[svnbook commit] r1131 - trunk/www

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Sun Feb 27 03:32:16 CST 2005


Author: sunny256
Date: Sun Feb 27 03:32:14 2005
New Revision: 1131

Modified:
  trunk/www/index.nb.html
Log:
Insert changes from r1130 into the Norwegian web page.

* www/index.nb.html
 Updated against r1130. One fixme in da house.


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Sun Feb 27 03:32:14 2005
@@ -125,14 +125,29 @@
  og ved å kjøre <kbd>svn update</kbd> i denne katalogen vil kopien din 
  bli oppdatert i takt med nye versjoner av oversettelsen.</p>
 
-<h2>Bidrag</h2>
+<h2>Kommentarer/bidrag</h2>
 
 <p>For kommentarer angående boken eller denne hjemmesiden, kontakt
  <tt>svnbook-dev@red-bean.com</tt>
-  [<a href="http://www.red-bean.com/mailman/listinfo/svnbook-dev">listeinformasjon</a>].
-  Pass på å inkludere ordet <tt>[BOOK]</tt> i emnefeltet,
-  og <tt>[BOOK PATCH]</tt> hvis du sender inn en patch. Vennligst lag patchene dine
-  mot XML-kildekoden.</p>
+  [<a
+  href="&#104&#116&#116&#112&#58&#47&#47&#119&#119&#119&#46&#114&#101&#100&#45&#98&#101&#97&#110&#46&#99&#111&#109&#47&#109&#97&#105&#108&#109&#97&#110&#47&#108&#105&#115&#116&#105&#110&#102&#111&#47&#115&#118&#110&#98&#111&#111&#107&#45&#100&#101&#118">listeinformasjon</a>].
+  Hvis du har funnet feil i boken (Den trykkede versjonen fra O’Reilly 
+  eller lignende), vennligst gjør følgende:</p>
+
+<ol>
+<li>Sjekk XML-kildekoden for å se om problemet fortsatt finnes. Hvis det er tilfelle,
+  rapporter problemet til epostlisten ovenfor. Hvis du har et
+  forslag til hvordan det kan løses, er det enda bedre — bare
+  legg ved en patch mot XML-kildekoden i eposten (og inkluder
+  ordet <tt>[PATCH]</tt> i emnefeltet).</li>
+<li>Hvis problemet er i den publiserte boken, sjekk O’Reillys <a
+  href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/errata/">liste over
+  trykkfeil</a> for boken, og rapporter feilen der hvis den ikke
+  allerede er blitt rapportert.</li>
+</ol>
+
+<!-- ¤ ### FIXME <p>Remember, the Quality queue is assisted by you. (Get it — "queue",
+  "you"? Sheesh….)</p> -->
 
 <h2>Oversettelser</h2>
 More information about the svnbook-dev mailing list