[svnbook commit] r1550 - trunk/www

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Fri Jul 15 13:47:08 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Fri Jul 15 13:47:07 2005
New Revision: 1550

Modified:
   trunk/www/index.nb.html
Log:
Update the Norwegian web page. Merged r1425:1549 from the English page.

* www/index.nb.html
  Updated r1549.


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Fri Jul 15 13:47:07 2005
@@ -95,7 +95,7 @@
     for Docbook</a>.</li>
 </ul>
 
-<h3>Genererte versjoner hver natt (norsk, uferdig)</h3>
+<h3>Genererte versjoner for Subversion 1.2 hver natt (norsk, uferdig)</h3>
 <p>Disse versjonene er fortsatt under arbeid, så vi ber om at du
    <strong>ikke lager bokmerker eller lenker til disse versjonene</strong>.</p>
 More information about the svnbook-dev mailing list