[svnbook commit] r1244 - trunk/src/nb/book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Apr 26 03:55:06 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Tue Apr 26 03:55:05 2005
New Revision: 1244

Modified:
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
Log:
Typo fixes in the Norwegian svnbook.

* src/nb/book/ch04.xml
 Typo fixes.


Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Tue Apr 26 03:55:05 2005
@@ -1280,7 +1280,7 @@
     merge</command>-kommandoen, og du skal få se fler.
     Hvis du er forvirret omkring hvordan fletting faktisk virker, er 
     du ikke alene om det.
-    Mange brukere (spesielt de som er ny innen versjonskontroll) er 
+    Mange brukere (spesielt de som er nye innen versjonskontroll) er 
     usikker på den riktige syntaksen til kommandoen, og når denne 
     funksjonaliteten skal brukes.
     Men frykt ikke, denne kommandoen er faktisk mye enklere enn du 
@@ -1326,7 +1326,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
      <para>Et innledende depottre (ofte kalt den <firstterm>venstre 
-      siden</firstterm> av sammenligningen,</para>
+      siden</firstterm> av sammenligningen),</para>
     </listitem>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1336,7 +1336,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
      <para>Et slutt-depottre (ofte kalt den <firstterm>høyre 
-      siden</firstterm> av sammenligningen,</para>
+      siden</firstterm> av sammenligningen),</para>
     </listitem>
 
     <!-- @ENGLISH {{{More information about the svnbook-dev mailing list