[svnbook commit] r1524 - trunk/src/nb/book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Jul 6 07:11:40 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Wed Jul 6 07:11:39 2005
New Revision: 1524

Modified:
  trunk/src/nb/book/appa.xml
  trunk/src/nb/book/ch00.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Standardise the <footnote></footnote> formatting in the Norwegian 
svnbook.

* src/nb/book/appa.xml
* src/nb/book/ch00.xml
* src/nb/book/ch03.xml
* src/nb/book/ch04.xml
* src/nb/book/ch05.xml
* src/nb/book/ch06.xml
 Make <footnote></footnote> formatting consistent.


Modified: trunk/src/nb/book/appa.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/appa.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/appa.xml	Wed Jul 6 07:11:39 2005
@@ -647,9 +647,10 @@
     (<literal>http://svn.example.com/repos/calc/</literal>).
     Hvis du gjør den feilen å hente ut selve prosjektet, vil du ende 
     opp med en kopi som inneholder en kopi av prosjektet for hver 
-    eneste gren og merke som du har.<footnote><para>Forutsatt at du 
-    ikke går tom for diskplass før uthentingen er 
-    ferdig.</para></footnote></para>
+    eneste gren og merke som du har.<footnote>
+     <para>Forutsatt at du ikke går tom for diskplass før 
+      uthentingen er ferdig.</para>
+    </footnote></para>
   </warning>
 
  </sect1>

Modified: trunk/src/nb/book/ch00.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch00.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch00.xml	Wed Jul 6 07:11:39 2005
@@ -823,9 +823,10 @@
    Jim Blandy for det originale Subversion-navnet og designen – vi 
    elsker deg, Jim;
    Karl Fogel for at han er slik en god venn og stor leder av 
-   fellesskapet, i den rekkefølgen.<footnote><para>Å, og takk, Karl, 
-   for at du er for overarbeidet til å skrive denne boken 
-   selv.</para></footnote></para>
+   fellesskapet, i den rekkefølgen.<footnote>
+    <para>Å, og takk, Karl, for at du er for overarbeidet til å 
+     skrive denne boken selv.</para>
+   </footnote></para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Thanks to O'Reilly and our editors, Linda Mui and Tatiana

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Wed Jul 6 07:11:39 2005
@@ -1248,12 +1248,14 @@
        slettet, men klargjort for sletting.
        Når du legger inn forandringene, vil 
        <filename>foo</filename> bli slettet fra arbeidskopien og 
-       depotet.<footnote><para>Selvfølgelig, ingenting blir 
-       noensinne totalt slettet fra depotet – bare fra 
-       <literal>HEAD</literal> i depotet.
-       Du kan få alt tilbake ved å hente ut (eller oppdatere 
-       arbeidskopien til) en tidligere revisjon i forhold til den 
-       som ble slettet.</para></footnote></para>
+       depotet.<footnote>
+        <para>Selvfølgelig, ingenting blir noensinne totalt 
+         slettet fra depotet – bare fra <literal>HEAD</literal> 
+         i depotet.
+         Du kan få alt tilbake ved å hente ut (eller oppdatere 
+         arbeidskopien til) en tidligere revisjon i forhold til 
+         den som ble slettet.</para>
+       </footnote></para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -2059,19 +2061,19 @@
      Du kan finne ut <emphasis>nøyaktig</emphasis> hvordan du har 
      forandret på ting ved å kjøre <command>svn diff</command> uten 
      argumenter, noe som lister ut filforandringer i 
-     <foreignphrase>unified 
-     diff</foreignphrase>-format:<footnote><para>Subversion bruker 
-     sine egne interne diffrutiner, som produserer diff-format som 
-     standard. Hvis du vil ha utdataene fra diff i et annet format, 
-     spesifiser et eksternt diffprogram ved å bruke 
-     <option>--diff-cmd</option> og legg til alle flagg du vil 
-     trenge ved å bruke <option>--extensions</option>-bryteren.
-     For eksempel, for å se lokale forskjeller i filen 
-     <filename>foo.c</filename> i <foreignphrase>context 
-     format</foreignphrase> mens forandringer i blanktegn blir 
-     ignorert, kan du kjøre <command>svn diff --diff-cmd 
-     /usr/bin/diff --extensions '-bc' 
-     foo.c</command>.</para></footnote></para>
+     <foreignphrase>unified diff</foreignphrase>-format:<footnote>
+      <para>Subversion bruker sine egne interne diffrutiner, som 
+       produserer diff-format som standard. Hvis du vil ha 
+       utdataene fra diff i et annet format, spesifiser et 
+       eksternt diffprogram ved å bruke 
+       <option>--diff-cmd</option> og legg til alle flagg du vil 
+       trenge ved å bruke <option>--extensions</option>-bryteren.
+       For eksempel, for å se lokale forskjeller i filen 
+       <filename>foo.c</filename> i <foreignphrase>context 
+       format</foreignphrase> mens forandringer i blanktegn blir 
+       ignorert, kan du kjøre <command>svn diff --diff-cmd 
+       /usr/bin/diff --extensions '-bc' foo.c</command>.</para>
+     </footnote></para>
     
     <!-- ¤ De eksemplene venter man med til det blir litt mer 
     oversikt. Da tas alle i en stor omgang så ting ikke føkkes opp 
@@ -2643,10 +2645,11 @@
    <para>Når du har løst konflikten, må du la Subversion få vite 
     dette ved å kjøre <command>svn resolved</command>.
     Dette fjerner de tre midlertidige filene og Subversion anser 
-    ikke lenger filen for å være i konflikt.<footnote><para>Du kan 
-    alltids fjerne de midlertidige filene selv, men gidder du 
-    egentlig det når Subversion kan gjøre det for deg?
-    Det var det vi trodde.</para></footnote></para>
+    ikke lenger filen for å være i konflikt.<footnote>
+     <para>Du kan alltids fjerne de midlertidige filene selv, men 
+      gidder du egentlig det når Subversion kan gjøre det for deg?
+      Det var det vi trodde.</para>
+    </footnote></para>
 
    <screen>
 $ svn resolved sandwich.txt
@@ -2762,9 +2765,10 @@
      ha.
      Så det er nå du tar opp telefonen eller går til andre enden av 
      kontoret og forklarer til Sally at du får ikke <!-- ¤ 
-     -->sauerkraut fra en italiensk ¤deli.<footnote><para>Og hvis 
-     du spør dem om det, <!-- ¤ -->kan det hende de bærer deg ut av 
-     byen på en planke.</para></footnote>
+     -->sauerkraut fra en italiensk ¤deli.<footnote>
+      <para>Og hvis du spør dem om det, <!-- ¤ -->kan det hende de 
+       bærer deg ut av byen på en planke.</para>
+     </footnote>
      Når dere er blitt enige om forandringene du vil legge inn, 
      rediger filen din og fjern konfliktmerkene.</para>
 
@@ -3670,9 +3674,10 @@
    <para>I tillegg til alle de ovennevnte kommandoene, kan du bruke 
     <command>svn update</command> og <command>svn checkout</command> 
     med <option>--revision</option>-valget for å ta en hel 
-    arbeidskopi <quote>tilbake i tid</quote><footnote><para>Ser du?
-    Vi sa jo at Subversion er en 
-    tidsmaskin.</para></footnote>:</para>
+    arbeidskopi <quote>tilbake i tid</quote><footnote>
+     <para>Ser du?
+      Vi sa jo at Subversion er en tidsmaskin.</para>
+    </footnote>:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Wed Jul 6 07:11:39 2005
@@ -459,12 +459,13 @@
     Dette er vist i <xref 
     linkend="svn.branchmerge.using.create.dia-1"/>.
     Legg merke til at den andre metoden utfører en 
-    <emphasis>øyeblikkelig</emphasis> 
-    innlegging.<footnote><para>Subversion støtter ikke kopiering 
-    mellom forskjellige depot.
-    Når du bruker URLer med <command>svn copy</command> eller 
-    <command>svn move</command> kan du bare kopiere elementer 
-    innenfor det samme depotet.</para></footnote>
+    <emphasis>øyeblikkelig</emphasis> innlegging.<footnote>
+     <para>Subversion støtter ikke kopiering mellom forskjellige 
+      depot.
+      Når du bruker URLer med <command>svn copy</command> eller 
+      <command>svn move</command> kan du bare kopiere elementer 
+      innenfor det samme depotet.</para>
+    </footnote>
     Det er en lettere prosedyre, fordi det ikke kreves at du må 
     hente ut et stort speil av depotet.
     Faktisk trenger du med denne teknikken ikke en arbeidskopi i det 
@@ -1200,10 +1201,11 @@
      i det hele tatt.
      <command>svn diff</command> skriver bare ut det begrensede 
      patch-formatet, så det er noen <!-- ¤ ideas -->forandringer 
-     det rett og slett ikke kan vise.<footnote><para>I fremtiden 
-     planlegger Subversionprosjektet å bruke (eller finne opp) et 
-     utvidet patchformat som beskriver 
-     treforandringer.</para></footnote>
+     det rett og slett ikke kan vise.<footnote>
+      <para>I fremtiden planlegger Subversionprosjektet å bruke 
+       (eller finne opp) et utvidet patchformat som beskriver 
+       treforandringer.</para>
+     </footnote>
      <command>svn merge</command>-kommandoen, derimot, kan uttrykke 
      treforandringer ved å legge dem direkte inn i arbeidskopien 
      din.</para>

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Wed Jul 6 07:11:39 2005
@@ -61,10 +61,11 @@
    kapitlet.
    Hvis du derimot er, eller vil bli, en administrator for et 
    Subversiondepot,<footnote>
-   <para>Dette kan høres <!-- ¤ -->råflott ut, men vi snakker bare om 
-    enhver som er interessert i mystikken <!-- ¤ realm -->omkring 
-    arbeidskopien hvor alles data ligger.</para></footnote>
-   bør du så absolutt følge med i dette kapittelet.</para>
+    <para>Dette kan høres <!-- ¤ -->råflott ut, men vi snakker bare 
+     om enhver som er interessert i mystikken <!-- ¤ realm 
+     -->omkring arbeidskopien hvor alles data ligger.</para>
+   </footnote> bør du så absolutt følge med i dette 
+   kapittelet.</para>
 
  </simplesect>
 
@@ -2750,9 +2751,10 @@
      ikke å si vanskelig.
      Og når dataene er lagret i depotet, har ikke Subversion noen 
      enkel måte å fjerne disse dataene.<footnote>
-     <para>Og det er forøvrig en innebygget 
-      <emphasis>funksjonalitet</emphasis> og ikke en 
-      feil.</para></footnote>
+      <para>Og det er forøvrig en innebygget 
+       <emphasis>funksjonalitet</emphasis> og ikke en 
+       feil.</para>
+     </footnote>
      Men det er ikke til å komme forbi at det er noen ganger du vil 
      manipulere historien til depotet ditt.
      Det kan være at du vil fjerne alle spor etter en fil som ble 
@@ -3220,13 +3222,12 @@
      det, skal du ikke gjøre det).
      Videre, hvis dumpfilen din har inkonsekvent bruk av innledende 
      skråstreker av en eller annen grunn,<footnote>
-     <para>Selv om <command>svnadmin dump</command> har en 
-      konsekvent regel om innledende skråstreker – å ikke 
-      inkludere dme – kan det være at andre programmer som 
-      genererer dumpdata ikke er like 
-      konsekvente.</para></footnote>
-     bør du normalisere disse stiene så de alle enten har eller 
-     mangler innledende skråstreker.</para>
+      <para>Selv om <command>svnadmin dump</command> har en 
+       konsekvent regel om innledende skråstreker – å ikke 
+       inkludere dme – kan det være at andre programmer som 
+       genererer dumpdata ikke er like konsekvente.</para>
+     </footnote> bør du normalisere disse stiene så de alle enten 
+     har eller mangler innledende skråstreker.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Also, copied paths can give you some trouble.
@@ -4073,9 +4074,9 @@
     Berkeley DB-filsystemet benytter seg av databasetransaksjoner og 
     sjekkpunkter og forhåndsskriver journaler for å forsikre at bare 
     de mest katastrofale hendelser<footnote>
-    <para>Som for eksempel:
-     Harddisk + kjempemagnet = krise.</para></footnote>
-    kan ødelegge databasen permanent.
+     <para>Som for eksempel:
+      Harddisk + kjempemagnet = krise.</para>
+    </footnote> kan ødelegge databasen permanent.
     En tilstrekkelig paranoid depotadministrator vil ta 
     sikkerhetskopier av depotet til en annen maskin på en eller 
     annen måte, men ikke få systemadministratoren din til å hente 
@@ -4832,11 +4833,11 @@
     Subversion på – konvertering fra en annen lagringsmekanisme 
     eller et annen versjonskontrollsystem.
     Fordi dumpfilformatet for det meste er lesbart for 
-    mennesker,<footnote><para>Dumpformatet i Subversion ligner et 
-    RFC-882-format, den samme typen format som vanligvis brukes i 
-    eposter.</para></footnote> skulle det være relativt enkelt å 
-    beskrive generelle sett med forandringer – ved å bruke dette 
-    filformatet.
+    mennesker,<footnote>
+     <para>Dumpformatet i Subversion ligner et RFC-882-format, den 
+      samme typen format som vanligvis brukes i eposter.</para>
+    </footnote> skulle det være relativt enkelt å beskrive generelle 
+    sett med forandringer – ved å bruke dette filformatet.
     Faktisk bruker programmet <command>cvs2svn</command> (se <xref 
     linkend="svn.forcvs.convert"/>) dumpformatet for å representere 
     innholdet i et CVS-depot så dette innholdet kan bli flyttet inn 
@@ -5062,9 +5063,10 @@
     Siden disse forandringene ikke selv lager nye revisjoner, vil de 
     ikke aktivisere post-commit-påhakninger, og kanskje heller ikke 
     aktivisere pre-revprop-change- og 
-    post-revprop-change-skriptene.<footnote><para><command>svnadmin 
-    setlog</command> kan bli kjørt på en måte som går helt utenom 
-    påhakningsgrensesnittet.</para></footnote>
+    post-revprop-change-skriptene.<footnote>
+     <para><command>svnadmin setlog</command> kan bli kjørt på en 
+      måte som går helt utenom påhakningsgrensesnittet.</para>
+    </footnote>
     Og siden du kan forandre revisjonsegenskaper som går på tvers av 
     den kronolgisk rekkefølgen – du kan forandre enhver egenskap til 
     en revisjon til enhver tid – vil en inkrementell backup av de 
@@ -5127,10 +5129,11 @@
     behov og følge den fine linjen mellom bekvemmelighet og 
     paranoia.
     Og selv om dette ikke vil redde hardwaren din fra Skjebnens 
-    jernhånd,<!-- ¤ <footnote><para>You know—the collective term for 
-    all of her <quote>fickle fingers</quote>.</para></footnote> --> 
-    vil det helt sikkert hjelpe deg å komme deg på fote igjen etter 
-    disse harde tider.</para>
+    jernhånd,<!-- ¤ <footnote>
+     <para>You know—the collective term for all of her 
+      <quote>fickle fingers</quote>.</para>
+    </footnote> --> vil det helt sikkert hjelpe deg å komme deg på 
+    fote igjen etter disse harde tider.</para>
 
   </sect2>
  </sect1>

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Wed Jul 6 07:11:39 2005
@@ -389,9 +389,10 @@
     (se <xref linkend="svn.reposadmin.basics.revprops"/>).
     Hvis klienten ikke ble autentisert (med andre ord, tjeneren 
     spurte ikke etter legitimasjon), er revisjonens 
-    <literal>svn:author</literal>-egenskap tom.<footnote><para>Dette 
-    er egentlig et spørsmål som ofte dukker opp som et resultat av 
-    feil i konfigurasjonen på tjeneren.</para></footnote></para>
+    <literal>svn:author</literal>-egenskap tom.<footnote>
+     <para>Dette er egentlig et spørsmål som ofte dukker opp som et 
+      resultat av feil i konfigurasjonen på tjeneren.</para>
+    </footnote></para>
 
   </sect2>
 More information about the svnbook-dev mailing list