[svnbook commit] r1547 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Jul 13 11:47:37 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Wed Jul 13 11:47:35 2005
New Revision: 1547

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
More proofreading in the Norwegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch05.xml to 46%.

* src/nb/nb/book/ch05.xml
 Make it nice.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Wed Jul 13 11:47:35 2005
@@ -80,7 +80,7 @@
  book/ch02.xml
  book/ch03.xml
  book/ch04.xml
- book/ch05.xml (line 906, 17%) -- sunny256
+ book/ch05.xml (line 2502, 46%) -- sunny256
 
 $Id$
 vim: set tw=72 nowrap et sw=2 ts=2 sts=2 fo+=2w fenc=utf8 :

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Wed Jul 13 11:47:35 2005
@@ -1008,7 +1008,7 @@
     DB-depot.
     Eller enda bedre, sett opp en skikkelig tjenerprosess (som for 
     eksempel Apache eller <command>svnserve</command>), legg depotet 
-    i et lokalt filsystem som tjeneren aksessere, og gjør depotet 
+    i et lokalt filsystem som tjeneren kan aksessere og gjør depotet 
     tilgjengelig over et nettverk. <xref 
     linkend="svn.serverconfig"/> dekker denne prosessen i 
     detalj.</para>
@@ -1111,9 +1111,9 @@
       tables and other things), or is an FSFS environment
       containing revision files.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Hvor alle dine versjonerte data ligger.
+     <para>Der alle dine versjonerte data ligger.
       Denne katalogen er enten et Berkeley DB-miljø (full av 
-      databasetabeller og andre ting), eller i et FSFS-miljø som 
+      databasetabeller og andre ting) eller et FSFS-miljø som 
       inneholder revisjonsfiler.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1136,9 +1136,8 @@
       scripts themselves, once you've installed some).</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>En katalog full av maler for påhakningsskript (Engelsk: 
-      <foreignphrase>hooks</foreignphrase>) (og 
-      påhakningsskriptene selv, når du har installert 
-      noen).</para>
+      <foreignphrase>hooks</foreignphrase>) og påhakningsskriptene 
+      selv, når du har installert noen.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
    <varlistentry>
@@ -1177,9 +1176,9 @@
   <para>Generelt sett skal du ikke fikle med depotet <quote>for 
    hånd</quote>.
    <command>svnadmin</command>-verktøyet skal være nok til alle 
-   nødvendige forandringer i depotet, eller du kan se på 
-   tredjeparti-verktøy (som Berkeley DBs verktøysamling) for å 
-   finpusse relevante subseksjoner av depotet.
+   nødvendige forandringer i depotet, eller du kan se på tredjeparts 
+   verktøy (som Berkeley DBs verktøysamling) for å finpusse relevante 
+   delseksjoner av depotet.
    Noen unntak gjelder imidlertid, og disse skal vi gå gjennom 
    her.</para>
 
@@ -1255,9 +1254,9 @@
     skriptene begynner å kjøre og hvilke data som blir levert til 
     dette skriptet.
     Det som også ligger i mange av disse malene er eksempler på 
-    hvordan man kan bruke skriptet, i sammenheng med andre 
-    Subversion-<!-- ¤ -->støttede programmer, for å utføre vanlige, 
-    nyttige oppgaver.
+    hvordan man kan bruke skriptet i sammenheng med andre programmer 
+    som følger med Subversion for å utføre vanlige, nyttige 
+    oppgaver.
     For å faktisk installere en påhakning som virker, trenger du 
     bare å plassere et kjørbart program eller skript i 
     <filename>depot/hooks</filename>-katalogen som kan bli kjørt 
@@ -1356,9 +1355,9 @@
        Hvis programmet returnerer en verdi som ikke er null, blir 
        denne innleggingen stoppet allerede før transaksjonen blir 
        laget.
-       Hvis påhakningen skriver data til <!-- ¤ Det høres bedre 
-       ut enn «standard feil». -->stderr, vil det bli <!-- ¤ 
-       marshalled -->sendt tilbake til klienten.</para>
+       Hvis påhakningen skriver data til standardfeil, vil det 
+       bli <!-- ¤ marshalled -->sendt tilbake til 
+       klienten.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
       
@@ -1417,10 +1416,10 @@
        <command>pre-commit</command> for å kunne legge inn 
        finjustert kontroll for skriveaksess.
        En annen mulighet er å bruke Apache-modulen 
-       <command>mod_authz_svn</command>, som gir både lese- og 
+       <command>mod_authz_svn</command> som gir både lese- og 
        skrivekontroll i individuelle kataloger (se <xref 
        linkend="svn.serverconfig.httpd.authz.perdir"/>).
-       I en fremtidig versjon av Subversion planlegger vi å legge 
+       I en framtidig versjon av Subversion planlegger vi å legge 
        inn lister for aksesskontroll (ACL) direkte inn i 
        filsystemet.</para>
      </listitem>
@@ -1441,7 +1440,7 @@
       <para>Dette blir kjørt etter at transaksjonen er lagt inn, 
        og en ny revisjon er opprettet.
        De fleste vil bruke denne påhakningen til å sende ut 
-       beskrivende emailer om innleggingen eller for å ta backup 
+       beskrivende eposter om innleggingen eller for å ta backup 
        av depotet.
        Depotet gir to argumenter til dette programmet:
        Stien til depotet, og det nye revisjonsnummeret som ble 
@@ -1465,7 +1464,7 @@
        <command>mailer.py</command> og 
        <command>commit-email.pl</command> (i 
        <filename>tools/hook-scripts/</filename>-katalogen i 
-       Subversiontreet) som kan bli brukt til å sende email med 
+       Subversiontreet) som kan bli brukt til å sende epost med 
        (og/eller legge til en loggfil) en beskrivelse av en 
        mottatt innlegging.
        Denne mailen inneholder en liste over de stiene som ble 
@@ -1488,11 +1487,11 @@
        skriptet <command>hot-backup.py</command> (i 
        <filename>tools/backup/</filename>-katalogen i 
        kildekodetreet til Subversion).
-       Dette skriptet utfører varme backuper av Subversiondepotet 
-       (en funksjonalitet støttet av den bakenforliggende 
-       Berkeley DB-databasen), og kan bli brukt til å foreta en 
-       øyeblikkslagring av depotet mellom hver innlegging for 
-       arkiverings- eller sikkerhetsformål.</para>
+       Dette skriptet tar <quote>varme</quote> backuper av 
+       Subversiondepotet (en funksjonalitet støttet av den 
+       bakenforliggende Berkeley DB-databasen), og kan bli brukt 
+       til å foreta en øyeblikkslagring av depotet mellom hver 
+       innlegging for arkiverings- eller sikkerhetsformål.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1522,7 +1521,7 @@
        Siden data kan gå tapt her, har Subversion denne 
        påhakningen (og dens <!-- ¤ -->motstykke 
        <filename>post-revprop-change</filename>) så 
-       depotadministratorer kan lage logger med forandringer til 
+       depotadministratorer kan lage logger med forandringer i 
        disse elementene ved bruk av eksterne hjelpemidler hvis de 
        vil det.
        Som en forholdsregel mot å miste uversjonerte data, vil 
@@ -1542,8 +1541,8 @@
        blir lagt inn i depotet.
        Depotet leverer fire argumenter til denne påhakningen:
        Stien til depotet, revisjonen som egenskapen som skal 
-       forandres befinner seg på, det godkjente brukernavnet til 
-       personen som gjør forandringen, og navnet på selve 
+       forandres befinner seg på, det autentiserte brukernavnet 
+       til personen som gjør forandringen, og navnet på selve 
        egenskapen.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
@@ -1568,14 +1567,14 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Som nevnt tidligere, er denne påhakningen motstykket 
        til <filename>pre-revprop-change</filename>-påhakningen.
-       Faktisk, for paranoiaens skyld vil ikke dette skriptet 
+       For paranoiaens skyld vil faktisk ikke dette skriptet 
        kjøre uten at 
        <filename>pre-revprop-change</filename>-skriptet finnes.
        Når begge disse skriptene finnes, kjører 
        <filename>post-revprop-change</filename>-påhakningen like 
-       etter en revisjonsegenskap er blitt forandret, og blir 
-       vanligvis brukt til å sende en mail som inneholder den nye 
-       verdien til den forandrede egenskapen.
+       etter at en revisjonsegenskap er blitt forandret, og blir 
+       vanligvis brukt til å sende en epost som inneholder den 
+       nye verdien til den forandrede egenskapen.
        Depotet leverer fire argumenter til denne påhakningen:
        Stien til depotet, revisjonen som egenskapen tilhører, det 
        godkjente brukernavnet til personen som gjør forandringen, 
@@ -1596,9 +1595,9 @@
        <command>propchange-email.pl</command> (i 
        <filename>tools/hook-scripts/</filename>-katalogen i 
        Subversions kildekodetre) som kan bli brukt til å sende 
-       mail med (og/eller legge til en loggfil) detaljene om en 
+       epost med (og/eller legge til en loggfil) detaljene om en 
        egenskapsforandring.
-       Denne mailen inneholder revisjonen og navnet til den 
+       Denne eposten inneholder revisjonen og navnet til den 
        forandrede egenskapen, brukeren som gjorde forandringen, 
        og den nye verdien til egenskapen.</para>
      </listitem>
@@ -1783,7 +1782,7 @@
     I de fleste tilfeller blir depotet aksessert via Apache 
     HTTP-tjeneren og mod_dav_svn, så denne brukeren er den samme som 
     Apache kjører som.
-    Selve påhakningen må bli satt opp med rettigheter på 
+    Selve påhakningene må bli satt opp med rettigheter på 
     operativsystemnivå som tillater denne brukeren å kjøre dem.
     Dette betyr også at enhver fil eller program (inkludert selve 
     Subversiondepotet) aksessert direkte eller indirekte av 
@@ -1865,9 +1864,10 @@
     Subversion oppretter selv denne filen når den lager resten av 
     depotet.
     Filen inneholder innledningsvis noen standardvalg sammen med 
-    pekere til dokumentasjonen til Berkeley DB som ligger online så 
-    du kan lese om hva disse valgene gjør.
-    Selvfølgelig kan du legge til alle støttede Berkeley DB-valg til 
+    pekere til dokumentasjonen til Berkeley DB som ligger på nettet 
+    så du kan lese om hva disse valgene gjør.
+    Du har selvfølgelig også muligheten til å legge til alle valg 
+    som Berkeley DB støtter til 
     <filename>DB_CONFIG</filename>-filen.
     Pass bare på at mens Subversion aldri prøver å lese eller forstå 
     innholdet i filen og bruker ingen av valgene i den, vil du unngå 
@@ -1876,7 +1876,7 @@
     I tillegg vil ikke forandringer gjort i 
     <filename>DB_CONFIG</filename> aktiviseres før du gjenoppretter 
     databasemiljøet (ved bruk av <command>svnadmin 
-    recover</command>.</para>
+    recover</command>).</para>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -1901,14 +1901,15 @@
    upgrades, backups and cleanups.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Å vedlikeholde et Subversiondepot kan være en skremmende 
-   oppgave, mest på grunn av kompleksiteten innebygget i systemer som 
-   har en bakenforliggende database.
+   oppgave, mest på grunn av kompleksiteten som er innebygget i 
+   systemer med en <!-- ¤ Er det noe som heter det? Det høres 
+   ihvertfall norskt ut. -->bakenforliggende database.
    Å utføre oppgaven godt handler om å kjenne verktøyene – hva de er, 
    når de skal brukes, og hvordan de brukes.
    Denne seksjonen vil introdusere deg for administrasjonsverktøy som 
-   følger med Subversion, og hvordan <!-- ¤ wield -->få dem til å 
-   utføre oppgaver som flytting av depot, oppgraderinger, 
-   sikkerhetskopier og opprydding.</para>
+   følger med Subversion, og hvordan få dem til å utføre oppgaver som 
+   flytting av depot, oppgraderinger, sikkerhetskopiering og 
+   opprydding.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.reposadmin.maint.tk">
@@ -1926,7 +1927,7 @@
     to your repository's database backend not otherwise provided
     by Subversion's own tools.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Subversion har en håndfull programmer nyttige for å 
+   <para>Subversion har en håndfull programmer som er nyttige til å 
     opprette, inspisere, modifisere og reparere depotet ditt.
     La oss se litt nærmere på hvert av disse verktøyene.
     Etterpå vil vi gå raskt over noen av de programmene som er 
@@ -1951,13 +1952,14 @@
      this tool for diagnostic purposes.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para><command>svnlook</command> er et verktøy som følger med 
-     Subversion. Det er beregnet for å utforske de forskjellige 
-     revisjonene og transaksjonene i et depot.
+     Subversion.
+     Det er beregnet for å utforske de forskjellige revisjonene og 
+     transaksjonene i et depot.
      Ingen deler av dette programmet prøver å forandre depotet – 
-     det er et <quote>bare for lesing</quote>-verktøy.
+     det er et <quote>bare lese</quote>-verktøy.
      <command>svnlook</command> blir vanligvis brukt av 
-     påhakningene i depotet for å rapportere forandringene som er i 
-     ferd med å bli lagt inn (i tilfellet med 
+     påhakningsskriptene i depotet for å rapportere forandringene 
+     som er i ferd med å bli lagt inn (i tilfellet med 
      <command>pre-commit</command>-påhakningen) eller det som 
      nettopp ble lagt inn (i tilfellet med 
      <command>post-commit</command>-påhakningen) i depotet.
@@ -2001,7 +2003,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Nesten hver eneste av delkommandoene til 
      <command>svnlook</command> kan operere på enten et revisjons- 
-     eller transaksjonstre og skrive ut informasjon om selve treet, 
+     eller transaksjonstre og skrive ut informasjon om selve treet 
      eller hvordan det skiller seg ut fra den forrige revisjonen i 
      depotet.
      Du bruker valgene <option>--revision</option> og 
@@ -2071,8 +2073,8 @@
      both human- and machine-parsable. Take as an example the output
      of the <literal>info</literal> subcommand:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Utdata fra <command>svnlook</command> er designet for å 
-     være både for menneske og maskin.
+    <para>Utdataene fra <command>svnlook</command> er designet for å 
+     være lesbare både for menneske og maskin.
      Som et eksempel kan vi ta utdataene fra delkommandoen 
      <literal>info</literal>:</para>
 
@@ -2086,13 +2088,13 @@
 Greek tree.
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
-    <!-- ¤ Fornorsk den --><screen>
+    <screen>
 $ svnlook info /sti/til/depot
 sally
 2002-11-04 09:29:13 -0600 (Mon, 04 Nov 2002)
 27
-Added the usual
-Greek tree.
+La til det vanlige
+greske treet.
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2148,9 +2150,8 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Disse utdataene er leselige for det menneskelige øye, det 
      vil si at elementer som datoen blir vist som tekst istedenfor 
-     noe mer obskurt (som antall nanosekunder siden <!-- ¤ Henviser 
-     dette til noe spesifikt, eller kan man la kreativiteten rulle? 
-     --> <quote>Tasy Freeze</quote>-fyren kjørte forbi).
+     noe mer obskurt (som antall nanosekunder siden <!-- ¤ Ehhh… 
+     Jaja. -->isbilen kjørte forbi).
      Men disse utdataene er også lesbare for en datamaskin – fordi 
      loggmeldingen kan inneholde flere linjer og ha ubegrenset 
      lengde, skriver <command>svnlook</command> lengden på denne 
@@ -2158,7 +2159,7 @@
      Dette tillater skript og andre programmer som bruker denne 
      kommandoen å gjøre intelligente valg angående loggmeldingen, 
      som hvor mye hukommelse som skal reserveres for meldingen, 
-     eller i det minste hvor mange byte som må hoppes over når 
+     eller i det minste hvor mange bytes som må hoppes over når 
      disse utdataene ikke er den siste datadelen i strømmen.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2240,7 +2241,7 @@
     <para>Når du har sett på layouten for kataloger og filer i treet 
      ditt, kan du bruke kommandoer som <command>svnlook 
      cat</command>, <command>svnlook propget</command> og 
-     <command>svnlook proplist</command> for å grave dypere inn i 
+     <command>svnlook proplist</command> for å grave dypere i 
      detaljene om disse filene og katalogene.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2255,7 +2256,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para><command>svnlook</command> kan utføre en rekke andre 
      forespørsler, vise <!-- ¤ -->delsett av biter av informasjon 
-     vi tidligere har nevnt, rapportere hvilke stier som ble 
+     som vi har nevnt tidligere, rapportere hvilke stier som ble 
      modifisert i en gitt revisjon eller transaksjon, vise tekst- 
      og egenskapsforskjeller gjort med filer og kataloger og så 
      videre.
@@ -2313,7 +2314,7 @@
        <para>Print unified diffs of changed files.</para>
        @ENGLISH }}} -->
        <para>Lag <foreignphrase>unified diff</foreignphrase> 
-        (forskjellsfil) av forandrede filer.</para>
+        (patch) av forandrede filer.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -2397,7 +2398,7 @@
        <para>Print the names and values of properties set on paths
         in the tree.</para>
        @ENGLISH }}} -->
-       <para>Skriv navnene og verdiene av egenskapene satt på 
+       <para>Skriv navnene og verdiene til egenskapene satt på 
         stier i treet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
@@ -2411,8 +2412,8 @@
         path.</para>
        @ENGLISH }}} -->
        <para>Skriv en liste over treet, med valgfri visning av 
-        filsystemets noderevisions-ID assosiert med hver 
-        sti.</para>
+        filsystemets noderevisions-IDer som er assosiert med 
+        hver sti.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 More information about the svnbook-dev mailing list