[svnbook commit] r1584 - trunk/www

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Aug 3 19:08:42 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Wed Aug 3 19:08:41 2005
New Revision: 1584

Modified:
  trunk/www/index.nb.html
Log:
Sync the Norwegian web page against the English page, r1549:1583.

* www/index.nb.html
 Updated r1583.


Modified: trunk/www/index.nb.html
==============================================================================
--- trunk/www/index.nb.html	(original)
+++ trunk/www/index.nb.html	Wed Aug 3 19:08:41 2005
@@ -118,7 +118,7 @@
 <p>For kommentarer angående boken eller denne hjemmesiden, kontakt
  <tt>svnbook-dev@red-bean.com</tt>
  [<a
-  href="&#104&#116&#116&#112&#58&#47&#47&#119&#119&#119&#46&#114&#101&#100&#45&#98&#101&#97&#110&#46&#99&#111&#109&#47&#109&#97&#105&#108&#109&#97&#110&#47&#108&#105&#115&#116&#105&#110&#102&#111&#47&#115&#118&#110&#98&#111&#111&#107&#45&#100&#101&#118">listeinformasjon</a>].
+  href="http://www.red-bean.com/mailman/listinfo/svnbook-dev">listeinformasjon</a>].
  Hvis du har funnet feil i boken (Den trykkede versjonen fra O’Reilly 
  eller lignende), vennligst gjør følgende:</p>
 More information about the svnbook-dev mailing list