     oppretter <filename>calc</filename>-katalogen.
+     Det vil se ut omtrent som dette:</para>
 
     <screen>
 Node-path: calc
@@ -3076,17 +3075,17 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
-$ svnadmin create calc; svnadmin load calc < calc-dumpfile
+$ svnadmin create calc; svnadmin load calc < calc-dumpfil
 <<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : Makefile ... done.
   * adding path : button.c ... done.
 …
-$ svnadmin create calendar; svnadmin load calendar < cal-dumpfile
+$ svnadmin create calendar; svnadmin load calendar < cal-dumpfil
 <<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : Makefile ... done.
   * adding path : cal.c ... done.
 …
-$ svnadmin create spreadsheet; svnadmin load spreadsheet < ss-dumpfile
+$ svnadmin create spreadsheet; svnadmin load spreadsheet < ss-dumpfil
 <<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : Makefile ... done.
   * adding path : ss.c ... done.
@@ -3157,7 +3156,7 @@
         revisjonsegenskaper (loggmelding, forfatter, dato, 
         egendefinerte egenskaper og så videre) for disse tomme 
         revisjonene.
-        Eller vil tomme revisjoner bare inneholde det originale 
+        Tomme revisjoner vil ellers bare inneholde det originale 
         tidspunktet og en generert loggmelding som indikerer at 
         denne revisjonen ble tømt av 
         <command>svndumpfilter</command>.</para>
@@ -3222,7 +3221,7 @@
      skråstreker av en eller annen grunn,<footnote>
       <para>Selv om <command>svnadmin dump</command> har en 
        konsekvent regel om innledende skråstreker – å ikke 
-       inkludere dme – kan det være at andre programmer som 
+       inkludere dem – kan det være at andre programmer som 
        genererer dumpdata ikke er like konsekvente.</para>
      </footnote> bør du normalisere disse stiene så de alle enten 
      har eller mangler innledende skråstreker.</para>
@@ -3268,6 +3267,7 @@
      inkluderte/utelatte stier på nytt.</para>
 
    </sect3>
+   <!-- @PROOFREAD -->
 
    <sect3 id="svn.reposadmin.maint.tk.bdbutil">
     <!-- @ENGLISH {{{

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Fri Jul 29 09:23:25 2005
@@ -3141,7 +3141,7 @@
 Authentication realm: https://tjener.example.com:443
 Client certificate filename: /sti/til/mitt/cert.p12
 Passphrase for '/sti/til/mitt/cert.p12': ********
-…
+…
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{More information about the svnbook-dev mailing list